Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Tikkettar - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAerivio Spiromax
Kodiċi ATCR03AK06
Sustanzasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ManifatturTeva B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi trab li jittieħed man-nifs salmeterol/fluticasone propionate

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mkejla fiha 50 mikrogramma ta’ salmeterol (bħala salmeterol xinafoate) u 500 mikrogramma fluticasone propionate.

Kull doża mogħtija (id-doża mill-parti li titqiegħed fil-ħalq) fiha 45 mikrogramma ta’ salmeterol (bħala salmeterol xinafoate) u 465 mikrogramma ta’ fluticasone propionate.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs Inalatur wieħed fih 60 doża.

3 inalaturi li kull wieħed fih 60 doża.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif b’attenzjoni qabel l-użu.

Għal biex jinġibed man-nifs.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Użu kif ordnat mit-tabib tiegħek.

Wiċċ ta’ quddiem: M’għandux jintuża fi tfal u adolexxenti.

Wiċċ tal-ġenb: Għal użu f’adulti ta’ età minn 18-il sena ’l fuq biss.

M’għandux jintuża fi tfal u adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża fi żmien 3 xhur minn meta tneħħi l-kisja tal-fojl.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Żomm l-għatu tal-parti li titqiegħed fil-ħalq magħluq wara li tneħħi l-kisja tal-fojl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, l-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Aerivio Spiromax 50 µg/500 µg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FOJL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi trab li jittieħed man-nifs

salmeterol /fluticasone propionate

Għal biex jinġibed man-nifs

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Fih inalatur wieħed

6.OĦRAJN

Żomm l-għatu tal-parti li titqiegħed fil-ħalq magħluq u uża fi żmien 3 xhur minn meta tneħħi l-kisja tal-fojl.

Teva B.V.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

INALATUR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Aerivio Spiromax 50 µg/500 µg

Trab li jittieħed man-nifs

salmeterol/fluticasone propionate

Għal biex jinġibed man-nifs

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA Aqra l-fuljett ta’ tagħrif b’attenzjoni qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

60 doża

6. OĦRAJN

Adulti biss.

Fih lactose.

Ibda:

Teva B.V.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati