Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Tikkettar - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAbasaglar (Abasria)
Kodiċi ATCA10AE04
Sustanzainsulin glargine
ManifatturEli Lilly Regional Operations GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA – Skartoċċ. Pakkett ta’ 1, 2, 5 u 10

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulin glargine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Skartoċċ 1 ta’ 3 mL. 2 skrataċ ta’ 3 mL. 5 skrataċ ta’ 3 mL. 10 skrataċ ta’ 3 mL.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Dawn l-iskrataċ qegħdin biex jintużaw ma’ pinna Lilly ta’ 3 mL biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi wara 28 ġurnata minn meta jintuża għall-ewwel darba.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

skartoċċ 1

 

EU/1/14/944/002

2 skrataċ

 

 

 

 

EU/1/14/944/003

5 skrataċ

 

 

 

 

EU/1/14/944/009

10 skrataċ

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lott

 

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS (mingħajr il-kaxxa blu) komponent ta’ pakkett multiplu – Skartoċċ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 5 skrataċ ta’ 3 mL. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Dawn l-iskrataċ qegħdin biex jintużaw ma’ pinna Lilly ta’ 3 mL biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi wara 28 ġurnata minn meta jintuża għall-ewwel darba.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (bil-kaxxa blu) pakkett multiplu – Skartoċċ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta’ 5) skrataċ ta’ 3 mL.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Dawn l-iskrataċ qegħdin biex jintużaw ma’ pinna Lilly ta’ 3 mL biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi wara 28 ġurnata minn meta jintuża għall-ewwel darba.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA – KwikPen. Pakkett ta’ 1, 2 u 5

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. KwikPen

Pinna 1 ta’ 3 mL. 2 pinen ta’ 3 mL. 5 pinen ta’ 3 mL.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Issa tista’ tisselezzjona sa 80 unità

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi l-pinna wara 28 ġurnata minn meta tintuża għall-ewwel darba.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Wara l-użu erġa’ qiegħed l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/005

pinna 1

EU/1/14/944/006

2 pinen

EU/1/14/944/007

5 pinen

EU/1/14/944/010

pinna 1

EU/1/14/944/011

2 pinen

EU/1/14/944/012

5 pinen

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS (mingħajr il-kaxxa blu) komponent ta’ pakkett multiplu – KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. KwikPen

Pakkett multiplu: 5 pinen ta’ 3 mL. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Issa tista’ tisselezzjona sa 80 unità

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi l-pinna wara 28 ġurnata minn meta tintuża għall-ewwel darba.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Wara l-użu erġa’ qiegħed l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (bil-kaxxa blu) pakkett multiplu – KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL fih 100 unità insulin glargine (ekwivalenti għal 3.64 mg).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc oxide, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. KwikPen

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta’ 5) pinen ta’ 3 mL.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Issa tista’ tisselezzjona sa 80 unità

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Armi l-pinna wara 28 ġurnata minn meta tintuża għall-ewwel darba.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel l-użu:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu:

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Wara l-użu erġa’ qiegħed l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

L-Awstrija.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ABASAGLAR

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-ISKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U KIF GĦANDU JINGĦATA

ABASAGLAR 100 unità/mL, injezzjoni.

Insulin glargine

Użu għal taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U KIF GĦANDU JINGĦATA

ABASAGLAR 100 unità/mL, injezzjoni

KwikPen

Insulin glargine

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati