Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vedrop (tocofersolan) – Marķējuma teksts - A11HA08

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVedrop
ATĶ kodsA11HA08
Vielatocofersolan
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba - 10 ml, 20 ml un 60 ml pudele

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vedrop 50 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Tocofersolan

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml satur 50 mg d-alfa-tokoferola tokofersolāna veidā, kas atbilst 74,5 SV tokoferola.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija metil-parahidroksibenzoāts (E219), nātrija etil-parahidroksibenzoāts (E215). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

10 ml pudele un 1 ml šļirce šķīduma perorālai ievadīšanai 20 ml pudele un 1 ml šļirce šķīduma perorālai ievadīšanai 60 ml pudele un 2 ml šļirce šķīduma perorālai ievadīšanai.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

Izmetiet vienu mēnesi pēc pirmās atvēršanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orphan Europe SARL Immeuble “le Wilson"

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/533/001 10 ml pudele

EU/1/09/533/002 20 ml pudele

EU/1/09/533/003 60 ml pudele

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vedrop 50 mg/ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudeles uzlīme - 10 ml, 20 ml un 60 ml pudeles

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vedrop 50 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Tocofersolan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml satur 50 mg d-alfa-tokoferola tokofersolāna veidā, kas atbilst 74,5 SV tokoferola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija metil-parahidroksibenzoāts (E219), nātrija etil-parahidroksibenzoāts (E215). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

10 ml 20 ml 60 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

Izmetiet vienu mēnesi pēc pirmās atvēršanas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orphan Europe SARL Immeuble “le Wilson"

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

13. SĒRIJAS NUMURS

EU/1/09/533/001 10 ml pudele

EU/1/09/533/002 20 ml pudele

EU/1/09/533/003 60 ml pudele

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vedrop 50 mg/ml

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas