Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion) (thalidomide) – Lietošanas instrukcija - L04AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsThalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion)
ATĶ kodsL04AX02
Vielathalidomide
RažotājsCelgene Europe Limited  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Thalidomide Celgene 50 mg cietās kapsulas

Thalidomidum

BRĪDINĀJUMS

Talidomīds izraisa iedzimtus defektus un embrija nāvi. Nelietojiet talidomīdu, ja esat grūtniece vai Jums var iestāties grūtniecība. Jums jāievēro ārsta ieteikumi par kontracepciju.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Thalidomide Celgene un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Thalidomide Celgene lietošanas

3.Kā lietot Thalidomide Celgene

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Thalidomide Celgene

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Thalidomide Celgene un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Thalidomide Celgene

Thalidomide Celgene satur aktīvo vielu, ko sauc par talidomīdu. Tas pieder zāļu grupai, kas ietekmē imūnsistēmas darbības veidu.

Kādam nolūkam lieto Thalidomide Celgene

Thalidomide Celgene lieto kopā ar divām citām zālēm, kuras sauc par “melfalānu” un “prednizonu”, lai ārstētu pieaugušos no 65 gadu vecuma ar vēža veidu, ko sauc par multiplo mielomu. To lieto cilvēkiem, kam multiplā mieloma diagnosticēta nesen un kam tās ārstēšanai nav bijušas parakstītas citas zāles, vai kurus nevar ārstēt ar ķīmijterapiju tik lielās devās, kas organismam var būt ļoti grūti panesamas.

Kas ir multiplā mieloma

Multiplā mieloma ir vēža veids, kas skar noteiktu leikocītu veidu, ko sauc par plazmas šūnām. Šīs šūnas uzkrājas kaulu smadzenēs un dalās nekontrolējami. Tas var bojāt kaulus un nieres. Parasti multiplo mielomu nevar izārstēt. Taču pazīmes un simptomus var ievērojami mazināt, vai tie uz kādu laiku izzūd. To sauc par “remisiju”.

Kā Thalidomide Celgene darbojas

Thalidomide Celgene palīdz organisma imūnsistēmai un tieši uzbrūk vēzim. Tam ir vairāki darbības veidi:

aptur vēža šūnu veidošanos;

aptur asinsvadu ieaugšanu vēzī;

stimulē imūnsistēmas daļu uzbrukt vēža šūnām.

2. Kas Jums jāzina pirms Thalidomide Celgene lietošanas

Ārsts Jums būs devis konkrētus norādījumus, īpaši par talidomīda iedarbību uz vēl nedzimušiem bērniem (izklāstīta Thalidomide Celgene grūtniecības nepieļaušanas programmā).

Ārsts Jums būs izsniedzis pacienta kartīti vai kādu citu atbilstošu dokumentu. Izlasiet to uzmanīgi un ievērojiet sniegtos norādījumus.

Ja Jūs neizprotat šos norādījumus, palūdziet, lai ārsts Jums tos vēlreiz izskaidro, pirms sākat lietot talidomīdu. Skatiet arī sīkāku informāciju šajā punktā pēc „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” un „Grūtniecība un barošana ar krūti”.

Nelietojiet Thalidomide Celgene šādos gadījumos

ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, jo

Thalidomide Celgene izraisa iedzimtus defektus un embrija nāvi;

ja Jums var iestāties grūtniecība, ja vien Jūs neievērojat visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu grūtniecības iestāšanos (skatīt 2. punktā “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” un “Grūtniecība un barošana ar krūti”);

ja Jums var iestāties grūtniecība, katrā zāļu parakstīšanas reizē Jūsu ārsts atzīmēs, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, un Jūs saņemsiet tam apstiprinājumu;

ja Jums ir alerģija pret talidomīdu vai kādu citu 6. punktā “Iepakojuma saturs un cita informācija” minēto šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet Thalidomide Celgene, ja kāds no iepriekšminētajiem punktiem attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, aprunājieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Thalidomide Celgene lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Thalidomide Celgene lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādās situācijās.

Sievietēm, kuras lieto Thalidomide Celgene

Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jums jājautā ārstam, vai Jums var iestāties grūtniecība, pat, ja domājat, ka tas ir maz ticams.

Ja Jums var iestāties grūtniecība:

ārsts Jums nodrošinās grūtniecības pārbaužu veikšanu: o pirms ārstēšanas,

o ik pēc četrām nedēļām ārstēšanas laikā,

o četras nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas;

Jums jālieto viena efektīva kontracepcijas metode:

o četras nedēļas pirms ārstēšanas uzsākšanas, o ārstēšanas laikā,

o četras nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Jūsu ārsts pateiks, kuru kontracepcijas metodi lietot.

Ja Jums var iestāties grūtniecība, ārsts katras receptes parakstīšanas reizē atzīmēs, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi, kas aprakstīti iepriekš, un ierakstīs to Jūsu pacienta kartītē vai kādā citā atbilstošā dokumentā.

Vīriešiem, kuri lieto Thalidomide Celgene

Talidomīds nokļūst spermā. Tāpēc nestājieties dzimumattiecībās bez aizsarglīdzekļu lietošanas.

Jāizsargājas no grūtniecības iestāšanās un jebkādas iedarbības grūtniecības laikā. Vienmēr izmantojiet prezervatīvu:

o ārstēšanas laikā,

o vienu nedēļu pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Jūs nedrīkstat būt spermas donors:

o ārstēšanas laikā,

o vienu nedēļu pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Visiem pacientiem

Konsultējieties ar ārstu pirms Thalidomide Celgene lietošanas, ja:

Jums ir bijusi sirdslēkme, kādreiz iepriekš ir bijis asins trombs vai ja Jūs smēķējat, Jums ir augsts asinsspiediens vai augsts holesterīna līmenis. Ārstēšanās laikā ar Thalidomide Celgene ir paaugstināts asins recekļu veidošanās risks vēnās un artērijās;

Jums ir bijusi vai ir palēnināta sirdsdarbība (tas var būt bradikardijas simptoms);

Jums ir bijusi vai ir neiropātija, piemēram, tirpšana, koordinācijas problēmas vai sāpes plaukstās vai pēdās;

Jums ir bijusi miegainība;

Jums ir liels kopējais audzēju skaits visā ķermenī, tostarp kaulu smadzenēs. Tas var izraisīt stāvokli, kad audzēji sabrūk un izraisa neparastu ķīmisko vielu koncentrāciju organismā, kas var radīt nieru mazspēju (šo stāvokli sauc par audzēja sabrukšanas sindromu);

Jums ir bijis drudzis, drebuļi un spēcīga trīce, iespējams, ar komplikācijām – zemu asinsspiedienu un apjukumu (tie var būt smagas infekcijas simptomi);

Jums ir bijusi alerģiska reakcija, lietojot talidomīdu, piemēram, izsitumi, nieze, pietūkums, reibonis vai grūtības elpot;

Jūs neizprotat ārsta ieteikumus par kontracepciju vai arī nejūtaties spējīgs tos izpildīt;

Jums ir augsts asinsspiediens posmā no sirds līdz plaušām;

Jums ir vai iepriekš ir bijusi vīrusu infekcija, īpaši vējbakas, jostas roze, B hepatīts vai

HIV infekcija. Ja šaubāties, aprunājieties ar savu ārstu. Ārstēšana ar talidomīdu var izraisīt vīrusu reaktivēšanos pacientiem, kas ir to nēsātāji, kā rezultātā infekcija atkārtosies. Jūsu ārstam jāpārbauda, vai Jums kādreiz nav bijusi B hepatīta infekcija.

Jūs nedrīkstat būt asins donors ārstēšanas laikā ar Thalidomide Celgene, un vienu nedēļu pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Ja neesat pārliecināts, vai kāds no iepriekš minētajiem punktiem attiecas uz Jums, pirms Thalidomide Celgene lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Thalidomide Celgene nav ieteicams lietot bērniem un par 18 gadiem jaunākiem pacientiem.

Citas zāles un Thalidomide Celgene

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā vai esat lietojis. Tas attiecas arī uz bezrecepšu zālēm, tostarp augu izcelsmes zālēm.

Noteikti paziņojiet savam ārstam, ja lietojat zāles:

kas izraisa miegainību, jo talidomīds var pastiprināt to iedarbību. Tās ietver nomierinošus līdzekļus (piemēram, anksiolītiskus, miega, antipsihotiskus līdzekļus, H1 antihistamīnus, opiātu atvasinājumus un barbiturātus);

kas palēnina sirdsdarbību (ierosina bradikardiju, piemēram, antiholīnesterāzes un bēta blokatori);

ko lieto sirds slimību un komplikāciju ārstēšanai (piemēram, digoksīnu) vai asiņu šķidrināšanai (piemēram, varfarīnu);

kas ir citas zāles vēža ārstēšanai;

ko lieto kontracepcijai.

Thalidomide Celgene kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Thalidomide Celgene var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā (skatīt 3. punktu “Kā lietot Thalidomide Celgene”).

Nelietojiet alkoholu Thalidomide Celgene lietošanas laikā. Tas jāievēro tāpēc, ka alkohols var padarīt Jūs miegainu, un Thalidomide Celgene var padarīt Jūs vēl miegaināku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Talidomīds izraisa smagus iedzimtus defektus vai vēl nedzimuša bērna nāvi.

Pat tikai viena kapsula, ko lieto grūtniece, var radīt bērnam nopietnus iedzimtus defektus.

Šie defekti var ietvert saīsinātas rokas vai kājas, plaukstu un pēdu kroplību, acu vai ausu defektus

un problēmas ar iekšējiem orgāniem.

Ja Jums iestājusies grūtniecība, Jūs nedrīkstat lietot Thalidomide Celgene. Turklāt Thalidomide Celgene lietošanas laikā Jums nedrīkst iestāties grūtniecība.

Ja esat sieviete, kam var iestāties grūtniecība, Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt

2. punktu „Kas Jums jāzina pirms Thalidomide Celgene lietošanas”).

Jums jāpārtrauc ārstēšana un nekavējoties jāinformē ārsts, ja:

Jums nav vai domājat, ka nav mēnešreižu, vai ja ir neparasta menstruālā asiņošana, vai ir aizdomas par grūtniecību,

Jums ir heteroseksuāls dzimumakts bez efektīvas kontracepcijas metodes lietošanas.

Ja Jums talidomīda terapijas laikā iestājas grūtniecība, Jums nekavējoties jāpārtrauc terapija un jāinformē savs ārsts.

Vīriešiem, kuri lieto Thalidomide Celgene un kam ir partnere, kurai var iestāties grūtniecība, – lūdzu skatīt 2 punktu “Kas Jums jāzina pirms Thalidomide Celgene lietošanas”. Ja laikā, kamēr Jūs lietojat talidomīdu, Jūsu partnerei iestājas grūtniecība, Jums nekavējoties jāinformē savs ārsts.

Barošana ar krūti

Thalidomide Celgene lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti, jo nav zināms, vai talidomīds izdalās cilvēka krūts pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja Jums ir tādas blakusparādības kā reibonis, nogurums, miegainība vai neskaidra redze.

3.Kā lietot Thalidomide Celgene

Vienmēr lietojiet Thalidomide Celgene tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz lietot

Ieteicamā deva ir 200 mg (4 x 50 mg kapsulas) dienā pieaugušajiem, kuru vecums nepārsniedz 75 gadus, un 100 mg (2 x 50 mg kapsulas) dienā pieaugušajiem, kuru vecums pārsniedz 75 gadus.

Tomēr ārsts izvēlēsies devu tieši Jums, vēros Jūsu progresu un var pielāgot devu. Ārsts Jums pateiks, cik daudz Thalidomide Celgene lietot un cik ilgi to būs nepieciešams lietot (skatīt 2. punktu „Kas Jums jāzina pirms Thalidomide Celgene lietošanas”).

Thalidomide Celgene lieto ik dienu ārstēšanas ciklos; katrs cikls ilgst 6 nedēļas, lietojot kombinācijā ar melfalānu un prednizonu, kas tiek lietoti no 1. līdz 4. dienai katrā sešu nedēļu ciklā.

Šo zāļu lietošana

Kapsulas nedrīkst lauzt, atvērt vai sakošļāt. Ja pulveris no salauztas Thalidomide Celgene kapsulas nokļūst uz ādas, ādu nekavējoties rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.

Lietojiet šīs zāles iekšķīgi.

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot pilnu glāzi ūdens.

Nesasmalciniet un nesakošļājiet.

Lietojiet kapsulas vienā devā pirms gulētiešanas. Tas Jūs padarīs mazāk miegainu citā laikā.

Lai kapsulu izņemtu no blistera, uzspiediet tikai uz kapsulas viena gala, lai to izspiestu cauri folijai. Nespiediet kapsulas centrā, jo tādējādi to var salauzt.

Ja esat lietojis Thalidomide Celgene vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Thalidomide Celgene vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz slimnīcu. Ja iespējams, paņemiet līdzi zāļu iepakojumu un šo instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Thalidomide Celgene

Ja esat aizmirsis lietot Thalidomide Celgene parastajā laikā un

ir pagājušas mazāk nekā 12 stundas: lietojiet kapsulas nekavējoties.

ir pagājušas vairāk nekā 12 stundas: nelietojiet kapsulas. Lietojiet nākamās kapsulas nākamajā dienā parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šīm zālēm var būt šādas blakusparādības.

Pārtrauciet lietot Thalidomide Celgene un nekavējoties apmeklējiet ārstu, ja novērojot šādas nopietnas blakusparādības – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

smagas ādas reakcijas, tostarp izsitumus, kas ir bieža blakusparādība, un ādas un gļotādas čūlošanās (Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze, kas ir retas blakusparādības). Vienlaicīgi Jums var būt augsta temperatūra (drudzis).

Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja novērojat kādu no šādām nopietnām blakusparādībām:

nejutīgums, tirpšana, koordinācijas traucējumi vai sāpes rokās un pēdās.

Tas var rasties nerva bojājuma (saukts par “perifēro neiropātiju”) dēļ, kas ir ļoti bieža blakusparādība. Tā var kļūt ļoti smaga, sāpīga un invaliditāti izraisoša. Ja rodas šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu, kas var samazināt devu, vai pārtraukt ārstēšanu. Šī blakusparādība parasti rodas pēc šo zāļu lietošanas vairākus mēnešus, bet var rasties arī ātrāk. Tas var notikt arī kādu laiku pēc ārstēšanas beigām. Tas var neizzust, vai arī izzust lēnām;

pēkšņas sāpes krūtīs vai elpošanas grūtības.

Tas var būt no asins recekļiem artērijās, kas ved uz plaušām (saukta par “plaušu emboliju”), kas ir bieža blakusparādība. Tas var notikt ārstēšanas laikā vai pēc ārstēšanas pārtraukšanas;

sāpes vai tūska kājās, īpaši apakšstilbā vai ikros.

Tas var būt no asins recekļiem kāju vēnās (dziļo vēnu tromboze), kas ir bieža blakusparādība. Tas var notikt ārstēšanas laikā vai pēc ārstēšanas pārtraukšanas;

sāpes krūšu kurvī, kas izstaro uz rokām, kaklu, žokli, muguru vai vēderu, svīšanas un elpas trūkuma sajūta, slikta dūša vai vemšana.

Tie var būt sirdslēkmes/miokarda infarkta simptomi (kas var būt asins recekļu dēļ sirds artērijās);

grūtības redzēt vai runāt, kas ir pārejošas.

Tie var būt insulta simptomi (kas var būt recekļa dēļ smadzeņu artērijā);

drudzis, drebuļi, sāpes kaklā, klepus, čūlas mutē vai kādi citi infekcijas simptomi.

asiņošana vai asinsizplūdumi, kuru cēlonis nav trauma.

Citas blakusparādības ir šādas.

Svarīgi atzīmēt, ka mazam skaitam pacientu ar multiplo mielomu var attīstīties citi vēža veidi, īpaši hematoloģiskas ļaundabīgas saslimšanas, un ir iespējams, ka šo risku var paaugstināt ārstēšana ar Thalidomide Celgene; tāpēc ārstam, parakstot Jums Thalidomide Celgene, rūpīgi jānovērtē ieguvums un risks.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

Aizcietējums.

Reibonis.

Miegainība, nogurums.

Trīce (tremors).

Roku un kāju tūska.

Mazs asinsšūnu skaits. Tas var nozīmēt, ka Jums ir lielāka infekciju attīstības iespēja. Thalidomide Celgene terapijas laikā ārsts kontrolēs asinsšūnu skaitu.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 lietotājiem)

Gremošanas traucējumi, slikta dūša, vemšana, sausa mute.

Izsitumi, ādas sausums.

Nespēks, samaņas vai līdzsvara zudums, enerģijas vai spēka trūkums, zems asins spiediens.

Drudzis, slikta pašsajūta.

Galvas griešanās sajūta, radot grūtības piecelties un normāli kustēties.

Neskaidra redze.

Krūškurvja infekcija (pneimonija), plaušu slimība.

Lēna sirdsdarbība, sirds mazspēja.

Depresija, apjukums, garastāvokļa izmaiņas, trauksme.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 lietotājiem)

Plaušu gļotādas iekaisums un pietūkums (bronhīts).

Vēdera sienu izklājošo šūnu iekaisums.

Caurums resnās zarnas daļā, kas var izraisīt infekciju.

Ziņots par papildu blakusparādībām zāļu pēcreģistrācijas periodā. Tās ir, piemēram:

pazemināta vairogdziedzera aktivitāte (hipotireoze),

zarnu nosprostošanās,

seksuālā disfunkcija, piemēram, impotence,

strauja leikocītu skaita samazināšanās (neitropēnija), ko pavada drudzis un infekcija,

smaga asins infekcija (sepse), ko pavada drudzis, drebuļi un smaga trīce un ko var paasināt zems asinsspiediens un apjukums (septiskais šoks),

vienlaicīga eritrocītu, leikocītu un trombocītu skaita samazināšanās (pancitopēnija),

audzēja sabrukšanas sindroms – metaboliskas komplikācijas, kas var rasties vēža ārstēšanas laikā un dažkārt pat bez ārstēšanas. Šīs komplikācijas izraisa mirstošo vēža šūnu sadalīšanās produkti, un tās var būt šādas: izmaiņas asins ķīmiskajā sastāvā; augsts kālija, fosfora un urīnskābes līmenis un zems kalcija līmenis, izraisot nieru darbības, sirdsdarbības ātruma izmaiņas, krampjus un dažkārt nāvi,

alerģiskas reakcijas, piemēram, lokāli vai ģeneralizēti niezoši izsitumi un angioedēma (alerģisku reakciju veidi, kas var izpausties kā nātrene, izsitumi, acu, mutes vai sejas pietūkums, apgrūtināta elpošana vai nieze),

pavājināta dzirde vai kurlums,

krampji,

nieru slimība (nieru mazspēja),

aknu bojājumi (aknu darbības traucējumi), tostarp normai neatbilstoši aknu testu rezultāti,

kuņģa vai zarnu asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana),

sirdsdarbības ritma traucējumi (sirds blokāde vai priekškambaru fibrilācija), nespēks vai samaņas zudums,

Parkinsona slimības simptomu (piemēram, trīces, depresijas vai apjukuma) paasināšanās,

sāpes vēdera augšdaļā un/vai mugurā, kas var būt stipras un saglabāties vairākas dienas un kas var būt kopā ar sliktu dūšu, vemšanu, drudzi un ātru sirdsdarbību – šie simptomi var būt aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) dēļ,

asinsspiediena paaugstināšanās asinsvados, kas apgādā plaušas, kas var izraisīt elpas trūkumu, nogurumu, reiboni, sāpes krūtīs, straujāku sirdsdarbību vai kāju vai potīšu pietūkumu (plaušu hipertensija),

vīrusu infekcijas, ieskaitot herpes zoster (zināma arī kā „jostas roze” - vīrusu slimība, kas uz ādas izraisa sāpīgus čūlainus izsitumus) un B hepatīta infekcijas atkārtošanos (kas var izraisīt ādas un acu dzelti, tumši brūnas krāsas urīnu, sāpes vēdera labajā pusē, drudzi un sliktu dūšu vai vemšanu).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Thalidomide Celgene

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kabatas futlāra un blistera pēc “Der. līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt bojājumus vai atvēršanas pazīmes.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc ārstēšanās beigām visas neizlietotās kapsulas ir jāatdod farmaceitam vai ārstam. Šie pasākumi pasargās no nepareizas lietošanas.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Thalidomide Celgene satur

Aktīvā viela ir talidomīds. Katra kapsula satur 50 mg talidomīda

Citas palīgvielas ir preželatinizēta ciete un magnija stearāts. Kapsulas apvalks satur želatīnu un titāna dioksīdu (E171). Apdrukas tinte sastāv no šellakas, melnā dzelzs oksīda (E172) un propilēnglikola.

Thalidomide Celgene ārējais izskats un iepakojums

Thalidomide Celgene ir baltas cietās kapsulas ar marķējumu “Thalidomide Celgene 50 mg”. Kapsulas ir iepakotas kabatas futlārī, kas satur 28 kapsulas (2 blisteri ar 14 kapsulām katrā).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Lielbritānija

VAI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Lielbritānija

Ražotājs

Penn Pharmaceutical Services Limited

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar

Gwent

NP22 3AA

Lielbritānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Lūdzu, sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku, ja Jums vajadzīga informācija citā formātā.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas