Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Lietošanas instrukcija - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsYellox
ATĶ kodsS01BC11
Vielabromfenac sodium sesquihydrate
RažotājsPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Yellox 0,9 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bromfenac

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Yellox un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Yellox lietošanas

3.Kā lietot Yellox

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Yellox

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Yellox un kādam nolūkam to lieto

Yellox satur bromfenaku un pieder medikamentu grupai, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL). Tas darbojas, bloķējot noteiktas vielas, kas iesaistītas acs iekaisuma izraisīšanā.

Yellox lieto acs iekaisuma ārstēšanai pēc kataraktas operācijas pieaugušajiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Yellox lietošanas

Nelietojiet Yellox šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret bromfenaku vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ja Jums bijušas astmas lēkmes, alerģijas reakcijas uz ādas vai akūts deguna gļotādas iekaisums citu NSPIL lietošanas laikā. NSPIL piemēri: acetilsalicilskābe, ibuprofēns, ketoprofēns, diklofenaks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja Jūs lietojat lokālos steroīdus (piemēram, kortizonu), jo vienlaicīga lietošana var izraisīt nevēlamas blakusparādības.

-ja Jums ir asiņošanas problēmas (piemēram, hemofīlija) tagad vai bijušas pagātnē, vai arī Jūs lietojat citas zāles, kas var pagarināt asiņošanas laiku (piem., varfarīnu, klopidogrelu, acetilsalicilskābi).

-ja Jums ir acu problēmas (piemēram, sausās acs sindroms, radzenes problēmas).

-ja Jums ir diabēts.

-ja Jums ir reimatoīdais artrīts.

-ja Jums tiek veikta atkārtota acs operācija īsā laika periodā.

Pēc kataraktas operācijas nav ieteicams valkāt kontaktlēcas. Tāpēc nevalkājiet kontaktlēcas, kamēr lietojat Yellox.

Bērni un pusaudži

Yellox nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Yellox

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms Yellox lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Yellox lietošana trīs pēdējos grūtniecības mēnešos nav ieteicama. Ārsts var izrakstīt šīs zāles grūtniecības laikā, ja paredzamais ieguvums mātei atsver iespējamo risku bērnam.

Yellox var izrakstīt sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un tam nav būtiskas ietekmes uz fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc šo acu pilienu lietošanas īsu laika periodu varētu būt novērojama redzes miglošanās. Ja pēc iepilināšanas vērojama redzes miglošanās, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, līdz nav atjaunojusies skaidra redze.

Yellox satur nātrija sulfītu un benzalkonija hlorīdu

Nātrija sulfīts var izraisīt alerģiskas reakcijas vai astmas lēkmes, kas reizam var būt smagas vai dzīvību apdraudošas.

Benzalkonija hlorīds ir konservants, kas var izraisīt acs kairinājumu vai acs virsmas bojājumus. Nelietojiet Yellox, ja lietojat kontaktlēcas, jo benzalkonija hlorīds var mainīt to krāsu.

3.Kā lietot Yellox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā deva ir viens Yellox piliens skartajā(s) acī(s) divas reizes dienā (no rīta un vakarā). Nelietojiet vairāk par vienu pilienu skartajā(s) acī(s) 2 reizes dienā.

Sāciet lietot pilienus nākamajā dienā pēc kataraktas operācijas.

Ievadīšanas veids

Yellox ir paredzēts okulārai lietošanai

-Nomazgājiet rokas pirms acu pilienu lietošanas.

-Ieņemiet ērtu un stabilu ķermeņa stāvokli.

-Noskrūvējiet pudelītes vāciņu.

-Vērsiet pudelīti uz leju, turot to starp īkšķi un pārējiem pirkstiem.

-Pavelciet apakšējo plakstiņu uz leju ar tīru pirkstu.

-Pietuviniet pudelītes galu acij.

-Nepieskarieties acij vai acu plakstiņam, apkārtējai ādai vai citām virsmām ar pilinātāja galu.

-Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet pudelītes vāciņu.

-Turiet pudelīti cieši aizvērtu, kad tā netiek lietota.

Ja Jūs lietojat vēl kādus citus acu pilienus, ievērojiet vismaz piecu minūšu pauzi starp Yellox un citu acu pilienu lietošanu.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot pilienus pirmās 2 nedēļas pēc operācijas. Nelietojiet Yellox ilgāk par 2 nedēļām.

Ja esat lietojis Yellox vairāk nekā noteikts

Izskalojiet aci ar siltu ūdeni. Nepiliniet acī vairāk pilienu, līdz nav pienācis laiks Jūsu parastajai devai. Ja Yellox nejauši norīts, jāuzņem šķidrums (piemēram, glāze ūdens vai cita šķidruma), lai noskalotu lejā iedzertās zāles.

Ja esat aizmirsis lietot Yellox

Lietojiet vienu zāļu devu, tiklīdz atceraties par aizmirsto devu. Ja gandrīz jau pienācis laiks nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu. Turpiniet zāļu lietošanu, kā ieplānots. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Yellox

Nepārtrauciet Yellox lietošanu bez konsultācijas ar savu ārstu.

Retos gadījumos pēc Yellox atcelšanas ir novēroti iekaisuma reakcijas uzliesmojumi, piemēram, tīklenes pietūkuma veidā sakarā ar kataraktas operāciju

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja nedēļā pēc ārstniecības izbeigšanas jūsu redze pasliktinās vai kļūst miglaina, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja acu pilienu lietošanas laikā jūs pamanāt kādas no zemāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu:

Retāk sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 lietotājiem)

Svešķermeņa sajūta acī, acs apsārtums un iekaisums, acs priekšējās virsmas bojājums un iekaisums, izdalījumi no acs, nieze, kairinājums vai sāpes acī, acs plakstiņa tūska vai asiņošana, redzes traucējumi iekaisuma dēļ. Peldoši vai kustīgi plankumi acu priekšā vai redzes pasliktināšanās, kas var liecināt par asiņošanu acs aizmugurē (tīklenē) vai tīklenes bojājumu, diskomforta sajūta acī, pastiprināta jūtība pret gaismu, redzes pasliktināšanās vai miglošanās, sejas tūska, klepus, asiņošana no deguna vai iesnas.

Reti sastopamas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 1000 lietotājiem)

Acs priekšējās virsmas bojājums, acs apsārtums, astma.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Yellox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „EXP” . Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Lai novērstu inficēšanos, izmetiet pudelīti 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas reizes, pat ja tur vēl ir palicis šķīdums.

Uzrakstiet atvēršanas datumu uz kastītes etiķetes tam atvēlētajā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Yellox satur

-Aktīvā viela ir bromfenaks. Viens ml šķīduma satur 0,9 mg bromfenaka (nātrija seskvihidrāta veidā). Viens piliens satur aptuveni 33 mikrogramus bromfenaka.

-Citas sastāvdaļas ir: borskābe, boraks, bezūdens nātrija sulfīts (E221), benzalkonija hlorīds (skatīt 2.punktu), tiloksapols, povidons (K30), dinātrija edetāts, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds (lai saglabātu normālu skābes līmeni).

Yellox ārējais izskats un iepakojums

Yellox ir dzidrs, dzeltens šķidrums (šķīdums) iepakojumā pa vienai 5 ml plastmasas pudelītei ar uzskrūvējamu vāciņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Čehija

czech.info@valeant.com

Ražotājs

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 60

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas