Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Marķējuma teksts - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVitekta
ATĶ kodsJ05AX11
Vielaelvitegravir
RažotājsGilead Sciences International Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELES UN KĀRBIŅAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitekta 85 mg apvalkotās tabletes

Elvitegravir

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 85 mg elvitegravīra.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi.

 

 

istr

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ğ

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes.

 

re

 

 

 

 

 

30 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

āDer. līdz

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

 

 

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

NUMURS(-I)

EU/1/13/883/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

nav

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

16.

 

 

vairs

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Vitekta 85 mg

 

 

 

[tikai uz ārējā epakojuma]

 

 

 

les

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELES UN KĀRBIŅAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitekta 150 mg apvalkotās tabletes

Elvitegravir

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg elvitegravīra.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi.

 

 

istr

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ğ

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes.

 

re

 

 

 

 

 

30 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

āDer. līdz

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

 

 

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/883/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

nav

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

16.

 

 

vairs

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Vitekta 150 mg

 

 

 

[tikai uz ārējā epakojuma]

 

 

 

les

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas