Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Lietošanas instrukcija - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVelphoro
ATĶ kodsV03AE05
Vielamixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
RažotājsVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

Iron as sucroferric oxyhydroxide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Velphoro un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Velphoro lietošanas

3.Kā lietot Velphoro

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Velphoro

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Velphoro un kādam nolūkam to lieto

Velphoro ir zāles, kas satur aktīvo vielu dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksu, kas ir veidota no dzelzs, cukura (saharozes) un cietes. Velphoro viena tablete atbilst 500 mg dzelzs. Katra tablete satur arī 750 mg saharozes un 700 mg cietes.

Zāles Velphoro ir paredzētas pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi (procedūras, ar kurām izvada toksiskās vielas no asinīm) hroniskas nieru slimības dēļ. Šīs zāles lieto, lai palīdzētu kontrolēt fosfora līmeni asinīs, kad tas ir pārāk augsts (hiperfosfatēmija).

Pārāk augsts fosfora līmenis asinīs var izraisīt kalcija nogulsnēšanos audos (kalcifikāciju). Tas var ietekmēt asinsvadu elastīgumu, apgrūtinot asins plūsmas cirkulāciju visā ķermenī. Tas var arī izraisīt kalcija nogulsnēšanos mīkstajos audos un kaulos, radot tādus simptomus kā sarkanas acis, ādas niezi un sāpes kaulos.

Velphoro darbojas, gremošanas traktā (kuņģī un zarnās) piesaistot pārtikas produktos esošo fosforu. Tas samazina fosfora daudzumu, kas var tikt absorbēts asins plūsmā, un tādējādi samazina fosfora līmeni asinīs.

2. Kas Jums jāzina pirms Velphoro lietošanas

Nelietojiet Velphoro šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir bijusi patoloģiska dzelzs uzkrāšanās orgānos (hemohromatoze);

-ja Jums ir citi traucējumi, kas saistīti ar pārāk lielu dzelzs daudzumu.

Ja neesat pārliecināts, pirms Velphoro lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Velphoro lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums ir bijis peritonīts, vēderplēves (plāno audu, kas klāj vēdera iekšējo sieniņu) iekaisums pēdējo 3 mēnešu laikā;

-ja Jums ir būtiskas kuņģa un/vai aknu darbības problēmas;

-ja Jums ir bijusi plaša kuņģa un/vai zarnu operācija.

Ja neesat pārliecināts, vai iepriekš minētais attiecas uz Jums, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Velphoro lietošana var radīt melnus izkārnījumus. Šie melnie izkārnījumi var slēpt iespējamu gremošanas trakta (kuņģa un zarnu) asiņošanu. Ja Jums ir arī tādi simptomi kā pastiprināts nogurums un elpas trūkums, nekavējoties sazinieties ar ārstu (skatīt 4. punktu).

Bērni un pusaudži

Velphoro drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Tāpēc bērniem Velphoro nav ieteicams lietot.

Citas zāles un Velphoro

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja lietojat kādas citas zāles, par kurām ir zināms, ka tās ietekmē dzelzs (piemēram, zāles, kas satur aktīvo vielu alendronātu vai doksiciklīnu), lietojiet tās vismaz stundu pirms Velphoro lietošanas vai vismaz divas stundas pēc Velphoro lietošanas. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts izlems, vai Velphoro drīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Maz ticams, ka šīs zāles varētu nonākt mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīm zālēm nav nozīmīgas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Velphoro satur saharozi un cieti (ogļhidrātus)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Velphoro var kaitēt zobiem.

Velphoro satur cieti. Ja Jums ir diabēts vai alerģija pret glutēnu, jums ir jāņem vērā, ka Velphoro viena tablete ir līdzvērtīga 0,116 maizes vienībām (līdzvērtīga apmēram 1,4 g ogļhidrātu).

3.Kā lietot Velphoro

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ierastā ieteicamā sākuma deva ir līdzvērtīga 1500 mg dzelzs dienā (3 tabletes). Maksimālā ieteicamā deva ir 3000 mg dzelzs (6 tabletes) dienā.

Atkarībā no fosfora līmeņa Jūsu asinīs ārsts var pielāgot devu ārstēšanas kursa laikā.

Lietošanas veids

-Velphoro jālieto tikai iekšķīgi.

-Lietojiet tableti ēdienreizes laikā un sakošļājiet to (ja nepieciešams, tableti var sasmalcināt, lai atvieglotu tās norīšanu). Tableti NEDRĪKST norīt veselu.

-Vienā dienā lietojamo tablešu skaits jāsadala atbilstoši ēdienreižu skaitam dienā.

Tikai attiecībā uz blisteru iepakojumiem:

-atdaliet blisteru iepakojumu locījuma vietā;

-noplēsiet papīra pārklājumu, turot aiz viena stūra;

-izspiediet tableti caur alumīnija pārklājumu.

Ja esat lietojis Velphoro vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, nelietojiet tās vēl vairāk un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Velphoro

Ja esat aizmirsis lietot devu, vienkārši lietojiet nākamo devu ierastajā ēdienreizes laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Velphoro

Nepārtrauciet zāļu lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pacientiem, kas lieto Velphoro, ļoti bieži var rasties melni izkārnījumi. Ja Jums ir arī tādi simptomi kā pastiprināts nogurums un elpas trūkums, nekavējoties sazinieties ar ārstu (skatīt 2. punktu Brīdinājumi).

Pacientiem, kuri ir lietojuši Velphoro, ir konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10): caureja: (parasti rodas ārstēšanas sākumā un laika gaitā izzūd), melni izkārnījumi.

Bieži (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10): slikta dūša, aizcietējums, vemšana, gremošanas traucējumi, sāpes vēderā un zarnās, meteorisms, zobu krāsas izmaiņas, garšas sajūtas izmaiņas.

Retāk (var ietekmēt līdz pat 1 lietotājam no 100): vēdera uzpūšanās, kuņģa iekaisums, nepatīkama sajūta vēderā, apgrūtināta rīšana, skābe mutes dobumā no kuņģa (gastroezofageālā refluksa slimība), mēles krāsas izmaiņas, analīzēs konstatēts paaugstināts vai pazemināts kalcija līmenis asinīs, nogurums, nieze, izsitumi, galvassāpes, elpas trūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Velphoro

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, pudeles vai blistera pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc pirmās pudeles atvēršanas košļājamās tabletes var lietot 45 dienas.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Velphoro satur

-Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa veidā.

-Citas sastāvdaļas ir meža ogu aromātviela, neohesperidīna dihidrokalkons, magnija stearāts un silīcija dioksīds (koloidāls, bezūdens).

Velphoro ārējais izskats un iepakojums

Košļājamās tabletes ir brūnas, apaļas tabletes ar gravējumu PA500 vienā pusē. Tablešu diametrs ir 20 mm un biezums – 6,5 mm.

Tabletes ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna pudelēs ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu un folijas aizsargplēvi vai bērniem neatveramos alumīnija blisteros.

Velphoro ir pieejams iepakojumos pa 30 vai 90 košļājamām tabletēm. Multipakas ir pieejamas blisteriem pa 90 košļājamām tabletēm (satur 3 atsevišķus iepakojumus pa 30 košļājamām tabletēm katrā).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

Ražotājs

Vifor France

100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas