Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vemlidy (tenofovir alafenamide fumarate) - J05AF

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVemlidy
ATĶ kodsJ05AF
Vielatenofovir alafenamide fumarate
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Vemlidy

tenofovīra alafenamīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Vemlidy. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Vemlidy lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Vemlidy lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Vemlidy un kāpēc tās lieto?

Vemlidy ir pretvīrusu zāles, ar kurām ārstē hronisku (ilgstošu) B hepatītu — infekciju slimību, kas ietekmē aknas.

Šīs zāles lieto pacientiem no 12 gadu vecuma, kuru svars ir vismaz 35 kg. Tās satur aktīvo vielu tenofovīra alafenamīdu.

Kā lieto Vemlidy?

Vemlidy ir pieejamas kā 25 mg tabletes, kas jālieto iekšķīgi norijot (pa vienai tabletei dienā) maltītes laikā. Pacienti šīs zāles parasti lieto vismaz 6 līdz 12 mēnešus, un ārstēšana ar tām var ilgt vairākus gadus.

Vemlidy var iegādāties tikai pret recepti.

Vemlidy darbojas?

Vemlidy aktīvā viela tenofovīra alafenamīds darbojas, apturot B hepatīta vīrusa vairošanos aknās. Organisms šo vielu pārveido par tās aktīvo sastāvdaļu tenofovīru, kas bloķē reversās transkriptāzes darbību — tas ir enzīms, ko sintezē B hepatīta vīruss un kas ļauj vīrusam vairoties tā inficētajās šūnās.

Kādas bija Vemlidy priekšrocības pētījumos?

Vemlidy pazemina B hepatīta vīrusa līmeni lielākajai daļai pacientu. Pētījumā ar 426 pacientiem, kuriem bija “pret e-antigēnu negatīvs” hronisks hepatīts, 94 % pacientu, kas lietoja Vemlidy, bija ļoti zems vīrusa DNS līmenis pēc 48 nedēļas ilgas ārstēšanas. Līdzīgi rezultāti tika konstatēti pacientiem, kuri lietoja citu tenofovīra formu (tenofovīra dizoproksila fumarātu), un 93 % no viņiem bija ļoti zems vīrusa DNS līmenis.

Otrajā pētījumā ar 875 pacientiem, kuriem bija “pret e-antigēnu pozitīvs” hronisks hepatīts, 64 % pacientu, kuri lietoja Vemlidy, un 67 % pacientu, kuri lietoja tenofovīra dizoproksila fumarātu, bija ļoti zems vīrusa DNS līmenis pēc 48 ārstēšanas nedēļām. Šie rezultāti norāda, ka salīdzināmās zāles varētu būt efektīvākas “pret e-antigēnu pozitīvos” gadījumos, taču novērotās atšķirības ir nelielas.

Termini “pret e-antigēnu pozitīvs” un “pret e-antigēnu negatīvs” apzīmē e-antigēna — B hepatīta vīrusa proteīna — esamību vai neesamību. Ja šis proteīns ir esošs, tas nozīmē, ka vīruss strauji vairojas un vīrusa radītā slodze var būt lielāka.

Kāds risks pastāv, lietojot Vemlidy?

Visbiežākās ar Vemlidy saistītās blakusparādības ir galvassāpes (11 % pacientu), slikta dūša (6 % pacientu) un nogurums (6 % pacientu). Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Vemlidy tika apstiprinātas?

Vemlidy nomāc B hepatīta vīrusa līmeni organismā, un tā efektivitāte ir salīdzināma ar citām tenofovīru saturošām zālēm (tenofovīra dizoproksila fumarātu). Attiecībā uz riskiem Vemlidy blakusparādības ir kontrolējamas. Turklāt Vemlidy ir efektīvas, lietojot mazākā devā nekā tenofovīra dizoproksilu, un var samazināt ar nieru darbību un kauliem saistītas blakusparādības.

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Vemlidy, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Vemlidy lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Vemlidy lietošanu.

Cita informācija par Vemlidy

Pilns Vemlidy EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Vemlidy, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas