Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zepatier (elbasvir / grazoprevir) - J05A

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZepatier
ATĶ kodsJ05A
Vielaelbasvir / grazoprevir
RažotājsMerck Sharp

Zepatier

elbasvīrs/grazoprevīrs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Zepatier. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Zepatier lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Zepatier lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Zepatier un kāpēc tās lieto?

Zepatier ir pretvīrusu zāles, ko lieto pieaugušie hroniska (ilgtermiņa) C hepatīta (infekciozas slimības, kas skar aknas un ko izraisa hepatīta C vīruss) ārstēšanai.

Zepatier satur aktīvās vielas elbasvīru un grazoprevīru.

Kā lieto Zepatier?

Zepatier var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi pacientu ar hronisku C hepatītu ārstēšanā.

Ir vairāki C hepatīta vīrusa paveidi (ko sauc par genotipiem). Zepatier ir ieteicams lietot pacientiem, kuri inficēti ar C hepatīta vīrusa 1a, 1b un 4 genotipu un kuriem var būt kompensēta aknu ciroze (aknu rētošanās, bet ar saglabātu normālu darbību), vai tā var arī nebūt.

Zepatier ir pieejamas kā tabletes, kas satur 50 mg elbasvīra un 100 mg grazoprevīra. Parasti Zepatier lieto pa vienai tabletei vienreiz dienā 12 nedēļas. Dažos gadījumos ārstēšana var būt ilgāka, un Zepatier var lietot kopā ar citām zālēm, ko sauc par ribavirīnu. Plašāka informācija pieejama zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Zepatier darbojas?

Zepatier aktīvās vielas elbasvīrs un grazoprevīrs bloķē divas olbaltumvielas, kas ir nepieciešamas, lai C hepatīta vīruss varētu vairoties. Elbasvīrs bloķē proteīnu, ko dēvē par „NS5A”, savukārt grazoprevīrs bloķē enzīmu, ko dēvē par „NS3/4A proteāzi”. Bloķējot šos proteīnus, Zepatier aptur hepatīta C vīrusa vairošanos un jaunu šūnu inficēšanu.

Kādas bija Zepatier priekšrocības šajos pētījumos?

Zāles Zepatier, lietojot kopā ar ribavirīnu vai bez tā, tika pētītas astoņos pamatpētījumos, iesaistot 2000 ar dažādu genotipu C hepatīta vīrusu inficētus pacientus, kuriem aknas darbojās normāli vai pietiekami. Visos pētījumos galvenais iedarbīguma rādītājs bija to pacientu skaits, kuriem asins analīzēs 12 nedēļas pēc ārstēšanas beigām nebija hepatīta C vīrusa pazīmju. Apkopojot visu pētījumu rezultātus, 96 % pacientu ar 1b genotipa vīrusu (301 pacients no 312) uzrādīja negatīvu vīrusa testa rezultātu pēc 12 nedēļu ārstēšanas ar Zepatier. 93 % pacientu ar 1a genotipa vīrusu (483 pacienti no 519), kuri ārstēšanā saņēma Zepatier, uzrādīja negatīvu testa rezultātu, salīdzinot ar 95 % pacientu (55 pacienti no 58), kuri ārstēšanā saņēma Zepatier kombinācijā ar ribavirīnu. 94 % pacientu ar

4. genotipa vīrusu (61 pacients no 65), kuri ārstēšanā saņēma Zepatier, uzrādīja negatīvu testa rezultātu, salīdzinot ar 100 % pacientu (8 pacienti no 8), kuri ārstēšanā saņēma Zepatier kombinācijā ar ribavirīnu. Tāpat priekšrocības novēroja arī ar HIV inficētiem pacientiem vai tiem pacientiem, kuriem bija hroniska (ilgstoša) nieru slimība. Pieejamie dati par pacientiem ar 3. genotipa vīrusu nebija pietiekami, lai pamatotu Zepatier lietošanu šī genotipa ārstēšanā.

Kāds risks pastāv, lietojot Zepatier?

Visbiežāk novērotās Zepatier blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir nogurums un galvassāpes. Pilns visu Zepatier izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Zepatier nedrīkst lietot pacienti ar vidēji vai izteikti pazeminātu aknu darbību (B vai C klases ciroze pēc Child-Pugh klasifikācijas). Tās nedrīkst lietot kopā ar tādām zālēm kā antibiotika rifampicīns, dažas HIV ārstēšanā lietotas zāles un ciklosporīns (zāles, ko lieto, lai novērstu transplantēto orgānu atgrūšanu), jo Zepatier var ietekmēt šo zāļu darbību. Šīs zāles nedrīkst lietot arī kombinācijā ar ārstniecības augu divšķautņu asinszāli (ko lieto depresijas un nemiera gadījumā) vai ar zālēm epilepsijas ārstēšanai — karbamazepīnu un fenitoīnu, jo šīs zāles var ietekmēt Zepatier zāļu darbību. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Zepatier tika apstiprinātas?

Tika pierādīts, ka Zepatier spēj ļoti efektīvi izvadīt 1a, 1b un 4. genotipa C hepatīta vīrusu no pacientu asinīm ar aknu cirozi vai bez tās, tai skaitā ar HIV inficētu pacientu asinīm, kuriem bija hroniska nieru slimība. Lielākajā daļā pētījumu ārstēšana ar Zepatier netika salīdzināta ar citām zālēm vai ar to iedarbību iepriekš neārstētiem pacientiem. Tas tika uzskatīts par pieņemamu, ņemot vērā to, ka hronisks C hepatīta vīruss ir ļoti reti izārstējams bez terapijas un pētījumu uzsākšanas brīdī citas pretvīrusu zāles, piemēram, Zepatier, nebija pieejamas. Zepatier bija labi panesamas ar labvēlīgu drošuma profilu.

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka Zepatier lietošanas priekšrocības pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību ES.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Zepatier lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nekaitīgas un efektīvas Zepatier lietošanas nolūkos.

Cita informācija par Zepatier

Pilns Zepatier EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Zepatier pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas