Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyprexa (olanzapine) – Lietošanas instrukcija - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZyprexa
ATĶ kodsN05AH03
Vielaolanzapine
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ZYPREXA 2,5 mg apvalkotās tabletes

ZYPREXA 5 mg apvalkotās tabletes

ZYPREXA 7,5 mg apvalkotās tabletes

ZYPREXA 10 mg apvalkotās tabletes

ZYPREXA 15 mg apvalkotās tabletes

ZYPREXA 20 mg apvalkotās tabletes

Olanzapine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir ZYPREXA un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms ZYPREXA lietošanas

3.Kā lietot ZYPREXA

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt ZYPREXA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir ZYPREXA un kādam nolūkam tās lieto

ZYPREXA satur aktīvo vielu olanzapīnu. ZYPREXA pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem, un tās tiek lietotas, lai ārstētu pacientus, kam ir šādi traucējumi:

šizofrēnija jeb slimība, kuras simptomi ir neesošu lietu sadzirdēšana, saredzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparasts aizdomīgums un atsvešināšanās. Ar šo slimību slimojoši cilvēki var justies arī nomākti, satraukti vai saspringti;

mēreni vai ļoti izteiktas mānijas epizodes ar tādiem simptomiem kā uzbudinājums vai eiforija.

Pierādīts, ka ZYPREXA nepieļauj šo simptomu recidīvus pacientiem, kam ir bipolāri traucējumi un kam mānijas epizodes ir reaģējušas uz ārstēšanu ar olanzapīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms ZYPREXA lietošanas

Nelietojiet ZYPREXA šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret olanzapīnu vai kādu citu (6. spunktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var izpausties ar izsitumiem, niezi, sejas pietūkumu, lūpu pietūkumu vai aizdusu. Ja tā notiek ar Jums, pasakiet to ārstam;

ja Jums agrāk diagnosticētas acu problēmas (piemēram, daži glaukomas (palielināts spiediens acī) veidi).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ZYPREXA lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

ZYPREXA nav ieteicams lietot gados veciem pacientiem ar demenci, jo ir iespējamas nopietnas blakusparādības.

Šī tipa zāles var izraisīt neparastas kustības, galvenokārt sejas vai mēles kustības. Ja Jums rodas šāds traucējums pēc ZYPREXA lietošanas, izstāstiet to ārstam.

Ļoti retos gadījumos šā tipa zāles izraisa drudzi kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību. Ja Jums rodas šādi traucējumi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Pacientiem, kuri lietojuši ZYPREXA, ir novērots ķermeņa masas pieaugums. Jums un

Jūsu ārstam ir regulāri jāpārbauda Jūsu ķermeņa masa. Ja nepieciešams, apsveriet iespēju griezties pie dietologa vai padoma par diētas plānu.

Pacientiem, kuri lietojuši ZYPREXA, ir novērots augsts cukura līmenis asinīs un augsts taukvielu (triglicerīdi un holesterīns)līmenis. Jūsu ārstam ir jāveic cukura un attiecīgo taukvielu līmeņa pārbaudes pirms Jūs sākat lietot ZYPREXA un regulāri ārstēšanās laikā.

Ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši asins recekļi, pastāstiet to ārstam , jo šāda veida zāles ir bijušas saistītas ar asins recekļu veidošanos.

Ja slimojat ar kādu no tālāk minētām slimībām, pastāstiet to ārstam pēc iespējas ātrāk:

insults vai “mini” insults (īslaicīgi insulta simptomi);

Parkinsona slimība;

priekšdziedzera slimība;

zarnu nosprostojums (paralītisks ileuss);

aknu vai nieru slimība;

asins sastāva pārmaiņas;

sirds slimība;

cukura diabēts;

krampji;

ja Jūs zināt, ka Jums varētu būt sāļu zudums organismā, kā ilgstošas smagas caurejas un vemšanas (slikta dūša) vai diurētiķu lietošanas rezultāts.

Ja Jums ir demence, Jums vai Jūsu aprūpētājam/radiniekam jāinformē ārsts, ja Jums kādreiz ir bijis insults vai “mini”insults.

Ja esat vecāks par 65 gadiem, parastai piesardzībai ārsts var kontrolēt jūsu asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

ZYPREXA nedrīkst lietot pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un ZYPREXA

Citas zāles ZYPREXA lietošanas laikā lietojiet tikai tad, ja ārsts Jums to atļāvis. Lietojot ZYPREXA kombinācijā ar antidepresantiem vai zālēm, ko lieto trauksmes mazināšanai vai lai atvieglotu iemigšanu (trankvilizatoriem), Jūs varat būt miegains.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ir īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ka lietojat:

zāles Parkinsona slimības ārstēšanai;

karbamazepīnu (pretepilepsijas līdzeklis un garastāvokļa stabilizētājs), fluvoksamīnu (antidepresants) vai ciprofloksacīnu (antibiotisks līdzeklis), jo var būt jāmaina Jums nozīmētā

ZYPREXA deva.

ZYPREXA kopā ar alkoholu

Nedzeriet alkoholiskus dzērienus, ja esat lietojis ZYPREXA, jo kopā ar alkoholu tas var izraisīt miegainību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Šīs zāles nedrīkst lietot zīdīšanas laikā, jo nedaudz ZYPREXA var izdalīties mātes pienā.

Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas ZYPREXA pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot ZYPREXA, pastāv risks, ka varat kļūt miegains. Ja tā notiek, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Informējiet ārstu.

ZYPREXA satur laktozi

Ja ārsts Jums teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, sazinieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3.Kā lietot ZYPREXA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts pateiks, cik daudz ZYPREXA tablešu un cik ilgi jālieto. ZYPREXA dienas deva ir no 5 mg līdz 20 mg. Konsultējieties ar ārstu, ja simptomi atjaunojas, taču nepārtrauciet ZYPREXA lietošanu, ja vien ārsts nav to ieteicis.

ZYPREXA tabletes jālieto vienu reizi dienā – kā norādījis ārsts. Mēģiniet lietot tabletes katru dienu vienā un tai pašā laikā. Nav svarīgi, vai jūs tās lietojat ēdienreizē vai citā laikā. ZYPREXA apvalkotās tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai. Jums jānorij ZYPREXA tabletes veselas, uzdzerot ūdeni.

Ja esat lietojis vairāk ZYPREXA nekā noteikts

Pacientiem, kas lietojuši vairāk ZYPREXA nekā noteikts, ir bijuši šādi simptomi: ātra sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, grūtības runāt, neparastas kustības (īpaši sejas un mēles) un pavājināta apziņa. Citi simptomi var būt akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma, drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas, muskuļu stīvuma un miegainības kombinācija, palēnināta elpošana, aspirācija, augsts vai zems asinsspiediens, patoloģisks sirds ritms. Ja Jums ir kāds no iepriekšminētiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai slimnīcu. Parādiet ārstam tablešu paciņu.

Ja esat aizmirsis lietot ZYPREXA

Ieņemiet tabletes līdzko atceraties. Nelietojiet vienā dienā divas devas.

Ja pārtraucat lietot ZYPREXA

Nepārtrauciet tablešu lietošanu tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt ZYPREXA tablešu lietošanu tik ilgi, cik ieteicis ārsts.

Pēkšņi pārtraucot ZYPREXA lietošanu, var rasties tādi simptomi kā svīšana, bezmiegs, trīce, trauksme vai slikta dūša un vemšana. Ārsts var ieteikt Jums pakāpeniski samazināt devu pirms ārstēšanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

neparastas kustības (bieža blakusparādība, kas var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem), kas galvenokārt ietekmē seju vai mēli;

asins recekļi vēnās (retāka blakusparādība kas var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem), īpaši kāju vēnās (to simptomi ir kāju tūska, sāpes un apsārtums), kas caur asinsvadiem var pārvietoties līdz plaušām, izraisot sāpes krūšu kurvī un apgrūtinātu elpošanu. Ja pamanāt kādus no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību;

drudzis kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību (šīs blakusparādības biežumu pēc pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt).

Ļoti biežas blakusparādības (var izpausties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir svara pieaugums, miegainība un prolaktīna līmeņa paaugstināšanās asinīs. Ārstēšanas sākumā dažiem pacientiem ir iespējams reibonis vai ģībšana (ar lēnu sirdsdarbību), īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet pats no sevis, taču, ja tā nenotiek, pastāstiet par to ārstam.

Biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir dažu asinsšūnu, taukvielu līmeņu izmaiņas, kā arī — ārstēšanas sākumā — pārejošs aknu enzīmu vērtību pieaugums; cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs un urīnā, urīnskābes un kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs, pastiprināta izsalkuma sajūta, reibonis, nemiers, trīce, neparastas kustības (diskinēzijas), aizcietējums, sausuma sajūta mutē, izsitumi, spēku izsīkums, spēcīgi izteikts nogurums,ūdens aizture, kura izraisa roku, potīšu vai pēdu pietūkumu, drudzis, locītavu sāpes un seksuāla disfunkcija, piemēram, samazināta dzimumtieksme vīriešiem un sievietēm vai erektila disfunkcija vīriešiem.

Retākas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem) ir paaugstināta jutība (piem., pietūkums mutē un rīklē, nieze, izsitumi), diabēts vai diabēta saasināšanās, reizēm ar ketoacidozi (ketonvielas asinīs un urīnā) vai komu, krampji, kas parasti saistīti ar jau iepriekš bijušiem krampjiem (epilepsiju), muskuļu stīvums vai spazmas (ieskaitot acu kustības), nemierīgo kāju sindroms, runas problēmas, lēna sirdsdarbība, jutība pret saules gaismu, asiņošana no deguna, vēdera uzpūšanās, atmiņas zudums vai aizmāršība, urīna nesaturēšana, nespēja urinēt, matu izkrišana, mēnešreižu trūkums vai samazināšanās un vīriešu un sieviešu krūšu dziedzeru pārmaiņas, piemēram, patoloģiska piena veidošanās vai patoloģiska augšana.

Retas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem) ir normālas ķermeņa temperatūras pazemināšanās, sirdsdarbības ritma traucējumi, pēkšņa neizskaidrojama nāve, aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa asas sāpes vēderā, drudzi un nelabumu, aknu slimība, kas izpaužas kā ādas un acu baltās daļas dzelte, muskuļu slimība, kas izpaužas kā neizskaidrojamas sāpes, ilgstoša un/vai sāpīga erekcija.

Pie ļoti retām blakusparādībām pieskaitāmas smagas alerģiskās reakcijas, kā eozinofīlija un sistēmiskie simptomi (DRESS- Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms).

DRESS sākotnēji izpaužas kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas, kuri iet plašumā, paaugstinātu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātu aknu fermentu līmeni asins analīzēs un noteikta balto asins šūnu tipa pieaugumu (eozinofīlija).

Lietojot olanzapīnu, gados veciem pacientiem ar demenci ir iespējams insults, pneimonija, urīna nesaturēšana, kritieni, ļoti liels nogurums, redzes halucinācijas, ķermeņa temperatūras celšanās, ādas sasārtums un grūtības staigāt. Ir ziņots par atsevišķiem nāves gadījumiem šajā konkrētajā pacientu grupā.

Pacientiem ar Parkinsona slimību ZYPREXA var pastiprināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat arī tieši ziņot par blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt ZYPREXA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

ZYPREXA jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko satur ZYPREXA

-Aktīvā viela ir olanzapīns. Katra ZYPREXA tablete satur 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg vai 20 mg aktīvās vielas. Precīzais daudzums ir norādīts uz ZYPREXA tablešu iepakojuma.

-Citas sastāvdaļas ir

(tabletes kodols) laktozes monohidrāts, hiproloze, krospovidons, mikrokristāliska celuloze, magnija stearāts un

(tabletes apvalks) hipromeloze, titāna dioksīds (E171) un karnaubas vasks.

-Dažādo stiprumu ZYPREXA tabletēs papildus ir arī šādas sastāvdaļas:

TABLEŠU STIPRUMS

ZYPREXA 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg un 10 mg tabletes

CITAS SASTĀVDAĻAS

(tabletes apvalks) šellaks, makrogols, propilēnglikols, polisorbāts 80 un indigokarmīna krāsviela (E132), bezūdens etilspirts, izopropilspirts, butilspirts, amonija hidroksīds.

ZYPREXA 15 mg tabletes

(tabletes apvalks) triacetīns un indigokarmīna

 

krāsviela (E132).

ZYPREXA 20 mg tabletes

(tabletes apvalks) makrogols un sintētiskais

 

sarkanais dzelzs

 

oksīds (E172)

ZYPREXA ārējais izskats un iepakojums

ZYPREXA 2,5 mg apvalkotās tabletes ir baltas ar iespiestu “LILLY” un skaitlisko identifikācijas kodu “4112”.

ZYPREXA 5 mg apvalkotās tabletes ir baltas ar iespiestu “LILLY” un skaitlisko identifikācijas kodu “4115”.

ZYPREXA 7,5 mg apvalkotās tabletes ir baltas ar iespiestu “LILLY” un skaitlisko identifikācijas kodu “4116”.

ZYPREXA 10 mg apvalkotās tabletes ir baltas ar iespiestu “LILLY” un skaitlisko identifikācijas kodu “4117”.

ZYPREXA 15 mg apvalkotās tabletes ir zilas. ZYPREXA 20 mg apvalkotās tabletes ir sārtas.

ZYPREXA tabletes pieejamas iepakojumā pa 28, 35, 56, 70 vai 98 tabletēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

Ražotājs

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spānija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

Eli Lilly

 

 

Holdings Limited atstovybė

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

Tel: + 370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

 

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

 

 

 

Tел: + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

Magyarország

Eli Lilly ČR, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 234 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

Malta

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles

 

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

 

 

 

Tel: + 49 (0) 6172 273 2222

 

 

 

 

 

Tel: + 31 (0)30 6025800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

 

Eli Lilly Norge A.S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 372 6817280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδa

 

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

 

 

Eli Lilly Ges. m.b.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: + 30 210 629 4600

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 43 (0) 1 711 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

Polska

Lilly S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Tel: + 34

91 663 50 00

 

 

 

 

 

 

Tel: + 48 (0) 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lilly France SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 (0) 1 55

49 34 34

 

 

 

Tel: + 351 21 412 66 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

 

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

 

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Eli Lilly

 

and Company (Ireland) Limited

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o

 

Tel: + 353 (0) 1 661 4377

 

 

Tel: + 386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

Tel: + 39 055 42571

 

 

 

Puh/Tel: + 358 (0)9 8545 250

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

Phadisco

Ltd

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

Τηλ: + 357 22 715000

 

 

Tel: + 46

(0)8 7378800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly

Holdings Limited, pārstāvniecība Latvijā

 

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 371 67364000

 

 

Tel: + 44

(0) 1256 315000

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta { MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ZYPREXA 10 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Olanzapine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir ZYPREXA un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms ZYPREXA lietošanas

3.Kā lietot ZYPREXA

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt ZYPREXA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ZYPREXA un kādam nolūkam tās lieto

ZYPREXA satur aktīvo vielu olanzapīnu. ZYPREXA šķīdums injekcijām pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem, un to lieto uzbudinājuma un bīstamas uzvedības simptomu ārstēšanai, kas var rasties, ja ir šādas slimības:

šizofrēnija jeb slimība, kuras simptomi ir neesošu lietu sadzirdēšana, saredzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparasts aizdomīgums un atsvešināšanās. Ar šo slimību slimojoši cilvēki var justies arī nomākti, satraukti vai saspringti;

mānija jeb stāvoklis, kas raksturīgs ar uzbudinājuma vai eiforijas simptomiem.

ZYPREXA injekciju šķīdumu lieto tad, kad nepieciešama ātra uzbudinājuma un bīstamas uzvedības kontrole, bet ārstēšana ar ZYPREXA tabletēm nav piemērota. Tiklīdz tas būs iespējams, ārsts jums parakstīs ZYPREXA tablešu lietošanu.

2. Kas Jums jāzina pirms ZYPREXA lietošanas

Jums nedrīkst ievadīt ZYPREXA šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret olanzapīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var izpausties ar izsitumiem, niezi, sejas pietūkumu, lūpu pietūkumu vai aizdusu. Ja tā notiek ar Jums, pasakiet to ārstam.

-ja Jums agrāk diagnosticētas acu problēmas (piemēram, daži glaukomas (palielināts spiediens acī) veidi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Jums tiek ievadīts ZYPREXA šķīdums injekcijām, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu.

Pastāstiet ārstam vai medicīnas māsai, ja pēc injekcijas jūtat reiboni vai vājumu. Jums varbūt vajadzēs atgulties, līdz pašsajūta uzlabojas. Ārsts vai medicīnas māsa var vēlēties izmērīt Jūsu asinsspiedienu un saskaitīt pulsu.

ZYPREXA nav ieteicams lietot gados vecākiem pacientiem ar demenci (apjukumu un atmiņas zudumu), jo ir iespējamas nopietnas blakusparādības.

Šī tipa zāles var izraisīt neparastas kustības, galvenokārt sejas un mēles kustības. Ja tas notiek pēc ZYPREXA lietošanas, konsultējieties ar ārstu.

Ļoti reti šā tipa zāles izraisa drudzi, paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Šīs zāles Jums vairāk netiks injicētas.

Pacientiem , kuri lietojuši ZYPREXA, ir novērots ķermeņa masas pieaugums. Jums un Jūsu ārstam ir regulāri jāpārbauda Jūsu ķermeņa masa. Ja nepieciešams, apsveriet iespēju griezties pie dietologa vai padoma par diētas plānu.

Pacientiem , kuri lietojuši ZYPREXA, ir novērots augsts cukura līmenis asinīs un augsts taukvielu (triglicerīdi un holesterīns)līmenis. Jūsu ārstam ir jāveic cukura un attiecīgo taukvielu līmeņa pārbaudes pirms Jūs sākat lietot ZYPREXA un regulāri ārstēšanās laikā.

Ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši asins recekļi, pastāstiet to ārstam. jo šāda veida zāles ir bijušas saistītas ar asins recekļu veidošanos.

Ja slimojat ar kādu no tālāk minētām slimībām, pastāstiet to ārstam pēc iespējas ātrāk:

insults vai “mini” insults (īslaicīgi insulta simptomi);

Parkinsona slimība;

priekšdziedzera problēmas;

zarnu nosprostojums (paralītisks ileuss);

aknu vai nieru slimība;

asins sastāva pārmaiņas;

ja Jums nesen bijis miokarda infarkts vai jums ir sirds slimība, arī sinusa mezgla vājuma sindroms, nestabila stenokardija vai pazemināts asinsspiediens;

cukura diabēts;

krampji;

ja Jūs zināt, ka Jums varētu būt sāļu zudums organismā, kā ilgstošas smagas caurejas un vemšanas (slikta dūša) vai diurētiķu lietošanas rezultāts.

Ja Jums ir demence, Jums vai Jūsu aprūpētājam/radiniekam jāinformē ārsts, ja Jums kādreiz ir bijis insults vai “mini” insults.

Ja esat vecāki par 65 gadiem, ārsts var regulāri kontrolēt jūsu asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

ZYPREXA nedrīkst lietot pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un ZYPREXA

Lietojot ZYPREXA kombinācijā ar tālāk minētām zālēm, Jūs varat būt miegains: zāles, ko lieto trauksmes mazināšanai vai lai atvieglotu iemigšanu (trankvilizatori, tajā skaitā, benzodiazepīni) un antidepresanti. Citas zāles ārstēšanas laikā ar ZYPREXA Jūs drīkstat lietot tikai tad, ja ārsts jums to ir atļāvis.

Ja Jums tiek ievadīts ZYPREXA šķīdums injekcijām, tajā pašā laikā nav ieteicams veikt benzodiazepīna injekciju, jo tas var radīt pastiprinātu miegainību, nopietnus sirds darbības un elpošanas traucējumus un, ļoti retos gadījumos, nāvi. Ja ārstam Jūsu medicīniskā stavokļa ārstēšanai jāveic benzodiazepīna injekcija, ir jābūt pagājušai vismaz vienai stundai pēc ZYPREXA injekcijas un pēc veiktās benzodiazepīna injekcijas Jūs ir ļoti rūpīgi jāuzrauga.

Informējiet ārstu, ja pašreiz lietojat vai nesen esat lietojis citas zāles, arī tās, ko var iegādāties bez receptes. Noteikti pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles Parkinsona slimības ārstēšanai.

ZYPREXA kopā ar alkoholu

Nedzeriet alkoholiskus dzērienus, ja Jums ievadīts ZYPREXA, jo kopā ar alkoholu tas var izraisīt miegainību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas, konsultējieties ar savu ārstu. Šīs zāles nedrīkst lietot zīdīšanas laikā, jo nedaudz ZYPREXA var izdalīties mātes pienā.

Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas ZYPREXA pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ZYPREXA lietošana var radīt miegainību. Ja tā rodas, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Pastāstiet to savam ārstam.

3. Kā lietot ZYPREXA

Informācija par atšķaidīšanu un ievadīšanu ir dota atdalāmajā daļā šīs instrukcijas beigās.

Ārsts izlems, cik daudz ZYPREXA jums nepieciešams un cik ilgi tā jums jālieto. Pirmās injekcijas deva parasti ir 10 mg, bet tā var būt arī mazāka. Var ievadīt līdz 20 mg 24 stundu laikā. Pacientiem, vecākiem par 65 gadiem, deva ir 2,5 mg vai 5 mg.

ZYPREXA ir pulveris. Ārsts vai medicīnas māsa pagatavos no tā šķīdumu. ZYPREXA injicē intramuskulāri. Vajadzīgo šķīduma daudzumu injicēs muskulī.

Ja jums šķiet, ka ZYPREXA ievadīts vairāk nekā vajadzētu

Pacientiem, kas saņēmuši vairāk ZYPREXA nekā noteikts, ir bijuši šādi simptomi: ātra sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, grūtības runāt, neparastas kustības (īpaši sejas un mēles) un pavājināta apziņa. Citi simptomi var būt akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma,drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas, muskuļu stīvuma un miegainības kombinācija, palēnināta elpošana, aspirācija, augsts vai zems asinsspiediens, patoloģisks sirds ritms. Pasakiet ārstam vai medicīnas māsai par savām aizdomām.

Parasti ir nepieciešamas tikai dažas ZYPREXA injekcijas. Ārsts izlems, kad jums nepieciešams injicēt ZYPREXA.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, ZYPREXA injekcijas var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

neparastas kustības (bieža blakusparādība, kas var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem), kas galvenokārt ietekmē seju vai mēli;

asins recekļi vēnās (retāka blakusparādība, kas var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem), īpaši kāju vēnās (simptomi ir kāju tūska, sāpes un apsārtums). Šie recekļi caur asinsvadiem var pārvietoties līdz plaušām, izraisot sāpes krūšu kurvī un apgrūtinātu elpošanu. Ja pamanāt kādus no minētajiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību;

drudzis kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību (šīs blakusparādības biežumu pēc pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt).

Biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem), lietojot ZYPREXA injekcijām, ir palēnināta vai paātrināta sirdsdarbība, miegainība, zems asinsspiediens, diskomforta sajūta injekcijas vietā.

Dažiem pacientiem ir iespējams reibonis vai ģībšana (ar lēnu sirdsdarbību) pēc injekcijas, īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet pats no sevis, taču, ja tā nenotiek, pēc iespējas drīzāk pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Retākas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem) ir elpošanas ritma palēnināšanās un sirsdarbības ritma izmaiņas, kas var būt nopietnas.

Turklāt pēc iekšķīgas ZYPREXA lietošanas pacientiem ir novērotas turpmāk minētās blakusparādības.

Citas ļoti biežas blakusparādības (var izpausties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir ķermeņa masas palielināšanās un prolaktīna līmeņa paaugstināšanās asinīs. Ārstēšanas sākumā dažiem pacientiem ir iespējams reibonis vai ģībšana (ar lēnu sirdsdarbību), īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet pats no sevis, taču, ja tā nenotiek, pastāstiet par to ārstam.

Citas biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir dažu asinsšūnu, taukvielu līmeņu izmaiņas, kā arī — ārstēšanas sākumā — pārejošs aknu enzīmu vērtību pieaugums; cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs un urīnā, urīnskābes un kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs, pastiprināta izsalkuma sajūta, reibonis, nemiers, trīce, neparastas kustības (diskinēzijas), aizcietējums, sausuma sajūta mutē, izsitumi, spēku izsīkums, spēcīgi izteikts nogurums, ūdens aizture, kura izraisa roku, potīšu vai pēdu pietūkumu, drudzis, locītavu sāpes un seksuāla disfunkcija, piemēram, pavājināta dzimumtieksme vīriešiem un sievietēm vai erektila disfunkcija vīriešiem.

Citas retākas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem) ir paaugstināta jutība (piem., pietūkums mutē un rīklē, nieze, izsitumi), diabēts vai diabēta saasināšanās, reizēm ar ketoacidozi (ketonvielas asinīs un urīnā) vai komu, krampji, kas parasti saistīti ar jau iepriekš bijušiem krampjiem (epilepsiju), muskuļu stīvums vai spazmas (ieskaitot acu kustības), nemierīgo kāju sindroms, runas problēmas, lēna sirdsdarbība,jutība pret saules gaismu, asiņošana no deguna, vēdera uzpūšanās, atmiņas zudums vai aizmāršība, urīna nesaturēšana, nespēja urinēt, matu izkrišana, mēnešreižu izzušana vai pavājināšanās, kā arī vīriešu un sieviešu krūšu dziedzeru pārmaiņas, piemēram, patoloģiska piena sekrēcija vai palielināšanās.

Retas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem) ir normālās ķermeņa temperatūras pazemināšanās, sirds ritma traucējumi, pēkšņa neizskaidrojama nāve, aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa stipras sāpes vēderā, drudzis un slikta dūša, aknu slimība, kas izpaužas kā ādas un acu baltumu dzelte, muskuļu slimība, kas izpauža kā neizskaidrojamas sāpes un ilgstoša un/vai sāpīga erekcija.

Pie ļoti retām blakusparādībām pieskaitāmas smagas alerģiskās reakcijas, kā eozinofīlija un sistēmiskie simptomi (DRESS- Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms).

DRESS sākotnēji izpaužas kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas, kuri iet plašumā, paaugstinātu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātu aknu fermentu līmeni asins analīzēs un noteikta balto asins šūnu tipa pieaugumu (eozinofīlija).

Gados vecākiem pacientiem, kam ir demence, olanzapīna lietošanas laikā var būt insults, pneimonija, urīna nesaturēšana, kritieni, ļoti izteikta noguruma sajūta, redzes halucinācijas,

ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, ādas apsārtums un iešanas traucējumi. Šajā pacientu grupā ir aprakstīti vairāki nāves gadījumi.

Pacientiem, kam ir Parkinsona slimība, ZYPREXA lietošana var pastiprināt tās simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat arī tieši ziņot par blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ZYPREXA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

Kad ir pagatavots ZYPREXA šķīdums injekcijām, tas jāievada stundas laikā. Pēc izšķīdināšanas nedrīkst sasaldēt.

Neizlietotā šķīduma daļa ir jāizlej.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ZYPREXA injekciju šķīdums satur

-Aktīvā viela ir olanzapīns. Flakonā ir 10 mg aktīvās vielas.

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, vīnskābe, sālsskābe un nātrija hidroksīds.

ZYPREXA injekciju šķīduma ārējais izskats un iepakojums

ZYPREXA ir dzeltens pulveris flakonā. No ZYPREXA flakona Jums var ievadīt 10 mg olanzapīna. Ārsts vai medicīnas māsa pagatavos šķīdumu, kas tiks ievadīts injekcijas veidā.

ZYPREXA pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai pieejams iepakojumā, kas satur 1 vai 10 flakonus. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

Ražotājs

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spānija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

Tel: + 370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

 

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

 

 

 

Tел: + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

Magyarország

Eli Lilly ČR, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 234 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

Malta

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles

 

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

 

 

 

Tel: + 49 (0) 6172 273 2222

 

 

 

 

 

Tel: + 31 (0)30 6025800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

 

Eli Lilly Norge A.S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 372 6817280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδa

 

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

 

 

Eli Lilly Ges. m.b.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: + 30 210 629 4600

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 43 (0) 1 711 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

Polska

Spaly

Bioquímica S.A.

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Tel: + 34 91 663 50 00

 

 

 

 

 

 

Tel: + 48 (0) 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lilly France SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 (0) 1 55

49 34 34

 

 

 

Tel: + 351 21 412 66 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România

 

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

 

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Eli Lilly

 

and Company (Ireland) Limited

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o

 

Tel: + 353 (0) 1 661 4377

 

 

Tel: + 386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

Tel: + 39 055 42571

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358 (0)9 8545 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

Phadisco

Ltd

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

Τηλ: + 357 22 715000

 

 

Tel: + 46 (0)8 7378800

 

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

Holdings Limited, pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 371 67364000

 

 

Tel: + 44 (0) 1256 315000

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

(Punktētā līnija, kas ļauj atdalīt medicīnas darbiniekiem paredzēto informāciju)

NORĀDĪJUMI MEDICĪNAS DARBINIEKIEM

ZYPREXA šķīdināšana un ievadīšana

ZYPREXA pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai atļauts šķīdināt tikai injekciju ūdenī.

ZYPREXA pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai aizliegts jaukt šļircē ar citām komerciāli pieejamām zālēm sakarā ar nesaderību. Skatīt zemāk dotos piemērus.

Injicējamo olanzapīnu nedrīkst jaukt šļircē ar injicējamo haloperidolu, jo maisījuma zemais pH līmenis ar laiku noārda olanzapīnu.

Injicējamo olanzapīnu nedrīkst jaukt šļircē vai lietot kopā ar benzodiazepīniem.

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

ZYPREXA pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai šķīdiniet, izmantojot standarta aseptikas tehniku, kas ieteikta parenterāli ievadāmu preparātu šķīdināšanai.

1.

Ievelciet 2,1 ml ūdens injekcijām sterilā šļircē. Injicējiet to ZYPREXA flakonā ar pulveri

 

injekciju šķīduma pagatavošanai.

2.

Virpiniet flakonu, līdz saturs pilnīgi izšķīdis, veidojot dzeltenas krāsas šķīdumu. Flakonā ir

 

11,0 mg olanzapīna 5 mg/ml šķīduma veidā. Ja tiek ievilkts 2,0 ml šķīduma, 1 mg olanzapīna

 

paliek flakonā un šļircē, tādējādi tiek ievadīti 10 mg olanzapīna.

3.

Tabulā norādīti injekciju šķīduma tilpumi dažādu olanzapīna devu ievadīšanai.

 

 

 

 

 

 

 

Deva (mg)

Injecējamais tilpums

 

 

 

(ml)

 

 

 

2,0

 

 

 

7,5

1,5

 

 

 

1,0

 

 

 

2,5

0,5

 

4.

Ievadiet šķīdumu intramuskulāri. Nedrīkst ievadīt intravenozi vai zemādā.

5.

Iznīciniet šļirci un neizlietoto šķīdumu atbilstošivietējām prasībām.

6.

Izlietojiet šķīdumu nekavējoties 1 stundas laikā pēc atšķaidīšanas. Uzglabāt temperatūrā līdz

 

25 °C. Nedrīkst sasaldēt.

 

 

Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli ievadāmie preparāti nesatur nogulsnes.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas