Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viagra (sildenafil) - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsViagra
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsPfizer Limited

Viagra

sildenafils

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Viagra. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Viagra lietošanu.

Kas ir Viagra?

Viagra ir zāles, kas satur aktīvo vielu sildenafilu. Tās ir pieejamas kā tabletes (25, 50 un 100 mg) un mutē disperģējamās tabletes (50 mg). Mutē disperģējamās tabletes ir tabletes, kas izšķīst mutē.

Kāpēc lieto Viagra?

Viagra lieto pieaugušiem vīriešiem erekcijas traucējumu (tā dēvētās impotences) ārstēšanai, ja viņi nespēj sasniegt un uzturēt pietiekamu dzimumlocekļa erekciju veiksmīgai dzimumakta veikšanai. Lai Viagra iedarbotos, ir vajadzīga seksuāla stimulācija.

Šis zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Viagra?

Ieteicamā Viagra deva ir 50 mg, ko lieto pēc vajadzības aptuveni stundu pirms dzimumakta. Ja Viagra lieto kopā ar ēdienu, zāļu iedarbība var aizkavēties, salīdzinājumā ar šo zāļu lietošanu tukšā dūšā. Mutē šķīstošās tabletes uzliek uz mēles un ļauj tām izšķīst siekalās pirms norīšanas.

Atkarībā no iedarbīguma un blakusparādībām devu var palielināt, nepārsniedzot 100 mg, vai samazināt līdz 25 mg. Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ārstēšana jāsāk ar 25 mg devu. Maksimālais ieteicamais lietošanas biežums ir vienreiz dienā.

Viagra darbojas?

Viagra aktīvā sastāvdaļa sildenafils pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Tas bloķē fermentu fosfodiesterāzi, kas organismā noārda tā dēvēto ciklisko guanozīna monofosfātu (cGMP). Normālas seksuālas stimulācijas laikā dzimumloceklī veidojas cGMP, kas izraisa dzimumlocekļa kavernozā ķermeņa (corpora cavernosa) sūkļveida audos esošā muskuļa atslābšanu, ļaujot tajā ieplūst asinīm un tādējādi izraisot erekciju. Bloķējot cGMP noārdīšanu, Viagra atjauno erektilo funkciju. Tomēr, lai iestātos erekcija, ir vajadzīga seksuāla stimulācija.

Kā noritēja Viagra izpēte?

Viagra iedarbību pētīja četros pamatpētījumos, iesaistot 1690 vīriešus vecumā no 19 līdz 87 gadiem un salīdzinot šīs zāles ar placebo (zāļu imitāciju) 12 līdz 26 nedēļu laikā. Divos pētījumos izmantoja nemainīgas devas (25, 50 vai 100 mg), un divos pētījumos tās bija mainīgas (sākumdeva bija 25 mg, un atkarībā no pacienta reakcijas to palielināja līdz 50 vai 100 mg). Turklāt tika veikti pētījumi arī ar pacientiem pēc mugurkaula smadzeņu traumas un diabēta pacientiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija vīriešu spēja sasniegt un uzturēt dzimumlocekļa erekciju. Tas tika reģistrēts īpašā anketā, ko pacienti aizpildīja mājās, izmantojot piecu punktu vērtēšanas sistēmu, kurā “5” punkti atbilst visaugstākajam vērtējumam.

Kādas bija Viagra priekšrocības šajos pētījumos?

Visos pētījumos Viagra bija ievērojami efektīvākas nekā placebo. Atbildē uz jautājumu, cik bieži pacients spējis veikt dzimumaktu, punktu skaits anketā svārstījās no 2 (bez ārstēšanas) līdz 3 vai 4, lietojot Viagra 50 mg devu. Lietojot nemainīgu devu, to pacientu īpatsvars, kuri ziņoja par labāku erekciju, bija 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) un 82 % (100 mg), salīdzinot ar 25 % placebo grupā.

Kāds risks pastāv, lietojot Viagra?

Visbiežāk novērotās Viagra blakusparādības ir galvassāpes, piesārtums, dispepsija (gremošanas traucējumi), redzes traucējumi, tostarp, krāsu atpazīšanas traucējumi un neskaidra redze, deguna gļotādas pietūkums (aizlikts deguns), reibonis, slikta dūša un karstuma viļņi. Pilns visu Viagra izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Šīs zāles nedrīkst lietot vīrieši, kuriem nav ieteicama dzimumaktivitāte (piemēram, vīrieši ar tādu smagu sirds slimību kā nestabilā stenokardija vai smaga sirds mazspēja). Tās nedrīkst lietot arī pacienti, kuriem jebkad bijuši redzes zudumi saistībā ar redzes nerva asinsapgādi (NAION jeb nearteriālo išēmiskā priekšējā redzes nerva neiropātiju). Viagra nedrīkst lietot kopā ar nitrātiem (zālēm stenokardijas ārstēšanai) vai zālēm no guanilātciklāzes stimulatoru grupas, tostarp, riociguatu (ko lieto plaušu hipertensijas [augsta asinsspiediena plaušās] ārstēšanai). Tā kā Viagra iedarbība nav pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, hipotensiju (zemu asinsspiedienu), nesen pārciestu insultu vai miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai iedzimtu acu slimību, piemēram, pigmentozo retinītu, arī šie pacienti nedrīkst lietot šīs zāles. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Viagra tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Viagra, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Viagra lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Viagra lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Viagra zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp, attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Viagra

Eiropas Komisija 1998. gada 14. septembrī izsniedza Viagra reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Viagra EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports Plašāka informācija par ārstēšanu ar Viagra pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 1.2016.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas