Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Lietošanas instrukcija - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVistide
ATĶ kodsJ05AB12
Vielacidofovir
RažotājsGilead Sciences International Limited
slimības attīstību.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Vistide 75 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Cidofovir

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Vistide un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Pirms Vistide lietošanas

 

3.

Kā lietot Vistide

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

Kā uzglabāt Vistide

ē

istr

 

6.

Sīkāka informācija

 

1.

Kas ir Vistide un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

ğ

 

Vistide lieto acs infekcijas, ko sauc par CMV retinītu, ā stēšanai pacientiem ar AIDS (iegūts

Vistide lietošanas drošība un efektivitāte av pierādīta citām slimībām, izņemot CMV retinīta ārstēšanai pacientiem ar AIDS.

imūndeficīta sindroms). Vistide neizārstē CMV retinītu, taču tas uzlabos Jūsu stāvokli, kavējot

nav

re

 

Vistide drīkst ievadīt veselības aprūpes p ofe ionālis (ārsts vai medmāsa) slimnīcas apstākļos.

Kas ir CMV retinīts?

CMV retinīts ir acu infekcija, ko ierosina vīruss, saukts par citomegalovīrusu (CMV). CMV bojā acs

tīkleni un var radīt redzes pavājināšanos, kā arī izraisīt aklumu. Pacientiem ar AIDS ir liels risks

saslimt ar CMV retinītu vaivairscitu CMV ierosinātu slimību, piemēram, kolītu (iekaisīga zarnu slimība).

CMV retinīts ir jāār tē, lai amazinātos iespēja zaudēt redzi.

Vistide ir pretvīrusu zāles, kas bloķē CMV vairošanos, traucējot veidoties vīrusa DNS.

 

 

les

2.

ā

Pirms Vistide lietošanas

 

Z

 

Nelietojiet Vistide šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret cidofoviru vai kādu citu Vistide sastāvdaļu,

ja Jums kādreiz ir bijusi nieru slimība,

ja Jūs nevarat lietot probenecīdu sakarā ar izteiktu alerģiju pret probenecīdu vai citām sēru saturošām zālēm (piem., sulfametoksazolu).

Ja kāds no šiem nosauktiem gadījumiem attiecas uz Jums, pārrunājiet to ar ārstu. Jums nenozīmēs

Vistide.

Īpaša piesardzība, lietojot Vistide, nepieciešama šādos gadījumos

• Nieru bojājums ir Vistide galvenā blakusparādība. Lai samazinātu nieru bojājuma risku, Jums pirms katras Vistide devas vēnā ievadīs šķidrumu (fizioloģisko šķīdumu) un pirms un pēc katras Vistide devas Jūs saņemsiet probenecīda tabletes (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt apakšpunktā 3 turpmāk tekstā). Jūsu ārsts var likt Jums dzert daudz šķidruma. Pirms katras Vistide devas ievadīšanas ārsts pārbaudīs Jūsu nieru darbību. Ja atklāsies nieru darbības traucējumi, ārsts var pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Vistide.

• Ja Jūs slimojat ar cukura diabētu, pasakiet to ārstam. Vistide jālieto piesardzīgi pacientiem ar diabētu, jo viņiem ir paaugstināts risks izveidoties pazeminātam acu spiedienam

(intraokulārai hipotonijai).

 

tas

Ārstēšanās laikā ar Vistide Jums jāveic regulāras acu pārbaudes, jo iespējama acs

 

kairinājuma, iekaisuma vai pietūkuma parādīšanās. Nekavējoties pastāstiet ārst m, ja Jums

 

parādās jebkādas sāpes, apsārtums vai nieze acīs, vai izmaiņas redzē.

 

ē

istr

 

Vistide dzīvniekiem samazina sēklinieku svaru un samazina spermiju skaitu (hipospermija).

Kaut gan Vistide pētījumos cilvēkiem šāda parādība nav novērota, om ādi traucējumi ir iespējami un tie izraisīs neauglību. Ārstēšanās laikā ar Vistide un 3 mēnešus pēc tam vīriešiem jālieto kontracepcijas barjermetodes.

Vistide nelieto HIV infekcijas ārstēšanai. Vistide nenovērš HIV infekcijas pārnešanu citiem cilvēkiem, tādēļ Jums jāturpina ievērot piesardzības pasākumi, lai neinficētu citus.ğ

Lietošana bērniem

nav

re

 

 

 

Vistide lietošana bērniem nav pētīta, tādēļ šīs zāles bērniem neievada.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var egādāties bez receptes, jo tās var mijiedarboties ar Vistide vai probenecīdu.

Ļoti svarīgi ir pastāstīt āvairsrst m, ja lietojat citas zāles, kas var bojāt nieres.

Pie šādām zālēm pieder:

tenefoviru aturošas zāles, ko lieto HIV-1 infekcijas un/vai hroniska B hepatīta infekcijas ārstēšanai;

aminogāikozīdi, pentamidīns vai vankomicīns (bakteriālu infekciju ārstēšanai);

amfotericīns B (sēnīšu infekciju ārstēšanai);

foskarnets (vīrusu infekciju ārstēšanai);

adefovirs (HBV infekcijas ārstēšanai).Z les

Šīs zāles jāpārtrauc lietot ne vēlāk kā 7 dienas pirms Vistide ievadīšanas.

Probenecīds var mijiedarboties ar citām zālēm, kuras parasti lieto AIDS un ar AIDS saistītu slimību ārstēšanai, piemēram, ar zidovudīnu (AZT). Ja Jūs lietojat zidovudīnu, Jums jāapspriežas ar ārstu un jāizlemj, vai uz laiku pārtraukt zidovudīna lietošanu, vai par 50% samazināt zidovudīna devu dienās, kad lietojat Vistide un probenecīdu.

Vistide un HIV proteāzes inhibitoru iespējamā mijiedarbība nav pētīta.

Vistide lietošana kopā ar uzturu

Pirms Vistide ievadīšanas ir jāpaēd. Pirms Vistide ievadīšanas Jūsu ārsts var likt Jums dzert daudz šķidruma.

Šīs zāles satur 2,5 mmol (vai 57 mg) nātrija k trā fl konā, kas ir jāievēro, ja Jūs esat ar kontrolētu nātrija diētu.

Grūtniecība un zīdīšana periods

 

 

 

 

Grūtniecēm Vistide nedrīkst ievadīt. Ja laikā, kad lietojat šīs zāles, Jums iestājas grūtniecība,

 

nekavējoties pasakiet to ārstam. Pierādīts, ka Vistide rada defektus nedzimušiem dzīvniekiem,

 

tādēļ to nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot gadījumu, kad sagaidāmais ieguvums no

 

ārstēšanās atsver risku auglim. Ja Jums var iestāties grūtniecība, Jums jālieto efektīva

 

kontracepcijas metode, lai Jums nevarētu iestāties grūtniecība, ārstēšanās laikā ar Vistide un

 

1 mēnesi pēc tam.

 

 

 

 

Jūs nedrīkstat saņemt Vistide, ja zīdāt bērnu. Nav zināms, vai Vistide ar mātes pienu var

 

nodot bērnam. Tā kā daudzas zāles izdalās cilvēka pienā, mātēm, kuras baro bērnu r krūti,

 

jāpārtrauc Vistide lietošana vai zīdīšana, ja viņas turpina saņemt Vistide.

tas

 

 

 

 

Sievietēm, kuras ir inficētas ar HIV nevajadzētu zīdīt bērnu, lai nov s u HIV nodošanu ar

 

pienu viņu jaundzimušajiem.

 

 

ē

 

 

 

istr

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

 

 

 

 

 

Vistide var izraisīt tādas īslaicīgas blakusparādības kā nogurums vai nespēks. Ja Jūs vadāt

 

 

 

ğ

 

transportlīdzekli vai apkalpojat mehānismus, Jums jā unā ar ārstu, lai viņš, zinot kāds ir Jūsu

stāvoklis un kā Jūs panesat zāles, dotu Jums padomu par šo da bību pārtraukšanu.

 

Svarīga informācija par kādu no Vistide s stā daļām

re

 

 

 

nav

 

 

 

 

3.Kā lietot Vistide

Vistide ievada intravenozvairss infūzij s veidā (ievadīšanai vēnā). To nedrīkst lietot, izmantojot citas metodes, tai skaitā injicēt acī ai aplicēt ārīgi (uz ādas). Vistide drīkst ievadīt ārsts vai medmāsa ar

atbilstošu pieredzilesAIDS pacientu ārstēšanā.

Ārsts vai medmā a paņ ms no flakona nepieciešamo Vistide devu un pievienos infūzijas maisiņā esošiemā100 ml 0,9% (fizioloģiskā) nātrija hlorīda šķīduma. Viss maisiņa saturs tiks ievadīts vēnā ar konstantu trumu 1 stundu ilgā infūzijā, izmantojot standarta infūzijas sūkni. Nedrīkst pārsniegt ieteicamoZdevu, lietošanas biežumu un infūzijas ātrumu. Šīs instrukcijas beigās ir sniegta sīkāka informācija veselības aprūpes profesionāļiem par Vistide ievadīšanu.

Lai samazinātu nieru bojājuma risku, katrā Vistide infūzijas dienā jālieto probenecīda tabletes un intravenozi jāievada šķidrums (nātrija hlorīda šķīdums). (Skatīt apakšpunktos „Kā lietot probenecīdu kopā ar Vistide” un „Kā intravenozi ievadīt šķidrumu pirms Vistide” turpmāk tekstā.)

Devas pieaugušiem

Jums nepieciešamo devu aprēķinās, pamatojoties uz Jūsu ķermeņa svaru.

Ārstēšanās uzsākšana (Sākumterapija)

Vistide ieteicamā deva pacientiem ar normālu nieru funkciju ir 5 mg uz kg ķermeņa svara, ko ievada vienu reizi nedēļā divas nedēļas pēc kārtas.

Uzturošā ārstēšana

Pēc divām nedēļām, kad ievadīta sākumdeva, turpina ievadīt balstdevas. Pacientiem ar normālu nieru funkciju ieteicamā Vistide balstdeva ir 5 mg uz kg ķermeņa svara, ko ievada ik pēc divām nedēļām.

Devas pielāgošana

Ja Jums ir nieru slimība, ārstēšana ar Vistide var būt Jums nepiemērota. Pirms katras Vistide infūzijas Jums paņems urīna un/vai asins paraugus analīzēm, lai pārbaudītu jūsu nieru darbību. Ja tiks konstatēta nieru funkcijas pavājināšanās, tad atkarībā no individuālā stāvokļa Jums var uz laiku vai vispār pārtraukt Vistide ievadīšanu.

Ja Jums nejauši ievadīta lielāka Vistide deva nekā Jums parakstīts, nekavējoties pasakiet to savam

ārstam.

Kā lietot probenecīdu kopā ar Vistide

Probenecīda tabletes jālieto tādēļ, lai samazinātu nieru bojājuma risku. Tajā dienā, k d tiek

ievadīts Vistide, Jums iekšķīgi jālieto 3 probenecīda tablešu devas, kā norādīts tu pmāk tabulā.

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

Laiks

 

 

Deva

 

3 stundas pirms Vistide infūzijas sākuma

 

 

2 g probenecīda

2 stundas pēc Vistide infūzijas beigām

 

 

1 g probenecīda

 

 

 

istr

 

8 stundas pēc Vistide infūzijas beigām

 

 

1 g probenecīda

Kopā

 

 

4 g probenecīda

 

 

ğ

 

Probenecīdu ieņem tikai tajā dienā, kurā tiek ievadīts Vistide.

 

 

Kā intravenozi ievadīt šķidrumu pirms Vistide

 

re

 

 

nav

 

 

 

Fizioloģiskais šķīdums tiek ievadīts, lai sam zinātu nieru bojājuma risku. Pirms katras Vistide

devas Jums jāsaņem viens litrs 0,9% (fizioloģiskā)

ātrija hlorīda infūzijas vēnā (ievadot vēnā).

Fizioloģiskais šķīdums jāievada 1 stundu ilgā infūzijā tieši pirms Vistide infūzijas. Ja Jūs labi panesat

šķidruma radīto papildu slodzi, ā sts var ievadīt vēl vienu litru fizioloģiskā šķīduma. Ja tiek ievadīts

otrs šķidruma litrs, tad tā infūz ja jāsāk vai nu vienlaikus ar Vistide infūziju vai tūliņ pēc tās

pabeigšanas un tā jāveic 1−3 stundu lgi. Bez tam ārsts var Jums likt dzert daudz šķidruma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

vairs

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat k citas z les, Vistide var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

les

 

 

ā

 

Blakusparādības parasti izzūd, kad tiek pārtraukta ārstēšanās ar Vistide. Ja novērojat jebkādas

blakusparZādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām

Jums izpaužas smagi, lūdzam nekavējoties par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Visbiežākā blakusparādība, kas novērota Vistide lietošanas sakarā, ir nieru bojājums.

Ļoti biežas blakusparādības

(var skart vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

pazemināts balto asinsķermenīšu skaits, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, olbaltumvielas urīnā, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs (nieru funkcijas rādītājs), matu izkrišana, izsitumi, vājums/nespēks un drudzis.

Biežas blakusparādības

(var skart 1 līdz 10 lietotājus no 100)

acs iekaisums, samazināts spiediens acīs, apgrūtināta vai smaga elpošana, elpas trūkums, caureja un drebuļi.

Tikko Jums rodas kādas sāpes acīs, acs apsarkst vai niez, vai arī Jums mainās redze, tūliņ tas jāpasaka ārstam, lai viņš varētu pārskatīt Jūsu ārstēšanu.

Papildus minētajām reakcijām pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņots par nieru mazspējas, nieru kanāliņu šūnu bojājuma, aizkuņģa dziedzera iekaisuma un dzirdes pasliktināšanās gadījumiem.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības, lietojot probenecīdu

 

Ļoti biežas, iespējams, ar probenecīda lietošanu saistītas blakusparādības

 

(var skart vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

 

slikta dūša, vemšana, izsitumi un drudzis.

tas

Biežas, iespējams, ar probenecīda lietošanu saistītas blakusparādības

ē

(var skart 1 līdz 10 lietotājus no 100)

galvassāpes, vājums/nespēks, drebuļi un alerģiskas reakcijas.

 

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

Lai samazinātu sliktas dūšas un/vai vemšanas risku, kas var rasties probenecīda lietošanas laikā, Jums

jāpaēd pirms katras devas ieņemšanas. Jūsu ārsts var likt Jums ieņemt citas zāles, piemēram,

 

 

 

re

 

pretvemšanas zāles, antihistamīna līdzekļus un/vai paracetamolu, lai samazinātu probenecīda

blakusparādības.

 

nav

 

 

Probenecīds var izraisīt vēl citas blakusparādības, kā ēstgribas zudumu, smaganu iekaisumu,

pietvīkumu, matu izkrišanu, reiboņus, sarkano sinsķermenīšu skaita kritumu un biežu urināciju.

Novērotas alerģiskas reakcijas ar ādas iekaisumu, niezi, nātreni, un, retumis, smagas alerģiskas

reakcijas un smagi izteiktas ādas reakcijas. Ziņots p r b lto asinsķermenīšu skaita krišanos, aknu

bojājumu, nieru bojājumu un sarkano asi

sķermenīšu sabrukšanu. Saņemti arī ziņojumi par sarkano,

vairs

 

 

 

balto asins šūnu un asins plātnīšu skaita

amazināšanos.

 

 

Tādēļ pirms probenecīda lietošanas Jūsu ārstam jāiepazīstas ar jaunāko probenecīda zāļu aprakstu, lai iegūtu informāciju par šo zāļu drošību. Jums arī vajadzētu izlasīt probenecīda lietošanas instrukciju.

5. Kā uzglabāt Vi tide

Uzglabāāt bērnilesm n pi ejamā un neredzamā vietā.

NelietotZVistide pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Sīkāka informācija Ko Vistide satur

Vistide 75 mg/ml aktīvā viela ir cidofovirs. Katrs ml satur 75 mg bezūdens cidofovira. Katrs flakons satur 375 mg/5 ml bezūdens cidofovira.

Citas sastāvdaļas ir:

nātrija hidroksīds

sālsskābe

ūdens injekcijām

Vistide ārējais izskats un iepakojums

Vistide tiek piegādāts kā sterils koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai caurspīdīgos stikla flakonos, kas satur 375 mg aktīvās vielas, bezūdens cidofovira, kas izšķīdināts 5 ml ūdenī injekcijām līdz koncentrācijai 75 mg/ml. Zālēm ir veikta pH korekcija ar nātrija hidroksīdu (un sālsskābi, ja nepieciešams), tās nesatur konservantus.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

tas

 

 

 

Gilead Sciences International Limited

 

 

 

Cambridge

 

ē

CB21 6GT

 

 

 

 

Lielbritānija

 

istr

 

Ražotājs

 

 

 

 

 

Gilead Sciences Limited

ğ

 

IDA Business & Technology Park

 

 

 

 

Carrigtohill Co. Cork

re

 

 

Īrija

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

nav

 

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820vairs

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

България

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

ā

Nederland

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Z

 

Tlf: + 46 (0) 8les5057 1849

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Norge

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Eesti

Österreich

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 43 1 260 830

Ελλάδα

Polska

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 48 22 262 8702

 

Slovenská republika
Gilead Sciences International Ltdtas Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Suomi/Finland ē
Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) istr8 5057 1849
Sverige
Gilead SciencesğSweden AB Tel: + 46 (0) 8 5057 1849
UnitedreKingdom
Gilead Sciences Ltd navTel: + 44 (0) 1223 897555
Portugal
Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790
România
Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Slovenija
Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Šī lietošanas instrukcija pvairsēdējo re zi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Tālāk sniegtāā informlesācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

PirmsZlietošanas Vistide flakoni jāpārbauda vizuāli. Ja tajā redzamas daļiņas vai šķīdums mainījis krāsu, flakonu nedrīkst lietot.

Sagatavojot lietošanai, ievadot un iznīcinot Vistide, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi, tai skaitā jālieto piemēroti drošības piederumi. Vistide atšķaidītā šķīduma pagatavošana jāveic bioloģiskās drošības skapī ar lamināru velkmi. Personālam šķīduma pagatavošanas laikā jāvalkā ķirurģiskie cimdi, aizsargbrilles un priekšpusē slēgts ķirurģiskā tipa virsvalks ar elastīgām aprocēm. Ja Vistide nonāk saskarē ar ādu, tas jānomazgā un jānoskalo ar lielu daudzumu ūdens.

Nepieciešamā Vistide deva jāpaņem no flakona un jāpievieno infūzijas maisiņā esošiem 100 ml 0,9% (fizioloģiskā) nātrija hlorīda šķīduma. Viss maisiņa saturs jāievada pacienta vēnā ar konstantu ātrumu 1 stundu ilgā infūzijā, izmantojot standarta infūzijas sūkni. Nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu, lietošanas biežumu un infūzijas ātrumu.

Ir pierādīta Vistide ķīmiskā stabilitāte, ja tas sajaukts ar nātrija hlorīda šķīdumu stikla pudelēs, infūziju maisiņos, kas sastāv no polivinilhlorīda (PVH) vai etilēna/propilēna kopolimēra, un uz PVH bāzes veidotos intravenozas ievadīšanas komplektos. Cita veida intravenozas ievadīšanas caurulītes un infūziju maisiņos nav pētītas.

Vistide saderība ar Ringera šķīdumu, Ringera- Laktāta šķīdumu vai bakteriostatiskiem infūziju šķīdumiem nav pētīta.

No mikrobioloģiskā viedokļa, zāles pēc atšķaidīšanas jāizlieto nekavējoties.

Ir pierādīta zāļu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte līdz 24 stundām, ja tās tiek uzglabātas 2-8°C temperatūrā un ir atšķaidītas kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos. Nav ieteicams

atšķaidīto šķīdumu uzglabāt ilgāk par 24 stundām vai sasaldēt. Atdzesēts infūziju maisiņa šķīdums

pirms lietošanas jāatstāj istabas temperatūrā, kamēr tas sasilst.

 

tas

 

 

Vistide tiek izlaists vienreizējas lietošanas flakonos. Daļēji izlietotie flakoni jāiznīcina.

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas