Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Lietošanas instrukcija - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsUptravi
ATĶ kodsB01AC27
Vielaselexipag
RažotājsActelion Registration Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Uptravi 200 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 400 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 600 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 800 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 1 000 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 1 200 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 1 400 mikrogramu apvalkotās tabletes

Uptravi 1 600 mikrogramu apvalkotās tabletes

Selexipag

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. (Skatīt 4. punktu).

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Uptravi un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Uptravi lietošanas

3.Kā lietot Uptravi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Uptravi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Uptravi un kādam nolūkam tās lieto

Uptravi ir zāles, kas satur aktīvo vielu seleksipagu. Tās iedarbojas uz asinsvadiem līdzīgi dabiskajai vielai „prostaciklīnam”, atslābinot un paplašinot tos.

Uptravi tiek lietots plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ilgstošai ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuru stāvokli nevar pietiekami kontrolēt ar cita veida PAH zālēm, kas pazīstamas kā endotelīna receptoru antagonisti un 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitori. Ja pacients šīs zāles nevar lietot, Uptravi var lietot vienas pašas.

PAH ir augsts asinsspiediens asinsvados, kas nogādā asinis no sirds uz plaušām (plaušu artērijas). Cilvēkiem ar PAH šīs artērijas ir sašaurinātas, tāpēc sirdij ir smagāk jāstrādā, lai sūknētu caur tām asinis. Tas cilvēkiem var izraisīt nogurumu, reiboni, elpas trūkumu vai citus simptomus.

Atdarinot prostaciklīna darbību, Uptravi paplašina plaušu artērijas un samazina to cietību. Tas sirdij atvieglo asiņu sūknēšanu caur plaušu artērijām. Tiek samazināti PAH simptomi un uzlabota slimības gaita.

2. Kas Jums jāzina pirms Uptravi lietošanas

Nelietojiet Uptravi šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret seleksipagu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram:

-slikta asins plūsma uz sirds muskuļiem (smaga koronārā sirds slimība vai nestabila stenokardija); simptomi var ietvert sāpes krūtīs;

-sirdslēkme pēdējo 6 mēnešu laikā;

-vāja sirds (dekompensēta sirds mazspēja), kas netiek stingri medicīniski novērota;

-stipri neregulārs sirdsdarbības ritms;

-sirds vārstuļu bojājums (iedzimts vai iegūts), kas izraisa vāju sirdsdarbību (nav saistīts ar plaušu hipertensiju);

-ja pēdējo 3 mēnešu laikā Jums ir bijis insults, vai kāds cits notikums, kas samazina asins piegādi smadzenēm (piemēram, pārejoša išēmiska lēkme);

-ja Jūs lietojat gemfibrozilu (zāles, ko lieto tauku [lipīdu] samazināšanai asinīs).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Uptravi lietošanas konsultējieties ar PAH ārstu vai medmāsu, ja:

-Jūs lietojat zāles pret augstu asinsspiedienu;

-Jums ir zems asinsspiediens, kas saistīts ar tādiem simptomiem kā reibonis;

-Jums nesen ir bijis ievērojams asins zudums vai šķidruma zudums, piemēram, smaga caureja vai vemšana;

-Jums ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi;

-Jums ir smagi nieru darbības traucējumi vai Jums tiek veikta dialīze;

-Jums ir bijuši smagi aknu darbības traucējumi;

-Jūs lietojat klopidogrelu, deferaziroksu vai teriflunomīdu.

Ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām pazīmēm vai Jūsu veselības stāvoklis mainās, nekavējoties pastāstiet ārstam.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem, kuriem vēl nav 18 gadi, jo Uptravi nav pārbaudīts bērniem.

Gados vecāki pacienti

Pieredze par Uptravi lietošanu pacientiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir ierobežota. Šajā vecuma grupā Uptravi jālieto piesardzīgi.

Citas zāles un Uptravi

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Citu zāļu lietošana var ietekmēt Uptravi darbību.

Konsultējieties ar PAH ārstu vai medmāsu, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

-gemfibrozils (zāles, ko lieto tauku [lipīdu] samazināšanai asinīs);

-klopidogrels (zāles, ko lieto, lai novērstu asins recekļu veidošanos koronārajās artērijās);

-deferaziroks (zāles, ko lieto, lai samazinātu dzelzs daudzumu asinīs);

-teriflunomīds (zāles, ko lieto recidivējoši remitējošas multiplās sklerozes ārstēšanai);

-karbamazepīns (zāles, ko lieto atsevišķu epilepsijas veidu un nervu sāpju ārstēšanai, vai lai kontrolētu nopietnus garastāvokļa traucējumus, kad citas zāles nepalīdz);

-fenitoīns (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai);

-valproiskābe (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai);

-probenecīds (zāles, ko lieto podagras ārstēšanai);

-flukonazols, rifampicīns vai rifapentīns (antibiotiski līdzekļi, ko lieto infekciju ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Uptravi nav ieteicams lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Ja esat sieviete, kurai var būt bērni, Uptravi lietošanas laikā Jums ir jāizmanto efektīvu kontracepcijas metodi. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Uptravi var izraisīt blakusparādības, piemēram, galvassāpes un zemu asinsspiedienu (skatīt 4. punktu), kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus; arī slimības simptomi var mazināt piemērotību transportlīdzekļu vadīšanai.

3.Kā lietot Uptravi

Uptravi drīkst izrakstīt tikai ārsts, kuram ir pieredze PAH ārstēšanā. Vienmēr lietojiet Uptravi tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā vaicājiet ārstam.

Ja Jums ir slikta redze vai jebkāda veida aklums, palūdziet citas personas palīdzību, kad lietojat Uptravi titrēšanas laikā.

Jums piemērotās devas atrašana

Ārstēšanas sākumā Jūs lietosiet vismazāko devu. Tā ir viena 200 mikrogramu tablete no rīta un vēl viena 200 mikrogramu tablete vakarā. Ārstēšana jāuzsāk vakarā. Ārsts sniegs norādījumus pakāpeniski palielināt devu. To dēvē par titrēšanu. Tā ļauj organismam pielāgoties jaunajām zālēm. Titrēšanas mērķis ir sasniegt vispiemērotāko devu. Tā būs lielākā Jūsu panesamā deva, kura var sasniegt maksimālo devu 1 600 mikrogramus no rīta un vakarā.

Pirmais tablešu iepakojums, ko saņemsiet, satur gaiši dzeltenas 200 mikrogramu tabletes.

Ārsts pastāstīs, ka deva jāpalielina pakāpeniski pa soļiem, parasti katru nedēļu, tomēr intervāls starp devu palielināšanu var būt ilgāks.

Ar katru soli Jūs pievienosiet 200 mikrogramu tableti rīta devai un vēl vienu 200 mikrogramu tableti vakara devai. Pirmajai palielinātās devas lietošanai jābūt vakarā. Tālāk shēmā parādīts tablešu skaits, kas jālieto katru rītu un vakaru pirmo 4 titrēšanas soļu laikā.

Ja ārsts sniedz norādījumus turpināt palielināt devu un izpildīt 5. titrēšanas soli, to var darīt, lietojot vienu zaļu 800 mikrogramu tableti un vienu gaiši dzeltenu 200 mikrogramu tableti no rīta un vienu

800 mikrogramu tableti un vienu 200 mikrogramu tableti vakarā.

Ja ārsts norāda, ka jāturpina palielināt devu, katrā jaunā titrēšanas solī Jūs pievienosiet vienu

200 mikrogramu tableti rīta devai un vienu 200 mikrogramu tableti vakara devai. Pirmajai palielinātās devas lietošanai jābūt vakarā. Maksimālā Uptravi deva ir 1 600 mikrogrami no rīta un

1 600 mikrogrami vakarā. Tomēr ne visi pacienti sasniegs šo devu, jo dažādiem pacientiem nepieciešamas dažādas devas.

Tālāk shēmā parādīts tablešu skaits, kas jālieto katru rītu un vakaru katrā titrēšanas solī, sākot no

5. soļa.

Titrēšanas iepakojumā ir arī titrēšanas ceļvedis, kurā sniegta informācija par titrēšanas procesu un kurā var katru dienu pierakstīt lietoto tablešu skaitu.

Atcerieties katru dienu savā titrēšanas dienasgrāmatā pierakstīt lietoto tablešu skaitu. Parasti titrēšanas soļi ilgst aptuveni 1 nedēļu. Ja ārsts sniedz norādījumus katru titrēšanas soli pagarināt ilgāk par

1 nedēļu, dienasgrāmatā ir papildu lapas, lai Jūs varētu tam sekot līdzi. Atcerieties, ka titrēšanas laikā Jums regulāri jāsazinās ar PAH ārstu vai medmāsu.

Devas samazināšana blakusparādību dēļ

Titrēšanas laikā var rasties blakusparādības, piemēram, galvassāpes, caureja, nelabums (slikta dūša), vemšana, sāpes žoklī, sāpes muskuļos, sāpes kājās, sāpes locītavās vai sejas piesarkums (skatīt

4. punktu). Ja šīs blakusparādības ir grūti panesamas, konsultējieties ar ārstu, kā tās novērst vai ārstēt. Ir pieejama ārstēšana, kas var atvieglot blakusparādības. Piemēram, tādi pretsāpju līdzekļi kā paracetamols, kas var palīdzēt ārstēt sāpes un galvassāpes.

Ja blakusparādības nevar izārstēt vai tās pakāpeniski neizzūd, lietojot attiecīgo devu, ārsts devu var pielāgot, to samazinot — noņemot vienu 200 mikrogramu gaiši dzelteno tableti, ko lietojāt no rīta, un vienu, ko lietojāt vakarā. Tālāk shēmā parādīta devas samazināšana. Dariet to tikai tad, ja ārsts ir sniedzis šādus norādījumus.

Ja pēc devas samazināšanas blakusparādības var novērst, ārsts var nolemt, ka Jums jāturpina lietot šādu devu. Lūdzu, plašāku informāciju skatīt tālāk punktā „Uzturošā deva”.

Uzturošā deva

Lielākā Jūsu panesamā deva titrēšanas laikā kļūs par uzturošo devu. Uzturošā deva ir tā deva, kura jāturpina lietot regulāri.

Uzturošai devai ārsts izrakstīs piemērota stipruma zāles vienā tabletē. Tas Jums sniegs iespēju lietot vienu tableti no rīta un vienu tableti vakarā, nevis vairākas tabletes katrā lietošanas reizē.

Pilnīgu Uptravi tablešu aprakstu, kurā ietvertas krāsas un uzdrukas, lūdzu, skatīt šīs instrukcijas 6. punktā.

Ja nepieciešams, laika gaitā ārsts var pielāgot uzturošo devu.

Ja jebkurā brīdī, kad jau ilgstošu laiku lietojat to pašu devu, Jums parādās blakusparādības, kuras Jums nav panesamas, vai blakusparādības, kas ietekmē Jūsu parastās ikdienas aktivitātes, sazinieties ar ārstu, jo, iespējams, deva būs jāsamazina. Iespējams, ārsts Jums izrakstīs mazāka stipruma zāles vienā tabletē. Lūdzu, atcerieties, ka neizlietotās tabletes ir jāiznīcina (skatīt 5. punktu).

Lietojiet Uptravi vienreiz no rīta un vienreiz vakarā ar aptuveni 12 stundu intervālu.

Lietojiet tabletes maltīšu laikā, tādējādi uzlabojot zāļu panesamību. Norijiet tabletes veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Nesadaliet, nesmalciniet vai nekošļājiet tabletes.

Ja esat lietojis Uptravi vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk tablešu nekā Jums ir bijis noteikts, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Uptravi

Ja esat aizmirsis lietot Uptravi, lietojiet devu, tiklīdz atceraties, un pēc tam turpiniet lietot tabletes parastajā laikā. Ja ir gandrīz jau pienācis nākamās devas laiks (ir palikušas 6 stundas vai mazāk pirms parastā devas lietošanas laika), aizmirstā deva ir jāizlaiž un zāles ir jāturpina lietot parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Uptravi

Pēkšņa ārstēšanas ar Uptravi pārtraukšana var pasliktināt simptomus. Nepārtrauciet Uptravi lietošanu, ja vien ārsts nav norādījis to darīt. Ārsts var norādīt pakāpeniski samazināt devu pirms pilnīgas pārtraukšanas.

Ja jebkādu iemeslu dēļ esat pārtraucis lietot Uptravi vairāk nekā 3 secīgas dienas (ja esat izlaidis 3 rīta un 3 vakara devas vai 6 vai vairāk devas pēc kārtas), nekavējoties sazinieties ar ārstu, jo deva var būt jāpielāgo, lai izvairītos no blakusparādībām. Ārsts var izlemt atsākt ārstēšanu ar mazāku devu, pakāpeniski to palielinot līdz iepriekšējai uzturošajai devai.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Uptravi var izraisīt blakusparādības. Blakusparādības var būt ne tikai titrēšanas perioda laikā, kad deva tiek palielināta, bet arī vēlāk, kad ilgstoši esat lietojis to pašu devu.

Ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām: galvassāpes, caureja, slikta pašsajūta (slikta dūša), vemšana, sāpes žoklī, sāpes muskuļos, sāpes kājās, sāpes locītavās vai sejas piesarkums un tā nav panesama vai nav izārstējama, Jums ir jāsazinās ar ārstu, jo, iespējams, lietotā deva Jums ir pārāk liela un tā var būt jāsamazina.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-Galvassāpes

-Pietvīkums (sejas piesarkums)

-Slikta dūša un vemšana (slikta pašsajūta)

-Caureja

-Sāpes žoklī, sāpes muskuļos, sāpes locītavās, sāpes kājās

-Nazofaringīts (aizlikts deguns)

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-Anēmija (mazs sarkano asins šūnu skaits)

-Hipertireoze (pārāk aktīvs vairogdziedzeris)

-Samazināta ēstgriba

-Ķermeņa masas samazinājums

-Hipotensija (zems asinsspiediens)

-Sāpes vēderā

-Sāpes

-Izmaiņas dažu asins analīžu rezultātos, tostarp tajās, kurās mērīts asins šūnu skaits un vairogdziedzera darbība

-Izsitumi, tostarp nātrene, var izraisīt dedzinošu vai durstošu sajūtu un ādas apsārtumu

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-Paātrināta sirdsdarbība

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Uptravi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Uptravi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz blistera pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Uptravi satur

-Aktīvā viela ir seleksipags.

Uptravi 200 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 200 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 400 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 400 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 600 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 600 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 800 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 800 mikrogramus seleksipaga.

Uptravi 1 000 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 1 000 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 1 200 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 1 200 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 1 400 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 1 400 mikrogramus seleksipaga. Uptravi 1 600 mikrogramu apvalkotās tabletes satur 1 600 mikrogramus seleksipaga.

-Citas sastāvdaļas ir: Tabletes kodolā:

mannīts (E421), kukurūzas ciete, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, hidroksipropilceluloze, magnija stearāts.

Apvalkā:

hipromeloze, propilēnglikols, titāna dioksīds (E171) un karnaubas vasks un dzelzs oksīdi (skatīt tālāk).

Uptravi 200 mikrogramu apvalkotās tabletes satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172). Uptravi 400 mikrogramu apvalkotās tabletes satur sarkano dzelzs oksīdu (E172). Uptravi 600 mikrogramu apvalkotās tabletes satur sarkano dzelzs oksīdu un melno dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi 800 mikrogramu apvalkotās tabletes satur dzelteno dzelzs oksīdu un melno dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi 1 000 mikrogramu apvalkotās tabletes satur sarkano dzelzs oksīdu un dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi 1 200 mikrogramu apvalkotās tabletes satur melno dzelzs oksīdu un sarkano dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi 1 400 mikrogramu apvalkotās tabletes satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi 1 600 mikrogramu apvalkotās tabletes satur melno dzelzs oksīdu, sarkano dzelzs oksīdu un dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Uptravi ārējais izskats un iepakojums

Uptravi 200 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, gaiši dzeltenas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “2”.

Uptravi 400 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, sarkanas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “4”.

Uptravi 600 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, gaiši violetas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “6”.

Uptravi 800 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, zaļas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “8”.

Uptravi 1 000 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, oranžas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “10”.

Uptravi 1 200 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, tumši violetas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “12”.

Uptravi 1 400 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, tumši dzeltenas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “14”.

Uptravi 1 600 mikrogramu apvalkotās tabletes: apaļas, brūnas, apvalkotas tabletes, kurām vienā pusē ir uzraksts “16”.

Uptravi 200 mikrogramu apvalkotās tabletes tiek piedāvātas blisteru iepakojumos pa 10 vai 60 tabletēm un 60 vai 140 tabletēm (titrēšanas iepakojumi).

Uptravi 400 mikrogramu, 600 mikrogramu, 800 mikrogramu, 1 000 mikrogramu, 1 200 mikrogramu, 1 400 mikrogramu un 1 600 mikrogramu apvalkotās tabletes tiek piedāvātas blisteru iepakojumos pa 60 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL

Lielbritānija

Tel.: +44 20 8987 3320

Ražotājs

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

UAB ALGOL PHARMA

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Tel: +370 37 40 86 81

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквахим AД

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Teл.: +359 2 807 50 00

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Tel: +420 221 968 006

Tel: +36-1-413-3270

Danmark

Malta

Actelion Danmark,

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +44 208 987 3333

Sverige

 

Tlf: +45 3694 45 95

 

Deutschland

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +49 761 45 64 0

Tel: +31 (0)348 435950

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +372 605 6014

Filial Norge

 

Tlf: +47 22480370

Ελλάδα

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +43 1 505 4527

España

Polska

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 93 366 43 99

Tel: +48 (22) 262 31 00

France

Portugal

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tél: +33 1 58 62 32 32

Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Geneva Romfarm International SRL

Tel: + 385 (0) 1 2303 446

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Slovenija

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Medis d.o.o.

Tel: +44 208 987 3333

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Sími: +46 (0)8 544 982 50

Tel: +420 221 968 006

Italia

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +39 0542 64 87 40

Filial Finland

 

Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος

Sverige

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +46 8 544 982 50

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +371 6761 9365

Tel: +44 208 987 3333

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

TITRĒŠANAS NORĀDĪJUMI — TITRĒŠANAS IEPAKOJUMS

1. lapa

Uptravi apvalkotās tabletes seleksipags

Titrēšanas ceļvedis

Ārstēšanas ar Uptravi uzsākšana

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju ar informāciju pacientam, pirms uzsākat ārstēšanos.

2. lapa

3. lapa

Saturs

 

Kā lietot Uptravi? ..............................................

........4

Kā palielināt devu? ..............................................

......6

Kādi ir titrēšanas soļi? ...............................................

Kad samazināt devu? ...............................................

Devas samazināšana................................................

Kad esat pārgājis uz uzturošo devu ...

.....................14

Ja esat aizmirsis lietot Uptravi ...............................

Ja pārtraucat lietot Uptravi .....................................

Titrēšanas dienasgrāmata........................................

4. lapa

5. lapa

Kā lietot Uptravi?

Uptravi ir zāles, kuras lieto katru rītu un vakaru, lai ārstētu plaušu artēriālu hipertensiju, ko dēvē arī par

PAH.

Uptravi sākuma deva ir 200 mikrogrami vienreiz no rīta un vienreiz vakarā.

Pirmajai Uptravi devas lietošanai jābūt vakarā.

Katra deva jālieto kopā ar glāzi ūdens, vēlams maltītes laikā.

Ārstēšanā ar Uptravi ir 2 fāzes:

Titrēšana

Dažās pirmajās nedēļās Jūs sadarbosieties kopā ar ārstu, lai atrastu Jums piemēroto Uptravi devu. Ārsts var Jums likt palielināt sākuma devu uz lielāku Uptravi devu. Ārsts var Jums likt samazināt devu uz mazāku devu. Šo procesu dēvē par titrēšanu. Tā ļauj Jūsu organismam pakāpeniski pielāgoties zālēm.

Uzturoša ārstēšana

Kad ārsts ir noteicis Jums piemēroto devu, šo devu Jūs lietosiet regulāri. Tā tiek dēvēta par uzturošo devu.

6. lapa

7. lapa

Kā palielināt devu?

Katrs pacients ar PAH ir atšķirīgs. Ne visiem beigās

 

tiek noteikta vienāda uzturošā deva.

Jūs sāksiet lietot zāles ar 200 mikrogramu devu no rīta

Daži pacienti var lietot 200 mikrogramu devu no rīta

un vakarā un pēc konsultēšanās ar ārstu vai medmāsu

un vakarā kā uzturošo devu, bet citi pacienti sasniegs

palielināsiet devu līdz nākamajam titrēšanas solim.

lielāko devu, kas ir 1 600 mikrogrami no rīta un

Pirmajai palielinātās devas lietošanai jābūt vakarā.

vakarā.

Katrs titrēšanas solis parasti ilgst apmēram 1 nedēļu.

Citiem pacientiem uzturošā deva var būt kaut kur pa

Var paiet vairākas nedēļas, līdz tiks noteikta Jums

vidu. Ir svarīgi sasniegt to devu, kas ir vispiemērotākā

piemērotā deva.

Jūsu ārstēšanai.

Mērķis ir sasniegt vispiemērotāko devu Jūsu

 

ārstēšanai.

 

Šī deva būs Jūsu uzturošā deva.

 

8. lapa

9. lapa

 

 

10. lapa

11. lapa

Kad deva ir jāsamazina?

Ja blakusparādības Jums nav panesamas pat pēc tam,

 

kad ārsts vai medmāsa ir mēģinājusi tās izārstēt, viņš

Tāpat kā lietojot citas zāles, lietojot Uptravi var būt

vai viņa var Jums ieteikt samazināt devu.

blakusparādības, kad palielināt devas.

Ja ārsts vai medmāsa Jums saka, ka deva ir

Ja Jums ir blakusparādības, konsultējieties ar ārstu

vai medmāsu. Ir pieejama ārstēšana, kas tās var

jāsamazina, Jums jālieto par vienu

atvieglot.

200 mikrogramu tableti mazāk no rīta un par vienu

Tālāk minētas visbiežākās blakusparādības (var

tableti mazāk vakarā.

 

ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) laikā,

Devu drīkst samazināt tikai pēc konsultēšanās ar PAH

kamēr lietojat Uptravi.

ārstu vai medmāsu. Šis devas samazināšanas process

• Galvassāpes • Caureja • Slikta dūša • Vemšana

palīdzēs noteikt Jums vispiemērotāko devu, ko dēvē

• Sāpes žoklī• Sāpes muskuļos• Sāpes kājās• Sāpes

arī par uzturošo devu.

locītavās• Sejas apsārtums

 

Sīkāku informāciju ar visu blakusparādību sarakstu

 

skatiet lietošanas instrukcijā.

 

12. lapa

13. lapa

 

 

14. lapa

15. lapa

Kad esat pārgājis uz uzturošo devu

Lielākā Jūsu panesamā deva titrēšanas laikā kļūs par Jūsu uzturošo devu. Uzturošā deva ir tā deva, kura jāturpina lietot regulāri. Uzturošai devai ārsts vai medmāsa var izrakstīt tāda paša stipruma zāles vienā tabletē.

Tas Jums sniegs iespēju lietot tikai vienu tableti no rīta un vienu tableti vakarā, nevis vairākas tabletes katrai devai.

Piemēram, ja lielākā Jūsu panesamā deva titrēšanas

laikā bija 1 200 mikrogrami vienreiz no rīta un vienreiz vakarā:

Ja nepieciešams, laika gaitā ārsts vai medmāsa var pielāgot uzturošo devu.

16. lapa

17. lapa

Ja esat aizmirsis lietot Uptravi

Ja pārtraucat lietot Uptravi

Ja esat izlaidis devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties, un

Nepārtrauciet Uptravi lietošanu, ja vien ārsts vai

pēc tam turpiniet lietot tabletes parastajā laikā. Ja tas

medmāsa nav norādījusi to darīt. Ja jebkādu iemeslu

notiek 6 stundu laikā pirms parastās nākamās devas

dēļ esat pārtraucis lietot Uptravi vairāk nekā 3 secīgas

lietošanas laika, aizmirstā deva ir jāizlaiž un jāturpina

dienas (ja esat izlaidis 6 devas pēc kārtas),

lietot zāles parastajā laikā.

nekavējoties sazinieties ar ārstu vai medmāsu, jo

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto

deva var būt jāpielāgo, lai izvairītos no

tableti.

blakusparādībām.

 

Ārsts vai medmāsa var izlemt atsākt ārstēšanu ar

 

mazāku devu, pakāpeniski to palielinot līdz iepriekšējai

 

uzturošajai devai.

18. lapa

19. lapa

Titrēšanas dienasgrāmata

Atcerieties, ka Jums regulāri jāsazinās ar PAH

Lūdzu, rūpīgi izlasiet norādījumus lietošanas

ārstu vai medmāsu.

 

instrukcijā.

Pierakstiet ārsta vai medmāsas norādījumus:

Tālāk esošās dienasgrāmatas lapas palīdz sekot līdzi

 

nepieciešamajam tablešu skaitam, kas jālieto no rīta un

 

vakarā titrēšanas laikā.

 

Izmantojiet tās, lai pierakstītu tablešu skaitu, kuru

Ārsta kabineta telefona numurs un e-pasta adrese:

lietojat no rīta un vakarā.

 

Katrs titrēšanas solis parasti ilgst apmēram 1 nedēļu, ja

Farmaceita telefona numurs:

vien ārsts vai medmāsa nav norādījusi citādi. Ja

 

titrēšanas soļi ir ilgāki par 1 nedēļu, dienasgrāmatā ir

 

papildu lapas, lai sekotu tam līdzi.

Piezīmes:

Izmantojiet 20.–27. lapu, lai sekotu līdzi

 

pirmajām ārstēšanas nedēļām, kad lietojat

 

tikai 200 mikrogramu tabletes (1.-4. solis).

 

Ja Jums ir izrakstītas gan 200 gan

 

800 mikrogramu tabletes, izmantojiet

 

30-37. lapu (5.-8. solis).

 

20. lapa

21. lapa

 

 

22. lapa

23. lapa

 

 

24. lapa

25. lapa

 

 

26. lapa

27. lapa

 

 

28. lapa

29. lapa

Izmantojiet tālāk esošās dienasgrāmatas lapas, ja ārsts vai medmāsa papildus 200 mikrogramu tabletēm izraksta 800 mikrogramu tabletes.

Dienasgrāmatas lapās atzīmējiet, ka esat lietojis vienu 800 mikrogramu tableti katru dienu no rīta un vakarā kopā ar izrakstīto 200 mikrogramu tablešu skaitu.

Atcerieties, ka Jums regulāri jāsazinās ar PAH ārstu vai medmāsu.

Pierakstiet ārsta vai medmāsas norādījumus:

Ārsta kabineta telefona numurs un e-pasta adrese:

Farmaceita telefona numurs:

Piezīmes:

30. lapa

31. lapa

 

 

32. lapa

33. lapa

 

 

34. lapa

35. lapa

 

 

36. lapa

37. lapa

 

 

38. lapa

39. lapa

Piezīmes

 

 

 

40. lapa

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas