Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voriconazole Accord (voriconazole) – Marķējuma teksts - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVoriconazole Accord
ATĶ kodsJ02AC03
Vielavoriconazole
RažotājsAccord Healthcare Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (blisteru iepakojumi 50 mg apvalkotām tabletēm 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablešu iepakojumi

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 50 mg vorikonazola.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

10x1 apvalkotās tabletes

14x1 apvalkotās tabletes

28x1 apvalkotās tabletes

30x1 apvalkotās tabletes

56x1 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM ,JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/835/001 2 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/002 10 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/003 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/004 20 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/005 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/006 30 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/007 50 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/008 56 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/009 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/019 10x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/020 14x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/021 28x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/022 30x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/023 56x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/024 100x1 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voriconazole Accord #50 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters (blistera folija 50 mg apvalkotām tabletēm (visiem blisteru iepakojumiem))

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Accord

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (blisteru iepakojumi 200 mg apvalkotām tabletēm 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablešu iepakojumi)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voriconazole Accord 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 200 mg vorikonazola.

3.PALĪGVIELU SATURS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

10x1 apvalkotās tabletes

14x1 apvalkotās tabletes

28x1 apvalkotās tabletes

30x1 apvalkotās tabletes

56x1 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/835/010 2 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/011 10 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/012 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/013 20 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/014 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/015 30 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/016 50 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/017 56 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/018 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/025 10x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/026 14x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/027 28x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/028 30x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/029 56x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/835/030 100x1 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voriconazole Accord #200 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters (blistera folija 200 mg apvalkotām tabletēm (visiem blisteru iepakojumiem))

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voriconazole Accord 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Accord

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas