Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xagrid (anagrelide) - L01XX35

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXagrid
ATĶ kodsL01XX35
Vielaanagrelide
RažotājsShire Pharmaceutical Contracts Limited

Xagrid

anagrelīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Xagrid. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Xagrid lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Xagrid lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Xagrid un kāpēc tās lieto?

Xagrid ir zāles, ko lieto, lai samazinātu trombocītu (sastāvdaļu, kas palīdz asins recēšanā) skaitu pacientiem ar esenciālu trombocitēmiju (slimību, kad asinīs ir palielināts trombocītu daudzums). “Esenciāla” nozīmē, ka slimības cēlonis nav zināms. Xagrid tiek lietotas, ja pacienti nereaģē uz pašreizējo ārstēšanu vai to nepanes un ja viņi ir “riska” grupā vecuma (vecumā virs 60 gadiem) ļoti augsta trombocītu skaita dēļ vai agrāku recēšanas problēmu dēļ.

Xagrid satur aktīvo vielu anagrelīdu.

Kā lieto Xagrid?

Xagrid var iegādāties tikai pret recepti. Ārstēšanu ar Xagrid drīkst sākt tikai ārsts ar pieredzi esenciālas trombocitēmijas ārstēšanā.

Xagrid ir pieejamas kapsulās (0,5 mg). Ieteicamā sākumdeva ir viena kapsula divreiz dienā. Pēc nedēļas katru nedēļu devu palielina par vienu kapsulu dienā, līdz pacientam trombocītu skaits ir zem 600 miljoniem trombocītu mililitrā un ideālā gadījumā — no 150 līdz 400 miljoniem/ml (līdz līmenim, kādu parasti novēro veseliem cilvēkiem). Rezultāti parasti ir redzami pirmajās divās vai trīs nedēļās pēc ārstēšanas sākuma.

Maksimālā Xagrid ieteicamā deva ir piecas kapsulas vienā reizē. Devas līdz pat 20 kapsulām dienā tika lietotas šo zāļu izstrādes un pārbaudes posmā.

Xagrid darbojas?

Esenciāla trombocitēmija ir slimība, kad kaulu smadzenes ražo palielinātu daudzumu trombocītu. Tas rada pacientam asins recekļu veidošanās risku vai asiņošanas traucējumus. Xagrid aktīvā viela anagrelīds bloķē megakariocītu (kaulu smadzeņu šūnu, kas ražo trombocītus) attīstību un augšanu. Tas samazina trombocītu skaitu asinīs, palīdzot novērst slimo pacientu simptomus.

Kādas bija Xagrid priekšrocības šajos pētījumos?

Xagrid bija efektīvas, samazinot trombocītu skaitu četros pamatpētījumos, kuros bija iesaistīti pacienti ar dažādām slimībām, kad kaulu smadzenes ražo palielinātu šūnu daudzumu. Pētījumos gandrīz 3000 pacientiem bija esenciāla trombocitēmija, proti, trombocītu skaits pārsniedza 600 miljonus/ml. Lielākā daļa pacientu bija iepriekš saņēmuši citas zāles, bet viņiem bija jāmaina ārstēšana. Xagrid

netika salīdzinātas ar citām zālēm. Pacientu ārstēšana ar Xagrid ilga līdz pat pieciem gadiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu skaits, kuri pilnībā reaģēja uz šo terapiju, proti, trombocītu skaits samazinājās par vismaz 50 % kopš ārstēšanas sākuma vai zem 600 miljoniem/ml.

Lielākajā pētījumā uz ārstēšanu ar Xagrid pilnībā reaģēja 67 % pacientu ar esenciālo trombocitēmiju (628 no 934) un 66 % pacientu, kuri nepanesa citas terapijas vai uz tām nereaģēja (480 no 725). Pārējos trijos pētījumos to pacientu skaits, kuri uzrādīja pilnīgu reakciju, svarstījās no 60% līdz 82%.

Kāds risks pastāv, lietojot Xagrid?

Visbiežāk novērotā Xagrid blakusparādība (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir galvassāpes. Pilns visu Xagrid izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Xagrid nedrīkst lietot pacienti ar mēreni vai smagi izteiktu aknu vai nieru slimību. Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Xagrid tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Xagrid, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt to reģistrācijas apliecību.

Xagrid tika apstiprinātas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar slimības retumu nav bijis iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Xagrid. Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbauda visu pieejamo jauno informāciju un vajadzības gadījumā atjaunina šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Xagrid vēl ir sagaidāma?

Tā kā Xagrid tika apstiprinātas izņēmuma kārtā, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Xagrid, regulāri ziņos CHMP par jebkuru informāciju, kas publicēta par šo zāļu efektivitāti.

Cita informācija par Xagrid

Eiropas Komisija 2004. gada 16. novembrī izsniedza Xagrid reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Xagrid EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Xagrid, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 01.2017.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas