Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Venclyxto (venetoclax) – Lietošanas instrukcija - L01XX52

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVenclyxto
ATĶ kodsL01XX52
Vielavenetoclax
RažotājsAbbVie Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Venclyxto 10 mg apvalkotās tabletes

Venclyxto 50 mg apvalkotās tabletes

Venclyxto 100 mg apvalkotās tabletes

Venetoclaxum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Venclyxto un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Venclyxto lietošanas

3.Kā lietot Venclyxto

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Venclyxto

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Venclyxto un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Venclyxto

Venclyxto ir pretvēža zāles, kas satur aktīvo vielu venetoklaksu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par “BCL-2 inhibitoriem”.

Kādam nolūkam Venclyxto lieto

Venclyxto lieto, lai ārstētu pacientus, kuriem ir hroniska limfoleikoze (HLL) ar noteiktām pārmaiņām gēnos, ko sauc par “17p delēciju” vai “TP53 mutāciju”, vai bez tām:

ja ir HLL ar “17p delēciju” vai “TP53 mutāciju, šīs zāles lieto pacientiem, kuriem nav piemērota slimības ārstēšanai paredzēto cita veida zāļu lietošana vai ir lietotas vienas vai vairākas šādas zāles;

ja ir HLL bez “17p delēcijas” vai “TP53 mutācijas, šīs zāles lieto pacientiem, kuriem slimība

ārstēta ar divām vai vairākām cita veida zālēm.

HLL ir vēža veids, kas ietekmē baltās asins šūnas, ko sauc par limfocītiem, un limfmezglus. HLL gadījumā limfocīti vairojas pārāk ātri un dzīvo pārāk ilgi, tāpēc asinīs to ir pārāk daudz.

Kā Venclyxto darbojas

Venclyxto darbojas, bloķējot organismā olbaltumvielu, ko sauc par “BCL-2”. Šī olbaltumviela palīdz vēža šūnām izdzīvot. Bloķējot šo olbaltumvielu, tiek veicināta vēža šūnu iznīcināšana un to skaita samazināšana. Tas arī palēnina slimības progresēšanu.

2. Kas Jums jāzina pirms Venclyxto lietošanas

Nelietojiet Venclyxto šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu venetoklaksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, uzsākot ārstēšanu un pakāpeniskas devas palielināšanas laikā (parasti 5 nedēļās). Tas ir tāpēc, ka iespējamas nopietnas un dzīvībai bīstamas

blakusparādības, ja Venclyxto lieto kopā ar šīm zālēm:

o ketokonazols, vorikonazols, posakonazols vai itrakonazols sēnīšu infekciju ārstēšanai, o klaritromicīns bakteriālu infekciju ārstēšanai,

o ritonavīrs HIV infekcijas ārstēšanai.

Kad Venclyxto deva palielināta līdz pilnai standarta devai, konsultējieties ar ārstu, vai varat atsākt šo zāļu lietošanu;

- ja lietojat ārstniecības augu, ko sauc par divšķautņu asinszāli, saturošas zāles depresijas ārstēšanai. Ja neesat pārliecināts, pirms Venclyxto lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ir svarīgi pastāstīt ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, arī par recepšu un bezrecepšu zālēm, vitamīniem un ārstniecības augu uztura bagātinātājiem. Ārsts varētu Jums likt pārtraukt noteiktu zāļu lietošanu, kad pirmo reizi sāksiet lietot Venclyxto, kā arī pirmajās piecās nedēļās, kad deva tiks pakāpeniski palielināta līdz pilnai standarta devai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Venclyxto lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja:

Jums ir jebkādi nieru darbības traucējumi, jo var paaugstināties blakusparādības, ko sauc par audzēja līzes sindromu, risks;

Jums ir aknu darbības traucējumi, jo tie var paaugstināt blakusparādību risku;

uzskatāt, ka Jums varētu būt infekcija vai bija ilgstoša, vai atkārtota infekcija;

Jums plānota vakcinācija.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums vai neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Audzēja līzes sindroms

Dažiem cilvēkiem ārstēšanas laikā asinīs var palielināties dažu sāļu (piemēram, kalcija vai urīnskābes) daudzums, ko izraisa straujā vēža šūnu sabrukšana. Tas var izraisīt nieru darbības izmaiņas, sirdsdarbības izmaiņas vai krampjus. To sauc par ALS (audzēja līzes sindromu). ALS risks ir pirmajās 5 ārstēšanas nedēļās ar Venclyxto.

Ārsts, farmaceits vai medmāsa veiks asins analīzes, lai pārbaudītu, vai Jums nav ALS.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Venclyxto ārsts var arī Jums nozīmēt zāles, kas palīdzēs novērst urīnskābes uzkrāšanos organismā.

Dzerot daudz ūdens (vismaz 1,5 – 2 litrus dienā), tiek veicināta vēža šūnu noārdīšanās produktu izvade no organisma ar urīnu, un Jums var pazemināties ALS rašanās risks (skatīt 3. punktu).

Nekavējoties informējiet ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums rodas jebkādi 4. punktā minētie ALS simptomi.

Ja Jums ir ALS risks, Jūs var ārstēt slimnīcā, lai nepieciešamības gadījumā vēnā ievadītu šķidrumus, biežāk veiktu asins analīzes un pārbaudītu, vai nerodas blakusparādības. To darīs, lai redzētu, vai varat droši turpināt šo zāļu lietošanu.

Bērni un pusaudži

Venclyxto nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem. Tas ir tāpēc, ka šīs zāles nav pētītas šajās vecuma grupās.

Citas zāles un Venclyxto

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, jo tās var palielināt vai samazināt Venclyxto daudzumu asinīs:

-zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai – ketokonazols, itrakonazols, flukonazols, posakonazols vai vorikonazols;

-antibiotikas, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai – klaritromicīns, ciprofloksacīns, eritromicīns, nafcilīns vai rifampicīns;

-zāles krampju novēršanai vai epilepsijas ārstēšanai – karbamazepīns, fenitoīns;

-zāles HIV infekcijas ārstēšanai – efavirenzs, etravirīns, ritonavīrs;

-zāles paaugstināta asinsspiediena vai stenokardijas ārstēšanai – verapamils, diltiazems;

-zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs – holestiramīns, holestipols, holesevelams;

-zāles plaušu patoloģijas, kas sauc par plaušu artēriju hipertensiju, ārstēšanai (bosentāns);

-zāles miega traucējuma (narkolepsijas) ārstēšanai, ko sauc par modafinilu;

-ārstniecības augs divšķautņu asinszāle.

Ārsts var mainīt Jūsu lietoto Venclyxto devu.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, jo Venclyxto var ietekmēt to iedarbību:

zāles, kas kavē asins trombu veidošanos – varfarīns, dabigatrāns;

zāles sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai, ko sauc par digoksīnu;

zāles vēža ārstēšanai, ko sauc par everolimu;

zāles orgāna atgrūšanas novēršanai, ko sauc par sirolimu;

zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs, ko sauc par statīniem.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas uz bezrecepšu zālēm, ārstniecības augu preparātiem un uztura bagātinātājiem. Tas jādara tāpēc, ka Venclyxto var ietekmēt dažu citu zāļu darbību. Arī dažas citas zāles var ietekmēt to, kā Venclyxto darbojas.

Venclyxto kopā ar uzturu un dzērienu

Venclyxto lietošanas laikā nelietojiet greipfrūtu produktus, rūgtos apelsīnus un zvaigznes augli (karambolu) – tas ietver šo augļu ēšanu, augļu sulas dzeršanu un tos saturošu uztura bagātinātāju lietošanu. To nedrīkst darīt tāpēc, ka šie augļi var palielināt Venclyxto daudzumu Jūsu asinīs.

Grūtniecība

-Šo zāļu lietošanas laikā jāizsargājas no grūtniecības. Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

-Venclyxto nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Informācijas par venetoklaksa lietošanas drošumu grūtniecēm nav.

Kontracepcija

-Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā un vēl vismaz 30 dienas pēc Venclyxto lietošanas jāizmanto ļoti efektīvs kontracepcijas līdzeklis, lai izsargātos no grūtniecības. Ja lietojat hormonālās kontracepcijas tabletes vai ierīces, Jums jāizmanto arī kontracepcijas barjermetode (piemēram, prezervatīvs), jo Venclyxto var ietekmēt hormonālo kontracepcijas tablešu vai ierīču darbību.

-Nekavējoties informējiet ārstu, ja šo zāļu lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nebarojiet bērnu ar krūti šo zāļu lietošanas laikā. Nav zināms, vai Venclyxto aktīvā viela nonāk mātes pienā.

Fertilitāte

Ņemot vērā atrades dzīvniekiem, Venclyxto var izraisīt neauglību vīriešiem (mazu spermatozoīdu skaitu vai to izzušanu). Tas var ietekmēt Jūsu spēju kļūt par bērna tēvu. Pirms ārstēšanas ar Venclyxto uzsākšanas, konsultējieties ar ārstu par spermas konservāciju.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc Venclyxto lietošanas varat justies noguris, kas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai strādāt ar ierīcēm vai agregātiem.

3.Kā lietot Venclyxto

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teikuši. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Cik daudz lietot

Ārstēšanu ar Venclyxto Jūs sāksiet ar mazu devu 1 nedēļu. Ārsts pakāpeniski palielinās devu nākamajās 4 nedēļās līdz pilnai standarta devai. Pirmajās 4 nedēļās Jūs katru nedēļu saņemsiet jaunu iepakojumu.

Sākuma deva ir 20 mg (divas 10 mg tabletes) vienu reizi dienā 7 dienas.

Deva tiks palielināta līdz 50 mg (vienai 50 mg tabletei) vienu reizi dienā 7 dienas.

Deva tiks palielināta līdz 100 mg (vienai 100 mg tabletei) vienu reizi dienā 7 dienas.

Deva tiks palielināta līdz 200 mg (divām 100 mg tabletēm) vienu reizi dienā 7 dienas.

Deva tiks palielināta līdz 400 mg (četrām 100 mg tabletēm) vienu reizi dienā. Jūs turpināsiet lietot 400 mg dienas devu, kas ir standarta deva, tik ilgi, cik nepieciešams.

Blakusparādību dēļ var būt jāpielāgo Jums nepieciešamā deva. Ārsts ieteiks Jums piemērotu devu.

Kā lietot Venclyxto

Lietojiet tabletes ēšanas laikā katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā.

Norijiet tabletes, uzdzerot pilnu glāzi ūdens.

Nekošļājiet, nesasmalciniet un nedaliet tabletes.

Pirmajās 5 ārstēšanas nedēļās tabletes jālieto no rīta, lai nepieciešamības gadījumā būtu ērtāk veikt asins analīzes.

Ja pēc Venclyxto lietošanas Jums ir vemšana, nelietojiet papildu devu tajā dienā. Lietojiet nākamo devu parastajā laikā nākamajā dienā. Ja Jums ir grūti lietot šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Jādzer daudz ūdens

Ļoti svarīgi Venclyxto lietošanas laikā pirmajās 5 ārstēšanas nedēļās dzert daudz ūdens. Tas palīdzēs izvadīt ar urīnu no organisma vēža šūnu sabrukšanas produktus.

Divas dienas pirms Venclyxto lietošanas sākšanas jāsāk dzert vismaz 1,5 – 2 litri ūdens dienā. Šajā daudzumā varat ieskaitīt arī nealkoholiskus dzērienus un dzērienus bez kofeīna, taču nedrīkst dzert greipfrūtu, rūgto apelsīnu un zvaigznes augļa (karambolas) sulu. Dienā, kad sāksiet lietot Venclyxto, Jums jāturpina dzert vismaz 1,5 – 2 litri ūdens dienā. Tāds pats ūdens daudzums (vismaz 1,5 – 2 litri dienā) jādzer divas dienas pirms devas palielināšanas un devas palielināšanas dienā.

Ja ārsts uzskatīs, ka Jums ir ALS risks, Jūs var ārstēt slimnīcā, lai nepieciešamības gadījumā varētu ievadīt papildu šķidrumu vēnā, biežāk veikt asins analīzes un pārbaudīt, vai nav blakusparādību. Tas jādara tāpēc, lai redzētu, vai drīkstat droši turpināt šo zāļu lietošanu.

Ja esat lietojis Venclyxto vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Venclyxto vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu vai arī dodieties uz slimnīcu. Paņemiet līdzi tabletes un šo lietošanas instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Venclyxto

Ja pagājušas mazāk nekā 8 stundas kopš parastā devas lietošanas laika, lietojiet devu pēc iespējas ātrāk.

Ja pagājušas vairāk nekā 8 stundas kopš parastā devas lietošanas laika, nelietojiet devu tajā dienā. Atsāciet parasto devu lietošanas shēmu nākamajā dienā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Nepārtrauciet lietot Venclyxto

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, ja vien ārsts to neliek darīt. Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs zāles, var rasties turpmāk minētās nopietnas blakusparādības.

Audzēja līzes sindroms (ALS) (bieži var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Pārtrauciet lietot Venclyxto un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja ievērojat kādu no ALS simptomiem:

drudzis vai drebuļi;

slikta dūša vai vemšana;

apjukums;

elpas trūkums;

neregulāra sirdsdarbība;

tumšs vai duļķains urīns;

neparasta noguruma sajūta;

muskuļu sāpes vai nepatīkama sajūta locītavās;

krampji vai krampju lēkmes;

vēdera sāpes un pūšanās.

Mazs balto asins šūnu skaits (neitropēnija) (ļoti bieži var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) Ārstēšanas laikā ar Venclyxto ārsts Jums pārbaudīs asinsainu. Mazs balto asins šūnu skaits var Jums paaugstināt infekciju risku. Iespējamās pazīmes ir drudzis, drebuļi, vājuma vai apjukuma sajūta, klepus, sāpes vai dedzinoša sajūta urinējot. Dažas infekcijas var būt nopietnas un izraisīt nāvi. Nekavējoties informējiet ārstu, ja šo zāļu lietošanas laikā Jums ir infekcijas pazīmes.

Izstāstiet ārstam, ja ievērojat kādas no turpmāk minētajām blakusparādībām.

Ļoti bieži:

Augšējo elpceļu infekcija – iespējamās pazīmes ir iesnas, rīkles iekaisums vai klepus;

caureja;

slikta dūša vai vemšana;

aizcietējums;

nogurums.

Asins analīzēs var atklāties:

samazināts sarkano asins šūnu skaits;

augstāks organisma sāls (elektrolīta), ko sauc par fosfātu, līmenis.

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

pneimonija;

urīnceļu infekcija;

mazs balto asins šūnu skaits kopā ar drudzi (febrila neitropēnija).

Asins analīzēs var atklāties arī:

paaugstināts kreatinīna līmenis;

paaugstināts urīnvielas līmenis;

paaugstināts kālija līmenis;

pazemināts kalcija līmenis;

mazs balto asins šūnu, ko sauc par limfocītiem, skaits.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Venclyxto

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz”/”EXP”.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Venclyxto satur

Aktīvā viela ir venetoklakss.

Venclyxto 10 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 10 mg venetoklaksa. Venclyxto 50 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 50 mg venetoklaksa. Venclyxto 100 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 100 mg venetoklaksa.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir kopovidons (K vērtība 28), polisorbāts 80 (E433), koloidāls bezūdens silīcija dioksīds (E551), bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts (E341 (ii)), nātrija stearilfumarāts.

10 mg tabletes bāli dzeltenais apvalks satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172), polivinilspirtu (E1203), titāna dioksīdu (E171), makrogolu 3350 (E1521), talku (E553b).

50 mg tabletes bēšās krāsas apvalks satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172), sarkano dzelzs oksīdu (E172), melno dzelzs oksīdu (E172), polivinilspirtu (E1203), titāna dioksīdu (E171), makrogolu 3350 (E1521), talku (E553b).

100 mg bāli dzeltenais apvalks satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172), polivinilspirtu (E1203), titāna dioksīdu (E171), makrogolu 3350 (E1521), talku (E553b).

Venclyxto ārējais izskats un iepakojums

Venclyxto 10 mg apvalkotā tablete ir bāli dzeltena, apaļa, 6 mm diametrā, ar V vienā pusē un 10 otrā pusē.

Venclyxto 50 mg apvalkotā tablete ir bēša, iegarena, 14 mm gara, ar V vienā pusē un 50 otrā pusē. Venclyxto 100 mg apvalkotā tablete ir bāli dzeltena, iegarena, 17,2 mm gara, ar V vienā pusē un 100 otrā pusē.

Venclyxto tabletes ir iepakotas blisteros, kas ievietoti kastītēs:

1.5 vai 7 blisteri, kur katrā ir divas 10 mg tabletes (10 vai 14 tablešu)

2.5 vai 7 blisteri, kur katrā ir viena 50 mg tablete (5 vai 7 tabletes)

3.7 blisteri, kur katrā ir viena 100 mg tablete (7 tabletes)

4.7 blisteri, kur katrā ir divas 100 mg tabletes (14 tablešu)

5.7 blisteri (četras 100 mg tabletes). Vairāku kastīšu iepakojumā ir četras kastītes, kurās kopā ir 112 tablešu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AbbVie Ltd

Vanwall Road

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

Ražotājs

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел:+359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel:+36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel.: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Lai noklausītos vai pieprasītu šīs lietošanas instrukcijas eksemplāru <Braila rakstā>, <lielā drukā> vai <audioierakstā>, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas