Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Lietošanas instrukcija - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVaniqa
ATĶ kodsD11AX
Vielaeflornithine
RažotājsAlmirall, S.A.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vaniqa 11,5% krēms

Eflornithine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Vaniqa un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Vaniqa lietošanas

3.Kā lietot Vaniqa

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Vaniqa

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Vaniqa un kādam nolūkam to lieto

Vaniqa satur aktīvo vielu eflornitīnu. Eflornitīns palēnina matu augšanu, iedarbojoties uz specifisku enzīmu (organismā ražots proteīns, kas iesaistīts matu augšanā).

Vaniqa izmanto, lai novērstu pārmērīgu sejas apmatojuma veidošanos (hirsutismu) sievietēm vecumā virs 18 gadiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Vaniqa lietošanas

Nelietojiet Vaniqa šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eflornitīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vaniqa lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

izstāstiet ārstam arī par visām citām Jums esošajām medicīniskām problēmām (jo īpaši saistītām ar nierēm vai aknām);

ja Jūs neesat pārliecināta, vai lietot šīs zāles, prasiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Pārliecīga matu augšana var būt pamatslimību vai noteiktu medikamentu sekas. Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir policistisko olnīcu sindroms vai specifiskus hormonus ražojoši audzēji, vai arī Jūs lietojat zāles, kas var veicināt pastiprinātu matu augšanu, piemēram, ciklosporīnu (pēc orgānu transplantācijas), glikokortikoīdus (piemēram, reimatoloģiskas vai alerģiskas slimības gadījumā), minoksidilu (augsta arteriālā asinsspiediena gadījumā), fenobarbitonu (pret krampjiem), fenitoīnu (pret krampjiem) vai hormonus aizvietojošo terapiju ar vīrišķo hormonu iedarbību.

Bērni un pusaudži

Vaniqa nav ieteicams lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Citas zāles un Vaniqa

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums jālieto citas zāles uz ādas vietās, kur lietojat šo krēmu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Vaniqa grūtniecības vai zīdīšanas perioda laikā. Grūtniecības laikā vai plānojot grūtniecību nepieciešams izmantot alternatīvu metodi pārmērīga sejas apmatojuma novēršanai

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Vaniqa lietošana varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Vaniqa satur cetostearila spirtu un stearila spirtu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Vaniqa arī satur metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams novēlotas).

3.Kā lietot Vaniqa

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet divas reizes dienā, vismaz ar 8 stundu intervālu.

Ja vērojams ādas kairinājums (piemēram, dzeloša, dedzinoša sajūta), samaziniet Vaniqa lietošanu līdz vienai reizei dienā, līdz kairinājums pāriet. Konsultējieties ar ārstu, ja kairinājums nepāriet.

Ja tikko esat noskuvusies vai lietojusi citu apmatojuma likvidēšanas metodi, pagaidiet vismaz 5 minūtes, pirms lietojat Vaniqa. Uzklājot krēmu uz ievainotas vai iekaisušas

ādas var būt dzeloša vai dedzinoša sajūta.

Notīriet un nosusiniet ādas vietas, uz kurām lietosiet krēmu.

Uzklājiet plānu krēma kārtiņu un rūpīgi ierīvējiet to tā, lai pēc ierīvēšanas uz apstrādātajām vietām nepaliktu redzamas tā paliekas.

Ja iespējams, nemazgājiet šīs ādas vietas 4 stundas pēc krēma uzklāšanas.

Pēc krēma lietošanas nomazgājiet rokas.

Pagaidiet vismaz 5 minūtes, pirms kosmētikas vai saules aizsargkrēma lietošanas uz tām pašām vietām.

Lietojot krēmu uz ādas, izvairieties no saskarsmes ar acīm vai deguna un mutes gļotādu. Ja Vaniqa nejauši iekļūst acīs, mutē vai degunā, rūpīgi skalojiet ar ūdeni.

Vaniqa nav depilācijas krēms, tāpēc var rasties nepieciešamība izmantot vēl kādu citu metodi, lai atbrīvotos no apmatojuma, piemēram, skūšanos vai matiņu izplūkšanu.

Pirmie rezultāti var parādīties tikai pēc 8 nedēļām. Ir svarīgi turpināt krēma lietošanu. Ja Jūs neredzat nekādu uzlabojumu pēc 4 mēnešu ilgas lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Pārtraucot krēma lietošanu, sākotnējais apmatojums var atjaunoties 8 nedēļu laikā.

Ja esat lietojusi Vaniqa vairāk nekā noteikts

Ja Jūs uzklājat ādai pārāk daudz krēma, tas nevarētu Jums kaitēt.

Ja Jūs vai kāds cits nejauši norij Vaniqa, nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Ja esat aizmirsusi uzklāt Vaniqa

Lietojiet uzreiz, bet līdz nākamai lietošanas reizei nogaidiet vismaz 8 stundas.

Ja Jūs pārtraucat lietot Vaniqa

Lai uzturētu matu augšanas samazināšanos, turpiniet lietot Vaniqa atbilstoši norādījumiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības parasti aprobežojas ar ādas izpausmēm un ir viegli izteiktas. Šādos gadījumos blakusparādības parasti izzūd, nepārtraucot Vaniqa lietošanu.

Tālāk minēto iespējamo blakusparādību biežums definēts, izmantojot šādu sadalījumu:

ļoti bieži

(vairāk nekā 1 lietotājam no 10)

bieži

(1 līdz 10 lietotājiem no 100)

retāk

(1 līdz 10 lietotājiem no 1000)

reti

(1 līdz 10 lietotājiem no 10 000)

ļoti reti

(mazāk nekā 1 lietotājam no 10 000)

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Ļoti bieži (1 lietotājam no 10) o pinnes

Bieži (1 līdz 10 lietotājiem no 100)

o

sausa āda

o

matu izkrišana

o

mata folikula iekaisums

o

nieze

o

izsitumi

o

apsārtums

o ādas kairinājums un pietūkums pēc skūšanās

o

ādas kairinājums

o dzeloša, durstoša vai dedzinoša sajūta uz ādas

Retāk (1 līdz 10 lietotājiem no 1000)

o

papulāri izsitumi (papulas)

o

aukstumpumpas

o apsārtums un kairinājums krēma uzklāšanas vietā o ekzēma

o iekaisušas, sausas, ieplaisājušas vai nejutīgas lūpas o matiņu ieaugšana

o bāli plankumi uz ādas o ādas asiņošana

o furunkuloze o pietvīkums

o ādas iekaisums o ādas sāpīgums

o sejas vai mutes tūska

o neparasta matu struktūra vai augšana

Reti (1 līdz 10 lietotājiem no 10 000)

o anomāla ādas augšana (ādas neoplazma) o pārmērīga matu augšana

o pietvīkums, sejas apsārtums un pūtītes, iespējams, ar strutām o citas ādas slimības

o ādas iekaisums ar apsārtumu, zvīņošanos un niezi (seboreiskais dermatīts) o sārti, nelīdzeni izsitumi vai čulgas

o ādas cistas o savilkta āda

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Vaniqa

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz norādīts uz kārbiņas un tūbiņas apakšā pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc 6 mēnešiem atvērta tūbiņa ar tajā atlikušo krēmu jāiznīcina.

Pārliecinieties, ka pēc katras lietošanas reizes tūbiņas vāciņš ir cieši noslēgts.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vaniqa satur

Aktīvā viela ir eflornitīns (eflornithine).

Katrs grams krēma satur 115 mg eflornitīna (hidrohlorīda monohidrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

cetostearilspirts, makrogola cetostearilēteris, dimetikons, glicerilstearāts, makrogola stearāts, metilparahidroksibenzoāts (E218), šķidrais parafīns, fenoksietanols, propilparahidroksibenzoāts (E216), attīrīts ūdens un stearilspirts. Lai normalizētu šķīduma pH līmeni, dažkārt pievieno nātrija hidroksīdu (E524).

Vaniqa ārējais izskats un iepakojums

Vaniqa krēms ir baltā vai gandrīz baltā krāsā. Tas ir pieejams 15 g, 30 g un 60 g tūbiņās, bet visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spānija

Tel: + 34 93 291 30 00

Ražotājs:

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Belgique/België/Belgien

Ireland / United Kingdom

Almirall N.V.

Almirall Limited

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Tel.: +44 (0) 800 0087399

България / Česká republika / Hrvatska / Eesti

Nederland

/ Ελλάδα / España / Κύπρος / Latvija / Lietuva

Almirall BV

/ Magyarország / Malta / România / Slovenija /

Tel.: +31 (0) 307991155

Slovenská republika

 

Almirall, S.A.

 

Teл/Tel/Tlf/Tηλ/Sími: +34 93 291 30 00

 

Deutschland

Österreich

Luxembourg/Luxemburg

Almirall GmbH

Almirall Hermal GmbH

Tel.: +43 01/595 39 60

 

Danmark / Ísland / Norge / Suomi/Finland /

Polska

Sverige

Almirall Sp. z o.o.

Almirall ApS

Tel.: +48 22 330 02 57

Tel./Puh.: +45 70 25 75 75

 

France

Portugal

Almirall SAS

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Tel.: +351 21 415 57 50

Italia

 

Almirall SpA

 

Tel.: +39 02 346181

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas