Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toviaz (fesoterodine fumarate) – Zāļu apraksts - G04BD11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsToviaz
ATĶ kodsG04BD11
Vielafesoterodine fumarate
RažotājsPfizer Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

TOVIAZ 4 mg ilgstošās darbības tabletes

TOVIAZ 8 mg ilgstošās darbības tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

TOVIAZ 4 mg tabletes

Katra ilgstošās darbības tablete satur 4 mg fezoterodīna fumarāta (fesoterodine fumarate), kas atbilst 3,1 mg fezoterodīna (fesoterodine).

TOVIAZ 8 mg tabletes

Katra ilgstošās darbības tablete satur 8 mg fezoterodīna fumarāta (fesoterodine fumarate), kas atbilst 6,2 mg fezoterodīna (fesoterodine).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

TOVIAZ 4 mg tabletes

Katra 4 mg ilgstošās darbības tablete satur 0,525 mg sojas lecitīna un 91,125 mg laktozes.

TOVIAZ 8 mg tabletes

Katra 8 mg ilgstošās darbības tablete satur 0,525 mg sojas lecitīna un 58,125 mg laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

TOVIAZ 4 mg tabletes

4 mg tabletes ir gaiši zilā krāsā, ovālas, abpusēji izliektas, apvalkotas ar vienā pusē iegravētiem burtiem „FS”.

TOVIAZ 8 mg tabletes

8 mg tabletes ir zilā krāsā, ovālas, abpusēji izliektas, apvalkotas ar vienā pusē iegravētiem burtiem „FT”.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

TOVIAZ ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem pārmērīgi aktīva urīnpūšļa sindroma simptomu (pastiprināti bieža urinēšana un/vai neatliekama vajadzība urinēt un/vai urīna nesaturēšana) ārstēšanai.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie (ieskaitot gados vecākus cilvēkus)

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Izvērtējot individuālo atbildes reakciju, devu iespējams palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā. Maksimālā dienas deva ir 8 mg.

Pilna zāļu terapeitiskā iedarbība tika novērota laika intervālā no 2 līdz 8 nedēļām. Tādēļ tiek rekomendēts pēc 8 nedēļām individuāli pārskatīt katra pacienta terapijas efektivitāti.

Pacientiem ar normālu nieru un aknu darbību, vienlaicīgi saņemot spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, maksimālā TOVIAZ deva ir 4 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Īpaša populācija

Nieru un aknu darbības traucējumi

Zemāk esošajā tabulā norādītas dienas devu rekomendācijas pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nozīmējot fezoterodīnu vienu pašu vai kombinācijā ar vidēji spēcīgiem vai spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.2. apakšpunktu).

 

 

 

Vidēji spēcīgi(3) vai spēcīgi(4) CYP3A4 inhibitori

 

 

 

Fezoterodīns bez

Kombinācijā ar vidēji

Kombinācijā ar

 

 

 

kombinācijas

spēcīgiem CYP3A4

spēcīgiem CYP3A4

 

 

 

 

inhibitoriem

inhibitoriem

Nieru darbības

Viegli

4 → 8 mg(2)

4 mg

Nenozīmēt

traucējumi(1)

Vidēji smagi

4 → 8 mg(2)

4 mg

Kontrindicēts

 

 

Smagi

4 mg

Nenozīmēt

Kontrindicēts

Aknu darbības

Viegli

4 → 8 mg(2)

4 mg

Nenozīmēt

traucējumi

Vidēji smagi

4 mg

Nenozīmēt

Kontrindicēts

(1)

Viegli nieru darbības traucējumi GFĀ=50-80 ml/min; Vidēji smagi nieru darbības traucējumi

 

GFĀ=30-50 ml/min; Smagi nieru darbības traucējumi GFĀ=<30 ml/min

 

(2)

Devu palielināt ar piesardzību. Skatīt 4.4., 4.5. un 5.2. apakšpunktu.

 

(3)

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori. Skatīt 4.5. apakšpunktu.

 

(4)

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori. Skatīt 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu.

 

TOVIAZ ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav pierādīta TOVIAZ drošums un efektivitāte bērniem līdz 18 gadu vecumam. Informācija nav pieejama.

Lietošanas veids

Tabletes nepieciešams ieņemt vienu reizi dienā kopā ar šķidrumu un norīt veselas. TOVIAZ var lietot kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai zemesriekstiem, vai soju, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām

Urīna aizture

Kuņģa satura aizture

Nekontrolēta šaurleņķa glaukoma

Muskuļu vājums (myasthenia gravis)

Smagi aknu darbības traucējumi (pēc Child Pugh C skalas)

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu vai nieru darbības traucējumiem, lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Smags čūlainais kolīts

Toksisks resnās zarnas paplašinājums.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

TOVIAZ piesardzīgi jālieto pacientiem ar:

Klīniski nozīmīgu urīnpūšļa izvadkanāla trakta obstrukciju ar urīna aiztures risku (piemēram, klīniski nozīmīgu priekšdziedzera palielinājumu labdabīgas prostatas hiperplāzijas gadījumā, skatīt 4.3. apakšpunktu)

Kuņģa-zarnu trakta obstruktīvām slimībām (piemēram, pilorostenozi)

Gastroezofageālo atvilni (refluksu) un/vai vienlaicīgu medikamentu lietošanu (piemēram, perorāli lietojamajiem bifosfonātiem), kas var izraisīt barības vada iekaisumu vai tā paasinājumu

Samazinātu kuņģa-zarnu trakta motilitāti

Autonomo neiropātiju

Kontrolētu šaurleņķa glaukomu

Pacientiem, kuriem sagaidāma pastiprināta uzņēmība pret aktīvajiem metabolītiem (skatīt 5.1. apakšpunktu), ar piesardzību nozīmēt vai palielināt fezoterodīna devu. Tie ir:

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu)

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu)

Vienlaicīgi nozīmējot ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu)

Vienlaicīgi nozīmējot ar spēcīgiem CYP2D6 inhibitoriem (skatīt 4.5. un 5.2. apakšpunktu)

Devas palielināšana

Pacientiem ar šo faktoru kombināciju sagaidāma uzņēmības pastiprināšanās. Sagaidāmas no devas atkarīgas antimuskarīna tipa izraisītas nevēlamās blakusparādības. Pacientiem, kuriem devu var palielināt līdz 8 mg reizi dienā, palielināšana veicama, izvērtējot individuālo atbildes reakciju un panesamību.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar antimuskarīniem, nepieciešams izslēgt slimības organiskus cēloņus. Lietošanas drošība un efektivitāte pacientiem ar neirogēnu detrusora hiperaktivitātes iemeslu vēl nav noteikta.

Pirms fezoterodīna lietošanas nepieciešams izvērtēt citus biežas urinēšanas cēloņus (sirds nepietiekamības ārstēšana vai nieru slimība). Ja tiek konstatēta urīnceļu infekcija, nepieciešama atbilstoša medicīniska pieeja/jāuzsāk antibakteriāla terapija.

Angioedēma

Ir saņemtas ziņas par angioedēmu fezoterodīna lietošanas laikā, un dažos gadījumos tā tika novērota pēc pirmās devas. Ja attīstās angioedēma, fezoterodīna lietošana jāpārtrauc un nekavējoties jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

Spēcīgi CYP3A4 induktori

Fezoterodīna vienlaicīga lietošana ar spēcīgu CYP3A4 induktoru (piemēram, karbamazepīns, rifampicīns, fenobarbitāls, fenitoīns, asinszāle) nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

QT intervāla pagarināšanās

TOVIAZ jālieto piesardzīgi pacientiem ar QT intervāla pagarināšanās risku (piemēram, hipokaliēmija, bradikardija un vienlaicīga QT intervālu pagarinošu zāļu nozīmēšana), kā arī pacientiem ar esošu sirds slimību (piemēram, miokarda išēmija, aritmija, iedzimta sirds mazspēja), (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Tas ir īpaši būtiski pie CYP3A4 inhibitoru nozīmēšanas (skatīt 4.2., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Laktoze

TOVIAZ ilgstošās darbības tabletes satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakoloģiska mijiedarbība

Jāievēro piesardzība, lietojot fezoterodīnu kopā ar citiem antimuskarīniem vai zālēm, kurām ir antiholīnerģiskas īpašības (piemēram, amantadīns, tricikliskie antidepresanti, daži neiroleptiķi), jo tas var izraisīt izteiktāku terapeitisko efektu un blakusparādības (piemēram, aizcietējumi, sausa mute, miegainība, urīna aizture).

Fezoterodīns var samazināt kuņģa-zarnu trakta motilitāti stimulējošu zāļu, piemēram, metoklopramīda, terapeitisko efektu.

Farmakokinētiska mijiedarbība

In vitro dati uzrādīja, ka fezoterodīna aktīvais metabolīts klīniski nozīmīgās plazmas koncentrācijās neinhibē CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 vai 3A4, gan arī neinducē CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19 vai 3A4. No tā izriet, ka fezoterodīnam nav raksturīga spēja izmainīt klīrensu zālēm, kas tiek metabolizētas ar šo enzīmu starpniecību.

CYP3A4 inhibitori

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Vienlaicīgi lietojot 200 mg ketokonazolu divas reizes dienā un tādejādi inhibējot CYP3A4, fezoterodīna aktīvā metabolīta Cmax un AUC spēcīgiem CYP2D6 metabolizētājiem paaugstinājās 2,0 un 2,3 reizes, bet vājiem CYP2D6 metabolizētājiem pieauga atbilstoši 2,1 un 2,5 reizes. Tādēļ, lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, atazanavīrs, klaritromicīns, indinavīrs, itrakonazols, ketokonazols, nefazodons, nelfinavīrs, ritonavīrs (un visas proteīninhibitoru terapijas, kuras pastiprina ritonavīrs), sahinavīrs un telitromicīns (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu)), fezoterodīna maksimālā deva nedrīkst pārsniegt 4 mg dienā.

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Pēc CYP3A4 inhibīcijas, ko izraisīja vienlaicīga vidēji spēcīga CYP3A4 inhibitora flukonazola lietošana 200 mg divreiz dienā divu dienu laikā, fezoterodīna aktīvā metabolīta Cmax un AUC attiecīgi palielinājās aptuveni par 19% un 27%. Vidēji spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (piem., eritromicīna, flukonazola, diltiazema, verapamila un greipfrūtu sulas) klātbūtnē fezoterodīna devas pielāgošana nav nepieciešama.

Vāji CYP3A4 inhibitori

Vāju CYP3A4 inhibitoru (piem., cimetidīna) iedarbība netika pētīta. Nav sagaidāms, ka tā pārsniedz vidēji spēcīgu inhibitoru iedarbību.

CYP3A4 induktori

Vienlaicīgi lietojot 600 mg rifampicīnu vienu reizi dienā un tādejādi inducējot CYP3A4, pēc fezoterodīna 8 mg perorālas lietošanas tā aktīvā metabolīta Cmax un AUC atbilstoši samazinājās par aptuveni 70% un 75%.

CYP3A4 indukcija var izraisīt subterapeitisku zāļu līmeni plazmā. Vienlaicīga CYP3A4 induktoru lietošana (piemēram, karbamazepīns, rifampicīns, fenobarbitāls, fenitoīns, asinszāle) nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

CYP2D6 inhibitori

Mijiedarbība ar CYP2D6 inhibitoriem netika klīniski testēta. Vājiem CYP2D6 metabolizētājiem, salīdzinājumā ar spēcīgiem metabolizētājiem, aktīvā metabolīta vidējais Cmax un AUC atbilstoši bija 1,7 un 2 reizes lielāks. Vienlaicīga nozīmēšana ar spēcīgiem CYP2D6 inhibitoriem var izraisīt palielinātu uzņēmību un blakusreakcijas. Varbūt nepieciešama devas samazināšana līdz 4 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

Fezoterodīns neietekmē perorālās hormonālās kontracepcijas līdzekļu izraisīto ovulācijas supresiju. Lietojot fezoterodīnu, nevēro kombinēto perorālo kontraceptīvu, kas satur etinilestradiolu un levonorgestrelu, plazmas koncentrācijas izmaiņas.

Varfarīns

Klīniskajā pētījumā ar veseliem brīvprātīgajiem, kuri saņēma 8 mg fezoterodīna reizi dienā, netika konstatēta būtiska ietekme uz varfarīna farmakokinētiku un antikoagulējošo efektu, lietojot varfarīnu vienreizējā devā.

Pediatriskā populācija

Pētījumi par zāļu mijiedarbību veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par fezoterodīna lietošanu grūtniecēm. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi dzīvniekiem uzrādīja nelielu embriotoksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. TOVIAZ nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai fezoterodīns/metabolīti izdalās mātes pienā cilvēkiem; tādēļ TOVIAZ lietošanas laikā neiesaka bērnu barot ar krūti.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu fezoterodīna ietekmi uz cilvēka auglību. Fezoterodīna fumarāta lietošana neietekmēja peļu tēviņu vai mātīšu auglību vai reproduktīvās funkcijas, vai agrīno augļa embrionālo attīstību pelēm, lietojot zāles mātītēm netoksiskā devā (sīkāku informāciju skatīt 5.3. apakšpunktā). Sievietes reproduktīvā vecumā ir jābrīdina par datu trūkumu saistībā ar auglību cilvēkiem, un TOVIAZ drīkst lietot tikai pēc individuālu risku un ieguvumu izvērtēšanas.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

TOVIAZ maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Jāievēro piesardzība vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jo iespējama blakusparādību parādīšanās, piemēram, redzes traucējumi, reibonis un miegainība (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Fezoterodīna drošums tika novērtēts placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos, kur kopā piedalījās 2859 pacienti ar pārmērīgi aktīvu urīnpūsli, no tiem 780 saņēma placebo.

Sakarā ar fezoterodīna farmakoloģiskajām īpašībām, ārstēšanai var būt vieglas līdz vidēji smagas antimuskarīna blakusparādības, piemēram, sausa mute, sausās acs sindroms, dispepsija un aizcietējumi. Urīna aizturi novēro retāk.

Sausa mute, kas bija ļoti bieži novērota blakusparādība, bija 28,8% fezoterodīna lietotāju grupā, salīdzinot ar 8,5% placebo grupā. Ar retiem izņēmumiem, blakusparādības pārsvarā tika novērotas pirmā terapijas mēneša laikā. Šie izņēmumi tika klasificēti kā urīna aizture vai atlikušais urīna daudzums lielāks par 200 ml pēc urīnpūšļa iztukšošanas. Šādas parādības varētu tikt novērotas pēc ilgstošas terapijas un biežāk vīriešiem, nekā sievietēm.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

Zemāk esošajā tabulā norādīts ārstēšanas radīto blakusparādību biežums, kas tika novērots placebo kontrolēto klīnisko pētījumu un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā. Šajā tabulā ir norādītas nevēlamās

blakusparādības ar sekojošām biežuma definīcijām: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10000 līdz <1/1000).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

klasifikācija

 

 

 

 

Infekcijas un

 

 

Urīnceļu infekcija

 

parazitozes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

Bezmiegs

 

Apjukums

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

Reibonis;

Garšas sajūtas

 

traucējumi

 

Galvassāpes

izmaiņas;

 

 

 

 

Miegainība

 

Acu bojājumi

 

Sausās acs

Neskaidra redze

 

 

 

sindroms

 

 

Ausu un labirinta

 

 

Vertigo

 

bojājumi

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

Tahikardija;

 

traucējumi

 

 

Sirdsklauves

 

Elpošanas sistēmas

 

Sausa rīkle

Faringolaringeālas

 

traucējumi, krūšu

 

 

sāpes;

 

kurvja un videnes

 

 

Klepus;

 

slimības

 

 

Sausa deguna gļotāda

 

Kuņģa-zarnu trakta

Sausa mute

Sāpes vēderā;

Diskomforta sajūta

 

traucējumi

 

Caureja;

vēderā;

 

 

 

Dispepsija;

Gāzu izdalīšanās;

 

 

 

Aizcietējumi;

Gastroezofageālais

 

 

 

Slikta dūša

reflukss

 

Aknu un/vai žults

 

 

Paaugstināts ALAT

 

izvades sistēmas

 

 

līmenis;

 

traucējumi

 

 

Paaugstināts GGT

 

 

 

 

līmenis

 

Ādas un zemādas audu

 

 

Izsitumi;

Angioedēma;

bojājumi

 

 

Sausa āda; Nieze

Nātrene

Nieru un urīnizvades

 

Dizūrija

Urīna aizture

 

sistēmas traucējumi

 

 

(ieskaitot nepilnīgi

 

 

 

 

iztukšota urīnpūšļa

 

 

 

 

sajūtu; urinēšanas

 

 

 

 

traucējumi);

 

 

 

 

Urinēšanas

 

 

 

 

vilcināšanās

 

Vispārēji traucējumi un

 

 

Vājums

 

reakcijas ievadīšanas

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Fezoterodīna klīniskajos pētījumos ziņots par gadījumiem, kad novēroja ievērojami paaugstinātu aknu enzīmu līmeni ar biežumu, kas neatšķīrās no biežuma placebo lietotāju grupā. Saistība ar fezoterodīna terapiju ir neskaidra.

Tika iegūtas elektrokardiogrammas no 782 pacientiem, kuri saņēma 4 mg, no 785 pacientiem, kuri saņēma 8 mg devu, no 222 pacientiem, kuri saņēma 12 mg fezoterodīna, un 780 pacientiem placebo grupā. Sirdsdarbības ātruma koriģētais QT intervāls ar fezoterodīnu ārstētiem pacientiem neatšķīrās no placebo lietojošās grupas. QTc ≥500 ms no sākotnējā rādītāja vai QTc palielināšanās par ≥60 ms

sastopamības biežums ir 1,9%, 1,3%, 1,4% un 1,5%, lietojot attiecīgi 4 mg, 8 mg, 12 mg fezoterodīna devas un placebo. Šo atradņu klīniskā nozīmība ir atkarīga no individuāla pacienta riska faktoriem un jutīguma (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ir aprakstīti urīna aiztures gadījumi, kad bija nepieciešams veikt katetrizāciju, galvenokārt pirmās nedēļas ārstēšanas laikā ar fesoterodīnu. Tie galvenokārt bija gados vecāki vīrieši (≥65 gadiem) ar diagnosticētu labdabīgās prostatas hiperplāziju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.*

4.9.Pārdozēšana

Antimuskarīnu pārdozēšana, ieskaitot fezoterodīnu, var izraisīt smagu antiholīnerģisku efektu. Nepieciešama simptomātiska un uzturoša ārstēšana. Pārdozēšanas gadījumā ieteicama EKG monitorēšana; jāveic standarta uzturošie pasākumi, kas nepieciešami QT intervāla pagarināšanās gadījumā. Klīniskajos pētījumos fezoterodīna lietošana bija droša līdz devai 28 mg/dienā.

Fezoterodīna pārdozēšanas gadījumā pacientiem jāveic kuņģa skalošana un aktivētās ogles ievade. Simptomātiskai ārstēšanai jābūt šādai:

Smagi centrāli antiholīnerģiski efekti (piemēram, halucinācijas, smags uzbudinājuma stāvoklis) jāārstē ar fizostigmīnu

Konvulsijas vai izteikts uzbudinājums jāārstē ar benzodiazepīniem

Elpošanas nepietiekamības gadījumā jāpielieto mākslīgā ventilācija

Tahikardija jāārstē ar bēta-blokatoriem

Urīna aiztures gadījumā jāveic kateterizācija

Midriāzes gadījumā jālieto pilokarpīna acu pilieni un/vai pacients jāievieto tumšā istabā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Uroloģiskie līdzekļi, urīnceļu spazmolītiskie līdzekļi, ATĶ kods: G04BD11

Darbības mehānisms

Fezoterodīns ir konkurējošs specifisko muskarīna receptoru antagonists. Nespecifiskās plazmas esterāzes to ātri un lielā daudzumā hidrolizē par 5-hidroksimetil atvasinājumu, kas ir tā primārais aktīvais metabolīts un fezoterodīna galvenā aktīvā farmakoloģiskā pamatviela.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Fezoterodīna noteikto 4 mg un 8 mg devu efektivitāte tika novērtēta divos III fāzes randomizētos, dubultmaskētos, placebo kontrolētos 12 nedēļas ilgos pētījumos. Tika iekļautas sievietes (79%) un vīrieši (21%), kuru vidējais vecums bija 58 gadi (intervālā 19–91 gads). 33% no kopējā pacientu skaita bija ≥65 gadi un 11% bija ≥75 gadi.

Pacientiem, kuri saņēma fezoterodīnu, ārstēšanas beigās novēroja statistiski nozīmīgu urinēšanas skaita un urīna nesaturēšanas epizožu samazināšanās vidējo rādītāju 24 stundu periodā, salīdzinot ar placebo. Turklāt fezoterodīna atbildes reakcija (pacientu %, kuri aprakstīja savu stāvokli kā “ievērojami uzlabojušos” vai “uzlabojušos”, izmantojot 4-punktu Ārstēšanas ieguvuma skalu) bija ievērojami augstāka, salīdzinot ar placebo lietotājiem. Fezoterodīns uzlaboja arī mikcijas laikā izdalītā

urīna tilpuma izmaiņu vidējo rādītāju un urīna saturēšanas dienu skaita nedēļā vidējo rādītāju (skatīt 1. tabulu zemāk).

1. tabula: Izmaiņu vidējie rādītāji no sākotnējā līmeņa līdz ārstēšanas beigām primārajos un izvēlētajos sekundārajos beigu punktos

 

 

1. pētījums

 

 

2. pētījums

 

Rādītājs

Placebo

Fezoterodīns

 

Fezoterodīns

Aktīvais

Placebo

Fezoterodīns

 

Fezoterodīns

 

 

4 mg

 

8 mg

salīdz.

 

4 mg

 

8 mg

Mikciju skaits 24 stundās #

 

 

 

 

 

 

 

N=279

N=265

 

N=276

N=283

N=266

N=267

 

N=267

Sākotnējais

12,0

11,6

 

11,9

11,5

12,2

12,9

 

12,0

līmenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas

-1,02

-1,74

 

-1,94

-1,69

-1,02

-1,86

 

-1,94

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sākotnējā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vērtība

 

< 0,001

 

< 0,001

 

 

0,032

 

< 0,001

Atbildes reakcija (ārstēšanas atbilde) #

 

 

 

 

 

 

N=279

N=265

 

N=276

N=283

N=266

N=267

 

N=267

Atbildes

53,4%

74,7%

 

79,0%

72,4%

45,1%

63,7%

 

74,2%

reakcija %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vērtība

 

< 0,001

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

< 0,001

Nesaturēšanas epizožu skaits 24 stundās

 

 

 

 

 

 

N=211

N=199

 

N=223

N=223

N=205

N=228

 

N=218

Sākotnējais

3,7

3,8

 

3,7

3,8

3,7

3,9

 

3,9

līmenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas

-1,20

-2,06

 

-2,27

-1,83

-1,00

-1,77

 

-2,42

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sākotnējā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vērtība

 

0,001

 

< 0,001

 

 

0,003

 

< 0,001

Urīna saturēšanas dienu skaits nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

N=211

N=199

 

N=223

N=223

N=205

N=228

 

N=218

Sākotnējais

0,8

0,8

 

0,6

0,6

0,6

0,7

 

0,7

līmenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas

2,1

2,8

 

3,4

2,5

1,4

2,4

 

2,8

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sākotnējā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vērtība

 

0,007

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

< 0,001

Izdalītais tilpums mikcijas laikā (ml)

 

 

 

 

 

 

 

N=279

N=265

 

N=276

N=283

N=266

N=267

 

N=267

Sākotnējais

 

 

līmenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sākotnējā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vērtība

 

< 0,001

 

< 0,001

 

 

0,150

 

< 0,001

# primārie beigu punkti

Sirds elektrofizioloģija

4 mg un 28 mg fezoterodīna ietekme uz QT intervālu tika sīki novērtēta dubultmaskētā, randomizētā, placebo un pozitīvi kontrolētā (moksifloksacīns 400 mg) paralēlo grupu pētījumā ar zāļu lietošanu

vienu reizi dienā 3 dienu periodā 261 vīriešiem un sievietēm, vecumā no 45 līdz 65 gadiem. QTc izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo līmeni pēc Friderika korekcijas metodes, neuzrādīja atšķirības terapiju saņēmušo un placebo grupās.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc perorālas lietošanas, sakarā ar nespecifisko plazmas esterāžu ātro un ekstensīvo hidrolīzi, fezoterodīns plazmā netika konstatēts.

Aktīvā metabolīta biopieejamība ir 52%. Pēc vienas vai vairāku fezoterodīna devu perorālas lietošanas no 4 mg līdz 28 mg, aktīvā metabolīta koncentrācijas plazmā ir proporcionālas devai. Maksimālie līmeņi plazmā tiek sasniegti pēc aptuveni 5 stundām. Terapeitiskie līmeņi plazmā tika sasniegti pēc pirmās fezoterodīna lietošanas reizes. Pēc vairāku devu lietošanas neveidojas akumulācija.

Izkliede

Aktīvo metabolītu saistīšanās ar plazmas proteīniem ir zema, apmēram 50% saistītās ar albumīnu un alfa-1-skābes glikoproteīnu. Vidējais pastāvīgais izkliedes tilpums pēc aktīvā metabolīta intravenozas infūzijas ir 169 l.

Biotransformācija

Pēc perorālas lietošanas fezoterodīns tiek ātri un lielā daudzumā hidrolizēts līdz tā aktīvajam metabolītam. Aktīvais metabolīts tālāk tiek metabolizēts aknās līdz karboksi, karboksi-N-dezizopropil un N-dezizopropil metabolītam ar CYP2D6 un CYP3A4 starpniecību. Nevienam no šiem metabolītiem nav nozīmīgas lomas fezoterodīna antimuskarīna iedarbības uzturēšanā. Aktīvā metabolīta vidējais Cmax un AUC vājiem CYP2D6 metabolizētājiem atbilstoši bija 1,7 un 2 reizes lielāks, salīdzinot ar spēcīgiem metabolizētājiem.

Eliminācija

Aknu metabolisms un ekskrēcija caur nierēm lielā mērā ir saistīta ar aktīvā metabolīta elimināciju. Pēc fezoterodīna perorālas lietošanas aptuveni 70% no ievadītās devas konstatēja urīnā aktīvā metabolīta veidā (16%), karboksi metabolīta (34%), karboksi-N-dezizopropil metabolīta (18%) vai N-dezizopropil metabolīta (1%) veidā, un mazāks daudzums (7%) tika konstatēts fēcēs. Aktīvā metabolīta terminālais pusperiods pēc perorālas lietošanas ir aptuveni 7 stundas un ir atkarīgs no uzsūkšanās ātruma.

Vecums un dzimums

Šīm subpopulācijām devas piemērošana nav rekomendēta. Vecums un dzimums nozīmīgi neietekmē fezoterodīna farmakokinētiku.

Pediatriskā populācija

Fezoterodīna farmakokinētika pediatrijas pacientiem nav vērtēta.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegli vai vidēji smagi izteiktiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ 30-80 ml/min) aktīvā metabolīta Cmax un AUC paaugstinās atbilstoši līdz 1,5 un 1,8 reizēm, salīdzinot ar veseliem pacientiem. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ <30 ml/min) Cmax un AUC paaugstinās atbilstoši 2,0 un 2,3 reizes.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ( pēc Child Pugh B skalas) aktīvā metabolīta Cmax un AUC paaugstinās atbilstoši 1,4 un 2,1 reizes, salīdzinot ar veseliem pacientiem. Fezoterodīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vispārējo toksicitāti, genotoksicitāti un kancerogenitāti nenorāda uz klīniski nozīmīgām iedarbībām, izņemot tās, kas saistītas ar aktīvās vielas farmakoloģiskiem efektiem.

Reproduktivitātes pētījumi uzrādīja nelielu embriotoksicitāti tikai tuvu mātei toksiskām devām (abortu skaita pieaugums, apaugļotas olšūnas bojājums gan pirms, gan pēc piestiprināšanās pie endometrija slāņa).

Pierādīts, ka fezoterodīna aktīvais metabolīts supraterapeitiskās koncentrācijās inhibē K+ plūsmu klonētajos cilvēka sirds kālija kanālos (HERG) un pagarina darbības potenciāla ilgumu (70% un 90% repolarizācija) no suņa izolētās Purkinjē šķiedrās. Tomēr pie samaņas esošiem suņiem izdarītos mēģinājumos aktīvais metabolīts neietekmēja QT intervālu un QTc intervālu pie iedarbības ilguma plazmā, kas vismaz 33 reizes pārsniedza vidējo plazmas brīvo pīķa koncentrāciju cilvēkiem, kuri ir spēcīgi metabolizētāji, un 21 reizi pārsniedza koncentrāciju vājiem CYP2D6 metabolizētājiem pēc

8 mg fezoterodīna lietošanas vienu reizi dienā.

Auglības un agrīnā embrioloģiskās attīstības pētījumā pelēm, fezoterodīns neietekmēja tēviņu un mātīšu auglību, lietojot augstāko devu 45 mg/kg/dienā. Fezoterodīns neietekmēja reproduktīvo funkciju vai agrīno augļa embrionālo attīstību pelēm, lietojot mātītēm netoksiskas devas, kaut arī, mātītēm lietojot 45 mg/kg/dienā toksisku devu, tika konstatēts corpora lutea, implantācijas vietas un izdzīvojošo augļu skaita neliels samazinājums. Mātītēm deva, kura neradīja būtiskus efektus (NOEL, No-Observed-Effect Level) uz reprodukcijas funkcijām un agrīno embrionālo attīstību, bija 15 mg/kg/dienā. Pamatojoties uz AUC lielumu, sistēmiskā iedarbība bija 0,6 līdz 1,5 reizes augstāka pelēm nekā cilvēkam pie MRHD (ieteiktā maksimālā deva cilvēkam), bet, balstoties uz maksimālo plazmas koncentrāciju, iedarbība pelēm bija 5 līdz 9 reizes lielāka.

6.FARMACEITISKĀS INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Ksilīts

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Glicerīna dibehenāts

Talks

Tabletes apvalks

Poli (vinilspirts)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols (3350)

Talks

Sojas lecitīns

Indigokarmīna alumīnija laka (E132)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

TOVIAZ 4 mg un 8 mg tabletes iepakotas alumīnija-alumīnija blisteros, kas ievietoti kartona kastītēs pa 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 vai 100 tabletēm. Papildus TOVIAZ 4 mg un 8 mg tabletes iepakotas ABPE pudelītēs pa 30 vai 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

TOVIAZ 4 mg tabletes

EU/1/07/386/001-005

EU/1/07/386/011

EU/1/07/386/013-014

EU/1/07/386/017

EU/1/07/386/019

TOVIAZ 8 mg tabletes

EU/1/07/386/006-010

EU/1/07/386/012

EU/1/07/386/015-016

EU/1/07/386/018

EU/1/07/386/020

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 20.aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 20.aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas