Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziagen (abacavir) - J05AF06

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZiagen
ATĶ kodsJ05AF06
Vielaabacavir
RažotājsViiV Healthcare UK Limited

Ziagen

abakavīrs

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ziagen. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Ziagen lietošanu.

Kas ir Ziagen?

Ziagen ir zāles, kas satur aktīvo vielu abakavīru. Tās ir pieejamas kā tabletes (300 mg) un kā šķīdums iekšķīgai lietošanai (20 mg/ml).

Kāpēc lieto Ziagen?

Ziagen lieto kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm, lai ārstētu pacientus, kuri ir inficēti ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), t. i., vīrusu, kas izraisa iegūtā imūndeficīta sindromu (AIDS).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Ziagen?

Ziagen terapiju drīkst parakstīt tikai ārsts ar pieredzi HIV infekcijas kontrolē.

Pirms abakavīra terapijas visi pacienti ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka viņiem nav gēna, ko dēvē par “HLA--B (5701 alēli)”. Pacientiem ar šo gēnu ir palielināts alerģiskas reakcijas uz abakavīru risks, tāpēc viņi nedrīkst lietot Ziagen.

Ieteicamā Ziagen deva pieaugušajiem un bērniem, kuri sver vairāk par 25 kg, ir 600 mg divreiz dienā. To var uzņemt kā vienu dienas devu vai arī sadalīt divās devās dienā pa 300 mg. Bērniem, kuri sver mazāk par 25 kg, ieteicamā deva ir atkarīga no ķermeņa svara. Pacientiem, kuri nespēj norīt tabletes, ieteicams šķīdums iekšķīgai lietošanai, vai arī tabletes jāsasmalcina un jāpievieno nelielam dzēriena vai ēdiena daudzumam tieši pirms zāļu norīšanas. Plašāka informācija ir pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Ziagen darbojas?

Ziagen aktīvā viela abakavīrs ir nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NRTI). Tas darbojas, bloķējot reversās transkriptāzes darbību, kas ir HIV nepieciešams ferments ģenētisku instrukciju radīšanai, lai vairotu vīrusus pēc tam, kad tie ir iekļuvuši šūnās. Lietojot Ziagen kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm, tās samazina HIV daudzumu asinīs un uztur to zemā līmenī. Ziagen neizārstē ne HIV infekciju, ne AIDS, bet tās var aizkavēt imūnsistēmas bojājumus un ar AIDS saistītu infekciju un slimību attīstību.

Kā noritēja Ziagen izpēte?

Ziagen novērtēja sešos pamatpētījumos, kuros tika iesaistīti 1843 ar HIV inficēti pieaugušie no 18 gadu vecuma. Ziagen tika lietotas atsevišķi vai arī kombinācijā ar lamivudīnu un zidovudīnu (citām pretvīrusu zalēm) vai ar pacienta jau lietotajām zālēm HIV ārstēšanai. Vienā pētījumā ar

784 pacientiem, novērtēja Ziagen iedarbīgumu kombinācijā ar lamivudīnu un efavirenzu (citām pretvīrusu zālēm), lietojot šīs zāles vienu vai divas reizes dienā.

Turklāt Ziagen tika pētītas vēl trijos pamatpētījumos, iesaistot 489 ar HIV inficētus pacientus vecumā no trim mēnešiem līdz 18 gadiem. Turklāt pētījumi tika veikti, lai pārbaudītu vienreizējas dienas devas ietekmi uz bērniem pretēji devai divas reizes dienā.

Ziagen iedarbīgumu salīdzināja ar citu pretvīrusu zāļu iedarbīgumu, placebo (fiktīvu ārstēšanu), kā arī ar rezultātiem, kas tika iegūti, pacientu neārstējot.

Galvenie iedarbīguma rādītāji bija HIV līmenis asinīs (vīrusu slodze) un CD4 T-šūnu skaits asinīs (CD4 šūnu skaits). CD4 T-šūnas ir baltie asinsķermenīši, kam ir svarīga loma cīņā ar infekcijām, bet kurus HIV iznīcina.

Kāds ir Ziagen iedarbīgums šajos pētījumos?

Visos pētījumos Ziagen pazemināja vīrusu slodzi, īpaši, ja zāles tika lietotas kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm. Šīs zāles bija efektīvākas par placebo un tikpat efektīvas kā pārējās pretvīrusu zāles vīrusu slodzes samazināšanā visās vecuma grupās. Vienā pētījumā 77 % pieaugušo pacientu, kas Ziagen bija lietojuši kombinācijā ar lamivudīnu un zidovudīnu, pēc 16 nedēļām vīrusu slodze samazinājās zem 400 vienībām/ml (67 no 87), salīdzinot ar 38 % pieaugušo, kuri bija lietojuši tikai lamivudīnu un zidovudīnu (33 no 86) bez Ziagen. Lietojot Ziagen vienu vai divas reizes dienā, zāļu ietekme uz vīrusu slodzi bija līdzīga. Pacientiem, kuri lietoja Ziagen, palielinājās arī CD4 šūnu skaits.

Kāds risks pastāv, lietojot Ziagen?

Visbiežāk novērotās Ziagen blakusparādības (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir ēstgribas zudums, galvassāpēs, slikta dūša (nelabums), vemšana, caureja, izsitumi, drudzis, letarģija (enerģijas trūkums) un nogurums.

Ar paaugstinātu jutību (alerģiju) saistītas reakcijas Ziagen lietotājiem parasti attīstās pirmajās sešās terapijas nedēļās un var apdraudēt dzīvību. Paaugstinātas jutības risks ir lielāks tiem pacientiem, kuriem ir HLA-B (5701. alēles) gēns. Gandrīz vienmēr simptomi ir drudzis vai izsitumi, bet ļoti bieži novērota arī slikta dūša (nelabums), vemšana, caureja, sāpes vēderā, dispneja (apgrūtināta elpošana), klepus, drudzis, letarģija, slikta pašsajūta, galvassāpes, ar aknu darbības traucējumiem saistītas izmaiņas asins sastāvā un mialģija (sāpes muskuļos). Ārstēšana ar Ziagen ir nekavējoties jāpārtrauc, ja pacientam ir paaugstinātas jutības reakcijas.

Pilns visu Ziagen izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ziagen tika apstiprinātas?

CHMP atzina, ka Ziagen lietošanas ieguvumus pierāda galvenokārt pētījumi, kuros pieaugušie, kuri iepriekš nebija saņēmuši terapiju pret HIV, zāles bija lietojuši divas reizes dienā kopā ar citām zālēm. Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, komiteja nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Ziagen, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Ziagen reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Ziagen lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Ziagen lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Ziagen zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp, attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Turklāt uzņēmums, kas pārdod Ziagen, nodrošina izglītojošus materiālus ārstiem par paaugstinātu jutību pret šīm zālēm, tostarp, par vajadzību pārbaudīt pacientus, vai viņiem neuzrāda HLA-B

(5701. tipa) gēnu, kā arī atgādināt pacientiem nekavējoties sazināties ar savu ārstu, ja viņiem parādās simptomi, kas liecina par paaugstinātu jutību. Turklāt pacienti, kuri lieto Ziagen, saņems brīdinājuma kartīti, kurā apkopota galvenā informācija par zāļu drošumu attiecībā uz paaugstinātas jutības reakcijām.

Cita informācija par Ziagen

Eiropas Komisija 1999. gada 8. jūlijā izsniedza Ziagen reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Ziagen EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Ziagen pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 4.2016.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas