Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Zāļu apraksts - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVentavis
ATĶ kodsB01AC11
Vielailoprost
RažotājsBayer Schering Pharma AG

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā) (iloprostum). Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta.

Katra ampula ar 2 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Viens ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā) (iloprostum). Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Ventavis 10 mikrogrami/ml:

katrs ml satur 0,81 mg 96% etilspirta (ekvivalents 0,75 mg etilspirta).

Ventavis 20 mikrogrami/ml:

katrs ml satur 1,62 mg 96% etilspirta (ekvivalents 1,50 mg etilspirta).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums izsmidzināšanai.

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Dzidrs, bezkrāsains vai iedzeltens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Primāras plaušu hipertensijas ārstēšanai, kas klasificēta kā III funkcionālā klase pēc NYHA, pieaugušiem pacientiem, lai uzlabotu fiziskas slodzes toleranci un mazinātu simptomus.

4.2.Devas un lietošanas veids

Zāles

Atbilstošā inhalāciju ierīce (izsmidzinātājs), kura tiks lietota

 

 

 

 

Ventavis 10 mikrogrami/ml

Breelib

I-Neb AAD

Venta-Neb

 

 

 

 

Ventavis 20 mikrogrami/ml

Breelib

I-Neb AAD

 

 

 

 

 

Ventavis nozīmēt un tā iedarbības gaitu novērot drīkst tikai ārsts ar pieredzi plaušu hipertensijas ārstēšanā.

Devas

Deva inhalācijas ciklam

Uzsākot Ventavis terapiju, pirmās inhalācijas devai jābūt 2,5 mikrogramiem iloprosta, kas tiek ievadīta izsmidzinātāja iemutnī. Ja šīs devas panesamība ir laba, deva jāpalielina līdz 5 mikrogramiem iloprosta un jāsaglabā šāds devas līmenis. Ja 5 mikrogramu devas panesamība ir slikta, deva jāsamazina līdz

2,5 mikrogramiem iloprosta.

Dienas deva

Inhalācijas cikla deva jālieto 6 līdz 9 reizes dienā atbilstoši individuālajām vajadzībām un panesībai.

Ārstēšanas ilgums

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no klīniskā stāvokļa un tas ir ārsta ziņā. Ja slimnieka stāvoklis šīs ārstēšanas rezultātā pasliktinās, jāapsver ārstēšana ar prostaciklīnu, to ievadot intravenozi.

Īpašas populācijas

Aknu darbības traucējumi

Slimniekiem ar aknu disfunkciju iloprosta izvadīšana ir samazināta (skatīt 5.2. apakšpunktā).

Lai novērstu nevēlamu vielas uzkrāšanos dienas laikā, īpaša uzmanība jāveltī šiem pacientiem sākuma devas titrēšanas laikā. Sākumā, izmantojot Ventavis 10 mikrogrami/ml, ievada 2,5 mikrogramu iloprosta devas ar 3-4 stundu ilgiem intervāliem (kas maksimāli atbilst 6 reizēm dienā). Pēc tam intervālus var uzmanīgi saīsināt, balstoties uz individuālo panesamību. Ja indicēta deva līdz

5 mikrogramiem iloprosta, sākumā atkal jāizvēlas 3-4 stundu ilgi intervāli, kurus var saīsināt atbilstoši individuālajai panesamībai. Iloprosta uzkrāšanās pēc vairāku dienu ilgas ārstēšanās nav iespējama, ņemot vērā preparāta lietošanas pārtraukumus nakts laikā.

Nieru darbības traucējumi

Slimniekiem ar kreatinīna klīrensu >30 ml/min (ko nosaka pēc seruma kreatinīna, izmantojot Cockroft un Gault formulu) pielāgot devas nav nepieciešams. Nav veikti klīniskie pētījumi slimniekiem, kuriem kreatinīna klīrenss ≤30 ml/min. Dati par intravenozi ievadītu iloprostu liecina, ka iloprosta eliminācija ir samazināta slimniekiem ar nieru mazspēju, kuriem nepieciešama dialīze. Tādēļ jāpiemēro rekomendācijas par devām, kā slimniekiem ar aknu darbības traucējumiem (skatīt augstāk).

Pediatriskā populācija

Ventavis drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati no kontrolētiem klīniskiem pētījumiem nav pieejami.

Lietošanas veids

Ventavis ir paredzēts inhalācijām, ko ievada, izmantojot smidzinātāju.

Lai izvairītos no nejaušas iedarbības (zāļu noplūdes dēļ), ieteicams labi ventilēt telpas.

Izmantošanai gatavo Ventavis šķīdumu ievada ar atbilstošu inhalāciju ierīci (izsmidzinātāju) (skatīt tālāk un 6.6. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri stabilizēti ar vienu izsmidzinātāju, nedrīkst uzsākt cita izsmidzinātāja izmantošanu bez ārstējošā ārsta uzraudzības, jo dažādiem izsmidzinātājiem raksturīgas nedaudz atšķirīgas aerosola fizikālās īpašības un iespējams ātrāka šķīduma ievade (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Breelib

Breelib ir maza , ar baterijām darbināma, ar elpu aktivizējama plaukstierīce, kurā izmantota vibrējošā tīkla tehnoloģija.

Ventavis 10 mikrogrami/ml un 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai (1 ml ampula) ievada 2,5 mikrogramus un Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai ievada 5 mikrogramus Breelib izmidzinātāja iemutnī.

Uzsākot Ventavis terapiju vai pārejot uz Breelib pēc citas ierīces lietošanas, pirmā Ventavis inhalācija jāveic ar 1 ml ampulu 10 mikrogrami/ml (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja šīs inhalācijas panesamība ir laba, deva jāpalielina, inhalējot Ventavis 20 mikrogrami/ml. Šai devai jākļūst par uzturošo devu. Ja vērojama slikta Ventavis 20 mikrogrami/ml panesamība, deva jāsamazina, lietojot 1 ml ampulu Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Inhalācijas ilgums ar Breelib izsmidzinātāju ir aptuveni 3 minūtes, kas apstiprina ātrāku zāļu ievadi ar Breelib smidzinātāju, salīdzinot ar citiem smidzinātājiem.

Ārstējošajam ārstam ir rūpīgi jānovēro pacienti, kuriem tiek uzsākta Ventavis terapija vai kuri pāriet uz Breelib pēc citas ierīces lietošanas, lai pārliecinātos par devas un inhalācijas ātruma labu panesamību.

Lietojot Breelib izsmidzinātāju, lūdzu, ievērojiet ierīcei pievienoto lietošanas instrukciju.

Uzpildiet zāļu kameru ar Ventavis tieši pirms lietošanas.

I-Neb AAD

I-Neb AAD sistēma ir pārnēsājama plaukstierīce - izsmidzinātāja sistēma, kurā izmantota vibrējošā tīkla tehnoloģija. Šī sistēma veido pilienus, izmantojot ultraskaņu, kas pārvieto šķīdumu cauri tīklam. Ir pierādīts, ka I-Neb AAD izsmidzinātājs ir piemērots, lai lietotu Ventavis

10 mikrogrami/ml (1 ml ampulu) un 20 mikrogrami/ml šķīdumu izsmidzināšanai. Aerosola pilienu masas vidējais aerodinamiskais diametrs (MMAD – mass median aerodynamic diameter), ko mēra ar I-Neb izsmidzinātāja sistēmām, kurās lieto 10 disku apjomu, Ventavis 20 mikrogrami/ml (zelta programma) un Ventavis 10 mikrogrami/ml (violetā programma) šķīdumiem izsmidzināšanai bija līdzīgs (t.i., aptuveni 2 mikrometri), bet ar ātrāku ievadīšanu, ja tiek izmantots Ventavis

20 mikrogrami/ml.

I-Neb AAD sistēmas ievadīto devu kontrolē zāļu kamera kopā ar kontroles disku. Ir divas dažādas, ar krāsu kodu apzīmētas zāļu kameras. Katrai zāļu kamerai ir krāsu kods, kam atbilst ar krāsu kodu apzīmēts kontroles disks.

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai ( 1ml ampula)

Uzsākot Ventavis terapiju ar I-Neb sistēmu, pirmās inhalācijas devai jābūt 2,5 mikrogramiem iloprosta, kas tiek ievadīta izsmidzinātāja iemutnī, izmantojot 1 ml ampulu ar Ventavis

10 mikrogrami/ml. Ja šīs devas panesamība ir laba, deva jāpalielina līdz 5 mikrogramiem iloprosta, izmantojot 1 ml ampulu ar Ventavis 10 mikrogrami/ml un jāsaglabā šāds devas līmenis. Ja

5 mikrogramu devas panesamība ir slikta, deva jāsamazina līdz 2,5 mikrogramiem iloprosta.

Šis izsmidzinātājs monitorē elpošanas veidu, lai noteiktu nepieciešamo aerosola pulsācijas laiku iepriekš iestatītās iloprosta devas – 2,5 vai 5 mikrogramu, ievadīšanai.

Ventavis 10 mikrogrami/ml 2,5 mikrogramu devai tiek izmantota zāļu kamera ar sarkanas krāsas slēdzeni kopā ar sarkanu kontroles disku.

Ventavis 10 mikrogrami/ml 5 mikrogramu devai tiek izmantota zāļu kamera ar violetas krāsas slēdzeni kopā ar violetu kontroles disku.

Katram inhalācijas ciklam ar I-Neb AAD zāļu kamerā ielej saturu no vienas Ventavis

10 mikrogrami/ml 1 ml ampulas, kas apzīmēta ar divu krāsainu gredzenu kodu (balts - dzeltens) tieši pirms lietošanas.

 

Ampula ar

 

I-Neb AAD

Aprēķināta

 

 

 

 

is

Zāles

krāsainu gredzenu

Deva

 

 

Zāļu kameras

Kontrole

inhalācijas

 

kodu

 

 

 

slēdzene

s disks

laiks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventavis

1 ml ampula

2,5 µg

sarkana

sarkans

3,2 min

balts - dzeltens gred

 

 

 

 

10 µg/ml

5 µg

violeta

violets

6,5 min

zens

 

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Pāreju uz Ventavis 20 mikrogrami/ml lietošanu var apsvērt tikai tiem pacientiem, kuri saņem

5 mikrogramu uzturošo devu un kuriem atkārtoti pagarināts Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīduma inhalāciju laiks, kas varētu izraisīt nepilnīgu inhalāciju.

Pārejot no Ventavis 10 mikrogrami/ml lietošanas uz Ventavis 20 mikrogrami/ml lietošanu, nepieciešama rūpīga ārstējošā ārsta uzraudzība akūtās panesamības kontrolei, jo dubultās koncentrācijas dēļ sagaidāma ātrāka iloprosta ievade organismā.

Šis izsmidzinātājs monitorē elpošanas veidu, lai noteiktu nepieciešamo aerosola pulsācijas laiku iepriekš iestatītās iloprosta 5 mikrogramu devas ievadīšanai.

Ventavis 20 mikrogrami/ml 5 mikrogramu devai tiek izmantota zāļu kamera kopā ar zelta krāsas slēdzeni un zelta krāsas kontroles disku.

Tieši pirms inhalācijas ar I-Neb AAD izsmidzinātāju zāļu kamerā ielej saturu no vienas Ventavis 20 mikrogrami/ml 1 ml ampulas, kas apzīmēta ar divu krāsainu gredzenu kodu (dzeltens - sarkans).

 

 

Ampula ar

 

I-Neb AAD

 

 

 

 

 

 

Zāles

krāsainu gredzenu

Deva

 

 

Zāļu kameras

Kontroles

 

 

kodu

 

 

 

 

slēdzene

disks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventavis

1 ml ampula

 

 

 

 

dzeltens - sarkans g

5 µg

zelta krāsas

zelta krāsas

 

20 µg/ml

 

redzens

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta-Neb

 

 

 

 

Ir pierādīts, ka pārnēsājamais ultraskaņas izsmidzinātājs Venta-Neb, kas darbojas ar baterijām, ir piemērots Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīduma izsmidzināšanai ( 2ml ampula) lietošanai. Ir noteikts, ka aerosola pilienu masas vidējais aerodinamiskais diametrs (MMAD) ir 2,6 mikrometri.

Uzsākot Ventavis terapiju ar Venta-Neb, pirmās inhalācijas devai jābūt 2,5 mikrogramiem iloprosta, kas tiek ievadīta izsmidzinātāja iemutnī, izmantojot 2 ml ampulu ar Ventavis

10 mikrogrami/ml . Ja šīs devas panesamība ir laba, deva jāpalielina līdz 5 mikrogramiem iloprosta, izmantojot 2 ml ampulu ar Ventavis 10 mikrogrami/ml un jāsaglabā šāds devas līmenis. Ja

5 mikrogramu devas panesamība ir slikta, deva jāsamazina līdz 2,5 mikrogramiem iloprosta. Katram inhalācijas ciklam ar Venta-Neb zāļu kamerā ielej saturu no vienas Ventavis

10 mikrogrami/ml 2 ml ampulas, kas apzīmēta ar divu krāsainu gredzenu kodu (balts - sārts) tieši pirms lietošanas.

Iespējams izmantot divas programmas:

P1 programma 1: 5 mikrogrami aktīvās vielas iemutnī, 25 inhalācijas cikli. P2 programma 2: 2,5 mikrogrami aktīvās vielas iemutnī, 10 inhalācijas cikli. Iepriekš iestatīto programmu izvēlas ārsts.

Venta-Neb izmanto gaismas un skaņas signālu, lai paziņotu, kad jāveic ieelpa. Ierīce izslēdzas, kad ir ieņemta iepriekš iestatīta deva.

Lai iegūtu optimālu pilienu izmēru, Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīduma izsmidzināšanai lietošanai ir jāizmanto zaļais filtrs. Sīkāku informāciju skatīt Venta-Neb izsmidzinātāja lietošanas instrukcijā.

Zāles

Ampula ar

Iloprosta deva

Aprēķinātais

krāsaina gredzenu

iemutnī

inhalācijas laiks

 

kodu

 

 

 

Ventavis

2 ml ampula

2,5 µg

4 min

10 µg/ml

balts - sārts gredzens

5 µg

8 min

Citas smidzinātāju sistēmas

Nav noteikta ieelpotā iloprosta efektivitāte un panesība, ja to ievada ar citām izsmidzināšanas sistēmām, kuras izmantojot, mainās iloprosta šķīduma izsmidzināšanas īpašības.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Stāvokļi, kad Ventavis ietekmē trombocītu funkciju un var palielināt asiņošanas risku (t.i. aktīva peptiska čūla, trauma, intrakraniāla asiņošana).

Smaga koronārā sirds slimība vai nestabila stenokardija.

Miokarda infarkts pēdējo sešu mēnešu laikā.

Dekompensēta sirds mazspēja, ja tā netiek medicīniski uzraudzīta.

Smagas sirds aritmijas.

Cerebrovaskulāri notikumi (piem., tranzitoras išēmijas lēkme, insults) pēdējo 3 mēnešu laikā.

Ar venozo oklūziju saistīta plaušu hipertensija.

Iedzimts vai iegūts sirds vārstuļu defekts ar klīniski nozīmīgu miokarda funkciju traucējumu, kas nav saistīts ar plaušu hipertensiju.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ventavis lietošana nav ieteicama pacientiem ar nestabilu plaušu hipertensiju un progresējošu sirds labā kambara mazspēju. Gadījumā, ja labā kambara mazspēja pasliktinās, jāapsver pāreja uz citu medikamentu lietošanu.

Hipotensija

Ventavis lietošanas laikā jāpārbauda asinsspiediens. Uzmanīgi jāseko pacientiem ar pastāvīgi zemu asinsspiedienu, pacientiem ar posturālo hipotensiju vai tiem, kuri lieto zāles, par kurām ir zināms, ka tās pazemina asinsspiedienu, lai nepieļautu tālāku spiediena pazemināšanos. Ventavis nedrīkst lietot slimnieki ar sistolisku arteriālu hipotensiju, zemāku par 85 mm Hg.

Ārstiem vajadzētu uzmanīties no vienlaicīgi esošiem stāvokļiem vai zālēm, kas var palielināt hipotensijas un sinkopes risku (skatīt 4.5. apakšpunktā).

Sinkope

Plaušu vazodilatējošais efekts pēc ieelpotā iloprosta ir īslaicīgs (viena vai divas stundas). Sinkope ir slimībai raksturīgs simptoms un var rasties arī terapijas gaitā. Pacientiem, kuri cieš no sinkopes saistībā ar plaušu hipertensiju, jāizvairās no izteikta sasprindzinājuma, piemēram, fiziskas slodzes laikā. Varētu būt lietderīgi veikt inhalāciju pirms fiziskas slodzes. Biežāka sinkopes rašanās var liecināt par terapeitiskās iedarbības pārtraukumiem, nepietiekamu efektivitāti un/vai slimības paasinājumu. Nepieciešams apsvērt terapijas pielāgošanu un/vai maiņu (skatīt 4.8. apakšpunktā).

Pacienti ar elpošanas sistēmas slimībām

Inhalējot Ventavis, pastāv bronhospazmas risks, īpaši pacientiem ar bronhu hiperaktivitāti (skatīt 4.8. apakšpunktā). Turklāt nav noskaidrots Ventavis efekts pacientiem, kuri ārstēšanas brīdī cieš no hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) un smagas astmas. Pacienti, kuriem ārstēšanas brīdī ir akūta plaušu infekcija, HOPS vai smaga astma, ir rūpīgi jānovēro.

Ja plaušu hipertensijas slimniekiem pēc iloprosta inhalācijas parādās plaušu tūskas pazīmes, jāapsver plaušu venozās oklūzijas iespējamība. Ārstēšana jāpārtrauc.

Plaušu vēnu oklūzijas slimība

Plaušu vazodilatatori var izteikti pasliktināt kardiovaskulāro stāvokli pacientiem ar plaušu vēnu oklūzijas slimību. Ja parādās plaušu tūskas pazīmes, jāapsver tās iespējamā saistība ar plaušu vēnu oklūzijas slimību un jāpārtrauc Ventavis terapija.

Ārstēšanas pārtraukšana

Pārtraucot ārstēšanu ar Ventavis, formāli nevar izslēgt atgriezeniskā efekta risku. Ja iloprosta inhalācijas terapija tiek pārtraukta, slimnieki rūpīgi jānovēro, un slimniekiem smagā stāvoklī jāapsver citas terapijas piemērošana.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Dati par intravenozi ievadītu iloprostu liecina, ka eliminācija ir samazināta slimniekiem ar aknu disfunkciju un slimniekiem ar nieru mazspēju, kuriem nepieciešama dialīze (skatīt 5.2. apakšpunktā). Ieteicams uzmanīgi noteikt sākotnējo devu, ievērojot 3-4 stundas ilgus intervālus starp devām (skatīt 4.2. apakšpunktā).

Glikozes līmenis serumā

Ilgstoša, līdz vienam gadam, suņu ārstēšana ar perorāli lietojamu iloprosta klatrātu, izraisīja viegli paaugstinātu seruma glikozes līmeni. Nevar izslēgt, ka tas ir raksturīgi arī cilvēkiem, ja terapijā ilgstoši tiek lietots Ventavis.

Nevēlama pakļaušana Ventavis iedarbībai

Lai izvairītos no nejaušas preparāta noplūdes, Ventavis lietošanai ieteicams izmantot izsmidzinātāju ar ieelpas palaidējsistēmu (piemēram, Breelib vai I-Neb) un labi ventilēt telpas.

Jaundzimušos, zīdaiņus un grūtnieces nedrīkst pakļaut telpas gaisā esošā Ventavis iedarbībai.

Kontakts ar ādu un acīm, norīšana

Ventavis šķīdums izsmidzināšanai nedrīkst nonākt kontaktā ar ādu un acīm, jāizvairās no Ventavis norīšanas. Izsmidzināšanas ciklu laikā jāizvairās no sejas masku lietošanas un zāles jāievada tieši mutē.

Ventavis satur etilspirtu

Medicīniskais produkts satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu mazāk kā 100 mg devā.

Pāreja uz Breelib izsmidzinātāja lietošanu

Pieejami ierobežoti dati par Breelib izsmidzinātāja lietošanu. Pārejot no citas ierīces uz Breelib izsmidzinātāja lietošanu, pirmā inhalācija jāveic ar Ventavis 10 mikrogrami/ml (1 ml ampulu), ievadot iemutnī 2,5 mikrogramus iloprosta, rūpīgi uzraugot pacientu, lai pārliecinātos par ātrākas inhalācijas

panesamību, izmantojot Breelib. Pirmā 2,5 mikrogramu deva jāievada pat tādā gadījumā, ja pacients iepriekš stabilizēts ar 5 mikrogramu inhalācijas devu, lietojot citu ierīci (skatīt 4.2. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iloprosts var pastiprināt vazodilatatoru un antihipertensīvo līdzekļu iedarbību un veicināt hipotensijas rašanās risku (skatīt 4.4. apakšpunktā). Lietojot Ventavis vienlaicīgi ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem vai vazodilatatoriem, ieteicams ievērot piesardzību, jo var būt nepieciešama devas pielāgošana.

Tā kā iloprosts inhibē asins trombocītu funkcijas, tā vienlaicīga lietošana ar

• antikoagulantiem, piemēram, o heparīnu,

oiekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem (kumarīna tipa vai tiešās darbības)

vai ar citiem trombocītu agregācijas inhibitoriem, piemēram,

oacetilsalicilskābi,

o nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem,

o neselektīviem fosfodiesterāzes inhibitoriem, piemēram, pentoksifilīnu

o selektīviem fosfodiesterāzes 3. tipa [PDE3] inhibitoriem, piemēram, cilostazolu vai

o

anagrelīdu

tiklopidīnu,

o

klopidogrelu,

oglikoproteīnu IIb/IIIa antagonistiem, piemēram,

abciksimabu,

eptifibatīdu,

tirofibānu

o defibrotīdu

var pastiprināt iloprosta mediēto trombocītu inhibīciju, tādējādi palielinot asiņošanas risku.

Slimniekus, kuri lieto antikoagulantus vai citus trombocītu agregācijas inhibitorus, saskaņā ar vispārējo medicīnas praksi ieteicams rūpīgi novērot.

Iloprosta intravenoza ievadīšana neietekmē vairākkārtēju devu perorāli lietota digoksīna farmakokinētiku vai līdztekus ievadītā audu plazminogēna aktivatora (t-PA) farmakokinētiku. Kaut gan klīniskie pētījumi nav veikti, in vitro pētījumi par iloprosta inhibējošo spēju attiecībā uz citohroma P450 enzīmu aktivitāti atklāja, ka iloprosta ietekmes rezultātā uz šiem enzīmiem nav sagaidāma būtiska zāļu metabolisma inhibīcija.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda ietekmi uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Dati par iloprosta lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti.

Ņemot vērā iespējamo ieguvumu mātei Ventavis lietošanu grūtniecības laikā var apsvērt pēc rūpīgas riska-ieguvuma izvērtēšanas tām sievietēm, kuras izvēlas turpināt grūtniecību.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai iloprosts/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Žurku pienā konstatēts ļoti zems iloprosta koncentrācijas līmenis (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt iespējamo risku bērnam, ko baro ar krūti, tāpēc Ventavis terapijas laikā ieteicams nebarot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Pētījumi ar dzīvniekiem nepierāda nelabvēlīgu iloprosta ietekme uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ventavis būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ja pacientiem ir hipotensijas simptomi, piemēram, galvas reibonis.

Uzsākot terapiju, jāievēro piesardzība, līdz noskaidrota individuāla panesamība.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Papildus vietējiem efektiem, kas rodas no iloprosta lietošanas inhalācijas veidā, piemēram, klepus, iloprosta nevēlamās blakusparādības saistāmas ar prostaciklīnu farmakoloģiskajām īpašībām.

Visbiežāk klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības (20%) ir asinsvadu paplašināšanās (ieskaitot hipotensiju), galvassāpes un klepus. Visnopietnākās nevēlamās blakusparādības bija hipotensija, asiņošanas epizodes un bronhospazma.

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Tālāk uzskaitītās nevēlamās blakusparādības balstās uz apkopotajiem klīnisko pētījumu datiem no II un III klīnisko pētījumu fāzes, kurā bija iesaistīts 131 pacients, kas lietoja zāles, kā arī pēcreģistrācijas uzraudzības datiem. Nevēlamo blakusparādību biežums norādīts šādi: ļoti bieži (≥1/10) un bieži (≥1/100 līdz <1/10). Nevēlamās blakusparādības, kas tika konstatētas tikai pēcreģistrācijas uzraudzības laikā un kuru biežumu nevarēja noteikt pēc klīnisko pētījumu datiem, ir uzskaitītas kolonnā „Biežums nav zināms”.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

 

 

Ļoti bieži

Bieži

Nav zināms (nevar

(MedDRA)

 

 

(1/10)

(1/100 līdz < 1/10)

noteikt pēc

 

 

 

 

 

pieejamiem

 

 

 

 

 

datiem)

Asins un limfātiskās

 

Asiņošanas

 

Trombocitopēnija

sistēmas traucējumi

 

gadījumi*§

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

Paaugstināta jutība

traucējumi

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Galvassāpes

Reibonis

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

Tahikardija

 

traucējumi

 

 

 

Sirdsklauves

 

Asinsvadu sistēmas

 

Asinsvadu

Sinkope§ (skatīt

 

traucējumi

 

 

paplašināšanās

4.4. apakšpunktā)

 

 

 

 

pietvīkums

Hipotensija*

 

Elpošanas sistēmas

 

Diskomforta sajūta

Apgrūtināta elpošana

Bronhospazma*

traucējumi, krūšu

 

krūšu kurvī/sāpes

Faringolaringeālas

(skatīt

kurvja un videnes

 

krūšu kurvī

sāpes

4.4. apakšpunktā)

slimības

 

 

Klepus

Kakla kairinājums

Sēcoša elpošana

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

Slikta dūša

Caureja

Garšas sajūtas

traucējumi

 

 

 

Vemšana

izmaiņas

 

 

 

 

Mutes dobuma un

 

 

 

 

 

mēles kairinājums,

 

 

 

 

 

ieskaitot sāpes

 

Ādas un zemādas audu

 

Izsitumi

 

bojājumi

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu

un

Sāpes žoklī/trisms

 

 

saistaudu

sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Perifērā tūska§

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

 

*Ziņots par dzīvībai bīstamiem un/vai letāliem gadījumiem.

§Skatīt apakšpunktu „Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts”

Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

Kā jau tas bija gaidāms šajā pacientu grupā, kurā liela daļa pacientu vienlaicīgi saņem antikoagulantu terapiju, asiņošanu (pārsvarā deguna asiņošanu un asins atklepošanu) novēroja ļoti bieži. Pacientiem, kuri vienlaicīgi ar šīm zālēm lieto potenciālus trombocītu agregācijas inhibitorus vai antikoagulantus, asiņošanas risks var būt paaugstināts (skatīt 4.5. apakšpunktā). Letālo gadījumu iemesls bija galvas smadzeņu un intrakraniāla asiņošana.

Sinkope ir slimībai raksturīgs simptoms, bet tā var rasties arī terapijas rezultātā. Biežāka sinkopes rašanās var būt saistīta ar slimības paasinājumu vai nepietiekamu preparāta efektivitāti (skatīt 4.4. apakšpunktā).

Klīniskajos pētījumos perifēro tūsku novēroja 12,2% pacientu, kuri lietoja iloprostu un 16,2% pacientu, kuri lietoja placebo. Perifērā tūska ir ļoti biežs slimībai raksturīgs simptoms, bet tā var rasties arī terapijas rezultātā. Perifērās tūskas rašanās var būt saistīta ar slimības paasinājumu vai nepietiekamu preparāta efektivitāti.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Simptomi

Tika ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Pārdozēšanas simptomi galvenokārt ir saistīti ar iloprosta asinsvadus paplašinošo darbību. Biežāk novērotie simptomi pēc pārdozēšanas ir reibonis, galvassāpes, piesārtums, slikta dūša, žokļa sāpes vai muguras sāpes. Iespējama arī hipotensija, asinsspiediena paaugstināšanās, bradikardija vai tahikardija, vemšana, caureja un ekstremitāšu sāpes.

Ārstēšanas taktika

Īpašs antidots nav zināms. Ieteicams pārtraukt inhalācijas, novērot slimnieku un veikt simptomātisku ārstēšanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antitrombotiski līdzekļi, trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot heparīnu ATĶ kods: B01AC11

Iloprosts, Ventavis aktīvā viela, ir sintētisks prostaciklīna analogs. Sekojoši farmakoloģiskie efekti ir novēroti in vitro:

trombocītu salipšanas, trombocītu adhēzijas un atbrīvošanās reakcijas inhibīcija;

arteriolu un venulu paplašināšanās;

kapilārā blīvuma pieaugums un paaugstinātās asinsvadu caurlaidības samazināšanās, ko izraisījusi noteiktu mediatoru klātbūtne mikrocirkulācijā, piemēram, serotonīns vai histamīns;

endogēnā fibrinolītiskā potenciāla stimulācija.

Farmakoloģiskie efekti pēc Ventavis inhalācijām ir sekojoši:

Tieša plaušu artēriju gultnes vazodilatācija ar sekojošu ievērojamu plaušu artēriju spiediena, plaušu asinsvadu pretestības un sirds izsviedes, kā arī ar jaukta venoza skābekļa piesātinājuma uzlabojumu.

Mazā, randomizētā, 12 nedēļas ilgā dubultmaskētā placebo-kontrolētā pētījumā (STEP pētījums) 34 pacienti, kuriem pirms iesaistīšanas bija stabils hemodinamisks stāvoklis un kuri divreiz dienā vismaz 16 nedēļas lietoja bosentānu pa 125 mg panesa arī inhalēta iloprosta devu 10 mikrogrami/ml

koncentrācijā (līdz 5 mikrogramiem no 6 līdz 9 reizēm dienā nomoda stundās). Vidējā dienā inhalētā deva bija 27 mikrogrami un vidējais inhalāciju skaits dienā – 5,6. Pacientiem, kuri bosentānu saņēma vienlaikus ar iloprostu, akūtas blakusparādības bija tādas pašas kā tika novērotas lielākā 3. fāzes pētījumā novērotajiem pacientiem, kas saņēma tikai iloprostu. Nav iespējams noteikt viennozīmīgu secinājumu par šīs saistības efektivitāti, jo gadījumu skaits bija ierobežos un pētījums bija īslaicīgs.

Nav pieejami klīnisko pētījumu dati, kas ļautu tieši salīdzināt slimnieku akūto hemodinamisko atbildes reakciju pēc intravenozas zāļu ievadīšanas un pēc iloprosta inhalācijas. Novērotā hemodinamika norāda uz akūtu reakciju pēc iloprosta inhalācijām pārsvarā uz plaušu asinsvadiem. Katras atsevišķas inhalācijas plaušu vazodilatējošais efekts vienas vai divu stundu laikā samazinās.

Tomēr paredzamā šādu akūtas hemodinamikas datu vērtība ir ierobežota, jo akūtā reakcija ne visos gadījumos korelē ar inhalējamā iloprosta ilgtermiņa ārstēšanas rezultātiem.

Pieaugušo pacientu ar plaušu hipertensiju ārstēšanas efektivitāte

Nejaušināts, dubultakls, multicentru placebo kontrolēts III fāzes pētījums (pētījums RRA02997) tika veikts 203 pieaugušiem pacientiem (ieelpots iloprosts 10 mikrogrami/ml koncentrācijā: N = 101; placebo n = 102), kuriem ir stabila plaušu hipertensija. Inhalējamais iloprosts (vai placebo) tika pievienots pacienta esošajai terapijai, kas varēja ietvert antikoagulantu, vazodilatatoru (piem., kalcija kanāla blokatorus), diurētiku, skābekļa un digitālis preparātu kombināciju, bet ne PGI2 (prostaciklīnu vai tā analogus). 108 iesaistītajiem pacientiem tika diagnosticēta primāra plaušu hipertensija,

95 pacientiem tika diagnosticēta sekundāra plaušu hipertensija, no kuriem 56 gadījumos tā bija saistīta ar hronisku trombembolisku slimību, 34 - ar saistaudu slimībām (ieskaitot CREST un sklerodermiju) un 4 pacientiem to saistīja ar apetīti nomācošām zālēm. Pamata 6-minūšu gājiena tests atspoguļoja mērenu slodzes ierobežojumu: iloprosta grupā tie bija 332 metri (vidējais rādītājs 340 metri) un placebo grupā 315 metri (vidējais rādītājs: 321 metrs). Iloprosta grupā vidējā dienas inhalācijas deva bija 30 mikrogrami (diapazonā no 12,5 līdz 45 mikrogramiem/dienā). Primārais efektivitātes mērķa punkts, kas tika noteikts šajā pētījumā, bija kombinēts atbildes reakciju kritērijs, kas sastāvēja no slodzes kapacitātes uzlabojuma (6-minūšu gājiena testā) 12 nedēļās, kas bija vismaz par 10% lielāka, salīdzinot ar izejas datiem, un uzlabojuma par vismaz vienu NYHA klasi 12 nedēļās, salīdzinot ar izejas datiem, un plaušu hipertensijas neprogresēšanu vai nekonstatētu nāves gadījumu laikā līdz

12 nedēļām. Atbilde uz iloprostu bija 16,8% (17/101) un atbilde placebo grupā bija 4,9% (5/102)

(p = 0,007).

Iloprosta grupā vidējās izmaiņas, salīdzinot ar izejas datiem, pēc 12 ārstēšanās nedēļām 6-minūšu gājiena attāluma ziņā bija 22 metrus liels pieaugums (-3,3 metri placebo grupā bez miršanas gadījumu datiem vai datu iztrūkuma).

Iloprosta grupā NYHA klases rādītāji uzlabojās 26% pacientu (placebo: 15%) (p = 0,032), nemainījās 67,7% pacientu (placebo: 76%) un pasliktinājās 6,3% pacientu (placebo: 9%). Invazīvās hemodinamikas parametri tika novērtēti izejas brīdī un pēc 12 nedēļu ilgas ārstēšanās.

Apakšgrupu analīze parādīja, ka, salīdzinot ar placebo, 6 minūšu gājiena testā pacientu apakšgrupā ar sekundāru plaušu hipertensiju netika novērots nekāds ārstēšanas efekts. 49 pacientu apakšgrupā ar primāru plaušu hipertensiju, kas 12 nedēļas saņēma ārstēšanu ar iloprosta inhalācijām (placebo grupā 46 pacienti) tika novērots izejas vidējā rezultāta - 329 metri, pieaugums 6 minūšu gājiena testā vidēji par 44,7 metriem, salīdzinot ar –7,4 metru izmaiņu no vidējā izejas rezultāta – 324 metri, placebo grupā (nav datu par miršanas gadījumiem vai datu iztrūkumu).

Pediatriskā populācija

Bērniem ar plaušu hipertensiju pētījumi ar Ventavis nav veikti.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Kad iloprosts 10 mikrogrami/ml koncentrācijā inhalāciju veidā tiek lietots pacientiem ar plaušu hipertensiju vai veseliem brīvprātīgajiem (iloprosta deva: 5 mikrogrami: inhalācijas laiks no 4,6-10,6 min), vidējā koncentrācija serumā aptuveni 100-200 pg/ml tika novērota inhalācijas cikla beigās. Šī koncentrācija samazinājās ar pusperiodu aptuveni starp 5 un 25 minūtēm. 30 minūšu līdz 2 stundu laikā pēc inhalācijas iloprosts nebija nosakāms centrālajā nodalījumā (daudzuma limits

25 pg/ml).

Izkliede

Pēc inhalācijas pētījumi netika veikti.

Pēc intravenozas infūzijas, šķietamais līdzsvara koncentrācijas sadalījuma tilpums bija 0,6 līdz 0,8 l/kg veseliem cilvēkiem. Kopējā plazmas proteīnu saistīšanās ar iloprostu neatkarīgi no koncentrācijas ir diapazonā no 30 līdz 3 000 pg/ml un tas ir aptuveni 60%, no kuriem 75% ir saistībā ar albumīnu.

Biotransformācija

Pēc Ventavis inhalācijas netika veikti pētījumi, lai izvērtētu iloprosta metabolismu.

Pēc intravenozas ievadīšanas iloprosts ir pakļauts intensīvam metabolismam karboksila sānu ķēdes β-oksidācijas procesā. Neviena neizmainīta viela netiek eliminēta. Galvenais metabolīts ir tetranor-iloprosts, kas ir atrodams urīnā brīvā un saistītā formā. Kā liecina eksperimenti ar dzīvniekiem, tetranor-iloprosts ir farmakoloģiski neaktīvs. In vitro pētījumu rezultāti parāda, ka

CYP 450 atkarīgajam metabolismam iloprosta biotransformācijā ir tikai niecīga loma. Tālākie in vitro pētījumi parāda, ka iloprosta metabolisms plaušās ir līdzīgs gan pēc intravenozās ievadīšanas, gan pēc inhalācijas.

Eliminācija

Pēc inhalācijas pētījumi netika veikti.

Personām ar normālu nieru un aknu funkciju, iloprosta izvadīšanu pēc intravenozas infūzijas vairumā gadījumu raksturo divu fāzu līkne ar vidējo pusperiodu 3 līdz 5 un 15 līdz 30 minūtes. Kopējais iloprosta klīrenss ir aptuveni 20 ml/kg/min, kas liecina par pozitīvu ekstrahepātisku ietekmi iloprosta metabolismā.

Masas līdzsvara pētījums tika veikts, 3H-iloprostu lietojot veseliem cilvēkiem. Pēc intravenozas infūzijas kopējās radioaktivitātes atgūšanas līmenis bija 81% un attiecīgie līmeņi urīnā un fekālijās 68% un 12%. Metabolīti tiek izvadīti no plazmas un urīna 2 fāzēs, kur aprēķinātais pusperiods ir 2 un 5 stundas (plazmā) un 2 un 18 stundas (urīnā).

Farmakokinētika pēc dažādu smidzinātāju izmantošanas

Breelib izsmidzinātājs

Randomizētā, krusteniskā pētījumā 27 veseliem pacientiem, kuri bija stabilizēti ar Ventavis 10 mikrogrami/ml, izmantojot I-Neb, tika analizēta iloprosta farmakokinētika pēc 2,5 vai 5 mikrogramu iloprosta inhalācijas, lietojot Breelib vai I-Neb AAD sistēmu. Pēc šo devu inhalācijas ar Breelib maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) un sistēmiskā iedarbība (AUC (0-tlast)) proporcionāli palielinājās.

Cmax un AUC (0-tlast) rādītāji pēc 5 mikrogramu iloprosta inhalācijas, lietojot Ventavis

20 mikrogrami/ml ar Breelib, bija attiecīgi par 77% un 42% lielāki salīdzinājumā ar tādas pašas devas inhalāciju, izmantojot Ventavis 10 mikrogrami/ml un I-Neb AAD sistēmu. Iloprosta Cmax and AUC (0-tlast) rādītāji pēc inhalācijas ar Breelib tomēr ietilpa novērotajā rādītāju diapazonā, lietojot Ventavis 10 mikrogrami/ml ar citiem inhalatoriem dažādos pētījumos.

I-Neb ADD izsmidzinātājs

Farmakokinētiku analizēja randomizētā, krusteniskā pētījumā 19 veseliem pieaugušiem vīriešiem pēc vienreizējas Ventavis 10 mikrogrami/ml un Ventavis 20 mikrogrami/ml inhalācijas (5 mikrogramu iloprosta deva iemutī) īpašos pētījuma apstākļos ar ilgāku inhalāciju laiku, lietojot I-Neb. Salīdzinājumā ar Ventavis 10 mikrogrami/ml, pēc Ventavis 20 mikrogrami/ml inhalācijas konstatēja līdzīgu sistēmisko iedarbību (AUC (0–tlast)) un aptuveni 30% lielāku maksimālo koncentrāciju serumā (Cmax); tas atbilda novērotajam īsākam inhalāciju laikam, izmantojot Ventavis 20 mikrogrami/ml.

Pacientu raksturojums

Nieru darbības traucējumi

Pētījumā ar iloprosta intravenozu ievadīšanu pacientiem ar nieru mazspēju beigu stadijā, kuriem tika veikta periodiska dialīze, klīrenss bija ievērojami zemāks (vidēji CL = 5 ± 2 ml/min/kg) salīdzinājumā ar pacientiem ar nieru mazspēju, kuriem dialīze netika veikta (vidēji CL = 18 ± 2 ml/min/kg).

Aknu darbības traucējumi

Tā kā iloprosta metabolisms intensīvi notiek aknās, aktīvās vielas līmeni plazmā ietekmē aknu funkcijas izmaiņas. Intravenozā pētījuma rezultāti tika iegūti, iesaistot 8 pacientus, kuri cieta no aknu cirozes. Vidējais iloprosta klīrenss bija 10 ml/min/kg.

Dzimums

Iloprosta farmakokinētikā cilvēku dzimumam nav klīniskas nozīmes.

Vecāki cilvēki

Farmakokinētiskā iedarbība vecākiem pacientiem nav pētīta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Sistēmiskā toksicitāte

Veicot akūtas toksicitātes pētījumus, atsevišķas intravenozas un perorālas iloprosta devas izraisīja smagus intoksikācijas simptomus vai nāvi (intravenozu devu) gadījumos, kad devas bija divkārt lielākas par intravenozo terapeitisko devu. Ņemot vērā iloprosta augstās farmakoloģiskās iedarbības spējas un absolūtās nepieciešamās devas terapeitiskā efekta iegūšanai, iegūtie akūtās toksicitātes pētījumu rezultāti nenorāda uz akūtu blakusefektu risku cilvēkiem. Kā sagaidāms prostaciklīna gadījumā, iloprosts radīja hemodinamiskus efektus (asinsvadu paplašināšanos, ādas apsārtumu, spiediena pazemināšanos, asins trombocītu funkcijas inhibīciju, respiratoro distresu) un vispārējas intoksikācijas pazīmes, piemēram, apātiju, kustību traucējumus un stājas izmaiņas.

Nepārtraukta, līdz pat 26 nedēļām ilga intravenoza/subkutāna. iloprosta infūzija grauzējiem neizraisīja orgānu toksicitāti devās, kas pārsniedza cilvēku terapeitisko sistēmisko ekspozīciju 14 līdz 47 reizes (balstoties uz līmeņiem plazmā). Tika novēroti tikai tādi farmakoloģiskie efekti, kā hipotensija, ādas apsārtums, elpas trūkums, aktīvāka zarnu darbība.

26 nedēļu ilgā hroniskas inhalācijas pētījumā ar žurkām augstākā sasniedzamā deva –

48,7 mikrogrami/kg/dienā tika noteikta kā tāda, kam „nevēlamās blakusparādības nenovēroja” (NOAEL – no observed adverse effect level). Sistēmiskā iedarbība pārsniedza terapeitisko iedarbību cilvēkam pēc inhalācijas 10 reizes (Cmax, kumulatīvais AUC).

Genotoksicitāte un kancerogenitāte

In vitro (baktērijas, zīdītāju šūnas, cilvēka limfocīti) un in vivo (mikronukleārs tests) pētījumos par genotoksicitāti netika atrasts neviens pierādījums par mutāciju risku.

Iloprostam netika novērota kancerogēna iedarbība kancerogenitātes pētījumos žurkām un pelēm.

Reproduktīvā toksikoloģija

Embriotoksicitātes un fetotoksicitātes pētījumos žurkām nepārtraukta iloprosta intravenoza ievadīšana dažiem augļiem/mazuļiem, neatkarīgi no devām, izraisīja priekšķepu atsevišķu falangu anomālijas.

Šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teratogēnu efektu, bet visticamāk saistāmas ar iloprosta ierosinātu augšanas palēnināšanos vēlīnā organoģenēzes stadijā sakarā ar hemodinamikas izmaiņām fetoplacentārajā daļā. Pieaugušiem pēcnācējiem netika novēroti postnatālās attīstības traucējumi un reproduktīvās funkcijas traucējumi, kas liecina, ka žurkām novērotā attīstības aizture tika kompensēta postnatālā perioda laikā. Salīdzinošos embriotoksicitātes pētījumos trušiem un pērtiķiem šādas pirkstu

anomālijas vai citas strukturālas patoloģijas netika novērotas, pat pēc ievērojami lielāku devu lietošanas, kas vairākas reizes pārsniedza devu cilvēkam.

Žurkām tika konstatēts, ka niecīgs iloprosta un/vai metabolītu daudzums nokļūst pienā (mazāk nekā 1% no intravenozi ievadītās iloprosta devas). Dzīvniekiem, kuri tika pakļauti zāļu iedarbībai zīdīšanas periodā, netika novēroti postnatālās attīstības traucējumi vai reproduktīvās funkcijas traucējumi.

Vietējā tolerance, kontakta jutīguma un antigenitātes potenciāls

Žurku inhalāciju pētījumos līdz pat 26 nedēļas ilga iloprosta ievadīšana koncentrācijā

20 mikrogrami/ml neizraisīja nekādu vietēju augšējā un zemākā elpošanas trakta kairinājumu.

Veicot ādas jutības (maksimizācijas testu) un antigenitātes pētījumus jūras cūciņām, jutīguma pieaugums netika konstatēts.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Trometamols

Etilspirts 96%

Nātrija hlorīds

Sālsskābe (pH regulēšanai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

2 gadi.

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

5 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

1 ml ampulas no bezkrāsaina, I klases stikla, satur 1 ml šķīduma izsmidzināšanai, apzīmētas ar divu krāsainu gredzenu kodu (balts - dzeltens).

3 ml ampulas no bezkrāsaina, I klases stikla, satur 2 ml šķīduma izsmidzināšanai, apzīmētas ar divu krāsainu gredzenu kodu (balts – sārts).

Ampulas ar 1 ml šķīduma izsmidzināšanai (lietošanai ar Breelib vai I-Neb AAD):

Iepakojumi satur

30 ampulas

42 ampulas

Vairāku kastīšu iepakojums satur

168 (4x42) ampulas

168 (4x42) ampulas, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

Ampulas ar 2 ml šķīduma izsmidzināšanai (lietošanai arVenta-Neb):

Iepakojumi satur

30 ampulas

90 ampulas

100 ampulas

300 ampulas

Vairāku kastīšu iepakojums satur

90 (3x30) ampulas

300 (10x30) ampulas

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

1 ml ampulas no bezkrāsaina, I klases stikla, satur 1 ml šķīduma izsmidzināšanai, apzīmētas ar divu krāsainu gredzenu kodu (dzeltens – sarkans).

Ampulas ar 1 ml šķīduma izsmidzināšanai (lietošanai ar Breelib vai I-Neb AAD):

Iepakojumi satur

30 ampulas

42 ampulas

Vairāku kastīšu iepakojums satur

168 (4x42) ampulas

168 (4x42) ampulas, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Katram inhalācijas ciklam vienas atvērtās Ventavis ampulas saturs pilnībā jāpārlej smidzinātāja kamerā tieši pirms lietošanas.

Pēc katra inhalācijas cikla beigām viss atlikušais šķīdums jāiznīcina. Turklāt rūpīgi jāievēro ierīces ražotāja norādījumi par higiēnu un smidzinātāja tīrīšanu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

EU/1/03/255/001

EU/1/03/255/002

EU/1/03/255/003

EU/1/03/255/004

EU/1/03/255/005

EU/1/03/255/006

EU/1/03/255/007

EU/1/03/255/008

EU/1/03/255/011

EU/1/03/255/013

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

EU/1/03/255/009

EU/1/03/255/010

EU/1/03/255/012

EU/1/03/255/014

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 16. septembris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2003. gada 26. augusts.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas