Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Truberzi (eluxadoline) – Lietošanas instrukcija - A07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTruberzi
ATĶ kodsA07
Vielaeluxadoline
RažotājsAllergan Pharmaceuticals International Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Truberzi 75 mg apvalkotās tabletes

Eluxadolinum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Truberzi un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Truberzi lietošanas

3.Kā lietot Truberzi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Truberzi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Truberzi un kādam nolūkam to lieto

Truberzi ir zāles, kas satur aktīvo vielu eluksadolīnu. To lieto kairinātas resnās zarnas sindroma (IBS) ar caureju (IBS-D) ārstēšanai pieaugušajiem.

Kairinātas resnās zarnas sindroms ir bieži sastopama zarnu slimība. Kairinātas resnās zarnas sindroma ar caureju galvenie simptomi ir:

-sāpes vēderā;

-nepatīkama sajūta vēderā;

-caureja;

-neatliekama defekācijas vajadzība.

Truberzi darbojas uz zarnu virsmas, lai atjaunotu normālu zarnu darbību un bloķētu sāpju sajūtu un diskomfortu pacientiem ar kairinātas resnās zarnas sindromu ar caureju.

2. Kas Jums jāzina pirms Truberzi lietošanas

Nelietojiet Truberzi šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret eluksadolīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijis pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums);

-ja Jums nav žultspūšļa vai arī Jūsu žultspūslis ir izņemts ķirurģiski;

-ja Jums ir vai ir bijušas problēmas ar alkohola ļaunprātīgu lietošanu, pierašanu pie alkohola vai arī tad, ja lietojot alkoholu pārāk daudz;

-ja Jums ir vai ir bijusi jebkāda žultspūšļa, žultsvadu vai aizkuņģa dziedzera blokāde;

-ja Jums ir vai ir bijusi Odi sfinktera slimība vai disfunkcija (tas ir neliels apaļš muskulis vēdera augšdaļā, kas kontrolē žults un aizkuņģa dziedzera sekrēta plūsmu uz tievās zarnas augšdaļu);

-ja Jums ir aknu slimība ar pavājinātu aknu darbību;

-ja Jums kādu brīdi ir bijis aizcietējums vai ja aizcietējums Jums ir galvenais kairinātas resnās zarnas sindroma simptoms (to dēvē par kairinātas resnās zarnas sindromu ar aizcietējumu [IBS- C]);

-ja Jums ir vai varētu būt zarnu nosprostojums

-ja Jūs lietojat zāles, kas var palielināt eluksadolīna koncentrācijas līmeni asinīs (tā saukto OATP1B1 inhibitoru, piem., ciklosporīnu).

Ja neesat drošs, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja šo zāļu lietošanas laikā Jums rodas kaut kas no turpmāk minētā, nekavējoties pārtrauciet Truberzi lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību:

-jaunas sāpes vai esošo sāpju pastiprināšanās vēderā ar sliktu dūšu un vemšanu vai bez tām;

sāpes var sākties drīz pēc Truberzi lietošanas uzsākšanas. Jums var būt sāpes vēdera labajā pusē vai arī vēdera augšdaļā tieši zem ribām. Sāpes var izstarot uz muguru vai plecu;

šie simptomi ir retāki un var liecināt par aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumiem (proti, par aizkuņģa dziedzera iekaisumu vai Odi sfinktera spazmām);

o aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumu risks var būt lielāks, ja lietojat pārmērīgi daudz alkohola,

o Odi sfinktera spazmas parasti izzūd, pārtraucot Truberzi lietošanu.

-aizcietējums, kas ilgst vairāk nekā 4 dienas.

Lūdzu, pastāstiet ārstam:

-cik daudz alkohola lietojat (piem., dzērienu skaits dienā);

-vai Jums ir jebkādas blakusparādības, piem., reibonis un miegainība.

Ievērojiet īpašu piesardzību, ja esat 65 vai vairāk gadus vecs, jo pastāv lielāks risks, ka Jums var būt noteiktas blakusparādības (skatīt 4. punktu).

Bērni un pusaudži

Truberzi nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav informācijas par šo zāļu lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Truberzi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Izvairieties no biežas loperamīdu lietošanas (zāles caurejas ārstēšanai), ja lietojat Truberzi, jo tas var palielināt aizcietējuma risku. Izvairieties lietot Truberzi kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt aizcietējumu, piemēram, opioīdiem (piemēram, fentanilu [lieto sāpju ārstēšanai]) vai antiholīnerģiskiem līdzekļiem (piemēram, atropīnu [papildus citām indikācijām lieto sirds slimību ārstēšanai]).

Dažas zāles var paaugstināt Truberzi līmeni asinīs. Šo zāļu vidū var būt:

-ciklosporīns (imūnsupresants, ko lieto iekaisuma mazināšanai);

-gemfibrozils (lieto lipīdu līmeņa pazemināšanai);

-atazanavīrs, lopinavīrs, ritonavīrs, sahinavīrs, tipranavīrs (pretretrovīrusu līdzekļi, ko lieto HIV ārstēšanai);

-rifampicīns (antibiotikas, ko lieto infekciju ārstēšanai).

Nelietojiet Truberzi kopā ar šīm zālēm.

Truberzi var paaugstināt dažu zāļu līmeni asinīs. Šo zāļu vidū var būt:

-rosuvastatīns (statīns, ko lieto paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanai un kardiovaskulārās slimības novēršanai);

-valsartāns un olmesartāns (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai);

-eritromicīns (lieto infekciju ārstēšanai);

-midazolāms (zāles, lai Jūs nomierinātu, piemēram, veicot endoskopiskas procedūras);

-nifedipīns (lieto augsta asisnspiediena ārstēšanai);

-alfentanils, fentanils (opioīdu grupas analgētiskie līdzekļi, ko lieto sāpju ārstēšanai);

-dihidroergotamīns, ergotamīns (lieto migrēnas ārstēšanai);

-pimozīds (lieto garīgu slimību ārstēšanai);

-hinidīns (lieto sirds slimību ārstēšanai);

-sirolīms, takrolīms (imūnsupresanti, ko lieto, lai kontrolētu organisma

imūnās sistēmas atbildes reakciju).

Ja jebkas no augstāk minētā attiecas uz Jums, pirms Truberzi lietošanas pastāstiet ārstam vai farmaceitam. Ja neesat drošs, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Truberzi nedrīkst lietot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Truberzi ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli, lietot instrumentus vai apkalpot mehānismus. Tomēr Truberzi lietošanas laikā Jums var rasties tādas blakusparādības kā miegainība vai reibonis, kas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli vai neapkalpojiet mehānismus šo zāļu lietošanas laikā, kamēr nezināt, kā zāles Jūs ietekmē.

3.Kā lietot Truberzi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Parastā ieteicamā deva ir viena 100 mg tablete divreiz dienā.

Ārsts var Jums parakstīt mazāku 75 mg tabletes devu divreiz dienā, ja:

-Jūs esat 65 gadus vecs vai vecāks;

-Jūs nepanesat 100 mg devu.

Tabletes jālieto iekšķīgi kopā ar uzturu no rīta un vakarā.

Ja esat lietojis Truberzi vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Truberzi vairāk nekā vajadzīgs, pastāstiet par to ārstam vai meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ja esat aizmirsis lietot Truberzi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu nākamā plānotā reizē un pēc tam turpiniet zāļu lietošanu kā ierasts.

Ja pārtraucat lietot Truberzi

Nepārtrauciet Truberzi lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu, jo Jums var pastiprināties simptomi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Pārtrauciet Truberzi lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums Truberzi lietošanas laikā rodas vai pastiprinās sāpes vēderā vienlaikus ar sliktu dūšu un vemšanu vai bez tām.

Šie simptomi rodas retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem) un var liecināt par aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumiem (piemēram, aizkuņģa dziedzera iekaisumu vai Odi sfinktera spazmām).

Citas blakusparādības var būt šādas

Bieži sastopamas blakusparādības: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

-reibonis;

-miegainība;

-aizcietējums;

-slikta dūša;

-sāpes vēderā;

-vemšana;

-vēdera uzpūšanās (meteorisms);

-vēdera uzpūšanās sajūta;

-grēmas vai skābes atvilnis;

-izsitumi;

-patoloģiski asins analīžu rezultāti (paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Truberzi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc "EXP" vai "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Truberzi satur

-Aktīvā viela ir eluksadolīns. Katra tablete satur 75 mg eluksadolīna.

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: silicēta mikrokristāliskā celuloze (E460); koloidālais bezūdens silīcija dioksīds (E551); krospovidons, B tips (E1202); mannīts (E421) un magnija stearāts (E572).

Apvalks: polivinilspirts (E1203); titāna dioksīds (E171); makrogols 3350 (E1521); talks (E553b); dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Truberzi ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes ir modificētas kapsulas formas, gaiši dzeltenas līdz gaiši brūnas tabletes ar iespiedumu "FX75" vienā pusē.

Tabletes ir iepakotas PHTFE/PVH/Al blisteros. Truberzi ir pieejams iepakojumos ar 28 vai 56 apvalkotām tabletēm un multipakās ar 168 apvalkotām tabletēm, kas iepakotas 3 kastītēs, katrā ir 56 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Īrija

Ražotājs

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

Allergan Baltics UAB

Allergan n.v

Tel: + 37 052 072 777

Tel: + 32 2 709 21 64 (Nederlands)

 

Tél : + 32 2 709 21 58 (Français)

 

Česká republika

Magyarország

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Hungary Kft.

Tel: +420 800 188 818

Tel.: +36 80 100 101

Deutschland

Nederland

Pharm-Allergan GmbH

Allergan b.v.

Tel: + 49 69 92038-1050

Tel: +31 (0)76 790 10 49

Danmark

Norge

Allergan Norden AB

Allergan Norden AB

Tlf: + 4580884560

Tlf: +47 80 01 04 97

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 37 2634 6109

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 3700

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda

Tel: + 34 618838918

Tel: + 351214253242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Slovenská republika

Алерган България ЕООД

Allergan SK s.r.o.

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Sverige

Actavis ehf.

Allergan Norden AB

Sími: +354 550 3300

Tel: + 46859410000

Italia

Suomi/Finland

Allergan S.p.A

Allergan Norden AB

Tel: + 39 06 509 562 90

Puh/Tel: + 358 800 115 003

Latvija

United Kingdom/Malta/Ireland

Allergan Baltics UAB

Allergan Ltd

Tel: + 371 676 60 831

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Truberzi 100 mg apvalkotās tabletes

Eluxadolinum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Truberzi un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Truberzi lietošanas

3.Kā lietot Truberzi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Truberzi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Truberzi un kādam nolūkam to lieto

Truberzi ir zāles, kas satur aktīvo vielu eluksadolīnu. To lieto kairinātas resnās zarnas sindroma (IBS) ar caureju (IBS-D) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Kairinātas resnās zarnas sindroms ir bieži sastopama zarnu slimība. Kairinātas resnās zarnas sindroma ar caureju galvenie simptomi ir:

-sāpes vēderā;

-nepatīkama sajūta vēderā;

-caureja;

-neatliekama defekācijas vajadzība.

Truberzi darbojas uz zarnu virsmas, lai atjaunotu normālu zarnu darbību un bloķētu sāpju sajūtu un diskomfortu pacientiem ar kairinātas resnās zarnas sindromu ar caureju.

2. Kas Jums jāzina pirms Truberzi lietošanas

Nelietojiet Truberzi šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret eluksadolīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijis pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums);

-ja Jums nav žultspūšļa vai arī Jūsu žultspūslis ir izņemts ķirurģiski;

-ja Jums ir vai ir bijušas problēmas ar alkohola ļaunprātīgu lietošanu, pierašanu pie alkohola vai arī tad, ja lietojot alkoholu pārāk daudz;

-ja Jums ir vai ir bijusi jebkāda žultspūšļa, žultsvadu vai aizkuņģa dziedzera blokāde;

-ja Jums ir vai ir bijusi Odi sfinktera slimība vai disfunkcija (tas ir neliels apaļš muskulis vēdera augšdaļā, kas kontrolē žults un aizkuņģa dziedzera sekrēta plūsmu uz tievās zarnas augšdaļu);

-ja Jums ir aknu slimība ar pavājinātu aknu darbību;

-ja Jums kādu brīdi ir bijis aizcietējums vai ja aizcietējums Jums ir galvenais kairinātas resnās zarnas sindroma simptoms (to dēvē par kairinātas resnās zarnas sindromu ar aizcietējumu [IBS- C]);

-ja Jums ir vai varētu būt zarnu nosprostojums;

-ja Jūs lietojat zāles, kas var palielināt eluksadolīna koncentrācijas līmeni asinīs (tā saukto OATP1B1 inhibitoru, piem., ciklosporīnu).

Ja neesat drošs, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja šo zāļu lietošanas laikā Jums rodas kaut kas no turpmāk minētā, nekavējoties pārtrauciet Truberzi lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību:

-jaunas sāpes vai esošo sāpju pastiprināšanās vēderā ar sliktu dūšu un vemšanu vai bez tām;

sāpes var sākties drīz pēc Truberzi lietošanas uzsākšanas. Jums var būt sāpes vēdera labajā pusē vai arī vēdera augšdaļā tieši zem ribām. Sāpes var izstarot uz muguru vai plecu;

šie simptomi ir retāki un var liecināt par aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumiem (proti, par aizkuņģa dziedzera iekaisumu vai Odi sfinktera spazmām);

o aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumu risks var būt lielāks, ja lietojat pārmērīgi daudz alkohola;

o Odi sfinktera spazmas parasti izzūd, pārtraucot Truberzi lietošanu;

-aizcietējums, kas ilgst vairāk nekā 4 dienas.

Lūdzu, pastāstiet ārstam:

-cik daudz alkohola lietojat (piem., dzērienu skaits dienā);

-vai Jums ir jebkādas blakusparādības, piem., reibonis un miegainība.

Ievērojiet īpašu piesardzību, ja esat 65 vai vairāk gadus vecs, jo pastāv lielāks risks, ka Jums var būt noteiktas blakusparādības (skatīt 4. punktu).

Bērni un pusaudži

Truberzi nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav informācijas par šo zāļu lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Truberzi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Izvairieties no biežas loperamīdu lietošanas (zāles caurejas ārstēšanai), ja lietojat Truberzi, jo tas var palielināt aizcietējuma risku. Izvairieties lietot Truberzi kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt aizcietējumu, piemēram, opioīdiem (piemēram, fentanilu [lieto sāpju ārstēšanai]) vai antiholīnerģiskiem līdzekļiem (piemēram, atropīnu [papildus citām indikācijām lieto sirds slimību ārstēšanai]).

Dažas zāles var paaugstināt Truberzi līmeni asinīs. Šo zāļu vidū var būt:

-ciklosporīns (imūnsupresants, ko lieto iekaisuma mazināšanai);

-gemfibrozils (lieto lipīdu līmeņa pazemināšanai);

-atazanavīrs, lopinavīrs, ritonavīrs, sahinavīrs, tipranavīrs (pretretrovīrusu līdzekļi, lieto HIV ārstēšanai);

-rifampicīns (antibiotikas, ko lieto infekciju ārstēšanai).

Nelietojiet Truberzi kopā ar šīm zālēm.

Truberzi var paaugstināt dažu zāļu līmeni asinīs. Šo zāļu vidū var būt:

-rosuvastatīns (statīns, ko lieto paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanai un kardiovaskulāras slimības novēršanai);

-valsartāns un olmesartāns (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai);

-eritromicīns (lieto infekciju ārstēšanai);

-midazolāms (zāles, lai Jūs nomierinātu, piemēram, veicot endoskopiskas procedūras);

-nifedipīns (lieto augsta asisnspiediena ārstēšanai);

-alfentanils, fentanils (opioīdu grupas analgētiskie līdzekļi, ko lieto sāpju ārstēšanai);

-dihidroergotamīns, ergotamīns (lieto migrēnas ārstēšanai);

-pimozīds (lieto neiroloģisku slimību ārstēšanai);

-hinidīns (lieto sirds slimību ārstēšanai);

-sirolīms, takrolīms (imūnsupresanti, ko lieto, lai kontrolētu organisma

imūnās sistēmas atbildes reakciju).

Ja jebkas no augstāk minētā attiecas uz Jums, pirms Truberzi lietošanas pastāstiet ārstam vai farmaceitam. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Truberzi nedrīkst lietot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Truberzi ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli, lietot instrumentus vai apkalpot mehānismus. Tomēr Truberzi lietošanas laikā Jums var rasties tādas blakusparādības kā miegainība vai reibonis, kas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli vai neapkalpojiet mehānismus šo zāļu lietošanas laikā, kamēr nezināt, kā zāles Jūs ietekmē.

3. Kā lietot Truberzi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ieteicamā deva ir viena 100 mg tablete divreiz dienā.

Tabletes jālieto iekšķīgi kopā ar uzturu no rīta un vakarā.

Ja esat lietojis Truberzi vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Truberzi vairāk nekā vajadzīgs, pastāstiet par to ārstam vai meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ja esat aizmirsis lietot Truberzi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu nākamā plānotā reizē un pēc tam turpiniet zāļu lietošanu kā ierasts.

Ja pārtraucat lietot Truberzi

Nepārtrauciet Truberzi lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu, jo Jums var pastiprināties simptomi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Pārtrauciet Truberzi lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums Truberzi lietošanas laikā rodas vai pastiprinās sāpes vēderā vienlaikus ar sliktu dūšu un vemšanu vai bez tām. Šie simptomi rodas retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem) un var liecināt par aizkuņģa dziedzera vai žultsvadu sistēmas traucējumiem (piemēram, aizkuņģa dziedzera iekaisumu vai Odi sfinktera spazmām).

Citas blakusparādības var būt šādas

Bieži sastopamas blakusparādības: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

-reibonis;

-miegainība;

-aizcietējums;

-slikta dūša;

-sāpes vēderā;

-vemšana;

-vēdera uzpūšanās (meteorisms);

-vēdera uzpūšanās sajūta;

-grēmas vai skābes atvilnis;

-izsitumi;

-patoloģiski asins analīžu rezultāti (paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Truberzi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc "EXP" vai "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Truberzi satur

-Aktīvā viela ir eluksadolīns. Katra tablete satur 100 mg eluksadolīna.

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: silicēta mikrokristāliskā celuloze (E460); koloidālais bezūdens silīcija dioksīds (E551); krospovidons, B tips (E1202); mannīts (E421) un magnija stearāts (E572).

Apvalks: polivinilspirts (E1203); titāna dioksīds (E171); makrogols 3350 (E1521); talks (E553b); dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Truberzi ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes ir modificētas kapsulas formas, sārti oranžas līdz persiku krāsas tabletes ar iespiedumu "FX100" vienā pusē.

Tabletes ir iepakotas PHTFE/ PVH/Al blisteros. Truberzi ir pieejams iepakojumos ar 28 vai 56 apvalkotām tabletēm un multipakās ar 168 apvalkotām tabletēm, kas iepakotas 3 kastītēs, katrā ir 56 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Īrija

Ražotājs

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

Allergan Baltics UAB

Allergan n.v

Tel: + 37 052 072 777

Tel: + 32 2 709 21 64 (Nederlands)

 

Tél : + 32 2 709 21 58 (Français)

 

Česká republika

Magyarország

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Hungary Kft.

Tel: +420 800 188 818

Tel.: +36 80 100 101

Deutschland

Nederland

Pharm-Allergan GmbH

Allergan b.v.

Tel: + 49 69 92038-1050

Tel: +31 (0)76 790 10 49

Danmark

Norge

Allergan Norden AB

Allergan Norden AB

Tlf: + 4580884560

Tlf: +47 80 01 04 97

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 37 2634 6109

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 3700

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda

Tel: + 34 618838918

Tel: + 351214253242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Slovenská republika

Алерган България ЕООД

Allergan SK s.r.o.

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Sverige

Actavis ehf.

Allergan Norden AB

Sími: +354 550 3300

Tel: + 46859410000

Italia

Suomi/Finland

Allergan S.p.A

Allergan Norden AB

Tel: + 39 06 509 562 90

Puh/Tel: + 358 800 115 003

Latvija

United Kingdom/Malta/Ireland

Allergan Baltics UAB

Allergan Ltd

Tel: + 371 676 60 831

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas