Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tobi Podhaler (tobramycin) – Lietošanas instrukcija - J01GB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTobi Podhaler
ATĶ kodsJ01GB01
Vielatobramycin
RažotājsNovartis Europharm Ltd  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramicīns (Tobramycinum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir TOBI Podhaler un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms TOBI Podhaler lietošanas

3.Kā lietot TOBI Podhaler

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt TOBI Podhaler

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Norādījumi par lietošanu ar Podhaler ierīci (lapas otrā pusē)

1.Kas ir TOBI Podhaler un kādam nolūkam to lieto

Kas ir TOBI Podhaler

TOBI Podhaler satur zāles, ko sauc par tobramicīnu, un tas ir antibiotisks līdzeklis. Šī antibiotika pieder pie zāļu grupas, ko sauc par aminoglikozīdiem.

Kādam nolūkam lieto TOBI Podhaler

TOBI Podhaler lieto pacientiem ar cistisko fibrozi no 6 gadu vecuma, lai ārstētu par Pseudomonas aeruginosa sauktas baktērijas izraisītas plaušu infekcijas.

Lai iegūtu labākos rezultātus no šīm zālēm, lūdzu, lietojiet tās saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Kā TOBI Podhaler darbojas

TOBI Podhaler ir inhalācijas pulveris, kas iepildīts kapsulās. Inhalējot TOBI Podhaler, antibiotika var iekļūt tieši Jūsu plaušās, lai cīnītos ar baktērijām, kas izraisa infekciju, un uzlabotu Jūsu elpošanu.

Kas ir Pseudomonas aeruginosa

Tā ir ļoti bieži sastopama baktērija, kas kādā brīdī dzīves laikā inficē gandrīz katra cistiskās fibrozes slimnieka plaušas. Daži cilvēki inficējas tikai vēlāk dzīves laikā, bet citi – jau ļoti agrīnā vecumā. Tā ir viena no kaitīgākajām baktērijām cilvēkiem ar cistisko fibrozi. Ja infekcija netiek pilnvērtīgi ārstēta, tā turpina bojāt plaušas, izraisot turpmākus elpošanas traucējumus.

2. Kas Jums jāzina pirms TOBI Podhaler lietošanas

Nelietojiet TOBI Podhaler šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret tobramicīnu, kādu no aminoglikozīdu antibiotikām vai kādu citu

(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja tas ir attiecināms uz Jums, pastāstiet to savam ārstam un nelietojiet TOBI Podhaler.

Ja domājat, ka Jums varētu būt alerģija, jautājiet padomu savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pastāstiet ārstam, ja Jums kādreiz ir bijis kāds no šiem traucējumiem:

dzirdes traucējumi (arī trokšņi ausīs un reibonis);

nieru darbības traucējumi;

neparasti apgrūtināta elpošana ar sēkšanu vai klepošanu, saspringuma sajūta krūtīs;

asins piejaukums krēpām (atklepotajam materiālam);

muskuļu vājums, kas ieilgst vai pasliktinās laika gaitā, šis simptoms galvenokārt saistīts ar tādiem traucējumiem kā miastēnija vai Parkinsona slimība.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to savam ārstam pirms TOBI Podhaler lietošanas.

Ja esat 65 gadus vecs vai vecāks, ārsts Jums var veikt papildu pārbaudes, lai izlemtu, vai TOBI Podhaler ir Jums piemērots.

Zāļu inhalēšana var izraisīt saspringuma sajūtu krūtīs un sēkšanu, un šīs reakcijas var rasties tūlīt pēc TOBI Podhaler inhalēšanas. Ārsts uzraudzīs pirmās TOBI Podhaler devas inhalēšanu un pārbaudīs Jūsu plaušu darbību pirms un pēc zāļu lietošanas. Ārsts var lūgt Jums lietot citas piemērotas zāles pirms TOBI Podhaler lietošanas.

Zāļu inhalēšana var izraisīt klepu, un arī TOBI Podhaler var izraisīt klepu. Ja klepus ir pastāvīgs un apgrūtina Jūs, konsultējieties ar ārstu.

Pseudomonas celmi laika gaitā var kļūt rezistenti pret ārstēšanu ar antibiotikām. Tas nozīmē, ka TOBI Podhaler laika gaitā var nedarboties tik labi, kā tam vajadzētu. Ja Jums ir par to bažas, konsultējieties ar ārstu.

Ja lietojat tobramicīnu vai citu aminoglikozīdu grupas antibiotiku injekciju veidā, tas dažkārt var izraisīt dzirdes zudumu, reiboni un nieru bojājumu.

Bērni

TOBI Podhaler nevajadzētu lietot bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem.

Citas zāles un TOBI Podhaler

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

TOBI Podhaler lietošanas laikā Jūs nedrīkstat lietot šādas zāles:

furosemīds vai etakrīnskābe, diurētiskie līdzekļi;

citas zāles ar diurētiskām īpašībām, piemēram, urīnviela vai intravenozi lietojams mannīts;

citas zāles, kas var bojāt Jūsu nieres vai dzirdi.

Turpmāk minētās zāles var palielināt nelabvēlīgas iedarbības iespējamību, kas rodas, ja tās Jums jālieto, kamēr saņemat tobramicīna vai citas aminoglikozīdu grupas antibiotikas injekcijas:

amfotericīns B, cefalotīns, polimiksīni (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai), ciklosporīns, takrolīms (lieto imūnsistēmas darbības pavājināšanai). Šīs zāles var bojāt nieres;

platīna savienojumi, piemēram, karboplatīns un cisplatīns (lieto dažu vēža veidu ārstēšanai). Šīs zāles var bojāt nieres un dzirdi;

antiholīnesterāzes, piemēram, neostigmīns un piridostigmīns (lieto muskuļu vājuma ārstēšanai) vai botulīna toksīns. Šīs zāles var izraisīt muskuļu vājumu vai tā pastiprināšanos.

Ja lietojat vienas vai vairākas no iepriekš minētajām zālēm, konsultējieties ar savu ārstu pirms TOBI Podhaler lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav zināms, vai šo zāļu inhalēšana grūtniecības laikā izraisa blakusparādības.

Ievadot injekcijas veidā, tobramicīns un citas aminoglikozīdu grupas antibiotikas var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam, piemēram, izraisīt kurlumu.

Ja barojat bērnu ar krūti, Jums pirms šo zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

TOBI Podhaler neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot TOBI Podhaler

Vienmēr lietojiet TOBI Podhaler tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Uzsākot ārstēšanu, pacientu aprūpētājiem jāpalīdz bērniem, it īpaši vecumā līdz 10 gadiem, lietot TOBI Podhaler, un jāturpina viņu uzraudzība līdz brīdim, kad viņi spēj patstāvīgi lietot TOBI Podhaler pareizi bez palīdzības.

Cik daudz TOBI Podhaler jālieto

Inhalējiet 4 kapsulu saturu divas reizes dienā (4 kapsulas no rīta un 4 kapsulas vakarā), izmantojot Podhaler ierīci.

Deva visiem pacientiem no 6 gadu vecuma ir vienāda. Nepārsniedziet ieteicamo devu.

Kad lietot TOBI Podhaler

Kapsulu lietošana katru dienu vienā un tai pašā laikā palīdzēs Jums atcerēties par to lietošanu.

Inhalējiet 4 kapsulu saturu divas reizes dienā šādā veidā:

4 kapsulas no rīta inhalējamas ar Podhaler ierīci.

4 kapsulas vakarā inhalējamas ar Podhaler ierīci.

Starp devām vēlams ievērot 12 stundu starplaiku, bet tam jābūt vismaz 6 stundas.

Ja lietojat vairākus inhalējamus un citus cistiskās fibrozes ārstēšanas līdzekļus, Jums TOBI Podhaler jālieto pēc visiem šiem līdzekļiem. Lūdzu, konsultējieties par zāļu lietošanas secību ar savu ārstu.

Kā lietot TOBI Podhaler

Tikai inhalācijām.

Kapsulas nedrīkst norīt.

Kapsulas lietojiet tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru. Kapsulas jāglabā kapsulu plāksnītē, līdz Jums tās nepieciešamas lietošanai.

Sākot jaunu kapsulu nedēļas iepakojumu, lietojiet jaunu inhalatoru, kas ir pievienots iepakojumam. Katru inhalatoru lieto tikai 7 dienas.

Lūdzu, sīkāku informāciju par inhalatora lietošanu lasiet šīs instrukcijas beigās.

Cik ilgi jālieto TOBI Podhaler

Pēc tam, kad esat lietojis TOBI Podhaler 28 dienas, Jums jāievēro 28 dienu pārtraukums, kura laikā Jūs neveicat TOBI Podhaler inhalācijas. Pēc tam jāsāk nākamais kurss.

Ir svarīgi, lai 28 ārstēšanas dienu laikā Jūs turpinātu lietot zāles divas reizes dienā katru dienu un lai Jūs 28 dienas lietotu zāles un pēc tam 28 dienas nelietotu zāles.

Lietot TOBI Podhaler

Nelietot TOBI

 

Podhaler

Lietojiet TOBI Podhaler

Nelietojiet TOBI

divas reizes dienā katru

Podhaler nākamās

dienu 28 dienas

28 dienas

Atkārtojiet ciklu

Turpiniet lietot TOBI Podhaler saskaņā ar ārsta norādījumiem.

Ja Jums rodas jautājumi par TOBI Podhaler lietošanas ilgumu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis TOBI Podhaler vairāk nekā noteikts

Ja esat inhalējis pārāk daudz TOBI Podhaler, pēc iespējas ātrāk pastāstiet to ārstam. Ja norijat TOBI Podhaler, neuztraucieties, bet pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot TOBI Podhaler

Ja esat aizmirsis lietot TOBI Podhaler un līdz nākamās devas lietošanai atlikušas vismaz 6 stundas, lietojiet devu pēc iespējas ātrāk. Citādi pagaidiet līdz nākamās devas lietošanas laikam. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Cistiskās fibrozes slimniekiem ir daudz slimības simptomu. Tie var būt arī TOBI Podhaler lietošanas laikā, bet tiem nevajadzētu būt biežākiem vai smagākiem kā iepriekš.

Ja Jums šķiet, ka TOBI Podhaler lietošanas laikā plaušu pamatslimība pastiprinās, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Neparasti apgrūtināta elpošana ar sēkšanu vai klepošanu un saspringuma sajūta krūtīs (bieži). Ja Jums rodas kāda no šīm reakcijām, pārtrauciet TOBI Podhaler lietošanu un nekavējoties informējiet ārstu.

Asins atkrēpošana (ļoti bieži).

Dzirdes pavājināšanās (troksnis ausīs var būt dzirdes zuduma brīdinošā pazīme), trokšņi

(piemēram, šņākšana) ausīs (bieži).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties informējiet ārstu.

Citas blakusparādības var būt:

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Elpas trūkums

Klepus, produktīvs klepus, balss pārmaiņas (aizsmakums)

Rīkles iekaisums

Drudzis

Bieži (var attīstīties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Sēkšana, trokšņi (krepitācija)

Nepatīkama sajūta krūšu kurvī, krūšu kurvja muskuļu vai kaulu sāpes

Aizlikts deguns

Deguna asiņošana

Vemšana, slikta dūša

Caureja

Izsitumi

Garšas sajūtas traucējumi

Balss zudums

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Vispārēja slimības sajūta

Atklepotās substances (krēpu) krāsas pārmaiņas

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt TOBI Podhaler

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai kapsulu plāksnītes.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

Kad kapsula ir izņemta no kapsulu plāksnītes (blistera), tā jālieto nekavējoties.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko TOBI Podhaler satur

Aktīvā viela ir tobramicīns. Viena kapsula satur 28 mg tobramicīna.

Citas sastāvdaļas ir DSFH (1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīns), kalcija hlorīds, sērskābe (pH pielāgošanai).

TOBI Podhaler ārējais izskats un iepakojums

TOBI Podhaler inhalācijas pulveris cietajās kapsulās ir balts vai gandrīz balts inhalācijas pulveris, fasēts caurspīdīgās bezkrāsainās cietajās kapsulās ar zilas tintes uzdruku „NVR AVCI” vienā kapsulas daļā un zilas krāsas Novartis logotipa uzdruku uz otras kapsulas daļas.

TOBI Podhaler ir pieejams mēneša iepakojumos, kuros ir kastītes 4 nedēļām un rezerves Podhaler ierīce uzglabāšanas futrālī.

Katrā nedēļas kastītē ir 7 blisteri (kapsulu plāksnītes) pa 8 kapsulām katrā, kā arī Podhaler ierīce uzglabāšanas futrālī.

Ir pieejami šādi iepakojuma lielumi:

56 cietās kapsulas ar inhalācijas pulveri un 1 inhalators (nedēļas iepakojums)

224 (4 x 56) cietās kapsulas ar inhalācijas pulveri un 5 inhalatori (mēneša vairāku kastīšu iepakojums) 448 (8 x 56) cietās kapsulas ar inhalācijas pulveri un 10 inhalatori (2 x mēneša vairāku kastīšu iepakojumi ietīti folijā)

Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

PODHALER IERĪCES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus, lai uzzinātu, kā lietot un kopt Podhaler ierīci.

TOBI Podhaler nedēļas iepakojumā

Katrā TOBI Podhaler nedēļas kastītē ir:

1 inhalators (Podhaler ierīce) un tā uzglabāšanas futrālis.

7 kapsulu plāksnītes (viena plāksnīte katrai nedēļas dienai).

Katrā kapsulu plāksnītē ir 8 kapsulas (atbilst dienas devai: 4 kapsulu saturs jāinhalē no rīta un 4 kapsulu saturs jāinhalē vakarā).

 

 

 

Kapsulu plāksnīte

Inhalators

Uzglabāšanas futrālis

Kā inhalēt zāles ar Podhaler ierīci

Izmantojiet tikai šajā iepakojumā esošo Podhaler ierīci. Nelietojiet TOBI Podhaler kapsulas ar kādu citu ierīci un neizmantojiet Podhaler ierīci citu zāļu lietošanai.

Sākot jaunu kapsulu nedēļas iepakojumu, lietojiet jaunu Podhaler ierīci, kas ir pievienota iepakojumam. Katru Podhaler ierīci lieto tikai 7 dienas. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu un inhalatoru likvidēšanu.

Kapsulas nedrīkst norīt. Kapsulās esošais pulveris ir paredzēts Jums inhalācijām.

Kapsulas vienmēr glabājiet kapsulu plāksnītē, līdz Jums tās nepieciešamas lietošanai. Neizņemiet kapsulas no plāksnītes iepriekš.

Kad Podhaler ierīce netiek izmantota, tā jāuzglabā tās stingri noslēgtā futrālī.

1.Nomazgājiet un kārtīgi noslaukiet rokas.

2.• Tieši pirms lietošanas izņemiet inhalatoru no tā futrāļa, turot aiz pamatnes un noskrūvējot futrāļa augšējo daļu pulksteņa rādītāja kustībai pretējā virzienā.

Nolieciet futrāļa augšējo daļu malā.

Apskatiet inhalatoru, lai pārliecinātos, ka tas nav bojāts vai netīrs.

Novietojiet inhalatoru vertikāli futrāļa pamatnē.

3.• Turiet inhalatoru aiz tā korpusa un noskrūvējiet iemuti pulksteņa rādītāja kustībai pretējā virzienā.

• Nolieciet iemuti malā uz tīras, sausas virsmas.

4.Noplēsiet pa kapsulu plāksnītes perforēto līniju gareniski un tad šķērsām, kā parādīts 1. un 2. attēlā.

5.• Noplēsiet foliju no kapsulu plāksnītes, lai atklātu tikai vienu kapsulu.

Izņemiet kapsulu no plāksnītes.

6.• Nekavējoties ielieciet kapsulu inhalatora kamerā (1).

Uzlieciet atpakaļ iemuti.

Stingri uzskrūvējiet iemuti, līdz tas apstājas. Nepievelciet pārāk stingri (2).

7.• Turiet inhalatoru ar iemuti uz leju.

Caurduriet kapsulu stingri nospiežot zilo pogu ar īkšķi līdz galam, pēc tam atlaidiet pogu.

Tagad Jūs esat gatavs kapsulas satura inhalēšanai ar diviem atsevišķiem piegājieniem (8. un 9. punkts).

8.Kapsulas satura inhalēšana – 1. ieelpa

Pirms iemuša ievietošanas mutē, veiciet pilnīgu izelpu prom no inhalatora.

Ar lūpām aptveriet iemuti, to cieši noslēdzot. Veiciet dziļu pulvera inhalāciju ar vienu ieelpu.

Izņemiet inhalatoru no mutes un aizturiet elpu aptuveni uz 5 sekundēm.

Pēc tam izelpojiet kā parasti, pūšot gaisu prom no inhalatora.

9.Kapsulas satura inhalēšana – 2. ieelpa

Veiciet dažas normālas izelpas, pūšot gaisu prom no inhalatora.

Kad esat gatavs, veiciet 2. ieelpu, atkārtojot 8. punktā aprakstītās darbības ar to pašu kapsulu.

10.Atskrūvējiet iemuti (1) un izņemiet kapsulu no kameras

(2).

11.Apskatiet izlietoto kapsulu. Tai jābūt pārdurtai un tukšai. Ja tā ir tukša, izmetiet kapsulu.

Ja kapsula ir pārdurta, bet tajā aizvien ir nedaudz pulvera:

nekavējoties ielieciet kapsulu atpakaļ inhalatora kamerā (6. punkts). Lieciet pārdurto kapsulas daļu pa priekšu;

uzlieciet atpakaļ iemuti un atkārtojiet 8., 9. un

10. punktā aprakstītās darbības.

Ja kapsula nav pārdurta:

ielieciet kapsulu atpakaļ inhalatora kamerā (6. punkts);

uzlieciet atpakaļ iemuti un atkārtojiet 7., 8. un 9. punktā aprakstītās darbības;

ja arī pēc tam kapsula aizvien ir pilna un nav pārdurta, nomainiet inhalatoru ar rezerves inhalatoru un atkārtojiet 2., 3., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā aprakstītās darbības.

12.Tādā pat veidā lietojiet vēl 3 kapsulas.

Tātad, lai inhalētu katru atlikušo kapsulu, atkārtojiet 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā aprakstītās darbības.

Izmetiet visas tukšās kapsulas.

13.• Uzlieciet atpakaļ iemuti un pieskrūvējiet to stingri, līdz tas apstājas. Kad esat inhalējis visu devu (4 kapsulas), noslaukiet iemuti ar tīru sausu drānu.

Nemazgājiet inhalatoru ar ūdeni.

14.Ielieciet inhalatoru atpakaļ uzglabāšanas futrālī.

Pagrieziet futrāļa augšējo daļu pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas ir cieši noslēgts.

ATCERIETIES

Tikai inhalācijām.

TOBI Podhaler kapsulas nedrīkst norīt.

Izmantojiet tikai šajā iepakojumā esošo inhalatoru.

Vienmēr glabājiet TOBI Podhaler kapsulas kapsulu plāksnītē. Kapsulu izņemiet tikai tieši pirms lietošanas. Neglabājiet kapsulas inhalatorā.

Vienmēr glabājiet TOBI Podhaler kapsulas un ierīci sausā vietā.

Nekad nelieciet TOBI Podhaler kapsulu tieši ierīces iemutī.

Caurdurot kapsulu, vienmēr turiet ierīci ar iemuti uz leju.

Nespiediet pārduršanas pogu vairāk nekā vienu reizi.

Nekad nepūtiet ierīces iemutī.

Nekādā gadījumā nemazgājiet Podhaler ierīci ar ūdeni. Uzglabāt sausā vietā un oriģinālajā futrālī.

Papildu informācija

Dažkārt ļoti nelieli kapsulas gabaliņi var šķērsot filtru un nokļūt Jums mutē.

Ja tā notiek, Jūs varat sajust šos gabaliņus uz mēles.

Šo gabaliņu norīšana vai ieelpošana nav kaitīga.

Iespēja kapsulai sadalīties gabaliņos palielinās, ja kapsula 7. soļa laikā nejauši tiek pārdurta vairāk nekā vienu reizi vai, ja ierīce netiek turēta ar iemuti uz leju.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas