Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Tikkettar - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAbilify Maintena
Kodiċi ATCN05AX12
Sustanzaaripiprazole
ManifatturOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra – Pakkett wieħed 300 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 300 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjonijiet b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra – Pakkett wieħed 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 400 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjonijiet b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (bil-kaxxa blu) – Pakkett multiplu 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 300 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: Tliet pakketti singoli, li kull wieħed minnhom fih:

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjoni b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (mingħajr il-kaxxa blu) – komponent ta’ pakkett multiplu 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 300 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett wieħed li fih:

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

Komponent ta 'pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjoni b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (bil-kaxxa blu) – Pakkett multiplu 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 400 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: Tliet pakketti singoli, li kull wieħed minnhom fih:

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjoni b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (mingħajr il-kaxxa blu) – komponent ta’ pakkett multiplu 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 400 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett wieħed li fih:

Kunjett wieħed ta’ trab

Kunjett wieħed ta’ 2 ml ta’ solvent

Żewġ siringi sterili, waħda b’labra għar-rikostituzzjoni Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Adapter wieħed tal-kunjett

Komponent ta 'pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 30 sekonda sakemm is-suspensjoni tidher kollha l-istess. Jekk l-injezzjoni ma tingħatax mill-ewwel wara r-rikostituzzjoni ħawwadha sew għal mill-anqas

60 sekonda sabiex terġa' tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 4 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kunjett, l-adapter, is-siringa, il-labar, is-suspensjoni mhix użata u l-ilma għall-injezzjoni b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett Trab 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Abilify Maintena 300 mg trab għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

IM

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

300 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett Trab 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Abilify Maintena 400 mg trab għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod aripiprazole

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

400 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett Solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Abilify Maintena

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra – Pakkett wieħed 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 300 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartiment ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartiment ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lotl

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRATAGĦRIF LI GĦANDU

JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra – Pakkett wieħed 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 400 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartiment ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartiment ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (bil-kaxxa blu) – Pakkett multiplu 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 300 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: Tliet pakketti singoli, li kull wieħed minnhom fih:

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartament ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartament ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (mingħajr il-kaxxa blu) – komponent ta’ pakkett multiplu 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 300 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett wieħed li fih:

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartament ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartament ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Komponent ta 'pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (bil-kaxxa blu) – Pakkett multiplu 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 400 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: Tliet pakketti singoli, li kull wieħed minnhom fih:

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartament ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartament ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra (mingħajr il-kaxxa blu) – komponent ta’ pakkett multiplu 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

aripiprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 400 mg aripiperazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni jkun fih 200 mg aripiprazole

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab

Carmellose sodium, mannitol, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett wieħed li fih:

Siringa waħda mimlija għal-lest li fiha t-trab fil-kompartament ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartament ta’ wara.

Tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà

Komponent ta 'pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli biss

Waqt li tkun f’pożizzjoni wieqfa ħallat is-siringa sew għal 20 sekonda sakemm il-mediċina tkun b’mod konsistenti ta’ lewn abjad ħalib u uża minnufih. Jekk l-injezzjoni ma ssirx minnufih wara r- rikostituzzjoni, is-siringa għandha tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l- injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni: 2 sigħa f’temperatura taħt 25 °C

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi s-siringa mimlija għal-lest u l-labar b’mod xieraq.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/882/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal lest - 300 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Abilify Maintena 300 mg injezzjoni aripiprazole

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

300 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal lest - 400 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Abilify Maintena 400 mg injezzjoni aripiprazole

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

400 mg

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati