Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Lietošanas instrukcija - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZoledronic acid Teva Generics
ATĶ kodsM05BA08
Vielazoledronic acid monohydrate
RažotājsTeva Generics B.V

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām pudelēs

Acidum zoledronicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Zoledronic acid Teva Generics un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas

 

3.

Kā Zoledronic acid Teva Generics tiek ievadīts

 

4.

Iespējamās blakusparādības

tas

5.

Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

 

Kas ir Zoledronic acid Teva Generics un kādam nolūkam o lieēo

Zoledronic acid Teva Generics satur aktīvo vielu zoledronskābi. Šīs zāles pieder pie zāļu grupas, ko

sauc par bisfosfonātiem un ko lieto osteoporozes ārstēšanai sievietēmistrpēc menopauzes un pieaugušiem

vīriešiem, vai steroīdu izraisītas osteoporozes un kaulu P dž ğta slimības ārstēšanai pieaugušajiem.

Osteoporoze

re

Osteoporoze ir slimība, kas izraisa kaulu biezuma un stipruma mazināšanos, un ko bieži novēro

sievietēm pēc menopauzes, bet tā var attīstīties

rī vīriešiem. Menopauzes laikā sievietes olnīcas

pārtrauc ražot sievišķo hormonu estrogēnu, kasnavpalīdz saglabāt veselus kaulus. Pēc menopauzes rodas kaulu masas zudums, kauli kļūstvairstrauslāki un vieglāk lūzt. Osteoporoze var attīstīties arī vīriešiem un sievietēm pēc ilgstošas steroīdu lietošana , kas var ietekmēt kaulu stiprumu. Daudziem pacientiem ar osteoporozi nav simptomu, bet viņiem tomēr ir kaulu lūzumu risks, jo osteoporoze ir novājinājusi viņu kaulus. Nozīme ir arī pazeminātam dzimumhormonu līmenim asinīs, kur estrogēni galvenokārt veidojas no androgēniem, izraisot pakāpenisku kaulu masas samazināšanos vīriešiem. Zoledronic acid Teva Generics stiprina leskaulus gan sievietēm, gan vīriešiem, un tādējādi samazina lūzumu iespēju.

Kaulu Pedžeta slimībaā

Vecajam kaulamZir j no rdās un tā vietā veidojas jauns kauls no jauna materiāla. To sauc par remodelēšanu. Pedžeta slimības gadījumā kaula remodelēšana notiek pārāk strauji un jaunā kaula uzbūve tiek veidota nepareizi, tādēļ tas ir trauslāks nekā parasti. Ja šī slimība netiek ārstēta, kauli var deformēties, sākt sāpēt un lūzt. Zoledronic acid Teva Generics darbojas, normalizējot kaulu remodelēšanas procesu, nodrošinot normāla kaula veidošanos, tādējādi atjaunojot kaulu stiprību.

2.Kas Jums jāzina pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas

Uzmanīgi ievērojiet visus norādījumus, ko ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas.

Jums nedrīkst ievadīt Zoledronic acid Teva Generics:

-ja Jums ir alerģija pret zoledronskābi, citiem bisfosfonātiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir hipokalciēmija (tas nozīmē, ka kalcija līmenis asinīs ir pārāk zems);

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

-ja esat grūtniece;

-ja barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas pastāstiet ārstam:

ja Jūs tiekat ārstēts ar citām bifosfonātu grupas zālēm, jo šo zāļu un Zoledronic acid Teva Generics kombinācijas lietošanas iedarbība nav zināma. Tas attiecas arī uz Zometa un Aclasta

(šīs zāles arī satur zoledronskābi un tiek izmantotas to pašu slimību vai osteoporozes un citu kaulu slimību, kas nav audzēji, ārstēšanā).

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai tie bijuši agrāk;

-ja Jūs nevarat katru dienu lietot kalciju saturošas pārtikas piedevas;

-ja Jums ir izoperēti daži vai visi epitēlijķermenīšu dziedzeri kaklā;

-ja Jums ir izoperēta daļa no zarnām.

Pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir (vai ir bijušas)

sāpes, pietūkums vai nejutīgums smaganās, žokļos vai abās vietās, smaguma sajūta žoklī vai arī

novērojama zobu izkrišana.

 

 

Pirms Jums tiek veikta zobu ārstēšana vai dentālas ķirurģiskas manipulācijas, pastāstiet savam

zobārstam, ka Jūs tiekat ārstēts ar Zoledronic acid Teva Generics.

tas

 

Kontroles pārbaudes

istr

 

Pirms katras Zoledronic acid Teva Generics devas ievadīšanas Jūsu ā stam Jums jāveic asins analīzes,

lai pārbaudītu Jūsu nieru funkcijas (kreatinīna līmeni). Svarīgi, lai dažasēs undas pirms Zoledronic acid

Teva Generics devas ievadīšanas Jūs izdzertu vismaz vienu līdz d vas glāzes šķidruma (piemēram,

ūdens), kā to norādījis Jūsu veselības aprūpes speciālists.

ğ

 

Bērni un pusaudži

 

Zoledronic acid Teva Generics nav ieteicams lietot personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Zoledronic acid Teva Generics lietošana bērniem un pusaudžiemre

nav pētīta.

Citas zāles un Zoledronic acid Teva Generics

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

 

 

nav

Īpaši svarīgi Jūsu ārstam ir zināt p

r v sām zālēm, kuras Jūs lietojat, it īpaši, ja Jūs lietojat zāles kas

var kaitēt Jūsu nierēm (piemēram,

minoglikozīdus) vai diurētiskos līdzekļus („tabletes ūdens

izvadīšanai”), kas var izraisīt dehidratāciju.

 

 

vairs

 

Grūtniecība un barošanalesar krūti

Ja Jūs esat grūtnieceāvai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, JumsZnedrīkst ievadīt Zoledronic acid Teva Generics.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medicīnas māsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zoledronic acid Teva Generics neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja pēc Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas Jums rodas reibonis, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus līdz brīdim, kad jūtaties labāk.

Zoledronic Acid Teva satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) uz 100 ml, t.i., tās ir uzskatāmas par nātriju nesaturošām.

3.Kā Zoledronic acid Teva Generics tiek ievadīts

Rūpīgi ievērojiet ārsta vai medmāsas sniegtos norādījumus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Osteoporoze

Ieteicamā deva ir 5 mg, ko ārsts vai medmāsa atsevišķas infūzijas veidā ievada Jums vēnā reizi gadā. Infūzijas ilgums ir vismaz 15 minūtes.

Ja Jums nesen ir bijis gūžas kaula lūzums, Zoledronic acid Teva Generics ieteicams ievadīt divas vai vairāk nedēļas pēc gūžas lūzuma fiksēšanas operācijas.

Svarīgi lietot kalcija un D vitamīna pārtikas piedevas (piemēram, tabletes), kā to norādījis Jūsu ārsts.

Osteoporozes gadījumā Zoledronic acid Teva Generics darbojas vienu gadu. Jūsu ārsts Jums pastāstīs, kad Jums atkārtoti jāierodas, lai saņemtu nākamo devu.

Pedžeta slimība

Ieteicamā deva ir 5 mg, ko ārsts vai medicīnas māsa sākotnējas infūzijas veidā ievada Jums vēnā. Infūzijas ilgums ir vismaz 15 minūtes. Zoledronic acid Teva Generics var darboties ilgāk nekā vienu gadu un Jūsu ārsts Jums paziņos, ja Jūs nepieciešams ārstēt atkārtoti.

Ārsts var Jums ieteikt lietot kalcija vai D vitamīnu pārtikas piedevas (piemēr m, t bletes) vismaz pirmās desmit dienas pēc Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas. Ir svarīgi, l i Jūs rūpīgi ievērotu

šos norādījumus, lai pēc infūzijas kalcija līmenis asinīs nekļūtu pārāk zems. Ārsts Jūs informēs par

hipokalciēmijas simptomiem.

 

tas

ē

Zoledronic acid Teva Generics kopā ar uzturu un dzērienu

istr

 

Pirms un pēc ārstēšanas ar Zoledronic acid Teva Generics noteiktiğdzeriet pietiekami daudz šķidruma (vismaz vienu vai divas glāzes), kā to norādījis ārsts. Tas palīdzēs novērst šķidruma zudumu. Terapijas

ar Zoledronic acid Teva Generics dienā Jūs varat ēst kā pareasti. Tas ir īpaši svarīgi pacientiem, kuri lieto diurētiskos līdzekļus („tabletes ūdens izvadīšanai”) un gados veciem pacientiem.

Ja Jums nav ievadīta Zoledronic acid Teva Genaverics deva

Pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu vai slim īcu, lai Jūsu apmeklējumu plānotu atkārtoti.

Zoledronic acid Teva Generics. vairs

Pirms Zoledronic acid Teva Gener cs te apijas pārtraukšanas

Ja Jūs apsverat Zoledronic acid Teva Generics terapijas pārtraukšanu, lūdzu, ierodieties uz nākamo vizīti un apspriediet to ar savu ārstu. Jūsu ārsts Jums paskaidros un izlems, cik ilgi Jūs jāārstē ar

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

 

les

4.

ā

Iespējamās blakusparādības

 

Z

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības, kas saistītas ar pirmo infūziju, sastopamas ļoti bieži (attīstās vairāk nekā 30% pacientu), bet pēc katras nākamās infūzijas to biežums samazinās. Lielākā daļa blakusparādību, piemēram, drudzis un drebuļi, sāpes muskuļos vai locītavās un galvassāpes, attīstās pirmo trīs dienu laikā pēc Zoledronic acid Teva Generics devas lietošanas. Šie simptomi parasti ir viegli līdz vidēji stipri izteikti un izzūd trīs dienu laikā. Jūsu ārsts var ieteikt lietot vieglu pretsāpju līdzekli, piemēram, ibuprofēnu vai paracetamolu, lai mazinātu šīs blakusparādības. Šo blakusparādību rašanās iespēja mazinās līdz ar katru nākamo Zoledronic acid Teva Generics devu.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Bieži (var attīstīties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Pacientiem, kuri saņēma Zoledronic acid Teva Generics postmenopauzes osteoporozes ārstēšanai, tika novērota neregulāra sirdsdarbība (priekškambaru mirdzēšana). Nav noskaidrots, vai šo neregulāro

sirdsdarbību izraisa Zoledronic acid Teva Generics, bet Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs novērojat sev šādus simptomus pēc Zoledronic acid Teva Generics saņemšanas.

Infūzijas vietā var rasties pietūkums un/vai sāpes.

Retāk (var attīstīties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem) Ādas reakcijas, piemēram, apsārtums.

Pietūkums, apsārtums, sāpes vai nieze acī vai acs paaugstināta jutība pret gaismu.

Nav zināms (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Sāpes mutē, zobu sāpes un sāpes žoklī, pietūkums vai čūlas mutē, nejutīgums vai smaguma sajūta žoklī, vai zobu izkrišana. Šie simptomi var liecināt par žokļa kaulu bojājumiem (osteonekrozi). Ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties konsultējieties ar savu zobārstu.

Var rasties nieru darbības traucējumi (piemēram, samazināta urīna izdalīšanās). Pirms katras Zoledronic acid Teva Generics devas ievadīšanas Jūsu ārstam Jums jāveic asins analīzes, lai

pārbaudītu Jūsu nieru funkcijas. Svarīgi, lai dažas stundas pirms Zoledronic acid Teva Generics devas

ievadīšanas Jūs izdzertu vismaz divas glāzes šķidruma (piemēram, ūdens), kā to norādījis Jūsu

veselības aprūpes speciālists.

 

tas

 

 

Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties izstāstiet to ārs am.

 

istr

 

Zoledronic acid Teva Generics var arī izraisīt citas nevēlamas blakusparādībasē

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

ğ

 

Drudzis.

 

Bieži (var attīstīties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 

Galvassāpes, reibonis, slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes muskuļos, sāpes kaulos un/vai locītavās,

sāpes mugurā, rokās vai kājās, gripai līdzīgi simptomi (piemēram,re

nogurums, drebuļi, sāpes locītavās

un muskuļos), drebuļi, nogurums un intereses zudums, ājums, sāpes, slikta pašsajūta.

Pacientiem ar Pedžeta slimību ziņots par simptomiemnav, ko izraisa pazemināts kalcija līmenis asinīs, piemēram, muskuļu spazmām, nejutīgumvairsu vai notirpuma sajūtu, īpaši apvidū ap muti.

Retāk (var attīstīties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

Gripa, augšējo elpošanas ceļu infekcij s, samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits, apetītes zudums, bezmiegs, miegainība, tai skaitā pa ājināta uzmanība un apziņa, notirpuma sajūta vai nejutīgums, izteikts nogurums, trīce,lesī laicīgs samaņas zudums, acs infekcija vai kairinājums vai iekaisums ar sāpēm un apsārtumu, gri šanās sajūta, paaugstināts asinsspiediens, pietvīkums, klepus, elpas trūkums, kuņģa darbības traucējumi,ā sāpes vēderā, aizcietējums, sausums mutē, grēmas, izsitumi uz ādas, pastiprināta svīšana,Znieze, ādas apsārtums, sāpes kaklā, muskuļu, kaulu un/vai locītavu stīvums, locītavu pietūkums, muskuļu krampji, sāpes plecā, sāpes krūšu muskuļos un krūškurvī, locītavu iekaisums, muskuļu vājums, izmainīti nieru testu rezultāti, bieža urinācija, roku, potīšu vai pēdu tūska, slāpes, zobu sāpes, garšas sajūtas traucējumi.

Reti (var attīstīties mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Retos gadījumos varētu rasties netipiski augšstilba kaula lūzumi, it īpaši pacientiem, kuri saņem ilgstošu osteoporozes ārstēšanu. Ja Jums attīstās sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū, pastāstiet par to savam ārstam, jo tās varētu būt augšstilba kaula iespējama lūzuma agrīnas pazīmes.

Nav zināms (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Smagas alerģiskas reakcijas, tai skaitā reibonis un apgrūtināta elpošana, galvenokārt sejas un rīkles pietūkums, pazemināts asinsspiediens, sekundāri dehidratācijas simptomi pēc devas ievadīšanas, piemēram, drudzis, vemšana un caureja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics

Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa zina, kā pareizi uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics.

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Neatvērtai pudelei nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

-Pēc pudeles atvēršanas šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta, uzglabājot 24 stundas 2 - 8°C un 25°C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles būtu jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz ievadīšanai ir atbildīgs lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 2°C līdz 8°C

temperatūrā. Ledusskapī uzglabātam šķīdumam pirms ievadīšanas jāļ uj ilt līdz istabas

-Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šķīdumā izgulsnējumus vai krāsasēizmaiņas.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet fa maceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.temperatūrai.tasistr

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ğ

Ko Zoledronic acid Teva Generics satur

re

-Aktīvā viela ir zoledronskābe. Viena pudele s tur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā). Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledro skābes (monohidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.nav

Zoledronic acid Teva Generics ārēja z kats un iepakojums

Zoledronic acid Teva Generics ir dz drs un bezkrāsains šķīdums infūzijai. Tas pieejams caurspīdīgās plastmasas pudelēs. Katra pudele s tur 100 ml šķīduma. Tas ir pieejams iepakojumos pa 1, 5 vai 10

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

pudelēm. 5 un 10 pudeļu iepakojumi pieejami tikai multipakas iepakojumos, kas satur 5 vai 10

kastītes, katrā pa 1 pudelei.

vairs

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

les

 

ā

 

Z

 

 

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Táncsics Mihály út 82 2100 Gödöllő

Ungārija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

 

 

vairs

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

España

 

 

 

Teva Pharma, S.L.U.

 

 

 

les

 

Tél: +34 91 387 32 80

 

France

ā

 

 

Z

 

 

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Ísland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Malta

 

 

tas

 

 

 

Drugsales Ltd

 

 

 

 

 

istr

 

Nederland

 

ē

Teva Nederland B.V.

 

 

 

ğ

 

 

Tel: +31 800 0228400

 

 

Norge

 

 

 

Norway AS

 

 

 

nav

 

 

 

Tlf: : +47 66re77 55 90

 

 

Österreich

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Kā sagatavot un ievadīt Zoledronic acid Teva Generics

-Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām ir gatavs lietošanai.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums ir jāizlej. Drīkst lietot tikai šķīdumu, kurā nav redzamas daļiņas vai kuram nav mainījusies krāsa. Zoledronic acid Teva Generics 5 mg

šķīdumu infūzijām nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) vai ievadīt intravenozi kopā ar jebkādām citām zālēm, tas ir jāievada caur atsevišķu ventilētu infūzijas līniju ar vienmērīgu infūzijas ātrumu. Infūzijas laiks nedrīkst būt mazāks par 15 minūtēm. Zoledronic acid Teva Generics 5 mg

šķīdums infūzijām nedrīkst nonākt saskarē ar kalciju saturošiem šķīdumiem. Ja šķīdums glabāts ledusskapī, pirms ievadīšanas tam jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Infūzijas sagatavošanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi. Infūzija jāievada saskaņā ar standarta medicīnisko praksi.

Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics

 

 

tas

-

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

ē

-

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un pudeles pēc

 

„Derīgs līdz/EXP”.

 

 

 

 

-

Neatvērtai pudelei nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

-

 

 

 

istr

 

Pēc pudeles atvēršanas zāles jāizmanto nekavējoti s, laiğizvairītos no mikrobioloģiskā

 

piesārņojuma. Ja tās netiek ievadītas uzreiz, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz

 

ievadīšanai ir atbildīgs lietotājs, taču šis laiks parastirenedrīkstētu pārsniegt 24 stundas

 

temperatūrā 2°C - 8°C. Pirms ievadīšanas ledusskapī uzglabātam šķīdumam jāļauj sasilt līdz

 

istabas temperatūrai.

 

nav

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām maisos

Acidum zoledronicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Zoledronic acid Teva Generics un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas

 

3.

Kā Zoledronic acid Teva Generics tiek ievadīts

 

4.

Iespējamās blakusparādības

tas

5.

Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

 

Kas ir Zoledronic acid Teva Generics un kādam nolūkam o lieēo

Zoledronic acid Teva Generics satur aktīvo vielu zoledronskābi. Šīs zāles pieder pie zāļu grupas, ko

sauc par bisfosfonātiem un ko lieto osteoporozes ārstēšanai sievietēmistrpēc menopauzes un pieaugušiem

vīriešiem, vai steroīdu izraisītas osteoporozes un kaulu P dž ğta slimības ārstēšanai pieaugušajiem.

Osteoporoze

re

Osteoporoze ir slimība, kas izraisa kaulu biezuma un stipruma mazināšanos, un ko bieži novēro

sievietēm pēc menopauzes, bet tā var attīstīties

rī vīriešiem. Menopauzes laikā sievietes olnīcas

pārtrauc ražot sievišķo hormonu estrogēnu, kasnavpalīdz saglabāt veselus kaulus. Pēc menopauzes rodas kaulu masas zudums, kauli kļūstvairstrauslāki un vieglāk lūzt. Osteoporoze var attīstīties arī vīriešiem un sievietēm pēc ilgstošas steroīdu lietošana , kas var ietekmēt kaulu stiprumu. Daudziem pacientiem ar osteoporozi nav simptomu, bet viņiem tomēr ir kaulu lūzumu risks, jo osteoporoze ir novājinājusi viņu kaulus. Nozīme ir arī pazeminātam dzimumhormonu līmenim asinīs, kur estrogēni galvenokārt veidojas no androgēniem, izraisot pakāpenisku kaulu masas samazināšanos vīriešiem. Zoledronic acid Teva Generics stiprina leskaulus gan sievietēm, gan vīriešiem, un tādējādi samazina lūzumu iespēju.

Kaulu Pedžeta slimībaā

Vecajam kaulamZir j no rdās un tā vietā veidojas jauns kauls no jauna materiāla. To sauc par remodelēšanu. Pedžeta slimības gadījumā kaula remodelēšana notiek pārāk strauji un jaunā kaula uzbūve tiek veidota nepareizi, tādēļ tas ir trauslāks nekā parasti. Ja šī slimība netiek ārstēta, kauli var deformēties, sākt sāpēt un lūzt. Zoledronic acid Teva Generics darbojas, normalizējot kaulu remodelēšanas procesu, nodrošinot normāla kaula veidošanos, tādējādi atjaunojot kaulu stiprību.

2.Kas Jums jāzina pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas

Uzmanīgi ievērojiet visus norādījumus, ko ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas.

Jums nedrīkst ievadīt Zoledronic acid Teva Generics:

-ja Jums ir alerģija pret zoledronskābi, citiem bisfosfonātiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir hipokalciēmija (tas nozīmē, ka kalcija līmenis asinīs ir pārāk zems);

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

-ja esat grūtniece;

-ja barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas pastāstiet ārstam:

ja Jūs tiekat ārstēts ar citām bifosfonātu grupas zālēm, jo šo zāļu un Zoledronic acid Teva Generics kombinācijas lietošanas iedarbība nav zināma. Tas attiecas arī uz Zometa un Aclasta

(šīs zāles arī satur zoledronskābi un tiek izmantotas to pašu slimību vai osteoporozes un citu kaulu slimību, kas nav audzēji, ārstēšanā).

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai tie bijuši agrāk;

-ja Jūs nevarat katru dienu lietot kalciju saturošas pārtikas piedevas;

-ja Jums ir izoperēti daži vai visi epitēlijķermenīšu dziedzeri kaklā;

-ja Jums ir izoperēta daļa no zarnām.

Pirms Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir (vai ir bijušas)

sāpes, pietūkums vai nejutīgums smaganās, žokļos vai abās vietās, smaguma sajūta žoklī vai arī

novērojama zobu izkrišana.

 

 

Pirms Jums tiek veikta zobu ārstēšana vai dentālas ķirurģiskas manipulācijas, pastāstiet savam

zobārstam, ka Jūs tiekat ārstēts ar Zoledronic acid Teva Generics.

tas

 

Kontroles pārbaudes

istr

 

Pirms katras Zoledronic acid Teva Generics devas ievadīšanas Jūsu ā stam Jums jāveic asins analīzes,

lai pārbaudītu Jūsu nieru funkcijas (kreatinīna līmeni). Svarīgi, lai dažasēs undas pirms Zoledronic acid

Teva Generics devas ievadīšanas Jūs izdzertu vismaz vienu līdz d vas glāzes šķidruma (piemēram,

ūdens), kā to norādījis Jūsu veselības aprūpes speciālists.

ğ

 

Bērni un pusaudži

 

Zoledronic acid Teva Generics nav ieteicams lietot personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Zoledronic acid Teva Generics lietošana bērniem un pusaudžiemre

nav pētīta.

Citas zāles un Zoledronic acid Teva Generics

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

vairs

nav

 

Īpaši svarīgi Jūsu ārstam ir zināt p r v sām zālēm, kuras Jūs lietojat, it īpaši, ja Jūs lietojat zāles kas var kaitēt Jūsu nierēm (piemēram, minoglikozīdus) vai diurētiskos līdzekļus („tabletes ūdens izvadīšanai”), kas var izraisīt dehidratāciju.

Grūtniecība un barošanalesar krūti

Ja Jūs esat grūtnieceāvai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, JumsZnedrīkst ievadīt Zoledronic acid Teva Generics.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medicīnas māsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zoledronic acid Teva Generics neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja pēc Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas Jums rodas reibonis, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus līdz brīdim, kad jūtaties labāk.

Zoledronic Acid Teva satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) uz 100 ml, t.i.,tās ir uzskatāmas kā nātriju nesaturošas.

3. Kā Zoledronic acid Teva Generics tiek ievadītas

Rūpīgi ievērojiet ārsta vai medmāsas sniegtos norādījumus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Osteoporoze

Ieteicamā deva ir 5 mg, ko ārsts vai medmāsa atsevišķas infūzijas veidā ievada Jums vēnā reizi gadā. Infūzijas ilgums ir vismaz 15 minūtes.

Ja Jums nesen ir bijis gūžas kaula lūzums, Zoledronic acid Teva Generics ieteicams ievadīt divas vai vairāk nedēļas pēc gūžas lūzuma fiksēšanas operācijas.

Svarīgi lietot kalcija un D vitamīna pārtikas piedevas (piemēram, tabletes), kā to norādījis Jūsu ārsts.

Osteoporozes gadījumā Zoledronic acid Teva Generics darbojas vienu gadu. Jūsu ārsts Jums pastāstīs, kad Jums atkārtoti jāierodas, lai saņemtu nākamo devu.

Pedžeta slimība

Ieteicamā deva ir 5 mg, ko ārsts vai medicīnas māsa sākotnējas infūzijas veidā ievada Jums vēnā. Infūzijas ilgums ir vismaz 15 minūtes. Zoledronic acid Teva Generics var darboties ilgāk nekā vienu gadu un Jūsu ārsts Jums paziņos, ja Jūs nepieciešams ārstēt atkārtoti.

Ārsts var Jums ieteikt lietot kalcija vai D vitamīnu pārtikas piedevas (piemēr m, t bletes) vismaz pirmās desmit dienas pēc Zoledronic acid Teva Generics ievadīšanas. Ir svarīgi, l i Jūs rūpīgi ievērotu

šos norādījumus, lai pēc infūzijas kalcija līmenis asinīs nekļūtu pārāk zems. Ārsts Jūs informēs par

hipokalciēmijas simptomiem.

 

tas

ē

Zoledronic acid Teva Generics kopā ar uzturu un dzērienu

istr

 

Pirms un pēc ārstēšanas ar Zoledronic acid Teva Generics noteiktiğdzeriet pietiekami daudz šķidruma (vismaz vienu vai divas glāzes), kā to norādījis ārsts. Tas palīdzēs novērst šķidruma zudumu. Terapijas

ar Zoledronic acid Teva Generics dienā Jūs varat ēst kā pareasti. Tas ir īpaši svarīgi pacientiem, kuri lieto diurētiskos līdzekļus („tabletes ūdens izvadīšanai”) un gados veciem pacientiem.

Ja Jums nav ievadīta Zoledronic acid Teva Genaverics deva

Pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu vai slim īcu, lai Jūsu apmeklējumu plānotu atkārtoti.

Zoledronic acid Teva Generics. vairs

Pirms Zoledronic acid Teva Gener cs te apijas pārtraukšanas

Ja Jūs apsverat Zoledronic acid Teva Generics terapijas pārtraukšanu, lūdzu, ierodieties uz nākamo vizīti un apspriediet to ar savu ārstu. Jūsu ārsts Jums paskaidros un izlems, cik ilgi Jūs jāārstē ar

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

 

les

4.

ā

Iespējamās blakusparādības

 

Z

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības, kas saistītas ar pirmo infūziju, sastopamas ļoti bieži (attīstās vairāk nekā 30% pacientu), bet pēc katras nākamās infūzijas to biežums samazinās. Lielākā daļa blakusparādību, piemēram, drudzis un drebuļi, sāpes muskuļos vai locītavās un galvassāpes, attīstās pirmo trīs dienu laikā pēc Zoledronic acid Teva Generics devas lietošanas. Šie simptomi parasti ir viegli līdz vidēji stipri izteikti un izzūd trīs dienu laikā. Jūsu ārsts var ieteikt lietot vieglu pretsāpju līdzekli, piemēram, ibuprofēnu vai paracetamolu, lai mazinātu šīs blakusparādības. Šo blakusparādību rašanās iespēja mazinās līdz ar katru nākamo Zoledronic acid Teva Generics devu.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Bieži (var attīstīties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Pacientiem, kuri saņēma Zoledronic acid Teva Generics postmenopauzes osteoporozes ārstēšanai, tika novērota neregulāra sirdsdarbība (priekškambaru mirdzēšana). Nav noskaidrots, vai šo neregulāro

sirdsdarbību izraisa Zoledronic acid Teva Generics, bet Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs novērojat sev šādus simptomus pēc Zoledronic acid Teva Generics saņemšanas.

Infūzijas vietā var rasties pietūkums un/vai sāpes.

Retāk (var attīstīties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem) Ādas reakcijas, piemēram, apsārtums.

Pietūkums, apsārtums, sāpes vai nieze acī vai acs paaugstināta jutība pret gaismu.

Nav zināms (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Sāpes mutē, zobu sāpes un sāpes žoklī, pietūkums vai čūlas mutē, nejutīgums vai smaguma sajūta žoklī, vai zobu izkrišana. Šie simptomi var liecināt par žokļa kaulu bojājumiem (osteonekrozi). Ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties konsultējieties ar savu zobārstu.

Var rasties nieru darbības traucējumi (piemēram, samazināta urīna izdalīšanās). Pirms katras Zoledronic acid Teva Generics devas ievadīšanas Jūsu ārstam Jums jāveic asins analīzes, lai

pārbaudītu Jūsu nieru funkcijas. Svarīgi, lai dažas stundas pirms Zoledronic acid Teva Generics devas

ievadīšanas Jūs izdzertu vismaz divas glāzes šķidruma (piemēram, ūdens), kā to norādījis Jūsu

veselības aprūpes speciālists.

 

tas

 

 

Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties izstāstiet to ārs am.

 

istr

 

Zoledronic acid Teva Generics var arī izraisīt citas nevēlamas blakusparādībasē

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

ğ

 

Drudzis.

 

Bieži (var attīstīties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 

Galvassāpes, reibonis, slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes muskuļos, sāpes kaulos un/vai locītavās,

sāpes mugurā, rokās vai kājās, gripai līdzīgi simptomi (piemēram,re

nogurums, drebuļi, sāpes locītavās

un muskuļos), drebuļi, nogurums un intereses zudums, ājums, sāpes, slikta pašsajūta.

Pacientiem ar Pedžeta slimību ziņots par simptomiemnav, ko izraisa pazemināts kalcija līmenis asinīs, piemēram, muskuļu spazmām, nejutīgumu vai notirpuma sajūtu, īpaši apvidū ap muti.

bezmiegs, miegainība, tai skaitā vairspa ājināta uzmanība un apziņa, notirpuma sajūta vai nejutīgums, izteikts nogurums, trīce, ī laicīgs samaņas zudums, acs infekcija vai kairinājums vai iekaisums ar

Retāk (var attīstīties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

Gripa, augšējo elpošanas ceļu infekcij s, samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits, apetītes zudums,

sāpēm un apsārtumu, grilesšanās sajūta, paaugstināts asinsspiediens, pietvīkums, klepus, elpas trūkums, kuņģa darbības traucējumi,ā sāpes vēderā, aizcietējums, sausums mutē, grēmas, izsitumi uz ādas, pastiprināta svīšana,Znieze, ādas apsārtums, sāpes kaklā, muskuļu, kaulu un/vai locītavu stīvums, locītavu pietūkums, muskuļu krampji, sāpes plecā, sāpes krūšu muskuļos un krūškurvī, locītavu iekaisums, muskuļu vājums, izmainīti nieru testu rezultāti, bieža urinācija, roku, potīšu vai pēdu tūska, slāpes, zobu sāpes, garšas sajūtas traucējumi.

Reti (var attīstīties mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Retos gadījumos varētu rasties netipiski augšstilba kaula lūzumi, it īpaši pacientiem, kuri saņem ilgstošu osteoporozes ārstēšanu. Ja Jums attīstās sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū, pastāstiet par to savam ārstam, jo tās varētu būt augšstilba kaula iespējama lūzuma agrīnas pazīmes.

Nav zināms (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Smagas alerģiskas reakcijas, tai skaitā reibonis un apgrūtināta elpošana, galvenokārt sejas un rīkles pietūkums, pazemināts asinsspiediens, sekundāri dehidratācijas simptomi pēc devas ievadīšanas, piemēram, drudzis, vemšana un caureja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics

Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa zina, kā pareizi uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics.

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz maisa un kastītes pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

-Pēc atvēršanas šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta, uzglabājot 24 stundas 2 - 8°C un 25°C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles būtu jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz ievadīšanai ir atbildīgs lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 2°C līdz 8°C

temperatūrā. Ledusskapī uzglabātam šķīdumam pirms ievadīšanas jāļ uj ilt līdz istabas

-Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šķīdumā izgulsnējumus vai krāsasēizmaiņas.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet fa maceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.istrtemperatūrai.tas

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ğ

Ko Zoledronic acid Teva Generics satur

re

-Aktīvā viela ir zoledronskābe. Viens maiss s tur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā). Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledro skābes (monohidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.nav

Zoledronic acid Teva Generics ārēja z kats un iepakojums

Zoledronic acid Teva Generics ir dz drs un bezkrāsains šķīdums infūzijai. Tas pieejams

poliolefīna/stirēna - etilēna - butilēna (SEB) folijas maisā ar folijas aizsargapvalku. Katrs maiss satur

100 ml šķīduma. Tas ir pieejams multipakas iepakojumos, kas satur 5 vai 10 maisus.

 

vairs

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecībaslesīpašnieks

Teva B.V.

ā

Z

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Táncsics Mihály út 82 2100 Gödöllő

Ungārija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

vairs

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

España

 

 

 

Teva Pharma, S.L.U.

 

 

Tél: +34 91 387 32 80

 

France

 

les

 

Teva Santé

ā

 

Z

 

 

Tél: +33 1 55 91 7800

 

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Ísland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Malta

 

 

 

 

tas

Drugsales Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

istr

 

Norge

 

 

 

Teva Nederland B.V.

ē

Tel: +31 800 0228400

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Norway AS

 

 

 

 

Tlf: : +47 66 77 55 90

 

 

nav

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911

Suomi/Finland rationpharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Kā sagatavot un ievadīt Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums

-Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām maisos ir gatavs lietošanai.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums ir jāizlej. Drīkst lietot tikai šķīdumu, kurā nav redzamas daļiņas vai kuram nav mainījusies krāsa. Zoledronic acid Teva Generics 5 mg

šķīdumu infūzijām maisos nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) vai ievadīt intravenozi kopā ar jebkādām citām zālēm, tas ir jāievada caur atsevišķu ventilētu infūzijas līniju ar vienmērīgu infūzijas ātrumu. Infūzijas laiks nedrīkst būt mazāks par 15 minūtēm. Zoledronic acid Teva Generics 5 mg

šķīdums infūzijām maisos nedrīkst nonākt saskarē ar kalciju saturošiem šķīdumiem. Ja šķīdums glabāts ledusskapī, pirms ievadīšanas tam jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Infūzijas sagatavošanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi. Infūzija jāievada saskaņā ar standarta medicīnisko praksi.

Kā uzglabāt Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums

 

 

tas

-

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz maisa p c „Derīgs līdz/EXP”.

-

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 24 tundu periodā temperatūrā 2- 8°C

 

un 25°C. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles būtu jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

ievadītas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiğm līdz ievadīšanai ir atbildīgs

 

lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām temperatūrā 2°C līdz

 

8°C.

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas