Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeffix (lamivudine) – Lietošanas instrukcija - J05AF05

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZeffix
ATĶ kodsJ05AF05
Vielalamivudine
RažotājsGlaxo Group Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zeffix 100 mg apvalkotās tabletes lamivudine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Zeffix un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Zeffix lietošanas

3.Kā lietot Zeffix

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Zeffix

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Zeffix un kādam nolūkam to lieto

Zeffix aktīvā viela ir lamivudīns.

Zeffix lieto ilgstošas (hroniskas) B hepatīta infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Zeffix ir pretvīrusu zāles, kas nomāc B hepatīta vīrusu, un tas pieder zāļu grupai, ko sauc par nukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitoriem (NRTI).

B hepatīta vīruss inficē aknas, izraisa ilgstošu (hronisku) infekciju un var radīt aknu bojājumu. Zeffix var lietot cilvēki, kuru aknas ir bojātas, bet joprojām funkcionē normāli (kompensēta aknu slimība), un kombinācijā ar citām zālēm cilvēki, kuru aknas ir bojātas un to darbība ir traucēta (dekompensēta aknu slimība).

Terapija ar Zeffix var mazināt B hepatīta vīrusa daudzumu Jūsu organismā. Tas mazina aknu bojājumu un veicina aknu darbības uzlabošanos. Ne visiem ārstēšana ar Zeffix iedarbojas vienādi. Ārsts uzraudzīs Jūsu ārstēšanas efektivitāti, regulāri veicot asins analīzes.

2.Kas Jums jāzina pirms Zeffix lietošanas

Nelietojiet Zeffix šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret lamivudīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Aprunājieties ar ārstu, ja uzskatāt, ka iepriekš minētais attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto Zeffix vai citas līdzīgas zāles, ir lielāks būtisku blakusparādību risks. Jums jāzina, ka pastāv lielāks risks:

ja Jums kādreiz bijusi cita veida aknu slimība, piemēram, C hepatīts;

ja Jums ir smaga aptaukošanās (īpaši, ja esat sieviete).

Aprunājieties ar ārstu, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Jums šo zāļu lietošanas

laikā var būt nepieciešamas papildu pārbaudes, arī asins analīzes. Vairāk informācijas par risku skatiet

4. punktā.

Nepārtrauciet Zeffix lietošanu bez ārsta norādījuma, jo pastāv hepatīta pasliktināšanās risks. Pēc Zeffix terapijas pārtraukšanas ārsts Jūs novēros vismaz četrus mēnešus, lai noteiktu jebkādus iespējamos traucējumus. Tas nozīmē, ka Jums tiks veiktas asins analīzes, lai kontrolētu aknu fermentu līmeņa paaugstināšanos, kas var liecināt par aknu bojājumu. Vairāk informācijas par to, kā lietot Zeffix, skatīt 3. punktā.

Sargiet citus cilvēkus

B hepatīta infekcija izplatās dzimumkontakta ceļā ar inficētu cilvēku vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, kopīgi lietojot injekcijas adatas). Zeffix nenovērsīs Jūsu spēju inficēt citus cilvēkus ar B hepatītu. Lai pasargātu citus cilvēkus no inficēšanās ar B hepatītu:

lietojiet prezervatīvu orāla vai penetratīva seksa laikā;

neradiet asins pārnešanas risku — piemēram, nelietojiet kopīgas injekcijas adatas.

Citas zāles un Zeffix

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par augu valsts līdzekļiem vai citām zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Neaizmirstiet pateikt ārstam vai farmaceitam, ja ārstēšanas laikā ar Zeffix sākat lietot jaunas zāles.

Tālāk minētās zāles nedrīkst lietot kopā ar Zeffix:

citas zāles, kas satur lamivudīnu un ko lieto HIV infekcijas (reizēm dēvētas par AIDS vīrusu) ārstēšanai,

emtricitabīns, ko lieto HIV vai B hepatīta infekcijas ārstēšanai;

kladribīns, ko lieto matšūnu leikozes ārstēšanai.

Izstāstiet ārstam, ja ārstējaties ar kādām no šīm zālēm.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību: aprunājieties ar ārstu par Zeffix lietošanas guvumu un risku grūtniecības laikā. Nepārtrauciet Zeffix terapiju bez ārsta ziņas.

Barošana ar krūti

Zeffix var nonākt mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti vai to apsverat:

aprunājieties ar savu ārstu pirms Zeffix lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zeffix var Jums izraisīt nogurumu, kas varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja neesat pārliecināts, ka Jums nav šādu traucējumu.

3.Kā lietot Zeffix

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Regulāri sazinieties ar savu ārstu

Zeffix palīdz kontrolēt B hepatīta infekciju. Šīs zāles jālieto katru dienu, lai kontrolētu infekciju un neļautu slimībai pastiprināties.

Sazinieties ar savu ārstu un nepārtrauciet Zeffix lietošanu bez ārsta ziņas.

Cik daudz lietot

Parastā Zeffix deva ir viena tablete (100 mg lamivudīna) vienu reizi dienā.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var Jums parakstīt mazāku devu. Cilvēkiem, kuriem nepieciešama par parasto mazāka deva vai kuri nespēj lietot tabletes, pieejams Zeffix šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Aprunājieties ar ārstu, ja tas attiecas uz Jums.

Ja Jūs HIV infekcijas ārstēšanai jau lietojat kādas citas lamivudīnu saturošas zāles, ārsts turpinās Jūs ārstēt ar lielāko devu (parasti pa 150 mg divreiz dienā), jo Zeffix lamivudīna deva (100 mg) ir nepietiekama, lai ārstētu HIV infekciju. Ja plānojat mainīt zāles, ko lietojat pret HIV infekciju, vispirms to apspriediet ar savu ārstu.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni. Zeffix var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja esat lietojis Zeffix vairāk nekā noteikts

Nejauši lietojot pārāk lielu Zeffix devu, ir maz ticams, ka radīsies nopietnas problēmas. Ja nejauši lietojāt pārāk lielu devu, Jums jāpaziņo ārstam vai farmaceitam vai jālūdz padoms tuvākās slimnīcas neatliekamās terapijas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Zeffix

Ja Jūs esat aizmirsis lietot zāļu devu, izdariet to, tiklīdz atceraties. Pēc tam turpiniet ārstēšanu, kā iepriekš. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu.

Nepārtrauciet lietot Zeffix

Jūs nedrīkstat pārtraukt lietot Zeffix, iepriekš nekonsultējoties ar savu ārstu. Pastāv hepatīta pastiprināšanās risks (skatīt 2. punktu). Kad pārtrauksit Zeffix lietošanu, ārsts Jūs uzraudzīs vismaz četrus mēnešus, lai pārliecinātos, vai nav kādu sarežģījumu. Tas nozīmēs asins analīžu veikšanu, lai pārbaudītu aknu fermentu līmeni, kura paaugstināšanās var liecināt par aknu bojājumu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zeffix klīniskajos pētījumos bieži tika ziņots par tādām blakusparādībām kā nogurumu, elpceļu infekcijām, diskomforta sajūtu rīklē, galvassāpēm, diskomforta sajūtu un sāpēm vēderā, sliktu dūšu, vemšanu un caureju, aknu enzīmu un muskuļu izstrādāto enzīmu līmeņa paaugstināšanos (skatīt zemāk).

Alerģiskas reakcijas

Tās rodas reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:

plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums;

apgrūtināta rīšana vai elpošana.

Ja Jums rodas šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet Zeffix lietošanu.

Blakusparādības, ko varētu būt izraisījis Zeffix

Ļoti bieža blakusparādība (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem), ko var konstatēt asins analīzēs:

dažu aknu enzīmu (transamināžu) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par aknu iekaisumu vai bojājumu.

Bieža blakusparādība (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

krampji un muskuļu sāpes;

ādas izsitumi vai nātrene jebkurā ķermeņa vietā.

Bieža blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

muskuļu izstrādāta enzīma (kreatīnfosfokināzes) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par ķermeņa audu bojājumu.

Ļoti reta blakusparādība (var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem):

laktacidoze (palielināts pienskābes daudzums asinīs).

Citas blakusparādības

Citas blakusparādības ir radušās ļoti mazam cilvēku skaitam, bet to precīzs biežums nav zināms:

muskuļaudu sabrukums;

aknu slimības pasliktināšanās pēc Zeffix lietošanas pārtraukšanas vai arī ārstēšanas laikā, ja B hepatīta vīruss kļūst rezistents pret Zeffix. Dažiem cilvēkiem tas var būt nāvējoši.

Blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

asins recēšanā iesaistīto šūnu skaita samazināšanās (trombocitopēnija).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības:

pasakiet to savam ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Zeffix

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blisteriepakojuma.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zeffix satur

Aktīvā viela ir lamivudīns. Katra apvalkotā tablete satur 100 mg lamivudīna.

Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, cietes nātrija glikolāts, magnija stearāts, hipromeloze, titāna dioksīds, makrogols 400, polisorbāts 80, sintētisks dzeltenais un sarkanais dzelzs oksīds.

Zeffix ārējais izskats un iepakojums

Zeffix apvalkotās tabletes pieejamas folijas blisteros, kas ir droši pret viltojumu, pa 28 vai 84 tabletēm. Tabletes ir grauzdēta cukura krāsā, kapsulas formas, abpusēji izliektas, tām vienā pusē iespiests “GX

CG5”.

Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Glaxo Wellcome Operations

Glaxo Group Ltd

Priory Street,

980 Great West Road

Ware,

Brentford

Herts SG12 0DJ,

Middlesex

Lielbritānija

TW8 9GS

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 

ul. Grunwaldzka 189

 

 

 

60-322 Poznan

 

 

 

Polija

 

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

Medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zeffix 5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai lamivudine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Zeffix un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Zeffix lietošanas

3.Kā lietot Zeffix

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Zeffix

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Zeffix un kādam nolūkam to lieto

Zeffix aktīvā viela ir lamivudīns.

Zeffix lieto ilgstošas (hroniskas) B hepatīta infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Zeffix ir pretvīrusu zāles, kas nomāc B hepatīta vīrusu, un tas pieder zāļu grupai, ko sauc par nukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitoriem (NRTI).

B hepatīta vīruss inficē aknas, izraisa ilgstošu (hronisku) infekciju un var radīt aknu bojājumu. Zeffix var lietot cilvēki, kuru aknas ir bojātas, bet joprojām funkcionē normāli (kompensēta aknu slimība) un kombinācijā ar citām zālēm cilvēki, kuru aknas ir bojātas un to darbība ir traucēta (dekompensēta aknu slimība).

Terapija ar Zeffix var mazināt B hepatīta vīrusa daudzumu organismā. Tas mazina aknu bojājumu un veicina aknu darbības uzlabošanos. Ne visiem ārstēšana ar Zeffix iedarbojas vienādi. Ārsts uzraudzīs ārstēšanas efektivitāti, regulāri veicot asins analīzes.

2. Kas Jums jāzina pirms Zeffix lietošanas

Nelietojiet Zeffix šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret lamivudīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Aprunājieties ar ārstu, ja uzskatāt, ka iepriekš minētais attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto Zeffix vai citas līdzīgas zāles, ir lielāks būtisku blakusparādību risks. Jums jāzina, ka pastāv lielāks risks:

ja Jums kādreiz bijusi cita veida aknu slimība, piemēram, C hepatīts;

ja Jums ir smaga aptaukošanās (īpaši, ja esat sieviete).

Aprunājieties ar ārstu, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Jums šo zāļu lietošanas

laikā var būt nepieciešamas papildu pārbaudes, arī asins analīzes. Vairāk informācijas par risku skatiet

4. punktā.

Nepārtrauciet Zeffix lietošanu bez ārsta norādījuma, jo pastāv hepatīta pasliktināšanās risks. Pēc Zeffix terapijas pārtraukšanas ārsts Jūs novēros vismaz četrus mēnešus, lai noteiktu jebkādus iespējamos traucējumus. Tas nozīmē, ka Jums tiks veiktas asins analīzes, lai kontrolētu aknu fermentu līmeņa paaugstināšanos, kas var liecināt par aknu bojājumu. Vairāk informācijas par to, kā lietot Zeffix, skatīt 3. punktā.

Sargiet citus cilvēkus

B hepatīta infekcija izplatās dzimumkontakta ceļā ar inficētu cilvēku vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, kopīgi lietojot injekcijas adatas). Zeffix nenovērsīs Jūsu spēju inficēt citus cilvēkus ar B hepatītu. Lai pasargātu citus cilvēkus no inficēšanās ar B hepatītu:

lietojiet prezervatīvu orāla vai penetratīva seksa laikā;

neradiet asins pārnešanas risku — piemēram, nelietojiet kopīgas injekcijas adatas.

Citas zāles un Zeffix

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par augu valsts līdzekļiem vai citām zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Neaizmirstiet pateikt ārstam vai farmaceitam, ja ārstēšanas laikā ar Zeffix sākat lietot jaunas zāles.

Tālāk minētās zāles nedrīkst lietot kopā ar Zeffix:

citas zāles, kas satur lamivudīnu un ko lieto HIV infekcijas (reizēm dēvētas par AIDS vīrusu) ārstēšanai,

emtricitabīns, ko lieto HIV vai B hepatīta infekcijas ārstēšanai;

kladribīns, ko lieto matšūnu leikozes ārstēšanai.

Izstāstiet ārstam, ja ārstējaties ar kādām no šīm zālēm.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību: aprunājieties ar ārstu par Zeffix lietošanas guvumu un risku grūtniecības laikā. Nepārtrauciet Zeffix terapiju bez ārsta ziņas.

Barošana ar krūti

Zeffix var nonākt mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti vai to apsverat:

aprunājieties ar savu ārstu pirms Zeffix lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zeffix varētu Jums izraisīt nogurumu, kas varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja neesat pārliecināts, ka Jums nav šādu traucējumu.

Zeffix satur cukuru un konservantus

Ja Jums ir diabēts, lūdzu, ņemiet vērā, ka katra Zeffix deva (100 mg = 20 ml) satur 4 g saharozes.

Zeffix satur saharozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms lietojat Zeffix, konsultējieties ar ārstu. Saharoze var bojāt zobus.

Zeffix satur arī konservantus (parahidroksibenzoātus), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams

– aizkavētas).

3. Kā lietot Zeffix

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Regulāri sazinieties ar savu ārstu.

Zeffix palīdz kontrolēt B hepatīta infekciju. Šīs zāles jālieto katru dienu, lai kontrolētu infekciju un neļautu slimībai pastiprināties.

Sazinieties ar ārstu un nepārtrauciet Zeffix lietošanu bez ārsta ziņas.

Cik daudz lietot

Parastā Zeffix deva ir 20 ml (100 mg lamivudīna) vienu reizi dienā.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts Jums var parakstīt mazāku devu.

Aprunājieties ar ārstu, ja tas attiecas uz Jums.

Ja Jūs HIV infekcijas ārstēšanai jau lietojat kādas citas lamivudīnu saturošas zāles, ārsts turpinās Jūs ārstēt ar lielāko devu (parasti pa 150 mg divreiz dienā), jo Zeffix lamivudīna deva (100 mg) ir nepietiekama, lai ārstētu HIV infekciju. Ja plānojat mainīt zāles, ko lietojat pret HIV infekciju, vispirms to apspriediet ar savu ārstu.

Zeffix var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Par to, kā nomērīt un iedzert zāļu devu, skatiet shēmā un norādījumos pēc 6. punkta.

Ja esat lietojis Zeffix vairāk nekā noteikts

Nejauši lietojot pārāk lielu Zeffix devu, ir maz ticams, ka radīsies nopietnas problēmas. Ja nejauši lietojāt pārāk lielu devu, Jums jāpaziņo ārstam vai farmaceitam vai jālūdz padoms tuvākās slimnīcas neatliekamās terapijas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Zeffix

Ja Jūs esat aizmirsis lietot zāļu devu, izdariet to, tiklīdz atceraties. Pēc tam turpiniet ārstēšanu, kā iepriekš. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu.

Nepārtrauciet lietot Zeffix

Jūs nedrīkstat pārtraukt lietot Zeffix, iepriekš nekonsultējoties ar savu ārstu. Pastāv hepatīta pastiprināšanās risks (skatīt 2. punktu). Kad pārtrauksit Zeffix lietošanu, ārsts Jūs uzraudzīs vismaz četrus mēnešus, lai pārliecinātos, vai nav kādu sarežģījumu. Tas nozīmēs asins analīžu veikšanu, lai pārbaudītu aknu fermentu līmeni, kura paaugstināšanās var liecināt par aknu bojājumu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zeffix klīniskajos pētījumos bieži tika ziņots par tādām blakusparādībām kā nogurumu, elpceļu infekcijām, diskomforta sajūtu rīklē, galvassāpēm, diskomforta sajūtu un sāpēm vēderā, sliktu dūšu, vemšanu un caureju, aknu enzīmu un muskuļu izstrādāto enzīmu līmeņa paaugstināšanos (skatīt zemāk).

Alerģiskas reakcijas

Tās rodas reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:

plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums;

apgrūtināta rīšana vai elpošana.

Ja Jums rodas šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet Zeffix lietošanu.

Blakusparādības, ko varētu būt izraisījis Zeffix

Ļoti bieža blakusparādība (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem), ko var konstatēt asins analīzēs:

dažu aknu enzīmu (transamināžu) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par aknu iekaisumu vai bojājumu.

Bieža blakusparādība (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

krampji un muskuļu sāpes;

ādas izsitumi vai nātrene jebkurā ķermeņa vietā.

Bieža blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

muskuļu izstrādāta enzīma (kreatīnfosfokināzes) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par ķermeņa audu bojājumu.

Ļoti reta blakusparādība (var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem):

laktacidoze (palielināts pienskābes daudzums asinīs).

Citas blakusparādības

Citas blakusparādības ir radušās ļoti mazam cilvēku skaitam, bet to precīzs biežums nav zināms.

muskuļaudu sabrukums;

aknu slimības pasliktināšanās pēc Zeffix lietošanas pārtraukšanas vai arī ārstēšanas laikā, ja B hepatīta vīruss kļūst rezistents pret Zeffix. Dažiem cilvēkiem tas var būt nāvējoši.

Blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

asins recēšanā iesaistīto šūnu skaita samazināšanās (trombocitopēnija).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības:

pasakiet to savam ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zeffix

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Iznīcināt vienu mēnesi pēc pirmās atvēršanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zeffix satur

Aktīvā viela ir lamivudīns. Katrs ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 5 mg lamivudīna.

Citas sastāvdaļas ir:

saharoze, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), citronskābe, propilēnglikols, nātrija citrāts, sintētiskā zemeņu aromātviela, sintētiskā banānu aromātviela, attīrīts ūdens.

Zeffix ārējais izskats un iepakojums

Zeffix šķīdums iekšķīgai lietošanai pieejams kartona iesaiņojumā, baltā polietilēna pudelē ar bērniem neatveramu vāciņu. Šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltenā krāsā ar zemeņu/banānu garšu. Pudele satur 240 ml lamivudīna šķīduma (5 mg/ml). Iepakojums satur perorālu aplikatoru ar ml iedaļām un aplikatora adapteru, kas pirms lietošanas jāpiestiprina pudelei.

Ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Glaxo Group Ltd

Industriestrasse 32-36

980 Great West Road

23843 Bad Oldesloe

Brentford

Vācija

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TW8 9GS

vai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Operations UK Limited

 

(trading as Glaxo Wellcome

 

 

 

Operations)

 

 

 

 

 

 

Harmire Road

 

 

 

Barnard Castle

 

 

 

County Durham

 

 

 

 

 

 

DL12 8DT

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

Medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Kā nomērīt devu un lietot zāles

Precīzai devas nomērīšanai izmantojiet perorālo aplikatoru, kas ir iepakojumā (skatīt arī

3. punktu).

Pilnā aplikatorā ir 10 ml šķīduma.

1.Noņemiet bērnam neatveramo pudeles vāciņu (A). Nolieciet to drošā vietā.

2.Turiet pudeli. Stingri līdz galam iespiediet pudeles kakliņā adapteru (B).

3.Ievietojiet aplikatoru (C) stingri adapterā.

4. Apgrieziet pudeli otrādi.

5. Atvelciet aplikatora virzuli

(D), līdz aplikatorā ir pirmā pilnās devas daļa.

6. Apgrieziet pudeli ar pareizo galu uz augšu.

Izņemiet aplikatoru no adaptera.

7. Ielieciet aplikatoru mutē,

aplikatora galu novietojot pret vaiga iekšpusi. Lēnām spiediet virzuli uz iekšu, lai varētu pagūt norīt zāles. Nespiediet pārāk stipri un nešļāciet šķīdumu dziļi rīklē – tā Jūs varat aizrīties.

8.Atkārtojiet darbības no 3. līdz 7. punktam, līdz esat iedzēris visu devu. Piemēram, ja

Jūsu deva ir 20 ml, Jums nepieciešami divi pilni aplikatori ar zālēm.

9. Izņemiet aplikatoru no pudeles

un kārtīgi to nomazgājiet ar tīru ūdeni. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tam pilnībā nožūt. Adapteru atstājiet pudelē.

10.Cieši noslēdziet pudeli ar vāciņu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas