Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – Marķējuma teksts - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVizamyl
ATĶ kodsV09AX04
Vielaflutemetamol (18F)
RažotājsGE Healthcare Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

10 ml / AIZSEGA MARĶĒJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

VIZAMYL 400 MBq/ml šķīdums injekcijām

Flutemetamol (18F)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Atsauces datumā un laikā katrs ml šķīduma satur 400 MBq flutemetamola (18F).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: bezūdens etilspirts, polisorbāts 80, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts, ūdens injekcijām.

Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Tilpums: xx,x ml

Aktivitāte: 400 MBq/ml {hh:mm} {laika josla} {dd-mm-gggg} Aktivitāte: YYYY MBq hh:mm {laika josla} dd-mm-gggg

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai.

Vairāku devu flakons.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radioaktīvas zāles

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {hh:mm} {laika josla} {dd-mm-gggg}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Lielbritānija

Ražotāji:

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Itālija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francija Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Spānija

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francija

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spānija

Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Itālija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/941/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

Flakona Nr: xxx

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

15 ml / AIZSEGA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VIZAMYL 400 MBq/ml šķīdums injekcijām

Flutemetamol (18F)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Atsauces datumā un laikā katrs ml šķīduma satur 400 MBq flutemetamola (18F).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: bezūdens etilspirts, polisorbāts 80, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts, ūdens injekcijām.

Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Tilpums: xx,x ml

Aktivitāte: 400 MBq/ml {hh:mm} {laika josla} {dd-mm-gggg} Aktivitāte: YYYY MBq {hh:mm} {laika josla} {dd-mm-gggg}

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai

Vairāku devu flakons.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radioaktīvas zāles

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {hh:mm} {laika josla} {dd-mm-gggg}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Lielbritānija

Ražotāji:

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Itālija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francija Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Spānija

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francija

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spānija

Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Itālija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/941/002

13. SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

Sērija:

Flakona Nr: xxx

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 ml / FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

VIZAMYL 400 MBq/ml šķīdums injekcijām

Flutemetamol (18F) i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: atsauces laiks +8 h

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

Flakona Nr: xxx

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

xx.x ml YYYY MBq (skatīt ārējo iepakojumu).

6.CITA

Radioaktīvs materiāls.

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Itālija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francija Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Spānija

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francija

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spānija

Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Itālija

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

15 ml / FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

VIZAMYL 400 MBq/ml šķīdums injekcijām

Flutemetamol (18F) i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: atsauces laiks + 8 h

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

Flakona Nr: xxx

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

xx,x ml YYYY MBq (skatīt ārējo iepakojumu).

6. CITA

Radioaktīvs materiāls.

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Itālija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francija Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Spānija

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francija

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spānija

Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Itālija

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas