Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – Marķējuma teksts - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsYttriga
ATĶ kodsV09
Vielayttrium [90Y] chloride
RažotājsEckert

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

ALVAS KĀRBA UN SVINA TRAUKS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Yttriga radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Yttrium (90Y) chloride

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Itrija (90Y) hlorīds

Akt.: (Y) GBq/flakonā

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12.00 CEL)

Specifiskā kalibrācijas aktivitāte: (Y) GBq/flakonā

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Sālsskābe (0,04 M)

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

1 flakons Tilpums.: {Z} ml

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

In vitro radioaktīvai iezīmēšanai. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. NAV PIEMĒROTS TIEŠAI IEVADEI PACIENTIEM

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radiolīzes dēļ flakons atrodas zem spiediena.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem radioaktīvo vielu izmantošanas noteikumiem.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai citus izlietotus materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN

ADRESE

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/05/322/001

13.SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZĀ IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS MARĶĒJUMS UZ ORGANISKĀ AIZSARGSTIKLA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS, IEVADĪŠANAS VEIDS

Yttriga radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Yttrium (90Y) chloride

2.LIETOŠANAS METODE

In vitro radioaktīvai iezīmēšanai. Ievērot lietošanas instrukciju.

NAV PIEMĒROTS TIEŠAI IEVADEI PACIENTIEM

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

4.SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Tilpums.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/flakona

Kal.: {DD/MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZĀ IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS, IEVADĪŠANAS VEIDS

Yttriga šķīdums

Yttrium (90Y) hlorīds

2. LIETOŠANAS METODE

in vitro iezīmēšana

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp

4. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Tilpums.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/flakona

Kal.: {DD/MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

ALVAS KĀRBA UN SVINA TRAUKS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Yttriga radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Yttrium (90Y) chloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Itrija (90Y) hlorīds

Akt.: (Y) GBq/flakonā

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12.00 CEL)

Specifiskā kalibrācijas aktivitāte: (Y) GBq/flakonā

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sālsskābe (0,04 M)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

1 flakons Tilpums.: {Z} ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

In vitro radioaktīvai iezīmēšanai. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. NAV PIEMĒROTS TIEŠAI IEVADEI PACIENTIEM

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radiolīzes dēļ flakons atrodas zem spiediena.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem radioaktīvo vielu izmantošanas noteikumiem.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai citus izlietotus materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN

ADRESE

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/05/322/002

13. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZĀ IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS MARĶĒJUMS UZ ORGANISKĀ AIZSARGSTIKLA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS, IEVADĪŠANAS VEIDS

Yttriga radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Yttrium (90Y) chloride

2. LIETOŠANAS METODE

In vitro radioaktīvai iezīmēšanai. Ievērot lietošanas instrukciju.

NAV PIEMĒROTS TIEŠAI IEVADEI PACIENTIEM

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

4. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Tilpums.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/flakona

Kal.: {DD/MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZĀ IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS, IEVADĪŠANAS VEIDS

Yttriga šķīdums

Yttrium (90Y) hlorīds

2. LIETOŠANAS METODE

in vitro iezīmēšana

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp

4. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Tilpums.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/flakona

Kal.: {DD/MM/GGGG} (plkst. 12.00 CEL)

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas