Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vylaer Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Lietošanas instrukcija - R03AK07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVylaer Spiromax
ATĶ kodsR03AK07
Vielabudesonide / formoterol fumarate dihydrate
RažotājsTeva Pharma B.V.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Vylaer Spiromax 160 mikrogrami/4,5 mikrogrami inhalācijas pulveris

(Budesonidum/Formoteroli fumaras dihydricus)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

1.

Kas ir Vylaer Spiromax un kādam nolūkam to lieto (3. lpp.)

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Vylaer Spiromax lietošanas (5. lpp.)

 

3.

Kā lietot Vylaer Spiromax (9. lpp.)

 

 

 

tas

4.

Iespējamās blakusparādības (18. lpp.)

 

 

 

5.

Kā uzglabāt Vylaer Spiromax (21. lpp.)

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija (22. lpp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

1.

Kas ir Vylaer Spiromax un kādam nolūkam to lieto

istr

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Vylaer Spiromax satur divas dažādas aktīvās vielas: bud zonīduğun formoterola fumarāta dihidrātu.

 

 

 

nav

 

 

 

Budezonīds pieder zāļu grupai, ko sauc par kortikosteroīdiem vai arī steroīdiem. Tas darbojas,

 

samazinot un novēršot tūsku un iekaisumu Jūsu plaušās un palīdz Jums vieglāk elpot.

Formoterola fumarāta dihidrāts pieder zāļu grup i, ko sauc par ilgstošas iedarbības β2-

 

adrenoreceptoru agonistiem vai bronhodilatatoriem. Tas iedarbojas, atslābinot Jūsu elpceļu

vecumā no 13 līdz 17 gadiem.

vairs

 

 

 

 

 

muskulatūru. Tas palīdzēs atvērt elpceļus un palīdzēs Jums vieglāk elpot.

Vylaer Spiromax ir paredzēts tik pie ugušajiem no 18 gadu vecuma.

Vylaer Spiromax NAV indicēts lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam un pusaudžiem

 

 

les

 

ā

Jūsu ārsts ir parakstījis šīs zāl s, lai ārstētu astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS).

Astma

Z

 

 

 

Astmas ārstēšanai ārsts Jums parakstīs divus inhalatorus: Vylaer Spiromax kopā ar atsevišķu „glābējinhalatoru”, piemēram, salbutamolu.

Lietojiet Vylaer Spiromax katru dienu. Tas palīdz novērst astmas simptomu, piemēram, elpas trūkuma un sēkšanas, rašanos.

Izmantojiet ,,glābējzāles’’, kad Jums parādās astmas simptomi, lai atkal būtu vieglāk elpot.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

HOPS ir ilgstoša plaušu elpceļu slimība, ko bieži vien izraisa cigarešu smēķēšana. Simptomi ietver elpas trūkumu, klepu, diskomfortu krūtīs un gļotu atklepošanu. Vylaer Spiromax var izmantot arī lai ārstētu smagas HOPS simptomus pieaugušajiem.

2.Kas Jums jāzina pirms Vylaer Spiromax lietošanas

Nelietojiet Vylaer Spiromax šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret budezonīdu, formoterola fumarāta dihidrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vylaer Spiromax lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja:

Jums ir diabēts;

Jums ir plaušu infekcija;

Jums ir augsts asinsspiediens vai Jums kādreiz ir bijusi sirds slimība (ieskaitot neregulāru sirdsdarbību, ļoti ātru pulsu, artēriju sašaurinājumu vai sirds mazspēju);

Jums ir vairogdziedzera vai virsnieru dziedzera darbības traucējumi;

Jums ir zems kālija līmenis asinīs;

Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Ja Jūs esat lietojis steroīdu tabletes astmai vai HOPS, Jūsu ārsts var samazināt lietojamo tablešu skaitu, kad sākat lietot Vylaer Spiromax. Ja esat lietojis steroīdu tabletes ilgu laiku, Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jums regulāri tiktu veiktas asins analīzes. Samazinot Jūsu steroīdu tablešu lietošanu, Jūs varat justies vispārīgi slikti, pat ja simptomi Jūsu krūšu kurvī uzlabojas. Jums var rasties tādi simptomi kā iesnas vai aizlikts deguns, vājums vai locītavu vai muskuļu sāpes un izsitumi (ekzēma). Ja kāds no šiem simptomiem Jūs uztrauc vai, ja rodas tādi simptomi kā galvassāpes, nogurums, slikta dūša (nelabuma

sajūta) vai vemšana (nelabums), lūdzu, sazinieties ar ārstu nekavējoties. Jums var būt nepieciešams lietot citas zāles, ja Jums parādās alerģiski vai artrīta simptomi. Jums vajadzētu runāt ar savu ārstu, ja Jums ir bažas par to, vai Jums ir jāturpina lietot Vylaer Spiromax.

 

 

 

tas

Jūsu ārsts var apsvērt iespēju pievienot steroīdu tabletes Jūsu paras ajai ā st šanai stresa periodos

 

 

ē

(piemēram, ja Jums ir infekcija krūšu kurvī vai pirms operācijas un ās laikā).

Bērni un pusaudži

 

istr

 

 

ğ

 

Šīs zāles nav paredzētas izmantošanai bērniem vai pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem.

Citas zāles un Vylaer Spiromax

re

 

 

 

 

 

 

nav

Īpaši, pastāstiet savam ārstam vai farmace tam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

 

β-blokatorus (piemēram, atenololu

propranololu augstam asinsspiedienam vai sirds

 

slimībai), tostarp arī acu pilienus (piemēram, timololu glaukomas ārstēšanai);

zāles pret ātru vai nevienmērīgu sirdsdarbību (piemēram, hinidīnu, dizopiramīdu vai

 

prokaīnamīdu);

 

vairs

 

zāles, piemēram, digoksīnu, ko bieži lieto, lai ārstētu sirds mazspēju;

 

diurētiskos līdzekļus, kas pazīstami arī kā urīndzenošas zāles (piemēram, furosemīdu). Tos lieto,

 

 

les

 

 

 

lai ārstētu augstuāasinsspiedienu;

 

 

steroīdās zāles,Zko lietojat iekšķīgi (piemēram, prednizolonu);

 

ksantīna grupas zāles (piemēram, teofilīnu vai aminofilīnu). Tās bieži izmanto, lai ārstētu astmu;

 

citus bronhodilatatorus (piemēram, salbutamolu);

 

tricikliskos antidepresantus (piemēram, amitriptilīnu) un antidepresantu nefazodonu;

 

zāles, ko sauc par monoamīnoksidāzes inhibitoriem (piemēram, fenelzīnu, furazolidonu un

 

prokardazīnu);

 

 

 

fenotiazīna grupas zāles (piemēram, hlorpromazīnu un prohlorperazīnu);

 

zāles, ko sauc par HIV proteāzes inhibitoriem (piem., ritonavīru), lai ārstētu HIV infekciju;

 

zāles, lai ārstētu infekcijas (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, posakonazolu,

 

klaritromicīnu un telitromicīnu);

 

zāles Parkinsona slimības ārstēšanai (piemēram, levodopu);

 

zāles vairogdziedzera patoloģiju ārstēšanai (piemēram, levotiroksīnu);

 

zāles alerģijām vai antihistamīnus (piemēram, terfenadīnu).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums vai Jūs neesat pārliecināts, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Vylaer Spiromax lietošanas.

Pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai arī tad, ja Jūs gatavojaties saņemt vispārējo anestēziju operācijai vai zobārstniecības procedūrai.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms Vylaer Spiromax lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu - NELIETOJIET šīs zāles, ja vien Jums to nav teicis ārsts.

Ja Vylaer Spiromax lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, NEPĀRTRAUCIET lietot Vylaer Spiromax, bet nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz iespējams, ka Vylaer Spiromax ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Vylaer Spiromax satur laktozi

Laktoze ir cukura veids, kas atrodams pienā. Laktoze satur nelielu daudzumu piena proteīna, kas var

izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Vylaer Spiromax

tas

ē

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums te c . Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

Ir svarīgi lietot Vylaer Spiromax katru dienu, pat ja Jums nav astmas vai HOPS simptomu tajā

 

laikā.

re

 

Ja Jūs lietojat Vylaer Spiromax astmai, Jūsu ārsts

ēlēsies regulāri pārbaudīt Jūsu simptomus.

Astma

nav

 

Vylaer Spiromax un atsevišķā „glābēj nhalatora” lietošana

Ja Jūsu simptomi tiek labi kontrolēti, Jūsu ārsts var ieteikt lietot zāles vienu reizi dienā.

Lietojiet savu Vylaer Spiromax k tru dienu. Tas palīdz novērst astmas simptomu rašanos.

Ieteicamā deva

 

 

vairs

Pieaugušie (18 gadus veci un v cāki):

1 vai 2 inhalācijas (lietošanas) divas reizes dienā.

Jūsu ārsts var palielin

 

les

 

t to līdz 4 inhalācijām divas reizes dienā.

 

ā

 

Z

 

 

Jūsu ārsts palīdzēs Jums ārstēt Jūsu astmu un koriģēs šo zāļu devu uz mazāko devu, kas kontrolē Jūsu astmu. Ja Jūsu ārsts uzskatīs, ka Jums vajadzīga mazāka deva, nekā pieejama no Jūsu Vylaer Spiromax, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums alternatīvu inhalatoru, kas satur tās pašas aktīvās vielas kā Jūsu Vylaer Spiromax, bet ar mazāku kortikosteroīda devu. Tomēr nepielāgojiet ārsta noteikto inhalāciju skaitu, nepārrunājot vispirms to ar savu ārstu.

Parādoties astmas simptomiem, to ārstēšanai lietojiet atsevišķo „glābējinhalatoru”.

Vienmēr turiet savu „glābējinhalatoru” pie sevis, un lietojiet, lai atvieglotu pēkšņas elpas trūkuma lēkmes un sēkšanu. Nelietojiet Vylaer Spiromax, lai ārstētu šos astmas simptomus.

Nelietojiet „glābējinhalatoru” vairāk par 8 inhalācijām (izsmidzinājumiem) 24 stundās un nelietojiet „glābējinhalatoru” biežāk kā ik pēc 4 stundām. Ja Jūs regulāri lietojat līdz

8 inhalācijām dienā vai Jums biežāk nepieciešams lietot „glābējinhalatoru”, pēc iespējas ātrāk apmeklējiet ārstu. Jūsu ārsts varētu mainīt Jūsu ārstēšanu, lai samazinātu astmas simptomus (elpas trūkumu, sēkšanu un klepu), uzlabotu astmas kontroli un atvieglotu elpošanu.

Ja pie fiziskas slodzes Jums parādās astmas simptomi, lietojiet atsevišķu „glābējinhalatoru”, lai novērstu šos simptomus. Nelietojiet Vylaer Spiromax tieši pirms fiziskas slodzes, lai pārtrauktu astmas simptomu rašanos, lietojiet atsevišķo ,,glābējinhalatoru”.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Ieteicamā deva

Pieaugušie (18 gadus veci un vecāki): 2 inhalācijas divas reizes dienā.

Jūsu ārsts var parakstīt arī citu bronhodilatatoru (zāles), piemēram, antiholīnerģiskus līdzekļus (piemēram, tiotropiju vai ipratropija bromīdu) Jūsu HOPS slimības ārstēšanai.

Jūsu jaunā Vylaer Spiromax sagatavošana

Pirms Vylaer Spiromax lietošanas pirmo reizi, Jums tas jāsagatavo izmantošanai šādi:

 

Pārbaudiet devu rādītāju, lai redzētu, ka inhalatorā ir 120 inhalācijas.

 

Pierakstiet folijas maisiņa atvēršanas datumu uz inhalatora etiķetes.

 

 

Nekratiet inhalatoru pirms lietošanas.

 

 

 

tas

Kā veikt inhalāciju

 

 

 

 

 

ē

Katru reizi, kad Jums ir nepieciešama inhalācija, izpildiet tālāk minētos norādījumus.

1.

 

 

 

istr

 

Turiet savu inhalatoru ar daļēji caurspīdīgo, vīna sarkano iemu ņa vāku uz leju.

 

 

 

ğ

 

 

 

nav

re

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Atveriet iemutņa vāku, nolokot to uz leju līdz dzirdams viens skaļš klikšķis. Jūsu zāļu deva tiek nomērīta. Jūsu inhalators tagad ir gatavs lietošanai.Z les

3.Viegli izelpojiet (ciktāl tas ir ērti). Neizelpojiet caur inhalatoru.

4.Ievietojiet iemutni starp zobiem. Nesakodiet iemutni. Aptveriet lūpas ap iemutni. Uzmanieties, lai nebloķētu gaisa atveres.

Ieelpojiet caur muti tik dziļi un stipri, cik varat.

5. Aizturiet elpu uz 10 sekundēm vai tik ilgi, cik to varat ērti izdarīt.

6. Izņemiet inhalatoru no mutes. Jūs varat just garšu pēc inhalācijas.

7. Tad lēnām izelpojiet (neizelpojiet caur inhalatoru). Aizveriet iemutņatasvāku.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

Ja lietosiet otro inhalāciju, atkārtojiet 1.-7. darbību.

 

 

vairs

 

 

 

Pēc katras devas izskaloji t muti ar ūdeni un izspļaujiet to.

 

Nemēģiniet izjaukt savu inhalatoru,les

noņemt vai pagriezt iemutņa vāku, tas ir piestiprināts pie Jūsu

ā

 

 

 

 

inhalatora, un nav jānoņem.Z Nelietojiet savu Spiromax, ja tas ir bojāts vai ja iemutnis atdalījies no Spiromax. Neatveriet un neaizveriet iemutņa vāku, ja vien negatavojaties lietot savu inhalatoru.

Jūsu Spiromax tīrīšana

Turiet savu Spiromax sausu un tīru.

Ja nepieciešams, varat noslaucīt Spiromax iemutni pēc lietošanas ar sausu drāniņu vai papīra salveti.

Kad sākt izmantot jaunu Spiromax

Devas indikators Jums parādīs, cik devas (inhalācijas) ir palikušas Jūsu inhalatorā, sākot ar 120 inhalācijām, kad tas ir pilns.

Devas indikators ierīces aizmugurē norāda palikušo devu skaitu tikai pāra ciparos.

Inhalācijām, kas atlikušas zem 20 līdz 8, 6, 4, 2, cipari tiek parādīti sarkanā krāsā uz balta fona. Kad logā esošie cipari kļūst sarkani, Jums jāsazinās ar savu ārstu un jāsaņem jauns inhalators.

Piezīme:

 

 

 

 

Iemutnis joprojām noklikšķēs pat tad, ja Jūsu Spiromax ir tukšs.

 

 

Ja atverat un aizverat iemutni bez inhalācijas izmantošanas, devu indikatorstas to joprojām

 

 

 

 

ē

 

reģistrēs skaitā. Šī deva tiks droši turēta inhalatorā, līdz būs jālie o nākamā inhalācija. Ir

 

neiespējami nejauši izlietot papildu zāles vai dubultu devu v enā inhalācijā.

Turiet iemutni aizvērtu visu laiku, ja vien negatavojaties l etot savu inhalatoru.

 

 

 

istr

 

 

ğ

 

Svarīga informācija par Jūsu astmas vai HOPS simptomi m

 

 

 

re

 

 

Ja Jums liekas, ka Jums trūkst elpas vai ir sēkšan , k mēr lietojat Vylaer Spiromax, Jums jāturpina

 

nav

 

 

 

lietot Vylaer Spiromax, bet apmeklējiet savu ārstu, cik drīz vien iespējams, jo Jums var būt vajadzīga papildu ārstēšana.

Sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, ja:

Jūsu elpošana pasliktinās vai nakts laikā bieži pamostaties sakarā ar elpas trūkumu un sēkšanu,

ja Jums no rīta sākas spiediena sajūta krūšu kurvī vai ja spiediena sajūta krūšu kurvī ir ilgāka nekā parasti.vairs

Šīs pazīmes varētu nozīmēt,āleska astma vai HOPS netiek pienācīgi kontrolēta, un Jums nekavējoties nepieciešama atšķirīgaZvai papildu ārstēšana.

Kad Jūsu astma tiek labi kontrolēta, Jūsu ārsts var uzskatīt par atbilstošu pakāpeniski samazināt Vylaer Spiromax devu.

Ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts

Ir svarīgi lietot Jūsu devu, kā norādījis Jūsu ārsts. Jūs nedrīkstat pārsniegt devu bez medicīniskas konsultācijas.

Ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu, lai saņemtu padomu.

Visbiežāk sastopamie simptomi, kas var rasties ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts, ir: trīce, galvassāpes vai ātra sirdsdarbība.

Ja esat aizmirsis lietot Vylaer Spiromax

Ja aizmirstat lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Tomēr nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja gandrīz ir pienācis laiks nākamai devai, vienkārši lietojiet savu nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jums sākas sēkšana vai trūkst elpas, vai parādās jebkādi citi astmas lēkmes simptomi, lietojiet savu „glābējinhalatoru”, tad meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ja pārtraucat lietot Vylaer Spiromax

Nepārtrauciet lietot savu inhalatoru, vispirms neinformējot par to savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums parādās kaut kas no tālāk minētā, nekavējoties pārtrauciet Vylaer Spiromax lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu:

Retas blakusparādības: var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem

 

 

 

 

tas

Sejas tūska, īpaši mutes apvidū (mēle un/vai rīkle un/vai rīšanas grūtība ) vai nātrene kopā ar

 

apgrūtinātu elpošanu (angioneirotiskā tūska) un/vai pēkšņa samaņas zuduma sajūta. Tas var

 

 

 

ē

 

nozīmēt, ka Jums ir alerģiska reakcija, kas var ietvert arī izsitumus un niezi.

 

 

istr

 

Bronhospazmas (muskuļu savilkšanās elpceļos, kas izraisa sēkšanu un elpas trūkumu). Ja

 

sēkšana rodas pēkšņi pēc šo zāļu lietošanas, pārtrauciet tās lie ot un konsultējieties ar savu ārstu

 

nekavējoties.

re

 

 

 

 

 

 

Ļoti retas blakusparādības: var ietekmēt līdz 1 no 10 000ğcilvēku

 

Pēkšņa akūta sēkšana un/vai elpas trūkums uzreiz pēc inhalatora lietošanas (saukta arī par paradoksālām bronhospazmām). Ja rodas kāds no šiem simptomiem, uzreiz pārtrauciet lietot

Vylaer Spiromax un izmantojiet savu „glābējinhalatoru”. Sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, jo Jums var būt nepieciešams mainīt ārstēšanu.nav

Citas iespējamās blakusparādībasvairs

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cil ēkiem)

Sirdsklauves (sajūtatlesavus sirds pukstus), trīce vai drebuļi. Ja rodas šīs parādības, tās parasti ir vieglas un parasti izzūd, turpinot lietot Vylaer Spiromax.

Piena sēnīte (sēnīšuāinfekcija) mutē. Tā būs mazāk iespējama, ja izskalosiet muti ar ūdeni pēc zāļu lietošanas.Z

Viegls rīkles iekaisums, klepus un balss aizsmakums.

Galvassāpes.

Pneimonija (plaušu infekcija) HOPS slimniekiem (bieža blakusparādība)

Pastāstiet ārstam, ja Vylaer Spiromax lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie varētu būt plaušu infekcijas simptomi:

drudzis vai drebuļi;

pastiprināta gļotu veidošanās, gļotu krāsas izmaiņas;

klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Nemiers, nervozitāte, uzbudinājums, satraukums vai dusmas.

Miega traucējumi.

Reiboņa sajūta.

Slikta dūša (nelabuma sajūta).

Ātra sirdsdarbība.

Zilumi uz ādas.

Muskuļu krampji.

Reti

Zems kālija līmenis asinīs.

Neregulāra sirdsdarbība.

Ļoti reti

Depresija.

Uzvedības izmaiņas, īpaši bērniem.

Sāpes vai spiediena sajūta krūšu kurvī (stenokardija).

Sirds elektriskās sistēmas traucējumi (QTc intervāla pagarināšanās).

Cukura (glikozes) daudzuma palielināšanās asinīs.

Garšas izmaiņas, piemēram, nepatīkama garša mutē.

Asinsspiediena izmaiņas.

Ieelpotie kortikosteroīdi var ietekmēt normālu steroīdu hormonu sintēzi organismā, īpaši, ja

 

lietojat lielas devas ilgu laiku. Blakusparādības ietver:

 

 

 

-

izmaiņas kaulu minerālvielu blīvumā (kauli kļūst trauslāki),

 

tas

-

kataraktu (acs lēcas apduļķošanās),

 

 

 

-

glaukomu (palielināts spiediens acī),

 

 

 

 

-

aizkavētu augšanu bērniem un pusaudžiem,

 

 

ē

-

ietekmi uz virsnieru dziedzeri (mazs dziedzeris blakus nierēm).

 

 

 

istr

 

Šīs parādības notiek ļoti reti, un tām ir daudz mazāka iespēja not kt ar inhalējamiem kortikosteroīdiem

nekā ar kortikosteroīdu tabletēm.

ğ

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

re

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ā stu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izm ntojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

vairs

nav

 

5.

Kā uzglabāt Vylaer Spirom x

 

 

Uzglabāt šīs zāles bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc d rīguma termiņa beigām, kas norādīts uz Jūsu inhalatora kastītes vai

 

 

ā

 

 

 

marķējuma pēc „Derīgsleslīdz”/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pēc folijas iepakojuma noņemšanas turiet iemutņa vāku

 

aizvērtu.

Z

 

 

Izlietojiet zāles 6 mēnešu laikā pēc izņemšanas no folijas iepakojuma. Izmantojiet etiķeti uz

 

inhalatora, lai pierakstītu folijas maisiņa atvēršanas datumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

 

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vylaer Spiromax satur

-Aktīvās vielas ir budezonīds un formoterola fumarāta dihidrāts. Katra piegādātā (inhalētā) deva satur 160 mikrogramus budezonīda un 4,5 mikrogramus formoterola fumarāta dihidrāta.Tā ir līdzvērtīga nomērītajai devai 200 mikrogramiem budezonīda un 6 mikrogramiem formoterola fumarāta dihidrāta.

-Cita sastāvdaļa ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu „Vylaer Spiromax satur laktozi”)

Vylaer Spiromax ārējais izskats un iepakojums

Deutschland
Teva GmbH
Tel: +49 731 402 08
Eesti
Teva Eesti esindus UAB Sicor filiaal
Tel: +372 661 0801
Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099 España
България
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Teл: +359 2 489 95 82 vairs
Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111 les
ā Danmark Z
Teva Denmark A/S
Tlf: +45 44 98 55 11

Vylaer Spiromax ir inhalācijas pulveris.

Katrs Vylaer Spiromax inhalators satur 120 inhalācijas, un tam ir balts korpuss ar daļēji caurspīdīgu vīna sarkanu iemutņa vāku.

Iepakojuma lielumi – 1 vai 3 inhalatori.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Īrija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

 

 

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polija

 

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazinātie ar eģistrācijastasapliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lux mbourg/Luxemburgğ

 

 

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium

N.V./S.A./AG

 

Teva Pharma Belgium

N.V./S.A./AG

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceuticals Irland L-Irlanda

Τel: +353 51 321 740

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 6677 55 90

Österreich

Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma S.L.U.

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +34 91 387 32 80

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Santé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharmaceuticals S.R.L

 

 

Tél: +33 1

55 91 7800

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +4021 230 6524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharmaceuticals Ireland

 

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

 

 

 

Tel: +353 51 321 740

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals

 

 

Slovakia s.r.o.

 

Puh/Tel: +358

20 180 5900

 

 

 

Tel: +421 2 5726 7911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Italia S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +39 028 917

 

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel: +358

20 180 5900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Κύπρος

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Sweden AB

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +46 42 12 11ē00

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United K ngdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

 

Teva UK Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67 323 666

 

 

 

 

 

Tel: +44 1977 628 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

Hr atska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB “Sicor Biotech”

 

 

 

 

 

 

Pliva Hrvatska d.o.o

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

 

 

 

 

 

Tel: + 385 1 37 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pā skatīta {mēnesis GGGG}.

 

 

 

 

 

 

 

Citi informācijas avoti

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa

vietnē: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Vylaer Spiromax 320 mikrogrami/9 mikrogrami inhalācijas pulveris

(Budesonidum/Formoteroli fumaras dihydricus)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

1.

Kas ir Vylaer Spiromax un kādam nolūkam to lieto (3. lpp.)

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Vylaer Spiromax lietošanas (5. lpp.)

 

3.

Kā lietot Vylaer Spiromax (8. lpp.)

 

 

 

tas

4.

Iespējamās blakusparādības (16. lpp.)

 

 

 

5.

Kā uzglabāt Vylaer Spiromax (19. lpp.)

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija (19. lpp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

1.

Kas ir Vylaer Spiromax un kādam nolūkam to lieto

istr

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Vylaer Spiromax satur divas dažādas aktīvās vielas: bud zonīduğun formoterola fumarāta dihidrātu.

 

 

 

nav

 

 

 

Budezonīds pieder zāļu grupai, ko sauc par kortikosteroīdiem vai arī steroīdiem. Tas darbojas,

 

samazinot un novēršot tūsku un iekaisumu Jūsu plaušās un palīdz Jums vieglāk elpot.

Formoterola fumarāta dihidrāts pieder zāļu grup i, ko sauc par ilgstošas iedarbības β2-

 

adrenoreceptoru agonistiem vai bronhodilatatoriem. Tas iedarbojas, atslābinot Jūsu elpceļu

vecumā no 13 līdz 17 gadiem.

vairs

 

 

 

 

 

muskulatūru. Tas palīdzēs atvērt elpceļus un palīdzēs Jums vieglāk elpot.

Vylaer Spiromax ir paredzēts tik pie ugušajiem no 18 gadu vecuma.

Vylaer Spiromax NAV indicēts lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam un pusaudžiem

 

 

les

 

ā

Jūsu ārsts ir parakstījis šīs zāl s, lai ārstētu astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS).

Astma

Z

 

 

 

Astmas ārstēšanai ārsts parakstīs Vylaer Spiromax kopā ar atsevišķu „glābējinhalatoru”, piemēram, salbutamolu.

Lietojiet Vylaer Spiromax katru dienu. Tas palīdz novērst astmas simptomu, piemēram, elpas trūkuma un sēkšanas, rašanos.

Izmantojiet glābējzāles, kad Jums parādās astmas simptomi, lai atkal būtu vieglāk elpot.

Nelietojiet Vylaer Spiromax 320 mikrogrami/9 mikrogrami kā „glābējinhalatoru”.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

HOPS ir ilgstoša plaušu elpceļu slimība, ko bieži vien izraisa cigarešu smēķēšana. Simptomi ietver elpas trūkumu, klepu, diskomfortu krūtīs un gļotu atklepošanu. Vylaer Spiromax var izmantot arī lai ārstētu smagas HOPS simptomus pieaugušajiem.

2.Kas Jums jāzina pirms Vylaer Spiromax lietošanas

Nelietojiet Vylaer Spiromax šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret budezonīdu, formoterola fumarāta dihidrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vylaer Spiromax lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja:

Jums ir diabēts;

Jums ir plaušu infekcija;

Jums ir augsts asinsspiediens vai Jums kādreiz ir bijusi sirds slimība (ieskaitot neregulāru sirdsdarbību, ļoti ātru pulsu, artēriju sašaurinājumu vai sirds mazspēju);

Jums ir vairogdziedzera vai virsnieru dziedzera darbības traucējumi;

Jums ir zems kālija līmenis asinīs;

Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Ja Jūs esat lietojis steroīdu tabletes astmai vai HOPS, Jūsu ārsts var samazināt lietojamo tablešu skaitu, kad sākat lietot Vylaer Spiromax. Ja esat lietojis steroīdu tabletes ilgu laiku, Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jums regulāri tiktu veiktas asins analīzes. Samazinot Jūsu steroīdu tablešu lietošanu, Jūs varat justies

vispārīgi slikti, pat ja simptomi Jūsu krūšu kurvī uzlabojas. Jums var rasties tādi simptomi kā iesnas vai aizlikts deguns, vājums vai locītavu vai muskuļu sāpes un izsitumi (ekzēmtas). Ja kāds no šiem

simptomiem Jūs uztrauc vai, ja rodas tādi simptomi kā galvassāpes, nogurums, slikta dūša (nelabuma sajūta) vai vemšana (nelabums), lūdzu, sazinieties ar ārstu nekavējotiesē. Jums var būt nepieciešams

Jūsu ārsts var apsvērt iespēju pievienot steroīdu tabletes Jūsuğparastajaiistrārstēšanai stresa periodos (piemēram, ja Jums ir infekcija krūšu kurvī vai pirms opreācijas un tās laikā).

lietot citas zāles, ja Jums parādās alerģiski vai artrīta simptomi. Jums vajadz tu runāt ar savu ārstu, ja Jums ir bažas par to, vai Jums ir jāturpina lietot Vylaer Spiromax.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav paredzētas izmantošanai bērniemnavi pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem.

Citas zāles un Vylaer Spiromax

Pastāstiet ārstam vai farmaceitamvairspar v ām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

zāles pret ātru vaiānevienmērīgules sirdsdarbību (piemēram, hinidīnu, dizopiramīdu vai prokaīnamīdu);Z

zāles, piemēram, digoksīnu, ko bieži lieto, lai ārstētu sirds mazspēju;

diurētiskos līdzekļus, kas pazīstami arī kā urīndzenošas zāles (piemēram, furosemīdu). Tos lieto, lai ārstētu augstu asinsspiedienu;

steroīdās zāles, ko lietojat iekšķīgi (piemēram, prednizolonu);

ksantīna grupas zāles (piemēram, teofilīnu vai aminofilīnu). Tās bieži izmanto, lai ārstētu astmu;

citus bronhodilatatorus (piemēram, salbutamolu);

tricikliskos antidepresantus (piemēram, amitriptilīnu) un antidepresantu nefazodonu;

zāles, ko sauc par monoamīnoksidāzes inhibitoriem (piemēram, fenelzīnu, furazolidonu un prokardazīnu);

fenotiazīna grupas zāles (piemēram, hlorpromazīnu un prohlorperazīnu);

zāles, ko sauc par HIV proteāzes inhibitoriem (piem., ritonavīru), lai ārstētu HIV infekciju;

zāles, lai ārstētu infekcijas (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, posakonazolu, klaritromicīnu un telitromicīnu);

zāles Parkinsona slimības ārstēšanai (piemēram, levodopu);

zāles vairogdziedzera patoloģiju ārstēšanai (piemēram, levotiroksīnu);

zāles alerģijām vai antihistamīnus (piemēram, terfenadīnu).

Ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums vai Jūs neesat pārliecināts, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Vylaer Spiromax lietošanas.

Pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai arī tad, ja Jūs gatavojaties saņemt vispārējo anestēziju operācijai vai zobārstniecības procedūrai.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms Vylaer Spiromax lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu - NELIETOJIET šīs zāles, ja vien Jums to nav teicis ārsts.

Ja Vylaer Spiromax lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, NEPĀRTRAUCIET lietot Vylaer Spiromax, bet nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz iespējams, ka Vylaer Spiromax ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Vylaer Spiromax satur laktozi

tas

Laktoze ir cukura veids, kas atrodams pienā. Laktoze satur nelielu daudzumu piena proteīna, kas var

izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs

zāles, konsultējieties ar ārstu.

ē

 

3. Kā lietot Vylaer Spiromax

istr

ğ

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceitsreJums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

Ir svarīgi lietot Vylaer Spiromax katru dienavu, p t ja Jums nav astmas vai HOPS simptomu tajā laikā.

Ja Jūs lietojat Vylaer Spiromaxvairsastmai, Jūsu ārsts vēlēsies regulāri pārbaudīt Jūsu simptomus.

 

les

ā

Lietojiet savu Vylaer Spiromax katru dienu. Tas palīdz novērst astmas simptomu rašanos.

Z

 

Ieteicamā deva:

Pieaugušie (18 gadus veci un vecāki):

1 inhalācija (lietošana) divas reizes dienā.

Jūsu ārsts var palielināt to līdz 2 inhalācijām divas reizes dienā.

Ja Jūsu simptomi tiek labi kontrolēti, Jūsu ārsts var ieteikt lietot zāles vienu reizi dienā.

Jūsu ārsts palīdzēs Jums ārstēt Jūsu astmu un koriģēs šo zāļu devu uz mazāko devu, kas kontrolē Jūsu astmu. Ja Jūsu ārsts uzskatīs, ka Jums vajadzīga mazāka deva, nekā pieejama no Jūsu Vylaer Spiromax, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums alternatīvu inhalatoru, kas satur tās pašas aktīvās vielas kā Jūsu Vylaer Spiromax, bet ar mazāku kortikosteroīda devu. Tomēr nepielāgojiet ārsta noteikto inhalāciju skaitu, nepārrunājot vispirms to ar savu ārstu.

Parādoties astmas simptomiem, to ārstēšanai lietojiet atsevišķo „glābējinhalatoru”.

Vienmēr turiet savu „glābējinhalatoru” pie sevis, un lietojiet, lai atvieglotu pēkšņas elpas trūkuma lēkmes un sēkšanu. Nelietojiet Vylaer Spiromax, lai ārstētu šos astmas simptomus.

Nelietojiet „glābējinhalatoru” vairāk par 8 inhalācijām (izsmidzinājumiem) 24 stundās un nelietojiet „glābējinhalatoru” biežāk kā ik pēc 4 stundām. Ja Jūs regulāri lietojat līdz

8 inhalācijām dienā vai Jums biežāk nepieciešams lietot „glābējinhalatoru”, pēc iespējas ātrāk apmeklējiet ārstu. Jūsu ārsts varētu mainīt Jūsu ārstēšanu, lai samazinātu astmas simptomus (elpas trūkumu, sēkšanu un klepu), uzlabotu astmas kontroli un atvieglotu elpošanu.

Ja pie fiziskas slodzes Jums parādās astmas simptomi, lietojiet atsevišķu „glābējinhalatoru”, lai novērstu šos simptomus. Nelietojiet Vylaer Spiromax tieši pirms fiziskas slodzes, lai pārtrauktu astmas simptomu rašanos, lietojiet atsevišķo ,,glābējinhalatoru”.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Ieteicamā deva

Pieaugušie (18 gadus veci un vecāki): 1 inhalācija divas reizes dienā.

Jūsu ārsts var parakstīt arī citu bronhodilatatoru (zāles), piemēram, antiholīnerģiskus līdzekļus (piemēram, tiotropiju vai ipratropija bromīdu) Jūsu HOPS slimības ārstēšanai.

Jūsu jaunā Vylaer Spiromax sagatavošana

Pirms Vylaer Spiromax lietošanas pirmo reizi Jums tas jāsagatavo izmantošanai šādi:

 

Pārbaudiet devu rādītāju, lai redzētu, ka inhalatorā ir 60 inhalācijas.

tas

 

Pierakstiet folijas maisiņa atvēršanas datumu uz inhalatora etiķetes.

 

Nekratiet inhalatoru pirms lietošanas.

 

ē

Katru reizi, kad Jums ir nepieciešama inhalācija, izpildiet tālākğminētosistrnorādījumus.

Kā veikt inhalāciju

1. Turiet savu inhalatoru ar daļēji caurspīdīgo, vīna sa kano iemutņa vāku uz leju.

 

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

2.Atveriet iemutņa vāku, nolokot to uz leju līdz dzirdams viens skaļš klikšķis. Jūsu zāļu deva tiek nomērīta. Jūsu inhalators tagad ir gatavs lietošanai.

Ieelpojiet caur muti tik dziļi un stipri, cik varat.

3.Viegli izelpojiet (ciktāl tas ir ērti). Neizelpojiet caur inhalatoru.

4.Ievietojiet iemutni starp zobiem. Nesakodiet iemutni. Aptveriet lūpas ap iemutni. Uzmanieties, lai nebloķētu gaisa atveres.

5.

Aizturiet elpu uz 10 sekundēm vai tik ilgi, cik to varat ērti izdarīt.

 

tas

6.

Izņemiet inhalatoru no mutes. Jūs varat just garšu pēc inhalācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

7.

Tad lēnām izelpojiet (neizelpojiet caur inhalatoru). Aizver et iemutņa vāku.

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja lietosiet otro inhalāciju, atkārtojiet 1.-7. darbību.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Pēc katras devas izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet to.

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Nemēģiniet izjaukt savu inhalatoru, noņemt vai pagriezt iemutņa vāku, tas ir piestiprināts pie Jūsu inhalatora, un nav jānoņem. Nelietojiet savu Spiromax, ja tas ir bojāts vai ja iemutnis atdalījies no Spiromax. Neatveriet un neaizveriet iemutņa vāku, ja vien negatavojaties lietot savu inhalatoru.

Jūsu Spiromax tīrīšana

Turiet savu Spiromax sausu un tīru.

Ja nepieciešams, varat noslaucīt Spiromax iemutni pēc lietošanas ar sausu drāniņu vai papīra salveti.

Kad sākt izmantot jaunu Spiromax

Devas indikators Jums parādīs, cik devas (inhalācijas) ir palikušas Jūsu inhalatorā, sākot ar 60 inhalācijām, kad tas ir pilns.

Devas indikators ierīces aizmugurē norāda palikušo devu skaitu tikai pāra ciparos.

Inhalācijām, kas atlikušas zem 20 līdz 8, 6, 4, 2, cipari tiek parādīti sarkanā krāsā uz balta fona. Kad logā esošie cipari kļūst sarkani, Jums jāsazinās ar savu ārstu un jāsaņem jauns inhalators.

Piezīme:

 

 

 

 

Iemutnis joprojām noklikšķēs pat tad, ja jūsu Spiromax ir tukšs.

 

 

Ja atverat un aizverat iemutni bez inhalācijas izmantošanas, devu indikatorstas to joprojām

 

 

 

 

ē

 

reģistrēs skaitā. Šī deva tiks droši turēta inhalatorā, līdz būs jālie o nākamā inhalācija. Ir

 

neiespējami nejauši izlietot papildu zāles vai dubultu devu v enā inhalācijā.

Turiet iemutni aizvērtu visu laiku, ja vien negatavojaties l etot savu inhalatoru.

 

 

 

istr

 

 

ğ

 

Svarīga informācija par Jūsu astmas vai HOPS simptomi m

 

 

 

re

 

 

Ja Jums liekas, ka Jums trūkst elpas vai ir sēkšan , k mēr lietojat Vylaer Spiromax, Jums jāturpina

 

nav

 

 

 

lietot Vylaer Spiromax, bet apmeklējiet savu ārstu, cik drīz vien iespējams, jo Jums var būt vajadzīga papildu ārstēšana.

Sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, ja:

Jūsu elpošana pasliktinās vai nakts laikā bieži pamostaties sakarā ar elpas trūkumu un sēkšanu,

ja Jums no rīta sākas spiediena sajūta krūšu kurvī vai ja spiediena sajūta krūšu kurvī ir ilgāka nekā parasti.vairs

Šīs pazīmes varētu nozīmēt,āleska astma vai HOPS netiek pienācīgi kontrolēta, un Jums nekavējoties nepieciešama atšķirīgaZvai papildu ārstēšana.

Kad Jūsu astma tiek labi kontrolēta, Jūsu ārsts var uzskatīt par atbilstošu pakāpeniski samazināt Vylaer Spiromax devu.

Ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts

Ir svarīgi lietot Jūsu devu, kā norādījis Jūsu ārsts. Jūs nedrīkstat pārsniegt devu bez medicīniskas konsultācijas.

Ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu, lai saņemtu padomu.

Visbiežāk sastopamie simptomi, kas var rasties ja esat lietojis Vylaer Spiromax vairāk nekā noteikts, ir: trīce, galvassāpes vai ātra sirdsdarbība.

Ja esat aizmirsis lietot Vylaer Spiromax

Ja aizmirstat lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Tomēr nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja gandrīz ir pienācis laiks nākamai devai, vienkārši lietojiet savu nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jums sākas sēkšana vai trūkst elpas, vai parādās jebkādi citi astmas lēkmes simptomi, lietojiet savu „glābējinhalatoru”, tad meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ja pārtraucat lietot Vylaer Spiromax

Nepārtrauciet lietot savu inhalatoru, vispirms neinformējot par to savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums parādās kaut kas no tālāk minētā, nekavējoties pārtrauciet Vylaer Spiromax lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu:

Retas blakusparādības: var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem

 

 

 

 

tas

Sejas tūska, īpaši mutes apvidū (mēle un/vai rīkle un/vai rīšanas grūtība ) vai nātrene kopā ar

 

apgrūtinātu elpošanu (angioneirotiskā tūska) un/vai pēkšņa samaņas zuduma sajūta. Tas var

 

 

 

ē

 

nozīmēt, ka Jums ir alerģiska reakcija, kas var ietvert arī izsitumus un niezi.

 

 

istr

 

Bronhospazmas (muskuļu savilkšanās elpceļos, kas izraisa sēkšanu un elpas trūkumu). Ja

 

sēkšana rodas pēkšņi pēc šo zāļu lietošanas, pārtrauciet tās lie ot un konsultējieties ar savu ārstu

 

nekavējoties.

re

 

 

 

 

 

 

Ļoti retas blakusparādības: var ietekmēt līdz 1 no 10 000ğcilvēku

 

Pēkšņa akūta sēkšana un/vai elpas trūkums uzreiz pēc inhalatora lietošanas (saukta arī par paradoksālām bronhospazmām). Ja rodas kāds no šiem simptomiem, uzreiz pārtrauciet lietot

Vylaer Spiromax un izmantojiet savu „glābējinhalatoru”. Sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, jo Jums var būt nepieciešams mainīt ārstēšanu.nav

Citas iespējamās blakusparādībasvairs

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cil ēkiem)

Sirdsklauves (sajūtatlesavus sirds pukstus), trīce vai drebuļi. Ja rodas šīs parādības, tās parasti ir vieglas un parasti izzūd, turpinot lietot Vylaer Spiromax.

Piena sēnīte (sēnīšuāinfekcija) mutē. Tā būs mazāk iespējama, ja izskalosiet muti ar ūdeni pēc zāļu lietošanas.Z

Viegls rīkles iekaisums, klepus un balss aizsmakums.

Galvassāpes.

Pneimonija (plaušu infekcija) HOPS slimniekiem (bieža blakusparādība)

Pastāstiet ārstam, ja Vylaer Spiromax lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie varētu būt plaušu infekcijas simptomi:

drudzis vai drebuļi;

pastiprināta gļotu veidošanās, gļotu krāsas izmaiņas;

klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Nemiers, nervozitāte, uzbudinājums, satraukums vai dusmas.

Miega traucējumi.

Reiboņa sajūta.

Slikta dūša (nelabuma sajūta).

Ātra sirdsdarbība.

Zilumi uz ādas.

Muskuļu krampji.

Reti

Zems kālija līmenis asinīs.

Neregulāra sirdsdarbība.

Ļoti reti

Depresija.

Uzvedības izmaiņas, īpaši bērniem.

Sāpes vai spiediena sajūta krūšu kurvī (stenokardija).

Sirds elektriskās sistēmas traucējumi (QTc intervāla pagarināšanās).

Cukura (glikozes) daudzuma palielināšanās asinīs.

Garšas izmaiņas, piemēram, nepatīkama garša mutē.

Asinsspiediena izmaiņas.

Ieelpotie kortikosteroīdi var ietekmēt normālu steroīdu hormonu sintēzi organismā, īpaši, ja

 

lietojat lielas devas ilgu laiku. Blakusparādības ietver:

 

 

 

-

izmaiņas kaulu minerālvielu blīvumā (kauli kļūst trauslāki),

 

tas

-

kataraktu (acs lēcas apduļķošanās),

 

 

 

-

glaukomu (palielināts spiediens acī),

 

 

 

 

-

aizkavētu augšanu bērniem un pusaudžiem,

 

 

ē

-

ietekmi uz virsnieru dziedzeri (mazs dziedzeris blakus nierēm).

 

 

 

istr

 

Šīs parādības notiek ļoti reti, un tām ir daudz mazāka iespēja not kt ar inhalējamiem kortikosteroīdiem

nekā ar kortikosteroīdu tabletēm.

ğ

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

re

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ā stu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izm ntojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

vairs

nav

 

5.

Kā uzglabāt Vylaer Spirom x

 

 

Uzglabāt šīs zāles bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc d rīguma termiņa beigām, kas norādīts uz Jūsu inhalatora kastītes vai

 

 

ā

 

 

 

marķējuma pēc „Derīgsleslīdz”/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pēc folijas iepakojuma noņemšanas turiet iemutņa vāku

 

aizvērtu.

Z

 

 

Izlietojiet zāles 6 mēnešu laikā pēc izņemšanas no folijas iepakojuma. Izmantojiet etiķeti uz

 

inhalatora, lai pierakstītu folijas maisiņa atvēršanas datumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

 

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vylaer Spiromax satur

-Aktīvās vielas ir budezonīds un formoterola fumarāta dihidrāts. Katra piegādātā (inhalētā) deva satur 320 mikrogramus budezonīda un 9 mikrogramus formoterola fumarāta dihidrāta.Tā ir līdzvērtīga nomērītajai devai 400 mikrogramiem budezonīda un 12 mikrogramiem formoterola fumarāta dihidrāta.

-Cita sastāvdaļa ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu „Vylaer Spiromax satur laktozi”)

Vylaer Spiromax ārējais izskats un iepakojums

Vylaer Spiromax ir inhalācijas pulveris.

Katrs Vylaer Spiromax inhalators satur 60 inhalācijas, un tam ir balts korpuss ar daļēji caurspīdīgu vīna sarkanu iemutņa vāku.

Iepakojuma lielumi – 1 vai 3 inhalatori.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Īrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināt e ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium

N.V./S.A./AG

 

 

 

Te a Pharma Belgium

N.V./S.A./AG

 

 

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

 

 

 

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

 

 

 

 

Teл: +359 2 489 95 82

 

 

 

 

vairs

 

Tel.: +36 1 288 64 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals CR,

.r.o.

 

 

Teva

Pharmaceuticals Ireland

 

 

 

Tel: +420 251 007 111

 

 

les

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Τel: +353

51 321 740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Denmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Nederland B.V.

 

 

 

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 800 0228 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Norway AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 731

402 08

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 6677 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

 

ratiopharm

Arzneimittel Vertriebs GmbH

 

filiaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +43 1 97007 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel:

+372 661 0801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Τηλ: +30 210 72

79 099

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +48 22 345 93 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharma S.L.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +34 91 387 32 80

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Santé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharmaceuticals S.R.L

 

 

Tél: +33 1

55 91 7800

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +4021 230 6524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Pharmaceuticals Ireland

 

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

 

 

 

Tel: +353 51 321 740

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals

 

Slovakia s.r.o.

 

Puh/Tel: +358

20 180 5900

 

 

 

Tel: +421 2 5726 7911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

Italia S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +39 028 917

 

 

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel: +358

20 180 5900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: +30 210 72

79 099

 

 

 

 

 

 

Tel: +46 42 12 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

Unit d Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

 

Teva UK Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67 323 666

 

 

 

 

 

Tel: +44 1977 628 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB “Sicor Biotech”

 

 

 

 

 

 

Pliva Hrvatska d.o.o

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

 

 

 

 

 

Tel: + 385 1 37 20 000

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {mēnesis GGGG}.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi informācijas avoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācijaZpar šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas