Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Tikkettar - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBemfola
Kodiċi ATCG03GA05
Sustanzafollitropin alfa
ManifatturGedeon Richter Plc.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ <IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 5 JEW 10 PINNEN MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bemfola 75 IU/0.125 ml soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

follitropin alfa

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 75 IU follitropin alfa, ekwivalenti għal 5.5 mikrogramma għal kull 0.125 ml. Kull ml tas-soluzzjoni fih 600 IU ekwivalenti għal 44 mikrogramma.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Poloxamer 188, sucrose, methionine, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1pinna mimlija għal-lest

1labra tal-injezzjoni

5 pinen mimlijin għal-lest

5 labar tal-injezzjoni

10 pinen mimlijin għal-lest

10 labar tal-injezzjoni

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sakemm tkun għadha tajba biex tintuża, din il-mediċina tista’ tinħażen fi jew f’temperatura inqas minn 25°C għal massimu ta’ 3 xhur mingħajr ma jkollha għalfejn titpoġġa fi friġġ u għandha tintrema jekk ma tintużax wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest L-Ungerija

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT >

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bemfola 75 IU/0.125 ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bemfola 75 IU/0.125 ml injezzjoni follitropin alfa

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.125 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ <IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 5 JEW 10 PINNEN MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bemfola 150 IU/0.25 ml soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 150 IU follitropin alfa, ekwivalenti għal 11-il mikrogramma għal kull 0.25 ml. Kull ml tas-soluzzjoni fih 600 IU ekwivalenti għal 44 mikrogramma.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Poloxamer 188, sucrose, methionine, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1pinna mimlija għal-lest

1labra tal-injezzjoni

5pinen mimlijin għal-lest

5labar tal-injezzjoni

10 pinen mimlijin għal-lest

10 labar tal-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sakemm tkun għadha tajba biex tintuża, din il-mediċina tista’ tinħażen fi jew f’temperatura inqas minn 25°C għal massimu ta’ 3 xhur mingħajr ma jkollha għalfejn titpoġġa fi friġġ u għandha tintrema jekk ma tintużax wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest L-Ungerija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT >

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bemfola 150 IU/0.25 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bemfola 150 IU/0.25 ml injezzjoni follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.25 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ <IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 5 JEW 10 PINNEN MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bemfola 225 IU/0.375 ml soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 225 IU follitropin alfa, ekwivalenti għal 16.5-il mikrogramma għal kull 0.375 ml. Kull ml tas-soluzzjoni fih 600 IU ekwivalenti għal 44 mikrogramma.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Poloxamer 188, sucrose, methionine, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1pinna mimlija għal-lest

1labra tal-injezzjoni

5pinen mimlijin għal-lest

5labar tal-injezzjoni

10 pinen mimlijin għal-lest

10 labar tal-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sakemm tkun għadha tajba biex tintuża, din il-mediċina tista’ tinħażen fi jew f’temperatura inqas minn 25°C għal massimu ta’ 3 xhur mingħajr ma jkollha għalfejn titpoġġa fi friġġ u għandha tintrema jekk ma tintużax wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest L-Ungerija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT >

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bemfola 225 IU/0.375 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bemfola 225 IU/0.375 ml injezzjoni follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.375 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ <IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 5 JEW 10 PINNEN MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bemfola 300 IU/0.50 ml soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 300 IU follitropin alfa, ekwivalenti għal 22 mikrogramma għal kull

0.5ml. Kull ml tas-soluzzjoni fih 600 IU ekwivalenti għal 44 mikrogramma.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Poloxamer 188, sucrose, methionine, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1pinna mimlija għal-lest

1labra tal-injezzjoni

5 pinen mimlijin għal-lest

5 labar tal-injezzjoni

10 pinen mimlijin għal-lest

10 labar tal-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sakemm tkun għadha tajba biex tintuża, din il-mediċina tista’ tinħażen fi jew f’temperatura inqas minn 25°C għal massimu ta’ 3 xhur mingħajr ma jkollha għalfejn titpoġġa fi friġġ u għandha tintrema jekk ma tintużax wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest L-Ungerija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT >

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bemfola 300 IU/0.5 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bemfola 300 IU/0.50 ml injezzjoni follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ <IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 5 JEW 10 PINNEN MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bemfola 450 IU/0.75 ml soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 450 IU follitropin alfa, ekwivalenti għal 33 mikrogramma għal kull

0.75ml. Kull ml tas-soluzzjoni fih 600 IU ekwivalenti għal 44 mikrogramma.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Poloxamer 188, sucrose, methionine, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għal injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1pinna mimlija għal-lest

1labra tal-injezzjoni

5pinen mimlijin għal-lest

5labar tal-injezzjoni

10 pinen mimlijin għal-lest

10 labar tal-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sakemm tkun għadha tajba biex tintuża, din il-mediċina tista’ tinħażen fi jew f’temperatura inqas minn 25°C għal massimu ta’ 3 xhur mingħajr ma jkollha għalfejn titpoġġa fi friġġ u għandha tintrema jekk ma tintużax wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest L-Ungerija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT >

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bemfola 450 IU/0.75 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bemfola 450 IU/0.75 ml injezzjoni follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.75 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati