Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Teysuno (tegafur / gimeracil / oteracil) – Lietošanas instrukcija - L01BC53

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTeysuno
ATĶ kodsL01BC53
Vielategafur / gimeracil / oteracil
RažotājsNordic Group BV

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg cietās kapsulas

Tegafur/gimeracil/oteracil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas

3.Kā lietot Teysuno

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Teysuno

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto

Teysuno satur aktīvās vielas tegafūru, gimeracilu un oteracilu.

Teysuno pieder fluorpirimidīnu zāļu grupai, kas pazīstama kā pretaudzēja līdzekļi un kas aptur vēža šūnu augšanu.

Teysuno izraksta ārsts, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar progresējošu kuņģa vēzi, un šīs zāles lieto kopā ar otru pretvēža līdzekli – cisplatīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas

Nelietojiet Teysuno šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret tegafūru, gimeracilu, oteracilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jūs lietojat citas fluorpirimidīnu grupas pretvēža zāles, piemēram, fluoruracilu un

kapecitabīnu, vai tad, ja Jums ir bijušas smagas un negaidītas reakcijas uz fluorpirimidīniem;

-ja Jums ir diagnosticēts iedzimts enzīma dihidropirimidīna dehidrogenāzes (DPD) deficīts;

-ja Jums ir grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti;

-ja Jums ir smagas asins slimības;

-ja Jums ir nieru slimība un nepieciešama dialīze;

-ja Jūs pašlaik lietojat vai pēdējo 4 nedēļu laikā esat lietojis sorivudīnu, brivudīnu vai līdzīgas pretvīrusu zāles.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Teysuno lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir:

-asins slimības;

-nieru slimība;

-

kuņģa un/vai zarnu darbības traucējumi, piemēram, sāpes, caureja, vemšana un dehidratācija;

-

acu bojājumi, piemēram, sausās acs sindroms vai pastiprināta asarošana.

Bērni un pusaudži

Teysuno lietošana nav ieteicama bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Teysuno

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Jums jābūt īpaši piesardzīgam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

- citas fluorpirimidīnu grupas zālēs, piemēram, pretsēnīšu līdzekli flucitozīnu. Teysuno nevar izmantot kā citu iekšķīgi lietojamu fluorpirimidīnu savienojumu aizstājēju;

- pretvīrusu zāles, piemēram, brivudīnu vai sorivudīnu;

- enzīma CYP2A6 inhibitorus, kuri aktivizē Teysuno, piemēram, tranilcipromīnu un metoksalēnu;

- folīnskābi (bieži lieto ķīmijterapijā kopā ar metotreksātu);

- asinis šķidrinošas zāles: kumarīna atvasinājumu grupas antikoagulantus, piemēram, varfarīnu; - zāles epilepsijas lēkmju un trīces ārstēšanai, piemēram, fenitoīnu;

- zāles podagras ārstēšanai, piemēram, allopurinolu.

Teysuno kopā ar uzturu

Teysuno jālieto vismaz vienu stundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs nedrīkstat lietot Teysuno, ja esat grūtniece, vai arī domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība.

Teysuno lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc ārstēšanas Jums jālieto efektīva kontracepcija. Ja šajā laikā iestājas grūtniecība, Jums par to jāinformē savs ārsts.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Teysuno lietošanas laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, ir jāievēro piesardzība, jo Teysuno var izraisīt nogurumu, sliktu dūšu vai neskaidru redzi. Ja Jums rodas kādas šaubas, pastāstiet par to savam ārstam.

Teysuno satur laktozi

(cukura veidu). Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Teysuno

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ārsts pateiks, cik liela deva Jums ir vajadzīga, kad tā ir jālieto un cik ilgi šīs zāles jālieto. Teysuno devu ārsts noteiks, pamatojoties uz Jūsu augumu un svaru. Ārsts var devu samazināt, ja Jums rodas blakusparādības, kas izpaužas pārāk smagi.

Teysuno kapsulas jānorij kopā ar ūdeni vismaz vienu stundu pirms vai pēc ēšanas. Teysuno jālieto katru dienu, divas reizes dienā (no rīta un vakarā).

Teysuno kapsulas parasti lieto 21 dienu, kam seko 7 dienu pārtraukuma periods (šajā laikā zāles netiek lietotas). Minētais 28 dienu periods ir viens ārstēšanas cikls. Šos ciklus atkārto.

Teysuno jālieto kopā ar citām pretvēža zālēm – cisplatīnu. Cisplatīna lietošana ir jāpārtrauc pēc 6 ārstēšanas cikliem. Pēc tam, kad pārtraukta cisplatīna lietošana, ārstēšanu ar Teysuno var turpināt.

Ja esat lietojis Teysuno vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk kapsulu nekā noteikts, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Teysuno

Izlaisto devu nedrīkst lietot vēlāk un nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Tā vietā turpiniet lietot zāles, kā paredzēts, un konsultējieties ar savu ārstu.

Ja pārtraucat lietot Teysuno

Pārtraucot lietot Teysuno, nekādas blakusparādības nerodas. Ja lietojat asinis šķidrinošas zāles vai pretepilepsijas zāles, pārtraucot Teysuno lietošanu, var būt nepieciešama Jūsu zāļu devas pielāgošana.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas blakusparādību simptomus pacienti paši var viegli konstatēt, taču, lai noteiktu citus simptomus, ir nepieciešams veikt asins analīzes. Ārsts ar Jums to pārrunās un paskaidros iespējamo, ar ārstēšanu saistīto risku un ieguvumu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ) ir:

-caureja, slikta dūša, vemšana, aizcietējums

oja Jums ir caureja biežāk nekā 4 reizes dienā vai naktī vai arī Jums parādās mutes iekaisums kopā ar caureju, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet

par to savam ārstam;

o ja Jums ir caureja, nelietojiet šķiedrām bagātus, taukainus un asus ēdienus;

odzeriet daudz šķidruma starp ēdienreizēm, lai aizstādu zaudēto šķidruma daudzumu un nepieļautu dehidratācijas rašanos, asins tilpuma samazināšanos, kā arī izmaiņas asins sāļu vai ķīmiskajā sastāvā;

oja Jums ir slikta dūša un Jūs izvemjat lietoto zāļu devu, pastāstiet par to savam ārstam. Izvemtās devas vietā nelietojiet citu devu;

o ja Jums ir vemšana biežāk nekā divas reizes 24 stundu laikā, nekavējoties pārtrauciet

Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam; o lai kļūtu vieglāk sliktas dūšas un vemšanas gadījumā:

atgulieties un dziļi ieelpojiet, kad sajūtat sliktu dūšu;

nevalkājiet ciešu apģērbu;

-samazināts sarkano asins šūnu skaits, kas var izraisīt anēmiju:

oJums var rasties šādi simptomi – aukstas rokas un kājas, bālums, reibonis, nogurums, elpas trūkums;

oja Jums rodas jebkādi no šiem simptomiem, mēģiniet daudz nestrādāt un pamatīgi izgulēties un atpūsties;

-samazināts balto asins šūnu skaits, kas var paaugstināt smagu lokālo (piemēram, mutes, plaušu, urīnceļu) infekcijas risku:

oJums var rasties tādi simptomi kā drudzis, drebuļi, klepus, kakla iekaisums;

oja Jums ir drudzis ar temperatūru 38,5o C vai augstāku, nekavējoties pārtrauciet

Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam;

o lai nepieļautu inficēšanās risku, neapmeklējiet vietas, kur ir daudz cilvēku, pēc atgriešanās mājas izskalojiet kaklu un nomazgājiet rokas pirms ēšanas un pēc tualetes lietošanas;

-samazināts trombocītu skaits, kas var paaugstināt asiņošanas risku:

oja Jums rodas ādas, mutes (pēc zobu tīrīšanas), deguna, elpceļiem, gremošanas trakta, zarnām utt. asiņošana, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam;

olai novērstu asiņošanas rašanos, izvairieties no smagiem darbiem vai dalības spraigās sporta nodarbībās, tādejādi izvairoties no ievainojumiem un zilumiem. Valkājiet brīvu apģērbu, lai aizsargātu ādu. Tīriet zobus un šņauciet degunu uzmanīgi;

-ēstgribas zudums (anoreksija) var izraisīt svara zudumu un dehidratāciju:

oJums var rasties dehidratācija, ja pietiekami neēdat un/vai neuzņemat pietiekamu

daudzumu ūdens;

oja Jums rodas dehidratācija, tā var izpausties ar šādiem simptomiem – sausumu mutē, nespēku, sausu ādu, reiboni, krampjiem;

ocentieties ēst regulāri un nelielos daudzumos, izvairieties no trekniem un asiem ēdieniem; pat tad, ja nejūtaties izsalcis, turpiniet ēst, cik spējat, lai nodrošinātu vajadzīgo barības vielu uzņemšanu;

oja jūtat nogurumu, kā arī, ja Jums ir drudzis kopā ar ēstgribas zudumu, nekavējoties paziņojiet par to savam ārstam;

-nervu sistēmas traucējumi: Jums var rasties nejutīgums, tirpšana, sāpes, neparastas sajūtas, muskuļu vājums, trīce vai kustību traucējumi;

-nespēks un nogurums ir blakusparādības, ko var izraisīt citu zāļu lietošana.

Bieži novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 100 cilvēkiem) ir:

-nervu sistēmas traucējumi: galvassāpes, reibonis, bezmiegs, garšas sajūtas izmaiņas;

-acis: acu problēmas, nepatīkama sajūta, ko rada palielināta vai samazināta asarošana; redzes traucējumi, nopietna saslimšana ar pūšļu veidošanos acīs, acs virsējā slāņa nodilšanu

(radzenes eroziju).

-ausis: dzirdes traucējumi;

-asinsvadi: augsts vai zems asinsspiediens, trombu veidošanās kājās un plaušās;

-plaušas un deguns: elpas trūkums, klepus;

-zarnas un mute: sausuma sajūta mutē, mutes, rīkles un barības vada iekaisums, žagas, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, kuņģa vai zarnu iekaisums, kuņģa, tievo zarnu un resno zarnu

 

perforācija;

-

aknas: acu un ādas dzelte, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz aknu darbību;

-

āda: matu izkrišana, nieze, izsitumi, dermatīts, ādas reakcijas, sausa āda, reakcija uz plaukstām

 

un pēdām (sāpes, pietūkums, plaukstu un/vai pēdu apsārtums), pigmentācijas plankumi uz

 

ādas;

-nieres: samazināts urīna daudzums, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz nieru darbību, nieru darbības traucējumi vai nieru mazspēja;

-citas: drebuļi, svara samazināšanās, pietūkums specifiskās vietās, kā arī sāpes muskuļos un kaulos.

Retāk novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 1 000 cilvēkiem) ir:

-psihiskie traucējumi: redzes un dzirdes halucinācijas, personības izmaiņas, nespēja atrasties miera stāvoklī, apjukums, nervozitāte, depresija, seksuālā disfunkcija;

-nervu sistēmas traucējumi: balss traucējumi, nespēja runāt un saprast vārdus, atmiņas

traucējumi, nestabila gaita, līdzsvara traucējumi, vājums vienā ķermeņa pusē, miegainība, nervu iekaisums, izmaiņas ožas sajūtās, smadzeņu disfunkcija, ģībonis, samaņas zudums, trieka, krampju lēkmes;

- acis: niezošas un apsārtušas acis, alerģiskas reakcijas, augšējā plakstiņa noslīdēšana; - ausis: izteikts reibonis, ausu aizlikums, nepatīkama sajūta ausīs;

-sirds: neregulāra vai ātra sirdsdarbība, sāpes krūtīs, liekā šķidruma uzkrāšanās ap sirdi, sirdslēkme, sirds mazspēja;

-asinsvadi: vēnu iekaisums, karstumviļņi;

- plaušas un deguns: iesnas, balss traucējumi, deguna aizlikums, rīkles apsārtums, siena drudzis;

- zarnas un mute: šķidruma uzkrāšanās vēderā, kuņģa-barības vada atviļņa slimība, pastiprināta siekalu izdalīšanās, pastiprināta vēdera uzpūšanās un atraugāšanās, lūpu iekaisums, kuņģa-

zarnu trakta traucējumi, sāpes mutē, patoloģiskas barības vada muskuļu kontrakcijas, kuņģa un zarnu trakta nosprostojums, kuņģa čūlas, retroperitoneālā fibroze, ātra zobu plaisāšana un lūšana, apgrūtināta rīšana, siekalu dziedzera darbības traucējumi, hemoroīdi;

-āda: ādas krāsas zudums, ādas lobīšanās, pastiprināts ķermeņa apmatojums, nagu sarukšana, pastiprināta svīšana;

-vispārēji: vispārējā stāvokļa pasliktināšanās, svara palielināšanās, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, sāpes un asiņošana vēža skartajā rajonā, vairāku orgānu darbības mazspēja;

-izmaiņas asins analīžu rezultātos: paaugstināts cukura līmenis asinīs, paaugstināta tauku koncentrācija asinīs, izmaiņas asins recēšanas laikā, palielināts asins šūnu daudzums, zems vai

augsts olbaltumvielu līmenis;

- citas: bieža urinēšana, asinis urīnā, sāpēs pakausī, sāpes mugurā, sāpes krūtīs, muskuļu saspringums vai krampji, locītavu pietūkums, nepatīkama sajūta locekļos, muskuļu vājums, artrīta saasināšanās, iekaisums un sāpes.

Reti novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 10 000 cilvēkiem) un ļoti reti novērojamas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem) ir:

-akūta aknu mazspēja;

-aizkuņģa dziedzera iekaisums;

-muskuļu bojājums;

-ožas sajūtas zudums;

-alerģija pret saules gaismu;

-plaša asinsvadu nosprostošanās un asiņošana;

-slimība, kas ietekmē smadzeņu balto vielu;

-nopietna slimība ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē un uz dzimumorgāniem.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Teysuno

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera pēc "EXP" un kastītes pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Teysuno satur

-Aktīvās vielas ir tegafūrs, gimeracils un oteracils.

Katra cietā kapsula satur 15 mg tegafūra, 4,35 mg gimeracila, un 11,8 mg oteracila (monokālija sāls veidā).

-Citas sastāvdaļas ir:

kapsulas saturs: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Kapsulas apvalks: želantīns, sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E 171), nātrija laurilsulfāts, talks.

Tinte: sarkanais dzelzs oksīds (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), Indigo karmīns (E132), karnauba vasks, balināts šellaks, glicerīna monooleāts.

Teysuno ārējais izskats un iepakojums

Cietajām kapsulām ir balts korpuss un necaurspīdīgs, brūns vāciņš, kam ir uzdruka „TC448” pelēkā krāsā. Katrā blisterī ir 14 kapsulas.

Katrs iepakojums satur 42 kapsulas, 84 kapsulas vai 126 kapsulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Nordic Group BV Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp Nīderlande

Ražotājs

Nordic Pharma

Tolweg 15

3741 LM Baarn

Nīderlande

QPharma AB

Agneslundsvagen 27

P.O. Box 590

SE-201 25 Malmo

Zviedrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Nordic Pharma

Nordic Pharma (France)

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.be

info@nordicpharma.com

България

Luxembourg/Luxemburg

NORDIC Pharma, s.r.o.

Nordic Pharma

Tel: +420 241 080 770

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.cz

info@nordicpharma.be

Česká republika

Magyarország

NORDIC Pharma, s.r.o.

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel: +420 241 080 770

Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz

info@nordicpharma.cz

Danmark

Malta

Nordic Drugs

Nordic Pharma (France)

Tlf: +45 70 20 08 40

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicdrugs.dk

info@nordicpharma.com

Deutschland

Nederland

Nordic Pharma

Nordic Pharma BV

Tel: +49 (0)89 889 690 680

Tel: +31 (0)35 54 80 580

info@nordicpharma.de

info@nordicpharma.nl

Eesti

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: +30 210 6136332 info@aenorasis.gr

España

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com

France

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Hrvatska

Nordic Pharma (France)

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Ireland

Nordic Pharma Ireland

Tel: +353 (0)1 400 4141 info@nordicpharma.ie

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000 vistor@vistor.is

Norge

Nordic Drugs

Tlf: +46 40-36 66 00 info@nordicdrugs.no

Österreich

Nordic Pharma

Tel: +49 (0)89 889 690 680 info@nordicpharma.de

Polska

NORDIC Pharma, s.r.o. Tel: +420 241 080 770 info@nordicpharma.cz

Portugal

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

România

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel.: +420 241 080 770 info@nordicpharma.cz

Slovenija

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel.: +420 241 080 770 info@nordicpharma.cz

Slovenská republika

NORDIC Pharma, s.r.o. Tel.: +420 241 080 770 info@nordicpharma.cz

Italia

Suomi/Finland

Nordic Pharma

Nordic Drugs

Tel: +39 (0)2 753 2629

Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040

info@nordicpharma.it

info@nordicdrugs.fi

Κύπρος

Sverige

Nordic Pharma (France)

Nordic Drugs AB

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicpharma.com

info@nordicdrugs.se

Latvija

United Kingdom

Nordic Pharma (France)

Nordic Pharma

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel: +44 (0) 118 207 9160

info@nordicpharma.com

info@nordicpharma.co.uk

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

09/2015

 

Citi informācijas avoti

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg cietās kapsulas

Tegafur/gimeracil/oteracil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas

3.Kā lietot Teysuno

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Teysuno

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto

Teysuno satur aktīvās vielas tegafūru, gimeracilu un oteracilu.

Teysuno pieder fluorpirimidīnu zāļu grupai, kas pazīstama kā pretaudzēja līdzekļi un kas aptur vēža šūnu augšanu.

Teysuno izraksta ārsts, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar progresējošu kuņģa vēzi, un šīs zāles lieto kopā ar otru pretvēža līdzekli – cisplatīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas

Nelietojiet Teysuno šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret tegafūru, gimeracilu, oteracilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jūs lietojat citas fluorpirimidīnu grupas pretvēža zāles, piemēram, fluoruracilu un

kapecitabīnu, vai tad, ja Jums ir bijušas smagas un negaidītas reakcijas uz fluorpirimidīniem;

-ja Jums ir diagnosticēts iedzimts enzīma dihidropirimidīna dehidrogenāzes (DPD) deficīts;

-ja Jums ir grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti;

-ja Jums ir smagas asins slimības;

-ja Jums ir nieru slimība un nepieciešama dialīze;

-ja Jūs pašlaik lietojat vai pēdējo 4 nedēļu laikā esat lietojis sorivudīnu, brivudīnu vai līdzīgas pretvīrusu zāles.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Teysuno lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir: - asins slimības;

- nieru slimība;

- kuņģa un/vai zarnu darbības traucējumi, piemēram, sāpes, caureja, vemšana un dehidratācija; - acu bojājumi, piemēram, sausās acs sindroms vai pastiprināta asarošana.

Bērni un pusaudži

Teysuno lietošana nav ieteicama bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Teysuno

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Jums jābūt īpaši piesardzīgam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

- citas fluorpirimidīnu grupas zālēs, piemēram, pretsēnīšu līdzekli flucitozīnu. Teysuno nevar

izmantot kā citu iekšķīgi lietojamu fluorpirimidīnu savienojumu aizstājēju; - pretvīrusu zāles, piemēram, brivudīnu vai sorivudīnu;

-enzīma CYP2A6 inhibitorus, kuri aktivizē Teysuno, piemēram, tranilcipromīnu un metoksalēnu;

- folīnskābi (bieži lieto ķīmijterapijā kopā ar metotreksātu);

- asinis šķidrinošas zāles: kumarīna atvasinājumu grupas antikoagulantus, piemēram, varfarīnu; - zāles epilepsijas lēkmju un trīces ārstēšanai, piemēram, fenitoīnu;

- zāles podagras ārstēšanai, piemēram, allopurinolu.

Teysuno kopā ar uzturu

Teysuno jālieto vismaz vienu stundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs nedrīkstat lietot Teysuno, ja esat grūtniece, vai arī domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība.

Teysuno lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc ārstēšanas Jums jālieto efektīva kontracepcija. Ja šajā laikā iestājas grūtniecība, Jums par to jāinformē savs ārsts.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Teysuno lietošanas laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, ir jāievēro piesardzība, jo Teysuno var izraisīt nogurumu, sliktu dūšu vai neskaidru redzi. Ja Jums rodas kādas šaubas, pastāstiet par to savam ārstam.

Teysuno satur laktozi

(cukura veidu). Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Teysuno

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ārsts pateiks, cik liela deva Jums ir vajadzīga, kad tā ir jālieto un cik ilgi šīs zāles jālieto. Teysuno devu ārsts noteiks, pamatojoties uz Jūsu augumu un svaru. Ārsts var devu samazināt, ja Jums rodas blakusparādības, kas izpaužas pārāk smagi.

Teysuno kapsulas jānorij kopā ar ūdeni vismaz vienu stundu pirms vai pēc ēšanas. Teysuno jālieto katru dienu, divas reizes dienā (no rīta un vakarā).

Teysuno kapsulas parasti lieto 21 dienu, kam seko 7 dienu pārtraukuma periods (šajā laikā zāles netiek lietotas). Minētais 28 dienu periods ir viens ārstēšanas cikls. Šos ciklus atkārto.

Teysuno jālieto kopā ar citām pretvēža zālēm – cisplatīnu. Cisplatīna lietošana ir jāpārtrauc pēc 6 ārstēšanas cikliem. Pēc tam, kad pārtraukta cisplatīna lietošana, ārstēšanu ar Teysuno var turpināt.

Ja esat lietojis Teysuno vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk kapsulu nekā noteikts, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Teysuno

Izlaisto devu nedrīkst lietot vēlāk un nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Tā vietā turpiniet lietot zāles, kā paredzēts, un konsultējieties ar savu ārstu.

Ja pārtraucat lietot Teysuno

Pārtraucot lietot Teysuno, nekādas blakusparādības nerodas. Ja lietojat asinis šķidrinošas zāles vai pretepilepsijas zāles, pārtraucot Teysuno lietošanu, var būt nepieciešama Jūsu zāļu devas pielāgošana.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas blakusparādību simptomus pacienti paši var viegli konstatēt, taču, lai noteiktu citus simptomus, ir nepieciešams veikt asins analīzes. Ārsts ar Jums to pārrunās un paskaidros iespējamo, ar ārstēšanu saistīto risku un ieguvumu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ) ir:

-caureja, slikta dūša, vemšana, aizcietējums

oja Jums ir caureja biežāk nekā 4 reizes dienā vai naktī vai arī Jums parādās mutes iekaisums kopā ar caureju, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet

par to savam ārstam;

o ja Jums ir caureja, nelietojiet šķiedrām bagātus, taukainus un asus ēdienus;

odzeriet daudz šķidruma starp ēdienreizēm, lai aizstādu zaudēto šķidruma daudzumu un nepieļautu dehidratācijas rašanos, asins tilpuma samazināšanos, kā arī izmaiņas asins sāļu vai ķīmiskajā sastāvā;

oja Jums ir slikta dūša un Jūs izvemjat lietoto zāļu devu, pastāstiet par to savam ārstam. Izvemtās devas vietā nelietojiet citu devu;

o ja Jums ir vemšana biežāk nekā divas reizes 24 stundu laikā, nekavējoties pārtrauciet

Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam; o lai kļūtu vieglāk sliktas dūšas un vemšanas gadījumā:

atgulieties un dziļi ieelpojiet, kad sajūtat sliktu dūšu;

nevalkājiet ciešu apģērbu;

-samazināts sarkano asins šūnu skaits, kas var izraisīt anēmiju:

oJums var rasties šādi simptomi – aukstas rokas un kājas, bālums, reibonis, nogurums, elpas trūkums;

oja Jums rodas jebkādi no šiem simptomiem, mēģiniet daudz nestrādāt un pamatīgi izgulēties un atpūsties;

-samazināts balto asins šūnu skaits, kas var paaugstināt smagu lokālo (piemēram, mutes, plaušu, urīnceļu) infekcijas risku:

oJums var rasties tādi simptomi kā drudzis, drebuļi, klepus, kakla iekaisums;

oja Jums ir drudzis ar temperatūru 38,5o C vai augstāku, nekavējoties pārtrauciet

Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam;

o lai nepieļautu inficēšanās risku, neapmeklējiet vietas, kur ir daudz cilvēku, pēc atgriešanās mājas izskalojiet kaklu un nomazgājiet rokas pirms ēšanas un pēc tualetes lietošanas;

-samazināts trombocītu skaits, kas var paaugstināt asiņošanas risku:

oja Jums rodas ādas, mutes (pēc zobu tīrīšanas), deguna, elpceļiem, gremošanas trakta, zarnām utt. asiņošana, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam;

olai novērstu asiņošanas rašanos, izvairieties no smagiem darbiem vai dalības spraigās sporta nodarbībās, tādejādi izvairoties no ievainojumiem un zilumiem. Valkājiet brīvu apģērbu, lai aizsargātu ādu. Tīriet zobus un šņauciet degunu uzmanīgi;

-ēstgribas zudums (anoreksija) var izraisīt svara zudumu un dehidratāciju:

oJums var rasties dehidratācija, ja pietiekami neēdat un/vai neuzņemat pietiekamu

daudzumu ūdens;

oja Jums rodas dehidratācija, tā var izpausties ar šādiem simptomiem – sausumu mutē, nespēku, sausu ādu, reiboni, krampjiem;

ocentieties ēst regulāri un nelielos daudzumos, izvairieties no trekniem un asiem ēdieniem; pat tad, ja nejūtaties izsalcis, turpiniet ēst, cik spējat, lai nodrošinātu vajadzīgo barības vielu uzņemšanu;

oja jūtat nogurumu, kā arī, ja Jums ir drudzis kopā ar ēstgribas zudumu, nekavējoties paziņojiet par to savam ārstam;

-nervu sistēmas traucējumi: Jums var rasties nejutīgums, tirpšana, sāpes, neparastas sajūtas, muskuļu vājums, trīce vai kustību traucējumi;

-nespēks un nogurums ir blakusparādības, ko var izraisīt citu zāļu lietošana.

Bieži novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 100 cilvēkiem) ir:

-nervu sistēmas traucējumi: galvassāpes, reibonis, bezmiegs, garšas sajūtas izmaiņas;

-acis: acu problēmas, nepatīkama sajūta, ko rada palielināta vai samazināta asarošana; redzes traucējumi, nopietna saslimšana ar pūšļu veidošanos acīs, acs virsējā slāņa nodilšanu

(radzenes eroziju).

-ausis: dzirdes traucējumi;

-asinsvadi: augsts vai zems asinsspiediens, trombu veidošanās kājās un plaušās;

-plaušas un deguns: elpas trūkums, klepus;

-zarnas un mute: sausuma sajūta mutē, mutes, rīkles un barības vada iekaisums, žagas, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, kuņģa vai zarnu iekaisums, kuņģa, tievo zarnu un resno zarnu

 

perforācija;

-

aknas: acu un ādas dzelte, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz aknu darbību;

-

āda: matu izkrišana, nieze, izsitumi, dermatīts, ādas reakcijas, sausa āda, reakcija uz plaukstām

 

un pēdām (sāpes, pietūkums, plaukstu un/vai pēdu apsārtums), pigmentācijas plankumi uz

 

ādas;

-nieres: samazināts urīna daudzums, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz nieru darbību, nieru darbības traucējumi vai nieru mazspēja;

-citas: drebuļi, svara samazināšanās, pietūkums specifiskās vietās, kā arī sāpes muskuļos un kaulos.

Retāk novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 1 000 cilvēkiem) ir:

-psihiskie traucējumi: redzes un dzirdes halucinācijas, personības izmaiņas, nespēja atrasties miera stāvoklī, apjukums, nervozitāte, depresija, seksuālā disfunkcija;

-nervu sistēmas traucējumi: balss traucējumi, nespēja runāt un saprast vārdus, atmiņas

traucējumi, nestabila gaita, līdzsvara traucējumi, vājums vienā ķermeņa pusē, miegainība, nervu iekaisums, izmaiņas ožas sajūtās, smadzeņu disfunkcija, ģībonis, samaņas zudums, trieka, krampju lēkmes;

- acis: niezošas un apsārtušas acis, alerģiskas reakcijas, augšējā plakstiņa noslīdēšana; - ausis: izteikts reibonis, ausu aizlikums, nepatīkama sajūta ausīs;

-sirds: neregulāra vai ātra sirdsdarbība, sāpes krūtīs, liekā šķidruma uzkrāšanās ap sirdi, sirdslēkme, sirds mazspēja;

-asinsvadi: vēnu iekaisums, karstumviļņi;

- plaušas un deguns: iesnas, balss traucējumi, deguna aizlikums, rīkles apsārtums, siena drudzis;

- zarnas un mute: šķidruma uzkrāšanās vēderā, kuņģa-barības vada atviļņa slimība, pastiprināta siekalu izdalīšanās, pastiprināta vēdera uzpūšanās un atraugāšanās, lūpu iekaisums, kuņģa-

zarnu trakta traucējumi, sāpes mutē, patoloģiskas barības vada muskuļu kontrakcijas, kuņģa un zarnu trakta nosprostojums, kuņģa čūlas, retroperitoneālā fibroze, ātra zobu plaisāšana un lūšana, apgrūtināta rīšana, siekalu dziedzera darbības traucējumi, hemoroīdi;

-āda: ādas krāsas zudums, ādas lobīšanās, pastiprināts ķermeņa apmatojums, nagu sarukšana, pastiprināta svīšana;

-vispārēji: vispārējā stāvokļa pasliktināšanās, svara palielināšanās, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, sāpes un asiņošana vēža skartajā rajonā, vairāku orgānu darbības mazspēja;

-izmaiņas asins analīžu rezultātos: paaugstināts cukura līmenis asinīs, paaugstināta tauku koncentrācija asinīs, izmaiņas asins recēšanas laikā, palielināts asins šūnu daudzums, zems vai

augsts olbaltumvielu līmenis;

- citas: bieža urinēšana, asinis urīnā, sāpēs pakausī, sāpes mugurā, sāpes krūtīs, muskuļu saspringums vai krampji, locītavu pietūkums, nepatīkama sajūta locekļos, muskuļu vājums, artrīta saasināšanās, iekaisums un sāpes.

Reti novērojamas blakusparādības (var rasties 1-10 no 10 000 cilvēkiem) un ļoti reti novērojamas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem) ir:

-akūta aknu mazspēja;

-aizkuņģa dziedzera iekaisums;

-muskuļu bojājums;

-ožas sajūtas zudums;

-alerģija pret saules gaismu;

-plaša asinsvadu nosprostošanās un asiņošana;

-slimība, kas ietekmē smadzeņu balto vielu;

-nopietna slimība ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē un uz dzimumorgāniem.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, nekavējoties pārtrauciet Teysuno lietošanu un paziņojiet par to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Teysuno

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera pēc "EXP" un kastītes pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Teysuno satur

-Aktīvās vielas ir tegafūrs, gimeracils un oteracils.

Katra cietā kapsula satur 20 mg tegafūra, 5,8 mg gimeracila, un 15,8 mg oteracila (monokālija sāls veidā).

-Citas sastāvdaļas ir:

kapsula satur: laktozes monohidrātu, magnija stearātu;

kapsulas apvalks: želantīns, titāna dioksīds (E 171), nātrija laurilsulfāts, talks;

tinte: sarkanais dzelzs oksīds (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), Indigo karmīns (E132), karnauba vasks, balināts šellaks, glicerīna monooleāts.

Teysuno ārējais izskats un iepakojums

Cietajām kapsulām ir balts korpuss un balts vāciņš, kam ir uzdruka „TC442” pelēkā krāsā. Katrā blisterī ir 14 kapsulas.

Katrs iepakojums satur 42 kapsulas vai 84 kapsulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Nordic Group BV Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp Nīderlande

Ražotājs

Nordic Pharma

Tolweg 15

3741 LM Baarn

Nīderlande

QPharma AB

Agneslundsvagen 27

P.O. Box 590

SE-201 25 Malmo

Zviedrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Nordic Pharma

Nordic Pharma (France)

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.be

info@nordicpharma.com

България

Luxembourg/Luxemburg

NORDIC Pharma, s.r.o.

Nordic Pharma

Tel: +420 241 080 770

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.cz

info@nordicpharma.be

Česká republika

Magyarország

NORDIC Pharma, s.r.o.

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel: +420 241 080 770

Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz

info@nordicpharma.cz

Danmark

Malta

Nordic Drugs

Nordic Pharma (France)

Tlf: +45 70 20 08 40

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicdrugs.dk

info@nordicpharma.com

Deutschland

Nederland

Nordic Pharma

Nordic Pharma BV

Tel: +49 (0)89 889 690 680

Tel: +31 (0)35 54 80 580

info@nordicpharma.de

info@nordicpharma.nl

Eesti

Norge

Nordic Pharma (France)

Nordic Drugs

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tlf: +46 40-36 66 00

info@nordicpharma.com

info@nordicdrugs.no

Ελλάδα

Österreich

Aenorasis S.A.

Nordic Pharma

Τηλ: +30 210 6136332

Tel: +49 (0)89 889 690 680

info@aenorasis.gr

info@nordicpharma.de

España

Polska

Nordic Pharma (France)

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.com

info@nordicpharma.cz

France

Portugal

Nordic Pharma (France)

Nordic Pharma (France)

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com

info@nordicpharma.com

Hrvatska

România

Nordic Pharma (France)

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel.: +420 241 080 770

info@nordicpharma.com

info@nordicpharma.cz

 

Slovenija

Ireland

NORDIC Pharma, s.r.o.

Nordic Pharma Ireland

Tel.: +420 241 080 770

Tel: +353 (0)1 400 4141

info@nordicpharma.cz

info@nordicpharma.ie

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

NORDIC Pharma, s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel.: +420 241 080 770

vistor@vistor.is

info@nordicpharma.cz

Italia

Suomi/Finland

Nordic Pharma

Nordic Drugs

Tel: +39 (0)2 753 2629

Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040

info@nordicpharma.it

info@nordicdrugs.fi

Κύπρος

Sverige

Nordic Pharma (France)

Nordic Drugs AB

 

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicpharma.com

info@nordicdrugs.se

Latvija

United Kingdom

Nordic Pharma (France)

Nordic Pharma

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

Tel: +44 (0) 118 207 9160

info@nordicpharma.com

info@nordicpharma.co.uk

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

09/2015

 

Citi informācijas avoti

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas