Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xigris (drotrecogin alfa (activated)) – Marķējuma teksts - B01AD10

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXigris
ATĶ kodsB01AD10
Vieladrotrecogin alfa (activated)
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KARTONA KĀRBIŅAS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Xigris 20 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai drotrecogin alfa (activated)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

Katrs flakons satur 20 mg alfa drotrekogīna (aktivētā).

tas

 

ē

Pēc izšķīdināšanas 10 ml ūdens injekcijām katrs mililitrs satur 2 mg alfa drotrekogīna (aktivē ā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Palīgvielas: saharoze, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, citronskābe, sālsskābe un nātrija hidroksīds.

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons, pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Intravenozai infūzijai pēc šķīdināšanas un atšķaidīšanas.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8.

Z

 

 

 

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Der. Līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/225/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Xigris 20 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Intravenozai infūzijai pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot. {numurs}

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI

20 mg

6. CITA

 

vairs

 

 

 

les

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ KARTONA KĀRBIŅAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xigris 5 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai drotrecogin alfa (activated)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrs flakons satur 5 mg alfa drotrekogīna (aktivētā).

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Pēc izšķīdināšanas 2,5 ml ūdens injekcijām katrs mililitrs satur 2 mg alfa drotrekogīna (aktivē ā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Palīgvielas: saharoze, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, citronskābe, sālsskābe un nātrija hidroksīds.

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons, pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Intravenozai infūzijai pēc šķīdināšanas un atšķaidīšanas.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8.

Z

 

 

 

 

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Der. Līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/225/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Xigris 5 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Intravenozai infūzijai pēc šķīdināšanas un atšķaidīšanas

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

ē

EXP: {MM/GGGG}

istr

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

Lot {numurs}

 

re

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nav

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas