Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zarzio (filgrastim) – Lietošanas instrukcija - L03AA02

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZarzio
ATĶ kodsL03AA02
Vielafilgrastim
RažotājsSandoz GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zarzio 30 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļircē

Zarzio 48 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļircē

Filgrastim

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Zarzio un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Zarzio lietošanas

3.Kā lietot Zarzio

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Zarzio

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Zarzio un kādam nolūkam to lieto

Zarzio ir balto asins šūnu augšanas faktors (granulocītu kolonijas stimulējošais faktors) un pieder proteīnu grupai, ko sauc par citokīniem. Augšanas faktori ir proteīni, kas dabiski veidojas cilvēka organismā, bet tos var arī ražot, izmantojot biotehnoloģiju, un lietot kā zāles. Zarzio darbojas, stimulējot kaulu smadzenes, lai tās veidotu vairāk leikocītu.

Balto asins šūnu skaita samazināšanās (neitropēnija) var veidoties dažādu iemeslu dēļ, un tās gadījumā organismam samazinās spēja cīnīties ar infekcijām. Zarzio stimulē kaulu smadzenes, lai tās ātri veidotu baltās asins šūnas.

Zarzio var lietot:

lai palielinātu balto asins šūnu skaitu pēc ķīmijterapijas un palīdzētu novērst infekcijas;

lai palielinātu balto asins šūnu skaitu pēc kaulu smadzeņu transplantācijas un palīdzētu novērst infekcijas;

pirms lielu devu ķīmijterapijas, lai kaulu smadzenes veidotu vairāk cilmes šūnas, kuras iespējams savākt un pēc ārstēšanas ievadīt atpakaļ organismā. Cilmes šūnas var paņemt no Jums vai donora. Pēc tam cilmes šūnas nokļūst kaulu smadzenēs un veido asins šūnas;

lai palielinātu balto asins šūnu skaitu un palīdzētu novērst infekcijas, ja slimojat ar smagu hronisku neitropēniju;

pacientiem ar progresējošu HIV; šī terapija palīdz samazināt infekciju risku.

2.Kas jums jāzina pirms Zarzio lietošanas

Nelietojiet Zarzio šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret filgrastīmu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zarzio lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Lietojot Zarzio, esiet īpaši piesardzīgs, ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret lateksu.

Pirms ārstēšanās, lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jums ir:

-osteoporoze (kaulu slimība);

-sirpjveida šūnu anēmija, jo Zarzio var izraisīt sirpjveida šūnu krīzi.

Zarzio lietošanas laikā, lūdzu, nekavējoties pastāstiet ārstam, ja:

-Jums ir sāpes vēdera augšdaļā kreisajā pusē (vēderā), sāpes kreisajā paribē vai kreisā pleca galā [tie var būt palielinātas liesas (splenomegālija) vai, iespējams, liesas plīsuma simptomi];

-Jūs ievērojat neparastu asiņošanu vai zilumu veidošanos [tie var būt samazināta trombocītu skaita (trombocitopēnija) simptomi; šajā gadījumā ir samazināta asins recēšanas spēja];

-Jums ir pēkšņas alerģiskas pazīmes, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, kā arī sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana, jo tās var būt smagu alerģisku reakciju simptomi;

-Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums, asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai Jūs novērojat, ka urinējat mazāk nekā parasti.

Filgrastīma efektivitātes zudums

Ja novērojat filgrastīma terapijas efektivitātes zudumu vai nespēju uzturēt efektivitāti, Jūsu ārsts izpētīs, kāpēc/vai ir izveidojušās antivielas, kas neitralizē filgrastīma iedarbību.

Jūsu ārsts var Jūs rūpīgāk novērot, skatīt lietošanas instrukcijas 4. punktu.

Ja Jums ir smaga hroniska neitropēnija, Jums var būt asins vēža (leikoze, mielodisplastiskais sindroms [MDS]) attīstīšanās risks. Jums jākonsultējas ar ārstu par asins vēža risku un nepieciešamajām analīzēm. Ja Jums izveidojas asins vēzis vai ir iespējama tā attīstība, Jūs nedrīkstat lietot Zarzio, ja vien tā nav noteicis ārsts.

Ja Jūs esat cilmes šūnu donors, Jums jābūt vecumā no 16 līdz 60 gadiem.

Citi līdzekļi, kas stimulē leikocītu veidošanos, jālieto īpaši piesardzīgi.

Zarzio pieder pie zāļu grupas, kurā ietilpstošie līdzekļi stimulē leikocītu veidošanos. Jūsu veselības aprūpes speciālistam vienmēr jāreģistrē, kādu tieši līdzekli Jūs lietojat.

Citas zāles un Zarzio

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Zarzio nav pārbaudīts sievietēm grūtniecības vai zīdīšanas laikā.

Svarīgi ir pateikt savam ārstam, ja Jūs:

esat grūtniece;

domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība;

plānojat grūtniecību.

Ja Jums iestājas grūtniecība Zarzio terapijas laikā, lūdzu, informējiet savu ārstu.

Ja vien ārsts nav norādījis citādi, Jums jāpārtrauc barošana ar krūti, ja lietojat Zarzio.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zarzio nevajadzētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr pēc Zarzio lietošanas un pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas ieteicams uzgaidīt un novērtēt savu pašsajūtu.

Zarzio satur sorbītu

Zarzio satur sorbītu (E420). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda reakcija uz cukuru, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Zarzio

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kā Zarzio ievada un cik daudz tas jālieto?

Zarzio parasti ievada injekcijas veidā vienu reizi dienā audos tieši zem ādas (sauc par zemādas injekciju). To var ievadīt arī vienu reizi dienā lēnas injekcijas veidā vēnā (sauc par intravenozu infūziju). Parastā deva atšķiras atkarībā no slimības veida un svara. Ārsts Jums pateiks, cik daudz

Zarzio lietot.

Pacienti, kuriem pēc ķīmijterapijas ir paredzēta kaulu smadzeņu transplantācija: parasti Jūs saņemsiet savu pirmo Zarzio devu vismaz 24 stundas pēc ķīmijterapijas un vismaz 24 stundas pēc kaulu smadzeņu transplantācijas.

Jūs vai Jūsu aprūpētājs var tikt apmācīts, kā veikt zemādas injekciju, lai Jūs varētu turpināt terapiju mājās. Nemēģiniet veikt injekciju, ja Jūsu veselības aprūpes speciālists iepriekš nav Jūs apmācijis to darīt.

Cik ilgi jālieto Zarzio?

Zarzio jālieto, kamēr balto asins šūnu skaits ir normāls. Lai kontrolētu balto asins šūnu skaitu organismā, Jums regulāri veiks asins analīzes. Ārsts Jums pateiks, cik ilgi jālieto Zarzio.

Lietošana bērniem

Zarzio terapiju izmanto bērniem, kuri saņem ķīmijterapiju vai slimo ar izteikti samazinātu balto asins šūnu skaitu (neitropēnija). Devas bērniem, kuri saņem ķīmijterapiju, ir tādas pašas kā pieaugušiem.

Ja esat lietojis Zarzio vairāk nekā noteikts

Nepalieliniet ārsta noteikto devu. Ja Jums šķiet, ka esat injicējis vairāk zāļu nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Zarzio

Ja esat izlaidis injekciju vai injicējāt pārāk maz zāļu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lūdzu, nekavējoties izstāstiet ārstam ārstēšanās laikā:

ja Jums parādās alerģiska reakcija, tai skaitā vājums, asinsspiediena samazināšanās, apgrūtināta elpošana, sejas pietūkums (anafilakse), izsitumi uz ādas, niezoši izsitumi (nātrene), sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioneirotiskā tūska) vai elpas trūkums (aizdusa).

Paaugstināta jutība ir bieži sastopama pacientiem ar vēzi;

ja Jums ir klepus, paaugstināta temperatūra un apgrūtināta elpošana (aizdusa), jo tā var būt akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS) pazīme. ARDS ir retāk sastopams pacientiem ar vēzi;

ja Jums ir sāpes vēdera augšdaļā kreisajā pusē (vēderā), sāpes kreisajā paribē vai pleca galā, jo tas var būt saistīts ar izmaiņām liesā [liesas palielināšanās (splenomegālija) vai liesas plīsums].

ja Jums tiek ārstēta smaga hroniska neitropēnija un Jums ir asins piejaukums urīnam (hematūrija). Ja Jums rodas šī blakusparādība vai ja urīnā konstatē olbaltumvielas (proteīnūrija), ārsts var regulāri nozīmēt urīna analīzes.

ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija:

- tūska vai pietūkums, kas var būt saistīts ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera

pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie simptomi parasti attīstās ātri. Tie var būt simptomi retāk (var rasties līdz 1 no 100 pacientiem) sastopamam stāvoklim, ko sauc par „kapilāru noplūdes sindromu”, kas organismā izraisa asins noplūdi no mazajiem asinsvadiem, un kura gadījumā nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.

ja Jums rodas nieru bojājums (glomerulonefrīts). Pacientiem, kuri lietoja filgrastīmu, novērots nieru bojājums. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums, asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai Jūs novērojat, ka urinējat mazāk nekā parasti.

Ļoti bieži sastopama filgrastīma blakusparādība ir sāpes muskuļos vai kaulos (kaulu-muskuļu sāpes), kuras var mazināt, lietojot standarta pretsāpju līdzekļus (analgētiskos līdzekļus). Pacientiem, kuriem tiek veikta cilmes šūnu vai kaulu smadzeņu transplantācija, var veidoties transplantāta atgrūšanas slimība (GvHD) – tā ir donora šūnu reakcija pret pacientu, kas saņem transplantātu; pazīmes un simptomi var būt izsitumi uz plaukstu iekšējās virsmas vai pēdu apakšējās virsmas, kā arī čūlas un sāpīgums mutē, zarnās, aknās, ādā, acīs, plaušās, makstī vai locītavās. Veseliem asins cilmes šūnu donoriem ļoti bieži novēro balto asins šūnu (leikocītu) skaita pieaugumu un trombocītu skaita samazināšanos, kas izraisa asins recēšanas spējas mazināšanos (trombocitopēnija); šīs izmaiņas uzraudzīs ārsts.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem, kas lieto Zarzio)

Vēža pacientiem

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

noteiktu enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs;

samazināta apetīte;

galvassāpes;

sāpes mutē un rīklē (sāpes mutes-rīkles rajonā);

klepus;

caureja;

vemšana;

aizcietējumi;

slikta dūša;.

izsitumi uz ādas;

neparasta matu izkrišana (alopēcija);

sāpes muskuļos vai kaulos (kaulu-muskuļu sāpes);

vispārējs vājums (astēnija);

nogurums;

gremošanas trakta gļotādu sāpīgums un pietūkums, kas veidojas, sākot no mutes dobuma līdz anālajai atverei (gļotādu iekaisums);

elpas trūkums;

sāpes.

Veseliem cilmes šūnu donoriem

trombocītu skaita samazināšanās, kas samazina asins recēšanas spēju (trombocitopēnija);

balto asins šūnu skaita palielināšanās (leikocitoze);

galvassāpes;

sāpes muskuļos vai kaulos (kaulu-muskuļu sāpes).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju

liesas palielināšanās (splenomegālija);

zems sarkano asins šūnu skaits (anēmija);

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

noteiktu enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs;

galvassāpes;

deguna asiņošana (epistakse);

caureja;

aknu palielināšanās (hepatomegālija);

izsitumi uz ādas;

sāpes muskuļos vai kaulos (kaulu-muskuļu sāpes);

sāpes locītavās (artralģija).

HIV pacientiem

sāpes muskuļos vai kaulos (kaulu-muskuļu sāpes).

Biežas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 10 cilvēkiem, kas lieto Zarzio)

Vēža pacientiem

alerģiska reakcija (paaugstināta jutība pret zālēm);

zems asinsspiediens (hipotensija);

sāpes urinēšanas laikā (dizūrija);

sāpes krūšu kurvī;

asins atklepošana (hemoptīze).

Veseliem cilmes šūnu donoriem

noteiktu enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs;

elpas trūkums;

liesas palielināšanās (splenomegālija).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju

liesas plīsums;

trombocītu skaita samazināšanās, kas samazina asins recēšanas spēju (trombocitopēnija);

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

ādas asinsvadu iekaisums (ādas asinsvadu vaskulīts);

neparasta matu izkrišana (alopēcija);

slimība, kuras gadījumā samazinās kaulu blīvums, un kauli kļūst vājāki, trauslāki un palielinās lūzumu iespēja (osteoporoze);

asins piejaukums urīnam (hematūrija);

sāpes injekcijas vietā;

nieru iekšienē esošo sīko „filtru” bojājums (glomerulonefrīts).

HIV pacientiem

liesas palielināšanās (splenomegālija).

Retākas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 cilvēkiem, kas lieto Zarzio)

Vēža pacientiem

liesas plīsums;

liesas palielināšanās (splenomegālija);

stipras sāpes kaulos, krūšu kurvī, zarnās un locītavās (sirpjveida šūnu krīze);

transplantēto kaulu smadzeņu atgrūšana (transplantāta atgrūšanas slimība);

locītavu sāpes un pietūkums, līdzīgi kā podagras gadījumā (pseidopodagra);

smags plaušu iekaisums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (akūts respiratorā distresa sindroms);

plaušas nedarbojas kā nepieciešams, izraisot elpas trūkumu (plaušu mazspēja);

tūska un/vai šķidrums plaušās (plaušu tūska);

plaušu iekaisums (intersticiāla plaušu slimība);

izmaiņas plaušu rentgenogrammā (infiltrāts plaušās);

tumši sarkani, pacelti, sāpīgi bojājumi uz ekstremitātēm un reizēm uz sejas un kakla ar paaugstinātu temperatūru (Svīta sindroms);

ādas asinsvadu iekaisums (ādas asinsvadu vaskulīts);

reimatoīdā artrīta paasinājums;

neparastas izmaiņas urīnā;

sāpes;

aknu bojājums, ko izraisījusi mazo aknu vēnu nosprostošanās (venookluzīva slimība);

plaušu asiņošana;

šķidruma regulācijas traucējumi organismā, kas var radīt pietūkumu;

nieru iekšienē esošo sīko „filtru” bojājums (glomerulonefrīts).

Veseliem cilmes šūnu donoriem

liesas plīsums;

stipras sāpes kaulos, krūšu kurvī, zarnās un locītavās (sirpjveida šūnu krīze);

pēkšņa, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (anafilaktiska reakcija);

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

plaušu asiņošana;

asins atklepošana (hemoptīze);

izmaiņas plaušu rentgenogrammā (infiltrāts plaušās);

skābekļa absorbcijas traucējumi plaušās (hipoksija);

noteiktu enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs;

reimatoīdā artrīta paasinājums;

nieru iekšienē esošo sīko „filtru” bojājums (glomerulonefrīts).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju

stipras sāpes kaulos, krūšu kurvī, zarnās un locītavās (sirpjveida šūnu krīze);

pārāk daudz proteīna urīnā (proteīnūrija).

HIV pacientiem

stipras sāpes kaulos, krūšu kurvī, zarnās un locītavās (sirpjveida šūnu krīze).

Blakusparādības nav zināmas (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

nieru iekšienē esošo sīko „filtru” bojājums (glomerulonefrīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Zarzio

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Der.līdz un šļirces etiķetes pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Pilnšļirci uzglabāt ārējā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Nejauša sasaldēšana neietekmē Zarzio efektivitāti.

Pilnšļirci var izņemt no ledusskapja un vienu reizi maksimums uz 72 stundām atstāt istabas temperatūrā (bet līdz 25°C). Šī laika posma beigās preparātu nevajadzētu likt atpakaļ ledusskapī, bet vajadzētu likvidēt.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt krāsas izmaiņas, duļķainību vai daļiņas; tam jābūt dzidram, bezkrāsainam līdz viegli iedzeltenam šķidrumam.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zarzio satur

-Aktīvā viela ir filgrastīms.

Zarzio 30 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļircē: katra pilnšļirce

(0,5 ml))satur 30 MV filgrastīma, kas atbilst 60 MV/ml.

Zarzio 48 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļircē: katra pilnšļirce (0,5 ml) satur 48 MV filgrastīma, kas atbilst 96 MV/ml.

-Citas sastāvdaļas ir glutamīnskābe, sorbīts (E420), polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

-Šļirces adatas uzgalis var saturēt sauso kaučuku (lateksu).

Zarzio ārējais izskats un iepakojums

Zarzio ir dzidrs, bezkrāsains līdz viegli iedzeltens šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļircē.

Zarzio ir pieejams iepakojumos, kas satur 1, 3, 5 vai 10 pilnšļirces ar injekciju adatu un adatas aizsargu vai bez tā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv-sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 2636 037

България

Luxembourg/Luxemburg

Търговско представителство Сандоз д.д.

Sandoz GmbH

Тел.: +359 2 970 47 47

Tel: +43 5338 200

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

Tel: +420 221 421 611

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Malta

Sandoz A/S

Sandoz GmbH

Tlf/Sími /Tel: +45 63 95 10 00

Tel: +43 5338 200

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Tel: +49 8024 908 0

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Österreich

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz GmbH

Tel: +372 665 2400

Tel: +43 5338 2000

Ελλάδα

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 209 70 00

ή

 

DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική

 

Εταιρεία

 

Тел.: +30 210 816 18 02

 

España

Portugal

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tlf: +34 900 456 856

Tel: +351 21 924 19 11

France

România

Sandoz SAS

S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

Tél: +33 1 49 64 48 00

Tel: +40 21 4075160

Hrvatska

Slovenija

Sandoz d.o.o.

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +385 1 23 53 111

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Slovenská republika

Novartis Ireland Limited

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A.

Sandoz A/S

Tel: +39 02 96541

Puh/Tel: +358 10 6133 415

Κύπρος

United Kingdom

P.T.Hadjigeorgiou co ltd

Sandoz Ltd

Τel: +357 25372425

Tel: +44 1276 69 8020

Latvija

 

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

 

Tel: +371 67 892 006

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi par to, kā pašam veikt injekcijas

Šajā punktā sniegta informācija, kā pašam injicēt Zarzio. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekcijas, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs īpaši apmācījis to darīt. Zarzio tiek piegādāts ar adatas aizsargu vai bez tā, un ārsts vai medmāsa parādīs Jums, kā to izmantot. Ja neesat pārliecināts, vai spējat veikt injekciju vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.

1.Nomazgājiet rokas.

2.Izņemiet no iepakojuma vienu šļirci un noņemiet injekcijas adatas aizsargvāciņu. Uz šļircēm ir iezīmēti gradācijas gredzeni, lai tās nepieciešamības gadījumā varētu izmantot daļēji. Katrs

gradācijas gredzens atbilst 0,1 ml tilpuma. Ja nepieciešama daļēja šļirces izmantošana, pirms injekcijas atbrīvojieties no nevajadzīgā šķīduma.

3.Notīriet ādu injekcijas vietā, izmantojot spirtā samitrināto plāksnīti.

4.Satverot ādu ar īkšķi un rādītājpirkstu, izveidojiet ādas kroku.

5.Izdarot ātru, stingru kustību, ieduriet adatu ādas krokā. Injicējiet Zarzio šķīdumu, kā Jums mācīja ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pilnšļirce bez adatas aizsarga

6.Visu laiku turot ādu satvertu, lēnām un vienmērīgi nospiediet virzuli.

7.Pēc šķidruma injekcijas izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

8.Izlietoto šļirci ievietojiet konteinerā, kas paredzēts izlietotajiem materiāliem. Katru šļirci izmantojiet tikai vienai injekcijai.

Pilnšļirce ar adatas aizsargu

6.Visu laiku turot ādu satvertu, lēnām un vienmērīgi nospiediet virzuli, kamēr ir ievadīta visa deva, un virzuli vairs nav iespējams nospiest. Turiet virzuli nospiestu!

7.Pēc šķidruma injekcijas izvelciet adatu, turot virzuli nospiestu, un pēc tam atlaidiet ādu.

8.Atlaidiet virzuli. Adatas aizsargs ātri nosegs adatu.

9.Iznīciniet neizlietotās zāles vai izmantotos materiālus. Katru šļirci izmantojiet tikai vienai injekcijai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Pirms lietošanas šķīdums vizuāli jāpārbauda. Drīkst izmantot tikai dzidrus šķīdumus, kas nesatur daļiņas. Nejauša sasaldēšana nelabvēlīgi neietekmē Zarzio stabilitāti.

Zarzio nesatur konservantus. Ņemot vērā varbūtējā mikrobioloģiskā piesārņojuma risku, Zarzio šļirces ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Šļirces adatas uzgalis var saturēt sauso kaučuku (lateksu), ar ko nedrīkst rīkoties personas, kas ir jutīgas pret šo vielu.

Atšķaidīšana pirms ievadīšanas (izvēles)

Ja nepieciešams, Zarzio var atšķaidīt ar 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdumu. Zarzio nedrīkst atšķaidīt ar nātrija hlorīda šķīdumiem.

Nekādā gadījumā zāles nav ieteicams atšķaidīt līdz koncentrācijai < 0,2 MV/ml (2 μg/ml).

Ja pacientu ārstēšanai tiek izmantots filgrastīms, kas ir atšķaidīts līdz koncentrācijai

< 1,5 MV/ml (15 μg/ml), šķīdumam jāpievieno cilvēka seruma albumīns (CSA) līdz galīgai koncentrācijai 2 mg/ml.

Piemērs: ja galīgais tilpums ir 20 ml un kopējā filgrastīma deva tajā ir mazāka nekā 30 MV (300 μg), šķīdumam jāpievieno 0,2 ml 200 mg/ml (20%) cilvēka seruma albumīna šķīdums (atbilstoši Ph. Eur.).

Ja atšķaidīšanai tiek izmantots 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdums, filgrastīms ir saderīgs ar stiklu un dažādām plastmasām, ieskaitot polivinilhlorīdu, poliolefīnu (polipropilēna un polietilēna kopolimēru), kā arī polipropilēnu.

Pēc atšķaidīšanas: atšķaidīta infūziju šķīduma ķīmiskā un fizikālā lietošanas stabilitāte saglabājas 24 stundas 2°C līdz 8°C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek izmantotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms

lietošanas atbild lietotājs, un tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 2°C līdz 8°C temperatūrā, izņemot, ja atšķaidīšana ir notikusi kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Pilnšļirces ar adatas aizsargu izmantošana

Adatas aizsargs pārklāj adatu pēc injekcijas, lai nepieļautu saduršanos ar adatu. Tas neietekmē šļirces darbību. Lēnām un vienmērīgi nospiediet virzuli, kamēr ir ievadīta visa deva, un virzuli vairs nav iespējams nospiest. Turot virzuli nospiestu, izvelciet šļirci no pacienta injekcijas vietas. Adatas aizsargs pārklās adatu, kad tiks atlaists virzulis.

Pilnšļirces bez adatas aizsarga izmantošana

Ievadiet devu, atbilstoši standarta protokolam.

Likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas