Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amyvid (florbetapir (18F)) – Tikkettar - V09AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAmyvid
Kodiċi ATCV09AX05
Sustanzaflorbetapir (18F)
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KAXXA PROTETTIVA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Florbetapir (18F)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fih 800 MBq of florbetapir (18F) fil-waqt u l-ħin tal- kalibrazzjoni (ToC).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Ethanol, sodium ascorbate, sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għall aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 fih

Volum: {Z} mL

Attività: {Y} MBq f’{Z}mL

ToC: {JJ/XX/SSSS} {ss:mm} {Żona ta’ Ħin }

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu minn ġol-vini

Dożi multipli

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Materjal radjuattiv

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Franza

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Franza

Advanced Accelerator Applications, 53121 Bonn, Il-Ġermanja

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanja

Laboratoires Cyclopharma, 80440, Glisy, Franza

Laboratoires Cyclopharma, 31000, Toulouse-Langlade, Franza

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG51PB, Ir-Renju Unit PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Ir-Renju Unit PETNET Solutions, 91090, Lisses, Franza

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP {JJ/XX/SSSS} {ss:mm} {Żona ta’ Ħin }

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull materjal mhux użat għandu jintrema skont il-ħtiġijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/805/001 (10 mL)

EU/1/12/805/002 (15 mL)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

Kunjett Nr.

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Amyvid 800 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Florbetapir (18F)

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP: ToC + 7.5 sigħat

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

Kunjett Nr.

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

≤ 12000 MBq fit-ToC (ara fuq il-pakkett ta’ barra)

6.OĦRAJN

Materjal radjuattiv

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Franza

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Franza Advanced Accelerator Applications, 53121 Bonn, Il-Ġermanja

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanja Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Franza

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Franza

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG5 1PB, Ir-Renju Unit PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Ir-Renju Unit PETNET Solutions, 91090, Lisses, Franza

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KAXXA PROTETTIVA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Florbetapir (18F)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fih 1900 MBq of florbetapir (18F) fil-waqt u l-ħin tal- kalibrazzjoni (ToC).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Ethanol, sodium ascorbate, sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għall aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 fih

Volum: {Z} mL

Attività: {Y} MBq f’{Z}mL

ToC: {JJ/XX/SSSS} {ss:mm} {Żona ta’ Ħin }

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu minn ġol-vini

Dożi multipli

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Materjal radjuattiv

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Franza

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Franza

Advanced Accelerator Applications, 53121 Bonn, Il-Ġermanja

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, L-Italja

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanja

Laboratoires Cyclopharma, 80440, Glisy, Franza

Laboratoires Cyclopharma, 31000, Toulouse-Langlade, Franza

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG51PB, Ir-Renju Unit PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Ir-Renju Unit PETNET Solutions, 91090, Lisses, Franza

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP {JJ/XX/SSSS} {ss:mm} {Żona ta’ Ħin }

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull materjal mhux użat għandu jintrema skont il-ħtiġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/805/003 (10 mL)

EU/1/12/805/004 (15 mL)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

Kunjett Nr.

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Amyvid 1900 MBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Florbetapir (18F)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP: ToC + 10 sigħat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

Kunjett Nr.

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

≤ 28500 MBq fit-ToC (ara fuq il-pakkett ta’ barra)

6. OĦRAJN

Materjal radjuattiv

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Franza

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Franza Advanced Accelerator Applications, 53121 Bonn, Il-Ġermanja

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, L-Italja Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanja Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Franza

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Franza

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG5 1PB, Ir-Renju Unit PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Ir-Renju Unit PETNET Solutions, 91090, Lisses, Franza

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati