Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Zāļu apraksts - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZoely
ATĶ kodsG03AA14
Vielanomegestrol acetate / estradiol
RažotājsTeva B.V.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoely 2,5 mg/1,5 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Baltas aktīvās apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 2,5 mg nomegestrola acetāta (Nomegestroli acetas) un 1,5 mg estradiola (Estradiolum) (hemihidrāta veidā).

Dzeltenās placebo apvalkotās tabletes: tablete nesatur aktīvas vielas.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Katra baltā aktīvā apvalkotā tablete satur 57,71 mg laktozes monohidrāta. Katra dzeltenā placebo apvalkotā tablete satur 61,76 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Aktīvās apvalkotās tabletes: baltas, apaļas un ar apzīmējumu “ne” abās pusēs. Placebo apvalkotās tabletes: dzeltenas, apaļas un ar apzīmējumu “p” abās pusēs.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Perorālā kontracepcija.

Lemjot par Zoely parakstīšanu, jāņem vērā konkrētās sievietes tābrīža riska faktori, jo īpaši venozās trombembolijas (VTE) riska faktori, kā arī VTE riska salīdzinājums starp Zoely un citiem (kombinētajiem hormonālajiem kontraceptīvajiem līdzekļiem) KHKL (skatīt 4.3. un

4.4. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Jālieto viena tablete dienā 28 dienas pēc kārtas. Katrs iepakojums sākas ar 24 baltām aktīvām tabletēm, pēc tam jālieto 4 dzeltenas placebo tabletes. Nākamais iepakojums jāsāk tūlīt pēc iepriekšējā iepakojuma pabeigšanas, nepārtraucot tablešu lietošanu katru dienu un neatkarīgi no tā, vai ir vai nav sākusies asiņošana aktīvās vielas lietošanas pārtraukšanas dēļ. Asiņošana aktīvās vielas lietošanas pārtraukšanas dēļ parasti sākas 2. – 3. dienā pēc pēdējās baltās tabletes ieņemšanas un var nebūt beigusies līdz nākamā iepakojuma lietošanas sākumam. Skatīt “Cikla kontrole” 4.4 apakšpunktā.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Lai gan dati par pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav pieejami, maz ticams, ka nieru darbības traucējumi ietekmēs nomegestrola acetāta un estradiola elimināciju.

Aknu darbības traucējumi

Klīniskie pētījumi pacientiem ar aknu mazspēju nav veikti. Tā kā steroīdo hormonu metabolisms pacientiem ar smagu aknu slimību var būt pavājināts, Zoely lietošana šīm sievietēm nav indicēta, kamēr aknu darbības raksturlielumi nav normalizējušies (skatīt 4.3 apakšpunktā).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Kā lietot Zoely

Tabletes jālieto katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā, neatkarīgi no ēdienreizēm. Tabletes jālieto iekšķīgi, uzdzerot kādu šķidrumu atbilstoši nepieciešamībai. Tabletes jālieto uz iepakojuma norādītajā secībā. Ir pievienota uzlīmju lapa ar 7. nedēļas dienām. Sievietei jāizvēlas uzlīme, kas sākas ar dienu, kad viņa sāk lietot tabletes un jāuzlīmē tā uz blistera.

Kā sākt Zoely lietošanu

Iepriekš ( pēdējā mēneša laikā) hormonāls pretapaugļošanās līdzeklis nav lietots

Tablešu lietošana jāsāk sievietes dabiskā cikla 1. dienā (t. i., pirmajā menstruālās asiņošanas dienā). Rīkojoties šādi, papildu kontraceptīvā aizsardzība nav nepieciešama.

Pārejot no kombinēta hormonāla pretapaugļošanās līdzekļa (kombinētā perorālā kontraceptīvā līdzekļa (KPKL), maksts gredzena vai transdermālā plākstera)

Sievietei jāsāk Zoely lietošana nākamajā dienā pēc pēdējās iepriekšējā KPKL aktīvās tabletes (pēdējās tabletes, kas satur aktīvās vielas) lietošanas, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc iepriekšējā KPKL parastā beztablešu vai placebo tablešu lietošanas starplaika. Ja lietots maksts gredzens vai transdermālais plāksteris, sievietei jāsāk Zoely lietošana izņemšanas/noņemšanas dienā, taču ne vēlāk kā dienā, kad bija paredzēta līdzekļa nākamā ievietošana/uzlikšana.

Pārejot no tikai progestagēnu saturoša līdzekļa (minitabletēm, implantāta, injekcijām) vai no hormonu izdalošās intrauterīnās sistēmas (IUS)

Sieviete var pāriet no minitabletēm jebkurā dienā un Zoely lietošana jāsāk nākamajā dienā. Implantātu vai IUS var izņemt jebkurā dienā un Zoely lietošana jāsāk izņemšanas dienā. Pārejot no injicējama līdzekļa, Zoely lietošana jāsāk dienā, kad paredzēta nākamā injekcija. Visos šajos gadījumos sievietei jāiesaka papildus izmantot barjermetodi, kamēr nav pagājušas septiņas balto tablešu nepārtrauktas lietošanas dienas.

Pēc aborta pirmajā trimestrī

Sieviete var sākt lietošanu uzreiz. Rīkojoties šādi, papildu kontraceptīvā aizsardzība nav nepieciešama.

Pēc dzemdībām vai aborta otrajā trimestrī

Sievietēm jāiesaka lietošanu sākt 21. – 28. dienā pēc dzemdībām vai aborta otrajā trimestrī. Sākot lietošanu vēlāk, sievietei jāiesaka papildus lietot barjerlīdzekli, līdz 7 dienas nepārtraukti lietotas baltās aktīvās tabletes. Taču, ja dzimumakts jau noticis, pirms KPKL lietošanas sākšanas jāizslēdz grūtniecība vai sievietei jāsagaida pirmās menstruācijas.

Informāciju par sievietēm barošanas ar krūti periodā skatīt 4.6 apakšpunktā.

Rīcība aizmirstu tablešu gadījumā

Tālāk sniegtie padomi attiecas tikai uz aizmirstām baltajām aktīvājām tabletēm.

Ja ir pagājis mazāk nekā 24 stundu no brīža, kad sievietei bija jālieto aktīvā tablete, kontraceptīvā aizsardzība nemazinās. Sievietei jālieto tablete, līdzko viņa par to atceras, un jāturpina tablešu lietošana parastajā laikā.

Ja ir pagājušas 24 stundas vai vairāk no brīža, kad bija jālieto aktīvā tablete, kontraceptīvā aizsardzība var būt pavājināta. Rīcībai aizmirstu tablešu gadījumā jābūt pamatotai ar diviem tālāk norādītajiem pamatnoteikumiem:

7 dienu ‘balto aktīvo tablešu’ lietošana bez pārtraukuma ir nepieciešama, lai pietiekami nomāktu hipotalāma-hipofīzes-olnīcu asi;

jo vairāk ‘balto aktīvo tablešu’ ir aizmirsts un jo tuvāk aizmirstās tabletes ir 4 dzeltenajām placebo tabletēm, jo lielāks ir grūtniecības iestāšanās risks.

1.–7. diena

Pēdējā izlaistā baltā tablete lietotājai jāieņem, tiklīdz viņa par to atceras, pat tad, ja tas nozīmē, ka vienā reizē jāieņem divas tabletes. Pēc tam viņai tabletes jāturpina lietot parastajā laikā. Turklāt septiņu dienu laikā, kamēr pēc kārtas tiek lietotas baltās tabletes, jāizmanto barjerlīdzeklis, piemēram, prezervatīvs. Ja iepriekšējo septiņu dienu laikā ir bijis dzimumakts, jāievēro, ka var būt iestājusies grūtniecība.

8.–17. diena

Pēdējā izlaistā baltā tablete lietotājai jāieņem, tiklīdz viņa par to atceras, pat tad, ja tas nozīmē, ka vienā reizē jāieņem divas tabletes. Pēc tam viņai tabletes jāturpina lietot parastajā laikā. Ja pirms pirmās izlaistās tabletes sieviete septiņas dienas ir tabletes lietojusi pareizi, papildu kontracepcijas pasākumi piesardzības dēļ nav nepieciešami. Tomēr gadījumā, ja viņa ir izlaidusi vairāk nekā vienu tableti, sievietei jāiesaka septiņu dienu laikā, kamēr pēc kārtas tiek lietotas baltās tabletes, veikt papildus piesardzības pasākumus.

18.–24. diena

Gaidāmās dzelteno placebo tablešu lietošanas fāzes dēļ nenovēršami pastāv drošuma samazināšanās risks. Tomēr joprojām ir iespējams nepieļaut kontraceptīvās aizsardzības vājināšanos, pielāgojot tablešu lietošanas shēmu. Ja pirms pirmās izlaistās tabletes sieviete septiņas dienas ir pareizi lietojusi tabletes, pēc izvēles rīkojoties saskaņā ar vienu no divām turpmāk norādītajām iespējām, piesardzības dēļ papildu kontracepcijas pasākumi nav nepieciešami. Ja tas tā nav, viņai būtu jārīkojas saskaņā ar pirmo no divām turpmāk norādītajām iespējām, kā arī nākamās septiņas dienas jāveic papildu piesardzības pasākumi.

1.Pēdējā izlaistā tablete lietotājai jāieņem, tiklīdz viņa par to atceras, pat tad, ja tas nozīmē, ka vienā reizē jāieņem divas tabletes. Pēc tam viņai tabletes jāturpina lietot parastajā laikā, līdz aktīvās tabletes ir izlietotas. Četras placebo tabletes no pēdējās rindas jāiznīcina. Tūlīt jāsāk lietot tabletes no nākamā blistera. Līdz otra iepakojuma aktīvo tablešu lietošanas beigām iespēja, ka lietotājai būs asiņošana aktīvās vielas lietošanas pārtraukšanas dēļ, ir maz ticama, tomēr tablešu lietošanas dienās viņai ir iespējama smērēšanās vai starpmenstruāla asiņošana.

2.Sievietei var arī ieteikt pārtraukt ieņemt aktīvās tabletes no pašlaik lietotā blistera. Pēc tam viņai ne vairāk kā 3 dienas jālieto placebo tabletes no pēdējās rindas, lai kopējais placebo plus izlaisto balto aktīvo tablešu skaits nepārsniegtu 4, un pēc tam jāturpina lietot tabletes no nākamā blistera.

Ja sieviete ir izlaidusi tabletes un pēc placebo tablešu lietošanas fāzes viņai nav asiņošanas aktīvās vielas lietošanas pārtraukšanas dēļ, jāievēro, ka var būt iestājusies grūtniecība.

Ņemiet vērā! Ja lietotāja nav pārliecināta par izlaisto tablešu skaitu vai krāsu un ieteikumiem, kas būtu jāievēro, jālieto barjermetode visu laiku, kamēr nav pagājušas septiņas nepārtrauktas balto aktīvo tablešu lietošanas dienas.

Aizmirstas dzeltenās placebo tabletes

Kontraceptīvā aizsardzība nav pavājināta. Dzeltenās tabletes no pēdējās (4.) plāksnītes rindas var neņemt vērā. Tomēr aizmirstās tabletes ir jāizmet, lai netīšām nepaildzinātu placebo tablešu lietošanas fāzi.

Padomi kuņģa-zarnu trakta traucējumu gadījumā

Smagu kuņģa-zarnu trakta traucējumu (piemēram, vemšanas vai caurejas) gadījumā aktīvās vielas var pilnīgi neuzsūkties, un ir jālieto papildu kontraceptīvie līdzekļi.

Ja vemšana ir 3 – 4 stundas pēc balto tablešu lietošanas, jāuzskata, ka tablete netika lietota un jauna tablete jālieto pēc iespējas ātrāk. Jaunā tablete jāieņem 24 stundu laikā tiklīdz tas ir iespējams. Nākamā tablete jālieto parastajā laikā. Ja kopš pēdējās tabletes lietošanas ir pagājušas 24 stundas vai vairāk, tad padoms kā rīkoties šādā situācijā ir aprakstīts 4.2 apakšpunktā ‘Rīcība aizmirstu tablešu gadījumā’.

Ja sieviete nevēlas mainīt savu ierasto tablešu lietošanas shēmu, viņai ir jālieto papildu baltā(s) tablete(s) no cita iepakojuma.

Kā mainīt mēnešreižu laiku vai aizkavēt mēnešreizes

Lai aizkavētu mēnešreizes, sievietei jāturpina nākamā Zoely iepakojuma lietošana, nelietojot dzeltenās placebo tabletes no iepriekšējā iepakojuma. Mēnešreizes var aizkavēt, cik ilgi vēlas, līdz izlietotas baltās aktīvās tabletes no otrā iepakojuma. Pēc tam, kad izlietotas dzeltenās placebo tabletes no otrā iepakojuma, atsāk regulāru Zoely lietošanu. Mēnešreižu aizkavēšanas laikā sievietei var būt neparedzēta asiņošana vai smērēšanās.

Lai mainītu mēnešreižu sākšanās laiku no ierastās shēmas uz citu nedēļas dienu, sievietei var ieteikt saīsināt dzelteno placebo tablešu fāzi maksimāli par 4 dienām. Jo īsāks ir periods, jo lielāks risks, ka viņai nebūs lietošanas pārtraukšanas izraisītās asiņošanas un būs neparedzēta asiņošana un smērēšanās nākamā iepakojuma lietošanas laikā (tieši tāpat, kā aizkavējot mēnešreizes).

4.3.Kontrindikācijas

Kombinētos hormonālos kontracepcijas līdzekļus (KHKL) nedrīkst lietot tālāk norādītajos gadījumos. Tā kā epidemioloģiskie dati par 17β-estradiolu saturošiem KHKL vēl nav pieejami, Zoely lietošanas gadījumā par atbilstošām uzskata kontrindikācijas etinilestradiolu saturošo KHKL lietošanai. Ja kāds no šiem traucējumiem pirmo reizi parādās Zoely lietošanas laikā, zāļu lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

Esoša venoza trombembolija (VTE) vai tās risks

o Venoza trombembolija – pašreiz esoša VTE (lieto antikoagulantus) vai attiecīga anamnēze (piemēram, dziļo vēnu tromboze [DzVT] vai plaušu embolija [PE]).

o Zināma iedzimta vai iegūta nosliece uz venozo trombemboliju, piemēram, APC rezistence (arī V faktors Leiden), antitrombīna-III deficīts, C proteīna deficīts, S proteīna deficīts.

o Apjomīga ķirurģiska operācija ar ilgstošu imobilizāciju (skatīt 4.4. apakšpunktu). o Augsts venozas trombembolijas risks vairāku riska faktoru esamības dēļ (skatīt

4.4.apakšpunktu).

Esoša arteriāla trombembolija (ATE) vai tās risks

o Arteriāla trombembolija – pašreiz esoša arteriāla trombembolija, arteriāla trombembolija (piemēram, miokarda infarkts) vai prodroma stāvoklis (piemēram, stenokardija) anamnēzē.

o Cerebrovaskulāra slimība – pašreizējs insults, insults vai prodroma stāvoklis (piemēram, tranzitora išēmijas lēkme, TIL) anamnēzē.

o Zināma iedzimta vai iegūta nosliece uz arteriālu trombemboliju, piemēram, hiperhomocisteinēmija un antifosfolipīdu antivielas (antikardiolipīna antivielas, lupus antikoagulants).

o Anamnēzē migrēna ar fokāliem neiroloģiskiem simptomiem.

o Augsts arteriālas trombembolijas risks vairāku riska faktoru dēļ (skatīt 4.4. apakšpunktu) vai viens būtisks riska faktors, piemēram:

cukura diabēts ar vaskulāriem simptomiem;

smaga hipertensija;

smaga dislipoproteinēmija.

Pankreatīts pašlaik vai anamnēzē, ja saistīts ar smagu hipertrigliceridēmiju.

Smaga aknu slimība pašlaik vai anamnēzē, kamēr aknu funkcionālie raksturlielumi nav normalizējušies.

Aknu audzēji (labdabīgi vai ļaundabīgi) pašlaik vai anamnēzē.

Diagnosticēti vai iespējami dzimumhormonu ietekmēti ļaundabīgi jaunveidojumi (piemēram, dzimumorgānos vai krūtīs).

Nediagnosticēta asiņošana no maksts.

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Brīdinājumi

Ja ir kāds no stāvokļiem vai riska faktoriem, kas norādīti tālāk, Zoely lietošanas piemērotība jāapspriež ar sievieti. Ja kāds no šiem stāvokļiem vai riska faktoriem pastiprinās vai parādās pirmo reizi, sievietei jāiesaka sazināties ar ārstu, lai izlemtu, vai Zoely lietošana jāpārtrauc. Visu tālāk sniegto datu pamatā ir epidemioloģiskie dati, kas iegūti par KHKL, kas satur etinilestradiolu, lietošanu. Zoely satur 17β-estradiolu. Tā kā epidemioloģiskie dati par estradiolu saturošiem KHKL vēl nav pieejami, bet tiek uzskatīts, ka brīdinājumi piemērojami arī Zoely lietošanai.

Venozas trombembolijas (VTE) risks

Jebkura kombinēta hormonālā kontracepcijas līdzekļa (KHKL) lietošana palielina venozās trombembolijas (VTE) risku, salīdzinot ar tā nelietošanu. Zāles, kuru sastāvā ir levonorgestrels, norgestimāts vai noretisterons, ir saistītas ar vismazāko VTE risku. Pagaidām nav zināms, kāds ir ar Zoely saistītā riska salīdzinājums ar šīm zemākā riska zālēm. Lēmums par jebkuru citu, nevis šādu zāļu, kas saistītas ar zemāko VTE risku, lietošanu jāpieņem tikai pēc pārrunām ar sievieti, lai nodrošinātu, ka viņa izprot ar KHKL saistīto VTE risku, to, kā šo risku ietekmē viņas pašreizējie riska faktori, un ka vislielākais VTE risks ir pirmajā zāļu lietošanas gadā. Ir arī daži pierādījumi par riska palielināšanos, ja KHKL lietošanu atsāk pēc 4 nedēļu vai ilgāka pārtraukuma.

No 10 000 sievietēm, kuras nelieto KHKL un kurām nav iestājusies grūtniecība, VTE viena gada laikā radīsies aptuveni divām sievietēm. Tomēr jebkurai konkrētai sievietei šis risks var būt augstāks atkarībā no viņai esošajiem riska faktoriem (skatīt tālāk).

Epidemioloģiskos pētījumos ar sievietēm, kas lieto mazu devu kombinētos hormonālos kontracepcijas līdzekļus (< 50 µg etinilestradiola), ir konstatēts, ka aptuveni 6 līdz 12 sievietēm no 10 000 radīsies VTE viena gada laikā.

Tiek lēsts, ka no 10 000 sieviešu, kuras lieto levonorgestrelu saturošu KHKL, aptuveni 61 viena gada laikā radīsies VTE.

Pagaidām nav zināms, kāds ir ar KHKL, kas satur nomegestrola acetātu kombinācijā ar estradiolu, saistītais VTE risks salīdzinājumā ar risku, kāds saistīts ar mazas levonorgestrela devas saturošiem KHKL.

VTE gadījumu skaits gadā saistībā ar mazu devu KHKL ir mazāks par paredzamo skaitu sievietēm grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā.

1-2 % gadījumu VTE ir iespējams letāls iznākums.

Ļoti reti KHKL lietotājām ziņots par trombozi citos asinsvados, piemēram, aknu, apzarņa, nieru vai tīklenes vēnās un artērijās.

VTE riska faktori

Ar venozu trombemboliju saistītu komplikāciju risks KHKL lietošanas gadījumā var būt būtiski palielināts sievietēm ar papildu riska faktoriem, jo īpaši ja ir vairāki riska faktori (skatīt tabulu).

1 Diapazona 5-7 viduspunkts uz 10 000 sieviešgadiem, pamatojoties uz relatīvo risku saistībā ar KHKL, kas satur levonorgestrelu, salīdzinājumā ar šādas zāles nelietojošām sievietēm, kurām attiecīgā vērtība ir 2,3 līdz 3,6.

Zoely ir kontrindicēts, ja sievietei ir vairāki riska faktori, kuru dēļ viņa ir pakļauta augstam venozas trombozes riskam (skatīt 4.3. apakšpunktu). Ja sievietei ir vairāk nekā viens riska faktors, ir iespējams, ka riska pieaugums ir lielāks par atsevišķo riska faktoru summu — tādā gadījumā jāņem vērā sievietes kopējais VTE risks. Ja ieguvuma un riska attiecību atzīst par negatīvu, KHKL nedrīkst parakstīt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Tabula. VTE riska faktori

Riska faktors

Komentārs

Aptaukošanās (ķermeņa masas indekss virs

Palielinoties ĶMI, risks būtiski pieaug.

30 kg/m2)

Īpaši svarīgi apsvērt, vai ir arī citi riska faktori.

 

 

 

Ilgstoša imobilizācija, apjomīga ķirurģiska

Šādās situācijās ieteicams pārtraukt tablešu

operācija, jebkāda ķirurģiska kāju vai iegurņa

lietošanu (plānveida operācijas gadījumā vismaz

operācija, neiroķirurģija vai būtiska trauma.

četras nedēļas pirms tās) un neatsākt lietot ātrāk

 

kā divas nedēļas pēc tam, kad pilnībā atgūta

Piezīme. VTE riska faktors var būt arī īslaicīga

kustību spēja. Lai izvairītos no nevēlamas

imobilizācija, ieskaitot lidošanu ar lidmašīnu

grūtniecības, jāizmanto cita kontracepcijas

> 4 stundas, īpaši sievietēm ar citiem riska

metode.

faktoriem.

Ja Zoely lietošana nav iepriekš pārtraukta,

 

 

jāapsver antitrombotiskas terapijas iespējamība.

 

 

Pozitīva ģimenes anamnēze (jebkad bijusi venoza

Ja ir aizdomas par iedzimtu noslieci, sievietei

trombembolija brālim vai māsai, vai kādam no

jākonsultējas ar speciālistu, lai pieņemtu lēmumu

vecākiem, jo īpaši relatīvi agrā vecumā,

par jebkādu KHKL lietošanu.

piemēram, pirms 50 gadu vecuma)

 

Citi ar VTE saistīti medicīniski stāvokļi

Vēzis, sistēmiska sarkanā vilkēde, hemolītiski

 

urēmiskais sindroms, hroniska iekaisīga zarnu

 

slimība (Krona slimība vai čūlainais kolīts) un

 

sirpjveida šūnu anēmija.

 

 

Vecums

Īpaši pēc 35 gadu vecuma

 

 

Nav vienprātības jautājumā par varikozu vēnu un virspusēja tromboflebīta iespējamo nozīmi attiecībā uz progresējošu venozas trombozes rašanos.

Jāņem vērā palielināts trombembolijas risks grūtniecības laikā un — it īpaši — 6 nedēļu laikā pēc dzemdībām (informāciju par grūtniecību un barošanu ar krūti skatīt 4.6. apakšpunktā).

VTE (dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas) simptomi

Simptomu gadījumā sievietei jāiesaka nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un informēt veselības aprūpes speciālistu, ka viņa lieto KHKL.

Dziļo vēnu trombozes (DzVT) simptomi var būt, piemēram, šādi:

-vienpusējs kājas un/vai pēdas pietūkums vai pietūkums gar kājas vēnu;

-sāpes vai jutīgums kājā, kas var būt jūtams tikai stāvot vai staigājot;

-pastiprināta siltuma sajūta skartajā kājā; apsārtusi vai mainītas krāsas kājas āda.

Plaušu embolijas (PE) simptomi var būt, piemēram, šādi:

-pēkšņs neizskaidrojams elpas trūkums vai strauja elpošana;

-pēkšņs klepus, kas var būt saistīts ar hemoptīzi;

-asas sāpes krūškurvī;

-izteikta apreibuma sajūta vai reibonis;

-paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība.

Daži no šiem simptomiem (piemēram, elpas trūkums, klepus) ir nespecifiski un var tikt nepareizi interpretēti kā biežāki vai mazāk būtiski notikumi (piemēram, elpceļu infekcijas).

Citas asinsvadu oklūzijas pazīmes var būt, piemēram, šādas: pēkšņas sāpes, pietūkums un iezilgana ekstremitātes ādas nokrāsa.

Ja oklūzija rodas acī, simptomi var būt no nesāpīgas redzes miglošanās, kas var progresēt pat līdz aklumam. Dažkārt aklums var iestāties gandrīz uzreiz.

Arteriālas trombembolijas (ATE) risks

Epidemioloģiskajos pētījumos KHKL lietošana ir tikusi saistīta ar palielinātu arteriālas trombembolijas (miokarda infarkta) vai cerebrovaskulāra notikuma (piemēram, tranzitoras išēmijas lēkmes, insulta) risku. Arteriāla trombembolija var būt ar letālu iznākumu.

ATE riska faktori

Lielāks ar arteriālu trombemboliju saistītu komplikāciju vai cerebrovaskulāra notikuma risks starp KHKL lietotājām ir tām sievietēm, kurām ir riska faktori (skatīt tabulu). Zoely ir kontrindicēts, ja sievietei ir viens būtisks vai vairāki ATE riska faktori, kuru dēļ viņa ir pakļauta augstam arteriālas trombozes riskam (skatīt 4.3. apakšpunktu). Ja sievietei ir vairāk nekā viens riska faktors, ir iespējams, ka riska pieaugums ir lielāks par atsevišķo riska faktoru summu — tādā gadījumā jāņem vērā sievietes kopējais risks. Ja ieguvuma un riska attiecību atzīst par negatīvu, KHKL nedrīkst parakstīt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Tabula. ATE riska faktori

Riska faktors

Komentārs

Vecums

Īpaši pēc 35 gadu vecuma

 

 

Smēķēšana

Sievietēm jāiesaka nesmēķēt, ja viņas vēlas lietot

 

KHKL. Sievietēm pēc 35 gadu vecuma, kuras

 

turpina smēķēt, strikti jāiesaka citāda

 

kontracepcijas metode.

Hipertensija

 

 

 

Aptaukošanās (ķermeņa masas indekss virs

Palielinoties ĶMI, risks būtiski pieaug.

30 kg/m2)

Īpaši būtiski sievietēm ar papildu riska faktoriem.

 

 

 

Pozitīva ģimenes anamnēze (jebkad bijusi

Ja ir aizdomas par iedzimtu noslieci, sievietei

arteriāla trombembolija brālim vai māsai, vai

jākonsultējas ar speciālistu, lai pieņemtu lēmumu

kādam no vecākiem, jo īpaši relatīvi agrā vecumā,

par jebkādu KHKL lietošanu.

piemēram, pirms 50 gadu vecuma)

 

 

 

Migrēna

Migrēnas biežuma pieaugums un smaguma

 

pakāpes pastiprināšanās KHKL lietošanas laikā

 

(kas var būt cerebrovaskulāra notikuma

 

prodroms) var būt iemesls zāļu lietošanas tūlītējai

 

pārtraukšanai.

 

 

Citi ar nevēlamiem vaskulāriem notikumiem

Cukura diabēts, hiperhomocisteinēmija, sirds

saistīti medicīniskie stāvokļi

vārstuļu slimība un priekškambaru mirdzaritmija,

 

dislipoproteinēmija un sistēmiska sarkanā vilkēde

 

 

ATE simptomi

Simptomu gadījumā sievietei jāiesaka nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un informēt veselības aprūpes speciālistu, ka viņa lieto KHKL.

Cerebrovaskulāra notikuma simptomi var būt, piemēram, šādi:

-pēkšņs nejutīgums vai nespēks sejā, rokā vai kājā, īpaši, ja tas izpaužas tikai vienā ķermeņa pusē;

-pēkšņi apgrūtināta staigāšana, reibonis, līdzsvara vai koordinācijas zudums;

-pēkšņs apmulsums, grūtības runāt vai saprast;

-pēkšņi redzes traucējumi, kas skar vienu vai abas acis;

-pēkšņas stipras vai ilgstošas galvassāpes bez zināma iemesla;

-samaņas zudums vai ģībonis ar krampju lēkmi vai bez tās.

Pārejoši simptomi liecina, ka notikums ir tranzitora išēmijas lēkme (TIL).

Miokarda infarkta (MI) simptomi var būt, piemēram, šādi:

-sāpes, diskomforta sajūta, spiediens, smaguma sajūta, spiediena vai pilnuma sajūta krūškurvī, rokā vai aiz krūšu kaula;

-diskomforts, kas izstaro uz muguru, žokli, rīkli, roku, kuņģi;

-pilna vēdera sajūta, gremošanas traucējumi vai smakšanas sajūta;

-svīšana, slikta dūša, vemšana vai reibonis;

-ārkārtējs vājums, trauksme vai elpas trūkums;

-paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība.

Audzēji

Daži epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka ilgstošām KPKL (> 5gadi) lietotājām pieaug riska faktors dzemdes kakla vēža attīstībai, bet joprojām ir domstarpības par to cik lielā mērā šis secinājums ir attiecināms uz jaucējfaktoriem kā seksuālā uzvedība un citi faktori, piemēram, cilvēka papilomas vīruss (HPV). Epidemioloģiskie dati par dzemdes kakla vēža risku Zoely lietotājām nav pieejami.

Lielākas devas KPKL (50 g etinilestradiola) lietošana saistīta ar mazāku endometrija un olnīcu vēža risku. Vai tas attiecas arī uz 17β-estradiolu saturošiem KPKL, vēl jāapstiprina.

54 epidemioloģisko pētījumu metaanalīze ziņo, ka sievietēm, kuras lieto KPKL, ir nedaudz palielināts relatīvais krūts vēža diagnosticēšanas risks (RR = 1,24). Palielinātais risks pakāpeniski izzūd 10 gadu laikā pēc KPKL lietošanas pārtraukšanas. Krūts vēzi par 40 gadiem jaunākām sievietēm atklāj reti, tāpēc palielinātais krūts vēža diagnosticēšanas gadījumu skaits sievietēm, kuras pašreiz vai iepriekš lietojušas KPKL, ir neliels salīdzinājumā ar kopējo krūts vēža risku. Sievietēm, kuras jebkad lietojušas šos līdzekļus, krūts vēzis parasti tiek diagnosticēts mazāk klīniski progresējis nekā vēzis sievietēm, kas nekad nav lietojušas šos līdzekļus. Novērotais palielinātais risks varētu būt agrīnākas krūts vēža diagnosticēšanas dēļ KPKL lietotājām, bioloģiskās KPKL iedarbības dēļ vai abu šo faktoru kombinācijas dēļ.

Retos gadījumos KPKL lietotājām ziņots par labdabīgiem aknu audzējiem un vēl retāk par ļaundabīgiem aknu audzējiem. Atsevišķos gadījumos šie audzēji izraisījuši dzīvību apdraudošu intraabdominālu asiņošanu. Tāpēc diferenciāldiagnozē jāapsver aknu audzēja iespējamība, kad sievietēm, kuras lieto KPKL, sākas stipras sāpes vēdera augšdaļā, ir palielinātas aknas vai intraabdominālas asiņošanas pazīmes.

C hepatīts

Klīnisko pētījumu laikā ar vīrushepatīta C (VHC) zāļu kombināciju ombitasvīrs/paritaprevīrs/ritonavīrs ar vai bez dasabuvīra ALAT paaugstinājums vairāk nekā 5 reizes virs normas augšējās robežas (NAR) nozīmīgi biežāk bija sievietēm, kuras lietoja etinilestradiolu saturošas zāles, piemēram, KHKL. Sievietēm, kuras lietoja zāles, kas satur estrogēnus, izņemot etinilestradiolu, piemēram, estradiolu, ALAT pieauguma biežums bija līdzīgs kā tām sievietēm, kuras nelietoja nekādus estrogēnus; tomēr, ņemot vērā ierobežoto sieviešu skaitu, kuras lietoja šādus citus estrogēnus, ir jāievēro pamatota piesardzība, lietojot vienlaicīgi ar zāļu ombitasvīrs/paritaprevīrs/ritonavīrs ar vai bez dasabuvīra kombināciju. Skatīt 4.5. apakšpunktu.

Citi stāvokļi

Sievietēm ar hipertrigliceridēmiju vai to ģimenes anamnēzē var būt palielināts pankreatīta risks, lietojot KPKL.

Lai gan daudzām sievietēm, kuras lieto KPKL, ziņots par nedaudz paaugstinātu asinsspiedienu, klīniski nozīmīgu paaugstināšanos novēro reti. Saistība starp KPKL lietošanu un klīnisku hipertensiju nav noskaidrota. Tomēr, ja KPKL lietošanas laikā attīstās pastāvīga, klīniski nozīmīga hipertensija, ārstam piesardzības dēļ uz laiku jāpārtrauc tablešu lietošana un jāārstē hipertensija. Ja tiek uzskatīts par atbilstošu, KPKL lietošanu var atsākt, ja ar antihipertensīvo terapiju var sasniegt normotensīvus raksturlielumus.

Tālāk minētie stāvokļi, kā ziņots, radušies vai pastiprinājušies gan grūtniecības, gan KPKL lietošanas laikā, bet pierādījumi par saistību ar KPKL lietošanu nav pārliecinoši: dzelte un/vai nieze, kas saistīta ar holestāzi; žulstakmeņu veidošanās; porfirija; sistēmas sarkanā vilkēde; hemolītiski urēmiskais sindroms; Sīdenhama horeja; grūtniecības herpes; ar otosklerozi saistīts dzirdes zudums.

Sievietēm ar iedzimtu angioneirotisku tūsku eksogēnie estrogēni var izraisīt vai pastiprināt angioneirotiskas tūskas simptomus.

Akūtu vai hronisku aknu darbības traucējumu gadījumā var būt jāpārtrauc KPKL lietošana līdz aknu funkciju marķieru normalizācijai. Atkārtota holestātiska dzelte, kas pirmo reizi radusies grūtniecības laikā vai iepriekšējās dzimumhormonu lietošanas laikā, ir iemesls KPKL lietošanas pārtraukšanai.

Lai gan KPKL var ietekmēt perifēro insulīnrezistenci un glikozes toleranci, nav pierādījumu, ka būtu jāmaina ārstēšanas shēma diabēta slimniekiem, kas lieto mazas devas KPKL (kas satur < 0,05 mg etinilestradiola). Tomēr sievietes ar diabētu rūpīgi jānovēro KPKL lietošanas laikā, īpaši pirmajā lietošanas mēnesī.

Ar KPKL lietošanu bijusi saistīta Krona slimība, čūlainais kolīts un depresijas pastiprināšanās.

Reizēm iespējama hloazma, īpaši sievietēm ar chloasma gravidarum anamnēzē. Sievietēm ar noslieci uz hloazmu KPKL lietošanas laikā jāizvairās no saules vai ultravioleto staru iedarbības.

Pacientes ar reti sastopamajiem, pārmantotajiem traucējumiem – galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles.

Medicīniska izmeklēšana/konsultācija

Pirms tiek sākta vai atsākta Zoely lietošana, jānoskaidro pilna medicīniskā anamnēze (arī ģimenes anamnēze) un jāizslēdz grūtniecības iespējamība. Vadoties pēc kontrindikācijām (skatīt

4.3. apakšpunktu) un brīdinājumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu), jāizmēra asinsspiediens un jāveic fizikāla izmeklēšana. Svarīgi vērst sievietes uzmanību uz informāciju par venozo un arteriālo trombozi, ieskaitot informāciju par Zoely risku salīdzinājumā ar citiem KHKL, VTE un ATE simptomiem, zināmajiem riska faktoriem un to, kā rīkoties gadījumā, ja ir aizdomas par trombozi.

Sievietei arī jānorāda rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un ievērot tajā dotos norādījumus. Pārbaužu biežums un veids jāparedz atkarībā no apstiprinātajām darbības pamatnostādnēm un jāpielāgo katrai konkrētai sievietei.

Sievietes jāinformē, ka hormonālie kontraceptīvie līdzekļi nenodrošina aizsardzību pret HIV infekciju (AIDS) un citām seksuāli transmisīvām slimībām.

Pavājināta iedarbība

KPKL iedarbība var pavājināties, ja ir aizmirsts ieņemt tabletes (skatīt 4.2 apakšpunktā), ja ir kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumi aktīvo tablešu lietošanas laikā (skatīt 4.2 apakšpunktā) un ja vienlaikus tiek lietotas kādas zāles, kas samazina nomegestrola acetāta un/vai estradiola koncentrāciju plazmā (skatīt 4.5 apakšpunktā).

Cikla kontrole

Visos KPKL lietošanas gadījumos iespējama neregulāra asiņošana (smērēšanās vai neparedzēta asiņošana), īpaši pirmajos lietošanas mēnešos. Tāpēc neregulāras asiņošanas cēloņa noskaidrošana ir mērķtiecīga tikai pēc pielāgošanās perioda, kas ir aptuveni 3 cikli. Procentuālais daudzums sieviešu, kas lieto Zoely un kam pēc šī adaptācijas perioda sākas asiņošana cikla laikā, bija robežās no 15 % līdz 20 %.

Ja neregulārā asiņošana turpinās vai rodas pēc iepriekš regulāriem cikliem, jāapsver nehormonāli cēloņi, un indicēta atbilstoša diagnostiska izmeklēšana, lai izslēgtu ļaundabīgu jaunveidojumu vai grūtniecību. Var būt nepieciešama kiretāža.

Zoely lietošanas laikā asiņošanas pārtraukums sievietēm ir vidēji 3-4 dienas. Zoely lietotājām asiņošana var arī nebūt, lai gan grūtniecība nav iestājusies.

Klīnisko pētījumu laikā nav bijusi asiņošanas 1--12 ciklu laikā no 18 % līdz 32 % sievietēm. Šajos gadījumos lietošanas pārtraukšanas izraisītas asiņošanas trūkums nebija saistīts ar biežāku neregulāras asiņošanas/smērēšanās sastopamību turpmākajos ciklos.

4,6 % no sievietēm nav bijusi asiņošana pirmajos trīs lietošanas ciklos un nav novērota asiņošana arī lietojot vēlākajos ciklos šajā apakšgrupā, rezultāti bija augsti, sākot no 76 % līdz 87 % sieviešu. 28 % no sievietēm nebija asiņošanas vismaz vienā no 2., 3. un 4. cikliem, kas saistītas ar lielāku gadījumu skaitu, kad nav asiņošanas lietojot arī vēlākajos ciklos, sākot no 51 % līdz 62 % sieviešu.

Ja asiņošana, pārtraucot aktīvās vielas lietošanu, nesākas un Zoely ir lietots saskaņā ar

4.2 apakšpunktā sniegtajiem norādījumiem, grūtniecības iestāšanās sievietei ir maz ticama. Tomēr, ja Zoely nav lietots saskaņā ar norādījumiem vai iztrūkst divas asiņošanas pēc kārtas, pirms Zoely lietošanas turpināšanas jāpārliecinās, vai nav iestājusies grūtniecība.

Pediatriskā populācija

Nav zināms, vai estradiola daudzums Zoely ir pietiekams, lai saglabātu pietiekamu līmeni estradiola pusaudžiem, jo īpaši kaulu masas uzkrāšanai (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Laboratoriskās analīzes

Kontraceptīvo steroīdu lietošana var ietekmēt noteiktu laboratorisko analīžu, tostarp aknu, vairogdziedzera, virsnieru un nieru funkcijas bioķīmisko raksturlielumu, rezultātus, (nesēj)olbaltumvielas, piemēram, kortikosteroīdus saistošā globulīna un lipīdu/lipoproteīnu frakcijas līmeni plazmā, ogļhidrātu vielmaiņas un koagulācijas un fibrinolīzes raksturlielumu rezultātus. Pārmaiņas parasti ir laboratoriskās normas robežās.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība

Piezīme: Jāiepazīstas ar vienlaicīgi lietoto zāļu aprakstu, lai identificētu potenciālās mijiedarbības.

Citu zāļu ietekme uz Zoely

Mijiedarbība starp perorālajiem kontraceptīvajiem līdzekļiem un enzīmus inducējošām zālēm var izraisīt neparedzētu asiņošanu un/vai neefektīvu kontraceptīvo iedarbību.

Aknu metabolisms: var rasties mijiedarbība ar vielām, kas inducē CYP450 enzīmus, samazinot dzimumhormonu koncentrāciju un pazeminātu kombinēto orālo kontraceptīvu efektivitāti, ieskaitot Zoely. Šīs vielas ir galvenokārt antikonvulsanti (piem., karbamazepīns, topiramāts, fenitoīns, fenobarbitāls, primidons, okskarbazepīns, felbamāts); zāles pret infekcijām (piem., rifampicīns, rifabutīns, grizeofulvīns); divšķautņu asinszāli; bosentāns un HIV vai vīrushepatīta C (VHC) proteāzes inhibitori (piemēram, ritonavirs, boceprevirs, telaprevirs) un nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitori (piemēram, efavirenzs).

Enzīma indukcija var rasties pēc dažu dienu ilgas ārstēšanas. Maksimālā enzīma indukcija parasti novērota dažu nedēļu laikā. Pārtraucot zāļu lietošanu, enzīma indukcija var ilgt vēl apmēram

28 dienas.

Vienlaikus lietojot enzīmu induktoru un 28 dienas pēc tā lietošanas pārtraukšanas jāizmanto arī kontraceptīva barjermetode. Ja ilgstoši tiek veikta ārstēšana ar aknu enzīmus inducējošām vielām, jāapsver citas kontracepcijas metodes izmantošana.

Ja vienlaicīga zāļu lietošana turpinās pēc aktīvo tablešu beigām konkrētajā blisteriepakojumā, uzreiz jāsāk nākamais blisteriepakojums bez parastā placebo tablešu intervāla.

Vienlaicīga spēcīgu (piem, ketokonazola, itrakonazola, klaritromicīna) vai mērenu (piem., flukonazola, diltiazēma, eritromicīna) CYP3A4 inhibitoru lietošana var palielināt estrogēnu un progestogēnu koncentrāciju serumā.

Zāļu mijiedarbības pētījumi ar Zoely nav veikti, bet veikti divi pētījumi attiecīgi ar rifampicīnu un ketokonazolu ar lielāku nomegestrola acetāta-estradiola kombinācijas devu (nomegestrola acetāts 3,75 mg + estradiols 1,5 mg) pēcmenopauzes vecuma sievietēm. Vienlaicīga rifampicīna lietošana mazina nomegestrola acetāta AUC0-∞ par 95 % un palielina estradiola AUC0-tlast par 25 %. Vienlaicīga ketokonazola lietošana (200 mg vienreizēja deva) neietekmē estradiola metabolismu, bet novērota palielināta nomegestrola acetāta maksimālā koncentrācija (85 %) un AUC0-∞ (115 %), kam nebija klīniskas nozīmes. Līdzīgi secinājumi sagaidāmi reproduktīvā vecuma sievietēm.

Zoely ietekme uz citām zālēm

Kontraceptīvie līdzekļi, kas satur etinilestradiolu, var samazināt lamotrigīna koncentrāciju par apmēram 50%. Jāpievērš uzmanība, sevišķi uzsākot kombinētā kontracepcijas līdzekļa, pat ar estradiolu, ar lamotrigīnu adekvāti ārstētām sievietēm.

Cita mijiedarbība

Klīnisko pētījumu laikā ar vīrushepatīta C (VHC) zāļu kombinācijuombitasvīrs/paritaprevīrs/ritonavīrs ar vai bez dasabuvīra ALAT paaugstinājums vairāk nekā 5 reizes virs normas augšējās robežas (NAR) nozīmīgi biežāk bija sievietēm, kuras lietoja etinilestradiolu saturošas zāles, piemēram, KHKL. Sievietēm, kuras lietoja zāles, kas satur estrogēnus, izņemot etinilestradiolu, piemēram, estradiolu, ALAT pieauguma biežums bija līdzīgs kā tām, kuras nelietoja nekādus estrogēnus; tomēr, ņemot vērā ierobežoto sieviešu skaitu, kuras lietoja šādus citus estrogēnus, ir jāievēro pamatota piesardzība, lietojot vienlaicīgi ar zāļu ombitasvīrs/paritaprevīrs/ritonavīrs ar vai bez dasabuvīra kombināciju. Skatīt 4.5. apakšpunktu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Zoely nav indicēts grūtniecības laikā.

Ja Zoely lietošanas laikā iestājas grūtniecība, turpmāka lietošana ir jāpārtrauc. Vairumā epidemioloģisko pētījumu nav atklāts ne palielināts iedzimtu defektu risks zīdaiņiem, kuri dzimuši sievietēm, kas pirms grūtniecības lietojušas etinilestradiolu saturošus KPKL, ne teratogēna iedarbība, kad etinilestradiolu saturoši KPKL netīši lietoti grūtniecības sākumā.

Klīniskie dati par nelielu grūtniecību skaitu, kad lietots Zoely, neliecina par nelabvēlīgu ietekmi uz augli vai jaundzimušo.

Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot nomegestrola acetāta/estradiola kombināciju, novērota toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju (skatīt preklīniskos drošuma datus 5.3 apakšpunktā).

Pirms Zoely lietošanas atsākšanas jāņem vērā paaugstināta VTE riska iespējamība pēcdzemdību periodā (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Neliels daudzums kontraceptīvo steroīdu un/vai to metabolītu var izdalīties mātes pienā, bet nav pierādījumu, ka tas nelabvēlīgi ietekmētu zīdaiņu veselību.

KPKL var ietekmēt barošanu ar krūti, jo var mazināt piena daudzumu un mainīt tā sastāvu. Tāpēc KPKL lietošana nav ieteicama, līdz māte nav pilnīgi nošķīrusi bērnu no krūts un sievietēm, kuras vēlas barot bērnu ar krūti, jāpiedāvā alternatīva kontracepcijas metode.

Fertilitāte

Zoely ir indicēts, lai novērstu grūtniecību. Lai iegūtu informāciju par fertilitātes atjaunošanu, skatīt 5.1 apakšpunktu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zoely neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma īpašību apkopojums

Lai novērtētu Zoely drošumu, izmantoja sešus daudzcentru pētījumus, ka bija līdz vienam gadam ilgi. Kopumā bija iesaistītas 3 434 sievietes 18 – 50 gadu vecumā un zāles tika lietotas 33 828 ciklus.

Tabulā uzskaitītās blakusparādības

Ar zāļu lietošanu iespējami saistītas blakusparādības, kas novērotas Zoely lietotājām klīniskajos pētījumos vai lietojot zāles pēc to reģistrācijas, ir uzskaitītas tālāk tabulā.

Visas blakusparādības ir norādītas atbilstoši orgānu sistēmai un sastopamības biežumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100) un reti (≥1/10 000 līdz < 1/1 000).

Orgānu sistēmas grupa

 

Blakusparādības MedDRA termins1

 

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

 

 

pastiprināta

pavājināta

traucējumi

 

 

ēstgriba,

ēstgriba

 

 

 

šķidruma aizture

 

Psihiskie traucējumi

 

pavājināta

 

pastiprināta

 

 

dzimumtieksme,

 

dzimumtieksme

 

 

depresija/nomākt

 

 

 

 

s garastāvoklis,

 

 

 

 

garastāvokļa

 

 

 

 

maiņa

 

 

Nervu sistēmas

 

galvassāpes,

 

cerebrovaskulārs

traucējumi

 

migrēna

 

notikums,

 

 

 

 

tranzitora

 

 

 

 

išēmijas lēkme,

 

 

 

 

modrības

 

 

 

 

traucējumi

Acu bojājumi

 

 

 

kontaktlēcu

 

 

 

 

nepanesība,

 

 

 

 

sausas acis

Asinsvadu sistēmas

 

 

karstuma viļņi

venoza

traucējumi

 

 

 

trombembolija

Kuņģa-zarnu trakta

 

slikta dūša

vēdera pūšanās

sausa mute

traucējumi

 

 

 

 

Aknu un/vai žults

 

 

 

holelitiāze,

izvades izvades

 

 

 

holecistīts

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

pinnes

 

hiperhidroze,

hloazma,

bojājumi

 

 

alopēcija, nieze,

hipertrihoze

 

 

 

sausa āda,

 

 

 

 

seboreja

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

smaguma sajūta

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

Reproduktīvās

patoloģiska

metrorāģija,

hipomenoreja,

maksts

sistēmas traucējumi un

asiņošana pēc

menorāģija, sāpes

krūšu

smakošana,

krūts slimības

zāļu lietošanas

krūšu dziedzeros,

pietūkums,

vulvovagināla

 

pārtraukšanas

sāpes iegurnī

galaktoreja,

diskomforta

 

 

 

dzemdes

sajūta

 

 

 

spazmas,

 

 

 

 

premenstruālais

 

 

 

 

sindroms,

 

 

 

 

sabiezējums

 

 

 

 

krūtī,

 

 

 

 

dispareūnija,

 

 

 

 

vulvovagināls

 

 

 

 

sausums

 

Vispārēji traucējumi

 

 

aizkaitināmība,

bada sajūta

un reakcijas

 

 

tūska

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

palielināta

paaugstināts

 

 

 

ķermeņa masa

aknu enzīmu

 

 

 

 

līmenis

 

1Norādīts atbilstošākais MedDRA termins, kas apraksta noteiktu blakusparādību. Sinonīmi vai saistītie stāvokļi nav minēti, taču tie arī ir jāņem vērā.

Papildus iepriekš minētajām blakusparādībām, ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām Zoely lietotājām (biežums nav zināms).

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Sievietēm, kuras lieto KHKL, novērots palielināts arteriālu un venozu trombotisku un trombembolisku notikumu, tostarp miokarda infarkta, insulta, tranzitoru išēmijas lēkmju, venozas trombozes un plaušu embolijas, risks, kas sīkāk iztirzāts 4.4. apakšpunktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Sievietēm lietotas vairākas Zoely devas – līdz piecām reizēm pārsniedzot dienas devu – un atsevišķas nomegestrola acetāta devas, kas līdz 40 reizēm pārsniedza dienas devu, neizraisot nelabvēlīgu iedarbību. Ņemot vērā vispārējo kombinēto perorālo kontraceptīvo līdzekļu lietošanas pieredzi, iespējamie simptomi ir slikta dūša, vemšana, jaunām meitenēm – neliela asiņošana no maksts. Antidotu nav, ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Dzimumhormoni un dzimumorgānu sistēmas modulatori, progestogēni un estrogēni, fiksētas kombinācijas, ATĶ kods: G03A A14.

Darbības mehānisms

Nomegestrola acetāts ir ļoti selektīvs progestogēns, kas atvasināts no dabiskā steroīdā hormona progesterona. Nomegestrola acetātam ir spēcīga afinitāte pret cilvēka progesterona receptoriem un antigonadotropiska darbība, progesterona receptoru mediētas antiestrogēnas darbības, vidēji izteikta antiandrogēna darbība, tam nepiemīt estrogēna, androgēna, glikokortikoīdu vai minerālkortikoīdu darbība.

Estrogēns, kas ir Zoely sastāvā, ir 17β-estradiols – dabisks estrogēns, kas ir tieši tāds pats kā endogēnais cilvēka 17β-estradiols.

Zoely kontraceptīvās iedarbības pamatā ir vairāku faktoru mijiedarbība, no kuriem par svarīgāko uzskata ovulācijas nomākšanu un dzemdes kakla sekrēcijas pārmaiņas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Divos nejaušinātos, atklātos, salīdzinošos efektivitātes-drošuma pētījumos vairāk nekā 3 200 sievietes līdz 13 cikliem pēc kārtas ārstēja ar Zoely un vairāk nekā 1 000 sievietes ar 3 mg drospirenonu – etinilestradiolu (21/7 režīmā)

Zoely grupā par pinnēm ziņoja 15,4 % sieviešu (salīdzinot ar 7,9 % salīdzinājuma grupā), par svara pieaugumu ziņoja par 8,6 % sieviešu (salīdzinot ar 5,7 % salīdzinājuma grupā), un par patoloģisku asiņošanu (galvenokārt nav asiņošanas) tika ziņots 10,5% sievietēm (salīdzinot ar 0,5 % salīdzinājuma grupā).

Klīniskajā pētījumā, kas veikts ar Zoely Eiropas Savienībā, aprēķināti šādi Perla indeksi vecuma grupā no 18-35 gadiem:

Metodes neveiksmes rādītājs: 0,40 (95 % ticamības intervāla augšējā robeža 1,03)

Metodes un lietotājas neveiksmes rādītājs: 0,38 (95 % ticamības intervāla augšējā robeža 0,97)

Klīniskajā pētījumā, kas veikts ar Zoely ASV, aprēķināti šādi Perla indeksi vecuma grupā no 18-35 gadiem:

Metodes neveiksmes rādītājs: 1,22 (95 % ticamības intervāla augšējā robeža 2,18)

Metodes un lietotājas neveiksmes rādītājs: 1,16 (95 % ticamības intervāla augšējā robeža 2,08)

Nejaušinātā, atklātā pētījumā 32 sievietes ārstēja 6 ciklus ar Zoely.

Pēc Zoely lietošanas pārtraukšanas vairumam sieviešu ovulācija atjaunojas pirmajās 28 dienās pēc pēdējās tabletes ieņemšanas, kas tika novērots 79 % no sievietēm.

Vienā klīniskā pētījumā tika pētīta endometrija histoloģija sieviešu apakšgrupā (n = 32) pēc 13 ārstēšanas cikliem. Patoloģisku rezultātu nebija.

Bērnu populācija

Nav pieejami dati par drošumu un efektivitāti pusaudžiem, jaunākiem par 18 gadiem. Pieejamie farmakokinētiskie dati ir aprakstīti 5.2 apakšpunktā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nomegestrola acetāts

Uzsūkšanās

Perorāli lietots nomegestrola acetāts uzsūcas strauji.

Maksimālā nomegestrola acetāta koncentrācija plazmā – aptuveni 7 ng/ml – tiek sasniegta 2 h pēc vienas devas lietošanas. Nomegestrola acetāta absolūtā biopieejamība pēc vienas devas lietošanas ir 63 %. Nav novērota klīniski nozīmīga uztura ietekme uz nomegestrola acetāta biopieejamību.

Izkliede

Nomegestrola acetāts plaši saistās ar albumīniem (97 – 98 %), bet nesaistās ar dzimumhormonus saistošo globulīnu (DzHSG) vai kortikoīdus saistošo globulīnu (KSG). Nomegestrola acetāta šķietamais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī ir 1645 576 l.

Biotransformācija

Nomegestrola acetāts aknās citohroma P450 enzīmu, galvenokārt CYP3A4 un CYP3A5 ietekmē, iespējams, piedaloties CYP2C19 un CYP2C8, tiek metabolizēts par vairākiem neaktīviem hidroksilētiem metabolītiem. Nomegestrola acetāts un tā hidroksilētie metabolīti ir pakļauti plašam 2. fāzes metabolismam līdz glikuronīda un sulfāta konjugātiem. Šķietamais klīrenss līdzsvara stāvoklī ir 26 l/h.

Eliminācija

Eliminācijas pusperiods līdzsvara stāvoklī (t1/2) ir 46 h (robežās no 28 līdz 83 h). Metabolītu eliminācijas pusperiods nav noskaidrots.

Nomegestrola acetāts tiek izvadīts ar urīnu un izkārnījumiem. Aptuveni 80 % devas tiek izvadīti ar urīnu un izkārnījumiem 4 dienās. Nomegestrola acetāta ekskrēcija pēc 10 dienām bija gandrīz pilnīga, un izkārnījumos izvadītais daudzums bija lielāks nekā urīnā.

Linearitāte

Devai atbilstoša linearitāte novērota 0,625 – 5 mg robežās (vērtētas auglīgas un pēcmenopauzes vecuma sievietes).

Līdzsvara stāvokļi

Nomegestrola acetāta farmakokinētiku neietekmē DzHSG.

Līdzsvara stāvoklis tiek sasniegts pēc 5 dienām. Maksimālā nomegestrola acetāta koncentrācija plazmā ir aptuveni 12 ng/ml un tiek sasniegta 1,5 h pēc devas lietošanas. Vidējā koncentrācija plazmā līdzsvara stāvoklī ir 4 ng/ml.

Zāļu mijiedarbība

Nomegestrola acetāts in vitro neizraisa manāmu kādu citohroma P450 enzīmu indukciju vai inhibīciju un tam nav klīniski nozīmīgas mijiedarbības ar P-gp transportvielu.

Estradiols

Uzsūkšanās

Estradiols pēc perorālas lietošanas tiek pakļauts ievērojamam pirmā loka metabolismam. Absolūtā biopieejamība ir aptuveni 1 %. Nav novērota klīniski nozīmīga uztura ietekme uz estradiola biopieejamību.

Izkliede

Eksogēnā un endogēnā estradiola izkliede ir līdzīga. Estrogēni plaši izkliedējas organismā un parasti lielākā koncentrācijā ir dzimumhormonu mērķa orgānos. Estradiols cirkulē asinīs, saistīts ar DzHSG (37 %) un albumīnu (61 %), nesaistīti ir tikai aptuveni 1 – 2 %.

Biotransformācija

Iekšķīgi lietots eksogēnais estradiols tiek plaši metabolizēts. Eksogēnā un endogēnā estradiola metabolisms ir līdzīgs. Estradiols zarnās un aknās tiek ātri pārveidots par vairākiem metabolītiem - galvenokārt estronu, kas pēc tam tiek konjugēts un nokļūst enterohepatiskajā cirkulācijā. Pastāv dinamisks līdzsvars starp estradiolu, estronu un estrona sulfātu, jo darbojas dažādi enzīmi, tostarp estradiola - dehidrogenāzes, sulfotransferāzes un arilsulfatāzes. Estrona un estradiola oksidēšanās procesā iesaistīti citohroma P450 enzīmi, galvenokārt CYP1A2, CYP1A2 (ekstrahepatiski), CYP3A4, CYP3A5, CYP1B1 un CYP2C9.

Eliminācija

Estradiols tiek ātri izvadīts no asinsrites. Metabolisma un enterohepatiskās cirkulācijas dēļ ir liels cirkulējošais estrogēna sulfātu un glikuronīdu tilpums. Šie rezultāti ir ļoti mainīgs sākotnējais- koriģētais estradiola eliminācijas pusperiods, kas ir aprēķināts 3,6 ± 1,5 h pēc intravenozas ievadīšanas.

Līdzsvara stāvokļi

Maksimālā estradiola koncentrācija serumā ir aptuveni 90 pg/ml, un tā tiek sasniegta 6 h pēc devas lietošanas. Vidējā koncentrācija serumā ir 50 pg/ml, un šis estradiola līmenis atbilst agrīnai un vēlīnai sievietes menstruālā cikla fāzei.

Īpašas grupas

Pediatriskā populācija

Nomegestrola acetāta farmakokinētika (primārais mērķis) pēc vienreizējas perorālas Zoely lietošanas veselām meitenēm pusaudžu vecumā, kurām jau ir bijušas mēnešreizes un pieaugušiem cilvēkiem bija līdzīgi. Tomēr pēc vienas perorālas lietošanas, estradiolu komponenta (sekundārais mērķis) iedarbība pusaudžiem bija par 36 % zemāka, salīdzinot ar pieaugušiem cilvēkiem. Klīniskā nozīme šim rādītājam nav zināma.

Pavājinātas nieru darbības ietekme

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu nieru slimības ietekmi uz Zoely farmakokinētiku.

Pavājinātas aknu darbības ietekme

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu aknu slimības ietekmi uz Zoely farmakokinētiku. Taču sievietēm ar pavājinātu aknu darbību steroīdie hormoni var slikti metabolizēties.

Etniskās grupas

Nav veikti oficiāli pētījumi, lai novērtētu farmakokinētiku etniskajām grupām.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar estradiolu, nomegestrola acetātu vai to kombināciju apliecināja gaidāmo estrogēna un gestagēna ietekmi.

Ar kombināciju veiktajos reproduktīvās toksicitātes pētījumos konstatēta fetotoksicitāte, kas atbilst estradiola ietekmei.

Genotoksicitātes un kancerogenitātes pētījumi ar šo kombināciju nav veikti. Nomegestrola acetāts nav genotoksisks.

Tomēr jāatceras, ka dzimumsteroīdi var veicināt noteiktu no hormoniem atkarīgu audu un audzēju augšanu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols (baltās aktīvās un dzeltenās placebo apvalkotās tabletes)

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze (E460)

Krospovidons (E1201)

Talks (E553b)

Magnija stearāts(E572)

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Tabletes apvalks (baltās aktīvās apvalkotās tabletes)

Polivinilspirts (E1203)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 3350

Talks (553b)

Tabletes apvalks (dzeltenās placebo apvalkotās tabletes)

Polivinilspirts (E1203)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 3350

Talks (E553b)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Melnais dzelzs oksīds (E172)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

PVH/alumīnija blisteris, kas satur 28 apvalkotās tabletes (24 baltās apvalkotās tabletes un 4 dzeltenās apvalkotās tabletes).

Iepakojuma lielums: 28, 84, 168 un 364 apvalkotās tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

KPKL tabletes (t.sk. Zoely tabletes), kuras vairs nav nepieciešamas nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves notekūdeņu sistēmā. Tabletes, kuras satur hormonāli aktīvus savienojumus un nonāk ūdens vidē, var būt kaitīgas. Tabletes ir jāatdod atpakaļ aptiekā vai jāiznīcina kādā citā drošā veidā atbilstoši vietējām prasībām. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/690/001

EU/1/11/690/002

EU/1/11/690/003

EU/1/11/690/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. 27. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. 21. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas