Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBeneFIX
Kodiċi ATCB02BD04
Sustanzanonacog alfa
ManifatturPfizer Ltd  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

BeneFIX 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

BeneFIX 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

BeneFIX 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

BeneFIX 1500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

BeneFIX 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

BeneFIX 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

BeneFIX 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 250 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 50 IU nonacog alfa.

BeneFIX 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 500 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 100 IU nonacog alfa.

BeneFIX 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 1000 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 200 IU nonacog alfa.

BeneFIX 1500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 1500 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 300 IU nonacog alfa.

BeneFIX 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 2000 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 400 IU nonacog alfa.

BeneFIX 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull kunjett nominalment fih 3000 IU ta' nonacog alfa (fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti). Wara r-rikostituzzjoni bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5 mL (0.234%) sodium chloride li hi pprovduta miegħu, kull 1 mL ta' soluzzjoni jkun fih madwar 600 IU nonacog alfa.

Il-qawwa (IU) hi stabbilita bl-użu ta' l-assay ta’ t-tagħqid tad-demm fi stadju wieħed kif deskritt skont il-Farmakopea Ewropea. L-attività speċifika ta’ BeneFIX hija ta' mhux anqas minn 200 IU/mg ta’ proteina.

BeneFIX fih il-fattur IX rikombinanti tal-koagulazzjoni, (INN = nonacog alfa). Nonacog alfa hi proteina ppurifikata li għandha 415-il amino acid f’katina waħda. Għandha sekwenza primarja ta’ amino acids li tista’ tqabbilha ma’ l-għamla allelika Ala148 tal-fattur IX derivat mill-plażma, u xi modifiki ta’ wara t-translazzjonali tal-molekula rikombinanti huma differenti minn dawk tal-molekula li hi derivata mill-plażma. Il-fattur IX rikombinanti tal-koagulazzjoni huwa glikoproteina, miksub permezz ta’ l-inġinerija ġenetika ta’ ċelluli mammiferi derivat mir-razza ta' ċelluli ta’ l-ovarji ta’ ħamster ċiniż (CHO).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Trab abjad/kważi abjad u solvent ċar u mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u profilassi tal-fsada (ħruġ ta’ demm) li għandhom l-emofilja B (nuqqas tal-fattur IX konġenitali).

BeneFIX jista’ jintuża għal kull grupp ta’ età.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha ssir taħt is-superviżjoni ta’ tabib li għandu l-esperjenza fil-kura ta’ l-emofilja.

Monitoraġġ tal-kura

Matul il-kors tal-kura, huwa rrakkomandat li jsir kejl xieraq tal-livelli tal-fattur IX sabiex tingħata gwida għad-doża li għandha tingħata u għall-frekwenza ta’ infużjonijiet ripetuti. Individwalment, pazjenti jista’ jkollhom rispons differenti għall-fattur IX, u juru half-lives u rkupri differenti. Doża bbażata fuq il-piż tal-ġisem tal-individwu tista’ teħtieġ aġġustament f’pazjenti b’piż inqas min-normal jew f’dawk b’piż eċċessiv. Fil-każ ta’ interventi kirurġiċi maġġuri b’mod partikolari, monitoraġġ preċiż tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi ta’ koagulazzjoni (attività tal-fattur IX fil- plażma) huwa indispensabbli.

Meta jintuża assay tat-tagħqid tad-demm fi stadju wieħed ibbażat fuq ħin ta’ tromboplastina (aPTT) in vitro għad-determinazzjoni tal-attività tal-fattur IX fil-kampjuni tad-demm tal-pazjenti, ir-riżultati tal- attività tal-fattur IX fil-plażma jistgħu jiġu affettwati b’mod sinifikanti kemm mit-tip ta’ reaġent tal- PTT kif ukoll mill-istandard ta’ referenza użat fl-assay. Dan huwa ta’ importanza partikolarment meta ssir bidla tal-laboratorju u/jew tar-reaġenti użati fl-assay.

Pożoloġija

Id-doża u t-tul tat-terapija ta’sostituzzjoni jiddependu fuq is-severità tad-defiċjenza tal-fattur IX, fuq il-lok u l-ammont ta' fsada, u fuq il-kondizzjoni klinika tal-pazjent.

In-numru ta’ unitajiet tal-fattur IX mogħtija jitfissru f’Unitajiet Internazzjonali (IU), li huma marbuta ma' l-istandard attwali ta’ l-Organiżżazzjoni Dinjina tas-Saħħa għall-prodotti tal-fattur IX. L-attività tal-fattur IX fil-plażma jitfisser bħala persentaġġ (relattiv mal-plażma tal-bniedem) jew bħala Unitajiet Internazzjonali (marbuta ma' l-istandard internazzjonali għall-fattur IX fil-plażma).

Unità Internazzjonali waħda (IU) tal-attività tal-fattur IX hija ekwivalenti għall-kwantità ta’ fattur IX f’millilitru tal-plażma ta’ bniedem normali.

Trattament skont il-ħtieġa

Il-kalkolu tad-doża meħtieġa ta’ BeneFIX tista’ tkun ibbażata fuq il-fatt li unità waħda ta’ attività ta’ fattur IX għal kull kg tal-piż tal-ġisem hi mistennija li żżid il-livell ta’ ċirkolazzjoni tal-fattur IX, b'medja ta' 0.8 IU/dL (minn 0.4 sa 1.4 IU/dL) f’pazjenti 12-il sena (aktar informazzjoni fis-sezzjoni 5.2).

Id-doża meħtieġa hi stabbilita bl-użu tal-formula li ġejja:

Numru ta’ IU = piż tal-ġisem (f’kg)

X żjieda ta’ fattur IX

X ir-reċiproku tal-

ta’ fattur IX

mixtieqa (%) jew

fejqan osservat

meħtieġa

(IU/dL)

 

Eżempju: Għal irkupru ta’ 0.8 IU/dL, il-formula taqra:

Numru ta’ IU = piż tal-ġisem (f’kg)

X żjieda ta’ fattur IX

X 1.3 IU/kg

ta’ fattur IX

mixtieqa (%) jew

 

meħtieġa

(IU/dL)

 

L-ammont li għandu jingħata u kull kemm għandu jingħata għandhom dejjem jitqiesu skont l-effikaċja klinika fil-każ individwali.

Fil-każijiet ta’ emorraġija li ġejjin, l-attività ta’ fattur IX m’għandhiex taqa’ taħt il-livelli ta’ attività ta’ plażma mogħtija hawn taħt (f’ % tan-normal jew f’IU/dL) fil-perijodu korrispondenti. It-tabella li ġejja tista’ tintuża sabiex tagħti ndikazzjoni tad-dożaġġ meħtieġ f’każi ta’ telf ta’ demm u kirurġija:

Grad ta’ emorraġija/Tip

Fattur IX mixtieq

Frekwenza ta’ dożi (siegħat)/Tul tat-

ta’ proċedura kirurġika

(%) jew (IU/dL)

Terapija (ġranet)

Emorraġija

 

 

Emartrożi bikrija, fsada mill-

20-40

muskoli jew mill-ħalq

 

Emartrożi aktar estensiva,

30-60

telf ta’ demm mill-muskoli

 

jew ematoma

 

Emorraġiji li jkunu ta’

60-100

theddida għall-ħajja

 

Irrepeti kull 24 siegħa. Mill-anqas għal ġurnata, sakemm tfieq jew sakemm tieqaf il-fsada. Tindina b’dan mill- uġigħ li tkun qed tħoss.

Irrepeti l-infużjoni kull 24 siegħa għal 3 - 4 ijiem jew aktar sakemm l-uġigħ u d-diżabilità akuta jgħaddi.

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa sakemm ma tibqax fil-periklu.

Kirurġija

 

 

Minuri:

30-60

Kull 24 siegħa, mill-anqas għal

Inkluż qlugħ tas-snien

 

ġurnata, sakemm tfiq.

Maġġuri:

80-100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa

 

(qabel u wara l-

sakemm jinkiseb fejqan adegwat tal-

 

operazzjoni)

ferita, imbagħad t-terapija titkompla

 

 

għal mill-anqas 7 ijiem oħra sabiex

 

 

tinżamm l-attività tal-fattur IX ta’ 30%

 

 

sa’ 60% (IU/dL)

Profilassi

BeneFIX jista’ jingħata lill-pazjenti li jbatu b’emofilja B severa, bħala profilassi, għal żmien twil. Fi studju kliniku għal profilassi sekondarja, id-doża medja għal pazjenti li kienu ġew ikkurati qabel (PTP) kienet ta’ 40 IU/kg (medda minn 13 sa 78 IU/kg) f’intervalli ta’ 3 sa 4 ijiem ta’ rutina.

F’xi każijiet, b’mod speċjali f’pazjenti iżgħar fl-età, jista’ jkun hemm bżonn ta’ intervalli ta’ dożaġġ iktar qosra jew dożi ogħla.

Popolazzjoni pedjatrika

Ftit hemm dokumentazzjoni ta’ kura u kirurġija dak il-ħin f’pazjenti pedjatriċi li għandhom inqas minn 6 snin ikkurati b’BeneFIX.

Id-doża medja ( devjazzjoni standard) għall-profilassi kienet 63.7 ( 19.1) IU/kg f’intervalli ta’ 3 sa 7 ijiem. F’pazjenti iżgħar fl-età, jista’ jkun hemm bżonn ta’ intervalli ta’ dożaġġ iktar qosra jew dożi ogħla. Il-konsum ta’ FIX għal profilassi ta’ rutina fit-22 pazjent evalwabbli kien ta’ 4607 (

1849) IU/kg fis-sena u 378 ( 152) IU/kg fix-xahar.

Wieħed għandu jeżamina mill-qrib l-attività tal-fattur IX hekk kif inhu indikat klinikament, u jridu jsiru kalkoli tal-parametri farmakokinetiċi bħal ma huma l-irkupru u l-half-life, sabiex id-dożi jiġu mibdula kif meħtieġ.

Popolazzjoni anzjana

Studji kliniċi fuq BeneFIX ma kinux inkludew numru suffiċjenti ta’ pazjenti minn 65 sena ’l fuq biex ikun determinat jekk jirrispondux b’mod differenti minn pazjenti iżgħar. Bħal fil-każ ta’ kull pazjent li jingħata BeneFIX, l-għażla tad-doża għal pazjent anzjan għandha tkun individwalizzata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

BeneFIX jingħata permezz għall-injezzjoni fil-vina wara r-rikostituzzjoni tat-trab lijofilizzat għas- soluzzjoni ta’ l-injezzjoni b’soluzzjoni ta’ 0.234% sodium chloride sterilizzat (ara sezzjoni 6.6).

BeneFIX għandu jingħata b’rata ta’ infużjoni baxxa. Fil-maġġoranza tal-każi, intużat rata ta’ infużjoni sa 4 mL kull minuta. Ir-rata ta’ l-għoti għandha tkun stabbilita skont il-livell ta’ komfort tal-pazjent.

Jekk ikun hemm kwalunwke reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva ssuspettata li hija maħsuba li hija relatata mal-għoti ta’ BeneFIX, ir-rata ta’ infużjoni għandha titnaqqas jew l-infużjoni għandha titwaqqaf (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Agglutinazzjoni taċ-ċelloli ħomor tad-demm fit-tubu/siringa

Kien hemm rapporti ta’ agglutinazzjoni taċ-ċelluli l-ħomor tad-demm fit-tubu/siringa bl-għoti ta’ BeneFIX. S’issa, ma ġewx irrappurtati episodji avversi assoċjati ma’ din l-osservazzjoni. Biex il- possibbiltà ta’ agglutinazzjoni tkun imminimizzata, hu importanti li tillimita l-ammont ta’ demm li jidħol fit-tubi. Id-demm m’għandux jidħol ġos-siringa. Jekk tkun osservata agglutinazzjoni taċ-ċelluli l-ħomor tad-demm fit-tubu/siringa, armi l-apparat kollu (tubi, siringa u s-soluzzjoni ta’ BeneFIX) u kompli t-teħid minn pakkett ġdid.

Infużjoni kontinwa

L-għoti permezz ta’ infużjoni kontinwa ma kienx approvat u mhuwiex rakkomandat (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 6.6).

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Reazzjoni allerġika magħrufa għall-proteini tal-ħamsters.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jixbħu lill-allerġiji huma possibli b’BeneFIX. Il-prodott fiħ traċċi ta’ proteini tal-ħamsters. Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilattojdi li huma ta’ theddida għall-ħajja dehru bi prodotti tal-fattur IX, inkluż BeneFIX. Jekk jidhru sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-

pazjenti għandhom jiġu avżati sabiex iwaqqfu l-użu tal-prodott mediċinali immedjatament u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom. Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati dwar sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu diffikultà biex tieħu n-nifs, qtugħ ta’ nifs, nefħa, urtikarja, urtikarja ġeneralizzata, ħakk, tagħfis fis-sider, bronkospażmu, larinġospażmu, tisfir man-nifs, pressjoni baxxa, vista mċajpra u anafilassi.

F’xi każijiet, dawk ir-reazzjonijiet żviluppaw f’anafilassi gravi. Fil-każ ta’ xokk, l-istandards mediċi attwali għall-kura ta’ xokk għandhom jiġu osservati. F’każ ta’ reazzjonijiet allerġiċi serji, miżuri alternattivi emostatiċi għandhom jiġu kkunsidrati.

Impedituri

L-impedituri huma avveniment mhux komuni f’pazjenti li kienu ġew ikkurati qabel (PTPs) li qed jirċievu prodotti li fihom il-fattur IX. Billi pazjent PTP wieħed li kien qed jieħu BeneFIX żviluppa impeditur klinikament relevanti ta rispons baxx u l-esperjenza dwar l-antiġeniċità mal-fattur IX rikombinanti għadha ristretta, il-pazjenti li jiġu kkurati b’BeneFIX għandhom ikunu sorveljati b’attenzjoni għall-iżvilupp ta’ impedituri tal-fattur IX li għandhom ikunu ttitrati f’Unitajiet Bethesda permezz ta' ttestjar bijoloġiku xieraq.

Kien hemm rapporti li wrew korrelazzjoni bejn l-frekwenza ta' każijiet ta’ impeditur għall-fattur IX u reazzjonijiet allerġiċi. Għalhekk, pazjenti li jkollhom reazzjonijiet allerġiċi għandhom jiġu evalwati għall-preżenza ta’ impeditur. Huwa mportanti li tkun taf li pazjenti b’impeditur tal-fattur IX jistgħu jkunu f’riskju ogħla ta’ anaflassi bi sfida sussegwenti mal-fattur IX. Informazzjoni preliminari tissuġġerixxi li tista’ teżisti relazzjoni bejn il-preżenza ta’ mutazzjonijiet maġġuri ta’ tħassir fil-ġeni ta’ fattur IX ta’ pazjent u r-riskju miżjud tal-formazzjoni ta’ l-inibitur u ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva. Pazjenti li hu magħruf li għandhom mutazzjonijiet maġġuri ta’ tħassir fil-ġeni ta’ fattur IX għandhom jiġu osservati mill-qrib għal sinjali ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva akuta, b’mod partikulari matul il-fażijiet bikrin ta’ l-espożizzjoni inizjali għall-prodott.

Minħabba r-riskju ta’ reazzjonijiet allerġiċi għall-konċentrati ta’ fattur IX, l-għoti inizjali ta’ fattur IX għandu, skont il-parir tat-tabib li qiegħed jikkura, isir taħt sorveljanza medika fejn tkun tista’ tingħata kura medika xierqa għal reazzjonijiet allerġiċi.

Trombożi

Għalkemm BeneFIX fih biss il-fattur IX, wieħed għandu jkun jaf bir-riskju ta’ trombożi u koagulazzjoni intravaskulari mifruxa (DIC). Billi l-użu ta’ konċentrati kumplessi tal-fattur IX kien storikament assoċjat mal-kumplikazzjonijiet tromboembolitiċi, l-użu ta’ prodotti li fihom il-fattur IX jista’ jkun ta’ periklu f’pazjenti b’sinjali ta’ fibrinolożi u f’pazjenti li għandhom koagulazzjoni intravaskulari mifruxa (DIC). Minħabba r-riskju ta’ kumplikazzjonijiet trombotiċi, huwa mportanti li jsir monitoraġġ kliniku għal sinjali bikrija tal-koagulopatija trombotika u konsumattiva u għandha ssir eżaminazzjoni bijoloġika xierqa meta jingħata dan il-prodott lil pazjenti b’mard tal-fwied, pazjenti wara li jkunu għamlu xi operazzjoni, trabi tat-twelid, jew pazjenti li qiegħdin f’riskju ta’ fenomeni trombotiċi jew DIC. F’kull waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet, il-benefiċċju tal-kura b’BeneFIX għandu jiġi mwieżen kontra r-riskju ta’ dawn il-kumplikazzjonijiet.

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-għoti ta’ BeneFIX permezz ta’ infużjoni kontinwa ma kinux stabbiliti (ara wkoll sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Kien hemm rapporti ta’ avvenimenti trombotiċi wara li l-prodott beda jinbiegħ, li kienu jinkludu sindrome tal-vena cava superjuri (SVC) li kienu ta’ periklu għall-ħajja fi trabi tat-twelid morda b’mod kritiku, waqt li l-pazjent kien qed jirċievi infużjoni kontinwa ta’ BeneFIX minn ġo kateter venuż ċentrali (ara wkoll sezzjoni 4.8).

Episodji kardjovaskulari

F’pazjenti b’fatturi ta’ riskju kardjovaskulari eżistenti, terapija ta’ sostituzzjoni b’FIX tista’ żżid ir- riskju kardjovaskulari.

Sindrome nefrotiku

Sindrome nefrotiku kien rappurtat wara prova ta’ żvilupp ta’ tolleranza immuni f’pazjenti bl-emofilija B b’impedituri ta’ fattur IX li kellhom reazzjoni allerġika fil-passat. Is-sigurtà u l-effikaċja tal-użu ta’ BeneFIX għall-induzzjoni ta’ tolleranza immuni għadhom ma ġewx stabbiliti.

Popolazzjonijiet speċjali

Ma ġietx miksuba biżżejjed informazzjoni minn studji kliniċi dwar il-kura ta’ pazjenti mhux trattati qabel (PUPs) b’BeneFIX.

Rekord tal-użu

Hu rrakkomandat ħafna li kull darba li BeneFIX jingħata lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal- prodott għandhom jiġu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott mediċinali. Il-pazjenti jistgħu jwaħħlu waħda mit-tikketti li titqaxxar li tinsab fuq il-kunjett sabiex jiddokumentaw in-numru tal-lott fid-djarju tagħhom jew biex jirrapportaw kwalunkwe effett sekondarju .

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġiet irrapportata ebda interazzjoni ta’ prodotti tal-fattur IX tal-koagulazzjoni fil-bniedem (rDNA) ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Ma sarux studji dwar l-effett tal-fattur IX fuq ir-riproduzzjoni ta’ l-annimali. Msejsa fuq in-numru ta' każijiet rari ta’ emofilja B fin-nisa, l-esperjenza rigward l-użu tal-fattur IX waqt it-tqala u t-treddigħ mhix disponibbli. Għalhekk, il-fattur IX għandu jintuża matul it-tqala u t-treddigħ biss jekk ikun verament indikat.

L-effett ta’ BeneFIX fuq il-fertilità ma ġiex stabbilit.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

BeneFIX m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ġiet osservata sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedema, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, tertir, ħmura fil-wiċċ, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, urtikarja, pressjoni baxxa, letarġija, dardir, irrikwetezza, takikardja, għafis fis-sider, tagħrix, rimettar, tħarħir) u f’xi każijiet jistgħu javvanzaw għal anafilassi severa (inkluż xokk). F’xi każijiet, dawn ir-reazzjonijiet avvanzaw għal anafilassi severa, u seħħew f’assoċjazzjoni temporali mill-qrib mal-iżvilupp ta’ inibituri tal-fattur IX (ara wkoll is-sezzjoni 4.4). Sindromu nefrotiku ġie rrapportat wara tentattiv ta’ induzzjoni tat-tolleranza immuni f’pazjenti b’emofilja B b’inibituri tal-fattur IX u bi storja ta’ reazzjoni allerġika.

B’mod rari ħafna, ġie osservat l-iżvilupp ta’ antikorpi għall-proteina tal-ħamster relatati ma’reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Pazjenti b’emofilja B jistgħu jiżviluppaw anti-korpi newtralizzanti (impedituri) għall-fattur IX. Jekk jidhru dawn l-impedituri, il-kondizzjoni tista’ tintwera bħala rispons kliniku mhux suffiċjenti. Fil-każ li jidhru l-impedituri, hu rrakkomandat li wieħed jikkuntattja ċ-ċentru speċjalizzat fuq l-emofilja.

Hemm riskju potenzjali ta’ episodji tromboemboliċi wara l-għoti ta’ prodotti ta’ fattur IX, ara sezzjoni 4.4.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella ppreżentata hawn taħt hija skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u l- Livell tat-Terminu Ppreferut). Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). It-tabella telenka r-reazzjonijiet avversi rrapportati fil-provi kliniċi ta’ pazjenti kkurati preċedentement u identifikati fl-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-frekwenzi huma bbażati fuq episodji avversi emerġenti kollha tal-kura tal-kawżalità fi provi kliniċi miġburin flimkien ma’ 224 individwu.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont kemm huma serji, b’dawk l-iżjed serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-klassifika

Komuni

 

Komuni

Mhux komuni

Frekwenza mhux

 

tal-organi

ħafna

 

≥ 1/100

≥ 1/1,000 sa

magħrufa

 

 

≥ 1/10

 

to < 1/10

< 1/100

(ma tistax tittieħed

 

 

 

 

 

 

stima mid-data

 

 

 

 

 

 

disponibbli)

Infezzjonijiet u

 

 

 

Ċellulite fis-sit

 

infestazzjonijiet

 

 

 

tal-infużjonia

 

Disturbi tad-demm u

 

 

 

Inibizzjoni tal-

 

tas-sistema limfatika

 

 

 

fattur IXb

 

Disturbi fis-sistema

 

 

Sensittività

 

Reazzjoni anafilattika*

immuni

 

 

eċċessivac

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’

 

Sturdament;

Ngħas;

 

nervuża

rasd

 

Disġewsja

rogħda

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

Indeboliment

 

 

 

 

 

 

tal-vistae

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

Takikardjaf

 

Disturbi vaskulari

 

 

Flebite; fwawarg

Pressjoni

Sindrome tal-vena

 

 

 

 

 

baxxah

cava superjurii,* ;

 

 

 

 

 

 

trombożi profonda fil-

 

 

 

 

 

 

vini*;

 

 

 

 

 

 

trombożi*;

 

 

 

 

 

 

tromboflebite*

Disturbi respiratorji,

Sogħlaj

 

 

 

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

 

Rimettar; dardir

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

 

Raxxk; urtikarja

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

 

 

Infart tal-

 

sistema urinarja

 

 

 

kliewil

 

Disturbi ġenerali u

Deni

 

Skumdità fis-

 

Rispons terapewtiku

kondizzjonijiet ta'

 

 

sidero; reazzjoni

 

mhux adegwat*

mnejn jingħata

 

 

fis-sit tal-

 

 

 

 

 

 

infużjonin; uġigħ

 

 

 

 

 

 

fis-sit tal-

 

 

 

 

 

 

infużjonim

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

Irkupru mhux adegwat

 

 

 

 

 

 

tal-fattur IX p, *

* ADR identifikata wara t-tqegħid fis-suq

 

 

 

a

inkluża ċellulite

 

 

 

 

 

b

formazzjoni ta’ inibitur temporanju b’titer baxx

 

 

c

inklużi sensittività eċċessiva għall-mediċina, anġjoedema, bronkospażmu, tħarħir, dispnea u larinġospażmu

d

inklużi emigranja, uġigħ ta’ ras minħabba s-sinus

 

 

e

inklużi skotoma xintillanti u vista mċajpra

 

 

 

Sistema tal-klassifika

Komuni

 

Komuni

 

Mhux komuni

Frekwenza mhux

 

tal-organi

ħafna

 

≥ 1/100

 

≥ 1/1,000 sa

magħrufa

 

 

≥ 1/10

 

to < 1/10

 

< 1/100

(ma tistax tittieħed

 

 

 

 

 

 

 

stima mid-data

 

 

 

 

 

 

 

disponibbli)

f

inklużi żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb, takikardja minħabba sinus

 

 

g

inklużi fwawar tas-sħana, tħossok sħun/a, ġilda sħun/a

 

 

h

inkluż tnaqqis fil-pressjoni tad-demm

 

 

 

 

i

sindrome tal-vena cava superjuri (SVC) fi trabi tat-twelid morda b’mod kritiku, filwaqt li jirċievu infużjoni

j

kontinwa ta’ BeneFIX permezz ta’ katiter venuż ċentrali

 

 

inkluża sogħla produttiva

 

 

 

 

 

 

k

inklużi raxx makulari, raxx papulari, raxx makulopapulari

 

 

l

żviluppat f’pazjent pożittiv għall-antikorp tal-epatite C 12-il jum wara doża ta’ BeneFIX għal episodju ta’

 

fsada.

 

 

 

 

 

 

m inklużi uġigħ fis-sit tal-injezzjoni, skumdità fis-sit tal-infużjoni

 

 

n

inklużi prurite fis-sit tal-infużjoni, eritema fis-sit tal-infużjoni

 

 

o

inklużi uġigħ fis-sider u għafis fuq is-sider

 

 

 

 

p

Dan huwa terminu verbatim. Ebda PT ta’ MedDRA 17.1 ma nkiseb.

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Sensittività eċċessiva/reazzjonijiet allerġiċi

Jekk isseħħ xi reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva ssuspettata li hija maħsuba li hija relatata mal-għoti ta’ BeneFIX, ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4.

Żvilupp ta’ inibituri

Impeditur li jirrispondi ftit u li hu klinikament rilevanti nstab f’wieħed minn 65 pazjent ta’ BeneFIX (li kienu jinkludu 9 pazjenti li ħadu sehem fl-istudju kirurġiku) li qabel kienu ħadu prodotti derivati mill- plażma. Dan il-pazjent seta’ jkompli l-klura b’BeneFIX mingħajr l-ebda żjieda anamnestika ta’ l- impeditur jew anaflassi (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Reazzjonijiet allerġiċi jistgħu jiġu esperjenzati b’mod aktar frekwenti fit-tfal milli fl-adulti.

Ma hemmx dejta biżżejjed sabiex tkun tista’ tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-inċidenza ta’ inibitur f’PUPs (ara wkoll is-sezzjoni 5.1).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ma ġie rrappurtat ebda sintomu ta’ doża eċċessiva bi prodotti ta’ fattur IX ta’ koagulazzjoni rikombinanti.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Fattur IX tal-koagulazzjoni tad-demm kontra l-emorraġiji; Kodiċi ATC: B02BD04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

BeneFIX fih il-fattur IX, (Nonacog alfa) tal-koagulazzjoni rikombinanti. Il-fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti li huwa glikoproteina ta’ katina waħda b’piż molekulari ta’ madwar 55,000 Daltons, jagħmel parti mill-grupp ta’ serine protease tal-fatturi ta’ koagulazzjoni dipendenti fuq il-vitamina K tal-fattur IX tal-koagulazzjoni rikombinanti li hi proteina terapewtika bbażata fuq id-DNA rikombinanti li għandha karatteristiċi strutturali u ta’ funzjoni komparabbli mal-fattur IX endoġenu. Il- fattur IX hu attivat permezz tal-kumpless tal-fattur VII/fattur tat-tessut fil-passaġġ estrinsiku, kif ukoll permezz tal-fattur XIa fil-passaġġ intrinsiku tal-koagulazzjoni. Il-fattur IX attivat, flimkien mal-fattur VIII attivat, jattivaw il-fattur X. Dan jikkawża t-tibdil ta’ prothrombin fi thrombin. Thrombin imbagħad jibdel il-fibrogen f’fibrin u jista’ jifforma embolu. L-attività tal-fattur IX hi assenti jew imnaqqsa sew f’pazjenti bl-emofilja B u jista’ jkun hemm bżonn terapija ta’ sostituzzjoni.

Effetti farmakodinamiċi

L-emofilja B hi marda ereditarja tal-koagulazzjoni tad-demm minħabba livelli mnaqqsa ta’ fattur IX u tirriżulta fi fsada fil-ġogi, fil-muskoli u fl-organi interni, li tkun spontaneja jew bħala riżultat ta’ trawma aċċidentali jew kirurġika. Permezz tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiżdid l-livelli tal-fattur IX fil- plażma, b’tali mod li joħolqu korrezzjoni temporanja tan-nuqqas tal-fattur u korrezzjoni tat-tendenzi ta’ fsada.

Popolazzjoni pedjatrika

Analiżi tal-effikaċja fi studju 3090A1-301-WW kienet ibbażata fuq 22 suġġett pedjatriku evalwabbli fuq reġimen ta’ profilassi inkluż 4 pazjenti lesti preżenti li malajr qelbu għal profilassi. Żewġ pazjenti għamlu proċeduri kirurġiċi (ċirkonċiżjoni u inseriment ta’ port-a-catheter). Analiżi tas-sigurtà ta’ 25 pazjent evalwabbli rriflettiet profil tas-sigurtà kif mistenni. L-uniku episodju avvers serju ddokumentat relatat ma’ BeneFIX ġie rrapportat mill-uniku PUP inkluż, li esperjenza sensittività eċċessiva u żvilupp tal-inibitur.

F’żewġ studji b’tikketta mikxufa, BeneFIX instab li jista’ jingħata mingħajr periklu b’doża ta’ 100 IU/kg darba fil-ġimgħa. Madankollu, il-half-life tal-prodott (ara s-sezzjoni 5.2) u d-dejta tal-

istudju farmakokinetiku limitata għall-kors ta’ kura ta’ darba fil-ġimgħa ma jippermettux li dan il-kors ta’ kura jiġi rrakkomandat b’mod ġenerali għal profilassi fit-tul f’pazjenti b’emofilja B severa.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Fi studju farmakokinetiku randomizzat, cross-over, BeneFIX rikostitwit f’dilwent ta’ 0.234% sodium chloride intwera li huwa farmakokinetikament ekwivalenti għall-BeneFIX ikkummerċjalizzat preċedentament (rikostitwit b’ilma sterili) f’24 pazjent ikkurati preċedentament (≥12-il sena) b’doża ta’ 75 IU/kg. Barra minn hekk, il-parametri farmakokinetiċi ġew segwiti fi 23 fost l-istess pazjenti wara għoti ripetut ta’ BeneFIX għal sitt xhur u nstabu mhux mibdulin meta mqabbla ma’ dawk miksubin fl-evalwazzjoni inizjali. Sommarju tad-dejta farmakokinetika huwa ppreżentat f’Tabella 1.

Tabella 1. Stimi tal-Parametri Farmakokinetiċi għal BeneFIX (75 IU/kg) fil-Linja Bażi u Xahar 6 f’Pazjenti b’Emofilja B Ikkurati Preċedentament

Parametru

Linja bażi n = 24

Xahar 6 n = 23

Medja ± SD

Medja ± SD

 

Cmax (IU/dL)

54.5

± 15.0

57.3

± 13.2

AUC(IU·hr/dL)

± 237

± 205

t1/2 (hr)

22.4 ± 5.3

23.8 ± 6.5

CL (mL/hr/kg)

8.47

± 2.12

8.54

± 2.04

Irkupru

0.73

± 0.20

0.76

± 0.18

(IU/dL għal kull IU/kg)

 

 

 

 

Abbrevjazzjonijiet: AUC= erja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni-ħin tal-plażma mill-ħin żero sa infinità; Cmax = konċentrazzjoni massima; t1/2 = half-life ta’ eliminazzjoni mill-plażma; CL = eliminazzjoni; SD = devjazzjoni standard.

Mudell tal-farmakokinetika ta’ popolazzjoni ġie żviluppat permezz ta’ dejta miġbura fi 73 pazjent ta’ bejn is-7 xhur u s-60 sena. Il-parametri stmati permezz tal-mudell ta’ 2 kompartimenti finali huma murija fit-Tabella 2. Trabi u tfal għandhom eliminazzjoni ikbar, volum ta’ distribuzzjoni ikbar, half- life iqsar u rkupru iktar dgħajjef minn adolexxenti u adulti. Il-fażi terminali ma ġietx koperta b’mod mhux ambigwu minħabba nuqqas ta’ dejta lil hinn minn 24 siegħa f’suġġetti pedjatriċi < 6 snin.

Tabella 2. Parametri Farmakokinetiċi SD Medji Bbażati fuq Stimi ta’ Bayes Individwali minn Analiżi Farmakokinetika tal-Popolazzjoni

Grupp ta’ età

Trabi

Tfal

Tfal

Adolexxenti

Adulti

(snin)

<2

2 sa < 6

6 sa < 12

12 sa < 18

18 sa 60

 

 

 

 

 

 

Numru ta’

suġġetti

 

 

 

 

 

Eliminazzjoni

13.1 2.1

13.1 ± 2.9

15.5

9.2 ± 2.3

8.0 ± 0.6

(mL/h/kg)

 

 

 

 

 

Vss (mL/kg)

252 35

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

Half-life tal-

15.6 1.2

 

 

 

 

eliminazzjoni

16.7 ± 1.9

16.3

21.5 ± 5.0

23.9 ± 4.5

(h)

 

 

 

 

 

Irkupru (IU/dL

0.61 0.10

 

 

 

 

għal kull

0.60 ± 0.08

0.47

0.69 ± 0.16

0.74 ± 0.20

IU/kg)

 

 

 

 

 

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali tal-effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Ma sar l-ebda stħarriġ dwar il-karċinoġeniċità, dwar il-ħsara fil-fertilità jew fl-iżvilupp tal-fetu.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Sucrose

Glycine

L-histidine

Polysorbate 80

Solvent

Soluzzjoni ta’ sodium chloride

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn. Is-sett ta’ l-infużjoni fornut biss għandu jintuża. Falliment tal-kura jista’ jseħħ bħala konsegwenza ta’ assorbiment tal-fattur IX ta' koagulazzjoni tal-bniedem fl-uċuh interni ta’ xi tagħmir ta’ l-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

sentejn

Is-soluzzjoni rikostitwita ma fihiex preservattiv u għandha tintuża immedjatament, iżda mhux iktar tard minn 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni. L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu kienet murija għal 3 sigħat f’temperaturi sa 25ºC.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC. Tagħmlux fil-friża.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għal injezzjoni BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU ta' trab f’kunjett ta' 10 mL (ħġieġ ta' tip 1) b'tapp (chlorobutyl) u siġill flip-off (aluminju) u 5 mL ta' solvent ċar u bla kulur f'siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta' tip 1) b'tapp-planġer (bromobutyl), għatu tat-tarf (bromobutyl) u adapter sterili tal- kunjett tat-tagħmir tar-rikostituzzjoni, sett sterili ta' l-infużjoni, żewġ biċċiet bl-alkoħol biex tnaddaf, stikka, u pad tal-garża.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

BeneFIX jingħata permezz ta’ infużjoni fil-vina wara r-rikostituzzjoni tat-trab lijofilizzat għall- injezzjoni bis-solvent fornut (0.234% soluzzjoni ta' w/v sodium chloride) fis-siringa mimlija għal-lest (ara wkoll sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħrif għal struzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni).

Meta rikostitwit, BeneFIX ikun fih polysorbate-80, li hu magħruf li jgħolli r-rata ta’ l-estrazzjoni ta’ di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) minn polyvinyl chloride (PVC). Dan għandu jiġi kkunsidrat waqt il-preparazzjoni u l-għoti ta’ BeneFIX. Huwa importanti li r-rakkomandazzjonijiet f’sezzjoni 4.2 jiġu segwiti mill-qrib.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Minħabba li l-użu ta’ BeneFIX permezz ta’ infużjoni kontinwa ma kienx evalwat, BeneFIX m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet oħra ta’ l-infużjoni jew jingħata fi dripp.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27 ta’ Awwissu 1997

Data tal-aħħar tiġdid: 20 ta’ Lulju 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati