Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Lietošanas instrukcija - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsValtropin
ATĶ kodsH01AC01
Vielasomatropin
RažotājsBioPartners GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai somatropin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

1.

Kas ir Valtropin un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Pirms Valtropin lietošanas

 

tas

3.

Kā lietot Valtropin

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Valtropin

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

ē

1.

KAS IR Valtropin UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

Šo zāļu nosaukums ir Valtropin. Tas ir cilvēka augšanas ho mons, ko sauc arī par somatropīnu. Tam ir

tāda pati uzbūve kā augšanas hormonam, kuru organismāreproducē hipofīze (dziedzeris, kas atrodas

galvas smadzeņu pamatnē). Augšanas hormons regulē šūnu augšanu un attīstību. Tam stimulējot šūnu

augšanu kāju strobru kaulos un mugurkaulajā,

otiek uguma pagarināšanās.

 

 

nav

 

-lai ārstētu bērnus (vecumā novairs2 līdz 11 gadiem) un pusaudžus (vecumā no 12 līdz 18 gadiem), kuri nesasniedz normālu auguma g rumu sliktas kaulu augšanas dēļ, jo viņiem ir augšanas

hormona deficīts (relatīvs augšanas hormona trūkums), Tērnera sindroms vai ‘hroniska nieru mazspēja’ (stāvoklis,leskad nieres pakāpeniski zaudē spēju veikt savas normālās funkcijas, piemēram, ķermeņa vi lu un liekā šķidruma izdalīšanu no organisma).

-lai ārstētu pieaugušosā ar smagu augšanas hormona deficītu, kuriem augšanas hormona deficīts sācies bērnībZā vai kuriem ir nepietiekams augšanas hormona daudzums organismā pieaugušo vecumā kāda cita iemesla dēļ.

Šajā instrukcijā pacients tiek uzrunāts ar ‘Jūs’. Aprūpētājiem, kas nozīmē Valtropin bērnam, jāpieņem, ka ‘Jūs’ attiecas uz bērnu.

2. PIRMS Valtropin LIETOŠANAS

Nelietojiet Valtropin šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret somatropīnu vai kādu citu Valtropin pulvera vai šķīdinātāja sastāvdaļu, piem., metakrezolu (skatīt apakšpunktu 2 ‘Īpaša piesardzība, lietojot Valtropin, nepieciešama šādos gadījumos – noteiktu blakusparādību parādīšanās’)

-un pastāstiet ārstam, ja Jums ir aktīvs audzējs. Pirms Valtropin terapijas uzsākšanas audzējam jābūt neaktīvam un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai

-lai veicinātu augšanu bērniem, kuriem augšana jau ir apstājusies

-ja Jums ir bijusi nopietna sirds vai vēdera dobuma operācija

-ja pēc smaga negadījuma Jums tiek ārstēta vairāk nekā viena trauma

-ja Jums novēro pēkšņus smagus elpošanas traucējumus

Īpaša piesardzība, lietojot Valtropin, nepieciešama šādos gadījumos

Izmeklējumi pirms ārstēšanas uzsākšanas

-Ārstam-speciālistam, kas saņēmis apmācību par hormonāliem traucējumiem, jāizmeklē Jūs, lai izlemtu, vai ir droši lietot Valtropin.

-Ja esat slimojis ar galvas smadzeņu audzēju, ārstam-speciālistam, kas saņēmis apmācību par hormonāliem traucējumiem, jāizmeklē Jūsu hipofīzes funkcija, lai izlemtu, vai ir droši lietot Valtropin.

-Pirms bērnam uzsāk augšanas hormona deficīta, kuru izraisījuši nieru darbības traucējumi, ārstēšanu, ārstam bērns vienu gadu pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas jānovēro.

-Ja pieaugušais ir ārstēts ar augšanas hormonu bērnībā, viņš ir atkārtoti jāizmeklē uz augšanas hormona deficītu pirms ārstēšanas ar augšanas hormonu turpināšanas.

-Valtropin nevajadzētu lietot pacientiem ar Pradera–Villija sindromu, izņemot gadījumus, kad viņiem ir arī augšanas hormona nepietiekamības diagnoze.

Smagas slimības laikā vai pēc tās

 

 

 

-

Ja Jums ir bijis smadzeņu audzējs, Jums bieži ir jāveic atkārtotas izmeklēšanas, lai pārliecinātos,

 

ka audzējs neatkārtojas.

 

 

 

-

Ja bērnībā Jums ir bijis vēzis. Pacientiem, kuriem izārstēts vēzis un kuri lieto somatropīnu,

 

ziņots par lielāku sekundāra audzēja (labdabīga vai ļaundabīga) risku. Vi biežāk kā sekundārie

 

audzēji veidojas tieši galvas smadzeņu audzēji.

ē

-

Ja bērnam tiek veikta nieres transplantācija, ārstēšana ar augšanas hormonutas tiks pārtraukta.

-

 

 

 

istr

Ja bērnam ir Tērnera sindroms, bērnu ārstam rūpīgi jāizmeklē bē ns, vai viņam nav auss

 

infekcijas, piemēram, vidusauss iekaisums, jo Tērnera s ndroma pacientiem ir paaugstināts risks

 

 

 

 

ğ

 

saslimt ar auss slimībām vai citiem dzirdes traucējumiem.

Noteiktu blakusparādību parādīšanās

nav

 

-

Ja parādās galvassāpes (smagas un atkārtotas), redzesreizmaiņas, slikta dūša un/vai vemšana,

 

lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

 

 

-

Ja Jūs nejauši esat injicējis Valtropin muskulī nevis zem ādas, Jums var izteikti samazināties

 

cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu sīkākus

 

norādījumus.

vairs

 

 

 

 

 

 

-

Ja bērns ārstēšanas laikā ar Valt op n āk klibot, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

-

Ja esat bērns, kas ārstēšanā lietoj t somatropīnu, Jums pastāv palielināts aizkuņģa dziedzera

 

iekaisuma (pankreatīts) risks salīdzinājumā ar pieaugušajiem, kas ārstēšanā lieto somatropīnu.

Lai gan pankreatītulesnovēro reti, bērniem, kuri ārstēšanā lieto somatropīnu un kuriem parādās sāpes vēderā, jāapsv r pankreatīta iespēja.

-Pārāk liels augšanas hormona daudzums var izraisīt pastiprinātu, nenormālu ausu, deguna, lūpu, mēles un vaigu kaulu augšanu (akromegālija), paaugstinātu cukura līmeni asinīs (hiperglikēmija) un cukura parādīšanos urīnā (glikozūrija). Vienmēr lietojiet Valtropin, kā noteicis Jūsu ārsts.

-Ja parādās alerģiska reakcija pret šķīdinātāju, flakons ir jāšķīdina ar injekciju ūdeni bez konservanta (metakrezols) un jāizmanto kā vienreizējās lietošanas flakons (skatīt apakšpunktu 5

‘Kā uzglabāt Valtropin’). Nelietojiet piegādāto šķīdinātāju, ja Jums ir zināma alerģija pret metakrezola konservantu.ā

Ārsta uzraudzība ārstēšanas laikā

-Valtropin var ietekmēt veidu, kā organisms izmanto cukuru, ko uzņemat ar pārtiku un dzērieniem. Jūsu ārsts var kontrolēt cukuru Jūsu urīnā un asinīs.

-Valtropin var ietekmēt vairogdziedzera hormonu daudzumu asinīs, tādēļ Jums periodiski jāveic vairogdziedzera funkcijas pārbaude. Ja vairogdziedzera darbība ir traucēta, Valtropin var nedarboties tik labi, kā nepieciešams.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Noteikti izstāstiet ārstam, ja lietojat

-virsnieru steroīdos hormonus, piemēram, kortizonu vai prednizolonu

-insulīnu

-perorālos estrogēnus

-dzimumhormonus, zāles paaugstinātas jutības reakciju vai iekaisuma ārstēšanai

(kortikosteroīdus), zāles epilepsijas ārstēšanai (piem., karbamazepīnu) vai ciklosporīnu (zāles imūnsistēmas nomākšanai).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot Valtropin vai citu zāļu devu.

Grūtniecība

Valtropin nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav noteikti nepieciešams. Ja Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Zīdīšanas periods

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt, lūdzu, pirms Valtropin lietošanas, konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

tas

 

ē

Valtropin neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus v i pk lpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Valtropin sastāvdaļām

istr

 

 

 

Valtropin pievienotais šķīdinātājs satur metakrezolu. Nelietojiet šo šķīdinātāju, ja Jums ir alerģija pret

metakrezolu (skatīt apakšpunktu 2 ‘Nelietojiet Valtropin šādosğgadījumos’). Ja parādās alerģiska reakcija pret šķīdinātāju, flakoni ir jāšķīdina ar injekcijureūd ni un jāizmanto kā vienreizējās lietošanas flakoni (skatīt apakšpunktu 5 ‘Kā uzglabāt Valtropin’).

3.KĀ LIETOT Valtropin

nav Vienmēr lietojiet Valtropin tieši tāvairs, kā ā ts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Neinjicējiet sev Valtrop n, ja neesat pārliecināts par devu.

Deva

Jūsu ārsts izstāstīs Jums, cikleslielu devu lietot. Tās lielums var atšķirties, atkarībā no Jūsu slimības.

Lūdzu, nemainiet devu, n kon ultējoties ar savu ārstu.

Jūsu ārstam jāpārbaudaValtropin devas precizitāte reizi 6 mēnešos.

Kopumā deva tiek aprēķināta, kā aprakstīts turpmāk. Tomēr, devas atsevišķiem cilvēkiem var atšķirties un ārsts var mainīt Jūsu devu atkarībā no Jūsu īpašajām vajadzībām.

Bērni

Augšanas hormona deficīts bērniem

Injicējiet 0,025 - 0,035 miligramus (mg) uz katru ķermeņa svara kilogramu vienu reizi dienā zem ādas (subkutāni).

Bērni ar Tērnera sindromu

Injicējiet 0,045 - 0,050 miligramus (mg) uz katru ķermeņa svara kilogramu vienu reizi dienā zem ādas (subkutāni).

Bērni pirmspubertātes vecumā ar ilgstošiem nieru darbības traucējumiem

Injicējiet 0,045 - 0,050 miligramus (mg) uz katru ķermeņa svara kilogramu vienu reizi dienā zem ādas (subkutāni).

Pieaugušie

Augšanas hormona deficīts pieaugušajiem

Injicējiet 0,15 - 0,30 miligramus (mg) vienu reizi dienā zem ādas (subkutāni). Var būt nepieciešama zemāka sākuma deva, ja Jūs esat gados vecāks vai Jums ir lieka ķermeņa masa.

Ja nepieciešams, Jūsu ārsts pakāpeniski palielinās šo devu atbilstoši Jūs vajadzībām, kas tiks noteikta pēc klīniskās ainas un tā sauktā „augšanas faktora” (zināms kā IGF-1) koncentrācijas asinīs. Kopējā dienas deva parasti nepārsniedz 1 mg. Regulāri jānosaka IGF-1 koncentrācija un jāuztur tā zem Jūsu vecumam un dzimumam atbilstošā normas diapazona augšējā robežlieluma.

Ārsts vienmēr nozīmēs minimālo efektīvo devu.

Devas pielāgošana

Vecākiem pacientiem var būt nepieciešama devas samazināšana.

Somatropīna deva jāsamazina ilgstoša pietūkuma (tūskas) vai izteiktas patoloģiskas jutības

(parestēziju) gadījumā, lai izvairītos no retas blakusparādības, sauktas par karpālā kanāla sindromu

(tirpstoša sajūta un sāpes rokās), attīstības.

 

 

tas

 

 

 

 

ē

Ja zāles ir lietotas kādu laiku, var būt nepieciešams samazināt to devu – īp ši vīriešiem.

 

 

 

 

istr

 

Lietojot citas zāles, var būt nepieciešams pielāgot Valtropin vai ci u zāļu devu (skatīt apakšpunktu 2,

‘Citu zāļu lietošana’).

 

 

 

ğ

 

Lietošanas veids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin pēc izšķīdināšanas ir paredzēts lietošanai zem ādas. Tas nozīmē, ka pēc pulvera

 

 

 

 

nav

 

izšķīdināšanas, izmantojot piegādāto šķīdinātāju, šķīdumsrear īsu adatu tiek injicēts zemādas taukaudos.

Ja Jūs pats veiksiet sev injekcijas, Jūs apmācīs, kā s g tavot un veikt injekciju.

 

 

vairs

 

 

Neinjicējiet sev Valtropin, ja neesat saņēmis apmācību.

 

Sīkāka instrukcija par ievadīšanu zem ād

sniegta šajā instrukcijā (skatīt sadaļu šīs instrukcijas

beigās ‘Informācija, kā pašam injicēt Valtropin’).

 

 

les

 

 

 

 

Ja esat lietojis Valtropin vairāk nekā noteikts

 

ā

 

 

 

 

Gadījumā, ja esat lietojis vairāk Valtropin nekā ieteikts, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Z

 

 

 

 

 

Ja esat lietojis pārāk daudz Valtropin, sākumā Jūsu cukura līmenis asinīs var samazināties un kļūt pārāk zems (hipoglikēmija) un pēc tam palielināties un kļūt pārāk augsts (hiperglikēmija). Ja esat lietojis pārāk daudz Valtropin ilgāku laika periodu, tas var izraisīt pastiprinātu, nenormālu ausu, deguna, lūpu, mēles un vaigu kaulu augšanu (akromegālija).

Ja esat aizmirsis lietot Valtropin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet lietot zāles, kā noteicis ārsts. Ja šaubāties, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Valtropin

Pirms ārstēšanas pārtraukšanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu. Pārtraukšana vai agrīna ārstēšanas ar Valtropin beigšana var nelabvēlīgi ietekmēt augšanas hormona terapijas rezultātus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Valtropin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Zāļu blakusparādības tiek klasificētas kā aprakstīts turpmāk:

ļoti bieži

skar vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem

bieži

skar 1 līdz 10 lietotājus no 100 lietotājiem

retāk

skar 1 līdz 10 lietotājus no 1 000 lietotājiem

reti

skar 1 līdz 10 lietotājus no 10 000 lietotājiem

ļoti reti

skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem

nav zināmi

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Pēc Valtropin lietošanas Jums var būt jebkura no turpmāk nosauktajām blakusparādībām:

Ļoti bieži

 

 

Galvassāpes pieaugušajiem

 

 

 

Neparastas sajūtas, piemēram, durstīšana, tirpšana vai

 

 

 

niezēšana (parestēzijas), pieaugušajiem

 

 

 

Sāpes locītavās (artralģija) pieaugušajiem

 

 

 

Audu pietūkums, ko izraisa šķidruma uzkrāšanās audos

 

 

 

(tūska), pieaugušajiem

 

 

 

 

 

Olbaltumvielu, kas piesais ci as vielas, veidošanās

Bieži

 

 

(antivielu veidošanās)

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

Vairogdziedzera funkcijas pavājināšanās (hipotireoīdisms)

 

 

 

Traucēta cukura līmeņa samazināšanas spēja (glikozes

 

 

 

tolerance)

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

Viegla asins cukura līmeņa palielināšanās (viegla

 

 

 

hiperglikēmija) (1% bērniem; 1% - 10% pieaugušajiem)

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

Muskuļu tonusa patoloģiska palielināšanās (hipertonija)

 

 

 

Bezmiegs pieaugušajiem

 

 

 

 

Palielināts asinsspiediens (hipertensija) pieaugušajiem

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpas trūkums (aizdusa) pieaugušajiem

 

 

 

Īslaicīga elpošanas apstāšanās miegā (miega apnoja)

 

 

 

pieaugušajiem

 

 

 

 

les

vairs

Plaukstas palmārās virsmas un pirkstu nejutīgums un

 

tirpšana nerva saspieduma dēļ delnas locītavā (karpālā

 

 

 

 

kanāla sindroms) pieaugušajiem

ā

 

Locītavu sāpes (artralģija) bērniem

Z

 

 

Muskuļu sāpes (mialģija)

 

 

 

 

Audu pietūkums, ko izraisa šķidruma uzkrāšanās audos

 

 

 

(tūska), bērniem

 

 

 

 

 

 

Reakcijas injekcijas vietā, vājums (astēnija)

Retāk

 

 

Jaunu audu pastiprināta augšana (vēzis, jaunveidojums)

 

 

 

Sarkano asinsķermenīšu trūkums (anēmija)

 

 

 

Pārāk zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija),

 

 

 

Fosfātu līmenis asinīs lielāks nekā normā

 

 

 

(hiperfosfatēmija)

 

 

 

 

 

Personības traucējumi

 

 

 

 

 

Straujas, nekontrolējamas acu kustības (nistagms)

 

 

 

Redzes nerva diska pietūkums (papillas tūska)

 

 

 

Redzes dubultošanās (diplopija)

 

 

 

Reibonis (vertigo)

 

 

 

 

 

Paātrināta sirdsdarbība (tahikardija)

 

 

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

Sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās (meteorisms)

 

 

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

Taukaudu samazināšanās (lipodistrofija), ādas biezuma

 

 

 

 

samazināšanās (ādas atrofija), ādas iekaisums un lobīšanās

 

 

 

 

(eksfoliatīvs dermatīts), pietūkums, kas līdzīgs

 

 

 

 

pietūkumam pēc kukaiņu kodumiem (nātrene), palielināta

 

 

 

 

vīriešu tipa apmatojuma augšana sievietēm (hirsutisms),

 

 

 

 

ādas audu sabiezēšana (ādas hipertrofija)

 

 

 

 

Muskuļu masas samazināšanās (muskuļu atrofija), kaulu

 

 

 

 

sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaukstas palmārās virsmas un pirkstu nejutīgums un

 

 

 

 

tirpšana nerva saspieduma dēļ delnas locītavā (karpālā

 

 

 

 

kanāla sindroms) bērniem

 

 

 

 

 

Neapzināta urīna noplūde (urīna nesaturēšana), asins

 

 

 

 

piejaukums urīnam (hematūrija), biežāka urinācija nekā

 

 

 

 

normāli (poliūrija, polakiūrija), patoloģiskas izmaiņas

 

 

 

 

urīnā

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdalījumi no dzimumorgāniem

 

 

 

 

Krūšu dziedzeru palielināšanā (ginekomastija) vīriešu

 

 

 

 

kārtas pieaugušajiem

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

Reakcijas injekc jas vietā, piemēram, ādas biezuma

 

 

 

 

samazināšanās, a ņošana no asinsvadiem, ādas

 

 

 

 

sabiezēšana

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

Vājums bē ni m

 

 

 

Reti

 

 

 

Cukura diabreēts (diabetes mellitus)

 

 

 

 

Ner u darbības traucējumi ārpus galvas smadzenēm un

 

 

 

 

muguras smadzenēm (neiropātija), palielināts spiediens

 

 

 

 

galvaskausa iekšienē (palielināts intrakraniālais spiediens)

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Augsts asinsspiediens galvaskausa iekšienē (labdabīga

 

 

 

 

intrakraniāla hipertensija)

 

 

 

 

vairs

Neparasts ādas sajūtas, piemēram, durstīšana, tirpšana vai

 

 

 

niezēšana (parestēzijas) bērniem

 

 

 

 

Palielināts asinsspiediens (hipertensija) bērniem

 

 

les

 

Caureja

 

 

 

 

 

ā

 

Nieru funkciju testu novirze no normas

Ļoti reti

Z

 

 

Bezmiegs bērniem

 

 

 

 

 

 

Krūšu dziedzeru palielināšanās (ginekomastija) vīriešu

 

 

 

 

kārtas bērniem

 

 

 

 

 

 

 

Viens akūtas alerģiskas reakcijas gadījums ar niezi un

Biežums nav zināms

 

 

pietūkumu, līdzīgs reakcijai un niezei kukaiņu koduma

 

 

 

 

gadījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikta insulīna iedarbības samazināšanās (insulīna

 

 

 

 

rezistence)

 

 

 

 

Pacientiem, kuriem augšanas hormona deficīts parādījās pieaugušo vecumā, ziņots par pietūkumu, muskuļu sāpēm, locītavu sāpēm un traucējumiem ārstēšanas sākumā ar somatropīnu, bet šiem simptomiem bija tendence būt īslaicīgiem.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam, par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT Valtropin

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Valtropin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc Der.līdz/Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neatvērtu zāļu uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Neizšķīdinātas zāles pirms lietošanas var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) laika posmā, kas nav ilgāks par 4 nedēļām.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas, izmantojot šķīdinātāju

Pēc izšķīdināšanas, izmantojot piegādāto šķīdinātāju, zāles var uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C) maksimāli 21 dienu.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas, izmantojot ūdeni injekcijām (NEVIS ūdensvada ūdeni)

Pēc izšķīdināšanas, izmantojot ūdeni injekcijām, zāles ir jāizlieto nekavējoties un jāizmanto kā vienreizējās lietošanas flakons.

Nelietojiet Valtropin, ja pamanāt, ka šķīdinātājs vai izšķīdinātais šķīdums ir duļķains vai mainījis

krāsu, vai satur daļiņas.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

Ko Valtropin satur

 

 

 

 

Pulveris:

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Aktīvā viela ir somatropīns. Viens pulvera flakons satur 5 mg somatropīna (atbilst 15 SV). Pēc

 

izšķīdināšanas ar 1,5 ml šķīdinātāj , 1 ml satur 3,33 mg somatropīna (atbilst 10 SV).

-

Citas sastāvdaļas ir glicīns, m nnīts, nātrija dihidrogēnfosfāts, nātrija hidrogēnfosfāts, un pH

 

(skābuma pakāpes) korekcijai – nātrija hidroksīds un sālsskābe.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

-Pilnšļirce satur āūdeni injekcijām un metakrezolu (skatīt apakšpunktu 2, ‘Svarīga informācija par kādu no Valtropin sastāvdaļām’).lesŠķīdinātājs: Z

Valtropin ārējais izskats un iepakojums

Valtropin tiek piegādāts kā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Viens iepakojums satur:

5 mg balta līdz gandrīz balta pulvera stikla flakonā, kas noslēgts ar gumijas aizbāzni un vāciņu;

-1,5 ml šķīdinātāja pilnšļircē, kas noslēgta ar uzgali, šķīdinātājs paredzēts dzidra šķīduma pagatavošanai..

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

Tālr.: +49 (0) 7121 948 7756

Fakss: +49 (0) 7121 346 255

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMĀCIJA, KĀ PAŠAM INJICĒT Valtropin

Lūdzu, pirms Valtropin lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.

Ievads

Turpmākās instrukcijas izskaidro, kā pašam veikt Valtropin injekciju. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukcijas un izpildiet tās pa punktiem. Jūsu ārsts vai viņa/viņas asistents paskaidros Jums, kā pašam veikt Valtropin injekciju. Nemēģiniet veikt sev injekciju, ja neesat pārliecināts, ka saprotat procedūru un injekcijas noteikumus.

Vispārīgas piezīmes

ē

Pacientiem ar zināmu alerģiju pret metakrezolu Valtropin nedrīkst izšķīdintasāt, izmantojot piegādāto

 

istr

šķīdinātāju (skatīt apakšpunktu 2, ‘Nelietojiet Valtropin šādos gadījumos’). Ja parādās alerģija pret

piegādāto šķīdinātāju, flakona saturs jāšķīdina ūdenī injekcijām: lūdzu, uzpildiet šļirci ar 1,5 ml ūdeni injekcijām un ievērojiet tās pašas instrukcijas, kas paredzētas p lnšļ rcei (skatīt apakšpunktu 5 ‘Kā

uzglabāt Valtropin’). Nelietojiet krāna ūdeni!

 

ğ

 

 

 

 

 

 

Pirms uzsākšanas paņemiet visus nepieciešamos priekšmetus.reTie ir:

 

Piegādāti iesaiņojumā

 

 

 

 

 

Valtropin flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai

 

 

pilnšļirce ar 1,5 ml šķīdinātāja jekciju šķīduma pagatavošanai

 

NAV piegādāti iesaiņojumā

nav

 

 

 

 

 

 

sterila injekcijas šļirce un datas

 

 

 

 

spirta tamponi

 

 

 

 

 

sausa marles vai kok

ilnas plāksnīte

 

 

 

adhezīvs plāksteris

vairs

 

 

 

 

atkritumu kārba izmantotām šļircēm un adatām.

 

 

 

les

 

 

 

Šķīduma sagatavošanaā

 

 

 

1.

 

Z

 

 

 

 

Pirms zāļu sagatavošanas rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

2.

Izņemiet Valtropin kastīti no ledusskapja un izņemiet no kārbas flakonu ar pulveri un pilnšļirci ar

 

šķīdinātāju. Pārbaudiet, vai zālēm nav beidzies derīguma termiņš.

3.

Noņemiet no pulvera flakona plastmasas aizsargvāciņu.

4. Notīriet pulvera flakona gumijas aizbāzni ar spirta tamponu. Pēc notīrīšanas nepieskarieties flakona virspusei.

Flakons, kas satur pulveri ar Jūsu zālēm

5. Paņemiet pilnšļirci ar šķīdinātāju, kas piegādāta ar iesaiņojumu, lai sagatavotu zāles. Noņemiet gumijas gala vāciņu un stingri pievienojiet adatu šļircei. Jūsu ārsts vai viņa/viņas asistents pastāstīs Jums, kāda izmēra adatu lietot.

6.

Noņemiet adatas aizsargu, nepieskaroties adatai.

 

ē

 

istr

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

nav

re

 

 

7.

 

 

 

 

Lēnām ieduriet adatu tieši flakona gumijas aizbāžņa centrā.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

8.

Z

 

 

 

 

Lēnām injicējiet visulesšķīdinātāju (1,5 ml) flakonā ar pulveri, vēršot šķidruma strūklu pret flakona

 

sāniem. NEVĒRSIET šķidruma strūklu uz balto pulveri, kas atrodas flakona dibenā.

Pirms izņemat šļirci no flakona, lai samazinātu spiedienu flakonā, ievelciet šļircē tādu pašu gaisa daudzumu (1,5 ml) kā injicētā šķīdinātāja daudzums. Izvelciet šļirci un uzlieciet adatas aizsargu.

9.UZMANĪGI rotējiet flakonu, lai pilnībā izšķīdinātu tā saturu.

NEKRATIET.

Jūsu zāļu izšķīdināšana

10.Gatavam šķīdumam jābūt caurspīdīgam, bez piemaisījumiem.

11.Uzrakstiet uz flakona datumu, kurā Jūs sagatavojāt šķīdumu.

Injekcijas sagatavošana

12. Vēlreiz notīriet flakona gumijas aizbāzni ar spirta tamponu. Pēc notīrīšanas nepieskarieties flakona virspusei.

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Flakons, kas satur šķīdumu ar Jūsu zālēm

ğ

 

 

 

 

13.

Paņemiet injekcijas šļirci un adatu, ko piegādājusi apti ka vai slimnīca, lai atvilktu zāļu šķīdumu.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Izņemiet injekcijas šļirci no sterilā iesaiņojuma unrepiestipriniet šļircei adatu.

14.

 

 

les

vairs

 

 

 

Uzpildiet šļirci ar gai u, velkot virzuli atpakaļ līdz līmenim, kas atbilst devai, kuru izrakstījis Jūsu

 

ārsts.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15. Noņemiet adatas aizsargu, nepieskaroties adatai.

16. Lēnām ieduriet adatu tieši flakona gumijas aizbāžņa centrā.

17. Uzmanīgi spiediet uz virzuļa, lai izspiestu gaisu no šļirces flakonā.

18. Pagrieziet flakonu ar augšpusi uz leju, adatai joprojām esot flakonā, un paņemiet flakonu ar vienu roku. Turiet šļirci ar adatu flakonā virzienā uz augšu. Pārliecinieties, ka adatas gals atrodas šķīdumā. Izmantojot otru roku, lēnām vienmērīgi velciet šļirces virzuli atpakaļ, lai ievilktu šļircē pareizo devu, pārliecinoties, ka adatas gals atrodas šķīdumā.

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

ē

 

Pareizā zāļu tilpuma ievilkšana šļircē, izmantojot atzīmes uz šļirces

 

19.

 

 

 

 

 

istr

 

Atvienojiet šļirci no adatas, atstājot adatu flakonā, nepieskaro ies šļirces galam. Izvelciet adatu,

 

uzlieciet tai adatas aizsargu un izmetiet to slēgtā atkritumu kārbā. Par rīkošanos ar flakonu skatīt

 

‘Šķīduma injicēšana’, 32 punkts.

 

ğ

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Paņemiet jaunu adatu (tādu, k der zem ādas injekcijām) un stingri pievienojiet to šļirces galam.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Jaunas adatas pievienošana šļircei, kas satur Jūsu zāles

 

 

21. Noņemiet adatas aizsargu no šļirces adatas un pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa burbuļu.

āles Z

22.Ja ir redzami burbuļi, nedaudz atvelciet atpakaļ virzuli, viegli uzsitiet pa šļirci, adatas galam esot vērstam uz augšu, kamēr gaisa burbuļi izzūd. Lēnām atbīdiet virzuli atpakaļ līdz pareizai devai.

23.Uzlieciet adatas aizsargu un novietojiet šļirci ar adatu uz plakanas virsmas.

Šķīduma injicēšana

24.Pārliecinieties, ka šķīdums ir istabas temperatūrā. Ja šķīdums ir auksts, sasildiet šļirci, turot to starp plaukstām.

25.Pirms ievadīšanas pārbaudiet šķīdumu. Ja šķīdums ir mainījis krāsu vai, ja tajā redzami piemaisījumi, šķīdumu NEDRĪKST injicēt.

26.Izvēlieties injekcijas vietu atbilstoši ārsta ieteikumiem. Ļoti svarīgi irtasmainīt injekcijas vietu katru reizi, kad tiek injicētas zāles.

27.Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu un uzgaidiet, kamēr tāēnožūst.

28.Pārbaudiet, vai šļircē ir ievilkta pareiza Valtropin šķīdumaistrdeva. Paņemiet šļirci rokā tā, kā Jūs turiet zīmuli.

29.Saspiediet lielu ādas kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu. Arğātru, noteiktu kustību ieduriet adatu saspiestajā ādas krokā 45° līdz 90° leņķī. Veicot injekciju šādi āpes ir mazākas, nekā iedurot adatu lēni.re

30.Lēni (dažu sekunžu laikā) injicējiet šķīdumu, viegli spiežot uz virzuli, kamēr šļirce ir tukša.

31.Ātri izvelciet adatu un dažas sekundes uzspiedietnav uz injekcijas vietas ar sausu marles vai kokvilnas plāksnīti. Ja redzama asiņošana, pārsedziet injekcijas vietu ar adhezīvu plāksteri.

32.Izmetiet izlietoto šļirci noslēgtā atkritumu kārbā. Pārliecinieties, ka ievietojat flakonu atpakaļ ledusskapī. Kad flakons ir tukšs,vairsizmetiet to. Derīguma termiņu pēc izšķīdināšanas skatīt apakšpunktā 5 ‘Kā uzglabāt Valt op n’.

Ja pulveris tiek izšķīdināts ūdenī njekcijām, tad flakons ir paredzēts tikai vienreizējai izmantošanai. Jebkāds neizm ntot is šķīdums ir jāizlej.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas