Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Urorec (silodosin) – Lietošanas instrukcija - G04CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsUrorec
ATĶ kodsG04CA04
Vielasilodosin
RažotājsRecordati Ireland Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Urorec 8 mg cietās kapsulas

Urorec 4 mg cietās kapsulas

Silodosin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Urorec un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Urorec lietošanas

3.Kā lietot Urorec

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Urorec

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Urorec un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Urorec

Urorec pieder zāļu grupai, ko sauc par alfa1A-adrenoreceptoru blokatoriem.

Urorec iedarbojas tieši uz receptoriem prostatā, urīnpūslī un urīnizvadkanālā. Bloķējot šos receptorus, gludā muskulatūra šajos audos atslābst. Tas atvieglo urinēšanu un slimības simptomus.

Kādam nolūkam Urorec lieto

Urorec lieto pieaugušiem vīriešiem prostatas labdabīgas palielināšanās (prostatas hiperplāzija) simptomu ārstēšanai, piemēram:

grūtības uzsākt urināciju,

urīnpūšļa nepilnīgas iztukšošanās sajūta,

biežāka urinācija, arī naktī.

2. Kas Jums jāzina pirms Urorec lietošanas

Nelietojiet Urorec šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret silodozīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Urorec lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

Ja Jums paredzēta acs operācija duļķainas acs lēcas dēļ (kataraktas operācija), ir svarīgi nekavējoties informēt acu ārstu, ka pašreiz lietojat vai iepriekš esat lietojis Urorec. Tas ir svarīgi tāpēc, ka dažiem pacientiem, kuri saņēmuši šāda veida zāles, novērots varavīksnenes (acs krāsainā, cirkulārā daļa) muskuļu tonusa zudums operācijas laikā. Zinot par lietotajām zālēm, acu ārsts var īstenot atbilstošus piesardzības pasākumus zāļu un ķirurģiskās tehnikas ziņā.

Vaicājiet padomu ārstam, vai nav nepieciešams atlikt vai īslaicīgi pārtraukt Urorec lietošanu, ja ir paredzēta kataraktas operācija.

Ja kādreiz pēc straujas piecelšanās kājās esat noģībis vai apreibis, lūdzu, paziņojiet to savam ārstam pirms Urorec lietošanas.

Lietojot Urorec, iespējami reiboņi, pieceļoties kājās, reizēm ģīboņi, sevišķi ārstēšanas sākumā vai tad, ja lietojat zāles asinsspiediena pazemināšanai. Novērojot šādus simptomus, ieteicams tūlīt ieņemt sēdus vai guļus stāvokli, līdz simptomi pāriet, un ziņot par tiem ārstam, cik drīz vien iespējams (skatīt arī punktu „Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana”).

Ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, nedrīkst lietot Urorec, jo šīs zāles nav pētītas ar šo slimību.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, lūdzu, vaicājiet padomu ārstam.

Ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi, ārsts, iespējams, uzsāks Urorec lietošanu ar piesardzību un mazākā devā (skatīt 3. punktu „Deva”).

Ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi, Urorec nedrīkst lietot.

Tā kā prostatas labdabīga palielināšanās un prostatas vēzis var izpausties ar vienādiem simptomiem, ārsts pirms Urorec lietošanas veiks pārbaudes prostatas vēža diagnozes izslēgšanai. Urorec nav paredzēts prostatas vēža ārstēšanai.

Ārstēšana ar Urorec varētu radīt traucētu ejakulāciju (samazināties izdalītais spermas daudzums dzimumakta laikā), kas var īslaicīgi ietekmēt vīrieša auglību. Šī blakusparādība zūd pēc Urorec lietošanas pārtraukšanas. Lūdzu, informējiet ārstu, ja plānojat bērnus.

Bērni un pusaudži

Nelietojiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jo trūkst nozīmīgu indikāciju zāļu lietošanai šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Urorec

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Sevišķi svarīgi izstāstīt ārstam, ja lietojat:

zāles, kas pazemina asinsspiedienu (sevišķi zāles, ko sauc par alfa1-blokatoriem, piemēram, prazosīns vai doksazosīns), jo Urorec lietošanas laikā šo zāļu iedarbība varētu pastiprināties.

pretsēnīšu zāles (piemēram, ketokonazols vai itrakonazols), zāles HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai (kā ritonavīrs) vai zāles, kas lietojamas pēc transplantācijas orgānu atgrūšanas novēršanai (piemēram, ciklosporīns), jo šīs zāles var paaugstināt Urorec koncentrāciju asinīs.

zāles erekcijas panākšanai un uzturēšanai (piemēram, sildenafils vai tadalafils), jo, lietojot tās kopā ar Urorec, varētu nedaudz pazemināties asinsspiediens.

zāles epilepsijas ārstēšanai vai rifampicīnu (zāles tuberkulozes ārstēšanai), jo tās var mazināt Urorec iedarbību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet mehānismus, ja jūtat vājumu, reiboni, miegainību vai ir miglaina redze.

3.Kā lietot Urorec

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena Urorec 8 mg kapsula dienā perorālā ceļā.

Vienmēr lietojiet kapsulas kopā ar uzturu, ieteicams katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Nesasmalciniet vai nekošļājiet kapsulu, bet norijiet to veselu, ieteicams, uzdzerot glāzi ūdens.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi, ārsts, iespējams, izrakstīs citu devu. Šim mērķim pieejamas Urorec 4 mg cietās kapsulas.

Ja esat lietojis Urorec vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk nekā vienu kapsulu, paziņojiet ārstam, cik drīz vien iespējams. Ja jūtat reiboni vai vājumu, tūlīt paziņojiet ārstam par šiem simptomiem.

Ja esat aizmirsis lietot Urorec

Ja aizmirsāt lietot kapsulu, varat ieņemt to vēlāk tajā pašā dienā. Ja gandrīz pienācis laiks nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja pārtraucat lietot Urorec

Pārtraucot ārstēšanu, simptomi var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja pamanāt kādu no šīm alerģiskajām reakcijām: sejas vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana, ģīboņa sajūta, ādas nieze vai nātrene, jo sekas var būt nopietnas.

Visbiežāk sastopamā blakusparādība ir izdalītā spermas daudzuma samazināšanās dzimumakta laikā. Šī blakusparādība zūd pēc Urorec lietošanas pārtraukšanas. Lūdzu, informējiet ārstu, ja plānojat bērnus.

Reibonis, ieskaitot reiboni, pieceļoties kājās, un reizēm ģībonis.

Jūtot vājumu vai reiboni, ieteicams nekavējoties apsēsties vai apgulties un nogaidīt, līdz simptomi pāriet. Ja vērojams reibonis vai ģībonis, pieceļoties kājās, lūdzu, informējiet ārstu, cik drīz vien iespējams.

Urorec var veicināt komplikācijas kataraktas operācijas laikā (acs operācija, dēļ acs lēcas apduļķošanās, skatīt punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Svarīgi nekavējoties informēt acu ārstu, ja lietojat vai iepriekš esat lietojis Urorec.

Iespējamās blakusparādības norādītas tālāk:

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Traucēta ejakulācija (dzimumakta laikā neizdalās vai izdalās mazāk spermas; skatīt punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Reibonis, ieskaitot reiboni, pieceļoties kājās (skatīt arī iepriekš, šajā punktā)

Šķidri izdalījumi no deguna vai aizlikts deguns

Caureja

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Samazināta seksuālā vēlme

Slikta dūša

Sausuma sajūta mutē

Grūtības panākt vai saglabāt erekciju

Paātrināta sirdsdarbība

Ādas alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene un zāļu izraisīti izsitumi

Izmainīti aknu funkciju testi

Zems asinsspiediens

Reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība (sirdsklauves)

Ģībonis/samaņas zaudēšana

Ļoti reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Citas alerģiskas reakcijas ar sejas vai rīkles pietūkumu

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Kustīga acs zīlīte kataraktas operācijas laikā (skatīt arī iepriekš, šajā sadaļā)

Ja jūtat, ka Jums pasliktinās seksuālā dzīve, lūdzam par to izstātīt ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Urorec

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir atvērts vai redzamas bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Urorec satur

Urorec 8 mg

Aktīvā viela ir silodozīns. Katra kapsula satur 8 mg silodozīna.

Citas sastāvdaļas ir preželatinizēta kukurūzas ciete, mannīts (E421), magnija stearāts, nātrija laurilsulfāts, želatīns, titāna dioksīds (E171).

Urorec 4 mg

Aktīvā viela ir silodozīns. Katra kapsula satur 4 mg silodozīna.

Citas sastāvdaļas ir preželatinizēta kukurūzas ciete, mannīts (E421), magnija stearāts, nātrija laurilsulfāts, želatīns, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Urorec ārējais izskats un iepakojums

Urorec 8 mg ir baltas, necaurspīdīgas, cietas želatīna kapsulas.

Urorec 4 mg ir dzeltenas, necaurspīdīgas, cietas želatīna kapsulas.

Urorec tiek piedāvāts iepakojumos ar 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 kapsulām. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Īrija

Ražotājs

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan

Itālija

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Recordati Ireland Ltd.

PharmaSwiss UAB

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 370 5 2790762

България

Luxembourg/Luxemburg

PharmaSwiss EOOD

Recordati Ireland Ltd.

Тел.: + 359 2 895 21 10

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Magyarország

Herbacos Recordati s.r.o.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 420 466 741 915

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Focused Pharma Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Tel: + 356 79426930

Deutschland

Nederland

Recordati Pharma GmbH

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 49 731 70470

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Österreich

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 30 210-6773822

Tel: + 353 21 4379400

España

Polska

Casen Recordati, S.L.

RECORDATI POLSKA sp. z o.o.

Tel: + 34 91 659 15 50

Tel: + 48 22 206 84 50

France

Portugal

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Jaba Recordati, S.A.

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o.

Recordati România S.R.L.

Tel: +385 1 63 11 833

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Slovenská republika

Recordati Ireland Ltd.

Herbacos Recordati s.r.o.

Sími: + 353 21 4379400

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Suomi/Finland

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 39 02 487871

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Sverige

G.C. Papaloisou Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 357 22 49 03 05

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

United Kingdom

PharmaSwiss UAB

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 370 5 2790762

Tel: + 44 1491 576336

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas