Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) – Marķējuma teksts - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
ATĶ kodsM05BB03
Vielaalendronic acid / colecalciferol
RažotājsMerck Sharp

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VANTAVO 70 mg/2800 SV

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

VANTAVO 70 mg/2800 SV tabletes

Alendronic acid / Colecalciferol

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 70 mg alendronskābes (nātrija sāls trihidrāta veidā) un 70 mikrogramus (2800 SV) holekalciferola (D3 vitamīns).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī: laktozi un saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 tabletes

4 tabletes

6 tabletes

12 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi nedēļā.

Iekšķīgai lietošanai.

Lietojiet pa vienai tabletei vienu reizi nedēļā

Atzīmējiet nedēļas dienu, kura Jums šķiet vispiemērotākā:

P

O

T

C

Pk

S

Sv

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā blisteru iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/09/572/001 (2 tabletes)

EU/1/09/572/002 (4 tabletes)

EU/1/09/572/003 (6 tabletes)

EU/1/09/572/004 (12 tabletes)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VANTAVO 70 mg

2800 SV

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA VANTAVO 70 mg/2800 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VANTAVO 70 mg/2800 SV tabletes

Alendronic acid / Colecalciferol

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VANTAVO 70 mg/5600 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VANTAVO 70 mg/5600 SV tabletes

Alendronic acid / Colecalciferol

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 70 mg alendronskābes (nātrija sāls trihidrāta veidā) un 140 mikrogramus (5600 SV) holekalciferola (D3 vitamīns).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī: laktozi un saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 tabletes

4 tabletes

12 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi nedēļā.

Iekšķīgai lietošanai.

Lietojiet pa vienai tabletei vienu reizi nedēļā

Atzīmējiet nedēļas dienu, kura Jums šķiet vispiemērotākā:

P

O

T

C

Pk

S

Sv

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā blisteru iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/09/572/006 (2 tabletes)

EU/1/09/572/007 (4 tabletes)

EU/1/09/572/008 (12 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VANTAVO 70 mg

5600 SV

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA VANTAVO 70 mg/5600 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VANTAVO 70 mg/5600 SV tabletes

Alendronic acid / Colecalciferol

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA KOPĀ AR ĀRĒJO IEPAKOJUMU (KASTĪTI)

Lietotāja karte

Svarīga informācija

Kā jālieto VANTAVO tabletes

1.Lietojiet pa vienai tabletei vienu reizi nedēļā.

2.Izvēlieties nedēļas dienu, kura Jums šķiet vispiemērotākā. Izvēlētajā dienā no rīta pēc piecelšanās, pirms dienas pirmās maltītes, dzēriena vai citu zāļu lietošanas, norijiet (nedrīkst sasmalcināt, košļāt vai ļaut tai izšķīst mutē) vienu VANTAVO tableti, uzdzerot pilnu glāzi ar ūdeni (nelietot minerālūdeni).

3. Turpiniet ierastās rīta aktivitātes.

Jūs varat sēdēt, stāvēt vai staigāt – tikai palieciet vertikālā stāvoklī. Nedrīkst gulēt, ēst, dzert vai lietot citas zāles vismaz vēl 30 minūtes. Nedrīkst atgulties līdz pat dienas pirmajai maltītei.

4. Atcerieties,

ka VANTAVO jālieto katru nedēļu vienu reizi Jūsu izvēlētajā dienā tik ilgi, cik noteicis ārsts.

Ja aizmirstat lietot kārtējo devu, iedzeriet tikai vienu VANTAVO tableti no rīta, tiklīdz atceraties. Nelietojiet divas tabletes vienā dienā. Turpiniet lietot pa vienai tabletei reizi nedēļā Jūsu izvēlētajā dienā.

Būtiska papildus informācija par to, kā jālieto VANTAVO tabletes, ir lietošanas instrukcijā. Lūdzu, izlasiet to rūpīgi.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas