Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Zāļu apraksts - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZyclara
ATĶ kodsD06BB10
Vielaimiquimod
RažotājsMeda AB

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zyclara 3,75 % krēms

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā paciņā ir 9,375 mg imihimoda (imiquimodum)/ 250 mg krēma (3,75%). Viens grams krēma satur 37,5 mg imihimoda.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: metilparahidroksibenzoāts (E 218) 2,0 mg/g krēma propilparahidroksibenzoāts (E 216) 0,2 mg/g krēma cetilspirts 22,0 mg/g krēma

stearilspirts 31,0 mg/g krēma

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Krēms.

Viendabīga izskata balts vai gaiši dzeltens krēms.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zyclara indicēts lokālai klīniski tipiskas, nehiperkeratozas, nehipertrofiskas, redzamas vai sataustāmas aktīniskas keratozes (AK) ārstēšanai uz visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas pieaugušajiem ar normālu imūnsistēmas darbību, ja citas lokālas ārstēšanas metodes ir kontrindicētas vai mazāk piemērotas.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Zyclara (vienā lietošanas reizē: līdz divām paciņām, 250 mg imikvimoda krēma paciņā) jāuzklāj reizi dienā pirms naktsmiera uz skartā apvidus ādas divos ārstēšanas ciklos pa divām nedēļām katrā, ar divu nedēļu neārstēšanas starplaiku – atbilstoši ārsta norādījumiem.

Ārstējamais apvidus ir visa sejas vai kailā galvas matainās daļas āda.

Vietējas ādas reakcijas ārstējamā apvidū darbības mehānisma dēļ daļēji ir paredzamas un bieži vērojamas (skatīt 4.4 apakšpunktā). Var vairākas dienas zāles nelietot, ja tas nepieciešams neērtību dēļ pacientam vai vietējās ādas reakcijas smaguma pakāpes dēļ. Tomēr nevienu no divu nedēļu ārstēšanas cikliem nedrīkst pagarināt izlaisto devu vai “atpūtas” perioda dēļ.

Ārstēšanas laikā īslaicīgi var palielināties aktīniskās keratozes perēkļu skaits, jo imihimods var veicināt subklīnisku bojājumu parādīšanos un tos ārstēt. Atbildes reakciju pret ārstēšanu var pienācīgi novērtēt tikai pēc vietējo ādas reakciju izzušanas. Pacientiem jāturpina ārstēšana atbilstoši norādījumiem. Ārstēšana jāturpina visu terapijas laiku, pat ja šķiet, ka visi aktīniskās keratozes perēkļi izzuduši.

Terapijas klīniskajam iznākumam ir jābūt noteiktam pēc ārstētās ādas atjaunošanās – aptuveni astoņas nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas un noteiktos intervālos pēc tam, pamatojoties uz klīnisko vērtējumu. Bojājumi, kas pilnīgi nepakļaujas ārstēšanai, astoņas nedēļas pēc otrā ārstēšanas cikla ir uzmanīgi atkāroti jānovērtē un atkārtoti jāapsver terapija.

Aknu vai nieru darbības traucējumi

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem netika iekļauti klīniskajos pētījumos. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.

Pediatriskā populācija

Imihimoda drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem aktīniskās keratozes ārstēšanai, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Zyclara paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm. Ārstējamo apvidu nedrīkst pārsiet vai citādi pārklāt.

Ārstam ir jāparāda pacientam pareiza uzklāšanas tehnika, lai Zyclara terapija sniegtu maksimālu guvumu.

Zyclara jāuzklāj uz skartā ādas apvidus reizi dienā pirms gulētiešanas, tam jāpaliek uz ādas aptuveni astoņas stundas. Šajā laikā jāizvairās no mazgāšanās dušā vai vannā. Pirms krēma lietošanas pacientiem ārstējamais ādas apvidus jānomazgā ar maigām ziepēm un ūdeni un rūpīgi jānosusina. Zyclara jāuzklāj plānā kārtiņā uz visa ārstējamā apvidus un viegli jāiemasē, līdz krēms izzūd. Katrā ikdienas lietošanas reizē uz ārstējamā apvidus (visas sejas vai galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) drīkst uzklāt ne vairāk kā divu Zyclara paciņu saturu. Daļēji izlietotas paciņas jāizmet. Tās nedrīkst lietot atkārtoti. Zyclara jāatstāj uz ādas aptuveni astoņas stundas. Pēc tam krēms noteikti jānotīra, nomazgājot apvidu un rokas ar maigām ziepēm un ūdeni.

Pirms un pēc krēma lietošanas rūpīgi jānomazgā rokas.

Izlaista deva

Ja ir aizmirsta deva, pacientam jāpagaida līdz nākamajam vakaram, lai uzklātu Zyclara, un tad jāturpina parastā shēma. Krēmu nedrīkst uzklāt vairāk kā vienu reizi dienā. Katrs ārstēšanas cikls nedrīkst ilgt vairāk par divām nedēļām, arī ja ir aizmirsta deva vai bijis “atpūtas” periods.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārēji norādījumi par ārstēšanu

Ja bojātie audi neatbilst tipiskai AK klīniskajai ainai vai pastāv aizdomas par ļaundabīgu procesa gaitu, piemērotas terapijas noteikšanai jāveic biopsija.

Imihimoda iedarbība aktīniskās keratozes ārstēšanā uz plakstiņiem, nāsīs vai ausīs un uz lūpām nav izvērtēta, tāpēc jāizvairās no saskares ar acīm, lūpām un nāsīm.

Ārstēšana ar imihimoda krēmu nav ieteicama, kamēr āda nav sadzijusi pēc kādas iepriekšējas zāļu lietošanas vai ķirurģiskas ārstēšanas. Sekas uzklāšanai uz bojātas ādas var būt palielināta imihimoda sistēmiskā uzsūkšanās, izraisot palielinātu nevēlamu blakusparādību risku (skatīt 4.8. un 4.9. apakšpunktā).

Izsargājoties no palielinātas saules apdeguma iespējamības, vēlams lietot aizsarglīdzekļus pret saules iedarbību, un pacientiem pēc iespējas jāsamazina dabiskās un mākslīgās saules gaismas (solārija vai UVA/B terapijas) iedarbība vai jāizvairās no tās, kamēr tiek lietots Zyclara. Ārstējamais ādas apvidus jāaizsargā no saules stariem.

Imihimods nav ieteicams AK bojājumu ārstēšanai, kad ir izteikta hiperkeratoze vai hipertrofija, kāda redzama ādas raga gadījumā.

Vietējas ādas reakcijas

Ārstēšanas laikā un laika posmā līdz sadziedēšanai apstrādātie ādas laukumi var stipri atšķirties no normālas ādas. Bieži vērojamas vietējas ādas reakcijas, taču to intensitāte imihimoda krēma terapijas laikā parasti samazinās vai arī tās pazūd pēc terapijas pārtraukšanas. Retos gadījumos tikai pēc dažām imihimoda krēma uzklāšanas reizēm iespējamas intensīvas vietējas iekaisuma reakcijas, piemēram, ādas mitrošanās vai erozija.

Pastāv saistība starp to, cik ātri notiek pilnīga ādas attīrīšanās, un vietējo ādas reakciju (piemēram, eritēmas) intensitāti. Šīs vietējās ādas reakcijas var būt saistītas ar lokālas imūnreakcijas aktivizēšanos. Turklāt imihimods var pastiprināt iekaisumu ādā. Ja nepieciešams vietēju ādas reakciju smaguma pakāpes dēļ vai tāpēc, ka pacients izjūt diskomfortu, ārstēšanu uz dažām dienām var pārtraukt. Kad ādas reakcijas normalizējušās, imihimoda krēma lietošanu var atsākt. Vietējo ādas reakciju intensitāte otrajā ciklā parasti ir vājāka nekā pirmajā ārstēšanas ciklā ar Zyclara.

Sistēmiskas reakcijas

Vienlaikus ar intensīvām vietējām ādas reakcijām vai pat pirms tām iespējamas gripai līdzīgas sistēmiskas pazīmes un simptomi, piemēram, nogurums, slikta dūša, drudzis, mialģijas, artralģijas un drebuļi. Jāapsver zāļu lietošanas īslaicīga pārtraukšana vai devas koriģēšana (skatīt 4.8. apakšpunktā). Pacienti ar samazinātām hematoloģiskām rezervēm jānovēro pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā (skatīt 4.8. apakšpunktā).

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar sirds, aknu vai nieru traucējumiem klīniskajos pētījumos netika iekļauti. Šos pacientus vajadzētu novērot pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.

Lietošana pacientiem ar pavājinātu imunitāti un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām

Zyclara lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar pavājinātu imunitāti (piemēram, pacientiem, kuriem pārstādīti orgāni) un/vai pacientiem ar autoimūnām slimībām nav noskaidrota. Tāpēc imihimoda krēms šiem pacientiem lietojams uzmanīgi (skatīt 4.5. apakšpunktā). Imihimoda terapijas sniegtais guvums šiem pacientiem jāsalīdzina ar risku, kas saistīts vai nu ar iespējamo orgāna atgrūšanu, vai iespējamo reakciju "transplantāts pret recipientu", vai iespējamo autoimūnās slimības pastiprināšanos.

Atkārtota ārstēšana

Nav pieejami dati par atkārtotu aktīniskās keratozes ārstēšanu, kas izzudusi pēc diviem terapijas cikliem un pēc tam atkal parādījusies.

Palīgvielas

Stearilspirts un cetilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Metilparahidroksibenzoāts (E 218) un propilparahidroksibenzoāts (E 216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Tostarp nav veikti pētījumi arī ar imūnsupresīvām zālēm. Mijiedarbība ar sistēmiskiem medikamentiem varētu būt ierobežota imihimoda krēma minimālās uzsūkšanās dēļ caur ādu.

Imihimoda krēmam piemīt imūnstimulējošas īpašības, tāpēc pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvas zāles, krēms jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktā).

Jāizvairās no Zyclara lietošanas vienlaikus ar citiem imihimoda krēmiem vienā ārstējamā apvidū, jo to sastāvā ir viena un tā pati aktīvā viela (imihimods), kas var palielināt vietējo ādas reakciju risku un smaguma pakāpi.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par imihimoda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktā).

Parakstot Zyclara sievietēm grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība. Zyclara grūtniecības laikā lietojams tikai tad, ja iespējamais guvums attaisno iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai imihimods/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/ zīdaiņiem.

Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Zyclara, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Nav pieejami klīniskie dati, iespējamais risks cilvēkam nav zināms.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zyclara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums

Tālāk sniegtie dati parāda Zyclara vai nesējvielas lietošanu 319 pētāmām personām, kuras piedalījās divos dubultmaskētos pētījumos. Pētāmās personas lietoja līdz divām Zyclara 3,75 % krēma vai nesējvielas paciņām dienā uz skartā apvidus ādas (vai nu visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas, bet ne uz abiem apvidiem) divus 2 nedēļu ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu periods bez ārstēšanas.

Klīniskajos pētījumos vairumam pacientu (159/160), kuri lietoja Zyclara AK ārstēšanai, bija vietējas ādas reakcijas (visbiežāk eritēma, kreveles un lobīšanās/sausums uzklāšanas vietā) uzklāšanas vietā. Taču tikai 11 % (17/160) pacientu klīniskajos pētījumos ar Zyclara bija nepieciešams “atpūtas” periods (ārstēšanas pārtraukšana) vietējo blakusparādību dēļ. Ar Zyclara ārstētie pacienti klīniskajos pētījumos ziņoja par dažām sistēmiskām blakusparādībām, piemēram, galvassāpēm 6% (10/160), nogurumu 4% (7/160).

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk tabulā sniegtie dati apkopo:

-Zyclara vai nesējvielas lietošanu iepriekš minētajos pētījumos (sastopamības biežums ir no “ļoti bieži” līdz “retāk” un vairāk, nekā lietojot nesējvielu);

-imihimoda 5 % krēma lietošanas pieredzi.

Sastopamības biežums definēts šādi:

Ļoti bieži (≥ 1/10);

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000);

Ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu grupa

Sastopamības

Blakusparādības

 

biežums

 

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Herpes simplex

 

Retāk

Infekcija

 

 

Pustulas

 

Sastopamības

Ādas infekcija

 

biežums nav

 

 

zināms

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Bieži

Limfadenopātija

traucējumi*

Sastopamības

Pazemināts hemoglobīna līmenis

 

biežums nav

Samazināts leikocītu skaits

 

zināms

Samazināts neitrofilu skaits

 

 

Samazināts trombocītu skaits

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti

Autoimūnu slimību pastiprināšanās

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

 

 

Paaugstināts glikozes līmenis asinīs

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bezmiegs

 

Retāk

Depresija

 

 

Aizkaitināmība

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

 

Reibonis

Acu bojājumi

Retāk

Konjunktīvas kairinājums

 

 

Plakstiņu tūska

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

Retāk

Aizlikts deguns

kurvja un videnes slimības

 

Faringolaringeālas sāpes

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Sastopamības

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

traucējumi

biežums nav

 

 

zināms

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Slikta dūša

 

 

Caureja

 

 

Vemšana

 

Retāk

Sausa mute

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Eritēma

 

 

Krevele

 

 

Ādas lobīšanās

 

 

Ādas tūska

 

 

Ādas čūla

 

 

Ādas hipopigmentācija

 

Bieži

Dermatīts

 

Retāk

Sejas tūska

 

Reti

Dermatoloģiska reakcija attālinātā vietā

 

 

 

 

Sastopamības

Matu izkrišana

 

biežums nav

 

 

zināms

Erythema multiforme

 

 

Stīvensa-Džonsona sindroms

 

 

Ādas sarkanā vilkēde

 

 

Ādas hiperpigmentācija

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Bieži

Mialģija

sistēmas bojājumi

 

Artralģija

 

Retāk

Muguras sāpes

 

 

Sāpes ekstremitātē

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Ļoti bieži

Eritēma uzklāšanas vietā

ievadīšans vietā

 

Kreveļu veidošanās uzklāšanas vietā

 

 

Lobīšanās uzklāšanas vietā

 

 

Sausums uzklāšanas vietā

 

 

Tūska uzklāšanas vietā

 

 

Čūla uzklāšanas vietā

 

 

Izdalījumi uzklāšanas vietā

 

Bieži

Reakcija uzklāšanas vietā

 

 

Nieze uzklāšanas vietā

 

 

Sāpes uzklāšanas vietā

 

 

Pietūkums uzklāšanas vietā

 

 

Dedzinoša sajūta uzklāšanas vietā

 

 

Kairinājums uzklāšanas vietā

 

 

Izsitumi uzklāšanas vietā

 

 

Nogurums

 

 

Pireksija

 

 

Gripai līdzīga slimība

 

 

Sāpes

 

 

Sāpes krūtīs

 

Retāk

Dermatīts uzklāšanas vietā

 

 

Asiņošana uzklāšanas vietā

 

 

Papulas uzklāšanas vietā

 

 

Parestēzija uzklāšanas vietā

 

 

Hiperestēzija uzklāšanas vietā

 

 

Iekaisums uzklāšanas vietā

 

 

Rēta uzklāšanas vietā

 

 

Ādas plaisāšana uzklāšanas vietā

 

 

Pūslīši uzklāšanas vietā

 

 

Karstums uzklāšanas vietā

 

 

Astēnija

 

 

Drebuļi

 

 

Letarģija

 

 

Nepatīkama sajūta

 

 

Iekaisums

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Asins sistēmas traucējumi

Klīniskajos pētījumos, kuros pētīta imihimoda 5 % krēma lietošana, novērota hemoglobīna rādītāju, balto asins šūnu skaita, neitrofilu absolūtā skaita un trombocītu rādītāju samazināšanās. Šī samazināšanās nav uzskatāma par klīniski nozīmīgu pacientiem ar normālām hematoloģiskām rezervēm. Klīniskajos pētījumos nav pētīti pacienti ar pazeminātām hematoloģiskām rezervēm. Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par konstatētu hematoloģisko rādītāju pasliktināšanos tādā mērā, ka to uzlabošanai nepieciešama klīniska iejaukšanās.

Ādas infekcijas

Ārstēšanas laikā ar imihimodu novērotas ādas infekcijas. Neskatoties uz to, ka pie nopietnām sekām nav novedušas, vienmēr jāņem vērā iespēja inficēties caur bojātu ādu.

Hipopigmentācijas un hiperpigmentācija

Ziņots arī par lokalizētu hipopigmentāciju un hiperpigmentāciju pēc imikvimoda 5 % krēma lietošanas. Vēlāk iegūtā informācija liecina, ka dažiem pacientiem šīs ādas krāsas pārmaiņas varētu būt neatgriezeniskas.

Dermatoloģiskas reakcijas attālināti no lietošanas vietas

Retos gadījumos klīnisko pētījumu terapijā ar imihimoda 5% krēmu ziņots par dermatoloģiskām reakcijām, ieskaitot daudzformu eritēmu.

Alopēcija

Klīniskajos pētījumos izmeklējot imihimoda 5% krēma izmantošanu aktīniskās keratozes ārstēšanai konstatēti 0,4% (5/1214) alopēcijas gadījumi ārstēšanas vietā vai tās tuvumā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Lietojot lokāli, imihimoda krēma sistēmiska pārdozēšana ir maz ticama, jo zāļu uzsūkšanās caur ādu ir minimāla. Pētījumos ar trušiem noskaidrots, ka dermālā letālā imikvimoda deva ir lielāka par 5 g/kg. Imihimoda krēma ilgstoša dermāla pārdozēšana varētu izraisīt smagas vietējas ādas reakcijas un palielināt sistēmisku reakciju risku.

Nejauši norijot, slikta dūša, vemšana, galvassāpes, mialģija un drudzis varētu parādīties pēc vienreizējas 200 mg imihimoda devas, kas ir līdzvērtīga vairāk nekā 21 Zyclara paciņas saturam. Nopietnākais klīniskais gadījums, par ko ziņots pēc vairākām iekšķīgām 200 mg imihimoda devām, ir hipotensija, kas novērsta, iekšķīgi vai intravenozi ievadot šķidrumu.

Pārdozēšanas gadījumā terapijai vajadzētu ietvert klīnisko simptomu ārstēšanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antibiotikas un ķīmijterapeitiski dermatoloģiski līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: D06BB10.

Farmakodinamiskā iedarbība

Imihimods ir imūnreakcijas modificētājs. Tas ir galvenais imidazolīna grupas savienojums. Piesātinātas saistīšanās pētījumi liecina, ka reaģējošajām šūnām ir imikvimodam atbilstoši membrānas receptori, ko sauc par Toll veida 7. un 8. tipa receptoriem. Imihimods inducē alfa interferona (IFN-α) un citu citokīnu izdalīšanos no dažādām cilvēka un dzīvnieku šūnām (piemēram, no cilvēka monocītiem/makrofāgiem un keratinocītiem). Lokāla in vivo imihimoda krēma uzklāšana uz peles ādas izraisīja palielinātu IFN un audzēja nekrozes faktora (TNF) koncentrāciju, salīdzinot ar neārstētu peļu ādu. Inducēto citokīnu spektrs atšķiras atkarībā no šūnas audu izcelsmes. Turklāt citokīnu atbrīvošanās tika inducēta pēc uzklāšanas uz ādas un perorālas imihimoda lietošanas dažādiem laboratorijas dzīvniekiem, kā arī pētījumos cilvēkam. Dzīvnieku modeļos imihimods ir efektīvs pret vīrusinfekcijām un darbojas kā pretaudzēju viela, galvenokārt inducējot alfa interferonu un citus citokīnus.

Arī no cilvēkiem iegūtajos datos novērota alfa interferona un citu citokīnu sistēmiskā līmeņa paaugstināšanās pēc lokālas imihimoda lietošanas.

Klīniskā efektivitāte un lietošanas drošums

Zyclara efektivitāte tika pētīta divos dubultmaskētos, randomizētos, ar nesējvielu kontrolētos klīniskos pētījumos. Pacientiem bija 5 – 20 tipiski, redzami vai sataustāmi AK bojājumi apvidū, kas pārsniedz 25 cm2 vai nu uz sejas, vai kailas galvas matainās daļas ādas. 319 pētāmās personas ar AK ārstēja ar ne vairāk kā divām paciņām imihimoda 3,75 % krēma reizi dienā vai pieskaņotu nesējvielas krēmu divus 2 nedēļu ārstēšanas ciklus, starp kuriem bija divu nedēļu cikls bez ārstēšanas. Kombinētajos pētījumos pilnīga bojājumu izzušana no visas sejas vai kailās galvas matainās daļas ādas 8. pēc terapijas nedēļas vizītē imihimoda 3,75 % krēma lietošanas gadījumā bija 35,6 % (57/160 pacienti, TI 28,2 %, 43,6 %), nesējvielas lietošanas gadījumā 6,3 % (10/159 pacienti, TI 3,1 %,

11,3 %). 65 gadus veciem vai vecākiem pacientiem un jaunākiem pacientiem nebija nekādu vispārēju lietošanas drošuma vai efektivitātes atšķirību. Par plakanšūnu karcinomu (SCC) ziņoja 1,3 % (2/160) pacientu, kas ārstēti ar imihimodu, 0,6 % (1/159) pacientu, kas ārstēti ar nesējvielu. Šī atšķirība nebija statistiski nozīmīga.

Novērojuma pētījumā, kurā imihimodu iepriekš veiksmīgi lietojušus pacientus novēroja vismaz 14 mēnešus bez turpmākas AK ārstēšanas, 40,5 % pacientu konstatēja pilnīgu visa ārstētā apvidus (vai nu visas sejas, vai galvas matainās daļas) izārstēšanos. Nav ilgtermiņa datu par slimības recidīviem ilgākā periodā.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt rezultātus pētījumiem ar Zyclara visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar aktīnisko keratozi (skatīt informāciju 4.2. apakšpunktā par lietošanu pediatriskā populācijā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Caur cilvēka ādu uzsūcas mazāk nekā 0,9 % radioaktīvi iezīmēta imihimoda vienreizējās lokāli uzklātās devas.

Sistēmiskā iedarbība (perkutānā iekļuve) aprēķināta, nosakot radioaktīvā oglekļa-14 klātbūtni urīnā un fekālijās esošajā [14C] imihimodā.

Farmakokinētikas pētījumu laikā ar imihimoda 3,75% krēmu pēc divu paciņu satura uzklāšanas reizi dienā (18,75 mg imihimoda dienā) līdz trim nedēļām uz visas sejas un/vai galvas matainās daļas (aptuveni 200 cm2), pacientiem ar AK konstatēja mazu sistēmisko imihimoda uzsūkšanos. Līdzsvara stāvoklis tika sasniegts divās nedēļās, un laiks līdz maksimālajai koncentrācijai (Tmax) variēja no 6 līdz 9 stundām pēc pēdējās uzklāšanas.

Izkliede

Vidējā maksimālā imihimoda koncentrācija serumā pētījuma beigās bija 0,323 ng/mL.

Biotransformācija

Perorāli lietojot imihimods tiek strauji un plaši metabolizēts divos galvenajos metabolītos.

Eliminācija

Neliels daudzums zāļu, kas tika absorbēts sistēmiskajā asinsritē tika ātri izdalīts gan ar urīnu gan ar fēcēm ar vidējo attiecību aptuveni 3 pret 1. Farmakokinētikas pētījumos aprēķinātais šķietamais eliminācijas pusperiods pēc lokālas 3,75 % imikvimoda krēma lietošanas bija aptuveni 29 stundas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, mutagenitāti un teratogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Četrus mēnešus ilgā dermālās toksicitātes pētījumā ar žurkām, izmantojot 0,5 un 2,5 mg/kg devas, novērota ievērojama ķermeņa masas samazināšanās un liesas masas palielināšanās; četrus mēnešus ilgā dermālā pētījumā ar pelēm analoģiska ietekme netika novērota. Abām sugām novērots lokāls ādas kairinājums, īpaši lielāku devu lietošanas gadījumā.

18 mēnešu ilgais kancerogenitātes pētījums ar pelēm, kas lokāli uz ādas saņēma preparātu trīs dienas nedēļā, neveicināja audzēju veidošanos ar preparātu apstrādātajos ķermeņa apvidos. Tikai peļu mātītēm nedaudz biežāk nekā kontroles dzīvnieku grupā bija hepatocelulāras adenomas. Sastopamība labi atbilst spontāno audzēju spektram, kas zināms pelēm atbilstoši to vecumam. Tāpēc šīs atrades uzskata par nejaušām. Imihimods maz sistēmiski uzsūcas caur cilvēka ādu un nav mutagēns, tāpēc

jebkāds risks cilvēkam no sistēmiskas iedarbības visdrīzāk ir neliels. Turklāt divus gadus ilgā kancerogenitātes pētījumā žurkām, kas saņēma preparātu iekšķīgi, audzēji vispār netika konstatēti.

Fotokancerogenitātes bioloģiskajā testā tika vērtēta imihimoda krēma iedarbība albīnām pelēm bez apmatojuma, kuras pakļāva imitēta saules ultravioletā starojuma (UVS) iedarbībai. Dzīvnieki

40 nedēļas saņēma imikvimoda krēmu trīs reizes nedēļā un tika apstaroti piecas dienas nedēļā. Peles šādā režīmā pavadīja vēl 12 nedēļas. Salīdzinot ar kontrolgrupu, kas saņēma mazu UVS devu, audzēji ātrāk un biežāk radās to peļu grupā, kuras saņēma nesējvielu saturošu krēmu. Iegūto datu nozīmība cilvēkiem nav noskaidrota. Salīdzinot ar nesējvielu saturošo krēmu saņēmušo grupu, lokāla imihimoda krēma lietošana jebkādās devās audzēju sastopamības palielināšanos neizraisīja.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Izostearīnskābe

Benzilspirts

Cetilspirts

Stearilspirts

Baltais vazelīns

Polisorbāts 60

Sorbitāna stearāts

Glicerīns

Metilparahidroksibenzoāts (E 218)

Propilparahidroksibenzoāts (E 216)

Ksantāna sveķi

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

30mēneši

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Vienreiz atvērtas paciņas nav izmantojamas atkārtoti.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Kārbas ar 14, 28 vai 56 vienreiz lietojamām poliestera/balta zema blīvuma polietilēna/alumīnija folijas paciņām, katrā paciņā 250 mg krēma.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Zviedrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/783/001-003

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 23/08/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas