Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Fuljett ta’ tagħrif - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAblavar (Vasovist)
Kodiċi ATCV08CA
Sustanzagadofosveset trisodium
ManifatturTMC Pharma Services Ltd.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Ablavar 0.25 mmol/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni

Gadofosveset

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tingħata din il-mediċina.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib li qed jagħtik Ablavar (ir-radjologu) jew lill-istaff tal-isptar/ċentru tal-MRI.

-Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew radjologu tiegħek.

F’dan il-fuljett:

awtorizzat

1.

X’inhu Ablavar u għalxiex jintuża

2.

Qabel ma tingħata Ablavar

3.

Kif għandek tuża Ablavar

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

Kif taħżen Ablavar

6.

Aktar tagħrif

1.

X’INHU ABLAVAR U GĦALXIEX JINTUŻA

Ablavar hu sustanza tal-kuntrast li tiġi injettat biex tagħmel immaġni dijanjostika tal-vini u l-arterji

tal-ġisem fiż-żaqq jew fid-dirgħajn jew fir-riġlejn iktar ċara. Huwa għandu jintuża fuq adulti biss.

 

 

adux

Ablavar hu għal użu dijanjostiku biss. Jintuża sabiex jgħinħjidentifika bidliet fl-arterji u fil-vini li hu

magħruf, jew li hemm suspett, li huma anormali. Id-dijanjosi tista’ ssir b’iktar preċiżjoni milli

mingħajr l-użu ta’ din il-mediċina.

m’g

 

 

 

Din il-mediċina, sustanza tal-kuntrast għandhaliproprjetajiet manjetiċi, tgħin sabiex it-tnixxija

tad-demm minn ġol-arterji u l-vini tiġi viżw izzata billi ddawwal id-demm għall-perjodu estiż ta’ ħin.

Din il-mediċina tintuża flimkien ma’ tek ika tal-immaġni li tissejjaħ immaġni tar-reżonanza manjetika

(MRI).

inali

 

ċ

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jew jekk m’intix ċert/a dwar xi ħaġa, staqsi lit-tabib jew lill-istaff taċ-

ċentru tal-MRI.

 

2. QABEL MA TINGmediĦATA ABLAVAR

M’għandekx tingħata Ablavar jekk inti allerġiku/a (għandek sensittività eċċessiva) għal gadofosveset jew xi wieħed mis-sustanzi l-oħra ta’ dan il-prodott mediċinali (ara sezzjoni 6 ta’ dan il- fuljett).

TużProdottax Ablavar:

Oqgħod attent ħafna b’Ablavar:

Inti ser ikollok bżonn attenzjoni medika speċjali jekk reazzjonijiet bħal dawk tal-allerġija jseħħu. Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tinnota ħakk, tħoss nefħa ħafifa fil-gerżuma jew fl-ilsien, li jistgħu jkunu l-ewwel sinjal ta’ xi reazzjoni bħal dik tal-allerġija. It-tabib tiegħek ser joqgħod attent ukoll għal xi sinjali oħra.

Għid lit-tabib tiegħek jekk:

għandek xi pacemaker kardijaku jew kwalunkwe impjant ferromanjetiku jew stent tal-metall f’ġismek.

jekk tbati minn allerġija (eż. hay fever, urtikarja) jew ażma

fil-passat kellek xi reazzjonijiet għal injezzjonijiet tas-sustanzi tal-kuntrast

il-kliewi tiegħek ma jaħdmux tajjeb

riċentement kellek, jew qed tistenna li jkollok, trapjant tal-fwied

Jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik, it-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk l-eżami ppjanat huwiex possibbli jew le.

It-tabib tiegħek għandu mnejn jiddeċiedi li jkollok test tad-demm biex jiċċekkja kemm qed jaħdmu sew il-kliewi qabel ma tittieħed deċiżjoni biex tintuża din il-mediċina, speċjalment jekk int għandek 65 sena jew aktar.

Tfal jew adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena

Din il-mediċina m’għandhiex tingħata lit-tfal u adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Meta tuża mediċini oħra:

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċ ni ħra, anki dawk mingħajr riċetta.

It-tabib tiegħek ser jagħtik parir dwar x’għandek tagħmel.

Tqala u treddigħawtorizzat

Itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk taħseb li inqbadt jew tista’ tinqabad tqila.

Ma ġiex ippruvat li din il-mediċina tista’ tintuża mingħajr perikluaduxwaqt it-tqala. It-tabib jew ir-

radjologu tiegħek ser jiddiskutu dan miegħek. Din il-mediċina m’għandhiex tintuża f’nisa tqal ħlief

jekk ikun strettament meħtieġ.

ħ

 

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tredda’ jew ser tibda tredda’. It-tabib tiegħek ser jiddiskuti jekk

 

 

m’g

għandekx tkompli tredda’ jew twaqqaf it-treddigħ ħal perijodu ta’ 24 siegħa wara li tkun ħadt din

il-mediċina.

 

 

Sewqan u tħaddim ta’ magni

inali

 

Mhemmx studji dwr l-effetti fuq il-ħila b ex lissuq u tħaddem il-magni.

Jista’ jkun li problemi ta’ sturdament jew t -vista jistgħu jseħħu b’din il-mediċina b’mod mhux komuni ħafna. Jekk ikollok dawn l-effetti m’għandekx issuq jew tuża magni.

Tagħrif importanti dwar xi wħċud mis-sustanzi ta’ Ablavar 3. KIF JINTUŻAmediAblavar

Din il-mediċina fiha 6.3 mmol ta’ sodium (jew 145 mg) kull doża. Biex jittieħed f’kunsiderazzjoni minn pazjenti b’dieta kkontrollata ta’ sodium.

hemm xi effetti sekondarji inizjali. Id- ża tas-soltu

IntiProdottser tintalab biex timtedd fuq is-sodda tal-iskannjar tal-MRI. L-iskannjar jista’ jinbeda immedjatament wara l-injezzjoni ta’ Ablavar. Wara l-injezzjoni inti ser tkun osservat/a fil-każ li jkun

Id-doża ta’ din il-mediċina tvarja skont il-piż tiegħek. It-tabib ser jiddeċiedi l-ammont meħtieġ ta’ mediċina għall-eżami tiegħek. Id-doża hi: 0.12 ml/kg ta’ piż tal-ġisem (ekwivalenti għal 0.03 mmol/kg ta’ piż tal-ġisem)

Aktar tagħrif dwar l-għoti u l-immaniġġjar ta’ din il-mediċina jingħata fl-aħħar tal-fuljett.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Din il-mediċina tingħata bħala injezzjoni li tingħata malajr ġol-vina minn professjonist mediku biss. Il-post mnejn tingħata hi fuq in-naħa ta’ wara tal-id jew inkella quddiem il-minkeb.

Id-doża fi gruppi speċjali ta’ pazjenti

L-użu ta’ din il-mediċina mhux rakkomandat f’pazjenti li għandhom problemi sever ital-kliewi u pazjenti li riċentement kellhom, jew mistennija li jkollhom trapjant tal-qalb dalwaqt. Madanakollu, jekk hemm bżonn li jintuża inti għandek tirċievi biss doża waħda ta’ din il-mediċina waqt skan u m’għandux ikollok it-tieni skansjoni jekk ma jkunux għaddew tal-anqas 7 ijiem.

Anzjani

Mhux meħtieġ li taġġusta d-doża jekk għandek 65 sena jew aktar, imam jistgħu jsirulek testijiet tad-demm biex jiġi ċċekkjat kif qed jaħdmu l-kliewi.

Jekk tirċievi aktar Ablavar minn dak li suppost irċivejt:

Jekk int taħseb li stajt ingħatajt doża eċċessiva, għarraf lit-tabib tiegħek minnufih. It-tabib tiegħek ser jikkurak jekk tingħata doża eċċessiva. Jekk ikun meħtieġ, din il-mediċina tista’ titneħħa mill-ġisem

permezz ta’ emodijaliżi bl-użu ta’ filtri ta’ high-flux.

awtorizzat

 

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tiegħek, ir-radjoloġista jew ħaddiem taċ-ċentru MRI tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTGĦU JINĦASSU

Bħal kull mediċina oħra, Ablavar jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd .

Jekk ikollok wieħed mis-sintomi li ġejjin, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih:Ablavar jista’ jkun assoċjat ma’ reazzjonijiet bħal dawk tal-allerġija (reazzjonijiet anafilattojdi / minħabba sensittività eċċessiva) li huma kkaratterizzati minn:

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

reazzjonijiet fil-ġilda, (reazzjonijiet kutaneji)

diffikultajiet respiratorji u/jew tal-qalb/rata tal-polz/pressjoni tad-demm li jistgħu jwasslu għal disturbi li fihom iħossok ħażin, reazzjonijiet respiratorji, u/jew manifestazzjonijiet kardjovaskulari li jistgħu jwasslu għal xokk.

Ħafna minn dawn l-effetti kollaterali kienu minn ħfief għal moderati fl-intensità. Ħafna mill-effetti kollaterali (80 %) seħħew fi żmien sagħtejn. Effetti ttardjati (wara sigħat jew jiem) jistgħu jseħħu.

Hawn isfel hawn l-effetti kollaterali rapportati/ esperjenzati skont il-frekwenza.

Komuni ħafna:

jaffettwa aktar minn utent 1 f’10

 

 

Komuni:

jaffettwa minn 1 sa 10 utenti f’100

 

 

Mhux komuni:

jaffettwa minn 1 sa 10 utenti f’1,000

 

 

Rari:

jaffettwa minn 1 sa 10 utenti f’10,000

 

 

Rari ħafna

jaffettwa inqas minn utent 1 f’10,000

 

 

Mhux magħruf :

il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli

Li ġej huwa elenku ta’ effetti kollaterali osservati fil-provi kliniċi

awtorizzat

Komuni

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

Tnemnim jew mewt fl-idejn jew is-saqajn

 

 

Bidla fit-togħma tal-ħalq

 

 

 

Sensazzjoni ta’ ħruq

 

 

 

 

Tħossok sħun (il-vażi tad-demm jitwessgħu) li jinkludi fwawar

 

Dardir

 

 

 

adux

 

Ħakk

 

 

 

 

Tħossok kiesaħ

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni

 

 

m’g

 

 

L-imnieħer iqattar

 

 

 

 

Griżmejn juġgħawk

inali

li

 

 

Tħossok anzjuż

 

 

 

 

Konfużjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Reazzjoni bħal ta’ allerġija

Indeboliment fit-togħma

Sturdament medi

Tregħid

Tħoss jew sensittività naqqsa (speċjalment fil-ġilda) Sens ta’ bidla fix-xa

KontrazzjonijietProdottinvolontarji fil-muskolu Vista anormali

Żieda fit-tnixxija ta’ dmugħ

Disturbi fis-sinjali tan-nervi lejn il-qalb (l-ewwel grad) Qalb ħabbat malajr

Problemi bir-ritmu elettriku tal-qalb (QT twil) Pressjoni għolja tad-demm

Nefħa u formazzjoni ta’ emboli fil-vini Is-swaba tal-idejn u tas-sieq jinħassu kesħin Nifs qasir

Sogħla

Remettar Trid tirremetti Dijarea

Stonku mqalla’ Uġigħ fl-istonku Uġigħ fil-griżmejn Indiġestjoni

Ħalq xott

 

 

 

 

 

 

Gass

 

 

 

 

 

 

Tħoss inqas jew għandek sensittività inqas fix-xofftejn

 

 

Produzzjoni ogħla ta’ saliva

 

 

 

 

 

Ħakk fil-warrani

 

 

 

 

 

 

Ħorriqija

 

 

 

 

 

 

Ħmura tal-ġilda

 

 

 

 

 

 

Raxx

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-għaraq

 

 

 

 

 

 

Bugħawwieġ

 

 

 

 

 

 

Spażmi muskolari

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fl-għonq

 

 

 

 

 

awtorizzat

Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

 

Uġigħ fid-driegħ jew ir-riġlejn

 

 

 

 

 

Ħakk fil-partijiet ġenitali

 

 

 

 

 

Sensazzjoni ta’ ħruq fil-partijiet ġenitali

 

 

 

Uġigħ

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

 

 

 

 

 

Tħossok mhux normali

 

 

 

 

 

Uġigħ fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq

 

 

 

Tħossok sħun

 

 

 

 

adux

 

Tħoss il-kesħa fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Ħmura tal-ġilda fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Demm fl-awrina

 

 

 

 

 

 

Proteini fl-awrina

 

 

 

m’g

 

 

Zokkor fl-awrina

 

 

 

ħ

 

Livelli għolja ta’ zokkor fl-awrina

 

 

 

 

Livelli baxxi ta’ kalċju fid-demm

 

li

 

 

Ammont mhux tas-soltu ta’ mluħa fil-ġisem

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infjammazzjoni tal-ġilda

ċ

 

 

 

Infezzjoni fil-passaġġ tal-pipi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħolm mhux normali

medi

 

 

 

 

Uġigħ fil-widnejn

 

 

 

 

Tara, tħoss jew tisma’ affarijiet li mhumiex hemm

Tnaqqis fl-aptit

Disturbi tal-vista

Sensazzjoni abnormali fl-għajnejn

TaħProdottbit tal-qalb irregolari/disturbi fil-kontrazzjonijiet tal-kompartament tal-qalb (tferfir kardijaku, fibrillazzjoni atrijali) problemi bir-ritmu elettriku tal-qalb (segment ST/ Abnormalitajiet fil-mewġa T) Uġigħ fis-si er

Qalb ħabbat bil-mod Palpitazzjonijiet

L-arterji jiħxienu minħabba depożiti tal-kolesterol Pressjoni tad-demm baxxa

Nifsijiet żgħar Il-wiċċ jintefaħ Tagħraq

Ġbid tal-muskoli Sensazzjoni ta’ toqol Tħoss li trid tgħaddi l-pipi Uġigħ fil-kliewi

Tgħaddi l-awrina ta’ spiss Uġigħ fin-naħa t’isfel taż-żaqq Deni

Tertir Dgħufija
Sensazzjoni ta’ pressjoni fis-sider Embolu tad-demm fis-sit tal-injezzjoni Tbenġil fis-sit tal-injezzjoni Infjammazzjoni fis-sit tal-injezzjoni Ħruq fis-sit tal-injezzjoni
Fluwidu jaħrab mis-sit tal-injezzjoni ġot-tessut tal-madwar Emorraġija fis-sit tal-injezzjoni
Ħakk fis-sit tal-injezzjoni Sensazzjoni ta’ pressjoni
Uġigħ fantażma fid-driegħ jew ir-riġlejn Livelli baxxi jew għoljin ta’ potassju fid-demm Livelli għoljin ta’ sodju fid-demm.

Kien hemm rapporti ta’ fibrosi sistemika nefroġenika (li tikkawża twebbisawtorizzatu tista’ taffettwa wkoll

it-tessut artab u l-organi interni) li kien assoċjat mal-użu ta’ sustanzi oħra ta’ kuntrast li f hom gadolinju.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew radjologu tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN ABLAVAR

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

adux

 

 

 

ħ

Tużax Ablavar wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta wara EXP. Id-data ta’ skadenza

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

m’g

 

 

 

Żomm il-kunjett tal-injezzjoni fil-kartuna ta’ libarra tiegħu biex tilqa’ mid-dawl.

Wara li tiftaħ l-ewwel darba, il-mediċ għ ndha tintuża minnufih.

Tużax Ablavar jekk tinnota telf sever ta’ kulur, d-dehra ta’ partiċelli frak jew kontenitur difettuż.

inali

 

 

ċ

 

 

Il-mediċini m’għandhomx jintremew mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-

protezzjoni tal-ambjent.

 

 

medi

6.

AKTAR TAGĦRIF

X’fih Ablavar:

 

_

Is-sustanza attiva hija gadofosveset. 1 ml fih 227 mg gadofosveset ekwivalenti għal 244 mg/ml

 

Prodott

 

 

(0.25 mmol/millilitru) gadofosveset.

 

10 ml ta’ soluzzjoni fiha 2.27 g, 15 ml ta’ soluzzjoni fiha 3.41 g u 20 ml ta’ soluzzjoni fiha 4.54

 

g ta’ gadofosveset f’kunjett.

_

Is-sustanzi l-oħra huma fosveset, sodium hydroxide, hydrochloric acid, u ilma għall-

 

injezzjonijiet.

 

Id-dehra ta’ Ablavar u l-kontenuti tal-pakkett:

Ablavar huwa likwidu ċar, bla kulur għal isfar ċar li jiġi f’kunjetti tal-ħġieġ b’tapp tal-lastku, b’siġill tal-aluminju, f’kartun individwali. Il-kontenut tal-pakketti huma:

1, 5 jew 10 kunjett għall-injezzjoni b’ 10 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni (f’kunjett tal-ħġieġ ta’ 10- ml)

1, 5 jew 10 kunjett għall-injezzjoni b’ 15 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni (f’kunjett tal-ħġieġ ta’ 20- ml)

1, 5 jew 10 kunjett għall-injezzjoni b’ 20 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni (f’kunjett tal-ħġieġ ta’ 20- ml)

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire RG40 4LJ, Ir-Renju Unit Tel: 01252 842255

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq u l-Manifattur: awtorizzat

Mediċini http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku.

Qabel l-għoti ta’ Ablavar , hu rakkomandat li l-pazjenti kollhaaduxjiġ skrinjati għal funzjonament mhux tajjeb tal-kliewi billi jinkisbu testijiet tal-laboratorju.ħ

Kien hemm rapporti ta’ fibrożi sistemika nefroġenika (NSF) assoċjata mal-użu ta’ xi sustanzi tal-

kuntrast li fihom gadolinium f’pazjenti b’indebo ment renali sever akut jew kroniku

(GFR < 30 ml/min/1.73m2). Pazjenti

m’g

qegħdlin fil-perijodu ta’ trapjant tal-fwied qegħdin f’riskju

partikolari peress li l-inċidenza hija għolja f’dan il-grupp. Peress li hemm il-possibilità li NSF jista’

jseħħ b’Ablavar, għandu jiġi evitat f’p

zjenti b’indeboliment tal-kliewi sever u li jinsabu fil-perijodu

inali

perioperativ ta’ trapjant tal-fwiedċsakemm -informazzjoni dijanjostika hi essenzjali u mhix disponibbli

b’MRI mtejjeb mingħajr kuntrast. Jekk l-użu ta’ Ablavar ma jistax jiġi evitat, id-doża m’għandiex taqbeż 0.03 mmol/kg medipiż tal-ġ sem. M’għandhiex tintuża aktar minn doża waħda waqt skan. Minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni f’każ ta’ amministrazzjoni ripetuta, Ablavar l-injezzjonijiet m’għandhomx

jiġu ripetuti sakemm l-int rvall bejn l-injezzjonijiet ijkun tal-anqas ta’ 7 ijiem

L-emodijaliżi ftit wara għoti ta’ Ablavar f’pazjenti li bħalissa qed jirċievu emodijaliżi tista’ tkun utli biex tneħħi Ablavar mill-ġisem.. Mhemmx evidenza li tappoġġja l-bidu ta’ emodijalisi għal prevenzjoni jew it-trattament ta’ NSF f’pazjenti li għad mhux ikollhom emodijalisi.

PeressProdottli -tneħħija a’ gadofosveset tista’ tiġi indebolita fl-anzjani, huwa partikolarment importanti li l-pazjenti li għandhom 65 sena jew aktar jiġu skrinjati għal funzjoni mhux tajba tal-kliewi

Ablavar m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm il-kundizzjoni klinika tal-mara teħtieġ l-użu ta’ gadofosveset.

It-tkomplija jew waqfien ta’ treddigħ għal perijodu ta’ 24 siegħa wara l-għoti ta’ Ablavar, għandu jkun fid-diskrezzjon tat-tabib u tal-omm li qed tredda’.

It-tikketta li titqaxxar u li tintraċċa fuq il-{kunjetti/siringi/fliexken} għandha titwaħħal fuq ir-rekord tal-pazjent sabiex ikun hemm reġistrazzjoni preċiża tas-sustanza ta’ kuntrast ta’ gadolinju użata. Id- doża wkoll għandha tiġi reġistrata.

Ablavar huwa pprovdut lest għall-użu bħala soluzzjoni ċara, bla kulur sa safra ċara.

Is-sustanzi tal-kuntrast m’għandhomx jintużaw f’każ ta’ tibdil sever fil-kulur, jekk ikun fihom materjal f’sura ta’ partikuli, jew jekk il-kontenitur ikun difettuż.

Kunjetti li fihom Ablavar mhumiex intenzjonati għal ġbid ta’ dożi multipli. It-tapp tal-lastku m’għandu qatt jittaqqab aktar minn darba. Wara li s-soluzzjoni tinġibed mill-kunjett, dan il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih.

Kull sustanza tal-kuntrast li ma tintużax f’eżami wieħed għandha tintrema.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati