Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaxelis (Diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Marķējuma teksts - J07CA09

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVaxelis
ATĶ kodsJ07CA09
VielaDiphtheria toxoid / tetanus toxoid / Bordetella pertussis antigens: pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin, fimbriae Types 2 and 3 / hepatitis B surface antigen produced in yeast cells / poliovirus (inactivated): type 1 (Mahoney), type 2
RažotājsMCM Vaccine B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte pilnšļircei bez adatas, ar vienu atsevišķu adatu, ar divām atsevišķām adatām. Iepakojumā 1 vai 10 pilnšļirces.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vaxelis suspensija injekcijai pilnšļircē

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated), and Haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed).

Difterijas, stingumkrampju, acelulāra garā klepus, hepatīta B (rDNA), poliomielīta (inaktivēta) un b tipa Haemophilus konjugāta vakcīna (adsorbēta).

DTaP-HB-IPV-Hib

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

1 deva (0,5 ml) satur:

 

 

Difterijas toksoīdu

≥ 20 SV

 

Stingumkrampju toksoīdu

≥ 40 SV

 

Bordetella pertussis antigēnus

 

 

(Garā klepus toksoīdu/Bārkstiņu hemaglutinīnu/2. un 3. tipa fimbrijas/pertaktīnu)

 

 

20/20/5/3 µg

 

 

B hepatīta virsmas antigēnu

10 µg

 

Poliovīrusus (inaktivētus) 1./2./3. tipa

40/8/32 DU

 

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

3 µg

 

konjugētu ar meningokoku proteīnu

50 µg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas:

 

 

Nātrija fosfāts

 

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijai.

bez adatas

 

 

1 pilnšļirce (0,5 ml)

 

 

10 pilnšļirces (0,5 ml) bez adatas

 

 

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce (0,5 ml) ar vienu adatu

 

 

 

 

 

 

10 pilnšļirces (0,5 ml) ar desmit adatām

 

 

 

 

1 pilnšļirce (0,5 ml) ar divām adatām

 

 

 

 

 

10 pilnšļirces (0,5 ml) ar divdesmit

adatām

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Vakcīnu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MCM Vaccine B.V.

Robert Boyleweg 4

2333 CG Leiden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1079/001

EU/1/15/1079/002

EU/1/15/1079/003

EU/1/15/1079/004

EU/1/15/1079/005

EU/1/15/1079/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Iepakojums pilnšļircēm bez adatas. Iepakojumā 10 pilnšļirces (bez blue box). Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vaxelis suspensija injekcijai pilnšļircē

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated), and Haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed).

Difterijas, stingumkrampju, acelulāra garā klepus, hepatīta B (rDNA), poliomielīta (inaktivēta) un b tipa Haemophilus konjugāta vakcīna (adsorbēta).

DTaP-HB-IPV-Hib

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

Difterijas toksoīdu

≥ 20 SV

Stingumkrampju toksoīdu

≥ 40 SV

Bordetella pertussis antigēnus

 

(Garā klepus toksoīdu/Bārkstiņu hemaglutinīnu/2. un 3. tipa fimbrijas/pertaktīnu)

 

20/20/5/3 µg

 

B hepatīta virsmas antigēnu

10 µg

Poliovīrusus (inaktivētus) 1./2./3. tipa

40/8/32 DU

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

3 µg

konjugētu ar meningokoku proteīnu

50 µg

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Palīgvielas:

 

Nātrija fosfāts

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijai.

10 pilnšļirces (0,5 ml) bez adatas

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa, nav atļauts pārdot atsevišķi

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Vakcīnu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MCM Vaccine B.V.

Robert Boyleweg 4

2333 CG Leiden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1079/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Daudzdevu iepakojums satur 5 pakas ar 10 pilnšļircēm bez adatas. Daudzdevu iepakojums ar 50 pilnšļircēm (ar blue box).

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vaxelis suspensija injekcijai pilnšļircē

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated), and Haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed).

Difterijas, stingumkrampju, acelulāra garā klepus, hepatīta B (rDNA), poliomielīta (inaktivēta) un b tipa Haemophilus konjugāta vakcīna (adsorbēta).

DTaP-HB-IPV-Hib

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

Difterijas toksoīdu

≥ 20 SV

Stingumkrampju toksoīdu

≥ 40 SV

Bordetella pertussis antigēnus

 

(Garā klepus toksoīdu/Bārkstiņu hemaglutinīnu/2. un 3. tipa fimbrijas/pertaktīnu)

 

20/20/5/3 µg

 

B hepatīta virsmas antigēnu

10 µg

Poliovīrusus (inaktivētus) 1./2./3. tipa

40/8/32 DU

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

3 µg

konjugētu ar meningokoku proteīnu

50 µg

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Palīgvielas:

 

Nātrija fosfāts

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijai.

Daudzdevu iepakojums: 50 pilnšļirces (5 pakas ar 10 pilnšļircēm) (0,5 ml) bez adatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Vakcīnu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MCM Vaccine B.V.

Robert Boyleweg 4

2333 CG Leiden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1079/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Etiķete – pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vaxelis - injekcijām

i.m.

DTaP-HB-IPV-Hib

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas