Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zerene (zaleplon) - N05CF03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZerene
ATĶ kodsN05CF03
Vielazaleplon
RažotājsMeda AB

ZERENE

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus

Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, izla iet zāļu lietošanas pamācību (kas arī ir daļa no EPAR), vai sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja Jums ir

Zerene ir indicētas pieaugušiem pacientiem, kas cieš no bezmiega ar iemigšanas grūtībām. Tās lieto tikai smagu miega traucējumu ārstēšanā, kad cilvēks kļūst darba nespējīgs vai ir pakļauts ārkārtējām ciešanām.

Šīs zāles var iegādāties tikai pretvairsrecepti.

Kā lieto Zerene?

Ārstēšanai ar Zerene ir jābūt iespēj mi īsai, ne ilgākai par divām nedēļām. Zerene lieto tieši pirms naktsmiera vai arī tad, ja pacientam ir aizmigšanas grūtības. Ieteicamā deva ir 10 mg, izņemot gados vecākus pacientus vai lespacientus ar vāji vai vidēji izteiktu aknu slimību, kam jālieto 5 mg. Maksimālā kopējā Zer ne di nas deva ir 10 mg. Pacienti nedrīkst lietot otru devu vienas nakts laikā.

Zerene nedrīkst ieņāemt ēdi nr izes laikā vai īsi pirms tās, jo tas var mazināt šo zāļu iedarbību. Zerene nedrīkst lietot bērni vai pacienti ar smagiem aknu vai nieru darbības traucējumiem. Sīkāka informācija atrodama lietošanasZpamācībā.

Zerene darbojas?

Zerene aktīvā viela zaleplons pieder benzodiazepīniem radniecīgai zāļu grupai. Zaleplons ir ķīmiski atšķirīgs no benzodiazepīniem, bet tas iedarbojas uz tiem pašiem receptoriem smadzenēs. Tas ir gamma-aminosviestskābes (GABA) receptoru agonists; tas nozīmē, ka tas piesaistās neirotransmitoru (GABA) receptoriem un aktivē tos. Tādi neirotransmiteri kā GABA ir ķīmiskās vielas, kas ļauj nerviem sazināties savā starpā. Smadzenēs GABA ir iesaistītas iemigšanas procesā. Aktivējot šos receptorus, zaleplons palielina GABA iedarbību, rezultātā veicinot miegu.

Pulveris Zerene kapsulās ir iekrāsots ar spilgtu tumši zilu krāsvielu, lai tās neiedotu kādam citam bez viņa ziņas.

Kā noritēja Zerene izpēte?

Zerene ir novērtētas kopumā 14 pētījumos, iesaistot gandrīz 3500 pieaugušus un gados vecākus pacientus. Pieci no šiem pētījumiem bija salīdzinoši. Zerene tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu

ārstēšanu), zolpidemu vai triazolamu (citām zālēm, ko lieto pret bezmiegu). Pamatpētījumi ilga no divām līdz četrām nedēļām. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija laiks līdz aizmigšanai. Dažos pētījumos izskatīja arī miega ilgumu un miega režīmu.

Kāds ir Zerene iedarbīgums šajos pētījumos?

Pieaugušiem pacientiem Zerene 10 mg devā saīsināja aizmigšanas ilgumu un iedarbīgums saglabājās līdz četrām nedēļām.

Divu nedēļu ilgos pētījumos ar gados vecākiem pacientiem iemigšanas ilgums, salīdzinot ar placebo, bieži tika saīsināts ar 5 mg lielu Zerene devu un vienmēr tika saīsināts ar 10 mg lielu Zerene devu. Zerene 10 mg bija iedarbīgākas par placebo iemigšanas ilguma saīsināšanā un miega ilguma palielināšanā pirmajā nakts pusē.

Turklāt pētījumos, kuros mērīja dažādās miega stadijās pavadīto laiku, tika pierādīts, ka Zerene saglabā miega režīmu.

Kāds pastāv risks, lietojot Zerene?

Visbiežāk novērotās nevēlamās Zerene blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir

dismenoreja (sāpīgi krampji menstruāciju laikā). Pilns visu Zerene izraisīto nevēlamo blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

amnēzija (atmiņas traucējumi), parestēzija (neparastas sajūtas, tirpšana), somnolence (miegainība) un tas

Zerene nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret zaleplonuēv i citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot pacienti ar smagu aknu slimību, miega apnojasistrsind omu (biežiem elpošanas pārtraukumiem miegā), ļaundabīgo miastēniju (slimību, kas izraisa muskuļu vājumu) vai smagu elpošanas nepietiekamību (elpošanas traucējumiem) vai pacienti vecumā līdz 18 gadiem.

Kāpēc Zerene tika apstiprinātas?ğ

miega traucējumu ārstēšanā, kad cilvēks kļūst darba nespreējīgs vai ir pakļauts ārkārtējām ciešanām, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Zerene reģistrācijas apliecību.

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka paci nta ieguvums, lietojot Zerene smagu

Cita informācija par Zerene.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas