Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAldara
Kodiċi ATCD06BB10
Sustanzaimiquimod
ManifatturMeda AB

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ALDARA 5% krema

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas fih 12.5 mg ta’ imiquimod f’250 mg ta' krema (5 %). 100mg tal-krema għanda 5mg ta’ imiquimod

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Methyl hydroxybenzoate (E218) 2.0 mg/g ta’ krema

Propyl hydroxybenzoate (E216) 0.2 mg/g ta’ krema

Cetyl alcohol 0.2 mg/g ta’ krema

Stearyl alcohol 31.0 mg/g ta’ krema

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Krema

Krema bajda li tkanġi fl-isfar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-krema imiquimod hi indikata għat-trattament topiku ta’:

Felul li jinsab fil-parti esterna tal-partijiet ġenitali u madwar il-parti anali (condylomata acuminata) f’adulti.

Karċinomi superfiċjali żgħar taċ-ċelloli bażali (sBCCs) f'adulti.

Klinikament, keratożijiet aktiniċi (AKs) tipiċi, mhux iperkeratotiċi u mhux ipertrofiċi fuq il- wiċċ jew il-ġilda tal-qorriegħa tar-ras f’pazjenti adulti immunokompetenti meta d-daqs jew in- numru ta’ leżjonijiet jillimitaw l-effikaċja u/jew l-aċċettabilità ta’ krijoterapija u għażliet ta’ trattamenti topiċi oħrajn huma kontrindikati jew anqas adattati.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

L-applikazzjoni u d-dewmien tat-trattament bil-krema imiquimod hi differenti għal kull indikazzjoni.

Sinjali esterni ta' felul fl-adulti:

Il-krema imiquimod għandha tiġi applikata 3 darbiet fil-ġimgha (eżempju: it-Tnejn, l-Erbgħa, u l-Ġimgħa; jew it-Tlieta, il-Ħamis, u s-Sibt) qabel is-sigħat normali ta’ l-irqad, u għandha tibqa’ fuq il-ġilda għal bejn 6 sa 10 sigħat. It-trattament bil-krema imiquimod għandu jibqa’ sejjer sakemm ma

jidhrux aktar il-felul fil-partijiet ġenitali jew madwar il-parti anali jew għal massimu ta’16-il ġimgħa għal kull episodju ta’ felul.

Għall-kwantita li trid tigi applikata ara sezzjoni 4.2 Metodu ta’ kif għandu jingħata.

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali f'adulti:

Applika l-krema imiquimod għal 6 ġimgħat, 5 darbiet fil-ġimgħa (eżempju: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa) qabel is-sigħat normali ta' l-irqadt, u ħalli fuq il-ġilda għal madwar 8 sigħat.

Għall-kwantita li trid tigi applikata ara 4.2 Metodu ta’ kif għandu jingħata.

Keratosi aktinika fl-adulti

It-trattament għandu jiġi mibdi u sorveljat minn tabib. Il-krema imiquimod għandha tiġi applikata 3 darbiet fil-ġimgħa (eżempju: It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa) għal 4 ġimgħat qabel is-sigħat normali ta' l-irqadt, u mħolli fil-ġilda għal madwar 8 sigħat. Għandha tiġi applikata biżżejjed krema biex tkopri l-erja ta' trattament. Wara perijodu ta' 4 ġimgħat mingħajr trattament, it-tneħħija ta' AKs għanha tiġi assessjata. Jekk jibqa' xi feriti, it-trattament għandu jiġi ripetut għal erba' ġimgħat oħra.

Id-doża massima rakkomandata hi ta' qartas wieħed.

Waqfien tad-doża għandha tiġi konsidrata jekk ikun hemm reazzjonijiet infjammatorji lokali intensi

(ara sezzjoni 4.4) jew jekk ikun hemm infezzjoni fuq is-sit tat-trattament. Fil-każ ta' l-aħħar, għandhom jittieħdu miżuri oħra xierqa. Kull perijodu ta' trattament m'għandux jiġi estiż għal aktar minn 4 ġimgħat minħabba dożi li ma ttieħdux jew perijodi ta' serħan.

Jekk l-erja ttrattata ma turix fejqan sħiħ f’eżaminazzjoni sussegwenti madwar 8 ġimgħat wara l-aħħar kors ta’ 4 ġimgħat ta’ trattament, jista’ jiġi kkunsidrat kors addizzjonali ta’ 4 ġimgħat ta’ trattament b’Aldara.

Hija rakkomandata terapija differenti jekk il-leżjoni(jiet) ittrattata(i) turi(juru) rispons insuffiċjenti għal Aldara.

Leżjonijiet ta’ keratosi aktinika li jkunu fiequ wara kors wieħed jew żewġ korsijiet ta’ trattament u wara jerġgħu joħorġu jistgħu jiġu ttrattati mill-ġdid b’kors wieħed jew żewġ korsijiet oħra ta’ krema Aldara wara waqfa ta’ mill-inqas 12-il ġimgħa mingħajr it-trattament (ara sezzjoni 5.1).

Informazzjoni applikabbli għall-indikazzjonijiet kollha:

Meta tinqabez xi doża, il-pazjent għandu japplika l-krema meta huwa/hija tiftakar u mbagħad jkompli bl-iskeda regolari. Madankollu il-krema maghandiex tintuza aktar minn darba kulljum.

Popolazzjoni pedjatrika

Mhux rakkomandat l-uzu f’popolazzjoni ta’ pazjenti pedjatrici. M’hemmx dejta dwar l-uzu ta’ “imiquimod” fit-tfal u fl-adoloxxenti fl-indikazzjonijiet approvati.

Aldara m’ghandiex tintuza fit-tfal morda bill-molluskum kotagjosum minħabba in-nuqqas ta’ effett f`din l-indikazzjoni. (Ara sezzjoni 5.1)

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Felul ġenitali fuq barra:

Il-krema imiquimod għandha tiġi applikata f’saff irqiq u mogħrok madwar l-erja tal-felula mnaddfa sakemm il-krema tisparixxi. Applika biss fiż-żoni affetwati u evita kull applikazzjoni fuq l-uċuħ

interni. Il-krema imiquimod għandha tiġi applikata qabel is-sigħat normali tal-irqad. F’dak il- perijodu ta’ trattament ta’ bejn 6 sa 10 sigħat, għandu jiġi evitat li wieħed jinħasel f’banju jew f'doċċa. Wara dan il-perijodu huwa essenzjali li l-krema imiquimod titneħħa b’sapuna ħafifa u ilma. L- applikazzjoni żejda tal-krema jew għal kuntatt fit-tul jista’ jwassal għal reazzjoni serja fil-lok t’aplikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 4.9). Qartas li tużah darba huwa biżżejjed biex ikopri żona ta’ felul ta’20cm2 (madwar 3 pulzieri2). Il-qratas m'għandhomx jintużaw mill-ġdid la darba jkunu nfetħu. L-idejn għandhom jinħasslu sew qabel u wara l-applikazzjoni tal-krema.

Irġiel mhux ċirkonċiżi li qed jitrattaw il-felul taħt il-prepuzju għandhom jiġbdu lura l-prepuzju u jaħslu l-erja kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali:

Qabel ma japplikaw il-krema imiquimod, il-pazjenti għandhom jaħslu l-erja ta' trattament b'sapun ħafif u ilma u jixxottaw sew. Għandha tiġi applikata biżżejjed krema biex tkopri l-erja ta' trattament, li jinkludi ċentimetru ta' ġilda li ddawwar it-tumur. Il-krema għanda tiġi mgħorka fl-erja ta' trattament sakemm il-krema tisparixxi. Il-krema għandha tiġi applikata qabel is-sigħat normali ta' l-irqadt u għandha tibqa' fuq il-ġilda għal madwar 8 sigħat. Matul dan il-perijodu, id-doċċi u l-banjijiet għandhom jiġu evitati. Wara dan il-perijodu huwa essenzjali li l-krema imiquimod titneħħa b’sapun ħafif u l-ilma.

Il-qratas m'għandhomx jintużaw mill-ġdid la darba jkunu nfetħu. L-idejn għandhom ikunu nodfa qabel u wara l-applikazzjoni tal-krema.

Ir-rispons tat-tumur trattat għal krema imiquimod għandu jiġi assessjat 12-il ġimgħa wara tmiem it-trattament. Jekk it-tumur trattat juri rispons inkomplet, għandha tintuża terapija differenti (ara sezzjoni 4.4).

Jista' jittieħed perijodu ta' serħan ta' diversi jiem (ara sezzjoni 4.4) jekk ir-reazzjoni tal-ġilda għal krema imiquimod jikkaġuna skonfort eċċessiv 'il-pazjent, jew jekk l-infezzjoni tiġi osservata fis-sit ta' trattament. Fil-każ ta' l-aħħar, għandhom jittieħdu miżuri oħra xierqa.

Keratosi aktinika:

Qabel ma japplikaw il-krema imiquimod, il-pazjenti għandhom jaħslu l-erja ta' trattament b'sapun ħafif u ilma u jixxottaw sew. Għandha tiġi applikata biżżejjed krema biex tkopri l-erja ta' trattament. Il-krema għanda tiġi mgħorka fl-erja ta' trattament sakemm il-krema tisparixxi. Il-krema għandha tiġi applikata qabel is-sigħat normali ta' l-irqad u għandha tibqa' fuq il-ġilda għal madwar 8 sigħat. Matul dan il-perijodu, id-doċċi u l-banjijiet għandhom jiġu evitati. Wara dan il-perijodu huwa essenzjali li l- krema imiquimod titneħħa b’sapun ħafif u l-ilma. Il-qratas m'għandhomx jintużaw mill-ġdid la darba jkunu nfetħu. L-idejn għandhom jinħasslu sew qabel u wara l-applikazzjoni tal-krema.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Felul ġenitali fuq barra, karċinoma superfiċjali ta' ċellola bażali u keratosi aktinika:

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn, ix-xofftejn u l-imnifsejn.

Imiquimod għandu l-potenzjal li jħarrax il-kundizzjonijiet infjammatorji tal-ġilda.

Il-krema imiquimod għandha tintuża b'kawtela f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet awtoimmuni (irreferi għal sezzjoni 4.5). Konsiderazzjoni għandha tingħata sabiex jitwieżen is-siwi tat-trattament b'imiquimod għal dawk il-pazjenti bir-riskju assoċjat ma' tiħżin possibbli tal-kundizzjoni awtoimmuni.

Il-krema imiquimod għandha tintuża b'kawtela f'pazjenti li kellhom trapjant ta' organu (irreferi għal sezzjoni 4.5). Konsiderazzjoni għandha tingħata sabiex jiġi mwieżen is-siwi tat-trattament b'imiquimod għal dawn il-pazjenti bir-riskju assoċjat bil-possibilità ta' riġettazzjoni ta' l-organu jew il- mard tal-graft kontra l-ospitu.

It-terapija bil-krema imiquimod mhix rakkomandata sakemm il-ġilda tkun tfieqet minn kull trattament mediċinali jew kirurġiku ta' qabel. Applikazzjoni fuq gilda maqsuma jista iwassal biex jigi assorbit aktar imiquimod li jista jwassal ghal riskju akbar ta effetti mhux mixtieqa (irriferi ghal sezzjoni 4.8 u 4.9)

L-użu tal-faxxa okklusiva mhix rakkomandata b'terapija bil-krema imiquimod.

L-eċċipjenti methylhydroxybenzoate (E218) u propylhydroxybenzoate (E216) jistgħu jikkaġunaw reazzjonijiet allerġiċi (possibbilment ittardjati). Cetyl alcohol u stearyl alcohol jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet lokali fil-ġilda (eż. dermatite tal-kuntatt).

Rarement, reazzjonijiet ta' infjammazzjoni lokali li jinkludu l-ġilda tnixxi jew it-tnawwir iseħħu wara ftit applikazzjonijiet bil-krema imiquimod. Reazzjonijiet ta' infjammazzjoni lokali jistgħu jkunu akkumpanjati, jew ikunu preċeduti b'sinjali u sintomi bħal ta' l-influwenza li jinkludu tħossok ma tiflaħx, deni, nawsea, majlaġji u tregħid. Interruzzjoni fid-dożaġġ għandu jiġi kkonsidrat.

Imiquimod għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li għandhom riżerva mnaqqsa ematoloġika (irreferi għal sezzjoni 4.8d).

Felul ġenitali fuq barra:

Hemm esperjenza ristretta fl-użu tal-krema imiquimod fit-trattament ta’ irġiel bil-felul assoċjat mal-prepuzju. Id-database tas-sigurtà, f’irġiel mhux ċirkonċiżi, trattati bil-krema imiquimod tliet darbiet fil-ġimgħa u li jaħslu l-prepuzju kuljum bħala rutina hija ta’ inqas minn 100 pazjent. Fi studji ohra, li fihom ma ġietx segwita r-rutina ta’ iġene fir-rigward tal-prepuzju, kien hemm żewg każi ta’ fimosi serji u każ ieħor ta’ kontrazzjoni li wassal għal ċirkonċiżjoni. Għalhekk, it-trattament f’din il- popolazzjoni ta’ pazjenti huwa rakkomandat biss għal irġiel li lesti jsegwu rutina ta’ kuljum fl-iġene tal-prepuzju. Sinjali bikrija ta’ kontrazzjoni jistgħu jinkludu reazzjonijiet lokali tal-ġilda (p.e. tgħawwir, ulċerazzjoni, edema, twebbis), jew diffikultajiet akbar biex tiritratta l-prepuzju. Jekk dawn is-sintomi iseħħu, it-trattament għandu jieqaf ħesrem. Bit-tagħrif attwali disponibbli, mhux rakomandat li felul uretrali, intra-vaġinali, ċervikali, rettali u intra-anali jiġi trattat b’dan il-mod. It- terapija bil-krema imiquimod m’għandhiex tinbeda f’tessuti fejn hemm feriti miftuħin kemm-il darba din l-erja ma tkunx fieqet.

Reazzjonijiet tal-ġilda lokali bħalma hi eritema, tgħawwir, sliħ, sfoll u edema huma komuni. Reazzjonijiet lokali oħra bħalma hi ebusija, ulċerazzjoni, inkrostar, u nuffat ġew rapportati wkoll. Jekk ikun hemm reazzjoni intollerabbli fuq il-ġilda, il-krema għandha titneħħa billi tinħasel l-erja b’sapuna hafifa u ilma. It-trattament bil-krema imiquimod jista’ tissokta wara li r-reazzjoni fuq il-ġilda tkun immoderat. Ir-riskju ta’ reazzjonijiet lokali serji tal-ġilda jistgħu jiżdiedu meta imiquimod hu wżat f’dożi aktar għolja minn dawk rakkomandati (ara sezzjoni 4.2). Madankollu, f’każijiet rari reazzjonijiet lokali qawwija li kellhom bżonn trattament u/jew ikkawżaw inkapacità temporanja ġew osservati f’pazjenti li wżaw imiquimod skond l-istruzzjonijiet. Meta seħħew dawn ir-reazzjoniiet fil- meatus uretrali, xi nisa sabuha diffiċli biex jgħaddu l-urina, xi drabi wkoll ħtiegu katiterazzjoni ta’ emerġenza u trattament fl-erja affetwata.

L-ebda esperjenza klinika ma teżisti bil-krema imiquimod applikata minnufiħ wara trattament b’mediċini kutaneji oħra applikati għat-trattament tal-felul estern jew ta’ madwar il-parti anali. Il- krema imiquimod għandha tinħasel minn mal-ġilda qabel kull attività sesswali. Il-krema imiquimod tista' iddgħajjef il-kondoms u dijaframmi, għalhekk l-użu konġunt ma' krema imiquimod mhux rakkomandat. Forom alternattivi oħra ta’ kontraċezzjoni għandhom jiġu kunsidrati.

F’pazjenti immunikompromessi, trattament ripetut bil-krema imiquimod m’huwiex rakkomandat.

Għalkemm dejta ristretta wriet rata ogħla fit-tnaqqis tal-felul f’pazjenti li huma pożittivi bl-HIV, il-krema imiquimod ma wrietx li hi daqstant effettiva fir-rigward ta’ tneħħija tal-felul f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali:

Imiquimod ma ġiex evalwat għat-trattament ta' karċinoma taċ-ċellola bażali fi spazju ta' 1ċm mill-kappell ta' l-għajn, l-imnieħer, ix-xofftejn jew il-linja tax-xahar.

Waqt it-terapija u sakemm tfiq, il-ġilda affettwata x'aktarx tidher notevolment differenti mill-ġilda normali. Reazzjonijiet lokali tal-ġilda huma komuni imma dawn ir-reazzjonijiet jonqsu fl-intensità matul it-terapija jew jirrisolvu wara waqfien ta' terapija bil-krema imiquimod. Hemm assoċjazzjoni bejn ir-rata ta' tneħħija kompleta u l-intensità tar-reazzjonijiet tal-ġilda lokali (e.g. eritema). Ir- reazzjonijiet tal-ġilda lokali jistgħu jkunu relatati ma' l-istimulazzjoni tar-rispons immunoloġiku. Jekk meħtieġ minħabba l-iskumdità tal-pazjent jew minħabba is-severità tar-reazzjoni lokali tal-ġilda, jista' jittieħed perijodu ta' serħan ta' diversi jiem. It-trattament bil-krema imiquimod jista’ jissokta wara li r- reazzjoni fuq il-ġilda tkun immoderat.

L-eżitu kliniku tat-terapija jista' jiġi stabbilit wara r-riġenerazzjoni tal-ġilda trattata, madwar 12-il

ġimgħa wara t-tmiem tat-trattament.

Ma teżisti ebda esperjenza klinika dwar l-użu tal-krema imiquimod għal pazjenti immunokompromessi.

Ma' teżisti l-ebda esperjenza klinika għal pazjenti li għandhom BCC rikorrenti jew kienu trattati għalih qabel, għalhekk l-użu għal trattamenti ta' tumuri użati qabel mhux rakkomandat.

Dejta minn prova klinikika b'tikketta tidher tissuġerixxi li tumuri kbar (>7.25 ċm2) probabbli li jirrispondu inqas għal terapija b' imiquimod.

L-erja tal-wiċċ tal-ġilda trattata għandha tiġi protetta mill-espożizzjoni tax-xemx.

Keratosi aktinika

Feriti li mhumiex klinikament tipiċi bħal keratosi aktinika(AK) jew li huma suspettużi għal malinnjità għandha issirilhom bijopsija sabiex jiġi stabbilit it-trattament xieraq.

Imiquimod ma ġiex evalwat għat-trattament ta' keratosi aktinika fuq il-kappell ta' l-għajnejn, ġewwa fl-imnifsejn, jew widnejn, jew iż-żona tax-xoffa ġewwa l-burdura vermiljona.

Hemm biss dejta ristretta ħafna dwar l-użu ta' imiquimod għat-trattament ta' keratosi aktinika f'postijiet anatomiċi barra mill-wiċċ u l-qorriegħa. Id-dejta disponibbli dwar keratosi aktinika fuq id-dirgħajn mill-minkeb sal-polz u l-idejn ma jsostnux l-effikaċja f'din l-indikazzjoni u għalhekk l-użu għal dan mhux rakkomandat.

Imiquimod mhux rakkomandat għat-trattament ta' feriti ta' keratosi aktinika(AK) b'iperkeratosi jew ipertropija notevoli kif jidher f'kallu kutaneju.

Waqt it-terapija u sakemm tfiq, il-ġilda affettwata x'aktarx tidher notevolment differenti mill-ġilda normali. Reazzjonijiet lokali tal-ġilda huma komuni imma dawn ir-reazzjonijiet jonqsu fl-intensità matul it-terapija jew jirrisolvu wara waqfien ta' terapija bil-krema imiquimod. Hemm assoċjazzjoni bejn ir-rata ta' tneħħija kompleta u l-intensità tar-reazzjonijiet tal-ġilda lokali (e.ż. eritema). Ir- reazzjonijiet tal-ġilda lokali jistgħu jkunu relatati ma' l-istimulazzjoni tar-rispons immunoloġiku. Jekk meħtieġ minħabba l-iskumdità tal-pazjent jew minħabba s-severità tar-reazzjoni lokali tal-ġilda, jista' jittieħed perijodu ta' serħan għal diversi jiem. It-trattament bil-krema imiquimod jista’ jissokta wara li r-reazzjoni fuq il-ġilda tkun immoderat.

Kull perijodu ta' trattament m'għandux jiġi estiż għal aktar minn 4 ġimgħat minħabba dożi li ma ttieħdux jew perijodi ta' serħan.

ġimgħat wara t-tmiem tat-trattament.

Ma teżisti ebda esperjenza klinika dwar l-użu tal-krema imiquimod għal pazjenti immunokompromessi.

Informazzjoni dwar trattament mill-ġdid ta’ leżjonijiet ta’ keratosi aktinika li jkunu fiequ wara kors wieħed jew żewġ korsijiet ta’ trattament u wara jerġgħu joħorġu hija mogħtija fis-sezzjoni 4.2 u 5.1.

Dejta minn prova klinika bit-tikketta tidher tissuġerixxi li pazjenti b'aktar minn 8 leżjonijiet dovuti għal keratosi aktinika(AK) wrew tnaqqis fir-rata ta' tneħħija kompleta meta mqabbla ma' pazjenti b'inqas minn 8 feriti.

L-erja tal-wiċċ tal-ġilda trattata għandha tiġi protetta mill-espożizzjoni tax-xemx.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni. Dan jinkludi studji b'mediċini immunisuppressivi. Dawn l- interazzjonijiet mal-mediċini sistemiċi jkunu limitati bl-assorbiment perkutaneju minimu tal-krema imiquimod.

Minħabba l-karatteristiċi immunostimulanti, il-krema imiquimod għandha tintuża b'kawtela f'pazjenti li qed jirċievu mediċini immunosuppressivi (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal imiquimod m'hemmx dejta klinika fuq tqalat esposti. Studji f’annimali ma wrewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, l-iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, il-ħlas jew l-iżvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa tqal.

Treddigħ

Billi m'hemmx livelli kwantitattivi (> 5 ng/ml) rivelati ta' imiquimod fis-sirum wara doża waħda jew multipli, l-ebda rakkomandazzjoni ma tista' tingħata dwar l-użu jew le lin-nisa li qed ireddgħu.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Krema Aldara m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

a) Deskrizzjoni Ġenerali:

Felul ġenitali fuq barra:

Fil-provi pivitali b’dożaġġ ta’ 3 darbiet fil-ġimgha, l-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina rapportati li ġew iġġudikati li probabilment jew possibilment huma relatati mal-krema imiquimod kienu reazzjonijiet fuq il-lok ta’applikazzjoni fis-sit ta’ trattament tal-felul (33.7% ta' pazjenti trattati b'imiquimod). Xi reazzjonijiet sistemiċi avversi, li jinkludu uġigħ ta’ ras (3.7%), sintomi ta' l- influwenza (1.1%), u milaġja (1.5) ġew rapportati wkoll.

Reazzjonijiet avversi rapportati mill-pazjenti minn 2292 pazjenti trattati bil-krema imiquimod fi studji kontrollati bi plaċebo u studji kliniċi miftuħa huma preżentati hawn isfel. Dawn il-każijiet avversi huma konsidrati li ta' lanqas huma possibilment b'mod każwali relatati mat-trattament b'imiquimod.

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali:

Fi provi b'doża ta’ 5 darbiet kull ġimgħa 58% tal-pazjenti ħassew ta' lanqas avveniment avvers wieħed. L-aktar każijiet avversi frekwentament rapportati mill-provi li probabilment jew possibilment huma dikjarati li setgħu seħħew minħabba l-krema imiquimod huma disturbi tas-sit ta' l-applikazzjoni, bi frekwenza ta' 28.1%. Xi reazzjonijiet sistematiċi avversi, li jinkludu uġigħ fid-dahar (1.1%) u sintomi bħal ta' l-influwenza (0.5%) ġew rapportati f'pazjenti li użaw il-krema imiquimod.

Reazzjonijiet avversi rapportati minn pazjenti f'185 pazjent li kienu qed jużaw il-krema imiquimod fi studji kliniċi ta' fażi III ikkontrollati bi plaċebo għal karċinoma superfiċjali taċ-ċellola bażali huma preżentati hawn isfel. Dawn il-każijiet avversi huma konsidrati li ta' lanqas huma possibilment b'mod każwali relatati mat-trattament b'imiquimod.

Keratosi aktinika:

Fil-provi pivitali b'doża li tittieħed 3 darbiet fil-ġimgħa u meħuda fuq 2 korsijiet kull wieħed ta' 4 ġimgħat, 56% tal-pazjenti fuq imiquimod irraportaw ta' lanqas każ avvers wieħed. L-aktar każ avvers f'dawn il-provi rrappurtat b'mod frekwenti li possibilment jew probabilment huwa relatat mal-krema imiquimod kien dak ta’ reazzjonijiet fuq is-sit t'applikazzjoni (22% ta' pazjenti trattati b'imiquimod).

Xi reazzjonijiet avversi sistematiċi, li jinkludu uġigħ fil-muskolu (2%) ġew rapportati f'pazjenti trattati b'imiquimod.

Reazzjonijiet avversi rapportati minn pazjenti minn 252 pazjent li kienu qed jużaw il-krema imiquimod fi studji kliniċi ta' fażi III għal keratinosi aktinika ikkontrollati permezz ta' midjum huma preżentati hawn isfel. Dawn il-każijiet avversi huma konsidrati li ta' lanqas huma possibilment b'mod każwali relatati mat-trattament b'imiquimod.

b)Każijiet avversi elenkati f'tabella:

Il-frekwenzi huma mfissra bħala Komuni ħafna (≥ 1/10), Komuni (≥1/100 sa <1/10) u Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100). Frekwenzi aktar baxxi minn provi kliniċi m'humiex rapportati hawn.

 

Felul ġenitali

Karċinoma

Keratosi aktinika:

 

fuq barra:

superfiċjali taċ-

 

 

(3x/

ċellola bażali

(3x/ġmgħ, 4 jew 8

 

ġmgħ,16ġmgħ)

(5x/ġmgħ, 6

ġmgħ)

 

N = 2292

ġmgħ)

N = 252

 

 

N = 185

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet:

 

 

 

Infezzjoni

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Infafet

 

Komuni

Mhux komuni

Herpes simplex

Mhux komuni

 

 

Kandidjasi ġenitali

Mhux komuni

 

 

Vaġinite

Mhux komuni

 

 

Infezzjoni batterika

Mhux komuni

 

 

Infezzjoni fungali

Mhux komuni

 

 

Infezzjoni fil-parti ta' fuq ta' l-

Mhux komuni

 

 

apparat respiratorju.

 

 

 

Vulvite

Mhux komuni

 

 

Rinite

 

 

Mhux komuni

Influwenza

 

 

Mhux komuni

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

 

 

limfatika:

 

 

 

Limfadenopatija

Mhux komuni

Komuni

Mhux komuni

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

 

nutrizzjoni:

 

 

 

Anoreksja

Mhux komuni

 

Komuni

Disturbi psikjatriċi:

 

 

 

Nuqqas ta' rqad

Mhux komuni

 

 

Dipressjoni

Mhux komuni

 

Mhux komuni

Irritabilità

 

Mhux komuni

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

Uġigħ ta' ras

Komuni

 

Komuni

Paraestesja

Mhux komuni

 

 

Sturdament

Mhux komuni

 

 

Migranja

Mhux komuni

 

 

Ħedla

Mhux komuni

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

Irritazzjoni konġunktivali

 

 

Mhux komuni

Edema tal-kappell ta' l-għajn

 

 

Mhux komuni

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

 

 

labirintika:

 

 

 

Tinnite

Mhux komuni

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

Fwawar

Mhux komuni

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

medjastinali

 

 

 

Farinġite

Mhux komuni

 

 

Rinite

Mhux komuni

 

 

Konġestjoni nażali

 

 

Mhux komuni

Uġigħ farinġjo-laringeali

 

 

Mhux komuni

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

Tqallih

Komuni

Mhux komuni

Komuni

Uġgħ addominali

Mhux komuni

 

 

Dijarrea

Mhux komuni

 

Mhux komuni

Remettar

Mhux komuni

 

 

Disturbi tar-rektum

Mhux komuni

 

 

Tenesmus tar-rektum

Mhux komuni

 

 

Ħalq xott

 

Mhux komuni

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt

 

 

 

il-ġilda:

 

 

 

Prurite

Mhux komuni

 

 

Dermatite

Mhux komuni

Mhux komuni

 

Follikulite

Mhux komuni

 

 

Raxx eritematosi

Mhux komuni

 

 

Ekżema

Mhux komuni

 

 

Raxx

Mhux komuni

 

 

Jiżdid it-tgħorieq

Mhux komuni

 

 

Urtikarja

Mhux komuni

 

 

Keratosi aktinika:

 

 

Mhux komuni

Eritema

 

 

Mhux komuni

edema tal-wiċċ

 

 

Mhux komuni

Ulċera tal-ġilda

 

 

Mhux komuni

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

 

 

 

tessuti konnettivi

 

 

 

Mijalġja

Komuni

 

Komuni

Artralġja

Mhux komuni

 

Komuni

Uġigħ tad-dahar

Mhux komuni

Komuni

 

Uġigħ fl-estremità

 

 

Mhux komuni

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

 

 

urinarja:

 

 

 

Dajsurja

Mhux komuni

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u

 

 

 

fis-sider:

 

 

 

Uġigħ ġenitali fl-irġiel

Mhux komuni

 

 

Disturb fil-pene

Mhux komuni

 

 

Disparewnja

Mhux komuni

 

 

Impotenza

Mhux komuni

 

 

Prolassi uterovaġinali

Mhux komuni

 

 

Uġigħ vaġinali

Mhux komuni

 

 

Vaginite atropika

Mhux komuni

 

 

Disturb vulvali

Mhux komuni

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

 

 

ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Prurite fis-sit ta' l-applikazzjoni

Komuni ħafna

Komuni ħafna

Komuni ħafna

Uġgħ tas-sit ta' l-applikazzjoni

Komuni ħafna

Komuni

Komuni

Ħruq fis-sit ta' l-applikazzjoni

Komuni

Komuni

Komuni

Irritazzjoni fis-sit t' applikazzjoni

Komuni

Komuni

Komuni

Eritema fis-sit t'applikazzjoni

 

Komuni

Komuni

Reazzjoni fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Komuni

Fsada fis-sit t'applikazzjoni

 

Komuni

Mhux komuni

Nuffat fis-sit t'applikazzjoni

 

Komuni

Mhux komuni

Paraestesja fis-sit t'applikazzjoni

 

Komuni

Mhux komuni

Raxx fis-sit t'applikazzjoni

 

Komuni

 

Għejja

Komuni

 

Komuni

Deni

Mhux komuni

 

Mhux komuni

mard bħal ta' l-influwenza

Mhux komuni

Mhux komuni

 

Uġigħ

Mhux komuni

 

 

Astenja

Mhux komuni

 

Mhux komuni

Telqa

Mhux komuni

 

 

Sirdat

Mhux komuni

 

Mhux komuni

Dermatite fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Mhux komuni

Tnixxija fis-sit t'applikazzjoni

 

Mhux komuni

Mhux komuni

Iperestesja fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Mhux komuni

Infjammazzjoni fis-sit

 

Mhux komuni

 

t'applikazzjoni

 

 

 

Edema fis-sit t'applikazzjoni

 

Mhux komuni

Mhux komuni

Tnixxif fis-sit t'applikazzjoni

 

Mhux komuni

Mhux komuni

Briex fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Mhux komuni

Il-ġilda tinkiser fis-sit

 

Mhux komuni

 

t'applikazzjoni

 

 

 

Tinfiħ fis-sit t'applikazzjoni

 

Mhux komuni

Mhux komuni

Ulċera fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Mhux komuni

Infafet fis-sit t'applikazzjoni

 

Mhux komuni

Mhux komuni

Sħana fis-sit t'applikazzjoni

 

 

Mhux komuni

Letarġija

 

Mhux komuni

 

Skonfort

 

 

Mhux komuni

Infjammazzjoni

 

 

Mhux komuni

ċ) Każijiet avversi li jseħħu ta' spiss:

Felul ġenitali fuq barra:

Investigaturi tal-provi kontrollati bi plaċebo kienu meħtieġa li jevalwaw sinjali kliniċi obbligati bi protokoll (reazzjonijiet tal-ġilda). Dawn l-istimi tas-sinjali kliniċi obbligati bi protokoll jindikaw li r-reazzjonijiet lokali fuq il-ġilda li jinkludu eritema (61%), tnawwir (30%), sliħ/sfoll/qxur (23%) u edema (14%) kienu komuni f'dawn il-provi kliniċi kontrollati bi plaċebo bil-krema imiquimod applikata tliet darbiet fil-ġimgħa (ara sezzjoni 4.4). Reazzjonijiet tal-ġilda lokali, bħal eritema, huma probabilment estensjoni ta' l-effetti farmakoloġiċi tal-krema imiquimod.

Reazzjonijiet tal-ġilda f'sit remot, prinċipalment eritema (44%), kienu wkoll rapportati fi provi kliniċi kontrollati bi plaċebo. Dawn ir-reazzjonijiet kienu siti li ma kellhomx felul li setgħu ġew f'kuntatt mal-krema imiquimod. Il-biċċa l-kbira minn dawn ir-reazzjonijiet kienu ħfief sa moderati fil-qawwa tagħhom u rrisolvew fi żmien ġimagħtejn wara l-waqfien tat-trattament. Madankollu, f'xi każijiet dawn ir-reazzjonijiet kienu serji, kienu jeħtieġu t-trattament u/jew jikkawżaw inkapaċità. F'każijiet rari ħafna, reazzjonijiet qawwija fil-meatus uretrali wassal għal disurja fin-nisa (ara sezzjoni 4.4).

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali:

Investigaturi tal-provi kliniċi kontrollati bi plaċebo kienu meħtieġa li jevalwaw sinjali kliniċi obbligati bi protokoll (reazzjonijiet tal-ġilda). Dawn l-istimi tas-sinjali kliniċi obbligati bi protokoll jindikaw li eritema serja (31%), tnawwir serju (13%), u tnixxif u qxur (19%) kienu komuni ħafna f'dawn il-provi kliniċi bil-krema imiquimod applikata 5 darbiet fil-ġimgħa (ara sezzjoni 4.4 għal aktar dettalji). Reazzjonijiet tal-ġilda lokali, bħal eritema, huma probabilment estensjoni ta' l-effetti farmakoloġiċi tal-krema imiquimod.

Infezzjonijiet tal-ġilda matul it-trattament b'imiquimod ġew osservati. Filwaqt li sequelae serja ma rriżultatx, il-possibilità ta' infezzjoni f'ġilda maqsuma għandha dejjem tiġi kkonsidrata.

Keratosi aktinika:

Fil-provi kliniċi bil-krema imiquimod 3 darbiet fil-ġimgħa għal 4 jew 8 ġimgħat l-aktar reazzjonijiet frekwenti li seħħew fis-sit t'applikazzjoni kienu ħakk fis-sit bersalljat (14%) u ħruq fis-sit bersalljat (5%). Eritema qawwija (24%) u tnixxif u qxur (20%) kienu komuni ħafna. Reazzjonijiet tal-ġilda lokali, bħal eritema, huma probabilment estensjoni ta' l-effetti farmakoloġiċi tal-krema imiquimod. Ara 4.2 u 4.4 għal informazzjoni fuq perijodi ta' serħan.

Infezzjonijiet tal-ġilda matul it-trattament b'imiquimod ġew osservati. Filwaqt li sequelae serja ma rriżultatx, il-possibilità ta' infezzjoni f'ġilda maqsuma għandha dejjem tiġi kkonsidrata.

d)Reazzjonijiet avversi applikabbli għall-indikazzjonijiet kollha:

Waslu rapporti ta' ipopigmentazzjoni u iperpigmentazzjoni lokalizzata wara l-użu bil-krema imiquimod. Informazzjoni sussegwenti tissuġerixxi li dawn il-bidliet fil-kulur tal-ġilda jistgħu jkunu permanenti f'xi pazjenti. Tkomplija ta` studju fuq 162 pazjent hames snin wara trattament ghal sBCC ipopigmentazzjoni mhux severa gew osservati fi 37% tal-pazjenti w ipopigmentazzjoni moderata giet osservata f` 6% tal-pazjenti. 56% tal-pazjenti ma urewx ipopigmentazzjoni, iperpigmentazzjoni ma gietx irrapotata.

Studji kliniċi li jistħarrġu l-użu ta' imiquimod għat-trattament ta' keratosi aktinika rrivelaw frekwenza ta' 0.4% (5/1214) ta' alopeċja fis-sit ta' trattament taż-żona tal-madwar. Waslu rapporti ta' wara t- tqegħid fis-suq li hemm suspett t'alopeċja waqt it-trattament ta' sBCC u EGW.

Tnaqqis fl-emoglobina, fl-għadd totali ta' ċelloli tad-demm, newtrofili u plejtlits assoluti ġew osservati fil-provi kliniċi. Dan it-tnaqqis mhux ikkonsidrat li hu klinikament sinifikattiv f'riżerva ematoloġika normali. Pazjenti li għandhom riżerva ematoloġika mnaqqsa ma ġewx studjati fl-istudji kliniċi. Tnaqqis fil-parametri ematoloġiċi li jinħtieġu intervent kliniku ġew rapportati fl-esperjenza wara t- tqegħid fis-suq. Wara it-tqegħid fis-suq, kien hemm rapporti ta’ livelli oghlja ta’ enzimi tal-fwied.

Waslu rapporti rari li kundizzjonijiet awtoimmuni ħraxu.

Waslu rapporti minn provi kliniċi ta' każijiet rari dwar reazzjonijiet dermatoloġiċi għal mediċina f'sit remot, li jinkludi eritema multiforme. Kien hemm rapporti ta' reazzjonijiet serji tal-ġilda mill- esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq dwar erythema multiforme, is-sindromu ta' Stevens Johnson u lupus eritematosi kutanea.

e)Popolazzjoni pedjatrika

Imiquimod kien investigat fi studji kliniċi ikkontrollati b’pazjenti pedjatriċi (irriferi ghal sezzjoni 4.2 u 5.1). Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ reazzjonijiet sistemiċi. Reazzjonijiet fis-sit ta’ applikazzjoni seħħew b’mod aktar frekwenti wara imiquimod milli wara midjum, iżda l-inċidenza u l-intensità ta’ dawn ir-reazzjonijiet ma kienux differenti minn dawk li dehru f’indikazzjonijiet liċenzjati fl-adulti. Ma kien hemm l-ebda evidenza għall-reazzjoni avversa serja ikkawżata minn imiquimod f’pazjenti pedjatriċi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Meta applikat topikament, doża sistematika eċċessiva bil-krema imiquimod mhux probabbli sseħħ minħabba assorbenza perkutanea minima. Studji fil-fniek rrivelaw doża letali dermali ta’ aktar minn 5g/kg. Dożagg dermali eċċessiv u persistenti tal-krema imiquimod tista’ twassal ghal reazzjonijniet lokali severi tal-ġilda. Wara inġestjoni aċċidentali, jista' jkun hemm tqallih, emesi, uġigh ta’ ras, uġigħ tal-muskoli u deni wara doża waħdanija ta’ 200 mg imiquimod li tikkorispondi mal-kontenut ta’16-il qartas. L-aktar każ kliniku avvers serju rapportat wara teħid ta’ dożi orali ta’ 200 mg kien ta’ ipotensjoni li gie riżolt wara tehid ta’ fluwidi b’mod orali jew fil-vini.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Kemoterapewtiċi għall-użu topiku, antivirali, Kodiċi ATC: D06BB10

Imiquimod huwa modifikatur li jirrispondi fis-sistema immuni. Studji eżawrjenti marbuta jissuġerixxu li riċevitur fil-membrana għal imiquimod jeżisti fiċ-ċelloli immuni li jirrispodu. Imiquimod m’għandux effett antivirali dirett. F’annimali mudelli, imiquimod huwa effettiv kontra l-infezzjonijiet virali u jaħdem bħala aġent ewlieni kontra t-tumuri bl-indukrar ta’ alpha interferon u ċitokini oħra.

Is-sensitizzazzjoni ta’ alpha interferon u ċitokini oħra wara l-applikazzjoni tal-krema imiquimod għal felul li jinsab fit-tessut ġenitali ġie stabbilit fi studji kliniċi.

Żidied fil-livelli sistematiċi t'alpha interferon u ċitokoni oħra wara applikazzjoni topikali ta' imiquimod ġew murija fi studju farmakokinetiku.

Felul ġenitali fuq barra:

Effikaċja klinika

Ir-riżultati ta’ 3 studji ewlenien ta’ fażi III fuq l-effetività urew li t-trattament bl-imiquimod għal sittax- il ġimgħa kienu sinjifikattivament aktar effettivi mit-trattament bil-vettura kif imkejjel ghat-tneħħija totali ta’ felul itrattat.

F’119-il pazjent mara ttrattati bl-imiquimod, ir-rata totali kkombinata ta’ eliminazzjoni kienet ta’ 60% meta mqabbla ma 20% f’105 pazjenti trattati bil-vettura (95% CI ghad-differenza tar-rata: 20% sa 61%, p<0.001). F’dawk il-pazjenti li l-felul kollu tneħħa, iż-żmien medjan ta’ tneħħija kienet ta’ 8 ġimghat.

F’157 pazjent raġel ittrattat bl-imiquimod, ir-rata totali kkombinata ta’ tneħhija kienet ta’ 23% meta mqabbla ma 5% f’161 pazjent trattat bil-vettura (95% CI ghad-differenza tar-rata: 3% sa 36%, p<0.001). F’dawk il-pazjenti li kienu qed jużaw imiquimod li l-felul tagħhom tneħħa kollu, iż-żmien medjan ta’ tneħħija kien ta’12-il ġimgha.

Karċinoma superfiċjali taċ-ċellula bażali:

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta' imiquimod li jingħata 5 darbiet fil-ġimgħa għal 6 ġimgħat kien studjat f'żewġ provi kliniċi double blind kontrollati. Tumuri bersalljati kienu istoloġikament konfermati li kienu karċinomi superfiċjali ta' ċellula bażali b'daqs minimu ta' 0.5 ċm2 u b'dijametru massimu ta' 2 ċm. Tumuri li kienu jinsabu fi ħdan 1 ċm mill-għajnejn, l-imnieħer, il-widnejn jew l-linja tax-xagħar kienu esklużi.

F'analiżi puljata ta' dawn l-istudji, it-tneħħija istoloġika ġiet innotata fi 82% (152/185) ta' pazjenti. Meta eżami kliniku ġie inkluż ukoll, it-tneħħija dikjarata permezz ta' dan il-punt ta' tmiem kompost ġiet innotata f'75% (139/185) ta' pazjenti. Dawn ir-riżultati kienu statistikament sinifikanti (p<0.001) bi tqabbil mal-vehicle group, 3% (6/179) u 2% (3/179) rispettivament. Kien hemm assoċjazzjoni sinifikanti bejn l-intensità tar-reazzjonijiet lokali tal-ġilda (eż. eritema) li dehret waqt il-perijodu ta' trattament u ta’ tneħħija kompluta tal-karċinoma taċ-ċellola bażali.

Dejta ta hames snin minn studju mingħajr kontrolli b'tikketta li tidher tindika stima ta' 77.9% [95% CI (71.9%, 83.8%)] tal-pazjenti kollha li inizjalment bdew it-trattament saru klinikament ċari u baqgħu ċari wara 60 xahar.

Keratosi aktinika:

Effikaċja klinika:

L-effikaċja ta' imiquimod applikat 3 darbiet fil-ġimgħa għal kors wieħed jew żewġ korsijiet ta' 4 ġimgħat, isseparati b'perijodu mingħajr trattament ta' 4 ġimgħat, ġie studjat f'żewġ provi kliniċi double-blind vehicle controlled. Il-pazjenti kellhom leżjonijiet ta' kertosi aktinika klinikament tipiċi, viżibbli, diskreti, li mhumiex iperkeratoniċi, li mhumiex ipertropiċi fuq il-qorriegħa li qed titfartas jew wiċċ fi ħdan 25 cm2 erja ta' trattament. 4-8 leżjonijiet ta' kertosi aktinika ġew trattati.Ir-rata ta' tneħħija kompluta (imiquimod nieqes il-plaċebo) għal provi kombinati kienet ta' 46.1% (CI 39.0%, 53.1%).

Dejta fuq sena minn żewġ studji t'osservazzjoni kombinati jindikaw stat ta' rikorrenza ta' 27% (35/128 pazjent) f'dawk il-pazjenti li saru klinikament ċari wara kors jew tnejn ta' trattament. Ir-rata ta' rikorrenza għal leżjonijiet individwali kienet ta' 5.6% (41/737). Rati ta' rikorrenza korrispondenti għal vettura kienu 47% (8/17-il pazjent) u 7.5% (6/80 leżjoni).

Żewġ provi kliniċi open-label, randomised, ikkontrollati qabblu l-effetti fit-tul ta’ imiquimod ma’ dawk ta’ diclofenac topiku f’pazjenti b’keratosi aktinika fir-rigward tar-riskju ta’ progressjoni għal karċinoma taċ-ċellula skwamuża (SCC - squamous cell carcinoma) in situ jew invażiva. Trattamenti ngħataw kif rakkomandat uffiċjalment. Jekk iż-żona ta’ AK ittrattata ma kinitx imfejqa kompletament mil-leżjonijiet, jistgħu jinbdew ċikli addizzjonali ta’ trattament. Il-pazjenti kollha kienu segwiti sakemm waqfu jieħdu t-trattament jew sa 3 snin wara randomisation. Inħarġu riżultati minn meta- analiżi taż-żewġ provi.

Total ta’ 482 pazjent kienu inklużi fil-provi, minn dawn 481 pazjent irċevew trattamenti tal-istudju u minn dawn 243 kienu ttrattati b’imiquimod u 238 pazjent b’diclofenac topiku. Iż-żona ta’ AK ittrattata kienet tinsab fuq il-qorriegħa li qed titfartas jew fil-wiċċ b’erja kontigwa ta’ madwar 40 cm² għaż- żewġ gruppi ta’ trattament li ppreżentaw b’numru medjan ta’ 7 leżjonijiet klinikament tipiċi ta’ AK fil-linja bażi. Hemm esperjenza klinika minn 90 pazjent li rċevew 3 ċikli jew aktar ta’ trattament b’imiquimod, 80 pazjent li rċevew 5 ċikli jew aktar ta’ trattament b’imiquimod matul il-perjodu ta’ studju ta’ 3 snin.

Rigward il-punt finali primarju, il-progressjoni istoloġika, b’kollox 13 minn 242 pazjent (5.4%) tal- grupp ta’ imiquimod u 26 minn 237 pazjent (11.0%) tal-grupp ta’ diclofenac instabu li kellhom progressjoni istoloġika għal SCC in situ jew invażiva fi żmien 3 snin, differenza ta’ -5.6% (CI ta’ 95%: -10.7% sa -0.7%). Minn dawn 4 minn 242 pazjent (1.7%) mill-grupp ta’ imiquimod u 7 minn 237 pazjent (3.0%) mill-grupp ta’ diclofenac instabu li kellhom progressjoni istoloġika għal SCC invażiva fil-perjodu ta’ 3 snin.

Total ta’ 126 minn 242 pazjent ittrattati b’imiquimod (52.1%) u 84 minn 237 pazjent ittrattati b’diclofenac topiku (35.4%) urew fejqan kliniku komplut taż-żona ta’ AK ittrattata f’ġimgħa 20 (jiġifieri madwar 8 ġimgħat wara t-tmiem taċ-ċiklu ta’ trattament inizjali); differenza ta’ 16.6% (CI ta’ 95%: 7.7% sa 25.1%). Għal dawk il-pazjenti b’fejqan kliniku komplut taż-żona ta’ AK ittrattata kienet

evalwata l-okkorrenza mill-ġdid ta’ leżjonijiet ta’ AK. Pazjent kien magħdud bħala rikorrenti f’dawn il-provi jekk kienet osservata tal-inqas leżjoni ta’ AK waħda fiż-żona mfejqa kompletament fejn leżjoni rikorrenti setgħet tkun leżjoni li seħħet fl-istess post bħala leżjoni preżenti qabel li fieqet jew leżjoni ġdida f’xi post fiż-żona ta’ AK ittrattata. Ir-riskju ta’ rikorrenza ta’ leżjonijiet ta’ AK fiż-żona ttrattata (kif definit hawn fuq) kien ta’ 39.7% (50 minn 126 pazjent) sa xahar 12 għall-pazjenti ttrattati b’imiquimod meta mqabbla ma’ 50.0% (42 minn 84 pazjent) għall-pazjenti ttrattati b’diclofenac topiku, differenza ta’ -10.3% (CI ta’ 95%: -23.6% sa 3.3%); u 66.7% (84 minn 126 pazjent) għal trattament b’imiquimod u 73.8% (62 minn 84 pazjent) għal diclofenac topiku sa xahar 36, differenza ta’ -7.1% (CI ta’ 95%: -19.0% sa 5.7%).

Pazjent b’leżjonijiet rikorrenti ta’ AK (kif definit hawn fuq) f’żona mfejqa kompletament kellu ċans ta’ madwar 80% li jfieq kompletament mill-ġdid wara ċiklu addizjonali ta’ trattament b’imiquimod meta mqabbel ma’ ċans ta’ madwar 50% għal trattament mill-ġdid b’diclofenac topiku.

Popolazzjoni pedjatrika

L-indikazzjonijiet approvati ta’ felul genitali, keratosi aktinika u karċinoma superfiċjali taċ-ċelluli bażali m`humiex kundizzjonijiet li wiehed normalment jara f’popolazzjoni pedjatrika w ma gewx studjati.

Il-krema Aldara giet evalwata f`erbgha studji ikkontrollati bla ghazla, “vehicle controlled” “double blind” fuq tfal bejn is- 2-15 il-sena bil molluskum kontagjosum (imiquimod n=576, vettura n=313). Dawn il-provi naqsu milli juru l-effikaċja ta’ imiquimod f’kull doża li ġiet ittestjata (3X/fil-gimgha ghal ≤ 16 il-gimgha u 7X/fil-gimgha ghal ≤ 8 gimghat).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Felul ġenitali fuq barra, karċinoma superfiċjali ta' ċellola bażali u keratosi aktinika:

Inqas minn 0.9% ta’ doża wahda applikata topikament ta’ imiquimod radjoattiv gie assorbit mill-gilda ta’ suggetti bnedmin. L-ammont żgħir ta’ mediċina assorbita fiċ-ċirkolazzjoni sistemika ġiet eliminata minnufiħ bir-rotot urinarji u fekali fil proporzjon medju ta’ 3 għal 1. L-ebda livell kwantifikabbli (>5 ng/ml) ta’ farmaċewtiku ma ġie intraċċat fis-serum wara doża waħda jew dożi topiċi multipli.

Espożizzjoni sistemika (penetrazzjoni perkutanea) ġiet ikkalkulata bl-irkupru ta’ karbonju-14 [14C] imiquimod fl-urina u l-ippurgar.

L-assorbiment sistematiku minimu ta' krema ta' 5% imiquimod tul il-ġilda ta' 58 pazjent b'keratosi aktinika ġiet osservata b'dożaġġ ta' 3 darbiet fil-ġimgħa għal 16-il ġimgħa.Il-firxa ta' assorbiment perkutaneju ma nbidletx b'mod sinifikanti bejn l-ewwel u l-aħħar doża f'dan l-istudju. L-ogħla konċentrazzjonijiet tal-mediċina fis-sirum fl-aħħar ta' ġimgħa 16 kienu osservati bejn 9 u 12-il siegħa wara u kienu 0.1, 0.2, u 1.6 ng/mL għall-applikazzjonijiet fuq il-wiċċ (12.5 mg, qartas 1 li jintuża darba), il-qorriegħa (25 mg, 2 qratas) u l-idejn/dirgħajn (75 mg, 6 qratas), rispettivament. L-erja superfiċjali t'applikaazzjoni ma ġietx ikkontrollata fil-gruppi tal-qorriegħa u l-idejn/dirgħajn.

Il-proporzjonalità tad-doża ma ġietx osservata. Half-life apparenti kienet ikkalkulata li kienet madwar 10 darbiet akbar mill-ħalf-life ta' sagħtejn li dehret wara dożi subkutaneji fi studju preċedenti, li jissuġerixxi żamma mdewma tal-mediċina fuq il-ġilda L-irkupru awrinarju kien anqas minn 0.6% tad-doża applikata f'ġimgħa 16 f'dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-karatteristici tal-farmakokinetika ta` “imiquimod” f`pazjenti pedjatrici bill-molluskum kontagjosum (MK) gew investigati. Dejta fuq l-“imiquimod” applikat fuq il-ġilda tal-wiċċ b`lessjoni ta MK f`pazjenti pedjatriċi ta` eta ta’ bejn 6-12 il-sena turi li l-ammont li gie assorbit sistematikament kienu baxxi w jikkumparaw ma dawk li ġew osservati f`adulti b`saħħitom w adulti b`keratosi aktinika jew karċinoma superfiċjali taċ-ċelluli bażali. F`pazjenti zghar ta’ eta’ ta’ bejn 2-5 snin l-ammont assorbit

ibbazat fuq valuri Cmassimu, kien aktar gholi meta ikkumparat ma dak ta` adulti.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, mutaġeniċità u teratoġeniċità, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fi studju tossiku-dermali fil-firien mifrux fuq erba’ xhur, tnaqqis sinjifikanti tal-piż tal-ġisem u żieda fil-piż tal-milsa ġie osservat f’0.5 u 2.5 mg/kg; effetti bhal dawn ma ntwerewx fuq studju dermali tal-ġrieden mifrux fuq erba’ xhur. Irritazzjoni dermali lokali, speċjalment f’dożi ogħla, ġie osservat fiż-żewġ speċi.

Studju karsinoġeniku ta’ sentejn fuq il-ġrieden bit-teħid dermali tliet darbiet fil-ġimgha ma’ stimulax tumuri fil-lok t’applikazzjoni. Madankollu, l-inċidenzi ta’ tumuri epatoċellulari fl-annimali trattati kienu oghla minn dawk fil-kontrolli. Il-mekkaniżmu għal dan mhux magħruf, imma billi imiquimod għandu assorbiment sistemiku baxx mill-ġilda tal-bniedem, u mhuwiex mutaġeniku, kull riskju għal bniedem minn espożizzjoni sistemika x’aktarx huwa baxx. Barra dan, tumuri ma dehrux f’xi lok fi studju karsinoġeniku orali fuq il-ġrieden.

Il-krema imiquimod kienet evalwata b'bijoassaġġ ta' fotokarsinoġeniċità fi ġriedem albino mingħajr xagħar li ġew esposti għal radjazzjoni ultravjola solari (UVR). L-annimali ġew amministrati l-krema imiquimod tliet darbiet fil-ġimgħa u ġew irradjati 5 t'ijiem kull ġimgħa għal 40 ġimgħa. Il-ġrieden kienu miżmuma għal 12-il ġimgħa addizzjonali għal total ta' 52 ġimgħa. It-tumuri seħħew aktar kmieni u f'numri akbar fil-grupp ta' ġrieden li ġew amministrati l-krema vettura meta mqabbel mal-grupp ta' kontroll UVR baxx. Is-sinifikat għal bniedem mhux magħruf. L-amministrazzjoni topika tal-krema imiquimod ma rriżultatx fi tħarrix ta' tumuri fi kwalunkwe doża, meta mqabbel mall-grupp tal-krema vettura.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

isostearic acid benzyl alcohol cetyl alcohol stearyl alcohol white soft paraffin polysorbate 60 sorbitan stearate glycerol

methyl hydroxybenzoate (E 218) propyl hydroxybenzoate (E 216) xanthan gum

ilma ppurifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °C.

Il-qratas m’għandhomx jintużaw mill-ġdid wara li jinfetħu.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

Kaxxi ta’ 12-il jew 24-il qartas li kull wieħed jintuża darba biss magħmul minn fojl tal- polyester/aluminju, li fih hemm 250 mg ta’ krema. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtigijiet speċjali

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Meda AB Pipers väg 2 170 73 Solna L-Isvezja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/080/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 18/09/1998

Data tal-aħħar tiġdid: 03/09/2008

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati