Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – Tikkettar - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAxura
Kodiċi ATCN06DX01
Sustanzamemantine hydrochloride
ManifatturMerz Pharmaceuticals GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 14-il pillola miksija b’rita 28 pillola miksija b’rita 30 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 50 pillola miksija b’rita 56 pillola miksija b’rita 98 pillola miksija b’rita 100 pillola miksija b’rita 112-il pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/012 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/02/218/007 28 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/218/001 30 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/218/013 42 pillola miksija b’rita

EU/1/02/218/002 50 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/218/008 56 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/218/014 98 pillola miksija b’rita

EU/1/02/218/003 100 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/218/009 112-il pillola miksija b’rita.

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Axura 10 mg pilloli

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PILLOLI TA’ 42, 50 U 98 PILLOLA BHALA PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 42 pillola miksija b’rita.

Komponent ta’ multipakk li fih 20 pakkett li f’kull wieħed hemm 42 pillola miksija b’rita.Pilloli miksijin b’rita. 50 pillola miksija b’rita.

Komponent ta’ multipakk li fih 20 pakkett li f’kull wieħed hemm 50 pillola miksija b’rita.

Pilloli miksijin b’rita. 98 pillola miksija b’rita.

Komponent ta’ multipakk li fih 10 pakketti li f’kull wieħed hemm 98 pillola miksija b’rita. Mhux biex jinbiegħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

M’hemmx istruzzjonijiet dwar ħażna speċjali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/010 1000 (20 x 50) pillola miksija b’rita EU/1/02/218/015 980 (10 x 98) pillola miksija b’rita EU/1/02/218/030 840 (20 x 42) pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Axura 10 mg pilloli

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA FUQ IL-MULTIPAKKS (20 x 42 PILLOLA, 20 x 50 PILLOLA U 10 x 98 PILLOLA) IMGEŻWRA FIL-FOJL

(LI JINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Multipakk li jikkonsisti minn

20 pakkett, kull wieħed minnhom fih 42 pillola miksija b’rita. 20 pakkett, kull wieħed minnhom fih 50 pillola miksija b’rita. 10 pakketti, kull wieħed minnhom fih 98 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/010 1000 (20 x 50) pillola miksija b’rita

EU/1/02/218/015 980 (10 x 98) pillola miksija b’rita

EU/1/02/218/030 840 (20 x 42) pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Ara t-timbru intaljat.

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT {numru}

Ara t-timbru intaljat

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GĦAL FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg/għafsa soluzzjoni orali memantine hydrochloride.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull attivazzjoni tal-pompa (għafsa waħda l-isfel) tagħti 0.5 ml ta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.16 mg ta’ memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol (E420).

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali. 50 ml.

100 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/005 50 ml.

EU/1/02/218/006 100 ml.

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Soluzzjoni ta’ Axura 5 mg/għafsa

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRAU L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GĦAL FLIXKUN TA’ 50 ml BHALA PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg/għafsa soluzzjoni orali. memantine hydrochloride.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull attivazzjoni tal-pompa (għafsa waħda l-isfel) tagħti 0.5 ml ta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.16 mg ta’ memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol (E 420).

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali. 50 ml.

Komponent ta’ multipakk li jikkonsisti minn 10 pakketti, kull wieħed minnhom fihom flixkun 1 b’50 ml ta’ soluzzjoni orali.. Mhux għal bejgħ bħala pakketti separati.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/011 500ml (10 x 50ml)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Soluzzjoni ta’ Axura 5 mg/għafsa

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA FUQ IL-MULTIPAKKS (10 x 50 ml) MGEŻWRA FIL-FOJL (LI JINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg/għafsa soluzzjoni orali memantine hydrochloride.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull attivazzjoni tal-pompa (għafsa waħda l-isfel) tagħti 0.5 mlta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.16. mg ta’ memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol (E 420).

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali.

Multipakk li jikkonsisti minn 10 pakketti, kull wieħed minnhom fihom flixkun 1 b’50 ml ta’ soluzzjoni orali..

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/011 500ml (10 x 50ml)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 28 PILLOLA - TRATTAMENT GĦAL PAKKETT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg pilloli miksijin b’rita

Axura 10 mg pilloli miksijin b’rita

Axura 15 mg pilloli miksijin b’rita

Axura 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 12.46 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett ta’ 28 pillola miksija b’rita għal trattament skedat ta’ 4 ġimgħat fih:

7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum

Għal kontinwazzjoni tat-trattament tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/016 28 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/023 28 pilloli miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Axura pilloli ta’ 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN TA’ ĠEWWA GĦALL-PAKKETT BIL-FOLJI; quddiem u wara

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Memantine hydrochloride

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksija b’rita Axura 5 mg

7 pilloli miksija b’rita Axura 10 mg

7 pilloli miksija b’rita Axura 15 mg

7 pilloli miksija b’rita Axura 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Pillola waħda kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Ġimgħa 1, 2, 3, 4

Jum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN TA’ ĠEWWA GĦALL-PAKKETT BIL-FOLJI; quddiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

Pilloli miksija b’rita

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Memantine hydrochloride

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett bi 28 pillola miksija b’rita għal skeda ta’ kura ta’ 4 ġimgħat fih:

7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Għal kontinwazzjoni tat-trattament tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/016 28 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/023 28 pilloli miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg pilloli miksija b’rita

Memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Ara t-timbru intaljat.

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

Ara t-timbru intaljat.

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksija b’rita. 14-il pillola miksija b’rita 28 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 56 pillola miksija b’rita 98 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/017 14 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/018 28 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/019 42 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/020 56 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/021 98 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/024 14 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/025 28 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/026 42 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/027 56 pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/028 98 pilloli miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Axura pilloli ta’ 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 42 PILLOLA BĦALA PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 42 pillola miksija b’rita

Komponent ta’ multipakk li jikkonsisti minn 20 pakkett, kull wieħed minnhom fih 42 pillola miksija b’rita. M’għandux jinbiegħ separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

M’hemmx istruzzjonijiet dwar ħażna speċjali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/022 840 (20 x 42) pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/029 840 (20 x 42) pilloli miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Axura pilloli ta’ 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA GĦAL MULTIPAKKS (20x42) IMĠEŻWRA FIL- FOJL (LI JINKLUDI KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Multipakk li jikkonsisti minn 20 pakkett kull wieħed minnhom fih 42 pillola miksija b’rita.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Darba kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/218/022 840 (20 x 42) pilloli miksijin b’rita

EU/1/02/218/029 840 (20 x 42) pilloli miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Axura 20 mg pilloli miksija b’rita

Memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Ara t-timbru intaljat.

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

Ara t-timbru intaljat.

5. OĦRAJN

It-TnejnIt-TlietaL-ErbgħaIl-ĦamisIl-ĠimgħaIs-SibtIl-Ħadd

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati