Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Marķējuma teksts - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVelphoro
ATĶ kodsV03AE05
Vielamixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
RažotājsVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBA – PUDELE AR 30 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM ĀRĒJĀ KĀRBA – PUDELE AR 90 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un cieti. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 košļājamās tabletes

90 košļājamās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tabletes jāsakošļā un jālieto ēdienreižu laikā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 45 dienas.

Atvēršanas datums:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/001 30 košļājamās tabletes

EU/1/14/943/002 90 košļājamās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VELPHORO

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE – PUDELE AR 30 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM

ETIĶETE – PUDELE AR 90 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un cieti. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 košļājamās tabletes

90 košļājamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes ir jāsakošļā un jālieto ēšanas laikā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 45 dienas.

Atvēršanas datums:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/001 30 košļājamās tabletes

EU/1/14/943/002 90 košļājamās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KĀRBA – 30 KOŠĻĀJAMĀS TABLETES (5 BLISTERI PA 6 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM KATRĀ)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un cieti. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 x 1 košļājamas tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tabletes jāsakošļā un jālieto ēdienreižu laikā.Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VELPHORO

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KĀRBA – 30 KOŠĻĀJAMĀS TABLETES (5 BLISTERI PA 6 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM KATRĀ), DAĻA NO MULTIPAKAS (BEZ ZILĀS KASTES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2.AKTĪVĀ(­O) VIELA(­U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un cieti. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 x 1 košļājamas tabletes

Multipakas daļa. Nav nopērkams atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tabletes jāsakošļā un jālieto ēdienreižu laikā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VELPHORO

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KĀRBA (MULTIPAKA) – 90 (3 IEPAKOJUMI PA 30) KOŠĻĀJAMĀS TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un cieti. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka: 90 (3 iepakojumi pa 30) košļājamās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tabletes jāsakošļā un jālieto ēdienreižu laikā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VELPHORO

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS AR 6 KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas