Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amyvid (florbetapir (18F)) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V09AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAmyvid
Kodiċi ATCV09AX05
Sustanzaflorbetapir (18F)
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fih 800 MBq ta’ florbetapir (18F) fid-data u l-ħin tal- kalibrazzjoni(ToC).

Għal kull kunjett l-attività tvarja minn 800 MBq sa 12000 MBq fid-data u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fih 1900 MBq ta’ florbetapir (18F) fid-data u l-ħin tal- kalibrazzjoni (ToC).

Għal kull kunjett l-attività tvarja minn 1900 MBq sa 28500 MBq fid-data u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Bil-ħruġ ta’ pożitronu b’radjazzjoni ta’ 634 keV, Fluorine (18F) jinbidel f’ossiġenu stabbli (18O) b’half- life ta’ madwar 110 minuti, segwit b’radjazzjoni fotonika ta’ qerda totali ta’ 511 keV.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Dan il-prodott mediċinali fih 79 mg/mL ta’ ethanol u sa 37 mg ta’ sodium.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Soluzzjoni ċara u bla kulur

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Dan il-prodott mediċinali huwa għal użu dijanjostiku biss.

Amyvid huwa radjofarmaċewtiku indikat biex toħroġ id-densità tal-plakka newritika β-amyloid permezz tat-Tomografija b’Emissjoni ta’ Pożitroni (PET) fl-imħuħ ta’ pazjenti adulti b’indeboliment konjittiv li qed jiġu evalwati għall-marda tal-Parkinson (AD) u għal kawżi oħra ta’ indeboliment konjittiv. Amyvid għandu jintuża flimkien ma’ evalwazzjoni klinika.

Ritratt negattiv jindika ftit li xejn jew ebda plakka, li mhijiex konsistenti ma’ dijanjosi ta’ AD. Dwar il-limitazzjonijiet fl-interpretazzjoni ta’ skan pożittiv, ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

PET skan b’florbetapir (18F) għandu jiġi mitlub minn tobba li huma mħarrġa fl-immanniġjar kliniku ta’ disturbi newrodiġenerattivi.

Ir-ritratti b’Amyvid għandhom jiġu interpretati biss minn persuni mħarrġa fl-interpretazzjoni tar- ritratti PET magħmula b’florbetapir (18F). Huwa rrakkomandat li f’każijiet fejn m’hemmx ċertezza dwar il-pożizzjoni tal-materja griża u tal-linja ta’ demarkazzjoni bejn il-materja griża/bajda ikun hemm immaġini tomografika kkomputerizzata (CT) jew immaġini ta’ resonanza manjetika (MR) kkoreġistrata reċenti tal-pazjent sabiex ikun hemm immaġini PET-CT jew PET-MR magħquda (ara sezzjoni 4.4 Interpretazzjoni tal-immaġini).

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata ta’ attività għal adult li jiżen 70 kg hi ta’ 370 MBq florbetapir (18F) . Il-volum tal-injezzjoni m’għandux ikun inqas minn 1 mL u mhux iżjed minn 10 mL.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Mhux irrakkomandat li jsir xi aġġustament fid-doża minħabba l-età.

Indeboliment renali u epatiku

Wieħed għandu joqgħod attent fl-ammont ta’ attività li tingħata minħabba l-possibbiltà ta’ żieda fl- espożizzjoni għar-radjazzjoni f’dawn il-pazjenti. Ara sezzjoni 4.4.

Studji estensivi ta’ dożi varji u ta’ aġġustament ma sarux bil-prodott mediċinali f’popolazzjonijiet speċjali u normali. Il-farmakokinetika ta’ florbetapir (18F) f’pazjenti b’indeboliment epatiku u renali ma ġietx ikkaratterizzata.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Amyvid fil-popolazzjoni pedjatrika.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu minn ġol-vini.

Għall-għoti ta’ aktar minn doża waħda.

L-attività ta’ florbetapir (18F) għandha tiġi mkejla b’attivimetru (kalibratur tad-doża) eżatt qabel l- injezzjoni.

Id-doża tingħata permezz ta’ injezzjoni bolus minn ġol-vini, segwita minn flush ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni biex tiżgura li tkun ingħatat id-doża kollha.

L-injezzjoni ta’ Amyvid permezz ta’ kateter qasir mgħoddi minn ġol-vini (ta’ madwar 4 cm jew inqas) inaqqas ir-riskju ta’ adsorbiment tas-sustanza attiva mal-kateter.

L-injezzjoni ta’ florbetapir (18F) trid issir minn ġol-vini sabiex tiġi evitata l-irridazzjoni minħabba estravażjoni lokali kif ukoll artefatti fl-immaġini.

Il-ksib tar-ritratt

Għandu jinkiseb ritratt PET ta’ 10 minuti li jibda madwar 30 sa 50 minuta wara injezzjoni minn ġol- vini ta’ Amyvid. Il-pazjenti għandhom ikunu mimdudin fuq daharhom, bir-ras mqiegħda f’pożizzjoni biex il-moħħ inkluż iċ-ċerebellum ikun fiċ-ċentru tal-kamp tal-azzjoni tal-magna PET. Biex jitnaqqas il-moviment tar-ras, wieħed jista’ juża xi tejp jew xi materjal ieħor biex iżomm ir-ras milli tiċċaqlaq. Ir-rikostruzzjoni għandha tinkludi l-korrezzjoni b’attenwazzjoni li jifformaw pixels transassjali b’daqsijiet ta’ 2.0 u 3.0mm.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-ġustifikazzjoni fuq bażi individwali tal-benefiċċju/riskju

Għal kull pazjent, l-espożizzjoni għar-radjazzjoni għandha tkun iġġustifikata mill-benfiċċju li jista’ jieħu. F’kull każ, l-attività li se tingħata għandha tkun baxxa kemm jista’ jkun iżda li tkun biżżejjed biex iġġib it-tagħrif dijanjostiku li jkun hemm bżonn.

L-indeboliment renali u l-indeboliment epatiku

F’dawn il-pazjenti wieħed għandu joqgħod attent għall-proporzjon ta’ benfiċċju/riskju peress li hemm il-possibbiltà ta’ żieda fl-espożizzjoni għar-radjazzjoni. Florbetapir (18F) jitneħħa l-iżjed permezz tas- sistema epatobiljarji u f’pazjenti b’inedeboliment epatiku hemm ir-riskju ta’ żieda fl-espożizzjoni għar-radjazzjoni. Ara sezzjoni 4.2.

Popolazzjoni pedjatrika

Għal tagħrif dwar l-użu f’popolazzjoni pedjatrika, ara sezzjonijiet 4.2 jew 5.1.

L-interpretazzjoni tal-immaġini b’Amyvid

Ir-ritratti b’Amyvid għandhom jiġu interpretati biss minn persuni li għandhom esperjenza fil-qari tar- ritratti PET b’ florbetapir (18F). Skan negattiv jindika li hemm ftit li xejn jew ebda densità ta’ plakki β- amyloid fil-kortiċi. Skan pożittiv jindika ammont moderat għal frekwenti ta’ densità. Ġew osservati

żbalji fl-interpretazzjoni tal-immaġini fl-istima tad-densità tal-plakki newritiċi β-amyloid fil-moħħ inklużi riżultati negattivi li rriżultaw foloz.

L-eżami tar-ritratti għandha ssir primarjament fil-pożizzjoni transassjali b’aċċess jekk ikun hemm bżonn għall-pjani saġittali u koronali. Huwa rrakkomandat li l-eżami tar-ritratti jinkludi l-biċċiet kollha transassjali tal-moħħ bl-użu ta’ skala iswed-abjad bl-intensità massima tal-iskala mqiegħda għall-intensità massima tal-pixels kollha tal-moħħ.

L-interpretazzjoni tar-ritratt bħala pożittiv jew negattiv għandha ssir billi jitqabblu l-attività fil-materja griża kortikali mal-materja bajda fil-viċin (ara Stampa 1).

Skans negattivi għandhom iżjed attività fil-materja bajda milli fil-materja griża, li jagħmlu kuntrast ċar ta’ griż-abjad. Skans pożittivi jkollhom jew:

a)Żewġ postijiet jew iżjed fil-moħħ (kull wieħed ikbar minn ġajrus kortikali wieħed) fejn hemm tnaqqis jew nuqqas totali ta’ kuntrast griż-abjad. Din hija l-iżjed dehra komuni ta’ skan pożittiv;

b)Post wieħed jew iżjed fejn l-attività fil-materja griża hija qawwija u teċċedi bil-kbir l- attività fil-materja bajda fil-viċin.

Stampa 1: Każijiet PET ta’ Amyvid, li juru eżempji ta’ skans negattivi (iż-żewġ ringieli ta’ fuq) u skans pożittivi ( iż-żewġ ringieli t’isfel). Mix-xellug għal-lemin, il-pannelli juru porzjonijiet ta’ ritratti PET b’mod saġittali, koronali u trasversali. Il-pannell tal-aħħar fuq il-lemin juri stampa mkabbra ta’ żona tal-moħħ li hemm fil-kaxxa.Iż-żewġ vleġeġ ta’ fuq qegħdin jindikaw kuntrast normali li baqa’ intatt ta’ griż-abjad bl-attività fil-kortiċi inqas minn dik tal-materja bajda fil- fil-viċin. Iż-żewġ vleġeġ t’isfel jindikaw żoni ta’ tnaqqis fil-kuntrast griż-abjad b’żieda fl-attività fil-kortiċi li hija simili għall-attività fil-materja bajda fil-viċin.

Użu supplimentari ta’ informazzjoni kwantitattiva għall-interpretazzjoni tal-immaġini:

L-użu supplimentari ta’ informazzjoni kwantitattiva PET amyloid għandu jintuża biss minn qarrejja mħarrġa fl-applikazzjoni ta’ informazzjoni kwantitattiva biex tgħin l-interpretazzjoni viżwali tal- immaġini, inkluż rakkomandazzjonijiet għall-għażla ta’ programm tal-kompjuter xieraq biex isostni l- metodi. L-inkorporazzjoni ta’ informazzjoni kwantitattiva ġġenerata permezz ta’ programm tal- kompjuter ta’ kwantitazzjoni tal-immaġini mmarkat CE bħala suppliment għall-metodu ta’ interpretazzjoni viżwali jista’ jtejjeb il-preċiżjoni tal-qarrej. Il-qarrrejja għandhom jinterpretaw l-iskan, imbagħad jagħmlu kwantitazzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur, inkluż iċċekkjar tal-kwalità tal- proċess kwantitattiv, u jqabblu l-kwantitazzjoni tal-iskan ma’ firxiet tipiċi għal skans pożittivi u negattivi. Jekk ir-riżultat ta’ kwantitazzjoni jkun inkonsistenti mal-interpretazzjoni viżwali inizjali:

1.In-normalizzazzjoni spazjali u l-qagħda tal-iskan mal-mudell għadhom jiġu ċċekkjati mill-ġdid biex tiġi kkonfermata l-preċiżjoni tal-mod kif inhuma mpoġġija r-reġjuni ta’ interess (ROIs, regions of interest), issir tfittxia għal CSF jew għadam fl-ROI, u jiġi vvalutat l-impatt possibbli ta’ atrofija jew ventrikulomegalija fuq il-kwantitazzjoni.

2.Il-bażi ta’ kif issir determinazzjoni negattiva jew pożittiva b’mod viżwali għandha tiġi riveduta:

a.F’każ ta’ qari viżwali inizjali pożittiv għal amyloid u kwantitazzjoni negattiva, it-tabib għandu jqis jekk l-interpretazzjoni viżwali pożittiva tistax tkun ibbażata fuq retensjoni tat- traċċa fir-reġjuni barra mill-ROIs li jikkontribwixxu għall-medja kortikali tal-proporzjon tal-valur standardizzat tal-assorbiment mill-ġdid (SUVR standardised uptake value ratio).

b.F’każ ta’ qari viżwali inizjali negattiv għal amyloid u kwantitazzjoni pożittiva għall- amyloid, ir-reġjuni li jaqblu mal-ROIs b’SUVR għoli għandhom jiġu eżaminati biex jiġi ddeterminat jekk hemmx telf ta’ kuntrast griż/abjad f’dawn iż-żoni.

3.Ir-reġjun taċ-ċerebellum għandu jiġi eżaminat biex tiġi kkonfermata l-qagħda tal-ROI u l-livell tal-kuntrast griż/abjad, li jipprovdi standard għal tqabbil viżwali mal-kortiċi. Għandhom jitqiesu anomaliji strutturali possibbli li jistgħu jinfluwenzaw il-kwantitazzjoni tar-reġjun taċ-

ċerebellum.

4.Interpretazzjoni finali tal-iskan għandha ssir abbażi tal-aħħar qari viżwali wara li jsiru l-passi ta’ reżoluzzjoni minn 1-3 t’hawn fuq.

Limitazzjonijiet fl-użu

Skan pożittiv ma jistabbilixxix b’mod indipendenti dijanjosi ta’ AD jew ta’ xi disturbi konjittivi oħra peress li l-preżenza ta’ plakki newritiċi fil-materja griża jistgħu jkunu preżenti f’anzjani li m’għandhomx sintomi u f’xi dimenzji newrodeġenerattivi (Marda t’Alzheimer, dimenzja tat-tip Lewy body, dimenzja kkawżata mill-marda tal-Parkinson).

Dwar il-limitazzjonijiet fl-użu f’pazjenti b’indeboliment konjittiv ħafif (MCI), ara sezzjoni 5.1.

L-effikaċja ta’ Amyvid li jipprevedi l-iżvilupp ta’ AD jew li jevalwa ir-rispons għat-terapija ma ġietx stabbilita (ara sezzjoni 5.1).

Xi skans jistgħu jkunu diffiċli biex jiġu interpretati minħabba disturb fl-immaġini, atrofija b’‘cortical ribbon’ irqiqa jew immaġini li ma tkunx ċara u dawn jistgħu jwasslu għal żbalji fl-interpretazzjoni. Għal każijiet fejn m’hemmx ċertezza dwar il-pożizzjoni tal-materja griża u tal-linja ta’ dimarkazzjoni tal-materja bajda/griża fuq il-PET skan u tkun disponibbli immaġini CT jew MR reċenti kkoreġistrata, il-persuna li qeda tagħmel l-interpretazzjoni għandha teżamina l-immaġini magħquda PET-CT jew PET-MR biex tikkjarifika ir-relazzjoni bejn ir-radjoattività PET u l-anatomija tal-materja griża.

F’xi każijiet instab li kien hemm żieda fit-teħid minn strutturi ekstraċerebrali bħall-glandoli salivarji, mill-ġilda, mill-muskoli u fl-għadam (ara sezzjoni 5.2). Eżami ta’ immaġini saġittali u ta’ immaġini kkoreġistrati CT jew MR tista’ tgħin biex ikun hemm distinzjoni bejn l-għadam oċċipitali u l-materja griża oċċipitali.

Wara l-proċedura

Waqt l-ewwel 24 siegħa mill-injezzjoni, il-kuntatt mill-viċin ma’ trabi u nisa tqal għandu jkun mill- inqas.

Twissijiet speċifiċi

Il-kontenut ta’ sodium hu iżjed minn 1 mmol (sa 37 mg għal kull doża). Għalhekk wieħed għandu joqgħod attent f’pazjenti li qegħdin fuq dieta baxxa ta’ sodium.

Dan il-prodott mediċinali fih 10 vol % ta’ ethanol (alkoħol), jiġifieri sa 790 mg għal kull doża, ekwivalenti għal 20 mL ta’ birra jew 8 mL ta’ inbid għal kull doża.

Dan l-ammont jista’ jkun ta’ ħsara għal min ibati mill-alkoħoliżmu u għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni meta jingħata f’nisa tqal u f’nisa li qed ireddgħu u f’gruppi ta’ nies b’ riskju għoli bħal pazjenti b’mard fil-fwied jew bl-epilessija.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni in vivo.

Fil-presenza ta’ prodotti mediċinali oħra li b’mod komuni jittieħdu minn pazjenti b’AD, studji ta’ rbit in vitro ma wrew ebda interferenza fl-irbit ta’ florbetapir (18F) mal-plakki β-amyloid.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu jkollhom tfal

Meta hemm l-intenzjoni li jingħataw radjufarmaċewtiċi lil mara li jista’ jkollha t-tfal, huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk hijiex tqila jew le. Sakemm ma jkunx ippruvat mod ieħor, wieħed għandu jassumi li mara tkun tqila meta timmissja pirjid. Jekk hemm dubju dwar it-tqala tagħha (jekk il-mara mmissjat il-pirjid, jekk il-pirjid huwa irregolari ħafna, eċċ), il-pazjenta għandha tiġi offruta metodi alternattivi (jekk hemm) li ma jużawx ir-radjazzjoni ijonizzanti.

Tqala

Proċeduri bir-radjonuklidi li jsiru fin-nisa tqal jinvolvu wkoll dożi ta’ radjazzjoni lill-fetu. Għalhekk waqt it-tqala għandhom isiru biss investigazzjonijiet essenzjali, fejn il-benefiċċju mistenni jeċċedi bil- bosta r-riskju għall-omm u l-fetu.

Ma sarux studji fin-nisa tqal. Ma sarux studji fl-annimali biex jiġu investigati l-effetti riproduttivi ta’ florbetapir (18F) (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk florbetapir (18F) jiġix imneħħi mill-ħalib uman waqt it-treddigħ. Qabel ma jingħataw rajofarmaċewtiċi lil omm li qiegħda tredda’, wieħed għandu jaħseb fil-possibbiltà li jittardja l-għoti tar-radjonuklidu sakemm il-mara tkun waqfet tredda’ u fl-għażla tal-aktar radjofarmaċewtiku xieraq meta tikkunsidra l-ammont ta’ attività li jista’ jgħaddi fil-ħalib tas-sider. Jekk jiġi deċiż li hemm bżonn li jingħata, it-treddigħ għandu jieqaf għal 24 siegħa u l-ħalib espress għandu jintrema.

Waqt l-ewwel 24 siegħa mill-injezzjoni, il-kuntatt mill-viċin mat-trabi għandu jkun mill-inqas.

Fertilità

Ma sarux studji fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Reazzjonijiet avversi ġew miġbura minn studji kliniċi li involvew 555 suġġett u 665 għotja ta’ Amyvid soluzzjoni għall-injezzjoni. Ma ġiet irrapportata ebda reazzjoni avversa serja marbuta mal- għoti ta’ Amyvid.

Lista tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenzi huma mfissra bħala komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mit-tagħrif disponibbli). Waqt li fir-realtà jistgħu jseħħu fi frekwenzi aktar baxxi milli indikati hawn taħt, id-daqs tas-sors li minnu nġabar it-tagħrif ma kienx biżżejjed biex jiġu assenjati kategoriji ta’ frekwenzi aktar baxxi minn “mhux komuni” (≥1/1,000 sa <1/100).

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: uġigħ ta’ ras

Mhux komuni: disgewsja

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: ħmura fil-wiċċ

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni: dardir

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni: ħakk, urtikarja

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Mhux komuni: raxx fis-sit tal-infużjoni, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni (inkluż emorraġija fis-sit tal- injezzjoni, irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni u uġigħ fis-sit tal-injezzjoni)

L-espożizzjoni għar-radjazzjoni ijonizzanti tista’ tqabbad il-kanċer u l-possibbiltà ta’ żvilupp ta’ difetti ereditarji. Peress li d-doża effettiva hi ta’ 7 mSv meta tingħata l-attività rrakkomandata ta’ 370 MBq ta’ florbetapir (18F), huwa mistenni li l-probabbilità li jseħħu dawn ir-reazzjonijiet avversi tkun baxxa.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla fAppendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Minħabba l-kwantità żgħira ta’ florbetapir (18F) f’kull doża, doża eċċessiva mhix mistennija tikkawża effetti farmakoloġiċi. F’każ ta’ għoti ta’ doża eċċessiva ta’ radjazzjoni, id-doża assorbita mill-pazjent, fejn hu possibbli, għandha titnaqqas billi żżid l-eliminazzjoni tar-radjonuklidu mill-ġisem u dan billi jipporga u jgħaddi l-awrina b’mod frekwenti. Tista’ tkun ta’ għajnuna jekk tikkalkula d-doża effettiva li tkun ngħatat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: radjufarmaċewtiku dijanjostiku, sistema ċentrali nervuża. Kodiċi ATC: V09AX05

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Florbetapir (18F) jeħel mal-plakki newritiċi ß-amyloid. Studji dwar dan l-irbit li ġew magħmula fuq imħuħ bl-AD wara l-mewt permezz ta’ tlewwin newropatoloġikali tradizzjonali urew korrelazzjonijiet statistikament sinifikanti (p <0.0001) bejn l-irbit ta’ florbetapir (18F) u depożizzjoni totali ta’ β- amyloid in vitro. In vivo, ġiet evalwata, f’pazjienti fi tmiem ta’ ħajja, il-korrelazzjoni bejn it teħid ta’ florbetapir 18F fil-materja griża tal-kortiċi u l-ammont totali ta’ β-amyloid permezz ta’ antikorp 4G8 anti-amyloid li jlewwen β-amyloid li jinstab kemm fil-plakki newritiċi u kemm fil-plakki mifruxin f’postijiet varji. L-irbit in vivo ta’ florbetapir (18F) ma’ strutturi β-amyloid oħra jew ma’ riċetturi jew strutturi oħra tal-moħħ jibqa’ mhux magħruf.

Effetti farmakodinamiċi

Florbetapir (18F) m’għandu l-ebda attività farmakoloġika traċċabbli bil-konċentrazzjonijiet kimiċi baxxi preżenti f’Amyvid.

Fi provi kliniċi li ġew mitmuma, l-assorbiment ta’ florbetapir (18F) f’6 żoni kortikali tal-moħħ li kienu definiti minn qabel (precuneus, frontal, anterior, cingulate, posterior cingulate, parietal u temporal), kien imkejjel b’mod kwantitattiv bl-użu ta' standardised uptake values (SUV). Il-proporzjonijiet medji kortikali ta’ SUV (SUVRs, relattivi għaċ-ċerebellum) huma ogħla f’pazjenti bl-AD meta mqabbla ma’ dawk ta’ voluntiera b’saħħithom. Il-valuri medja SUVR kortikali għall-valuri ċerebellari f’pazjenti bl- AD juru żidiet sostanzjali kontinwi mil-ħin żero sa 30 minuta wara l-amministrazzjoni, b’bidliet żgħar biss sa 90 minuta wara l-injezzjoni. L-ebda differenzi fir-riżultati SUVR ma ġew osservati f’individwi

li ħadu kura li tintuża normalment għall-AD meta mqabbla ma dawk li ma kinux qed jieħdu kura għall-AD.

Effikaċja klinika

Studju pivotali f’59 pazjent fit-tarf tal-ħajja, kellu l-għan li jistabbilixxi l-kapaċità dijanjostika ta’

Amyvid li jiskopri d-densità tal-plakka newritika fil-kortiċi (ebda jew ftit kontra moderat jew frekwenti). Fl-awtopsja tal-pazjent, ir-riżultati tal-PET ġew imqabbla mad-densità massima tal-plakka newritika mkejla fuq sezzjonijiet tal-kortiċi frontali, temporali jew parjetali fi żmien 24 xahar mill- PET skan. L-istat konjittiv tal-individwi ma setax jiġi mkejjel b’mod sikur. Fid- 59 individwu, ġiet imwettqa evalwazzjoni fl-għama fuq imaġini PET minn 5 tobba speċjalizzati fil-mediċina nukleari u din irriżultat f’maġġoranza ta’ evalwazzjoni ta’ sensittività ta’ 92% (95% CI: 78-98%) u speċifiċità ta’ 100% (95% CI: 80 100%). F’studju ta’ 47 volontiera żgħar (< 40 sena) b’saħħithom, fejn wieħed jista’ jassumi li m’hemm ebda β-amyloid, il-PET skans bl-Amyvid ġew kollha negattivi.

Is-sensittività u l-ispeċifiċità biex tiġi skoperta id-densità tal-plakka newritika fil-kortiċi ta’ Amyvid ġiet investigata aktar f’żewġ studji oħra, fejn gruppi differenti ta’ qarrejja interpretaw l-immaġini minn individwi wara l-awtopsja fl-istudju prinċipali. Ir-riżultati ta’ dawn l-istudji kienu jixbħu mill-qrib ir- riżultati miksuba mil-prova prinċipali. Ftehim inter-rater bl-użu ta’ valuri Fleiss kappa jvarjaw minn 0.75 sa 0.85.

Fi studju lonġitudinali, 142 individwu (li kellhom dijanjosi klinika ta’ MCL, AD jew konjittività normali) rċevew linja bażi ta’ PET skans b’florbetapir (18F) u kienu mmonitorjati għal 3 snin biex tiġi evalwata r-relazzjoni bejn l-immaġini Amyvid u bidliet fl-istat dijanjostiku.

Il-valuri tal-kapaċità dijanjostika ta’ florbetapir (18F) PET huma mniżżla f’forma tabulari hawn taħt:

Sensittività

Speċifiċità

Proporzjon ta’ probabbiltà ta’ riżultat pożittiv

Ftehim ma’ linja bażi ta’

Ftehim ma’ linja bażi ta’

dijanjosi ta’ MCI

dijanjosi ta’ AD kliniku

N=51

N=31

19/51 = 37.3%

21/31 = 67.7%

(95% CI: 24.1-51.9%)

(95% CI: 51.3-84.2%)

Bl-użu ta’ każijiet li mhumiex MCI

Bl-użu ta’ każijiet li mhumiex AD

(konjittività normali & AD kliniku)

(konjittività normali & MCI)

69/100 = 69.0%

91/120 = 75.8%

(95% CI: 59.9-78.1%)

(95% CI: 68.2-83.5%)

1.20 (95% CI: 0.76-1.91)

2.80 (95% CI: 1.88-4.18)

 

 

Mill-pazjenti li b’mod kliniku, fil bidu tal-istudju, kienu ddijanjostikati b’MCI, 9 (19%) ikkonvertu f’AD kliniku 36 xahar wara. Mis-17 il-pazjent b’MCI li kellhom PET skan pożittiv, 6 (35%) kienu ddijanjostikati b’probabbiltà ta’ AD kliniku 36 xahar wara meta mqabbla ma’ 3 (10%) minn 30 li kellhom skan negattiv. Is-sensittività tal-Amyvid skan li turi r-rata ta’ konverżjoni minn MCI għal AD f’9 konvertituri kienet ta’ 66.7% (95% CI: 35-88%), l-ispeċifiċità f’38 pazjent li ma kinux konvertituri kienet ta’ 71.0% (95% CI: 55-83%) u l-proporzjoni ta’ probbabiltà ta’ riżultat pożittiv kien ta’ 2.31 (95% CI: 1.2-4.5). Il-mod ta’ kif ġie magħmul l-istudju ma jħallikx tagħmel stima tar-riskju ta’ progressjoni minn MCI għal AD kliniku.

Użu supplimentari ta’ informazzjoni kwantitattiva għall-interpretazzjoni tal-immaġini

Il-konvenjenza u l-affidabbiltà tal-użu ta’ programm tal-kompjuter għall-kwantitazzjoni mmarkat CE bħala suppliment għall-interpretazzjoni kwalitattiva klinika ġiet investigata f’żewġ studji li użaw tliet programmi tal-kompjuter kwantitattivi disponibbli b’mod kummerċjali. Il-qarrejja li pparteċipaw ivvalutaw l-ewwel sett ta’ 96 skan PET, inkluż 46 skan bi standard ta’ verità tal-awtopsja, bl-użu tal-

metodu viżwali ta’ qari kwalitattiv biex tiġi stabbilita linja bażi u sussegwentement ġew mitluba biex jevalwaw mill-ġdid l-istess sett ta’ skans b’aċċess għall-informazzjoni kwantitattiva tal-programm tal- kompjuter jew mingħajrha. Il-qarrejja kollha li pparteċipaw li kellhom aċċess għal informazzjoni kwantitattiva, il-preċiżjoni medja tal-qarrej fuq l-iskans bl-istandard ta’ verità tal-awtopsja tjiebet minn 90.1% fil-linja bażi għal 93.1% (valur p <0.0001), mingħajr ma ġie osservat l-ebda tnaqqis kemm fis- sensittività kif ukoll fl-ispeċifiċità.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Amyvid f'kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika għax m’hemmx użu fil-popolazzjoni pedjatrika.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

Florbetapir (18F) huwa distribwit madwar il-ġisem fi żmien ftit minuti wara l-injezzjoni u mbagħad huwa metabolizzat malajr.

Assorbiment mill-organi

L-assorbiment massimu ta’ florbetapir (18F) mill-moħħ iseħħ fi żmien diversi minuti wara l-injezzjoni, segwit minn tneħħija mgħaġġla mill-moħħ matul l-ewwel 30 minuta wara l-injezzjoni. L-organi li l- aktar jiġu esposti huma l-organi tal-eliminazzjoni, prinċipalment il-marrara, il-fwied, u l-imsaren.

Individwi b’saħħithom li ġew studjati bħala kontrolli wrew livelli relattivament baxxi ta’ żamma ta’ florbetapir (18F) fil-kortiċi u ċ-ċerebellum. Analiżi reġjonali juru livelli kemmxejn ogħla ta’ żamma fil- caudate, putamen u hippocampus. L-ogħla livell ta’ assorbiment huwa fir-reġjuni li l-aktar fihom materja bajda (pons u centrum semiovale). F’individwi bl-AD, ir-reġjuni kortikali u l-putamen juru assorbiment akbar b’mod sinifikanti meta mqabbla mal-kontrolli. F’individwi bl-AD, bħal fil-kontrolli, hemm żamma baxxa fiċ-ċerebellum u hippocampus u żamma għolja fil-pons u fiċ-centrum semiovale.

Il-bażi bijofiżika taż-żamma ta’ florbetapir (18F) fil-materja bajda fil-moħħ ħaj tal-bniedem ma tistax tiġi spjegata b’mod definittiv. Huwa maħsub li t-tneħħija bil-mod tar-radjufarmaċewtiku tista’ tikkontribwixxi għaż-żamma fil-materja bajda peress li ċ-ċirkulazzjoni reġjonali u ċerebrali tad-demm fil-materja bajda hija inqas minn nofs dak li hemm fil-kortiċi. F’xi każijiet instab li kien hemm xi teħid minn strutturi ekstraċerebrali bħall-glandoli salivarji, mill-ġilda, mill-muskoli u fl-għadam. Ir-raġuni ta’ dan it-teħid mhux magħruf iżda jista’ jkun minħabba l-akkumulazzjoni ta’ fluorbetapir (18F) jew ta’ kwalunkwe mill-metaboliti radjuattivi tiegħu jew għar-radjuattività tad-demm.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni sseħħ primarjament mill-fwied u fil-marrara u l-intestini. Xi akkumulazzjoni/ eliminazzjoni ssir ukoll fil-bużżieqa tal-awrina. Ir-radjuattività fl-awrina hija preżenti bħala metaboliti polari ta’ florbetapir (18F).

Half-life

Wara l-injezzjoni fil-vina, Florbetapir (18F) jitneħħa malajr miċ-ċirkolazzjoni. Inqas minn 5% tar- radjuattività tal-18F injettat tibqa’ fid-demm 20 minuta wara l-amministrazzjoni, u inqas minn 2% hija preżenti 45 minuta wara l-amministrazzjoni. It-tip ta’ 18F residwali fiċ-ċirkolazzjoni fil-perjodu tal- immaġini ta’ 30-90 minuta huwa prinċipalment fil-forma ta’ 18F polari. Il-half-life radjuattiv ta’ 18F huwa 110 minuta.

Indeboliment renali/epatiku

Il-farmakokinetika f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġietx ikkaratterizzata.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tossikoloġija u s-sigurtà farmakoloġika fl-annimali

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika u effett tossiku minn doża waħda u u dożi ripetuti, fejn kien użat florbetapir [il-forma mhux radjuattiva ta’ florbetapir (18F)]

ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studju ta’ doża qawwija sar fil-firien, u n-NOAEL (l- ebda livell ta’ effett negattiv mhu osservabbli) instab li kien mill-inqas 100 darba aktar mid-doża massima fil-bniedem. Ġiet ittestjata t-tossiċità potenzjali ta’ 28 jum ta’ injezzjonijiet ripetuti ġol-vini ta’ florbetapir fil-firien u fil-klieb, u n-NOAEL instab li kien mill-anqas 25 darba aktar mid-doża massima fil-bniedem.

F’assay in vitro dwar il-mutazzjoni reversibbli fil-batterj (Ames test), kien hemm żidiet fin-numru ta’ kolonji revertanti fi tnejn mill-5 razez esposti għal florbetapir. Fi studju in vitro dwar l-aberrazzjoni kromosomali b’ċelluli umani kkulturati ta’ limfoċiti periferali, florbetapir ma żiedx il-persentaġġ ta’ ċelluli b’anormalitajiet strutturali wara li ġew esposti għal 3 sigħat, bi jew mingħajr attivazzjoni; madankollu, meta kien hemm espożizzjoni għal 22 siegħa, kien hemm żieda fl-anormalitajiet strutturali fil-konċentrazzjonijiet kollha ttestjati. Il-potenzjal tal-ġenotossiċità in vivo ta’ florbetapir kien evalwat fi studju mikronukleju fil-firien. F’dan l-assay, florbetapir ma żiedx l-għadd ta’ eritroċiti polikromatiċi mikronukleati fl-ogħla livell ta’ doża li tista’ tintlaħaq, 372 µg/kg/kuljum, meta tingħata darbtejn kuljum għal 3 ijiem konsekuttivi. Din id-doża hija madwar 500 darba aktar mid-doża massima fil-bniedem, u ma wriet l-ebda evidenza ta’mutaġeniċità.

Ma sarux studji fl-annimali biex jinvestigaw il-karċinoġeniċità potenzjali fit-tul, il-fertilità, jew l- effetti fuq ir-riproduzzjoni ta’ florbetapir (18F).

Ma sarux studji dwar it-tossikoloġija u s-sigurtà farmakoloġika fl-annimali bi florbetapir (18F).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Ethanol, pur

Sodium ascorbate

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni 7.5 sigħat mill-ħin tal-kalibrazzjoni

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni 10 sigħat mill-ħin tal-kalibrazzjoni.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandu bżonn ta’ ebda kondizzjonijiet speċjali ta’ temperatura għall- ħażna.

Għall-prekawzjonijiet ta’ ħażna wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, ara sezzjoni 6.3.

Il-ħażna ta’ radjufarmaċewtiċi għandha tkun skont ir-regolazzjoni nazzjonali dwar materjal radjoattiv.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Amyvid jiġi f’kunjetti ċari tal-ħġieġ tal-borosilicate ta’ Tip I ta’ 10 mL jew 15 mL b’tappijiet elastomeriċi tal-chlorobutyl miksija bil-FluroTec u b’siġilli tal-aluminju.

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed ta’ daqs ta’ 10 mL li jagħti aktar minn doża waħda fih minn 1 sa 10 mL ta’ soluzzjoni, li jikkorrispondi għal 800 sa 8000 MBq fil-waqt u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Kunjett wieħed ta’ daqs ta’ 15 mL li jagħti aktar minn doża waħda fih minn 1 sa 15 mL ta’ soluzzjoni, li jikkorrispondi għal 800 sa 12000 MBq fil-waqt u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed ta’ daqs ta’ 10 mL li jagħti aktar minn doża waħda fih minn 1 sa 10 mL ta’ soluzzjoni, li jikkorrispondi għal 1900 sa 19000 MBq fil-waqt u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Kunjett wieħed ta’ daqs ta’ 15 mL li jagħti aktar minn doża waħda fih minn 1 sa 15 mL ta’ soluzzjoni, li jikkorrispondi għal 1900 sa 28500 MBq fil-waqt u l-ħin tal-kalibrazzjoni.

Minħabba differenzi fil-proċess ta’ manifattura, huwa possibbli li xi kunjetti ta’ xi lottijiet mill-prodott jiġu fornuti b’tappijiet tal-lastku mtaqqba.

Kull kunjett huwa magħluq f’kontenitur ta’ protezzjoni ta’ ħxuna xierqa sabiex l-espożizzjoni bir- radjazzjoni għall-estern titnaqqas.

Daqs tal-pakkett: kunjett 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Twissija ġenerali

Radjufarmaċewtiċi għandhom jiġu milqugħa, użati u mogħtija biss minn persuni awtorizzati f’ambjenti kliniċi speċjalizzati.Il-wasla, il-ħażna, l-użu u r-rimi tagħhom huma suġġetti għar- regolamenti u/jew liċenzji xierqa tal-organizzazzjoni kompetenti uffiċjali.

Il-mod ta’ kif jiġu ppreparati ir-radjofarmaċewtiċi għandu jissodisfa kemm is-sigurtà tar-radjazzjoni u kemm il-ħtieġa ta’ kwalità farmaċewtika. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet asettiċi xierqa.

Jekk l-integrità tal-kunjett huwa kompromess m’għandux jintuża.

Il-proċeduri għall-għoti tal-prodott għandhom isiru b’mod li jnaqqsu r-riskju ta’ kontaminazzjoni tal- prodott mediċinali u r-radjazzjoni għall-operaturi. Protezzjoni xierqa hija obbligatorja.

L-għoti tar-radjufarmaċewtiċi joħloq riskji għal persuni oħra (inkluż professjonisti fil-kura tas-saħħa li jkunu tqal) minn radjazzjoni esterna jew kontaminazzjoni minn tixrid tal-awrina, rimettar eċċ. Għalhekk skont kif hemm fir-regolamenti nazzjonali għandhom jittieħdu prekawzjonijiet għal protezzjoni mir-radjazzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/805/001

EU/1/12/805/002

EU/1/12/805/003

EU/1/12/805/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

14 ta’ Jannar 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

11.DOŻIMETRIJA

L-istimi ta’ dożi ta’ radjazzjoni assorbiti mill-organi u tessuti ta’ pazjent adult medju (70 kg) għal kull 370 MBq ta’ florbetapir (18F) bl-użu ta’ metodi standard għall-kalkulazzjonijiet ta’ dożimetrija (ICRP Volum 30) huma mniżżla fit-tabella hawn taħt. Ma sarux suppożizzjonijiet fir-rigward tal-isvujtar tal-borża tal-awrina

 

Doża assorbita għal kull attività li tingħata

Organu/tessut

(µGy/MBq)

Medja

Adrenali

13.6

Moħħ

10.0

Sider

6.2

Rita tal-borża tal-marrara

143.0

Rita tal-parti t'isfel tal-musrana l-kbira

27.8

Musrana ż-żgħira

65.5

Rita tal-istonku

11.7

Rita tal-parti ta' fuq tal-musrana l-kbira

74.4

Rita tal-qalb

12.7

Kliewi

13.0

Fwied

64.4

Pulmuni

8.5

Muskoli

8.6

Ovarji

17.6

Frixa

14.4

Mudullun tal-għadam

14.3

Ċelluli osteoġeniċi

27.6

Ġilda

5.9

Milsa

8.9

Testikoli

6.8

Timu

7.3

Tirojde

6.8

Rita tal-borża tal-urina

27.1

Utru

15.6

Il-ġisem kollu

11.6

Doża effettiva [µSv/MBq]a

18.6

aGħal 18F ġie presuppost fattur ta’ kwalità (Q) ta’ 1 għall-konverżjoni mid-doża assorbita għad-doża effettiva.

Id-doża effettiva li tirriżulta mill-għoti ta’ doża ta’ 370 MBq għal adult li jiżen 70 kg hi ta’ madwar 7 mSv. Jekk fl-istess ħin, bħala parti mill-proċedura PET, issir CT skan, l-espożizzjoni għar-radjazzjoni ijonizzanti se tiżdied b’ammont li jiddipendi mis-settings użati fil-ksib tas-CT. Meta tingħata attività ta’ 370 MBq, id-doża tipika ta’ radjazzjoni għall-organu li qiegħed fil- mira (il-moħħ) hi ta’ 3.7 mGy.

Meta tingħata attività ta’ 370 MBq, id-dożi tipiċi ta’ radjazzjoni li jaslu fl-organi kritiċi, il-borża tal- marrara, ir-rita tal-parti ta’ fuq tal-musrana l-kbira, ir-rita tal-parti t’isfel tal-musrana l-kbira, il- musrana ż-żgħira u l-fwied huma 53 mGy, 27.5 mGy, 10.3 mGy, 24.2 mGy u 23.8 mGy, rispettivament.

12.ISTRUZZJONIJIET GĦALL-PREPARAZZJONI TA’ PRODOTTI

RADJUFARMAĊEWTIĊI

Metodu ta’ preparazzjoni

Il-pakkett għandu jiġi ċċekkjat qabel l-użu u l-ammont ta’ attività mkejla bl-użu ta’ attivimetru.

It-teħid għandu jsir taħt kundizzjonijiet asettiċi. Il-kunjetti m’għandhomx jinfetħu qabel ma jiġi diżinfettat it-tapp, is-soluzzjoni għandha tinġibed minn ġot-tapp permezz ta’ siringa ta’ doża waħda mgħammra bi skrin ta’ protezzjoni xierqa u labra sterili li tintrema wara l-użu jew bl-użu ta’ sistema awtomizzata awtorizzata ta’ applikazzjoni. Għandhom jintużaw biss siringi tal-polypropylene/HDPE. Jekk l-integrità tal-kunjett hija kompromessa, il-prodott m’għandux jintuża.

Amyvid għandu jiġi dilwit b’mod asettiku b’sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall- injezzjoni għal dilwizzjoni massima ta’ 1:5. Il-prodott dilwit irid jiġi użat fi żmien 4 sigħat mid- dilwizzjoni.

Kontroll ta’ kwalità

Qabel l-użu, il-prodott irid jiġi eżaminat b’mod viżwali. Għandhom jintużaw biss soluzzjonijiet ċari, fejn ma jidher ebda frak.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati