Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Marķējuma teksts - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVaniqa
ATĶ kodsD11AX
Vielaeflornithine
RažotājsAlmirall, S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀS KĀRBAS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vaniqa 11,5% krēms

Eflornithine

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs grams krēma satur 115 mg eflornitīna (hidrohlorīda monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī: cetostearilspirtu, makrogola cetostearilēteri, dimetikonu, glicerilstearātu, makrogola stearātu, metilparahidroksibenzoātu (E218), šķidro parafīnu, fenoksietanolu, propilparahidroksibenzoātu (E216), attīrītu ūdeni; stearilspirtu un nātrija hidroksīds (pH līmeņa koriģēšanai).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Krēms

15 g

30 g

60 g

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc 6 mēnešiem atvērta tūbiņa jāiznīcina.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona

Spānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vaniqa

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TŪBAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vaniqa 11,5% krēms

Eflornithine

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Lietošanai uz ādas.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc 6 mēnešiem atvērta tūbiņa jāiznīcina.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

30 g

60 g

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

15 g

6.CITA

Almirall, S.A.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 oC.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas