Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Marķējuma teksts - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVistide
ATĶ kodsJ05AB12
Vielacidofovir
RažotājsGilead Sciences International Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vistide 75 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Cidofovir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml satur 75 mg bezūdens cidofovira. Katrs flakons satur 375 mg/5 ml bezūdens cidofovira.

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

tas

 

 

 

Nātrija hidroksīds

 

 

 

 

 

 

Sālsskābe

 

 

 

 

 

 

Ūdens injekcijām

 

 

re

 

 

 

Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

ğ

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons

 

 

 

 

 

 

375 mg/5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

vairs

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Tikai intravenozai lietošan i.

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas atšķaidīt.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla iet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Gilead Sciences Intl Ltd

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge

 

 

 

 

 

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

istr

 

 

 

 

ē

 

EU/1/97/037/001

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

les

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Pamatojums Brai a raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vistide 75 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Cidofovir

Tikai intravenozai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas atšķaidīt.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Nedrīkst ievadīt intraokulāri.

 

 

istr

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

ğ

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

375 mg/5 ml

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/037/001

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas