Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Lietošanas instrukcija - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsUnituxin
ATĶ kodsL01XC
Vieladinutuximab
RažotājsUnited Therapeutics Europe Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Unituxin 3,5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai dinutuximab

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Šo lietošanas instrukciju reizēm var lasīt bērns vai pusaudzis, kas lieto šīs zāles, bet parasti to lasa kāds no vecākiem/aprūpētājs. Jebkurā gadījumā visā lietošanas instrukcijā izmantota uzrunas forma „Jūs”.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmā u. Tas attiecas arī uz

 

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Ska īt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

tas

 

 

ē

1.

Kas ir Unituxin un kādam nolūkam to lieto

 

istr

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Unituxin lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Unituxin

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

nav

 

 

5.

Kā uzglabāt Unituxin

 

 

 

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Kas ir Unituxin un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

Kas ir Unituxin

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unituxin ir pretvēža zāle , kas atur aktīvo vielu dinutuksimabu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par

 

les

 

 

 

 

 

monoklonālām antivie ām. Šīs antivielas darbojas tāpat kā antivielas, kas dabiski veidojas organismā. Tās palīdz imūnai sistēmaiāiedarboties uz noteiktām šūnām, piemēram, vēža šūnām, „pielīpot” viņām.

Kādam nolūkamZUnituxin lieto

Neiroblastoma ir vēža veids, kas organismā veidojas no izmainītām nervu šūnām. Dažas neiroblastomas tiek klasificētas kā augsta riska, ja vēzis izplatās dažādās organisma daļās un satur noteikta tipa šūnas. Augsta riska neiroblastomas biežāk pēc ārstēšanas var atkārtoties.

Lai mazinātu vēža atkārtošanās risku, Unituxin lieto ārstēšanas pēdējā stadijā, lai iznīcinātu atlikušās nelielās slimības daļas, kas vēl arvien var saglabāties organismā pēc vēža atbildes reakcijas uz ķīmijterapiju, operāciju un autologo (paša organisma) asins šūnu transplantāciju.

Kā Unituxin darbojas

Unituxin atpazīst mērķa receptoru uz šūnas virsmas, ko sauc par GD2, un piestiprinās tam. GD2 atrodas uz neiroblastomas šūnu virsmas. Tiklīdz Unituxin piestiprinās vēža šūnām ar GD2, pacienta imūnā sistēma sāk uzbrukumu šīm šūnām un šo šūnu iznīcināšanu.

Pierādīts, ka Unituxin aizkavē slimības progresēšanu vai atkārtošanos un pagarina dzīvildzi.

2. Kas Jums jāzina pirms Unituxin lietošanas

Nelietojiet Unituxin šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret dinutuksimabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja neesat par to drošs, pirms dinutuksimaba ievadīšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Unituxin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja:

-

Jums ir bijušas krampju lēkmes (krampji);

 

 

-

Jums ir aknu darbības traucējumi;

 

 

 

-

analīzēs Jums ir mazs balto asins šūnu vai trombocītu skaits asinīs;

-

Jums ir elpošanas traucējumi, piemēram, elpas trūkums miera stāvoklī;

-

Jums ir nieru darbības traucējumi;

 

 

 

-

Jums ir jebkāda infekcija.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to d ošs),taspirms dinutuksimaba ievadīšanas

konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

 

 

 

Pirmo reizi ievadot Unituxin, kā arī ārstēšanas kursa laikā Jumsğvar parādīties šādas blakusparādības:

 

 

 

nav

 

 

alerģiskas reakcijas, kas var būt smagas (anafilaktiskasre

reakcijas) vai citas reakcijas uz infūziju

 

nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmās i, ja Jums parādās jebkādas reakcijas pēc infūzijas. Tās rodas

 

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Alerģiskai reakcijai var būt šādas pazīmes: izsitumi uz

 

ādas, nātrene, sejas vai rīkles pietūkums, reibonis, ātra sirdsdarbība vai sirdsklauves, elpas trūkums un

 

 

vairs

 

 

 

 

apgrūtināta elpošana, drudzis, slikta dūša, sāpes un smelgšana locītavās. Zāļu ievadīšanas laikā Jūs rūpīgi

 

uzraudzīs, vai Jums nerodas šīs pazīmes. Jums ordinēs antihistamīna līdzekli, kas palīdz novērst

 

alerģiskas reakcijas;

 

 

 

 

kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms, ko izraisa asins komponentu izplūšana caur nelielo

 

asinsvadu sienām tas var izraisīt strauju roku, kāju un citu ķermeņa daļu pietūkumu, strauju

 

asinsspiediena samazināšanos, pirmsģīboņa stāvokli un apgrūtinātu elpošanu;

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

sāpes – pastāstiet rstamlesvai medmāsai, ja Jums parādās sāpes. Tās rodas ļoti bieži ārstēšanas laikā (skar

vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Jums ordinēs pretsāpju līdzekļus (piemēram, paracetamolu, ibuprofēnu un morfiju), lai novērstu un mazinātu sāpes. Sīkāku informāciju par blakusparādībām, kas izpaužas kā sāpes, skatīt 4. punktā;

zems asinsspiediens – tas var izraisīt reiboni vai ģīboni;

acu bojājumi – pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja pamanāt kādus acu bojājumus vai redzes traucējumus;

asins infekcijas – pastāstiet savam ārstam, ja konstatējat drudzi, drebuļus, reiboni vai ģībonim līdzīgu stāvokli;

nervu darbības traucējumi – Jums var parādīties nejutīguma, kņudēšanas vai dedzināšanas sajūta plaukstās, pēdās, kājās vai rokās, pavājināta jušana vai nespēks veikt kustības (perifēra neiropātija).

Pilnu zināmo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā.

Analīzes un pārbaudes

Šo zāļu lietošanas laikā ārsts ordinēs asins analīzes un var ordinēt acu pārbaudes.

Citas zāles un Unituxin

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Pastāstiet arī par zālēm, ko var iegādāties bez receptes, un līdzekļiem, kas izgatavoti no ārstniecības augiem. It īpaši pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja nesen esat lietojis:

-zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem – tās var ietekmēt imūnās sistēmas aktivitāti, kas ir svarīga Unituxin iedarbībai;

-intravenozi ievadāmu imūnglobulīnu – Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles divas nedēļas pirms Unituxin terapijas un vismaz vienu nedēļu pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to drošs), pirms Unituxin ievadīšanas pastāstiet to ārstam vai medmāsai.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

 

 

tas

 

 

ē

Ja Jums var iestāties grūtniecība un Jūs nelietojat kontracepciju, pi ms šo zāļu ievadīšanas konsultējieties

ar ārstu.

 

 

 

Ieteicams lietot kontracepciju 6 mēnešus pēc šo zāļu lietošanas pārtraukšanas.

 

 

istr

 

Barošana ar krūti

ğ

 

re

 

 

 

 

 

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu iev dīšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Šo zāļu lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti. Tas ir tādēļ, ka nav zināms, vai šīs zāles

izdalās cilvēka pienā. Ieteicamais laika posms starp ārstēšanas pārtraukšanu un barošanu ar krūti ir 6 mēneši.nav

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

les

Unituxin izraisa daudzas nevēlamasvairsblakusparādības, un tas ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

 

Z

 

Unituxin satur nātrijuā

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā. Tas nozīmē, ka būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Unituxin

Unituxin Jums ievadīs ārsts vai medmāsa slimnīcā. Zāles ievada pilienu infūzijas veidā vēnā (intravenoza infūzija).

Unituxin izmanto kopā ar trīs citām zālēm:

-izotretinoīnu;

-GMCSF;

-IL-2.

Šīs zāles Jums ievadīs sešu ārstēšanas kursu laikā. Viena ārstēšanas kursa ilgums ir viens mēnesis. Ne visas no šīm zālēm Jums ievadīs katra ārstēšanas kursa laikā.

Cik liela deva tiks ievadīta

Unituxin Jums ievadīs piecos no sešiem kursiem. Ieteicamā deva ir 17,5 mg/m2. Ārsts aprēķinās Jums nepieciešamo devu, ņemot vērā Jūsu ķermeņa virsmas laukumu.

1., 3. un 5. kursā (mēnesī)

Unituxin ievada pilienu infūzijas veidā vēnā, aptuveni 10 stundu laikā katru dienu, četras dienas.

GMCSF ievada vai nu zemādas injekcijas veidā, vai arī pilienu infūzijas veidā vēnā katru dienu,

14 dienas.

Jums ordinēs izotretinoīnu, kas jālieto iekšķīgi katra ārstēšanas kursa pēdējās 14 dienas.

2. un 4. kursā (mēnesī)

Unituxin ievada pilienu infūzijas veidā vēnā, aptuveni 10 stundu laikā katru dienu, četras dienas.

IL-2 ievada pilienu infūzijas veidā vēnā četras dienas pēc kārtas (ilgstoš infūzija) – katra kursa pirmās

 

nedēļas pirmajās četrās dienās un otrās nedēļas pirmajās četrās dienās.

Jums ordinēs izotretinoīnu, kas jālieto iekšķīgi katra ārstēšanas kursa l ikā pēdējās 14 dienas.

6. kursā (mēnesī)

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

Jums ordinēs tikai iekšķīgi lietojamu izotretinoīnu.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Ārsts vai medmāsa Jūs uzraudzīs infūzijas ievadīšanas laikā un pēc tās. Lai samazinātu blakusparādību risku,

 

 

 

re

 

 

ārsts var pagarināt Unituxin infūzijas laiku līdz 20 stundām. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu,

vaicājiet ārstam vai medmāsai.

nav

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles, lietojotvairskopā ar GMCSF, IL-2 un izotretinoīnu, var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet ārstam medmāsai, ja Jums parādās kaut kas no turpmāk minētā:

jebkāda alerģiska r lesakcija vai cita veida reakcija injekcijas vietā – tai var būt šādas pazīmes: izsitumi uz ādas, nātrene, sejasāvai rīkles pietūkums, reibonis, ātra sirdsdarbība vai sirdsklauves, elpas trūkums un apgrūtināta elpošana,Z drudzis, slikta dūša, locītavu sāpīgums un sāpes;

straujš roku, kāju un citu ķermeņa daļu pietūkums, strauja asinsspiediena pazemināšanās, pirmsģīboņa stāvoklis un apgrūtināta elpošana (pastiprinātas kapilāru caurlaidības sindroms);

jebkāda veida sāpes: vēderā, rīklē, krūtīs, sejā, plaukstās, pēdās, kājās vai rokās (piemēram, nejutīgums, durstīšanas vai dedzināšanas sajūta) mugurā, kaklā, locītavās, kaulos, muskuļos, mutē, acīs, dzimumorgānos.

Tās rodas ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem).

Ja Jums parādās kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Citas blakusparādības, kas var rasties šo zāļu lietošanas laikā, ir šādas.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-klepus;

-nieze;

-ēstgribas zudums;

-caureja, slikta dūša;

-zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai ģīboni, vai augsts asinsspiediens;

-novirzes asins analīžu rezultātos, piemēram, mazs trombocītu skaits, mazs sarkano vai balto asins šūnu skaits, zema albumīna koncentrācija (tas var izraisīt tūsku, vājuma vai noguruma sajūtu);

-novirzes aknu funkcionālajos rādītājos, zems kālija, nātrija, kalcija, fosfātu līmenis vai augsts glikozes līmenis.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

-ķermeņa masas samazināšanās, ķermeņa masas palielināšanās;

-drebuļi;

-galvassāpes;

-nogurums, aizkaitināmība;

-aizcietējumi, asinis izkārnījumos;

-kāda ķermeņa nerva bojājums, kas var izraisīt kustību traucējumus;

-

neskaidra redze, paaugstināta jutība pret gaismu, paplašinātas (dilatē s) cu zīlītes;

-

nespēja urinēt, asiņu vai olbaltumvielu klātbūtne urīnā;

ē

- augsts infekciju risks, īpaši infekciju no ierīcēm, ko izmanto zāļu ievadīšanai;tas

-

asins vai zarnu infekcijas;

 

 

 

istr

 

 

 

 

- ādas izmaiņas injekcijas vietā, sarkani izsitumi ar nedaudz v rs ādas līmeņa paceltiem izsitumiem;

-

 

 

 

 

ğ

novirzes asins analīžu rādītājos, t.i., zems magnija, glikozes līmenis, augsts skābju vai kreatinīna līmenis.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēki m):

 

-

nesimetriskas acu zīlītes;

 

 

re

 

- šķidrums plaušās vai ap tām;

 

 

 

-

nieru mazspēja;

 

 

 

 

 

-

pārāk aktīvs vairogdziedzeris;

 

 

 

- seruma slimība – alerģijai līdzīga slimība;nav

 

 

-

sirds ritma traucējumi;

 

 

 

 

-

galvas smadzeņu aizmugurējās d ļ

tūska (atgriezenisks mugurējās encefalopātijas sindroms), tās

 

simptomi var būt augsts asinsspiediens, galvassāpes, krampji, redzes vai uzvedības izmaiņas, miegainības

 

vai noguruma sajūta;

vairs

 

 

-

 

les

 

 

 

 

atipisks hemolītiski urēmi kais sindroms (AHUS) – slimība, kas skar nieres un asins sistēmu, tā simptomi

 

var būt nepārejoši gripai līdzīgi simptomi, apjukums, apātija, ēstgribas zudums vai tumšas krāsas urīns.

 

Z

 

 

 

 

 

Ziņošana par blakusparādībāmā

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Unituxin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz/Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Flakons jāuzglabā ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu to no gaismas.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta, uzglabājot apkārtējās vides apstākļos (temperatūrā līdz 25°C). No mikrobioloģiskā viedokļa, atšķaidītais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties.

Nelietojiet šīs zāles, ja pirms lietošanas pamanāt neizšķīdušas daļiņas vai šķīduma krāsas maiņu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Ārsts vai medmāsa izmetīs zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Unituxin satur

 

-

Aktīvā viela ir dinutuksimabs. Katrs flakons satur 17,5 mg dinutuksimaba 5 ml. Katrs ml koncentrāta

-

satur 3,5 mg dinutuksimaba.

 

Citas sastāvdaļas ir histidīns, polisorbāts 20 (E 432), nātrija hlorīds un injekciju ūdens. Sīkāku

 

informāciju par nātriju skatīt 2. punktā.

tas

Unituxin ārējais izskats un iepakojums

ē

 

 

Unituxin ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums infūzijām, kas iepildīts caur pīdīgā stikla flakonā. Katrā kastītē ir

viens flakons.

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

ğ

re

 

United Therapeutics Europe, Ltd.

nav

 

 

 

Unither House

 

 

 

 

Curfew Bell Road

 

vairs

 

 

Chertsey

 

 

 

 

 

 

 

Surrey

 

 

 

 

KT16 9FG

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

tel.: +44 (0)1932 664884

 

 

 

fakss: +44 (0)1932 573800

 

 

 

 

 

 

 

e-pasts: druginfo@unith r.com

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

 

Z

 

 

 

 

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu. Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Devas un lietošanas veids

Unituxin ir paredzēts lietošanai tikai stacionāros, un tas jāievada ārsta, kuram ir pieredze onkoloģisko pacientu ārstēšanā, uzraudzībā. Tas jāievada veselības aprūpes speciālistam, kurš ir gatavs smagu alerģisku reakciju, tai skaitā anafilakses, ārstēšanai, vietā, kur nekavējoties ir pieejams viss reanimācijas pakalpojumu spektrs.

Devas

Unituxin ievada intravenozas infūzijas veidā, piecu ārstēšanas kursu laikā, lietojot dienas devu 17,5 mg/m2. 1., 3. un 5. kursa laikā (katrs kurss ilgst aptuveni 24 dienas) to ievada no 4. līdz 7. dienai, bet 2. un 4. kursa laikā (katrs kurss ilgst aptuveni 28 dienas) to ievada no 8. līdz 11. dienai.

Ārstēšanas shēmā ietilpst dinutuksimabs, GMCSF, IL-2 un izotretinoīns, ko lieto sešus kursus pēc kārtas. Pilna devu lietošanas shēma ir attēlota 1. tabulā un 2. tabulā.

1. tabula.

Unituxin, GMCSF un izotretinoīna devu lietošanas shēma 1., 3. un 5. kursā

 

Diena

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

13.

14.

15.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

GMCSF1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

Dinutuksimabs2

 

 

 

X

X

X

X

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Izotretinoīns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

1. Granulocītu-makrofāgu koloniju stimulējošais faktors (GMCSF): 250 μg/m2/dienā, ko ievada vai nu

 

subkutānas injekcijas veidā (stingri ieteicams), vai arī intravenozas infūzijas veidā 2 stundu laikā.

 

2. Dinutuksimabs: 17,5 mg/m2dienā, ko ievada intravenozas infūzijasistrveidā 10-20 stundu laikā.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izotretinoīns: ja ķermeņa masa lielāka nekā 12 kg: 80 mg/m iekšķīgi divas reizes dienā, sasniedzot kopējo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

dienas devu 160 mg/m2/dienā; ja ķermeņa masa ir mazāka par 12 kg: 2,67 mg/iekšķīgi divas reizes dienā,

sasniedzot kopējo dienas devu 5,33 mg/kg/dienā (noapaļojiet devu līdz tuvākajiem 10 mg).

 

 

 

2. tabula

. Unituxin un IL-2 devu lietošanas shēma 2. un 4. kursā un izotretinoīna devu lietošanas shēma 2.,

4. un 6. kursā

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diena

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.-

 

15.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

28.

 

 

IL-21

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinutuksimabs2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

1.

Izotretinoīns3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Interleikīns2 (IL-

2): no

1. līdz 4. dienai 3 MSV/m2/dienā, ko ievada nepārtrauktas

 

intravenozas infūzijas

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veidā 96 stundu laikā,āun no 8. līdz 11. dienai 4,5 MSV/m2/dienā.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dinutuksimabs:Z17,5 mg/m2/dienā, ko ievada intravenozas infūzijas veidā 10 - 20 stundu laikā.

 

 

3.

Izotretinoīns: ja ķermeņa masa lielāka nekā 12 kg – 80 mg/m2 iekšķīgi divas reizes dienā, sasniedzot kopējo

dienas devu 160 mg/m2/dienā; ja ķermeņa masa mazāka par 12 kg – 2,67 mg/kg iekšķīgi divas reizes dienā, sasniedzot kopējo dienas devu 5,33 mg/kg/dienā (noapaļojiet devu līdz tuvākajiem 10 mg).

Pirms katra ārstēšanas kursa uzsākšanas skatīt 3. tabulu, kurā attēlots izvērtējamo kritēriju saraksts.

3. tabula

. Klīniskie kritēriji, kas jāizvērtē pirms katra ārstēšanas kursa uzsākšanas ar Unituxin

Centrālās nervu sistēmas (CNS) toksicitāte

Atlieciet kursa uzsākšanu, kamēr CNS toksicitāte nav samazinājusies līdz 1. pakāpei vai izzudusi un/vai pietiekami labi tiek kontrolēti epileptiskie traucējumi.

Aknu darbības traucējumi

Atlieciet pirmā kursa uzsākšanu, kamēr alanīna aminotransferāzes (AlAT) koncentrācija nav samazinājusies līdz rādītājam, kas mazāk nekā 5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu (NAR). Atlieciet 2.- 6. kursa uzsākšanu, kamēr AlAT koncentrācija nav samazinājusies līdz rādītājam, kas mazāk nekā 10 reizes pārsniedz NAR.

Trombocitopēnija

Atlieciet kursa uzsākšanu, kamēr trombocītu skaits ir vismaz 20 000/μl.

Ja pacientam ir metastāzes CNS, atlieciet kursa uzsākšanu un pārlejiet trombocītus, uzturot trombocītu skaitu vismaz 50 000/μl.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Atlieciet ārstēšanas kursa uzsākšanu, kamēr nav izzudusi aizdusa miera stāvoklī un/vai skābekļa piesātinājums perifērajās asinīs, uzturoties iekštelpās, ir vismaz 94%.

Nieru darbības traucējumi

Atlieciet ārstēšanas kursa uzsākšanu, kamēr kreatinīna klīrenss vai glomerulu filtrācijas ātrums

(GFĀ) ir vismaz 70 ml/min/1,73 m2.

 

Sistēmiska infekcija vai sepse

 

 

• Atlieciet kursa uzsākšanu, kamēr nav izārstēta sistēmiskā infekcija v i ep e.

 

Leikopēnija

 

 

tas

 

• Atlieciet pirmā kursa uzsākšanu, kamēr absolūtais fagocītu skaits (AFS) ir vismaz 1 000/μl.

 

 

ē

Papildus iepriekš minētajiem kritērijiem, ārstam pēc saviem ieska iem jāizvērtē pacienta kardiovaskulārās

funkcijas.

istr

Devas izmaiņas

ğ

4. tabulā sniegtas vadlīnijas dinutuksimaba, GMCSF unreIL-2 devas izmaiņām. Ja pacients atbilst šo zāļu

lietošanas pārtraukšanas kritērijiem, ārstēšanu r turpināt ar izotretinoīnu atbilstoši klīniskajām indikācijām.

4. tabula.

Devas izmaiņu vadlīnijas, lai mazinātu nevēlamās blakusparādības, kas radušās, lietojot

 

 

 

 

nav

 

dinutuksimabu kombinācijā ar GMCSF, IL-2 un izotretinoīnu

 

 

 

 

 

 

 

Alerģiskas reakcijas

 

 

vairs

 

 

1. vai 2. pakāpe

 

 

 

 

Simptomu parādīšanās

 

 

Samaziniet infūzijas ātrumu līdz 0,875 mg/m /h.

 

 

Uzsāciet simptomātisku terapiju.

 

Pēc simptomu izzušanas

Atjaunojiet infūziju ar tās sākotnējo ātrumu. Ja tās panesamība ir slikta,

 

les

 

samaziniet infūzijas ātrumu līdz 0,875 mg/m2/h.

ā

 

Z

 

 

 

 

 

3. vai 4. pakāpe

 

 

 

 

 

Simptomu parādīšanās

Nekavējoties pārtrauciet dinutuksimaba ievadīšanu un intravenozo

 

 

GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

 

 

 

Uzsāciet simptomātisku terapiju.

 

Pēc simptomu izzušanas

Ja, veicot iepriekš minētos pasākumus, simptomi strauji izzūd,

 

 

 

dinutuksimaba infūziju var atsākt ar ātrumu 0,875 mg/m2/h.

 

 

• Neatsāciet GMCSF vai IL-2 lietošanu līdz nākamajai dienai.

 

 

• Attiecībā uz GMCSF kursiem: sākot ar nākamo dienu, ievadiet 50% no

 

 

 

GMCSF devas, un ja novērojama laba panesamība, var lietot pilnu

 

 

 

GMCSF devu pēc tam, kad ievadīta kursam paredzētā dinutuksimaba

 

 

 

deva.

 

 

 

 

• Attiecībā uz IL-2 kursiem: sākot ar nākamo dienu, ievadiet 50% no IL-2

 

 

 

devas, un turpiniet atlikušo kursa laiku.

 

 

 

 

 

 

 

• Ja, pievienojot GMCSF vai IL-2, simptomi atkārtojas, pārtrauciet

 

GMCSF vai IL-2 un dinutuksimaba lietošanu.

 

• Ja simptomi nākamajā dienā izzūd, atsāciet dinutuksimaba lietošanu,

 

ievadot to ar panesamo ātrumu, nepievienojot GMCSF vai IL-2.

Simptomu atkārtošanās

• Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 lietošanu attiecīgajā

 

dienā.

 

• Ja simptomi tajā dienā izzūd, atsāciet lietošanu nākamajā dienā intensīvās

 

terapijas nodaļā, veicot premedikāciju.

Nākamie kursi

• Visos nākamajos kursos, lietojot kopā ar GMCSF vai IL-2, izmantojiet

 

panesamo dinutuksimaba infūzijas ātrumu.

Anafilakse

3. vai 4. pakāpe

Pilnīgi pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms

3. pakāpe (smags)

Simptomu parādīšanās

Pārtrauciet dinutuksimaba ievadīšanu un intravenozo GMCSF vai IL-2

 

 

 

ievadīšanu.

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

Uzsāciet simptomātisku terap ju.

 

 

Pēc simptomu izzušanas

Atsāciet dinutuksimaba infūz ju ar ātrumu 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Nākamajā dienā atsāci t GMCSF vai IL-2 lietošanu, ievadot 50% no

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

devas, turpiniet lietot līdz pēdējai dinutuksimaba devai attiecīgā

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

ārstēšanas kursa laikā.

 

 

 

Nākamie kursi

 

Ja pacients p nesa 50% no GMCSF vai IL-2 devas, sāciet ar šo devu un

 

 

 

dinutuksimaba ievadīšanas ātrumu 0,875 mg/m2/h. Ja panesamība ir laba,

 

 

 

nākamajā dienā palieliniet GMCSF vai IL-2 devu līdz pilnai devai.

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Ja, evadot 50% no GMCSF devas, panesamība ir slikta, atlikušajos

 

 

GMCSF kursos ievadiet tikai dinutuksimabu.

 

 

J , ievadot 50% no IL-2 devas, panesamība ir slikta, atlikušajos IL-2

 

 

 

kursos aizstājiet to ar GMCSF.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

4. pakāpe (dzīvībai bīstams)

 

 

 

 

 

 

 

Simptomu parādīšanās

Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 lietošanu attiecīgajā

 

āles

kursā.

 

 

 

 

 

Nākamie kursi

Z

Uzsāciet simptomātisku terapiju.

 

 

Ja kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms parādās IL-2 kursa laikā,

 

 

 

 

atlikušajos IL-2 kursos aizstājiet to ar GMCSF.

Ja kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms parādās GMCSF kursa laikā, atlikušajos GMCSF kursos ievadiet tikai dinutuksimabu.

4.pakāpe (dzīvībai bīstams) - < 120 mmol/l, neskatoties uz pietiekamu šķidruma ievadīšanu

Pilnīgi pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Hipotensija

Simptomātiska hipotensija un/vai sistoliskais AS zemāks par 70 mmHg, vai pazemināšanās ir lielāka nekā

15% salīdzinājumā ar sākuma stāvokli

Simptomu parādīšanās • Pārtrauciet dinutuksimaba ievadīšanu un intravenozo GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Uzsāciet simptomātisku terapiju.

Pēc simptomu izzušanas

Atsāciet dinutuksimaba infūziju ar ātrumu 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

• Ja asinsspiediens (AS) ir stabils vismaz 2 stundas, atsāciet GMCSF vai

 

 

 

 

IL-2 ievadīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

• Ja AS ir stabils vismaz 2 stundas pēc GMCSF vai IL-2 lietošanas

 

 

 

 

atsākšanas, palieliniet dinutuksimaba infūzijas ātrumu līdz 1,75 mg/m2/h.

Simptomu atkārtošanās

Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

 

 

 

• AS stabilizējoties, atsāciet dinutuksimaba ievadīšanu ar ātrumu

 

 

 

 

0,875 mg/m2/h.

 

 

 

 

Pēc simptomu izzušanas

Ja AS ir stabils, nākamajā dienā atsāciet GMCSF vai IL-2 ievadīšanu,

 

 

 

 

lietojot 50% no devas.

 

 

 

 

 

 

• Lietojot kopā ar dinutuksimabu, GMCSF vai IL-2 ievadīšanu uzsāciet,

 

 

 

 

lietojot 50% no devas. Ja panesamība ir laba, palieliniet devu līdz pilnai

 

 

 

 

devai un lietojiet atlikušo kursa laiku.

 

 

 

 

• Ja, ievadot 50% no GMCSF devas, panesamība ir slikta, atlikušajā kursa

 

 

 

 

daļā ievadiet tikai dinutuksimabu.

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ja, ievadot 50% no IL-2 devas, panesamība ir slikta, atlikušajā kursa daļā

 

 

 

 

ievadiet tikai dinutuksimabu.

ē

 

 

 

 

 

 

Nākamie kursi

 

 

Uzsāciet GMCSF vai IL-2 lietošanu, ievadot 50% no devas, ja

 

 

 

 

panesamība ir laba, nākamajā dienā palieliniet devu līdz pilnai devai.

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

• Ja, ievadot 50% no GMCSF deva , panesamība ir slikta, atlikušajos

 

 

 

 

GMCSF kursos ievadiet tikaiistrdinutuksimabu.

 

 

 

 

 

re

vas, panesamība ir slikta, atlikušajos IL-2

 

 

 

Ja, ievadot 50% no IL-2 d

 

 

 

 

kursos aizstājiet to ar GMCSF.

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Acu neiroloģiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

Zīlītes paplašināšanās ar pavājinātu gaismas refleksu

 

 

 

Simptomu parādīšanās

Pārtrauciet di utuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pēc simptomu izzušanas

Ievad et dinutuksimabu ar ātrumu 0,875 mg/m /h un atsāciet GMCSF vai

 

 

 

 

IL-2 evadīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

Simptomu atkārtošanās

Pārtrauciet dinutuksimaba, GMCSF un IL-2 lietošanu atlikušajos kursos.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Nākamie kursi

 

 

Ja pirms nākamā kursa izmaiņas ir stabilas vai vērojama uzlabošanās,

 

ā

 

ievadiet dinutuksimabu ar ātrumu 0,875 mg/m2/h un pilnu GMCSF vai

 

IL-2 devu.

 

 

 

 

 

Ja panesamība ir laba un simptomi nepasliktinās, nākamajos kursos

Z

 

ievadiet dinutuksimabu ar ātrumu 1,75 mg/m2/h.

 

 

 

Ja simptomi atkārtojas, pārtrauciet dinutuksimaba, GMCSF un IL-2

 

 

 

 

lietošanu atlikušajos kursos.

 

 

Seruma slimība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vai 4. pakāpe (dzīvībai bīstama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pilnīgi pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

Sistēmiska infekcija vai sepse

 

 

 

 

 

3. vai 4. pakāpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simptomu parādīšanās

Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 lietošanu atlikušajā kursa

 

 

 

 

daļā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc simptomu izzušanas

• Turpiniet lietot nākamos ieplānotos dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2

 

kursus.

 

 

Sāpes

4. pakāpe

Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Perifēra neiropātija

2.pakāpes perifērā motorā neiropātija

Pilnīgi pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

3.pakāpe (izmainīta jutība vairāk nekā 2 nedēļas, objektīvs motorais vājums) vai 4. pakāpe

Pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Atipisks hemolītiski urēmiskais sindroms

• Pilnīgi pārtrauciet dinutuksimaba un GMCSF vai IL-2 ievadīšanu.

Pediatriskā populācija

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

Unituxin drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 mēnešiem, līdz šim nav pierādīta.

Lietošanas veids

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

Unituxin nedrīkst ievadīt intravenozi ar spiedienu vai bolus injekcijas veidā.

 

re

 

 

Tas jāievada intravenozas infūzijas veidā 10 stundunavl ikā. Infūziju uzsāk ar devas ievadīšanas ātrumu

labas atbildes reakcijas uz citu simptomāt sko terapiju. Infūzija pēc 20 stundām jāpārtrauc, arī tad, ja šajā laika periodā nevar ievadīt pilnu de u.

0,875 mg/m2/h un 30 minūtes turpina ievadīt ar šo ātrumu; pēc tam ātrumu palielina līdz 1,75 mg/m2/h un labas panesamības gadījumā turpina ievadīt ar šo ātrumu atlikušo infūzijas laiku. Infūzijas ilgumu var pagarināt līdz 20 stundām, lai samazvairsnātu nevēlamās blakusparādības infūzijas laikā, kurām nav pietiekami

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt zāļu apraksta 6.6. apakšpunktā.

Pirms katras infūzijas vienmērlesjāapsver premedikācijas lietošana. ā

KontrindikācijasZ

Paaugstināta jutība (4. pakāpe) pret aktīvo vielu vai jebkuru no zāļu apraksta 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Alerģiskas reakcijas

Aptuveni 20 minūtes pirms katras dinutuksimaba infūzijas jāievada premedikācija ar antihistamīna līdzekļiem (piem., hidroksizīnu vai difenhidramīnu) intravenozas injekcijas veidā. Unituxin infūzijas laikā antihistamīna līdzekļu ievadīšanu ieteicams atkārtot ik pēc 4 - 6 stundām pēc nepieciešamības. 4 stundas pēc Unituxin infūzijas pabeigšanas pacienti jānovēro, vai nerodas infūzijas reakcijas simptomi un pazīmes.

Dinutuksimaba ievadīšanas laikā pacienta tuvumā jābūt ātri pieejamam intravenozi ievadāmam epinefrīnam (adrenalīns) un hidrokortizonam, lai kupētu dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas. Šādu reakciju ārstēšanai ieteicams ievadīt hidrokortizonu intravenozas bolus injekcijas veidā un epinefrīnu intravenozas bolus injekcijas veidā ik pēc 3 - 5 minūtēm, pēc vajadzības, atbilstoši klīniskai atbildes reakcijai.

Atkarībā no alerģisko reakciju smaguma, infūzijas ātrums jāsamazina vai ārstēšana jāpārtrauc.

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroma attīstība ir iespējamāka, ja dinutuksimabu lieto vienlaicīgi ar IL- 2. Ieteicams lietot metolazonu iekšķīgi vai furosemīdu intravenozi reizi 6 - 12 stundās pēc nepieciešamības. Papildu skābekļa padeve, elpošanas funkciju nodrošinoši pasākumi un albumīna aizstājterapija jāizmanto pēc nepieciešamības atbilstoši klīniskai atbildes reakcijai.

Raksturīgie simptomi un pazīmes ir hipotensija, ģeneralizēta tūska, ascīts, aizdusa, plaušu tūska un akūta

nieru mazspēja, kas saistīta ar hipoalbuminēmiju un asins plazmas apjoma samazināšanos.

Sāpes

tas

 

Stipras sāpes (3. vai 4. pakāpe) visbiežāk parādās pirmā 4 dienu dinutuksimaba kursa laikā, laika gaitā

 

 

 

istr

nākamajos kursos tās bieži mazinās.

 

 

ē

 

 

ğ

Stipru sāpju gadījumā Unituxin infūzijas ātrums jāsamazina līdz 0,875 mg/m2/stundā. Unituxin lietošana

 

 

re

 

jāpārtrauc, ja, neskatoties uz infūzijas ātruma samazināšanu un maksimālu simptomātisko terapiju, sāpes

pietiekami nesamazinās.

nav

 

 

 

 

 

20 minūtes pirms katras dinutuksimaba infūzij s uzsākšanas iekšķīgi jālieto paracetamols, un lietošana jāatkārto ik pēc 4 - 6 stundām pēc nepieciešamīb s. Regulāra lietošana ik pēc 4 - 6 stundām ir ieteicama, ja vienlaicīgi tiek ievadīts IL-2. Ja ir pastāvīgas sāpes, intervālā starp paracetamola lietošanu iekšķīgi jālieto

ibuprofēns ik pēc 6 stundām. Ibuprofēnu nedrīkst lietot, ja pastāv trombocitopēnijas, asiņošanas vai nieru

darbības traucējumu pazīmes.

Pirms katras dinutuksimaba infūzijas intravenozas infūzijas veidā ieteicams ievadīt opioīdu, piemēram,

 

les

morfīna sulfātu, kā arī turpināt tāvairsintravenozu infūziju ārstēšanas laikā un laika periodā līdz 2 stundām pēc

ārstēšanas pabeigšanas. Lai mazinātu sāpes dinutuksimaba infūzijas laikā, ieteicams ievadīt papildu

ā

intravenozas opioīda bo us devas pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi 2 stundās. Ja morfīnam ir slikta

Z

 

panesamība, var izmantot fentanilu vai hidromorfonu.

30 minūtes pirms katras dinutuksimaba infūzijas ievadīšanas uzsākšanas var ievadīt lidokaīnu intravenozas infūzijas veidā (2 mg/kg, pievienojot 50 ml 0,9% nātrija hlorīda šķīdumam), un šo ievadīšanu intravenozas infūzijas veidā ar ātrumu 1 mg/kg/h var turpināt līdz 2 stundām pēc ārstēšanas pabeigšanas. Lidokaīna infūzijas ievadīšana jāpārtrauc, ja pacientam parādās reibonis, periorāls nejutīgums vai troksnis ausīs.

Uzsākot premedikāciju ar morfīnu, iekšķīgi var lietot gabapentīnu devā 10 mg/kg/dienā. Devu vēlāk var palielināt (līdz maksimāli 60 mg/kg/dienā vai 3 600 mg/dienā), ja tas nepieciešams sāpju mazināšanai.

Hipotensija

Tieši pirms dinutuksimaba infūzijas intravenozi vienas stundas laikā jāievada 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda injekciju šķīdums (10 ml/kg). Ja parādās hipotensija, šo ievadīšanu var atkārtot, vai arī intravenozi var ievadīt albumīnu vai eritrocītu masu atbilstoši klīniskajām indikācijām. Lai atjaunotu pietiekamu perfūzijas spiedienu, nepieciešamības gadījumā ieteicams lietot arī vazokonstriktīvus līdzekļus.

Acu neiroloģiskie traucējumi

Var parādīties acu patoloģijas, īpaši atkārtotu ārstēšanas kursu gadījumā. Parasti šīs izmaiņas laika gaitā izzūd. Pacientiem pirms ārstēšanas uzsākšanas jāveic oftalmoloģiskā izmeklēšana, kā arī pacienti jānovēro, vai viņiem neveidojas redzes traucējumi.

Aknu darbības traucējumi

Dinutuksimaba imūnterapijas laikā ieteicama regulāra aknu darbības kontrole.

Sistēmiskas infekcijas

Parasti pacientiem terapijas laikā ir centrālais venozais katetrs in situ un iepriekšējas ACŠT dēļ visticamāk ir novājināta imūnā sistēma, tādēļ pastāv sistēmisku infekciju attīstības risks. Pirms ārstēšanas uzsākšanas pacientiem nedrīkst būt norādes par sistēmisku infekciju, kā arī jebkādai konstatētai infekcijai jābūt pietiekami kontrolētai.

Novirzes no normas laboratorisko izmeklējumu rezultātos

Pacientiem, kuri lietoja Unituxin, ziņoja par novirzēm elektrolītu rādītājos. Unituxin terapijas laikā katru

dienu jākontrolē elektrolītu rādītāji.

 

 

tas

 

 

 

Atipisks hemolītiski urēmiskais sindroms

 

ē

 

 

 

Ziņots par hemolītiski urēmisko sindromu bez dokumentētas nfekcijas, kas izraisīja nieru mazspēju,

 

 

istr

 

novirzes elektrolītu rādītājos, anēmiju un hipertensiju. Jāv ic simptomātiska ārstēšana, tai skaitā jākontrolē

 

ğ

 

hidratācijas statuss, novirzes elektrolītu rādītājos, hipe t nsija un anēmija.

Nātrija uzņemšana

re

 

 

 

 

 

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) k trā devā. Tas nozīmē, ka būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas