Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veltassa (patiromer sorbitex calcium) – Lietošanas instrukcija - V03AE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVeltassa
ATĶ kodsV03AE09
Vielapatiromer sorbitex calcium
RažotājsVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Veltassa 8,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Veltassa 16,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Veltassa 25,2 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Patiromer (patiromēra sorbīta kalcija komplekss)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Veltassa un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Veltassa lietošanas

3.Kā lietot Veltassa

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Veltassa

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Veltassa un kādam nolūkam to lieto

Veltassa ir zāles, kas satur aktīvo vielu patiromēru.

Veltassa lieto, lai ārstētu pieaugušos, kam asinīs ir augsts kālija līmenis.

Pārāk daudz kālija asinīs var ietekmēt veidu, kā nervi kontrolē muskuļus. Tas var izraisīt vājumu vai pat paralīzi. Augsts kālija līmenis asinīs var arī izraisīt anormālu sirds ritmu, kas var nopietni ietekmēt sirdsdarbību.

Veltassa iedarbojas, piesaistot kāliju zarnās. Tādējādi kālijs nenonāk asinsritē un kālija līmenis asinīs pazeminās līdz normālam.

2. Kas Jums jāzina pirms Veltassa lietošanas

Nelietojiet Veltassa šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret patiromēru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Veltassa lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu šādos gadījumos, ja Jums ir:

rīšanas traucējumi

nopietni kuņģa vai zarnu trakta traucējumi

veikta liela operācija kuņģī vai zarnu traktā

Lietojot Veltassa, var rasties zems magnija līmenis asinīs. Jūsu ārsts ārstēšanas ar Veltassa laikā pārbaudīs magnija līmeni vismaz 1 mēnesi un, iespējams, parakstīs magnija piedevu, ja tas būs nepieciešams.

Veltassa satur sorbītu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Sorbīta daudzums ir aptuveni 4 g (10,4 kcal) uz 8,4 g patiromēra.

Bērni un pusaudži

Nedodiet Veltassa bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jo tas nav pētīts šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Veltassa

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Veltassa var ietekmēt noteiktas zāles, ja tās lieto iekšķīgi un tajā pašā laikā, piemēram:

ciprofloksacīnu: zāles, lai ārstētu bakteriālas infekcijas

levotiroksīnu: zāles, lai ārstētu vairogdziedzera hormona deficītu

metformīnu: zāles diabēta ārstēšanai

hinidīnu: zāles, lai ārstētu neregulāru sirds ritmu.

Citas iekšķīgi lietojamas zāles uzņemiet vismaz 3 stundas pirms vai pēc Veltassa lietošanas, ja vien ārsts vai farmaceits nav norādījis citādi. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietojiet Veltassa grūtniecības un barošanas ar krūti laikā tikai tad, ja Jūsu ārsts ir norādījis, ka tas ir nepieciešams.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Veltassa neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Veltassa

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

sākuma deva: 8,4 g patiromēra (vienas 8,4 g paciņas saturs) vienu reizi dienā

maksimālā deva: 25,2 g patiromēra (vienas 25,2 g paciņas saturs) vienu reizi dienā

Atkarībā no kālija līmeņa asinīs ārsts var pielāgot devu.

Lietojiet Veltassa vismaz 3 stundas pirms vai pēc citu iekšķīgi lietojamu zāļu uzņemšanas, ja vien ārsts vai farmaceits nav norādījis citādi.

Lietošanas veids

Sajauciet Veltassa ar ūdeni un maisiet, līdz zāles ir pilnībā samaisītas, kā aprakstīts tālāk:

Glāzē ielejiet aptuveni 40 ml (3 ēdamkarotes) ūdens.

Pievienojiet saturu no nepieciešamā skaitā Veltassa paciņu un apmaisiet.

Pievienojiet vēl aptuveni 40 ml (3 ēdamkarotes) ūdens un rūpīgi samaisiet. Pulveris neizšķīst pilnībā, bet izveido suspensiju.

Varat maisījumam pievienot vairāk ūdens, lai zāles būtu vieglāk norīt..

Izdzeriet maisījumu 1 stundas laikā pēc sagatavošanas. Ja pēc izdzeršanas glāzē vēl ir pulveris, pievienojiet vēl ūdeni, samaisiet un nekavējoties izdzeriet. Lai nodrošinātu, ka tiek uzņemts pilnībā viss pulveris, var būt nepieciešams pievienot vēl ūdeni.

Ūdens vietā varat izmantot ābolu vai dzērveņu sulu. Citus šķidrumus nedrīkst lietot, jo tie var saturēt lielu daudzumu kālija. Dzērveņu sula jādzer mērenos daudzumos (mazāk nekā 400 ml dienā), jo tā var ietekmēt citas zāles.

Lietojiet sagatavoto Veltassa suspensiju kopā ar ēdienu, vēlams katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Nekad nesildiet Veltassa un nepievienojiet to karstiem ēdieniem vai šķidrumiem.

Nelietojiet Veltassa sausa pulvera veidā.

Ja esat lietojis Veltassa vairāk nekā noteikts

Pārtrauciet Veltassa lietošanu un nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Veltassa

Ja esat izlaidis devu, uzņemiet to, tiklīdz iespējams, tajā pašā dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat izlaidis vairāk nekā vienu devu, konsultējieties ar ārstu.

Ja pārtraucat lietot Veltassa

Nepārtrauciet lietot zāles bez ārsta atļaujas, jo Jūsu kālija līmenis asinīs var paaugstināties.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Atklāja sekojošās blakusparādības:

Bieži (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10):

aizcietējums,

caureja,

sāpes vēderā,

gāzu uzkrāšanās zarnās,

testos uzrādījās zems magnija līmenis asinīs.

Reti (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100):

slikta dūša,

vemšana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Veltassa

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai paciņas pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C–8°C).

Kad esat saņēmis Veltassa, tās var uzglabāt temperatūrā līdz 25°C ne ilgāk par 6 mēnešiem.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Veltassa satur

Aktīvā viela ir patiromērs (patiromēra sorbīta kalcija kompleksa veidā).

Veltassa 8,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai: katra paciņa satur 8,4 g patiromēra.

Veltassa 16,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai: katra paciņa satur 16,8 g patiromēra.

Veltassa 25,2 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai: katra paciņa satur 25,2 g patiromēra.

Citas sastāvdaļas ir ksantāna sveķi.

Veltassa ārējais izskats un iepakojums

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai ir gandrīz baltā vai gaiši brūnā krāsā ar dažām baltām daļiņām.

Veltassa ir pieejams iepakojumos ar 30, 60 vai 90 paciņām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklina La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francija

Ražotājs

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklina La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francija

OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2

Quinta Grande

Amadora, 2610­088

Portugāle

Lai iegūtu papildinformāciju par šīm zālēm, lūdzu, sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas